+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Teşvik ve Hibeler

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki Makine Ve Teçhizat Finansal Kiralama Yolu Ile Temin Edilebilir M...

Yatırım teşvik belgesi kapsamında yer alan makine ve teçhizatın tamamı veya bir kısmının finansal kiralama yoluyla temin edilmesi mümkündür.
Eda Tosun 19 Eylül 2017 Salı 09:30
Teşvik ve Hibeler

Var Olan Işletmemizi Büyütmek Istiyoruz, Girişimcilik Destek Programı Kapsamında Destek Alabilir Miy...

Girişimcilik Destek Programı; Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlamış ve Sertifika sahibi gerçek kişilerin ilk defa işletme kurmaları halinde destek başvurusunda bir programdır.
Gamze Ayaz 18 Eylül 2017 Pazartesi 18:19
Teşvik ve Hibeler

Proje Süresi En Fazla Kaç Aydır?

KOBİ’lerin başvuru yapabileceği çağrı esaslı tematik programda proje süresi proje teklif çağrısında belirlenmektedir. Meslek kuruluşu destek programında ise; Hazırlanacak olan süresi en çok 24 ay olmalıdır. Ancak uygulama esnasında zorunlu hallerde proje süresi en fazla 12 ay daha uzatılabilir.
Ceren Özdemir 18 Eylül 2017 Pazartesi 17:00
Teşvik ve Hibeler

Program Başvuru Koşulları Nelerdir?

Enerji kullanan, üreten veya üretim teknolojilerini geliştiren her türlü sanayi kuruluşu başvurabilir.
Semra Öz 18 Eylül 2017 Pazartesi 13:27
Teşvik ve Hibeler

Başvurularda Bütçeyi Hazırlarken Maliyetlere Kdv Ve Diğer Vergiler/ Sigorta/asgari Geçim Indirimi Vb...

Hayır, KOSGEB desteklerine yapılacak olan başvurularda hazırlanacak olan maliyet kalemlerine bu unsurlar dâhil edilmez ve KOSGEB’ce karşılanmaz.
Fatma Gülci 17 Eylül 2017 Pazar 20:45
Teşvik ve Hibeler

Sabit Yatırım Tutarı Hangi Harcama Kalemlerinden Oluşur? Sabit Yatırım Tutarı Için Belirlenmiş Asgar...

Sabit yatırım tutarı arazi arsa, bina inşaat, makine ve teçhizat ile diğer yatırım (yardımcı makine ve teçhizatlar, ithalat ve giderleri, taşıma, sigorta ve montaj giderleri, etüt ve proje giderleri vb.) harcaması kalemlerinden oluşmaktadır. Asgari sabit yatırım tutarı, teşvik uygulamalarına ve
Sevda Artuk 16 Eylül 2017 Cumartesi 22:28
Teşvik ve Hibeler

5746 Sayılı Kanun Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikinin Bir Oranı Var Mıdır?

​Doktoralı Ar Ge Personeli teşvik oranı: %90 Diğer Ar Ge ve Destek personeli teşvik oranı: %80
Taylan Bıçak 16 Eylül 2017 Cumartesi 16:14
Teşvik ve Hibeler

6111 Sayılı Teşvikten Yanlış Yararlanma Sonucu Ortaya Çıkabilecek Sonuçlar Nelerdir?

Kapsama giren sigortalıları, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırmadıkları halde anılan maddede öngörülen destekten yersiz yararlanan işverenlerin listesi sistemden daha önce Hazineden ve İşsizlik Sigortası Fonundan yersiz olarak karşılanmış prim tutarları işverenlerden tahsil edilecektir.
Rojda Gökçen 16 Eylül 2017 Cumartesi 09:34
Teşvik ve Hibeler

Arz Açığına Yönelik Nasıl Bir Hesaplama Yöntemi Kullanılacaktır?

Teşvik belgesine konu yatırımda üretilecek ürün ile ilgili yurt içi toplam üretim kapasitesinin, aynı ürünün ithalatından az olması gerekmektedir. içi üretim kapasitesi ve ithalat bilgilerine firma tarafından hazırlanacak olan fizibilite raporunda yer verilmelidir. Bu bilgiler, Bakanlığımızca ilgili kurum ve
Cemalettin Aydıngöz 15 Eylül 2017 Cuma 11:50
Teşvik ve Hibeler

Finansal Kiralama Yoluyla Elde Edilmiş Makine Ve Teçhizatın Üçüncü Şahıslara Izinsiz Satış Veya Kira...

