+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Tüketici Hakem Heyeti

Mesafeli Sözleşmelerde Cayma Hakkımı Kullandıktan Ne Kadar Süre Sonra Bedel Iadesi Yapılacaktır? Bu ...

Mesafeli yöntemle yapılan alışverişlerde, satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren on dört gün içerisinde tüketicinin ödemiş olduğu bedeli iade zorundadır. Ayrıca, tüketici cayma bildirimini yönelttiği tarihten itibaren on gün içerisinde satın aldığı malı iade etmek zorundadır.
Çağatay Gürcü 23 Ağustos 2017 Çarşamba 20:22
Tüketici Hakem Heyeti

Yetkili Servis Istasyonları Tarafından Teslim Alınan Ya Da Yetkili Servis Istasyonlarına Teslim Edil...

Evet, zorunludur. Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği uyarınca, servis istasyonlarının, kendilerine kargo ile gönderilen arızalı mallar hariç olmak üzere, kendilerine edilen veya kendileri tarafından teslim alınan arızalı mallar ile ilgili olarak malın teslim alındığına dair bir belge düzenlemesi zorunludur.
Şeyma Kocatürk 23 Ağustos 2017 Çarşamba 19:58
Tüketici Hakem Heyeti

Tüketicinin Kredisini Vadesinden Önce Ödemesi Durumunda Herhangi Bir Indirim Söz Konusu Mudur?

Tüketici vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunabilir veya kredi borcunun bir kısmını ya da tamamını ödeyebilir. durumda, erken ödenen miktara göre, tüm faiz ve diğer maliyet unsurlarında gerekli indirim yapılır. Bir taksit tutarından az olmamak üzere,
Berkay Taşçı 23 Ağustos 2017 Çarşamba 16:17
Tüketici Hakem Heyeti

Tüketici Hakem Heyeti Kararlarının Taraflara Tebliğinde Izlenecek Usul Nedir? Kararların Tebliği, Ad...

6502 sayılı Kanun’un “Karar ve karara itiraz” başlıklı 70 inci maddesinin 2 inci fıkrasında, tüketici hakem heyeti kararlarının 11/2/1959 ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre taraflara tebliğ edileceği düzenlenmiştir. Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin “Kararın tebliği” başlıklı 25 inci maddesinde,
Salih Atacı 23 Ağustos 2017 Çarşamba 15:55
Tüketici Hakem Heyeti

İndirim Uygulayacaklarını Söyleyerek Geçmişe Dönük Tarih Ve Imza Attırdılar. Cayma Hakkımı Kullanabi...

Sözleşme tarihini kendi el yazınızla atınız ve mutlaka sözleşmenin bir örneğini alınız. İndirim olduğu gerekçesiyle sözleşmeye geriye dönük tarih teklifini kesinlikle kabul etmeyiniz. Bu sizin cayma hakkınızı ortadan kaldırmak için yapılan bir uygulamadır.
Berkay Taşçı 23 Ağustos 2017 Çarşamba 10:37
Tüketici Hakem Heyeti

İnşaat Halinde Olan Devre Mülk Projeleri Ne Kadar Sürede Içerisinde Bitirilmelidir?

Ön ödemeli devre tatil satışında devir veya teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren otuz altı ayı geçemez.
Eray Sezer 22 Ağustos 2017 Salı 19:53
Tüketici Hakem Heyeti

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Yürürlükteyken Verilmiş Ancak Uyuşmazlık Konusu 1.272,19 Tl'nin...

6502 sayılı Kanun 28/05/2014 tarihinde yürürlüğe girmiş ve Kanun’un “Yürürlükten kaldırılan hükümler” başlıklı 86 ncı maddesi uyarınca 4077 sayılı yürürlükten kaldırılmıştır. 6502 sayılı Kanun’un 68 inci maddesi uyarınca hakem heyetlerinin bağlayıcı karar alma sınırları yükseltilmiş, hakem heyetlerinin delil niteliğinde karar
Hilal Çalışkan 22 Ağustos 2017 Salı 01:06
Tüketici Hakem Heyeti

İdari Para Cezalarının Iptali Talepleri Tüketici Hakem Heyetlerinin Görev Alanına Girmekte Midir?

