+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Trafik Sigorta ve Poliçeleri

Tek Taraflı Ve De Kusurlu Sürücünün Yaptığı Kazada Vefat Eden Sürücünün Mirasçıları Aracın Trafik Si...

Daha önceleri bulunamıyorlardı. Ancak son yıllarda değişen Yargıtay kararları uyarınca sigorta şirketleri sorumlu tutulmakta ve davalarda tazminat ödemeleri yönünde verilmektedir.
Gülüm Erarslan 18 Ağustos 2017 Cuma 13:15
Trafik Sigorta ve Poliçeleri

Sigortalı Öldüğünde Kasko Sigorta Poliçesinin Durumu Ne Olur?

Tüm hak ve menfaatler ile borçlar, kanuni varislere devreder. Devir için veraset ilamının ibrazı gereklidir.
Erkan Müftüoğlu 18 Ağustos 2017 Cuma 10:19
Trafik Sigorta ve Poliçeleri

Trafik Sigortası Genel Şartları Nedir?

•Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder. •Meydana gelen bir kazada
Sevinç Gözüpek 17 Ağustos 2017 Perşembe 16:04
Trafik Sigorta ve Poliçeleri

Tedavi Giderleri Trafik Sigortası Kapsamında Karşılanır Mı?

Tedavi giderleri trafik sigortası kapsamında belirlenen limitler dahilinde karşılanmaktadır.
Birol Güveci 16 Ağustos 2017 Çarşamba 11:05
Trafik Sigorta ve Poliçeleri

Aracımın Plakası Belli Değil Ancak Poliçe Düzenletmek Istiyorum. Ne Yapabilirim?

Geçici plaka üzerinden işlem yapılabilmektedir.
Özge Bayındır 15 Ağustos 2017 Salı 15:20
Trafik Sigorta ve Poliçeleri

Çift Taraflı Kazada, 0 Kusurlu Olan Araç Sürücüsü Ölmüş Ise Bu Sürücünün Mirasçıları Aracın Trafi...

Evet talepte bulunulabilir. Ancak Sigorta şirketleri Mahkemece karar verildikten sonra ödeme yapmaktadırlar.
Eray Sezer 15 Ağustos 2017 Salı 10:10
Trafik Sigorta ve Poliçeleri

Trafik Sigortası Poliçem Varsa Manevi Tazminat Talep Edebilir Miyim?

Hayır. Trafik sigortası manevi tazminat taleplerini kapsamaz. Trafik sigortasının teminatları maddi ve bedensel hasarları karşılamaktadır. Tüm bunlar için tazminat gerekli belgelerin talep edildiği şekilde ibrazından sonra sağlanır.
Ayça Güneş 14 Ağustos 2017 Pazartesi 15:22
Trafik Sigorta ve Poliçeleri

Çalınan Veya Gasp Edilmiş Motorlu Bir Aracın Kazaya Neden Olması Durumunda Oluşan Maddi Ve Bedeni Za...

Çalınan veya gaspedilen araçların sebep oldukları ve Karayolları Trafik Kanununa göre işletenin sorumlu olmadığı zararlar, aracın çalındığını veya gaspedildiğini binen kişilerin zarara uğramaları nedeniyle ileri sürülecek talepler ile çalan ve gaspeden kişilerin talepleri Trafik Sigortası kapsamında değerlendirilmemektedir. Bu zararda;
Selim Güngören 12 Ağustos 2017 Cumartesi 16:17
Trafik Sigorta ve Poliçeleri

Tek Taraflı Trafik Kazası (Zararı Karşılayan) Sigorta Şirketi Rücu Eder Mi?

Tazminat davası konusu olarak sorulan bir diğer soru ise sigorta şirketinin işletene rücu edip etmeyeceğidir. Sigortanın rücu edebilmesi için şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar Karayolları Trafik Kanunu’nda sayılmıştır. Ancak genel olarak kazanın alkol, uyuşturucu ve keyif verici maddeler alınmış olması
Burcu Nişancı 31 Temmuz 2017 Pazartesi 14:02
Trafik Sigorta ve Poliçeleri

Trafik Sigortasının Primlerini Taksitlendirmek Mümkün Mü?