Mülkiyet finansal kiralama şirketinde olduğu sürece her türlü sorumluluk ta finansal kiralama şirketinde olacaktır. Bu durumda faydalanılan destekler, ilgili hükümleri uyarınca finansal kiralama şirketinden geri alınacaktır. Ancak mülkiyetin yatırımcıya geçmiş olması halinde, tüm sorumluluk yatırımcıda olacaktır.
Kaan Tekiner 15 Eylül 2017 Cuma 10:20
Teşvik ve Hibeler

Teknoloji Geliştirme Bölgesi Nedir?

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na göre teknoloji geliştirme bölgesi yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar Ge merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik
Ayşe Akkurt 14 Eylül 2017 Perşembe 15:40
Teşvik ve Hibeler

Mükelleflerin Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Faaliyete Geçmeden Önce Başladıkları Projelerin Istisn...

Mükelleflerin bölgede faaliyete geçtikleri tarih itibarıyla tamamlamış oldukları yazılım ve Ar Ge’ye dayalı projelerden elde edecekleri kazançların istisna kapsamında mümkün değildir. Diğer taraftan, mükelleflerin bölgede faaliyete geçmeden önce başlayıp, bölgede faaliyete geçtikten sonrada devam ettirdikleri yazılım ve Ar Ge’ye dayalı
Büşra Efe 14 Eylül 2017 Perşembe 15:25
Teşvik ve Hibeler

Kosgeb Hangi Tür Işler Için Ya Da Hangi Işletmelere Ne Türlü Olanaklar Sağlar Kısaca Bilgilendirebil...

KOSGEB, Kobi ve girişimcilere yönelik, farklı ana başlıklar altında toplanmış tüm destek programları için farklı üst limitlerde, kurul kararına olarak, hem geri ödemeli hem de geri ödemesiz destek sağlamaktadır. Örneğin girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması amacı güden Girişimcilik Destek Programı
Sevinç Gözüpek 14 Eylül 2017 Perşembe 14:27
Teşvik ve Hibeler

İşgem Desteğinde Uygun Maliyetler Nelerdir?

İŞGEM kuruluş desteği kapsamında; a. Bina tadilatı, b. Ofisler ve ortak kullanım alanları için gerekli olan mobilyalar ve donanım (bilgisayar altyapısı alımı, c.İŞGEM yöneticisinin aylık net maaşının belirli bir kısmı. İŞGEM işletme desteği kapsamında; d.Personel giderleri (kişi başına net maaşın en fazla 1000 TL’si), e.
Burak Sedef 14 Eylül 2017 Perşembe 13:19
Teşvik ve Hibeler

Undp Vergiden Muaf Mıdır?

Evet, Birleşmiş Milletler’in bir alt kuruluşu olarak UNDP vergiden muaftır. Aynı paralelde UNDP Türkiye de vergiden muaftır. Bu doğrultuda, teklif sahiplerinin verdiği fiyatlar Katma Değer Vergisi (KDV) içermemelidir. KDV muafiyetinin, KDV Kanunu’nun geçici 26. Maddesi ve Maliye Bakanlığı tarafından 11
Dilara Çevik 14 Eylül 2017 Perşembe 10:15
Teşvik ve Hibeler

İşletmelerin Işgem'den Sağlayacağı Destekler Nelerdir?

İŞGEM bünyesinde faaliyet gösteren işletmelere İŞGEM tarafından mekân, kira, ortak kullanım atölyesi, pazarlama, finans kaynaklarına ulaşım, işletme koçluğu, vb. destek verilmektedir.
Ayşe Akkurt 14 Eylül 2017 Perşembe 08:24
Teşvik ve Hibeler

İşletme Giderleri Desteğinde Uygun Maliyetler Nelerdir?

Desteğin başlangıç tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde gerçekleşen işletme giderlerine yönelik geri ödemesiz olarak ödenecek desteğin üst her ay için 1.000 (bin) TL olmak üzere, toplam 12.000 (on iki bin) TL ve destekleme oranı 1. ve 2.
Tuğba Saatçi 14 Eylül 2017 Perşembe 08:13
Teşvik ve Hibeler

Proje Ile Alınan Büyükbaş Hayvanlara Sigorta Yapılması Zorunlu Mu?

