+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Transfer fiyatlandırması & Örtülü Kazanç

Özel Hesap Dönemlerine Sahip Olan Mükellefler Formu Doldururken Hangi Tarihler Arası Işlemlerini Dik...

Özel hesap dönemlerine sahip şirketler kendilerine tahsis edilen özel hesap dönemi itibariyle verdikleri kurumlar vergisi beyannamesi ekinde formu alim/satım toplamı özel hesap dönemleri olacak şekilde vereceklerdir.
Sena Başçı 22 Temmuz 2017 Cumartesi 17:12
Transfer fiyatlandırması & Örtülü Kazanç

İlişkili Kişilerle Gerçekleştirilen Transfer Fiyatlandırmasına Ilişkin Işlemler" Bölümünde Kdv Ve Öt...

Alım ve satım sütunlarında yer verilecek tutarlara Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi dahil edilmeyecek olup, iade, ıskonto diğer indirimler düşüldükten sonra kalan net tutarlar yazılacaktır. İthalatta ödenen gümrük vergisi ve ÖTV, KDV tutarları forma ayrıştırılarak girmelidir. Aynı şekilde
Erkan Müftüoğlu 18 Temmuz 2017 Salı 17:12
Transfer fiyatlandırması & Örtülü Kazanç

İlişkili Kişilere Ilişkin Bilgiler Bölümünde Hangi Ilişkili Kişilere Ilişkin Bilgi Verilecektir?

İlgili hesap dönemi içinde işlem yapılan ilişkili kişilere ilişkin bilgilere yer verilecektir. Hesap dönemi içinde herhangi bir alım satım yapılmayan ilişkili kişilere tabloda yer verilmeyecektir.
Çağatay Gürcü 14 Haziran 2017 Çarşamba 23:50
Transfer fiyatlandırması & Örtülü Kazanç

Mali Işlemler Bölümünde Yer Alan "ödünç Para/kredi-Faiz" Bölümünde Ödünç Paranın Bir Unsuru Olarak K...

Ödünç Para Kredi Faiz bölümünde mali borçlar ile birlikte ödünç paranın bir unsuru olarak kabul edilen cari hesaplarda bulunan sonu bakiyelerinin toplamı ve bulunması durumunda bu tutarlara ilişkin faiz tutarları da yazılmalıdır.
Salih Aksu 10 Haziran 2017 Cumartesi 14:24
Transfer fiyatlandırması & Örtülü Kazanç

Serbest Bölgelerde Kurulu Ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Kurulu Şirketler Form Verecekler Mi?

Serbest bölgelerde ve teknoloji geliştirme bölgelerinde kurulu şirketler kurumlar vergisi beyannamesi ekinde transfer fiyatlandırmasına ilişkin formu beyan edeceklerdir.
Hüseyin Mert 6 Haziran 2017 Salı 20:11
Transfer fiyatlandırması & Örtülü Kazanç

İlişkili Kişilerle Gerçekleştirilen Alım Satım Tutarlarının Emsallere Uygun Olup Olmadığı Form Doldu...

24.04.2008 tarihli Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formun Doldurulması hakkında Sirküler’e göre formun doldurulması emsal fiyat veya bedel üzerinden yapılmış olup olmadığına bakılmaksızın hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yapılan tüm işlemler, fiili alım satım
Salih Aksu 6 Haziran 2017 Salı 10:18
Transfer fiyatlandırması & Örtülü Kazanç

Hangi Işlemler Grup Içi Hizmetler Satırında Değerlendirilmelidir?

Grup içi hizmet, ilişkili şirketler arasında gerçekleşen, genellikle ana şirketin bağlı şirketlerine veya aynı gruba bağlı şirketlerden birinin diğerlerine hizmetleri ifade etmektedir. Bu hizmetler tüm grup için yönetim, koordinasyon ve kontrol işlevlerinin sağlanmasını da içermekte olup, bu tür hizmetleri
Simge Anahtarcı 5 Haziran 2017 Pazartesi 21:36
Transfer fiyatlandırması & Örtülü Kazanç

Serbest Bölgede Bulunan Şubeler Ve Yurtdışı Şubeler Formda Ilişkili Kişilerin Arasında Belirtilmeli ...