Trafik sigortası yaptırdığınız zaman sigorta priminin tamamını poliçeyi alırken peşin olarak bir defada ödenmelidir. Bu zorunlu sigortada taksit uygulaması siz ve sigorta şirketi karşılıklı olarak sigorta priminin en az dörtte birinin poliçenin tesliminde peşin ödenmesi ve kalan ödemenin taksitler
Tevfik Ataberk 31 Temmuz 2017 Pazartesi 09:40
Trafik Sigorta ve Poliçeleri

Kaskoda Fiyatı Ne Belirler?

Kasko Sigortası’nda fiyatı; poliçe teminat içeriği, hizmet limitleri, aracın hasar durumu ve araç sahibinin hasar geçmişi vb. bilgilere göre Ucuz kasko yaptırmak; muhtemel teminat eksiklikleri sebebiyle size her zaman ucuza mal olmayabilir.
Çağatay Gürcü 28 Temmuz 2017 Cuma 22:27
Trafik Sigorta ve Poliçeleri

Hasarsızlık Durumu Bir Motorlu Aracın Trafik Sigortasının Priminde Ne Kadar Rol Oynar?

Sigorta şirketleri Karayolları Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortası’nda Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliği’nde belirtilen basamak ve oranlar gereğince hasarsızlık ya da prim artırımı uygularlar. İlk defa trafiğe çıkacaklar için ise işleten sıfatıyla dördüncü basamak üzerinden prim uygulanır.
Selim Güngören 25 Temmuz 2017 Salı 22:10
Trafik Sigorta ve Poliçeleri

Kasko Nedir?

Kasko Sigortası aracın yanması, çalınması, çalınmaya teşebbüs edilmesi veya kaza sonucunda oluşabilecek zararları güvence altına alan bir sigorta türüdür. gerçekleştiğinde sigorta sahibini güvence altına alır. Zorunlu değil, isteğe bağlı olarak yaptırılmaktadır.
Orhan Kılıç 24 Temmuz 2017 Pazartesi 17:33
Trafik Sigorta ve Poliçeleri

Tazminat Durumu Halinde Trafik Sigortasında Uygulanan Prim Indirimi Ya Da Prim Artırımını Aracı Mı Y...

Trafik sigortasına sahip araçla ilgili uygulamalar söz konusu olduğunda bunları aracı işletenin takip etme zorunluluğu yoktur. Poliçe sahibi aracı primi indirim ya da artırımı gibi uygulamaları takip etmesi gerekmektedir.
Elif Gözcü 24 Temmuz 2017 Pazartesi 15:30
Trafik Sigorta ve Poliçeleri

Kasko Sigortam Kapsamında Bir Hasarım Oldu. Sigorta Şirketi Kaç Gün Içerisinde Tarafıma Hasar Ödemes...

Kasko Sigortası Genel Şartında, zorunlu sigortaların aksine, tazminat ödemesinin kaç iş günü içerisinde yapılması gerektiğine ilişkin yazılı bir hüküm Bununla birlikte, tamamlanan bir hasar dosyasına ilişkin tazminat ödemesinin iyiniyet kuralı gereği hemen yapılması esas alınmalıdır.
Müjde Er 20 Temmuz 2017 Perşembe 21:29
Trafik Sigorta ve Poliçeleri

Trafik Sigortasının Bir Ay Önce Iptali Yapılarak Yeni Araç Alınması Durumunda Hasarsızlık Indirimi K...

Hasarsızlık indiriminden yararlanabilmek için poliçenin kesintisiz devam etmesi şarttır. Yeni araç satın alındığında, zeyilname ile yeni aracın poliçeye dahil gereklidir. Bunun için sigortalı, yeni aracı hemen satın almamışsa, satın alıncaya kadar geçen sürede poliçeyi dondurabilir. Sigorta bitim tarihinden önce
Aynur Aydın 17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:17
Trafik Sigorta ve Poliçeleri

01.04.2013 Tarihinde Yürürlüğe Giren Yeni Kasko Sigortası Genel Şartları'nda Kasko Sigortası Ürünler...

01.04.2013 tarihinde yürürlüğe giren genel şartlarda: 
o Dar Kasko 
o Kasko 
o Genişletilmiş Kasko 
o Tam Kasko 
olmak üzere ürün ve içerikleri tanımlanmıştır.

 Dar Kasko: Kasko sigortası genel şartlarında yer alan teminat gruplarından bir kısmı için teminatın verildiği üründür.