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un “Kuruluşu ve görev alanı” başlıklı 66 ncı maddesinde tüketici hakem heyetlerinin, tüketici işlemleri tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla kurulmuş olduğu hüküm altına alınmıştır. Ayrıca 6502 sayılı Kanun’un “Tanımlar” başlıklı 3 üncü
Simge Erkoğlu 21 Ağustos 2017 Pazartesi 13:44
Tüketici Hakem Heyeti

Rekabet Kurulu Kararlarına Ve Ilgili Danıştay Kararlarına Nasıl Ulaşılır?

Rekabet Kurulu tarafından verilen kararlar ile ilgili Danıştay kararlarına Kurumun resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilir. Bu çerçevede yayımlanan tüm ana sayfanın solunda yer alan menüde bulunan “Kararlar, Görüşler ve Danıştay Kararları” sekmesi ile ulaşılabilir. Ayrıca, kararlara “Arama” sekmesi vasıtasıyla
Sevinç Gözüpek 18 Ağustos 2017 Cuma 17:30
Tüketici Hakem Heyeti

Tüketici Hakem Heyetlerinde Birden Fazla Raportör Görevlendirilebilmesi Mümkün Müdür?

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un “Raportör” başlıklı 67 nci maddesinin 1 inci fıkrasında, raportörlerin il ve ilçe merkezlerinde bulunan tüketici hakem heyetlerinde istihdam edilebileceği, raportör sayısının yeterli olmadığı illerde ticaret il mü dürü tarafından ticaret il müdürlüğü
Seranay Avcı 18 Ağustos 2017 Cuma 15:40
Tüketici Hakem Heyeti

Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmelerinde Tüketici Ödemeleri Garanti Altında Mıdır?

Satıcının konut satışına başlamadan önce, konut adedi otuz ve üzerinde olan projeler için bina tamamlama sigortası yaptırması veya aşağıda diğer teminat ve şartlardan en az birini sağlaması zorunludur: a) Banka teminat mektubu, b) Hakediş sistemi, c) Bağlı kredi ile teminat. Bu teminatlar dışında,
Kaan Tekiner 17 Ağustos 2017 Perşembe 23:38
Tüketici Hakem Heyeti

Tüketicilerin Garanti Ile Ilgili Hakları Nelerdir?

Tüketicilerin seçimlik haklarından ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicilerin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; garanti süresi
Erol Ekin 17 Ağustos 2017 Perşembe 11:37
Tüketici Hakem Heyeti

Sözleşmeyi Tesiste Imzaladığım Için Cayma Hakkımın Olmadığı Doğru Mudur?

Hayır, sözleşmenin devre tatile konu taşınmazın bulunduğu tesiste imzalanması cayma hakkının kullanılmasına mani değildir.
Ceren Özdemir 16 Ağustos 2017 Çarşamba 17:48
Tüketici Hakem Heyeti

Kredi Kartı Kullanılarak Internet Üzerinden Bir Ürün Satın Alındığında Ve Bu Ürü- Ne Ilişkin Cayma H...

Satıcı cayma hakkı kullanılan durumlarda tüm geri ödemeleri, tüketicinin “satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun” bir şekilde ve tüketiciye bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde yapmak zorundadır.
Uğurcan Altay 16 Ağustos 2017 Çarşamba 16:20
Tüketici Hakem Heyeti

Hangi Durumlarda Bilirkişi Görevlendirilebilir? Bilirkişi Görevlendirilmesi Kim Tarafından Yapılmalı...