Tüm kurumlar vergisi mükellefleri, 01/01/2008 tarihinden itibaren serbest bölgelerdeki şubeleri dahil, serbest bölgelerde bulunan ilişkili kişilerle yaptıkları işlemleri, Yıllık Fiyatlandırması Raporuna dahil edeceklerdir. Öte yandan, serbest bölgede faaliyette bulunan kurumlar vergisi mükelleflerinin de, belirtilen tarihten itibaren ilişkili kişilerle yaptıkları
Merve Temel 5 Haziran 2017 Pazartesi 20:11
Transfer fiyatlandırması & Örtülü Kazanç

Krediye Ilişkin Faiz Tahakkuk Yolu Ile Kaydediliyorsa Forma Ne Şekilde Dâhil Olmalıdır?

Tahakkuk yolu ile kaydedilmiş olan faiz stopajı ile birlikte formda yer almalıdır.
Serdar Gökay 31 Mayıs 2017 Çarşamba 16:10
Transfer fiyatlandırması & Örtülü Kazanç

Yoldaki Mallar (Faturası Gelmesine Rağmen Kayıtlara Alınmayan Stoklar) Için Tf Formunun Ticari Malla...

Fatura kayıtlara alındıysa transfer fiyatlandırması oluşmuştur.
Büşra Efe 31 Mayıs 2017 Çarşamba 10:06
Transfer fiyatlandırması & Örtülü Kazanç

Mal Alımları Ile Ilgili Ciro Primleri Ve Iadeler Varlıklar Alım/satım Bölümlerinde Nasıl Belirtilece...

Alım satım sütunlarına iade, iskonto ve diğer indirimler düşüldükten sonra kalan net tutarlar yazılacaktır. Ciro primi faturasının aynı yıl içinde durumunda forma netleştirilerek dahil edilmelidir. İadeler için de aynı kural geçerlidir. Ciro primi faturaları 2009 yılında gelmemesine rağmen şayet ilişkili şirketten
Kıvanç Kılıç 30 Mayıs 2017 Salı 18:31
Transfer fiyatlandırması & Örtülü Kazanç

Formun Işlem Toplamı Ile Yöntemler Satırı Toplamları Eşit Mi Olmalıdır?

Yapılan işlemlerin toplamı varlıklar, hizmetler ve diğer işlemler bölümlerinde yer alan tutarların toplamı ile mali işlemler bölümünde anapara ve bölümlerinde yazılı tutarlar toplanarak yazılacaktır. Formun III Yöntemler bölümünde yer alan alım ve satım sütunlarına ilişkin "Toplam İşlem Tutarı", "II
Kaan Tekiner 30 Mayıs 2017 Salı 09:56
Transfer fiyatlandırması & Örtülü Kazanç

Merhaba.bir Mükellefimin Şirket Merkezi Istanbulda'dır.inşaat Firması.azerbaycan Baküde 2007 Başları...

Şubenize kira faturası düzenmeniz konusunda "Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliği" ni gözden geçiriniz.
Çağla Akçay 30 Nisan 2017 Pazar 12:02
Transfer fiyatlandırması & Örtülü Kazanç

Merhaba, Mükellefim Olan A.ş. Nin Yönetim Kurulu Başkanı Ve Ortağı Aynı Zamanda Gmsi Byn Vermektedir...