 Kasko: Kasko sigortası
Melek Yüzügüldü 15 Haziran 2017 Perşembe 16:34
Trafik Sigorta ve Poliçeleri

Trafik Sigortası Nasıl Yapılır?

Aracınızın yol açtığı maddi hasarlarının yanı sıra yaşanan bedensel hasarları da teminatları dahilinde trafik sigortası karşılar. Trafik sigortası teminatları sigortalının tedavi masrafları, 25.02.2011 tarihinde yürürlüğe giren Torba Yasa kapsamında artık SGK tarafından karşılanmaktadır. Trafik sigortası poliçe sahibi olarak tüm
Kadir Öztürk 15 Haziran 2017 Perşembe 01:43
Trafik Sigorta ve Poliçeleri

İhtiyari Mali Sorumluluk Teminatı Nedir?

İhtiyari mali sorumluluk sigortası, motorlu aracın işletilmesi sırasında üçüncü şahıslara verilen zararın, trafik sigortası limitlerinin üstünde kalan kısmını poliçede limitler dahilinde karşılar. Trafik sigortasının limitlerini aşan kısmını teminat altına almaktadır.
Eray Sezer 13 Haziran 2017 Salı 20:13
Trafik Sigorta ve Poliçeleri

Kısa Süreli Trafik Sigortası Yaptırmak Mümkün Müdür?

Kısa süreli trafik sigortası yaptırmak mümkün değildir.
Ayça Güneş 13 Haziran 2017 Salı 05:08
Trafik Sigorta ve Poliçeleri

Aracın Ağır Hasarlı( Pert) Olması Halinde Veya Çalınması Durumunda Kasko Poliçesinde Yazan Sigorta B...

Sigorta Bedeli kısmında belli bir tutar yer almayacak olup poliçede “Sigorta şirketi aracı hasar tarihi itibariyle rayiç değerine kadar altına almıştır.” ibaresine yer verilecektir. Diğer taraftan rayiç değerde esas alınacak referansa veya rayiç değerin hesaplama yöntemine de poliçede yer
Orhan Kılıç 12 Haziran 2017 Pazartesi 18:43
Trafik Sigorta ve Poliçeleri

Trafik Kazasında, Çocuklarını Kaybeden Anne/baba, Sigorta Şirketinden Destekten Yoksunluk Maddi Tazm...

Anne ve baba destekten yoksunluk maddi tazminatı talebinde bulunabilir.
Saadet Ercan 12 Haziran 2017 Pazartesi 01:27
Trafik Sigorta ve Poliçeleri

Kırmızı Işıkta Dururken Arkadan Bir Araç Bana Vurdu. Alkollüydüm. Ancak, Kaza Tespit Tutanağına Göre...

Kaza tespit tutanağının 8/8 karşı tarafı suçlu bulması nedeniyle alkollü olmanız tazminat ödemesini etkilemeyecektir.
Selen Işık 11 Haziran 2017 Pazar 16:23
Trafik Sigorta ve Poliçeleri

Trafik Sigortası Primleri Bütün Şirketlerde Aynı Mıdır?

Trafik Sigortası primleri serbest tarife uygulaması esası gereği sigorta şirketleri bazında farklılık göstermektedir.
Sevinç Gözüpek 9 Haziran 2017 Cuma 13:45
Trafik Sigorta ve Poliçeleri

Trafik Sigortasının Teminatları Hakkında Bilgi Alabilir Miyim?

Trafik sigortasının teminatları; Kişi Başına Vefat ve Tedavi, Kaza Başına Vefat ve Araç ve Kaza Başına Vefat ve Tedavi üzere üç temel başlık altındandır. Araç tipi, model ve araçla ilgili mesleki faaliyet durumu teminat limitlerinde değişiklik yaratabilir. Sahip olduğunuz
Birsen Alaycı 8 Haziran 2017 Perşembe 01:27
Trafik Sigorta ve Poliçeleri

Yabancı Plakalı Araçların Türkiye De Neden Olduğu Kazalarda Vefat Eden Kişinin Mirasçıları Tazminatl...

Kazaya neden olan yabancı plakalı aracın uluslararası geçerliliği olan “yeşil kart” sigortası var ise, Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu, ilgili izafeten yasal sorumlu olmaktadır
Mutlu Atukeren 8 Haziran 2017 Perşembe 00:56
Trafik Sigorta ve Poliçeleri

Trafik Sigortası Primlerinde Aracın Kayıtlı Olduğu Şehir Fark Yaratır Mı?