Bilirkişilik müessesesi Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin 19 ila 21 inci maddeleri arasında düzenlenmiştir . Tüketici Hakem Heyeti Yönetmeliği’nin “Bilirkişi görevlendirilmesi” başlıklı uncu maddesinde, tüketici hakem heyetinin çözümü özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde, taraflardan birinin talebi üzerine yahut re’sen, bilirkişinin görüşünün
Merve Temel 16 Ağustos 2017 Çarşamba 14:24
Tüketici Hakem Heyeti

Taşınmazı Bağlı Kredi Ile Alan Tüketicinin Cayma Hakkını Kullanması Durumunda Konut Finansmanı Kurul...

Hayır, talep edemez. Taşınmazın kısmen veya tamamen bağlı krediyle alınması durumunda bağlı kredi sözleşmesi, sözleşmenin kurulduğu tarihte hüküm doğurmak cayma hakkı süresi sonunda yürürlüğe girer. Konut finansmanı kuruluşu cayma hakkı süresi içinde tüketiciden faiz, komisyon, yasal yükümlülük ve benzeri
Simge Erkoğlu 16 Ağustos 2017 Çarşamba 12:57
Tüketici Hakem Heyeti

Mesafeli Sözleşme Yöntemiyle Bir Ürün Satın Aldım, Ancak Ürünü Beğenmedim. Bu Durumda Ne Yapabilirim...

Tüketici mesafeli sözleşmede on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cazai şart üstlenmeksizin cayma hakkına sahiptir. Bu eğer “mal” satın alı nacak ise mal tesliminden itibaren; “hizmet” satın alınacak ise hizmet sözleşmesinin kurulduğu andan itibaren başlar.
Yılmaz Yalman 16 Ağustos 2017 Çarşamba 12:04
Tüketici Hakem Heyeti

İl Ve Ilçe Tüketici Hakem Heyetleri Tarafından Tübis Kullanılması Zorunlu Mudur?

Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) 2010 yılında faaliyete girmiş olup, tüm tüketicilerimizin ve tüketici hakem heyetlerimizin hizmetine sunulmuştur. TÜBİS’te tüketicilerin tüketici hakem heyetleri tarafından sisteme girilmekte ve daha sonraki bütün işlemlere ilişkin yazışmalar sistem tarafından otomatik olarak üretilebilmektedir. PTT Genel Müdürlüğü
Asena Kalkan 16 Ağustos 2017 Çarşamba 03:55
Tüketici Hakem Heyeti

Heyet Tüketici Lehine Karar Verirse Karşı Taraf Bu Karara Uymak Zorunda Mıdır?

Karşı taraf kararın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Tüketici Mahkemesine itiraz etmesi (temyize gitmesi) gerekir aksi taktirde karar
Kaan Tekiner 15 Ağustos 2017 Salı 16:27
Tüketici Hakem Heyeti

Paket Tur Sözleşmesini Feshettim, Ödemiş Olduğum Bedeli Ne Zaman Geri Alabilirim?

Fesih bildiriminizin paket tur düzenleyicisi veya aracısına ulaşmasından itibaren on dört gün içerisinde ödemenizin iade edilmesi zorunludur.
Aslı Aşkın 15 Ağustos 2017 Salı 14:03
Tüketici Hakem Heyeti

Tüketici Sözleşmelerinde Yer Verilen Haksız Şartların Tüketiciler Açısından Geçerliliği Nedir?

Haksız şart, tüketicilerle müzakere edilmeden sözleşmeye dâhil edilen ve tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde dürüstlük kuralına aykırı düşecek çimde tüketiciler aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme şartlarıdır. Tüketicilerle akdedilen sözleşmelerde yer alan haksız şartlar kesin olarak hükümsüzdür. Sözleşmenin
Batuhan Aydın 15 Ağustos 2017 Salı 12:54
Tüketici Hakem Heyeti

Azami Tamir Süresi Ne Zaman Başlar?

Azami tamir süresi, garanti süresi içerisinde, mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Tüketici arıza bildirimini; telefon, faks, e posta, iadeli taahhütlü mektup ve benzeri
Burcu Nişancı 15 Ağustos 2017 Salı 10:44
Tüketici Hakem Heyeti

Tüketiciler Tarafından Banka Şubeleri Hakkında Yapılan Başvurularda Banka Genel Müdürlükleri Taraf O...