Şirket ortağının sahibi olduğu gayrimenkulleri ortağı olduğu şirketlere veya diğer 3.şahıslara kiraya vermesinde elde edilecek GMSİ'nin bir faklılığı sözkonusu Çifte vergilendirmeyle ilgili herhangi bir durum sözkonusu değildir. Kişiler ve kurumlar ayrı ayrı vergilendirilmektedir. Ancak şirket ortağının şirkete kiralamış olduğu
Muharrem Saatçi 26 Nisan 2017 Çarşamba 10:39
Transfer fiyatlandırması & Örtülü Kazanç

Merhaba Sorum Şu Firma Kendi Bünyesindeki Tüm Demirbaşı Baska Bir Firmaya Fatura Edip Yine O Firmada...

KVK'nun 13'nci maddesi ve 1 no'lu Transfer Fiyatlandırması Genel Tebliği hükümlerine aykırılık taşımaması kaydıyla yasal bir sakınca bulunmamaktadır.
Muharrem Saatçi 22 Nisan 2017 Cumartesi 22:53
Transfer fiyatlandırması & Örtülü Kazanç

İyi Çalışmalar, Transfer Fiyatlandırmasında Uygulanacak Yöntemlerden Maliyet Artış Yöntemindeki Bahs...

Ekonomik icaplara uygun karlılık oranı kastedilmekte olup, ekonominin durumuna, sektöre, işletmenin mali gücüne, yapılan işin niteliğine v.b...ölçülere göre değişebilmektedir.
İlke Atasever 17 Nisan 2017 Pazartesi 18:48
Transfer fiyatlandırması & Örtülü Kazanç

Sorum; Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ekinde Verilen Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Kurum Ve...

Tebliğ'de yapılan açıklamalar doğrultusunda ilişkili kişilerle yaptığınız işlemleri raporlayınız.
Kerim Bir 15 Nisan 2017 Cumartesi 23:02
Transfer fiyatlandırması & Örtülü Kazanç

Sayın Yetkili, Merkezi Atatütk Hava Limanı Serbest Bölgesi Olan Şirket, Ortağının Yurt Dışındaki Şah...

Transfer fiyatlandırması uygulaması KV mükellefi olan tüm kurumları kapsamaktadır. Bahsettiğiniz müşterinizin de bu kapsamda olduğunu düşünüyoruz. Konuya ilişkin KVK'da fiyatlandırmasına ilişkin 1 ve 2 nolu tebliğleri okuyunuz.
Hasan Yılmaz 15 Nisan 2017 Cumartesi 17:54
Transfer fiyatlandırması & Örtülü Kazanç

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olan Bir Şahıs Yurt Dışında Bir Şirket Kurması Halinde Veya Kurulu Bir...

İkametgahı Türkiye’de olan veya resmi daire veya müesseselere veya merkezi Türkiye'de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları, GVK’nun 3 ve 4’ncü maddesine göre tam mükellef statüsünde
Birgül Sezen 15 Nisan 2017 Cumartesi 02:52
Transfer fiyatlandırması & Örtülü Kazanç

Değerli Danışman, Internet Aracılığı Ile Bir Site Kurup El Işçiliği Ile Yapıp Küçük Yastıklar,kalem ...

Basit Usulde ticari kazancın tespiti GVK 46.maddede, genel şartları GVK 47.maddede, basit usule tabi olmanın özel şartları da GVK açıklanmıştır. İlgili maddelerde hadler belirtilmektedir. Gerek basit gerekse gerçek usulde belirli bir hadde kadar vergi ödememek şeklinde bir uygulama yoktur.
Ömür Ekinci 14 Nisan 2017 Cuma 09:48
Transfer fiyatlandırması & Örtülü Kazanç

Sayın Ilgili,transfer Fiyatlandırması Ve Örtülü Sermaye Iile Ilgili Sorum Olacak; A Ve B Firmasının ...

