+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları UFRS & TFRS

Iasb Nedir?

IASB (International Accounting Standards Board Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu) 1973 yılında Londra’da faaliyetlerine başlayan IASC’nin (International Accounting Committee Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi) bir uzantısı olarak 2001 yılından bu yana bağımsız bir muhasebe standardı düzenleyici otoritesi
Ülkü Aydoğdu 16 Ağustos 2017 Çarşamba 16:57
UFRS & TFRS

Kavramsal Çerçeve Nedir?

Kavramsal Çerçeve, genel amaçlı finansal raporlamanın amaçlarını ve kavramlarını açıklar. Kavramsal Çerçeve bir Standart değildir. Dolayısıyla herhangi bir ölçüm açıklama konusunda standart belirlememektedir. Kavramsal Çerçeve’de Standartlardan herhangi birinin yerini alacak hiç bir husus bulunmamaktadır. Kavramsal Çerçeve ile herhangi bir
Birsen Alaycı 11 Ağustos 2017 Cuma 21:04
UFRS & TFRS

Tms/tfrs Setini Hangi Işletmeler Uygulamak Zorundadır?

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda TMS/TFRS uygulaması zorunlu kılınan işletmelere yer verilmiş olup ayrıca Kurumumuzun değişik işletme büyüklükleri, sektörler kâr amacı gütmeyen kuruluşlar itibarıyla Türkiye Muhasebe Standartlarından muaf olacakları tespit etmeye veya bunlar için ayrı düzenlemeler yapmaya yetkili olduğu
Duygu Peksever 29 Temmuz 2017 Cumartesi 11:01
UFRS & TFRS

Kurumunuz Tarafından 20.05.2013 Tarihinde Yayımlanan "finansal Tablo Örnekleri Ve Kullanım Rehberi" ...

Kurumumuz tarafından yayımlanan “Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi” finansal tablolarını TMS’lere uygun olarak hazırlayan işletmelerin finansal tablolar aracılığıyla bilgilerin gerçeğe ve ihtiyaca uygunluğunu, karşılaştırılabilirliğini, doğrulanabilirliğini ve anlaşılabilirliğini arttırmak, finansal tablolarının yeknesak olmasını sağlamak ve denetimini kolaylaştırmak amacıyla yayımlanmıştır.
Ceren Özdemir 28 Temmuz 2017 Cuma 16:15
UFRS & TFRS

Finansal Tabloların Tms'lere Göre Hazırlanması Ve Sunulmasında Bu Örneklere Birebir Uyulması Zorunlu...

Kurumumuz tarafından yayımlanan “Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi” finansal tablolarını TMS’lere uygun olarak hazırlayan işletmelerin finansal tablolar aracılığıyla bilgilerin gerçeğe ve ihtiyaca uygunluğunu, karşılaştırılabilirliğini, doğrulanabilirliğini ve anlaşılabilirliğini arttırmak, finansal tablolarının yeknesak olmasını sağlamak ve denetimini kolaylaştırmak amacıyla yayımlanmıştır.
Çağla Akçay 19 Temmuz 2017 Çarşamba 09:16
UFRS & TFRS

Yeni Bir Standart Yayımlandığında Ne Zaman Uygulanmaya Başlanır? Erken Uygulama Ve Zorunlu Uygulama ...

Türkiye Muhasebe Standartları ve Standartlara ilişkin güncellemeler genel olarak tebliğ şeklinde yayımlanmakta ve Standart metinleri ilgili tebliğin ekinde yer Bir Standardın uygulanma tarihine ilişkin hükümler ilgili tebliğin ekinde yer alan Standart metninde yer almaktadır. Bu hükümler zorunlu uygulama tarihini
Sena Başçı 14 Haziran 2017 Çarşamba 10:22
UFRS & TFRS

Kurumunuz Tarafından Görüş Ve Önerilere Sunulan Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi (Yfrç) Nedir?

Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi (YFRÇ), bağımsız denetime tabi olup TMS (Türkiye Muhasebe Standartları) uygulaması zorunlu olmayan ve ihtiyari olarak TMS uygulamayan işletmelerin finansal tablolarının hazırlanmasında uygulanacak finansal raporlama çerçevesidir. YFRÇ’nin amacı, işletmelerin büyüklüğü ile finansal tablo kullanıcılarının ihtiyaçlarına uygun
Simge Anahtarcı 12 Haziran 2017 Pazartesi 21:56
UFRS & TFRS

Ums/ufrs Nedir?

UMS/UFRS’ler (Uluslararası Muhasebe Standartları/Uluslararası Finansal Raporlama Standartları), IASB (International Accounting Standards Board Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu) tarafından geliştirilerek muhasebe standartları setidir. Bu Standartların dünya genelinde tutarlı bir şekilde uygulanmasıyla halka açık işletmelerin finansal durumlarının yatırımcılar ve diğer finansal
Can Atacı 2 Haziran 2017 Cuma 18:19
UFRS & TFRS

Vuk (Vergi Usul Kanunu) Esaslı Defter Ve Kayıtlardan Tms Esaslı Finansal Tablolara Dönüşüm Yapan Işl...