Evet, aracın kayıtlı olduğu şehir fark yaratır. Her sigorta şirketinin araç gruplarına göre hazırladığı kendi özel tarifesi vardır. Tarife de aracın kayıtlı olduğu il, kriterlerden bir tanesidir.
Dilara Çevik 7 Haziran 2017 Çarşamba 16:13
Trafik Sigorta ve Poliçeleri

Hukuksal Koruma Teminatı Ne Işe Yarar?

Bu teminat ile; aracınızın kullanımı sebebiyle sigortalı ile üçüncü kişiler arasında oluşabilecek hukuksal uyuşmazlıkların çözümü sırasında ortaya çıkan dava bilirkişi ücreti, vekalet ücreti, karar düzeltme masrafları vb. olası harcamalar teminat altına alınır.
Aleyna Birdir 7 Haziran 2017 Çarşamba 13:11
Trafik Sigorta ve Poliçeleri

Bir Yayaya Çarparak Yaralanmasına Neden Olan Araç Sürücüsünün, Kaza Zaptı Tutulmadan Yaralıyı Hastan...

Trafik sigortasından tazminat talebinde bulunabilmek için olay yerine gelen yetkililerce Kaza Tespit Tutanağının düzenlenmesi gerekmektedir. Kaza tespit tutanağı bulunmaması trafik kazası sonucu oluşan zararlar sigorta şirketleri tarafından karşılanmamaktadır. Kaza sonrasında yaralının acil olarak sağlık kurumuna ulaştırılmasının gerekmesi halinde, araç
Sena Başçı 4 Haziran 2017 Pazar 01:23
Trafik Sigorta ve Poliçeleri

Trafik Sigortası Poliçe Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Yürürlükte olan trafik sigortası poliçenizle ilgili son bilgileri online olarak Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin sitesindeki "Trafik Sigortası Poliçe sayfası aracılığıyla "Trafik Sigortası Poliçe Sorgulaması" yapabilirsiniz.
Hazal Erdi 3 Haziran 2017 Cumartesi 14:03
Trafik Sigorta ve Poliçeleri

Trafik Sigortası Poliçemin Vadesi Dolduğunda Yenilemeyi Unutursam Ne Olur?

Eğer araç işletiyorsanız, sigorta sözleşmenizin bitim tarihi itibariyle yenileme yapmakla yükümlüsünüz. Bu işlemi, araç işleten olarak, yapmadığınız takdirde her gün için müteakip sigorta sözleşmesinde prim, %50 ile sınırlı olmak üzere % 5 ilave edilerek hesaplanmaktadır. Zabıta kontrollerinde aracınızın trafik
Fehmi Yılmaz 3 Haziran 2017 Cumartesi 12:25
Trafik Sigorta ve Poliçeleri

Trafik Kazalarında, Sigorta Şirketlerinin Sorumluluğu Ne Kadardır ?

Kazanın meydana geldiği tarihte yürürlükte olan tarifede belirtilen Miktara kadar sorumludur. Tarifede belirtilen miktarlar üst sınır olup, tazminat miktarı aktüer hesabında tespit edilecek tutar kadar ve her halükarda poliçe limiti ile sınırlı olarak sorumludur.
Hazal Erdi 1 Haziran 2017 Perşembe 12:18
Trafik Sigorta ve Poliçeleri

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife Ve Talimatında Yer Alan "araç B...

Söz konusu Tarife ve Talimat gereğince maddi hasar, sigortalı aracın başka bir araca veya herhangi bir maddi varlığa (elektrik bahçe duvarı, vs) çarpması sonucunda ortaya çıkan hasarlardır. 31.12.2003 tarih ve 25333 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu
Batuhan Aydın 1 Haziran 2017 Perşembe 10:58
Trafik Sigorta ve Poliçeleri

Sigortalı Öldüğünde Kasko Sigorta Poliçesinin Durumu Ne Olur?

Sigortalının ölümü halinde tüm hak ve menfaatler ile borçlar, kanuni varislere mirasçılara devreder. Devir için veraset ilamının ibrazı gereklidir.
Sena Başçı 1 Haziran 2017 Perşembe 09:06
Trafik Sigorta ve Poliçeleri

Trafik Sigortasının Satıştan Iptal Edilmesi Durumunda Ne Kadar Iade Alınır?

