+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Üretim & İmalat Standartları

Bir Yapı Malzemesi, 30 Haziran 2013 Sonrasında Ce Işareti Taşımak Zorunda Mıdır?

30 Haziran 2013’ten sonra, Avrupa Birliği’nde yapı malzemesi satmak isteyen bir üreticinin, aşağıdaki şartlar sağlandığı takdirde, Performans Beyanı (DoP) CE işaretlemesi yükümlülüğü vardır: Ürün için bir uyumlaştırılmış (harmonize) Avrupa Standardı belirlenmiş ve eşvarlık[1] süresi sona ermişse veya Ürün için bir Avrupa
Şafak Serez 23 Ağustos 2017 Çarşamba 20:17
Üretim & İmalat Standartları

Uyumlaştırılmış Bir Standart Belirlenmeyen Ürün Için, Üretici 1 Temmuz 2013'ten Sonra Ab Pazarında Ü...

Üretici, bu durumda bir Avrupa Teknik Değerlendirmesi talep etmekle yükümlü değildir. Aynı zamanda ürünü, Performans Beyanı (DoP) ve CE olmadan da satabilir. Aynı zamanda bu ürün, diğer AB Üye Ülkelerinde de reddedilmemelidir. Bu anlamda, bir Üye Ülkede yasalara uygun olarak
Erkan Müftüoğlu 22 Ağustos 2017 Salı 17:12
Üretim & İmalat Standartları

Üreticinin Her Ürün Için Mutlaka Onaylanmış Kuruluşa Başvurması Gerekli Midir?

Üreticinin, herhangi bir onaylanmış kuruluşa başvurmaksızın da ürününe CE İşareti iliştirdiği durumlar bulunmaktadır. Bu husus her bir ürün/ürün grubu ilgili direktiflerde belirtilmektedir. Bu çerçevede, üreticilerin ürettikleri ürünlerle ilgili direktifleri incelemeleri ve ilgili mevzuatı hazırlayarak yürürlüğe koyan kamu kuruluşları ile
Ramazan Baran 22 Ağustos 2017 Salı 13:57
Üretim & İmalat Standartları

"ce Işareti" Neden Önemlidir?

“CE işareti”, Avrupa Birliği’nin uyulması mecburi olan birtakım Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında yer alan ürünlere iliştirilen bir işaret olduğu söz konusu mevzuat kapsamına giren ve AB üyesi ülkelerde piyasaya arz edilecek olan ürünlerin bu işareti taşıması zorunludur. Diğer bir ifadeyle,
Miray Güçal 22 Ağustos 2017 Salı 13:49
Üretim & İmalat Standartları

Cpd'ye Göre Bir Uyumlaştırılmış Avrupa Standardı Bulunmasına Karşın Ce Işareti Taşımayan Ürünü Geri ...

Hayır, 1 Temmuz 2013’ten önce teslim aldığı ürünleri stoklarını tüketene kadar satmaya devam edebilir. Kendisine 1 Temmuz 2013 tarihinden sevk edilen her yeni yapı malzemesi sevkiyatı için, distribütör üreticiye, Performans Beyanını (DoP) ve üründe CE işareti olup olmadığını sormalıdır.
Serdar Gökay 21 Ağustos 2017 Pazartesi 16:39
Üretim & İmalat Standartları

89/106/eec Sayılı Yapı Malzemeleri Direktifi (Cpd) Kapsamındaki (Ojeu'da Listelenen Harmonize Standa...

Evet, geçerlidir: CPR Madde 2(7)’de belirtilen sınıflar olarak sayılırlar ve bu nedenle Üye Ülkeler, yapı malzemelerinin performansları ile ilgili düzenlerken ve üreticiler kendi ürünlerinin performanslarını beyan ederken kullanılmalıdır.
Esma Çiftçi 21 Ağustos 2017 Pazartesi 09:37
Üretim & İmalat Standartları

Ülkemizde Her Ürün Grubuyla Ilgili Olarak Onaylanmış Kuruluş Olacak Mıdır?