Evet, Tarım Bakanlığı sigorta sistemi olan TARSİM sigorta bedelinin %50’sini karşılamaktadır.
Selen Işık 14 Eylül 2017 Perşembe 00:17
Teşvik ve Hibeler

Yatırımın Gerçekleşmesi Sırasında Ihtiyaç Duyulan Fakat Yatırım Teşvik Belgesine Ekli Makine Ve Teçh...

Yatırıma başlama tarihinden sonra temin edilen, makine ve teçhizat listelerinde yer almayan makine ve teçhizat; proje ile uyumlu olması teşvik belgesi kapsamına dahil edilerek destek unsurlarından yararlandırılabilir.
Sevcan Karaduman 13 Eylül 2017 Çarşamba 23:27
Teşvik ve Hibeler

Maddi Olmayan Duran Varlıklar Için (Know-How, Lisans, Marka) Yapılacak Harcamalar Yatırım Harcaması ...

Söz konusu harcamaların cinsi yatırım teşvik belgesinde belirtilmiş olması ve teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının % 50‘sini aşmamak yatırım harcaması olarak kabul edilir.
Ayça Güneş 13 Eylül 2017 Çarşamba 12:43
Teşvik ve Hibeler

Kosgeb In Desteğiyle Aldığım Makine Ve Teçhizat I Başkasına Satabilir Miyim?

3 yıl boyunca satamazsınız, elinizden hiçbir şekilde çıkaramazsınız. Örneğin; KOSGEB in desteğiyle PC aldınız, düştü kırıldı çöpe bile atamazsınız.(3 boyunca)
Deniz Tuzcu 12 Eylül 2017 Salı 15:48
Teşvik ve Hibeler

Destek Ve Teşvik Unsurlarından Yararlanamayacak Yatırımlar Ile Teşviki Belli Şartlara Bağlı Yatırıml...

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ın ekinde yer aldığı şekilde; hiçbir şekilde teşvik edilmeyecek veya teşviki belli şartlara bağlı yatırım belirlenmiştir. Bu listede yer alan yatırım konuları ile şartları taşımayan yatırım konuları hiçbir şekilde teşvik ve destek unsurlarından yararlanamayacaktır.
Muhammet Demirci 12 Eylül 2017 Salı 12:12
Teşvik ve Hibeler

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Yurt Dışından Kullanılmış Komple Tesis Ithal Edebilir Miyiz?

Sektörel kısıtlamalar göz önüne alınarak proje bazında yapılacak değerlendirme neticesinde kullanılmış komple tesisin Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında ithali uygun
Miray Güçal 12 Eylül 2017 Salı 11:24
Teşvik ve Hibeler

Yatırımın Tamamlama Vizesini Yaptıktan Sonra Satışı Halinde Faydalanılan Destekler Geri Alınır Mı?

Yatırım tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın, devir, satış, ihraç veya kiralanması, söz konusu yatırım mallarının müteakip beş yılı doldurmuş olması hâlinde serbesttir. Tamamlama vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın beş yılını doldurmamış makine ve teçhizatın yatırımın bütünlüğünün
Şeyma Kocatürk 12 Eylül 2017 Salı 09:51
Teşvik ve Hibeler

5746 Sayılı Kanun Kapsamındaki Sigorta Primi Desteğinden Kimler Yararlanacaktır?

Ar Ge desteklerinden yararlanan işletmelerde çalışan Ar Ge ve destek personeli ile, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her
Rümeysa Tatlı 11 Eylül 2017 Pazartesi 18:37
Teşvik ve Hibeler

Kosgeb' In Girişimcilik Destek Programından Yararlanmak Için Ne Yapmalıyım?

Öncelikle KOSGEB’ in düzenlediği 70 saatlik Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine katılıp sertifikanızı almanız gerekiyor.
Esma Çiftçi 11 Eylül 2017 Pazartesi 17:54
Teşvik ve Hibeler

@ Asgari Katma Değer Kriteri Için Nasıl Bir Hesap Yöntemi Kullanılacaktır?