Trafik sigortasının satıştan dolayı iptal edilmesi durumunda iptal tarihinden itibaren poliçe bitiş tarihine kadar geçecek süre içerisindeki tahakkuk edecek prim tutarı kadar iade yapılmaktadır.
Gamze Ayaz 31 Mayıs 2017 Çarşamba 18:22
Trafik Sigorta ve Poliçeleri

Aracım Çalındığı Veya Pert Olduğunda Sigorta Şirketi Bana Hangi Meblağı Ödeyecek?

01.04.2013 tarihi itibariyle yürürlüğe giren yeni Kara Araçları Kasko Sigortası Genel Şartlarına göre, Sigorta şirketleri aracı hasar tarihi itibariyle değerine kadar teminat altına almaktadır. Hasar durumunda eksik/aşkın sigorta uygulanmaz. Yeni genel şartlara göre, poliçe üzerinde araç sigorta bedeli belirtilmemektedir.
Gülüm Erarslan 31 Mayıs 2017 Çarşamba 15:24
Trafik Sigorta ve Poliçeleri

Kasko Sigortası Ile Trafik Sigortası Arasındaki Fark Nedir?

Kasko sigortası, poliçesi yapılan araca gelen maddi zararları teminat altına almaktadır. Trafik sigortası ise, aracınızın üçüncü kişilere vereceği maddi bedeni zararları teminat altına alan ve yaptırılması zorunlu olan bir sigortadır.
 
 Trafik sigortası, sadece üçüncü kişilere verilen zararları karşılamakta olup,
İbrahim Yılmaz 31 Mayıs 2017 Çarşamba 15:20
Trafik Sigorta ve Poliçeleri

Yaralanma Veya Ölüm Gibi Sebeplerle Geçici Ya Da Kalıcı Iş Görememe Sonucu Doğarsa, Trafik Sigortası...

Evet, karşılar. Trafik sigortasının teminat limiti ile sınırlı olmak kaydıyla meydana gelecek bu tip kayıplar trafik poliçesi tarafından ödenir. hasarlar ile bedensel hasarlar, trafik sigorta poliçesinin teminatları dahildir. Yaralanma ve ölüm teminatlar arasında yer alır.
Müşerref Koç 31 Mayıs 2017 Çarşamba 08:05
Trafik Sigorta ve Poliçeleri

Başkasının 8/8 Suçlu Olduğu Bir Kazada Aracımda Ortaya Çıkan Zararın Giderilmesi Için Kasko Poliçemi...

Kasko sigortasının müşterilerine sunmuş olduğu hizmetlerden birisi de başkasının neden olduğu kazalar neticesinde aracınızda ortaya çıkan hasarınızın kendi şirketiniz karşılanmasıdır. Şirketiniz size yapmış olduğu tazminat ödemesi için daha sonra kazadan sorumlu olan kişinin Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk
Kaan Tekiner 30 Mayıs 2017 Salı 16:55
Trafik Sigorta ve Poliçeleri

Trafik Sigortasının Teminatları Nelerdir?

Araç ve Kaza Başına Maddi Hasar Teminatı: Bu teminat karşı tarafa verdiğinizmaddi zararları teminat altına almaktadır. Kusurlu olduğunuz bir birden çok araç zarar gördüyse olay başı teminatı devreye girmektedir. Kişi ve Kaza Başına Sağlık Giderleri Teminatı: Bu teminat karşı
Müjde Er 30 Mayıs 2017 Salı 08:42
Trafik Sigorta ve Poliçeleri

Trafik Sigortasında Teminatlar Ne Zaman Başlar Ve Ne Zaman Sona Erer?

Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde aksi kararlaştırılmadıkça Türkiye saati ile öğleyin 12:00'da başlar ve saat 12:00'da sona erer.
Deniz Tuzcu 29 Mayıs 2017 Pazartesi 10:38
Trafik Sigorta ve Poliçeleri

Satılan Aracın Trafik Sigortası Yeni Alıcıya Devredilebilir Mi?

Satılan aracın trafik sigortası yeni alıcıya devredilememektedir.
Elanur Şimşek 27 Mayıs 2017 Cumartesi 18:43
Trafik Sigorta ve Poliçeleri

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) Için Bir Ihale Yapı...