Onaylanmış kuruluşların mevcudiyeti tamamen piyasa koşullarına göre şekillenmektedir. Sektörün ihtiyacına ve onaylanmış kuruluş potansiyeline göre yetkili kuruluşun aynı alanda göstermek üzere birden fazla onaylanmış kuruluş görevlendirmesi söz konusu olabileceği gibi bir alanda onaylanmış kuruluş olmak karlı bir faaliyet olarak
Kadir Kolcu 17 Ağustos 2017 Perşembe 15:58
Üretim & İmalat Standartları

Harmonize Avrupa Standardı (Hen) Kapsamında Bulunmayan Bir Yapı Malzemesi Için Performans Beyanı (Do...

Hayır, Yapı Malzemeleri Tüzüğü (CPR) kapsamında değil. CPR’ın 4(1). maddesi, herhangi bir ürün için bir Avrupa Teknik Değerlendirmesi (ETA) mevcut bir harmonize standarta bir DoP hazırlama yükümlülüğüne işaret eder. Bu nedenle, DoP, CPR kapsamında diğer ulusal rün standartları temeline
Kıvanç Kılıç 17 Ağustos 2017 Perşembe 11:11
Üretim & İmalat Standartları

"ce Işareti" Olmazsa Ne Olur?

Dış ticaretimiz açısından, bu işareti taşıması gerektiği halde taşımayan ürünün AB üyesi ülkelere ihracatı mümkün değildir. İç pazarımız açısından mevzuat uyumu tamamlanmış ve zorunlu uygulamaya girmiş ürün yönetmelikleri kapsamına giren ürünlerden CE İşareti taşıması gerektiği halde taşımayan ürünlerin ülkemiz
Sevcan Karaduman 3 Ağustos 2017 Perşembe 16:09
Üretim & İmalat Standartları

Onaylanmış Kuruluş (Notified Body) Nedir? Fonksiyonu Nedir?

Avrupa Birliği mevzuatı, CE İşareti taşıması gereken ürünlerden yüksek risk taşıyan ürünlerin, piyasaya arz edilmeden önce konusunda uzman, üçüncü taraf olan ve AT Resmi Gazetesi’nde yayımlanmış kuruluşlar tarafından uygunluk değerlendirmesine tabi tutulmasını şart koşmaktadır. Bu ürünlerin test, muayene ve/veya belgelendirmesini
Özge Bayındır 2 Ağustos 2017 Çarşamba 17:51
Üretim & İmalat Standartları

Onaylanmış Kuruluşların, Üreticilerin Yapı Malzemeleri Tüzüğü (Cpr) Altındaki Yükümlülüklerini Kontr...

Yasa, Yapı Malzemeleri Direktifine (CPD) (Komisyon Kararı) dayanmaktadır, daha sonra Yapı Malzemeleri Tüzüğü (CPR) üçüncü şahısların müdahalesinin düzey ve öngörmüştür. Sonuç olarak, her iki uyumlaştırılmış teknik spesifikasyon da (uyumlaştırılmış Avrupa Standartları veya Avrupa Değerlendirme Belgeleri) Onaylanmış Kuruluşların, Performansın Değişmezliğinin Doğrulanması
Çağatay Gürcü 1 Ağustos 2017 Salı 14:10
Üretim & İmalat Standartları

Yönetmeliğe Göre Ambalaj Üreticilerinin Yükümlülükleri Nelerdir?

Ambalaj üreticilerinin yükümlülükleri yönetmeliğin 9. maddesinde belirtilmiştir. Ayrıca ambalaj üreticileri, üretmiş oldukları ambalajları sevk ederken kullandıkları ambalajlar için piyasaya konumundadırlar.
Demet Elizan 28 Temmuz 2017 Cuma 12:33
Üretim & İmalat Standartları

Ne Zaman Dop'ye Ek Olarak Teknik Belge Sunulmalı?

DoP hazırlamak için önerilen talimatların 7.bendi, performanısn açık ve anlaşılır bir şekilde bildirilmesine yönelik ihtiyaca yanıt verir. Bu bağlamda, inşaat malzemesinin yapısal davranışının performansı, ilgili üretim dokumantasyonu veya yapısal tasarım hesaplamalarına refere etmek de dahil olmak üzere farklı şekillerde
Can Kuzey Birdal 24 Temmuz 2017 Pazartesi 17:54
Üretim & İmalat Standartları

Yapı Malzemeleri Tüzüğü (Cpr) Hükümleriyle Uyumlaştırılmış Standarttaki Belirli Bir Ifade Eğer Birbi...

