+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Tüketici Hakları & Uyuşmazlıklar

Ne Tür Uyuşmazlıklarda Tüketici Sorunları Hakem Heyetine Veya Tüketici Mahkemesine Başvurulmalıdır?

Satın aldığınız mal/hizmete ilişkin uyuşmazlığınız, •Mal/hizmette bulunan ayıba ilişkin ise •Satıcı/sağlayıcı ile imzalamış olduğunuz sözleşmede yer alan haksız şartlara ilişkin ise, •Taksitle aldığınız mal/hizmete için erken ödeme bulunmanız halinde yapılması gereken erken ödeme indiriminin hiç yapılmaması veya yanlış yapılmasına ilişkin ise, •Satın aldığınız
Batuhan Aydın 18 Ağustos 2017 Cuma 13:06
Tüketici Hakları & Uyuşmazlıklar

Sözleşmeden Dönme,

b Hizmetin yeniden görülmesi veya c Ayıp oranında bedel indirimi haklarına sahiptir.
Tuğsan Keskin 18 Ağustos 2017 Cuma 10:37
Tüketici Hakları & Uyuşmazlıklar

Mal Ayrılığı Ne Demektir?

2001 yılı Medeni Kanun değişikliği ile birlikte eşler aksine sözleşme yapmamışlarsa uygulanacak kanuni mal rejimi edinilmiş mallara katılma rejimidir. mal rejimi evlilik sonrası bir emek karşılığında kazanılan malların paylaşımına ilişkindir ve evlilik devam ederken çıkan artık değerin yarı yarıya
Saadet Ercan 18 Ağustos 2017 Cuma 06:31
Tüketici Hakları & Uyuşmazlıklar

Süreli Yayın Kuruluşunun Düzenlediği Kampanyanın Kapsamı Ve Içeriği Hakkında Bilgi Verir Misiniz?

Kampanya konusu mal veya hizmet taahhüdü ve dağıtımı bölünerek yapılamayacağı gibi, bu mal veya hizmetin ayrılmaz ya da tamamlayıcı da ayrı bir kampanya konusu haline getirilemez. Bu Kanunun uygulamasında, ikinci ürün olarak verilmesi taahhüt edilen her bir mal veya hizmete
Ömür Ekinci 17 Ağustos 2017 Perşembe 16:18
Tüketici Hakları & Uyuşmazlıklar

Mesafeli Sözleşmelerde Sözleşmede Bulunması Gereken Koşullarda Eksiklik Olmasının Sonuçları Nelerdir...

Koşullardan biri eksik olduğu takdirde satıcı veya sağlayıcı en geç otuz gün içerisinde eksikliği giderir. Bu durumda 7 günlük söz konusu eksikliğin giderildiğine dair bilginin yazılı olarak tüketiciye ulaştırıldığı tarihten itibaren başlar. Tüketicinin ödediği bedel kısmen veya tamamen satıcı veya
Simge Erkoğlu 17 Ağustos 2017 Perşembe 14:11
Tüketici Hakları & Uyuşmazlıklar

Eski Tarihli Devre Tatil Sözleşmelerine 4822 Sayılı Kanunla Değişik 4077 Sayılı Kanun Hükümleri Uygu...

Devre tatil sözleşmeleri, en az 3 yıllık süre için ve 1 haftadan az olmayacak bir dönemi kapsayacak şekilde bir birden fazla taşınmazın kullanım hakkının devredildiği sözleşmelerdir. Devre tatil sözleşmelerinin alt sınırı Kanunla tespit edilmiş ancak üst sınırı belirlenmemiştir. Uygulamada
Hilal Çalışkan 17 Ağustos 2017 Perşembe 14:06
Tüketici Hakları & Uyuşmazlıklar

Tshh'nin Görev Alanına Girmeyen Hususlar Nelerdir?

Aşağıda yer alan hususlar TSHH’nin görev alanına girmemektedir. 1. Cezai yaptırımlar (TKHK, madde 25), 2. İdari yargı alanına giren (TKHK, madde 26 / II), 3. İhtiyati tedbirler (TKHK, madde 23 / V, 24 / II, Hukuk Usulü Muhakemeleri Hakkında Kanun
Selin Arslan 16 Ağustos 2017 Çarşamba 17:35
Tüketici Hakları & Uyuşmazlıklar

Türkçe Tanıtma Ve Kullanma Kılavuzlarının Basılı Evrak Halinde Verilmesi Zorunlumudur?