Stratejik yatırım kapsamında üretilecek ürüne ilişkin katma değer hesaplaması Tebliğ eki EK 10’da belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacaktır. Yatırım sonucu ürün için, toplam ürün satış tutarından toplam ürün girdi maliyetleri çıkartılarak, çıkan sonucun toplam ürün girdi maliyetlerine bölünüp yüzle çarpılması
Selen Işık 11 Eylül 2017 Pazartesi 15:56
Teşvik ve Hibeler

Ajansın Ödemelerine Ilişkin "hak Ediş Esasına Dayanır" Ifadesinden Ne Anlaşılmalıdır.

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinin “Desteğin Ödenmesi” başlıklı 26. maddesinin altıncı fıkrasında “Ajans tarafından ön ödeme sonrasında diğer ödemeler, hakediş esasına göre gerçekleştirilir ve ajans usulüne uygun olarak yapılmış harcamalara eş finansmanı oranında katılır. Buna göre; ajansın
Hazal Erdi 9 Eylül 2017 Cumartesi 19:15
Teşvik ve Hibeler

Ar-Ge Harcaması Tutarının Tespitinde Dikkate Alınmayacak Olan Hibe Tutarlarının Ilgili Hesap Dönemin...

Hibe olarak alınacak destek tutarlarının, alındığı tarihte özel bir fon hesabına alınması gerekmekte olup, bu hesapta yer alan tutarların kazancına dahil edilmemesi ve bu tutardan yapılan Ar Ge harcamalarının da Ar Ge indirimine konu edilmemesi gerekmektedir. Hibe
Aygül Özel 9 Eylül 2017 Cumartesi 14:59
Teşvik ve Hibeler

Genel Teşvik Uygulamaları Kapsamındaki Yatırım Teşviklerinden Yararlanabilmek Için Yapılması Gereken...

Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için bölgeler ve yatırım konularına göre belirlenmiş asgari sabit yatırım tutarları bulunmaktadır. Genel olarak 1. 2. bölgelerde 1.000.000 TL, 3. 4. 5. ve 6. bölgelerde ise 500.000 TL asgari yatırım şartı aranmaktadır.
Ayşe Akkurt 9 Eylül 2017 Cumartesi 01:45
Teşvik ve Hibeler

Herhangi Bir Yerde Çalışıyorum Bu Eğitime Katılabilir Miyim?

Eğitimler farklı kurum ve kuruluşlar (belediyeler, ticaret ve sanayi odaları, dernekler, işkur vs) düzenlenebilir. Eğer İŞKUR ’ un düzenlediği bir eğitime katılıyorsanız, herhangi bir yerde sigortalı olmamanız, emekli olmamanız gerekir. Yani çalışmıyor olmalısınız. Ancak diğer kurumlar tarafından düzenlenen eğitimlerde
Kerim Bir 9 Eylül 2017 Cumartesi 01:40
Teşvik ve Hibeler

Lotlara Ayırma Ne Demektir?

Yapılan satın almalarda benzer niteliklere sahip ekipmanlar olması halinde lotlama(gruplama) yapılması gerekebilir. Lotlama, aynı yüklenicinin sağlayabileceği mal ve hizmet ya da yapım işlerinin gruplandırılması işlemidir. Örneğin; faaliyet bütçenizde yer alan ve alımını yapmayı planladığınız bilgisayar, yazıcı, tarayıcı gibi benzer nitelikteki
Uğurcan Altay 9 Eylül 2017 Cumartesi 01:14
Teşvik ve Hibeler

İşletme Giderleri Desteği Nedir?

İşletmenin kuruluş döneminde belirli bir süre boyunca aylık yapmış olduğu harcamaların karşılanması için verilen destektir.
Birsen Alaycı 8 Eylül 2017 Cuma 21:04
Teşvik ve Hibeler

Başvuru Yapabileceğim Kosgeb Destekleri Nelerdir

KOSGEB’in sunduğu destekler; 1. KOBİ Proje Destek Programı, 2. Tematik Proje Destek Programı, a. Çağrı Esaslı Tematik Program, b. Meslek Kuruluşu Proje Destek İşbirliği Güç Birliği Destek Programı, 4. AR GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı, a. AR GE, İnovasyon Destek Programı, b. Endüstriyel Uygulama
Taylan Bıçak 8 Eylül 2017 Cuma 19:59
Teşvik ve Hibeler

İş Geliştirme Merkezleri (Işgem) Nedir?