6502 sayılı Kanun’un “Başvuru” başlıklı 68 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında, baş vuruların, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabileceği düzenlenmiştir. Diğer taraftan tüketici tarafından hangi tüketici hakem heyetine başvuru yapılması tercih edilirse edilsin
Sevda Artuk 15 Ağustos 2017 Salı 10:32
Tüketici Hakem Heyeti

Günübirlik Turlar Paket Tur Olarak Kabul Edilebilir Mi?

Hayır, bir turun paket tur olarak kabul edilebilmesi için tur hizmetinin yirmi dört saatten uzun bir süreyi kapsaması ya gecelik konaklamayı içermesi gerekmektedir.
Esma Çiftçi 13 Ağustos 2017 Pazar 06:41
Tüketici Hakem Heyeti

Tüketici Hakem Heyeti Başkan Ve Üyeleri Hangi Hallerde Toplantıya Katılamazlar?

Tüketici hakem heyeti başkan ve üyelerinin hangi hallerde toplantıya katılamayacağı Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’nin “Toplantıya katılmama halleri” başlıklı 17 maddesinde emredici hükümle düzenlenmiştir. Bu bağlamda tüketici hakem heyeti başkan ve üyeleri •Aralarında evlilik bağı kalksa bile eşin taraf olduğu, • Kendisi veya
Hülya Asım 12 Ağustos 2017 Cumartesi 01:21
Tüketici Hakem Heyeti

Yazılı Bir Sözleşmede Yer Verilen Bir Hükmün Açık Ve Anlaşılır Olmaması Halinde Söz Konusu Sözleşme ...

Yazılı olarak kurulan tüketici sözleşmelerinde, tüketicinin anlayabileceği açık ve anlaşılır bir dilin kullanılmış olması gerekir. Sözleşmede yer verilen bir açık ve anlaşılır olmaması veya birden çok anlama gelmesi hâlinde, bu hüküm, tüketicinin lehine yorumlanır.
Selim Güngören 12 Ağustos 2017 Cumartesi 01:06
Tüketici Hakem Heyeti

Üretici Veya Ithalatçıların Tüketicilere Sunmuş Oldukları Ürünlere Ilişkin Satış Sonrası Hizmet Verm...

Üretici veya ithalatçıların, kendileri tarafından kurulabilecek ya da verilen hizmetlerden sorumlu olmak şartıyla faydalanabilecekleri kurulu servis istasyonları veya servis vasıtasıyla, belirli mal grubu için kullanım ömürleri süresince satış sonrası hizmetleri sunmak zorundadır. Kullanım ömürleri ise Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde
Selen Işık 12 Ağustos 2017 Cumartesi 00:53
Tüketici Hakem Heyeti

Bankalardan Aidatsız Kredi Kartı Talep Edilmesi Mümkün Müdür?

Evet, mümkündür. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereğince kart çıkaran kuruluşlar tüketicilere yıllık üyelik aidatı ve benzeri isim altında ücret etmedikleri bir kredi kartı türü sunmak zorundadır. Bu tür kartlar dışındaki kredi kartları ise ilgili Yönetmelik uyarınca, özelliklerine göre yıllık
Esma Çiftçi 11 Ağustos 2017 Cuma 22:23
Tüketici Hakem Heyeti

Garanti Süresi Ne Kadardır? Bu Süre Ne Zaman Başlar?

Garanti süresi, malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve asgari iki yıl veya ilgili Yönetmelikte belirtilen ölçü birimi ile edilen değer kadardır.
Burcu Nişancı 11 Ağustos 2017 Cuma 17:13
Tüketici Hakem Heyeti

Kararda Ödenmesi Gereken Bilirkişi Ücretinin Belirtilmesinde Brüt Miktar Mı Net Miktar Mı Esas Alınm...