Yapı Malzemeleri Tüzüğü (CPR) bütün AB Üye Ülkelerinde doğrudan doğruya uygulanan bir mevzuattır. Bu nedenle, bu tür durumlarda mevzuat çıkar. Bu durumda da ilgili standartlar uygulanamaz. CEN Teknik Komitesi en kısa zamanda bu sorunu gidermek için uyumlaştırılmış standartlardaki uyumsuzluklar üzerinde
Kadir Kolcu 12 Haziran 2017 Pazartesi 18:37
Üretim & İmalat Standartları

Kurulum Rehberinin / Talimatlarının Önemi Nedir?

Ürünün beyan edilen performansına, ürünün doğru olarak kurulduğu/monte edildiği koşullarda erişmesi beklenir. Bu, özellikle son yapım aşamasında kurulmak üzere ürünler için geçerlidir. Bu nedenle, Yapı Malzemeleri Tüzüğü (CPR) Madde 11(6)’ya göre üretici tarafından temin edilmesi gereken kurulum rehberi / montaj
Can Atacı 9 Haziran 2017 Cuma 19:38
Üretim & İmalat Standartları

Fason Ürünlerin Ambalajlarından Kim Sorumlu Olacaktır?

Fason ürünlerin ambalajlarından marka sahibi sorumludur.
Kıvanç Kılıç 9 Haziran 2017 Cuma 17:10
Üretim & İmalat Standartları

Tıbbi Cihaz Direktifi (Mdd) 94/42/eec Amacı Nedir?

• Tıbbi cihazlar piyasaya arz edilmeden önce karşılaması gereken şartları tanımlamak, • Cihaz sınıflamalarına göre uygunluk değerlendirme prosedürlerini kurmak • İzleme halk sağlığını korumak için ulusal makamlara, mevcut mekanizmaların raporlanması,
Can Atacı 3 Haziran 2017 Cumartesi 20:14
Üretim & İmalat Standartları

Pazara Sürmenin Anlamı Nedir?

Avrupa İç Pazarında (tekil olarak bir ürün için) ilk defa satılmak anlamındadır. Önemli Not: Her ürün ya da her ürün (yani örneğin her pencere ya da her paket ya da bir kamyon dolusu tuğla) piyasaya tek tek sürülmektedir. Benzer
Gamze Ayaz 3 Haziran 2017 Cumartesi 13:16
Üretim & İmalat Standartları

Komisyon Tarafından Yayımlanan "mavi Rehber" Yapı Malzemelerine De Uygulanır Mı?

Hayır. Yapı malzemeleri, AB harmonizasyon mevzuatı, kapsamında olmasına karşın Yapı Malzemeleri Tüzüğü (CPR), içerik ve kavramları diğer harmonize sistemlerden kullanılır.
Hazal Erdi 2 Haziran 2017 Cuma 19:07
Üretim & İmalat Standartları

Eğer Bir Performans Beyanı (Dop) Isteniyorsa, Ürünün Testinin Her Yıl Yeniden Yapılması Ve Yeni Bir ...

Gereksiz idari iş yükünden kaçınmak için, koşullar (ör. üretim prosesi ve/ya ürün performansı) değişmedikçe, DoP’lar ve DoP hazırlamak için ilk testlerin tekrarına gerek yoktur. Ancak DoP hazırlanan bir yapı malzemesi, ilk ürün pazara sürüldükten sonra, DoP’de beyan edilen ürün
Erbil Demirci 2 Haziran 2017 Cuma 09:31
Üretim & İmalat Standartları

Ab Üye Ülkelerin Topraklarında, 1 Temmuz 2013'ten Sonra, Bir Yapı Malzemesi Için Ulusal Bir Teknik Ö...

Evet, harmonize Avrupa standartları (hEN) kapsamında yer almayan ürünler için veya eğer ulusal teknik spesifikasyonlar hEN’e dönüştürülürse bu olasıdır Yapı Malzemeleri Tüzüğü – CPR Madde 17(5)). Ancak ulusal teknik spesifikasyon CPR tarafından (Madde 8(4) (6)) verilen limitlerle ve diğer
Gamze Ayaz 1 Haziran 2017 Perşembe 15:47
Üretim & İmalat Standartları

Bir Yapı Malzemesine Bir Kaç Ab Mevzuatı Uygulanabildiği Durumlarda Ne Olur?