Tanıtma ve kullanma kılavuzu, mal ile birlikte ayrıca verilir. Ancak, malın özelliğine ve tüketiciye sunuluş şekline göre ambalajının üzerine veya eklenebilir. Ayrıca, tüketicinin tercihine göre, CD veya disket gibi elektronik ortamda da hazırlanabilir. Örneğin, bilişim sektörüne konu olan, bilgisayar, modem,
Boran Erdil 16 Ağustos 2017 Çarşamba 17:10
Tüketici Hakları & Uyuşmazlıklar

Uyuşmazlık Konusunun Değerlendirilmesinde Hangi Tarih Ve Düzenlemeler Dikkate Alınmalıdır?

TSHH, bir uyuşmazlığı değerlendirirken, mal veya hizmetin alımının hangi tarihte alındığına ve teslim veya ifa edildiğine bakmalıdır. Buna göre konusu miktarda göz önünde bulundurularak Bakanlıkça belirlenen parasal sınır miktarını ve uygulanacak Kanun hükümlerini tespit etmelidir. TSHH’ne başvuru açısından zorunlu
Şafak Akar 16 Ağustos 2017 Çarşamba 16:22
Tüketici Hakları & Uyuşmazlıklar

Tüketici Ile Satıcı Arasında Çıkan Uyuşmazlıkla Ilgili Tkhk'da Düzenleme Bulunmaz Ise Tshh'leri Hang...

TKHK’da, tüketici ile satıcı arasında çıkan uyuşmazlıkla ilgili herhangi bir düzenleme bulunmaz ise bu durumda genel hükümlere göre uyuşmazlık kavuşturulur. Burada genel hükümlerden kasıt, Borçlar Kanunu, Medeni Kanun ve Türk Ticaret Kanunu’dur. Örneğin, ayıplı mal satımı ile TKHK’da hüküm bulunmayan
Hasan Yılmaz 16 Ağustos 2017 Çarşamba 15:49
Tüketici Hakları & Uyuşmazlıklar

Yaşadığım Uyuşmazlığın Çözümü Için Hangi Hakem Heyetine Başvuruda Bulunabilirim?

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca, başvurular tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilir.
Kadir Kolcu 16 Ağustos 2017 Çarşamba 13:24
Tüketici Hakları & Uyuşmazlıklar

Önbilgilerin Tüketiciye Verilmemesinin Sonucu Nedir?

Mesafeli satış sözleşmesinin akdinden önce aşağıdaki bilgilerin tüketiciye verilmesi zorunludur. a) Satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, b) Sözleşme konusu mal ya da hizmetin temel özellikleri, c) Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dahil
Sevgi Söylemez 16 Ağustos 2017 Çarşamba 11:21
Tüketici Hakları & Uyuşmazlıklar

4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Inceleme Ve Araştırma Yapmaya Kim/kimler...

Bu Kanunun uygulamasında, Bakanlık müfettişleri ve kontrolörleri ile Bakanlıkça ve belediyelerce görevlendirilecek personel; fabrika, mağaza, dükkan, ticarethane, depo, gibi her türlü mal konulan ve/veya satılan veya hizmet sunulan yerlerde denetleme, inceleme ve araştırma yapmaya yetkilidirler.
Sena Başçı 15 Ağustos 2017 Salı 22:18
Tüketici Hakları & Uyuşmazlıklar

İkinci El Ürünler Tkhk Kapsamına Girer Mi?

İkinci el ürünler TKHK kapsamına girmemektedir. Bu nedenle, İkinci el ürünlere ilişkin uyuşmazlıklar genel hükümler çerçevesinde sulh hukuk mahkemelerince kavuşturulur (20.HD.25.04.2005, E.4338, K.5259).
Abdulkadir Sarıbaş 15 Ağustos 2017 Salı 12:00
Tüketici Hakları & Uyuşmazlıklar

Kampanyalı Satış Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları Nelerdir?