Kararda ödenmesi gereken bilirkişi ücretinin belirtilmesinde brüt miktarın esas alınması gerektiği değerlendirilmektedir. Konuya ilişkin olarak, il müdürlüklerimize bilgi edinilmesi ilçe tüketici hakem heyetlerimize iletilmesi amacıyla 07/07/2014 tarihli ve 1445671 sayılı dağıtımlı yazımız gönderilmiştir.
Sevilay Kızıl 3 Ağustos 2017 Perşembe 14:46
Tüketici Hakem Heyeti

Satıcı Veya Sağlayıcı Tarafından Yapılan Başvuruların Tübis'e Kaydı Nasıl Yapılmalıdır?

TÜBİS’te şikayet eden kısmında avukatın yoksa şirket yetkilisinin TC Kimlik Numarası, şikayet edilen kısmında ili ilçesi unvanı adres alanlarına bilgileri girilmelidir. TÜBİS’te şikayet konusu kısmında hangi şirket adına başvuru yapılmış olduğunun mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. Tebligatların avukatın yoksa şirket yetkilisinin iş
Aleyna Birdir 3 Ağustos 2017 Perşembe 11:15
Tüketici Hakem Heyeti

Bir Internet Aboneliğim Vardı. Sağlayıcı Firmanın Düzenlediği Bir Taahhütlü Kampanyaya Katılmak Isti...

İmzalanan taahhütnamenin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye verilmesi zorunludur. Bu taahhütname, abonelik sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasıdır. Taahhütnamede; a) geçerlilik süresi, b) Taahhüt konusu mal veya hizmetin nitelikleri, c) Tüm vergiler dâhil toplam fiyat, d) İndirim yapılan tarifenin taahhüt verilmeden önceki fiyatı, e)
Semra Öz 2 Ağustos 2017 Çarşamba 09:45
Tüketici Hakem Heyeti

Cayma Bildirimine Ne Yazmalıyız?

Cayma bildiriminde, imzaladığınız sözleşmeden cayma hakkınızı kullandığınızı bildiren açık bir beyanda bulunmanız yeterlidir. Cayma hakkını kullanırken sözleşmeyle birlikte size zorunlu olan ve ilgili Yönetmeliğin ekinde yer alan örnek cayma formunu da kullanabilirsiniz.
Hatice Terzioğlu 2 Ağustos 2017 Çarşamba 09:33
Tüketici Hakem Heyeti

Kullanım Hatası Nasıl Oluşur? Kullanım Hatası Durumunda Tüketici Garanti Ile Ilgili Haklarını Kullan...

Kullanım hatası, tüketicinin ürünü tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanması durumunda oluşur. Kullanım hatasından kaynaklanan arıza olursa, tüketicinin ücretsiz onarım isteme hakkı bulunmamaktadır.
Şeyma Kocatürk 2 Ağustos 2017 Çarşamba 02:09
Tüketici Hakem Heyeti

Tüketici Kredisi Kullanımından Caymak Mümkün Müdür?

Evet, mümkündür. Tüketici on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden ve cezai şart üstlenmeksizin kredi sözleşmesinden cayma hakkına Cayma hakkını kullanan tüketicinin krediden faydalanması halinde, tüketici anaparayı ve kredi kullanıldığı tarihten anaparanın geri ödendiği tarihe kadar geçen sürede
Muharrem Saatçi 2 Ağustos 2017 Çarşamba 00:13
Tüketici Hakem Heyeti

Sipariş Edilmeyen Mal Veya Hizmetlerin Tüketicilere Gönderilmesi Veya Sunulması Durumunda Tüketicile...

Sipariş edilmeyen malların gönderilmesi ya da hizmetlerin sunulması durumunda, malı gönderen ya da hizmeti sunan tüketiciye karşı herhangi bir ileri süremez. Bu hâllerde, tüketicinin sessiz kalması ya da mal veya hizmeti kullanmış olması, sözleşmenin kurulmasına yönelik kabul beyanı olarak
Cemalettin Aydıngöz 1 Ağustos 2017 Salı 16:42
Tüketici Hakem Heyeti

Bütün Gayrimenkul Satış Sözleşmeleri Ön Ödemeli Konut Satış Hükümlerine Tabi Midir?