Tranfer fiyatlandırması ve örtülü sermayeye ilişkin KVK'da 2 adet genel tebliğ bulunmaktadır, konuyla ilgili tebliğleri ve ekindeki örnekleri okumanızı ederiz. Genel olarak bir firmanın örtülü sermayeye girmesi için aynı sermaye yapısına sahip şirketlere veya hissedarlarlarına 31.12.2007 (01.01.2008) bilançosundaki öz
İlke Atasever 14 Nisan 2017 Cuma 05:18
Transfer fiyatlandırması & Örtülü Kazanç

Ltd.şti. Ortaklarımdan Biri %5 Ortağı Olduğu Şirkete Fatura Kesmektedir. Bu Durumda Olan Firmalar Tr...

Limited şirket ortağı firmaya gerçek bir teslime ait fatura düzenliyor ve piyasadaki satış fiyatıyla tutarını aynı gösteriyorsa yani ticari uygun satış sözkonusu ise transfer fiyatlandırması sözkonusu değildir. Aksi halde Kurumlar Vergisi Beyannamesinin ekindeki Transfer fiyatlandırmasına ilişkin tabloyu doldurmanız gerekiyor.
Aygül Özel 13 Nisan 2017 Perşembe 19:26
Transfer fiyatlandırması & Örtülü Kazanç

Merhaba. Ticari Kazancı Dolayısıyla Mükellef Olan Bir Şahsın 2005 Yılında Elde Ettiği Işyeri Kira Ge...

Beyana tabi olan ve üzerinden vergi kesilmiş bulunan bu gelirler, vergiye tabi bütün gelirler toplamının 2005 yılı beyan sınırını, 15.000 YTL'nı aşmaması halinde beyan edilmez.
Özlem Özdemir 8 Nisan 2017 Cumartesi 10:08
Transfer fiyatlandırması & Örtülü Kazanç

İyi Günler. Benim Transfer Fiyatlandırmasıyla Ilgili Bir Sorum Olacaktı.mesela Bir A Kurumunun Ortak...

Her iki kurum diğeri açısından "ilişkili kişi" konumundadır. Ticari borcun ödenmesi dışındaki her türlü para aktarma işlemi ödünç para olarak yorumlanmalıdır.
Burak Sedef 8 Nisan 2017 Cumartesi 05:16
Transfer fiyatlandırması & Örtülü Kazanç

Yurtiçinde Kurulu Mevcut Şahıs Şirketi, Kendi Kefaleti Ile Yurtdışı Bankadan Kredi Tahsis Ederek, Bu...

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğe bakınız.
Uğurcan Altay 7 Nisan 2017 Cuma 17:56
Transfer fiyatlandırması & Örtülü Kazanç

İyi Günler 1-Transfer Fiyatlandırma Raporlarını Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ekinde Sadece Büyük Mük...

1 Büyük Mükellefler Vergi Dairesi mükellefleri dışındakiler de durumlarını bireysel olarak değerlendirip gerekiyorsa vermeleri gerekmektedir. 2 Normal ticari alıcı olmaları dışında her türlü ek ilişki biçimleri (akrabalık, ortaklık, borç alacak, ücretli...v.b.) içindeki kişilerle yapılan ticari faaliyetin transfer fiyatlandırması
Berkay Taşçı 7 Nisan 2017 Cuma 09:54
Transfer fiyatlandırması & Örtülü Kazanç

İyi Çalışmalar Üstadım. Tranfer Fiyatlandırmasına Ait Bilidirimlerde Yıl Içerisinde Şirketin Tüm Ort...

Transfer fiyatlandırmasına ilişkin bildirimi gerektiren işlemler eski ortaklar için de sözkonusu ise forma eski ortaklar ve yeni ortakların tüm yazılacaktır.
Dilan Gökçen 3 Nisan 2017 Pazartesi 06:39
Transfer fiyatlandırması & Örtülü Kazanç

Merhabalar, Transfer Fiyatlandırması Ile Ilgili Bir Sorum Olacaktı. Birbiriyle Ilişkili Ltd Ştin Bir...