Aynı ürün için hem CPR hem de diğer AB harmonize standartları uygulanıyor olabilir. Örneğin uzaktan kumandalı, enerjiyle çalışan garaj için CPR, Makina Emniyeti Direktifi, Düşük Voltaj Direktifi ve Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi aynı anda uygulanabilir çünkü her bir yasa farklı
Çağatay Gürcü 30 Mayıs 2017 Salı 19:29
Üretim & İmalat Standartları

Hangi Gerekli Özellikler Için Üretici, Ürünü Için Performans Beyan Etmelidir?

Bir üretici, CPR’ın Madde 6(3)’ünde yer alan en az bir karakteristik için performans beyan etmelidir. Buna karar verirken, ürününü sürmeyi planladığı kullanım alanları ile ilişkili (ulusal, bölgesel ve yerel) hükümleri dikkate alarak yapacaktır. Bunun yanı sıra aşağıdaki durumlarda verilen gerekli
Zeynep Birsen 29 Mayıs 2017 Pazartesi 10:55
Üretim & İmalat Standartları

Ojeu'da Listelenen Harmonize Bir Avrupa Standartları (Hen) Kapsamına Giren Yapı Ürünü Için Performan...

Hayır. Ulusal anlamda olanlar hariç, hEN’e zaten dahil olan herhangi bir özelliği içerecek kalite veya özel işaretlemelere izin verilmez. ürününün bazı özelliklerine ilişkin performansını beyan etmediği zamanlardaki durumlara kadar uzanır (ör. CPR Madde 6(3)’te ifade edilen “Performans beyanı yok”
Boran Erdil 19 Mayıs 2017 Cuma 01:20
Üretim & İmalat Standartları

Hangi Ürünlerde Bu Işaret Bulunmalıdır?

CE İşareti, AB’nin, teknik mevzuat uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan bir kısım Yeni Yaklaşım içerisinde yer alan ürünlerde kullanılmaktadır. Bilindiği gibi, AB Direktiflerinin ülkemizde uygulanabilmesi için bu direktiflere paralel olarak ilgili yetkili kamu kurum
Kaan Tekiner 16 Mayıs 2017 Salı 18:58
Üretim & İmalat Standartları

Ulusal Işaretlemeleri Içeren Yapı Malzemeleri 1 Temmuz 2013'ten Sonra Pazara Sunulabilecek Midir?

Yapı Malzemeleri Tüzüğü (CPR) kapsamında, harmonize Avrupa standartları (hEN) dahilindeki özellikleri kapsayan kalite veya özel işaretlere izin verilmemektedir (bkz.CPR 8(3)). Bu nedenle, harmonize Avrupa standartları (hEN) dahilindeki tüm temel özelliklerle ilgili olan performans sadece CE işaretlemesi kullanılarak ispat edilebilir. hEN
Çağla Akçay 15 Mayıs 2017 Pazartesi 15:39
Üretim & İmalat Standartları

150 Hesapta Olup Satılmayan Malzemeler,ne Kadar Zaman Bu Hesapta Izlenebilir,satışı Olmazsa Ne Yapıl...

Fiili stoklarınızda mevcut olduğu, imalatta kullanılmadığı veya satılmadığı müddetçe ilk madde ve malzemeler bu hesapta kalır.
Abdulkadir Sarıbaş 16 Nisan 2017 Pazar 07:18
Üretim & İmalat Standartları

Hediyelik Eşya Imalat Ve Toptan Işi Ile Uğraşan Müşterim. 7 Günlük Fuara Katılmak Istedi. Bende Yaza...

“http://www.ist def.gov.tr/Mukteza/vergiusul/ornek57.htm” adresinde konuya ilişkin bir Özelgeye ulaşabilirsiniz.
Hümeyra Sevinç 18 Şubat 2017 Cumartesi 11:40
Üretim & İmalat Standartları

Merhaba. Alüminyum Profil Imalatı Yapan Müşterim Hammade Olarak Alüminyum Billet Almaktadır. Bu Alım...

Yapmış olduğunuz işlemler doğrudur. Alüminyumla ilgili mamul veya profil olarak her türlü alım satım KDV tevkifatına tabidir. (KDV 95 97 nolu Genel Tebliğ)
Mehmet Özdil 14 Şubat 2017 Salı 17:13
Üretim & İmalat Standartları