Hayır, tabi değildir. Bir gayrimenkulün Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında ön ödemeli konut satış hükümlerine tabi olması için satış bir kısmının veya tamamının önceden ödeniyor, teslimin ise sonradan yapılıyor olması gerekmektedir. Bitmiş ve teslime hazır konutların satışı ön ödemeli
Saliha Toprak 1 Ağustos 2017 Salı 15:20
Tüketici Hakem Heyeti

Kredi Sözleşmesini Imzalamadan Önce Ve Imzalarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Sözleşme koşullarını içeren sözleşme öncesi bilgi formu, sözleşmeyi imzalamadan önce alınmalı ve koşulları incelenmelidir. Kredinin toplam maliyeti ile ilgili edinilerek gerekirse farklı kredilerle karşılaştırılmalıdır. Sözleşmenin, en az on iki punto büyüklüğünde ve okunabilir, açık ve sade bir dille hazırlanmış
Sena Başçı 1 Ağustos 2017 Salı 14:43
Tüketici Hakem Heyeti

Farklı Bankalardan Kullandığım Kredilerden Kesilen Masrafları Bir Dilekçede Toplayıp Başvurabilir Mi...

HAYIR. Farklı Bankalardan kullanılan kredilerden kesilen masrafları bir dilekçede toplayıp başvuramazsınız. Fakat aynı Bankanın farklı şubelerinden kullanılan kredilerden kesilen bir dilekçede toplayıp başvurabilirsiniz. Miktarınız 2016 yılı için 2.320 TL’nin altında ise İlçe Tüketici Hakem Heyetine, 2.320 TL ile 3.480
Abdulkadir Sarıbaş 31 Temmuz 2017 Pazartesi 17:04
Tüketici Hakem Heyeti

Taahhütlü Abonelik Kapsamında Bir Gsm Operatöründen 24 Ay Taahhüt Karşılığında Bir Cep Telefonu Satı...

Evet, GSM operatörünün de sorumluluğu bulunmaktadır. Verilen hizmetle birlikte bir malın mülkiyetinin veya kullanım hakkının devredildiği abonelik sözleşmelerinde hizmet da malın ayıbından sorumludur.
Zeynep Özsemiz 31 Temmuz 2017 Pazartesi 14:50
Tüketici Hakem Heyeti

6502 Sayılı Kanun Hangi Hususları Kapsamaktadır?

Mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun ya da hesabına hareket eden ger çek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık
Yılmaz Yalman 31 Temmuz 2017 Pazartesi 14:19
Tüketici Hakem Heyeti

Onarılmak Üzere Yetkili Servis Istasyonuna Gönderilen Ürüne Ilişkin Azami Tamir Süresi Ne Kadardır?

Tüketicilerin kullanımına sunulan ürünlere iliş kin azami tamir süreleri, Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde belirlenmiştir. Bu süre, binek otomobiller kamyonetler için otuz iş günüdür. Diğer tüm mallar için azami tamir süresi yirmi iş günüdür.
Fehmi Yılmaz 30 Temmuz 2017 Pazar 23:12
Tüketici Hakem Heyeti

Seyahat Acentası Paket Tura Başlamadan Önce Ne Gibi Bilgilendirmeler Yapmakla Yükümlüdür?

Paket tursözleşmesi kurulmadan önce tüketiciye broşür verilmesi zorunludur. Ayrıca yolculuk öncesinde de yolculuğa ve tur yerine ilişkin bazı hususlarda yapılması zorunludur.
Miray Güçal 29 Temmuz 2017 Cumartesi 15:27
Tüketici Hakem Heyeti

Satıcı Sözleşmenin Akdinden Sonra Tüketicinin Bilgisi Dışında Proje Değişikliği Yapabilir Mi?