Kampanyalı satış sözleşmelerinin yazılı olarak yapılması ve yazılı sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Ayrıca, yazılı sözleşmede 4077 sayılı “Taksitli Satışlar” başlıklı 6/A maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen sözleşmedeki asgari koşullara ek olarak “kampanya bitiş tarihi” ile “mal veya hizmetin
Ayça Güneş 14 Ağustos 2017 Pazartesi 16:17
Tüketici Hakları & Uyuşmazlıklar

Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri'nin (Tshh) Görev Alanı Nedir?

4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un (TKHK) 25. maddesinde cezai yaptırıma bağlanmış hususlar dışındaki tüm uyuşmazlıklar, TSHH’nin görev alanına Tüketiciler ile satıcılar veya sağlayıcılar arasında çıkacak tüketici hukuku kaynaklı her türlü uyuşmazlığa TSHH tarafından bakılır. Uyuşmazlık konusunun değeri ne olursa
Can Kuzey Birdal 12 Ağustos 2017 Cumartesi 14:01
Tüketici Hakları & Uyuşmazlıklar

Taksitle Satın Aldığım Bir Üründe Cayma Hakkımı Kullandım. Ürünlerin Geri Verilmesi Açısından Bir So...

Evet, cayma hakkını kullandığınız tarihten itibaren yedi gün içinde sözleşme konusu malı satıcıya iade etmekle yükümlüsünüz. Aksi halde cayma kullanmamış sayılırsınız. Ayrıca cayma hakkının kullanılması durumunda malın iade masraflarından (nakliye vb.) tüketici sorumludur.
Aylin Serttaş 3 Ağustos 2017 Perşembe 13:54
Tüketici Hakları & Uyuşmazlıklar

Kapıdan Satışlarda Sözleşmenin Düzenlendiği Veya Malın Teslim Edildiği Tarihte, Tüketiciden Ödeme Ya...

Hayır, istenemez. Çünkü 4077 sayılı Kanun, kapıdan satışlarda peşin ödeme yasağını kabul etmiştir. Yedi günlük cayma hakkı süresi dolmadan veya sağlayıcı, kapıdan satış işlemine konu mal veya hizmet karşılığında tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya borç altına
Merve Temel 3 Ağustos 2017 Perşembe 13:18
Tüketici Hakları & Uyuşmazlıklar

Tshh Ne Tür Uyuşmazlıklara Bakarlar?

TSHH, mal veya hizmet piyasalarında tüketici ile satıcı/sağlayıcı arasında yapılan her türlü hukuki işlemden kaynaklanan uyuşmazlıklara bakar. Başka bir TSHH’nin bakacağı uyuşmazlıklarda bir tarafın tüketici diğer tarafın da satıcı/sağlayıcı olması gerekmektedir. Tüketiciden tüketiciye veya satıcı/sağlayıcıdan satıcı/sağlayıcıya olan uyuşmazlılara TSHH
Tuğba Saatçi 3 Ağustos 2017 Perşembe 12:59
Tüketici Hakları & Uyuşmazlıklar

Tüketiciye Verilen Garanti Belgesinde Sanayi Ve Ticaret Bakanlığının Izin Tarihi Ve Sayısının Olmama...

Tüketicinin, garanti belgesi mevzuatından kaynaklanan hakları, söz konusu belgenin verilip verilmediğinden veya verilen belgenin geçerli olup olmadığından bağımsızdır. 4077 Kanunla tüketiciye verilen haklar her zaman geçerli olacaktır. Ancak, ilgili mevzuatına aykırı garanti belgesinin piyasaya sunulması idari yaptırıma konu olacaktır. Bu
Yılmaz Yalman 3 Ağustos 2017 Perşembe 11:05
Tüketici Hakları & Uyuşmazlıklar

Tüketicilerin, Tüketici Örgütlerinin Ve Bakanlığın Tüketici Mahkemesi Nezdinde Açacakları Davalarda ...