Sorudaki karşılaştırma türü açısınan maliyet+kar yönteminin uygun olacağını düşünüyoruz.
Kadir Kolcu 30 Mart 2017 Perşembe 15:58
Transfer fiyatlandırması & Örtülü Kazanç

İyi Çalışmalar. Arsası Şirket Ortaklarından Birine Ait Ve Ruhsatıda Şirket Ortağı Tarafından Alınan ...

1 1 no'lu Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ açıklamalarını dikkate alarak ortağın arsası üzerinde inşaatının yapılması mümkündür. 2 YApılan yatırıma ilişkin harcamaların KDV'lerinin indiriminde bir engel bulunmamaktadır.
Can Atacı 29 Mart 2017 Çarşamba 18:28
Transfer fiyatlandırması & Örtülü Kazanç

Yasalaşan Torba Kanun Kapsamında Matrah Arttırımı Yapılacak Yıla Ilişkin Inceleme Yapılmaması Aynı D...

Matrah artırımı yapılan yıllar için vergi incelemesi yapılmayacaktır. Beyanname ekinde olan bir formun da eksik verilmesi veya hiç verilmemesi
Ayça Güneş 28 Mart 2017 Salı 20:53
Transfer fiyatlandırması & Örtülü Kazanç

Geçmiş Kayıtlara Baktığımda Şirket Ortağına Bedelsiz Bir Fatura Kesilmiş Olduğunu Farkettim. Bu Fatu...

Ticari hayatta bedelsiz fatura kavramı olmaz. Faturada bedel belirtilmesi zorunlu olup bedelin tahsilinin yapılıp yapılmayacağına ilişkin fatura üzerinde açıklama gerekir. Bilindiği üzere KDV Kanununa göre mal ve hizmetler bedelsiz de teslim edilse KDV hesaplanması gerekir. Fatura iptali ancak bedelli
Cezmi Uzun 28 Mart 2017 Salı 09:43
Transfer fiyatlandırması & Örtülü Kazanç

İyi Günler, Yurt Dışında Çalışan Ve Çifte Vatandaşlık Hakkı Olan Kişi, Yurt Dışındaki Birikimini (Dö...

Yurt dışından elde edilen kazançların oradaki vergi mevzuatına göre vergilendirilmesi halinde Türkiye'ye transfer edilmesi sonucunda herhangi bir vergilendirme söz olmayacaktır. (Yurt dışındaki ülke ile ikili vergi anlaşması varsa).
Cemalettin Aydıngöz 12 Mart 2017 Pazar 07:17
Transfer fiyatlandırması & Örtülü Kazanç

31.12.2008 Bilançosunda 331 Bakiyesi Olmasına Rahmen Yıl Içinde Faiz Hesaplanmamıştır. Transfer Fiya...

Sadece ödünç para alım kısmı yazılıp faiz boş bırakılacaktır.
Serkan Aydın 11 Mart 2017 Cumartesi 13:36
Transfer fiyatlandırması & Örtülü Kazanç

İngiltere' De Bir Kitabı Yayınlanan Bir Türk Prof. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Nedeniyle ...

“http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf” adresinden İngiltere ile yapılan vergi anlaşmasının Türkçe metnine ve anlaşmalara ilişkin genel tebliğ ve özelgelere bakabilirsiniz.
Dilan Gökçen 10 Mart 2017 Cuma 11:21
Transfer fiyatlandırması & Örtülü Kazanç

Üstadım Hayırlı Günler. 2009 Yılı Bilançosunda Ortaklar Cari Hesabı (331) Alacak Bakiyesi Vermektedi...