Hayır. Trafik Sigortasına ilişkin teminatlar, primler, indirim yapılabilecek hususlar, vs. Hazine Müsteşarlığının Bağlı Bulunduğu Bakan tarafından bir tarife ve ile belirlenmektedir. Söz konusu Tarife ve Talimat herkes için bağlayıcı niteliktedir. Tarife ve Talimatta yer almayan herhangi bir indirim sigorta
Tuğberk Turna 27 Mayıs 2017 Cumartesi 17:36
Trafik Sigorta ve Poliçeleri

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluk Sigortası Yaptırmış Bir Araca Trafik Sigortasında Bir Ind...

Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluk Sigortası yaptırmış bir araca trafik sigortasında bir indirim uygulaması yapılabilmektedir.
Hüseyin Mert 27 Mayıs 2017 Cumartesi 15:03
Trafik Sigorta ve Poliçeleri

Kimler Sigortadan Tazminat Alabilir?

Sigortadan tazminat almak için yapılan hatalardan biri de araç işleten veya sürücüsünün kendi kusuruna dayalı olarak meydana gelen kazada can zararlarını araç sigortacısından talep etmesidir. Yukarıdaki hakim kural gereği kimse kendi kusurundan yararlanamaz. Yani tek taraflı kazalarda araç sürücüsü
Duygu Peksever 26 Mayıs 2017 Cuma 11:58
Trafik Sigorta ve Poliçeleri

Trafik Sigortalarında Hasarsızlık Indirim Hakkı Devredilir Mi?

Araç işleteninin satışını yapmış olduğu aracının hasarsızlık indirim hakkı, noter satış ve alım sözleşmelerinin iletilmesi kaydıyla, yeni satın alınan devri yapılabilmektedir.
Özlem Özdemir 26 Mayıs 2017 Cuma 09:16
Trafik Sigorta ve Poliçeleri

Yapmış Olduğum Bir Kaza Sonrasında Aracımın Sadece Aynası Kırıldı. Kasko Poliçemden Bu Ayna Hasarımı...

Evet. Hasarsızlık indiriminin iki farklı amacının olduğu söylenebilir. Bunlardan ilki herhangi bir kazaya karışmayan iyi şöförün mükafatlandırılmasıdır. İndirimin diğer amacı ise ortada bir kaza olsa bile küçük hasarlar için sigorta şirketinin meşgul edilmemesidir. Dolayısıyla, ayna hasarınız gibi çok küçük
Serdar Gökay 25 Mayıs 2017 Perşembe 17:27
Trafik Sigorta ve Poliçeleri

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortam (Trafik Sigortası) Kendi Arabama Gelen ...

Trafik Sigortası bir sorumluluk sigortasıdır. Amacı; aracınız ile başkasına vermiş olduğunuz zararı Karayolları Trafik kanununda belirlenen sorumluluğunuz ile orantılı giderilmesinin teminidir. Dolayısıyla, kendinize ait araca ilişkin hasarların bu sigorta kapsamından karşılanma imkanı bulunmamaktadır. Kendi aracınıza ilişkin hasarlar başka bir
Sevgi Söylemez 25 Mayıs 2017 Perşembe 11:50
Trafik Sigorta ve Poliçeleri

Yarışan Araçların Yol Açacağı Hasar Da Trafik Sigortası Teminat Kapsamında Yer Alır Mı?

Hayır, herhangi bir yarışın yarattığı risk trafik sigortası kapsamında değildir. Ancak yarış düzenleyicilerinin sorumluluklarını sigorta ettirmeleri zorunludur.
Cezmi Uzun 23 Mayıs 2017 Salı 16:32
Trafik Sigorta ve Poliçeleri

Kazada Zarara Uğrayan Taraf, Kazaya Neden Olan Kişiye Taleplerini Ne Kadar Zamanda Iletmelidir?

Bir kaza halinde o kazada zarara uğrayan taraf, buna neden olan tarafa hasarı öğrendiği tarihten başlayarak 2 yıl içinde iletmek mecburiyetindedir. Ancak her şart altında kazayı takip eden 10 yıllık zamanın sonunda başvuru hakkı sona erer ve taleplerin yerine
Ömer Efegil 22 Mayıs 2017 Pazartesi 12:39
Trafik Sigorta ve Poliçeleri