1. Tüketici mahkemeleri nezdinde tüketiciler, tüketici örgütleri ve Bakanlıkça açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftır. 2. Tüketici açılacak davalarda bilirkişi ücretleri, 29 uncu maddeye göre bütçede öngörülen ödenekten Bakanlıkça karşılanır. 3. Davanın, davalı aleyhine sonuçlanması durumunda, bilirkişi ücreti
Erkan Müftüoğlu 1 Ağustos 2017 Salı 13:27
Tüketici Hakları & Uyuşmazlıklar

Tüketici Sorunları Heyetlerine Ve Tüketici Mahkemelerine Nasıl Başvurulur?

Tüketicilerin 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’dan kaynaklanan uyuşmazlıklarının çözüm yerleri; tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya tüketicinin bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri dir. Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri illerde Ticaret İl Müdürlüğü, ilçelerde Kaymakamlık bünyesinde
Serdar Gökay 30 Temmuz 2017 Pazar 00:07
Tüketici Hakları & Uyuşmazlıklar

Ayıplı Hizmet Nedir?

Sağlayıcı tarafından bildirilen reklam ve ilânlarında veya standardında veya teknik kuralında tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı ya da yararlanma amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler
Merve Temel 29 Temmuz 2017 Cumartesi 11:40
Tüketici Hakları & Uyuşmazlıklar

Taksitli Satışlardaki "muacceliyet Şartları" Nelerdir?

Taksitli satış sözleşmelerinde yer alması gereken şartlar TKHK’nun 6/A maddesinin ikinci fıkrasında belirlenmiştir. Tüketici tarafından imzalanan taksitli satış sözleşmesinde, belirlenen sözleşme şartlarının bir veya daha fazlasının bulunmaması durumunda, Kanunun 6. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca imzalanan sözleşme geçerli olacaktır. Ancak
Hüseyin Mert 28 Temmuz 2017 Cuma 15:10
Tüketici Hakları & Uyuşmazlıklar

Ayıplı Hizmette Zaman Aşımı Ne Kadar?

Daha uzun bir süre için garanti verilmemiş ise, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa bile ayıplı hizmetten dolayı yapılacak hizmetin ifasından itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir. Ayıplı hizmetin neden olduğu her türlü zararlardan dolayı yapılacak talepler ise üç yıllık
Simge Erkoğlu 26 Temmuz 2017 Çarşamba 16:40
Tüketici Hakları & Uyuşmazlıklar

Satın Alınan Bir Mal Yerine Başka Bir Malın Teslim Edilmesi Ayıplı Mal Kapsamına Girer Mi?

Ayıplı maldan söz edilebilmesi için, sözleşmeyle kararlaştırılan malın teslim edilmiş olması, fakat o malda bulunduğu belirtilen vasıfların bulunmaması veya ve niteliği gereği malın taşıması gereken özelliklerin eksik olması gerekir. Satın alınan bir mal yerine başka bir malın verilmesi ayıplı
Muharrem Saatçi 26 Temmuz 2017 Çarşamba 14:10
Tüketici Hakları & Uyuşmazlıklar

Tkhk'da Abonelik Sözleşmelerine Son Verilmesi Ve Yükümlülükler Nasıl Düzenlenmiştir?

Her türlü abonelik sözleşmelerine taraf olan tüketiciler, isteklerini satıcıya yazılı olarak bildirmek kaydıyla aboneliklerine tek taraflı son verebilirler. Satıcı tüketicinin son verme isteğini, yazılı bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde yerine getirmekle yükümlüdür. Süreli yayın aboneliğine son
Hilal Çalışkan 24 Temmuz 2017 Pazartesi 16:21
Tüketici Hakları & Uyuşmazlıklar

Ayıplı Malın Neden Olduğu Zararlardan Dolayı Birden Fazla Kimse Sorumlu Ise Zararı Kim Tarafından Ta...

Ayıplı malın neden olduğu zararlardan dolayı birden fazla kimse sorumlu olduğu taktirde, bunlar müteselsilen sorumludurlar. Başka bir deyişle, zarar zararını, zarara sebep olan kişilerin herhangi birinden talep edebilecektir. Ancak zararın, tüketicinin veya tüketicinin sorumlu olduğu üçüncü bir kişinin kusurundan
Fehmi Yılmaz 22 Temmuz 2017 Cumartesi 11:45
Tüketici Hakları & Uyuşmazlıklar

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Kararları Tarafları Bağlayıcı Mıdır?