Sözleşmeye konu konutun yer aldığı projede sonradan değişiklik yapılması durumunda, bu değişikliğin tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı bildirilmesi zorunludur. Tüketici yapılan proje değişikliğini kabul etmeyerek bir ay içinde vergi, harç, masraf, tazminat ve benzeri adlar altında hiçbir
Uğurcan Altay 28 Temmuz 2017 Cuma 15:57
Tüketici Hakem Heyeti

Mesafeli Sözleşmelerde Cayma Hakkının Kullanılması Durumunda Iadeye Ilişkin Kargo Ücreti Kim Tarafın...

Satıcı eğer ön bilgilendirmede cayma durumunda malın iadesi için anlaşmalı olduğu kargo şirketini belirtmişse, bu kargo şirketi aracılığıyla malın gönderilmesi halinde, tüketici iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulamaz. Satıcının ön bilgilendirmede iade için herhangi bir taşıyıcıyı belirtmediği durumda ise, tüketiciden iade
Aslı Aşkın 27 Temmuz 2017 Perşembe 09:12
Tüketici Hakem Heyeti

İkinci El Mallara Ilişkin Uyuşmazlıklar Tüketici Hakem Heyetlerinin Görev Alanına Girmekte Midir?

6502 sayılı Kanun’un ayıplı mallara ilişkin üçüncü kısmının birinci bölümünde dü zenlenmiş olan “Zamanaşımı” başlıklı 12 nci maddesinde, 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası saklı olmak üzere ikinci el satışlarda satıcının ayıplı maldan sorumluluğunun bir yıldan, konut ve tatil
Muhammet Demirci 27 Temmuz 2017 Perşembe 09:11
Tüketici Hakem Heyeti

Tarafları Aynı Olan Birden Fazla Tüketici Işlemi Nedeniyle Meydana Gelen Birden Fazla Uyuşmazlığın Ç...

Örneğin, aynı tüketici tarafından aynı bankadan çekilmiş 5 farklı banka kredisinin dosya masraflarının iadesi talebiyle yapılmış başvurular hakkında tek karar verilip verilemeyeceği hususu: Tüketici işlemlerinin farklı olması nedeniyle tarafları aynı olsa bile birden fazla tüketici işlemi nedeniyle meydana gelen
Serdar Sözbilir 26 Temmuz 2017 Çarşamba 16:13
Tüketici Hakem Heyeti

Tüketici Hakem Heyeti Başkanınca Sadece "imza Devri" Yapılabilir Mi?

İdari karar alma yetkisi bir kanuna dayandığından, bu yetkiye sahip kılınmış bir makam veya görevlinin yetkisini bir başka makam görevliye devretmesi kural olarak mümkün değildir. Bu nedenle, yetki devri istisnaidir ve ancak kanunlarda açıkça öngörülen hallerde ve açıkça öngörülen
Sevinç Gözüpek 25 Temmuz 2017 Salı 17:07
Tüketici Hakem Heyeti

Tüketici Işlemlerinde Bileşik Faiz Uygulanması Mümkün Müdür?

Bileşik faiz, dönem sonu hesaplanan faizin anaparaya ilave edilerek sonraki dönemde bu yeni tutar üzerinden faiz hesaplanmasıdır. Tüketicinin Korunması Kanun uyarınca, temerrüt hâli de dâhil olmak üzere, tüketici işlemlerinde bileşik faiz uygulanması yasaklanmıştır.
Müşerref Koç 25 Temmuz 2017 Salı 16:29
Tüketici Hakem Heyeti

Hakem Heyetleri Ve Tüketici Mahkemeleri Nerededir?

Hakem Heyetleri illerde Ticaret İl Müdürlüğü, ilçelerde ise Kaymakamlıklar tarafından belirlenen binalardadır. Tüketici Mahkemeleri ise illerde Adliye binalarında bulunmaktadır.
Miray Güçal 25 Temmuz 2017 Salı 16:15
Tüketici Hakem Heyeti