TMS’ye göre finansal tablolarını hazırlayanlar; muhasebe defter ve kayıtları ile TMS’ye göre hazırlanmış finansal tablolar arasındaki ilişkiyi kurmak, bir yıl finansal tablolarının sağlıklı bir şekilde hazırlanmasını sağlamak ve TMS’ye göre hazırlayacakları finansal tablolara ulaşmak için yapacakları kayıtları göstermek üzere,
Merve Temel 2 Haziran 2017 Cuma 11:18
UFRS & TFRS

İlke Kararları Işletmeler Tarafından Uygulanmak Zorunda Mıdır?

660 sayılı KHK'nın 9'uncu Maddesi uyarınca Kurulumuz, Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulamasına yönelik ikincil düzenlemeleri yapma ve gerekli kararları alma haizdir. Bu doğrultuda, Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulayan işletmelerden gelen talepler veya Kurumumuz tarafından tespit edilen hususların değerlendirilmesi sonucunda Türkiye Muhasebe
Esma Çiftçi 30 Mayıs 2017 Salı 13:10
UFRS & TFRS

Tfrs Uygulamanın Işletmemiz Açısından Avantajları Nelerdir?

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile tam uyumlu Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının (TFRS) uygulanması, işletmelerin finansal tablolarını rekabette bulunduğu şirketlerle aynı esasta sunabilmesini sağlamakta ve dolayısıyla mevcut ve potansiyel yatırımcıların şirketler bazında daha kolay karşılaştırma yapabilmelerine olanak vermektedir. Ayrıca
Hatice Terzioğlu 29 Mayıs 2017 Pazartesi 14:48
UFRS & TFRS

Şirketlerin Genel Kurullarında Alacakları Kâr Dağıtımı Kararlarında Tms'ye Göre Hazırlanan Finansal ...

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 88’inci Maddesinin birinci fıkrası uyarınca gerçek ve tüzel kişiler münferit ve konsolide finansal düzenlerken, Kurumumuz tarafından yayımlanan, Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS’lere) uymak zorundadırlar. Bununla birlikte TTK’nın 64’üncü Maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bu Kanuna
Deniz Tuzcu 24 Mayıs 2017 Çarşamba 09:17
UFRS & TFRS

Tms/tfrs Setinin Yapısı Ve Bölümleri Ne Şekildedir?

TMS/TFRS setinde yer alan Standartlar; başlıklar altında yer alan paragraflar şeklinde yazılmıştır. Paragraf numarasında sadece rakam bulunan kısımlar genellikle ana bölümünü ifade etmekte ve bu bölümlerde Standardın Amacı, Kapsamı ve Standardın düzenlediği alana ilişkin başlıklar altında ana hükümler yer
Müjde Er 18 Mayıs 2017 Perşembe 11:27
UFRS & TFRS
ÖY

Tfrs Nedir?

TFRS (Türkiye Finansal Raporlama Standartları) UFRS’nin çevirisidir. Yeni Türk Ticaret Kanunu, Türkiye’de yerleşik tüm işletmelerin TMSK (yeni khk ile; Gözetimi, muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu) tarafından yayımlanan ve UFRS’ye tam uyumlu Türkiye Finansal Raporlama Standartları uyarınca finansal tablo hazırlamasını
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
UFRS & TFRS
ÖY

Ufrs Nedir?

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (International Financial Reporting Standards IFRS), dünya genelinde muhasebe standartlarını birbirine yakınlaştırarak, hazırlanan mali tabloların karşılaştırılmasına vermeyi amaçlayan standartlardır.
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
UFRS & TFRS
ÖY

Yeni Ticaret Kanununun Muhasebe Kayıt Ve Raporlamada Getirdi Yenilikler Nedir?

Yeni ttk uyarınca, 1 Ocak 2013 Tarihinden itibaren tüm bilanço esasına göre defter tutan şirketler finansal tablolarını UFRS/TFRS’ye göre zorunda olacaklar. Böylelikle, şirketler 31 Aralık 2012 tarihli kapanış mali tablolarını son kez Vergi Usul Kanunu’na göre hazırlayacaklar ve 1
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
UFRS & TFRS
ÖY

Ufrs Tfrs Eğitimin Amacı Nedir?

Katılımcılara ileride uygulanması zorunda olacak “Türkiye Finansal Raporlama Standartları” hakkında bilgi vermek, mevcut mevzuat ile farklılıkları göstermek ve uygulamalar
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
UFRS & TFRS
ÖY

Ufrs Tfrs Eğitimde Verilecek Bilgi Ve Beceriler Nelerdir?

Eğitimde katılımcılara, 01.01.2013 Tarihinden itibaren kullanılacak TFRS’ler ile ilgili neler yapılması gerektiği ve hangi standartların nerelerde, nasıl uygulanacağı hakkında ve beceri aktarılacaktır.
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
UFRS & TFRS
ÖY

Ufrs Tfrs Eğitimine Kimler Katılabilir?

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte yürürlüğe giren Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nın (UFRS) çevirisi olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları uyarınca kayıt yapmak ve rapor hazırlamak durumunda olan tüm bilanço esasına tabi işletmelerin, muhasebe, mali işler departman yöneticileri ve çalışanları;
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
UFRS & TFRS