4077 sayılı Kanuna göre, değeri beşyüz milyon TL nin (Söz konusu parasal sınır her yılın Ekim ayı sonunda Devlet Enstitüsünün Toptan Eşya Fiyatları Endeksinde meydana gelen yıllık ortalama fiyat artışı oranında artar ve Resmi Gazetede ilan edilir. Buna göre,
İrem Taşkın 20 Temmuz 2017 Perşembe 23:13
Tüketici Hakları & Uyuşmazlıklar

Tüketiciler Mesafeli Satış Sözleşmelerinden Önce Bilgilendirilmeleri Gerekir Mi?

“ Tüketici, mesafeli sözleşmenin kurulmasından önce aşağıdaki bilgilerin tamamını içerecek şekilde açık, anlaşılır ve kullanılan uzaktan iletişim aracına uygun şekilde satıcı veya sağlayıcı tarafından bilgilendirilir. a) Satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri. b) Sözleşme
Taylan Bıçak 18 Temmuz 2017 Salı 14:32
Tüketici Hakları & Uyuşmazlıklar

Taksitle Satış Sözleşmesi Için Nasıl Bir Kıymetli Evrak Düzenlenebilir?

Tüketicinin yapmış olduğu işlemler nedeniyle kıymetli evrak niteliğinde sadece nama yazılı ve her bir taksit ödemesi için taksit tutarını ve ayrı ayrı olacak şekilde senet düzenlenmesi gerekmektedir. Bu şekilde yapılmayan senetler tüketici yönünden geçersiz olmaktadır.
Serdar Gökay 17 Temmuz 2017 Pazartesi 18:02
Tüketici Hakları & Uyuşmazlıklar

Devre Tatil Nedir?

Devre tatil sözleşmeleri, en az 3 yıllık süre için ve 1 haftadan az olmayacak bir dönemi kapsayacak şekilde bir birden fazla taşınmazın kullanım hakkının devredildiği sözleşmelerdir. Devre tatil sözleşmelerinin alt sınırı Kanunla tespit edilmiş ancak üst sınırı belirlenmemiştir. Uygulamada
Tuğberk Turna 17 Temmuz 2017 Pazartesi 09:54
Tüketici Hakları & Uyuşmazlıklar

Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine Vekil Marifetiyle Yapılan Başvurularda Lehine Karar Çıkan Taraf...

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’na göre avukatlık ücretine sadece mahkemelerce karar verilebilmektedir. Bu nedenle, TSHH tarafından vekalet ücreti belirlenemez ve karar çıkan taraf vekalet ücretini karşı taraftan talep edemez.
Hatice Terzioğlu 15 Haziran 2017 Perşembe 08:37
Tüketici Hakları & Uyuşmazlıklar

Tshh'ne Kimler Başvurabilir?

TSHH’ne tüketiciler, satıcılar ve sağlayıcılar başvurabilmektedirler. Tüketicinin korunması mevzuatı gereğince tüketici; bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişilerdir. Bir malı olduğu gibi ya da işleyerek bir başkasına satmak veya çıkar
Hümeyra Sevinç 13 Haziran 2017 Salı 16:34
Tüketici Hakları & Uyuşmazlıklar

Uyuşmazlık Konusu Miktarının Tespit Edilmesinde Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir?

Uyuşmazlık konusu miktarın tespit edilmesinde sadece alacak aslının dikkate alınması gerekir. Faiz, icra tazminatı ve giderler parasal sınırın tespitinde alınmaz. (HUMK 1/II; 13.HD., 06.12.1999, E.9208, K.9198; 13.HD., 14.06.1999, E.4424, K.4817). Örneğin, uyuşmazlık konusu 700 YTL değerinde 2006 yılında alınan bir
Çağla Akçay 13 Haziran 2017 Salı 13:45
Tüketici Hakları & Uyuşmazlıklar

Kampanyalı Satışlarda Mal Ya Da Hizmetin Teslim Veya Ifa Süresi Ne Kadardır?