İş Geliştirme Merkezleri, bünyesinde barındırdığı işletmelere işletme geliştirme koçluğu, destek ağlarına ulaşım, finans kaynaklarına erişim imkânı, uygun koşullarda iş mekânı, ortak ofis ekipmanı, ofis hizmetleri gibi hizmetler sunarak işletmelerin en kırılgan oldukları ilk yıllarını sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve
Hüseyin Mert 8 Eylül 2017 Cuma 19:04
Teşvik ve Hibeler

Hangi Araştırma Geliştirme Aşamaları Desteklenir?

Enerji Etütleri Tasarım/Kavram geliştirme Prototip üretimi Pilot tesis kurulması Entegrasyon, Kurulum ve İşletmeye alma evresi
Hazal Erdi 8 Eylül 2017 Cuma 11:13
Teşvik ve Hibeler

Programın Ilan Tarihinden Sonra Kurulan Bir Dernek Bu Program Kapsamında Uygun Başvuru Sahibi Midir?...

Başvuru Rehberi bölüm 2.1.1’de yer alan başvuru sahiplerinin uygunluğuna ilişkin kriterleri sağlamak koşuluyla, ilan tarihinden sonra kurulmuş dernekler bu kapsamında uygun başvuru sahibidir.
Şafak Serez 8 Eylül 2017 Cuma 10:59
Teşvik ve Hibeler

Ar-Ge Faaliyetleri Için Sağlanan Teşvikler Nelerdir?

TÜBİTAK tarafından Ar Ge faaliyetleri kapsamında sağlanan teşvikler aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir: Proje Destekleri Girişim Destekleri Patent Destekleri Ulusalararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı (UBYT) TTGV Ar Ge faaliyetleri kapsamında sağlanan teşvikler aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir: Teknoloji Geliştirme Projeleri Desteği Ticarileştirme Projeleri Desteği Ortak Teknoloji Geliştirme Proje Desteği Söz konusu destekler
Müjde Er 8 Eylül 2017 Cuma 10:34
Teşvik ve Hibeler

Firmamı Ungm'e Kaydettiğimde Undp Veya Diğer Bm Birimleri'ne Tedarikçi Olacak Mı?

Hayır, bir firma UNGM’e ilgili prosedürleri tamamlayıp kayıt olduktan sonra, seçtiği BM Birimleri’ne tedarik sağlamak için uygunluk kazanır. Yalnızca olmak şirketinizin UNDP veya diğer BM Birimleri’ne tedarikçi olacağınızı garanti etmez. İhalelere katılabilmeniz için şirketinizin UNGM internet sitesi ve diğer
Selim Güngören 7 Eylül 2017 Perşembe 23:44
Teşvik ve Hibeler

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Makine Ve Teçhizatın Beş Yıllık Süre Dolmadan Ve Izinsiz Olarak Sa...

Bu durumda izinsiz satışı gerçekleştirilen makine ve teçhizat kapsamında; Gümrük vergisi, KDV, Varsa indirimli uygulanan kurumlar veya gelir vergisi, Fazladan yararlanılan faiz desteği, Tahsil KKDF kesintisi İlgili mevzuat uyarınca geri alınır ve yatırım teşvik belgesi iptal edilebilir.
Mutlu Atukeren 6 Eylül 2017 Çarşamba 02:10
Teşvik ve Hibeler

Gıda Dağıtımı Işindeyiz. Aydın'da Zeytinyağı Yatırımı Yapmayı Düşünüyoruz. Yatırıma Uygun Boş Bir Bi...

Aydın Yatırım Teşvik Bölgeleri arasında 2.bölgede bulunur. 2. Bölgedeki illerde yatırım yapacaklar en az 1 milyon TL yatırım harcaması zorundadır. 800.000. TL yatırım yapacaksınız Yatırım Teşvik Belgesi alamazsınız.
Erol Ekin 6 Eylül 2017 Çarşamba 01:51
Teşvik ve Hibeler

Yarı Zamanlı Olarak Sözleşme Imzalanan Veteriner Hekim Veya Zooteknist Sgk Kaydı Olmadan Çalışabilir...