31.12.2008 yani 01.01.2009 bilançosundaki özsermaye tutarının 2009 yılında 3 katını aşan bir borçlanma (grup içi firma ve ortaklardan)sözkonusu ise sermaye ile ilgili bölüm Kurumlar Vergisi Beyannamesinde doldurulacaktır. Transfer fiyatlandıması ise ilişkili kişilerden emsal değerinin üzerinde veya altında mal alım
Aygül Özel 9 Mart 2017 Perşembe 16:27
Transfer fiyatlandırması & Örtülü Kazanç

Transfer Fiyatlandırmasında, Peşin Fiyat Anlaşmasında Idare Ile Olan Anlaşma 3 Yıllığı Kapsamaktadır...

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında 1 no'lu Genel Tebliğ'in 6'ncıbölümüne göre, idare mevcut bir peşin fiyatlandırma anlaşmasını taraflı olarak anlaşmanın imzalandığı tarihten itibaren iptal edebilir ve anlaşmayı hiç yapılmamış kabul ederek mükellefi vergi incelemesine sevk edebilir. İfadeden
Müjde Er 9 Mart 2017 Perşembe 07:16
Transfer fiyatlandırması & Örtülü Kazanç

Şu Kriz Ortamında Muhasebesine Baktığım Bir Mükellefim Yurtdışından (Usd)Borç Para (Özkaynak)Bulsa, ...

Sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi ilişkili kişilerden yapılan borçlanmalar için yabancı kaynaklardan elde edilen krediler için faiz ödemesi yapılırsa Faiz ödemesi yoksa haliyle gider de olmayacaktır. Tek Düzen Hesap Planına göre bu tür borçlanmalar için 30 40 lı hesapları
Zeynep Birsen 9 Mart 2017 Perşembe 07:02
Transfer fiyatlandırması & Örtülü Kazanç

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Sirküler/1 'in 4.3 Bendinde 4.3. Ma...

Yöntemi mükellef (mali müşavir) belirleyecektir. Herhangi bir faiz söz konusu değildir. İlgili bölüme (fazi bölümüne) "0" yazarak formu doldurabilirsiniz.
Mehmet Özdil 8 Mart 2017 Çarşamba 11:19
Transfer fiyatlandırması & Örtülü Kazanç

Sayın,hocam Kurumlar.ver.byn.tran.fiat. Ilişkin Formun Kimler Tarf.dolduralşması Hakkın Da Bilgi Alm...

Yurt içindeki ilişkili kişilerle yapılan işlemlere ilişkin Transfer Fiyatlandırması formunu doldurmanız gerekmektedir.
Rojda Gökçen 5 Mart 2017 Pazar 03:12
Transfer fiyatlandırması & Örtülü Kazanç

Vergi Barışı Kanunu Kapsamında Yurtdışı Veya Yurtiçinden Banka Hesabına Transfer Ettiğimiz Tl Veya D...

Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin bir kısmı Mesleki Kuruluş olarak Ticaret Odasına, bir kısmı ise Esnaf Odalarına kayıtlıdır. mükellef Ticaret Odasına kayıtlı ise ticaret siciline tescil yaptırmanız gerekir.
Emirhan Gürbüz 4 Mart 2017 Cumartesi 01:33
Transfer fiyatlandırması & Örtülü Kazanç

Sayın Danışma Üyeleri; Türkiyede Kurulmuş Yabancı Sermayeli Bir Şirketin, Yine Aynı Guruba Bağlı Ita...

Bahsettiğiniz işlem karmaşıkta olsa yapılabilir. Ancak bu işlemler için Trasfer fiyatlandırması kurallarına dikkat edilmesi gerekir.Konuya ilişkin K.V. Genel Tebliğleri Transfer fiyatlarılması konusundaki Bakanlar kurulu kararlarını inceleyiniz.
Mutlu Atukeren 2 Mart 2017 Perşembe 05:32
Transfer fiyatlandırması & Örtülü Kazanç

Üstadım Saygılar...ingilterede Bulunan Bir Exchange Ofisinin Şubesini Türkiyede Açmak Isteyen Bir Fi...