Kampanyalı satışlarda malın teslim ya da hizmetin ifa süresi on iki ayı aşamaz. Konut ve tatil amaçlı taşınmaz mallar bu süre otuz aydır. Tüketicinin ödemeye ilişkin tüm edimlerini yerine getirmesi durumunda, malın teslimi ya da hizmetin ifası, ödemenin bitimini takiben
Can Atacı 13 Haziran 2017 Salı 08:21
Tüketici Hakları & Uyuşmazlıklar

Garanti Belgesi Kapsamındaki Uyuşmazlıklarda Tüketicinin Garanti Belgesi Ibraz Etmesi Yeterli Midir....

4077 sayılı Kanun'un 13 üncü maddesinde yer alan "İmalatçı veya ithalatçılar ithal ettikleri veya ürettikleri sanayi mallan için Bakanlıkça garanti belgesi düzenlemek zorundadır. Mala ilişkin faturanın tarih ve sayısını içeren garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu satıcı, bayi
Çağla Akçay 13 Haziran 2017 Salı 03:11
Tüketici Hakları & Uyuşmazlıklar

Süreli Yayın Kuruluşlarının Kampanyaya Ilişkin Yükümlülükleri Nelerdir?

Kampanyaya ait reklam ve ilânlarında, kampanya konusu mal veya hizmetin Türkiye genelinde teslim ve ifa tarihlerine ilişkin programını ilân ve kampanya konusu mal veya hizmetin teslim ve ifasını, kampanyanın bitiminden itibaren otuz gün içinde yerine getirmek zorundadır. Kampanya süresince, süreli
Sevcan Karaduman 13 Haziran 2017 Salı 02:26
Tüketici Hakları & Uyuşmazlıklar

Ayıplı Malda Zaman Aşımı Süresi Ne Kadar Dır?

Ayıba karşı sorumlu tutulanlar, ayıba karşı daha uzun bir süre ile sorumluluk üstlenmemişlerse, ayıplı maldan sorumluluk, ayıp daha sonra çıkmış olsa bile malın tüketiciye teslimi tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir. Bu süre konut ve tatil amaçlı taşınmaz mallarda
Saadet Ercan 12 Haziran 2017 Pazartesi 22:43
Tüketici Hakları & Uyuşmazlıklar

Tüketicinin Iade Ettiği Maldan Dolayı Ödediği Bedeli Veya Kıymetli Evrakı Satıcı Ne Kadar Zaman Için...

Satıcı veya sağlayıcı cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on gün içinde almış olduğu bedeli, kıymetli evrakı ve tüketiciyi hukukî işlemden dolayı borç altına sokan her türlü belgeyi iade etmek ve yirmi gün içerisinde de malı geri almakla yükümlüdür.
Burcu Nişancı 9 Haziran 2017 Cuma 15:57
Tüketici Hakları & Uyuşmazlıklar

Tüketiciler Ayıplı Mal Ile Ilgili Ayıbı Ne Kadar Zaman Içinde Satıcıya Bildirmekle Yükümlüdür?

Tüketici, malın teslimi tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ayıbı satıcıya bildirmekle yükümlüdür.
Müşerref Koç 9 Haziran 2017 Cuma 15:01
Tüketici Hakları & Uyuşmazlıklar

Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Kararlarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Hakem Heyetleri Öncelikle Medeni Kanunun 2 nci maddesi “Herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kuralına uymak zorundadır. hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz” hükmüne dikkat etmeli ve tüm faaliyetlerinde bu hükme uygun işlem yapmalıdır. Toplantıda görüşülen konular
Aslı Aşkın 8 Haziran 2017 Perşembe 15:26
Tüketici Hakları & Uyuşmazlıklar

Kapıdan Satışlarda Sözleşmenin Bir Nüshasının Tüketiciye Verilmemesi Durumunda Tüketicinin Hakları N...

Tüketici, sahip olduğu haklarının da yazılı bulunduğu sözleşmeyi imzalar ve kendi el yazısı ile tarihini yazar. Satıcı veya sağlayıcı, Kanunda bilgilerin sözleşmede yer almasını sağlamak ve taraflar arasında akdedilen sözleşmenin bir nüshasını tüketiciye vermekle yükümlüdür. Kanunun 9 uncu maddesine göre düzenlenmiş
Mutlu Atukeren 8 Haziran 2017 Perşembe 15:14
Tüketici Hakları & Uyuşmazlıklar

Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Tazminat Kararı Verebilir Mi?