Hayır, İnsan kaynakları bütçe kaleminde olan koordinatör (veteriner hekim veya zooteknist) SGK kaydı olmadan çalışamaz. Ancak 1.bütçe kalemi olan kaynaklarındaki bütçe zeyilname ile 6.Diğer Bütçe kalemine aktarılarak Hizmet alımı şeklinde bütçelendirilerek fatura, serbest meslek makbuzu veya gider makbuzu ile
Dilan Gökçen 6 Eylül 2017 Çarşamba 01:08
Teşvik ve Hibeler

Teşvik Sisteminin Amacı Nedir ?

Teşvik sisteminden beklenen amaçlar aşağıda belirtilen altı ana başlık altında toplanmıştır. Bunlar; Kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesi Üretim ve istihdamın arttırılması Uluslararası rekabet gücünü artıracaki araştırma geliştirme içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar
Taylan Bıçak 5 Eylül 2017 Salı 18:32
Teşvik ve Hibeler

Yatırım Teşvik Belgesine Ekli Listede Belirtilen Ithal Ve Yerli Makine/teçhizat Listelerinde Değişik...

Yatırımın gerçekleştirilmesine hizmet edecek ve gerekli olduğuna inanılan makine ve teçhizat değişiklikleri mümkündür. Bu değişiklikler yatırım teşvik belgesi düzenlenmesi müracaat edilen merci tarafından sonuçlandırılır.
Asena Kalkan 5 Eylül 2017 Salı 17:52
Teşvik ve Hibeler

Yatırım Projemiz Için Diğer Bir Kamu Kuruluşundan Destek Almaktayız. Bu Proje Için Yatırım Teşvik Be...

Yeni teşvik sistemi kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer kurumlardan destek yatırım harcamaları için de Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmez.
Sevinç Gözüpek 5 Eylül 2017 Salı 14:57
Teşvik ve Hibeler

Yatırım Tamamlama Vizesi Yapılmış Teşvik Belgesi Kapsamındaki Makine Ve Teçhizat Devir Veya Satış Ko...

Tamamlama vizesine bakılmaksızın yatırım teşvik belgesi kapsamındaki temin edilen makine ve teçhizatın beş yılını doldurmadan devri, satışı, ihracı ve Genel Müdürlüğün iznine tabidir. Tamamlanma vizesi alınmak kaydıyla beş yılın sonunda satış, devir, ihraç ve kiralanması ise serbesttir.
Mertay Karakaş 5 Eylül 2017 Salı 12:35
Teşvik ve Hibeler

Teşvik Sisteminde Teşvik Uygulamaları Nasıl Gruplandırılmıştır ?

Teşvik sistemi, teşvik uygulamaları kapsamında aşağıda belirtilen dört bileşenden oluşmaktadır; Genel teşvik uygulamaları Bölgesel teşvik uygulamaları Büyük ölçekli yatırımların teşviki Stratejik yatırımların teşviki
Burcu Nişancı 5 Eylül 2017 Salı 10:58
Teşvik ve Hibeler

Hangi Programlar Için Başvuru Formlarını Online Doldurmam Gereklidir?

Genel destek, AR GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı ve KOBİ Proje Destek Programına, www.kosgeb.gov.tr internet adresinden program / veya destek başvuru formları doldurulup, sistemden doldurulan formların çıktıları alınıp imza beyannamesi / imza sirkülerinde yer alan yetkili kişi
Hüseyin Mert 5 Eylül 2017 Salı 10:42
Teşvik ve Hibeler

Kgf (Kredi Garanti Fonu) Ne Iş Yapar, Kuruluş Amacı Nedir?

Kurumsal bir kefalet kuruluşu olarak teminat yetersizliği nedeniyle bankaların kredi imkânlarından yeterince yararlanamayan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ’ Müteselsil Kefil ‘’ olmak suretiyle krediye erişimlerini sağlamaktır.
Sevda Artuk 4 Eylül 2017 Pazartesi 03:21
Teşvik ve Hibeler

Destek Üst Sınırı Ve Oranı Nedir?

KOSGEB’in sağlayacağı destek miktarının üst sınırı 150 Bin TL’dir. Bir projede sağlayacağı destek oranı ise uygun maliyetlerin destek oranı: ve 2. Bölgelerde %50 3. 4. 5. ve 6. Bölgelerde %60’tır.
Özlem Özdemir 3 Eylül 2017 Pazar 10:13
Teşvik ve Hibeler