1 KVK’nun 9 12’nci maddelerine ve 24’ncü maddesine, 2 www.gelirler.gov.tr adresinden İngiltere ile yapılan vergi anlaşmasına, 3 http://www.tcmb.gov.tr adresinden kambiyo mevzuatına bakınız.
Muhammet Demirci 1 Mart 2017 Çarşamba 22:18
Transfer fiyatlandırması & Örtülü Kazanç

Değerli Ustadım, Öncelikle Teşekkür Eder,iyi Çalışmalar Dilerim. Sorum Şu : Serbest Bölgede Şübesi O...

Serbest bölgeden merkeze nakil esnasında, masraf yansıtma haricindeki + fiyatla merkeze fatura edilmesi işlemi için KVK’nun 16 ve 17’nci ve transfer fiyatlandırmasına ilişkin literatüre bakınız. Bu hükümlere aykırı işlem yapılmadığı taktirde merkezin satış karı 150 130=20 YTL dir.
Necmi Güvercin 23 Şubat 2017 Perşembe 14:48
Transfer fiyatlandırması & Örtülü Kazanç

Merhabalar ; Yurtdışı Müşterimiz Bize Transfer Yaparken Yurtdışındaki Banka Transfer Ücretini Bizim ...

Bahsettiğiniz transfer ücretine ilişkin banka masrafını 760 veya 770 hesaplarda takip edebilirsiniz.
Yılmaz Yalman 20 Şubat 2017 Pazartesi 17:32
Transfer fiyatlandırması & Örtülü Kazanç

Kurum'un Gerçek Kişi Ortağına Veya Ilişkili Gerçek Kişisene Ödediği Işyeri Kiraları Transfer Fiyatla...

Kurumun gerçek ortağı ilişkili kişi olduğundan Transfer Fiyatlandırması Formuna yazılması uygun olacaktır. VUK’nun 352’inci maddesinde (II). derece usulsüzlüklerden sayılan; beyannameleri, bildirimler, evrak ve vesikaların kanunen belli şekil ve muhteviyatı ve ekleri ile bunlarla ilgili olarak yapılan diğer düzenlemelere ilişkin
Necmi Güvercin 20 Şubat 2017 Pazartesi 15:31
Transfer fiyatlandırması & Örtülü Kazanç

İyi Günler Transfer Fiyatlandırma Formunda Ilişkili Kişilerle Yapılan Işlemlerde Seçilecek Yöntemin ...

Transfer fiyatlandırması ile ilgili yöntemi BKK ve KV Genel Tebliğ hükümlerine göre tercihi mükellef yapacaktır.
Emirhan Gürbüz 20 Şubat 2017 Pazartesi 05:10
Transfer fiyatlandırması & Örtülü Kazanç

İyi Günler Biri Türk Vatandaşı(Meksikada Doğup Büyümüş, Diğeri Ise Meksika Vatandaşı (Diğer Ortağın ...

Türkiyede Kurulacak Ticari şirketler Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulur.Ortakların yabancı uyruklu olması halinde şirketin kuruluş aşamasında ilgili yerlerden alınması gerekir.Sermayeyi kim taahhüt etmiş ise onun ödemesi gerekir.Başkasının adına gelen para yeni kurulacak şirket ile ilişkilendirilemez.Türkiye'ye transfer edilen paralar
Ülkü Aydoğdu 20 Şubat 2017 Pazartesi 02:17
Transfer fiyatlandırması & Örtülü Kazanç

Üstadım, Iyi Günler Dilerim Benim Sorum Şöyle Bildiğiniz Gibi Bizde Zora Düşen Tanıdığından Borç Alı...

Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç ve örtülü sermaye kavramlarını ilgilendiren örnek olayınız için KVK Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Tebliğini inceleyip, tebliğde belirtilen ilişkili kişiler ve emsal kavramlarına göre işlem yapmanız gerekir.
Serdar Gökay 15 Şubat 2017 Çarşamba 19:15
Transfer fiyatlandırması & Örtülü Kazanç