4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun' un ayıplı mallarla ilgili hususların düzenlendiği 4’üncü maddesinde, bu seçimlik haklarından biri ile birlikte ayıplı malın neden olduğu ölüm ve/veya yaralanmaya yol açan ve/veya kullanımdaki diğer mallarda zarara
Serkan Aydın 8 Haziran 2017 Perşembe 14:41
Tüketici Hakları & Uyuşmazlıklar

Devre Tatil Sözleşmelerinde Cayma Hakkı Nasıl Düzenlenmiştir?

Tüketici, sözleşmenin her iki tarafça imzalanmasından itibaren on gün içinde hiçbir sebep göstermeksizin ve hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk cayma hakkını kullanarak sözleşmeden dönebilir. Sağlayıcı, on günlük cayma süresi dolmadan devre tatil sözleşmesine konu mal ve/veya hizmet karşılığında tüketiciden herhangi
Sena Başçı 8 Haziran 2017 Perşembe 00:51
Tüketici Hakları & Uyuşmazlıklar

Kimler Tüketici Haklarından Yararlanabilir ?

Uygulamada çok üzerinde durulmayan ancak Tüketiciye tanınan haklardan yararlanmak için önemli bir kriter olan "Tüketici" tanımı çok önemli bir olarak karşımıza çıkmaktadır. Peki kimler tüketici sayılır ve tüketiciye sağlanan bazı özel imtiyazlardan bir başka deyişle "Tüketici Haklarından" yararlanabilir
Berkin S. 7 Haziran 2017 Çarşamba 17:35
Tüketici Hakları & Uyuşmazlıklar

Kampanyalı Satışlarda Ilan Ve Taahhüt Edilen Mal Veya Hizmetin Teslimatının Veya Ifasının Hiç Ya Da ...

İlan ve taahhüt edilen mal veya hizmetin teslimatının veya ifasının hiç ya da gereği gibi yapılmaması durumunda, satıcı, sağlayıcı, acente, imalatçı üretici, ithalatçı ve 4077 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasına göre kredi veren müteselsilen sorumludur. Örneğin tüketici, X
Elanur Şimşek 7 Haziran 2017 Çarşamba 12:26
Tüketici Hakları & Uyuşmazlıklar

Kapıdan Satış Nasıl Yapılabilir?

Kapıdan satış, ilgili Yönetmeliğinde belirtilen usule uygun olarak İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüklerine yapılan başvuru sonucunda alınacak “Kapıdan Satış Belgesi” ile yapılabilir. Yazılı olarak yapılan kapıdan satış sözleşmesinin birinci sayfasında tüketicinin bu işlemden cayma hakkını belirten: ‘Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai
Tuğberk Turna 6 Haziran 2017 Salı 07:47
Tüketici Hakları & Uyuşmazlıklar

Satın Alınan Mal Yerine Başka Bir Mal Teslim Edilmiş Ve Bu Mal Tüketici Tarafından Kabul Edilmiş Ise...

Tüketiciye almış olduğu mal yerine başka bir mal teslim edilmiş ve bu mal da tüketici tarafından kabul edilmiş ise, ayıplı çıkması durumunda tüketici TKHK’da belirtilen haklarından yararlanabilir. Örneğin, altın kolye alan tüketiciye gümüş kolye verilmiş ve tüketici bu kolyeyi
Salih Atacı 6 Haziran 2017 Salı 01:16
Tüketici Hakları & Uyuşmazlıklar

Mesafeli Sözleşmelerin Geçerlilik Şartları Nelerdir?

Mesafeli satış sözleşmesinin akdinden önce, ayrıntıları Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan tüketiciye verilmesi zorunludur. Tüketici, bu bilgileri edindiğini yazılı olarak teyit etmedikçe sözleşme akdedilemez. Elektronik ortamda yapılan sözleşmelerde teyit işlemi, yine
Muhammet Demirci 2 Haziran 2017 Cuma 12:19
Tüketici Hakları & Uyuşmazlıklar