+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Ticaret Yönetmeliği

Bildirim Iptal Işlemleri Nereden Ve Nasıl Yapılır?

Sistem üzerinden yapılan bildirimlerin iptal işlemleri hal müdürlüklerince veya il müdürlüklerince yapılmaktadır. Yanlış yapılan bildirimlerin iptal işlemleri için toptancı faaliyet gösterenler ilgili toptancı hal yönetimine, hal dışında faaliyet gösterenler ise Bakanlığımız ticaret il müdürlüklerine bir dilekçe müracaat etmeleri gerekmektedir.
Ramazan Baran 22 Ağustos 2017 Salı 13:00
Ticaret Yönetmeliği

Hal Rüsumu Nedir?

Hal rüsumu, malları satın alanlarca toptan satış bedeli üzerinden toptancı hali bulunan belediye veya işletmelere ödenen meblağdır. İlgili mevzuatı ithal edilen mallar ile fatura veya müstahsil makbuzu ile üreticilerden satın alınan mallardan; toptancı halinde satılanlardan yüzde bir, toptancı hali
Boran Erdil 18 Ağustos 2017 Cuma 14:40
Ticaret Yönetmeliği

Sistem Üzerinden Bildirim Yapılamadığı Durumlarda Ne Tür Bir Işlem Yapılacaktır?

Sistemden kaynaklanan sorunlar nedeniyle bildirim işleminin sistem üzerinden yapılamadığı durumlarda, bildirim işlemi bildirimci veya yetkilendirdiği kişi tarafından Yönetmeliğin 5 ekinde yer alan belgenin doldurulması ve ilgili toptancı haline onaylatılması suretiyle gerçekleştirilebilecektir. Onay işleminden önce bildirimcinin veya yetkilendirdiği kişinin kimlik
Öznur Sözübir 18 Ağustos 2017 Cuma 13:37
Ticaret Yönetmeliği

Hal Kayıt Sistemine Kimler Kayıt Olacaktır?

Bildirimciler, sisteme kaydolmak zorundadır. Malların depolandığı, işlendiği veya sevk edildiği depo, şube, tesis veya dağıtım merkezleri de sisteme kaydolacaktır. üretilen henüz satışa konu olmamış malları depolama amacıyla sevk eden ya da toptancı halinde işyeri bulunan üreticiler de sisteme kaydolacaktır.
Muharrem Saatçi 15 Ağustos 2017 Salı 10:30
Ticaret Yönetmeliği

Künye Nerede Bulundurulacaktır?

Toptan veya perakende mal satışında, malların üzerinde veya kap ya da ambalajlarının herkes tarafından kolaylıkla görülebilecek bir yerinde künyenin zorunludur. Kap veya ambalajlarından çıkarılarak satışa sunulan mallara ilişkin künyelerin, herkes tarafından kolaylıkla görülebilecek bir şekilde satış alanının uygun bir
Hilal Çalışkan 14 Ağustos 2017 Pazartesi 19:00
Ticaret Yönetmeliği

Hal Kayıt Sistemi Nedir?

Hal Kayıt Sistemi; 5957 sayılı “Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Kanun”un 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına istinaden kurulmuştur. Sistem 15/02/2012 tarihinde resmi olarak kullanıma açılmıştır. Hal Kayıt Sistemi ile; Halde veya hale
Aygül Özel 26 Temmuz 2017 Çarşamba 23:00
Ticaret Yönetmeliği

Toptancı Hal Kuruluş Komisyonunun Yapacağı Incelemenin Kapsamı Nedir?

Bu komisyon imar planlarında toptancı hal yeri olarak belirlenen veya belirlenecek alanın uygunluğunu, malların arz ve talep derinliğinin bulunması, ve tüketicinin korunması, toptancı hali sayısı ve bunların birbirlerine yakınlığı, üretici yoğunluğu, tüketici piyasasının büyüklüğü ile çevreye, altyapıya ve trafiğe
Kadir Kolcu 20 Temmuz 2017 Perşembe 18:43
Ticaret Yönetmeliği

Sebze Ve Meyve Alım Satımı Ile Uğraşmayan, Sadece Sebze Ve Meyvenin Depolanması Ve Muhafazası Faaliy...

Henüz satışa konu olmayan ve depolarda muhafaza edilmek üzere gönderilen ya da buralarda muhafaza edilen mallar da bildirime tabi ve malların, depolarda muhafaza edilebilmesi ya da şube, tesis veya dağıtım merkezi aracılığıyla sevk edilebilmesi, bunların önceden sisteme kaydedilmesi ile
Sevda Artuk 18 Temmuz 2017 Salı 10:03
Ticaret Yönetmeliği

Bildirim Nedir?

Bildirim; bildirim miktarı veya üzerindeki malların üretildiği yerden veya girdiği gümrük kapısının bulunduğu yerden her ne sebeple olursa olsun önce bildirimciler tarafından Hal Kayıt Sistemine yapılan beyan işlemidir.
Ayşe Akkurt 9 Haziran 2017 Cuma 11:52
Ticaret Yönetmeliği

Toptancı Hal Kuruluş Komisyonu Kimlerden Oluşur?

Başkanlığı, ilgili belediye başkanı ya da görevlendireceği yardımcısı tarafından yürütülen toptancı hali kuruluş komisyonu; belediyenin imar ve denetim ile müdürlüklerinden görevlendirilecek iki temsilci ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü, il/ilçe emniyet müdürlüğü, il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık
İrem Taşkın 2 Haziran 2017 Cuma 23:11
Ticaret Yönetmeliği

Yönetmeliğin 25 Inci Maddesine Göre Bundan Sonraki Tanıtım Faaliyetlerinde Kozmetik Ve Gıda Takviyes...

Evet. Tüm ürünler için geçerli olacaktır.
Can Kuzey Birdal 28 Mayıs 2017 Pazar 00:29
Ticaret Yönetmeliği