+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Telif Hakları

Kaset Çıkarmak Istiyorum Ne Yapmalıyım?

Öncelikli olarak yapımcı sıfatına sahip olmanız ya da bir yapımcıyla anlaşmanız gerekmektedir. Kaseti başka bir yapımcı olmaksızın kendiniz çıkartmak Bakanlığımız Telif Hakları Genel Müdürlüğünden yapımcı belgesi almanız gerekir. Yapımcı belgesi başvurusuna ilişkin tüm bilgilere bu linkten ulaşabilirsiniz. Yapımcı belgesini
Aysen Mert 16 Ağustos 2017 Çarşamba 14:19
Telif Hakları

Isbn Başvurusu Için Ne Yapmalıyım?

ISBN başvurusu için Bakanlığımız Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir. ISBN başvurusu için bu linkten bilgi alabilirsiniz.
Mertay Karakaş 15 Ağustos 2017 Salı 15:48
Telif Hakları

Cd, Vcd, Dvd' Leri Nerede Çoğaltmalıyım?

Bu taşıyıcı materyallerin Bakanlığımız sertifikasına sahip dolum tesislerince çoğaltılması gerekir.
Miray Güçal 14 Ağustos 2017 Pazartesi 15:50
Telif Hakları

Önceki Yıllarda Elden Imzalayarak Gümrükler Genel Müdürlüğüne Gönderdiğim Ve Koruma Sağladığım Marka...

26/3/2013 tarihli, 28599 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 1/4/2013 tarihinde yürürlüğe giren Gümrük Genel Tebliği (Fikri ve Sınai Haklar) (Seri uyarınca, fikri mülkiyet haklarının gümrüklerde korunma başvurusunun elden imzalanıp gönderilerek yapılması mümkün bulunmamaktadır. Mezkur başvuruların, anılan Tebliğ kapsamında Bakanlığımız internet
Can Kuzey Birdal 14 Ağustos 2017 Pazartesi 13:40
Telif Hakları

Fikri Ve Sınai Hakları Ihlal Ettiği Kesinleşen Eşyaya Ilişkin Işlemler Nelerdir?

Yetkili mahkemenin söz konusu eşyanın sahte veya korsan olduğuna karar verdiği hallerde, aşağıda belirtilen şekilde işlem yapılır. a) Eşyanın imhasına verildiği takdirde, masraflar eşya sahibine ait olmak üzere eşya tasfiye hükümlerine göre imha edilir. b) Eşyanın niteliklerinin değiştirilmesinden sonra eşya sahibine
Sena Başçı 1 Ağustos 2017 Salı 12:27
Telif Hakları

Yayın Bandrolü Talep Formu Nasıl Doldurulur?

Tüm yayın bandrolü talepleri için YAYFED’ e müracaat etmeden önce www.telifhaklari.gov.tr sitesinden talep yapılması gerekmektedir. Belirtilen internet sitesine girdikten aşağıdaki aşamalar sırasıyla takip edilir; a) “Online İşlemler” ve ardından “Bandrol Başvuruları” seçilir. b) Açılan sayfada “Bandrol Başvuru Ekranı” seçildikten sonra “Online
Birol Güveci 31 Temmuz 2017 Pazartesi 20:11
Telif Hakları

Otel/ Restoran/ Kafe/ Bar Sahibiyim, Işletmemde Fikir Ve Sanat Eseri Kullanmak/ Çalmak/ Göstermek Is...

5846 sayılı kanunun 41. maddesine göre fikir ve sanat eserlerinin girişi ücretli veya ücretsiz umuma açık mahallerde kullanılabilmesi bakımından sahipleri veya üyesi olduğu meslek birliklerinden sözleşme yapmak yoluyla izin alınıp, mali hak ödemelerinin yapılması gerekmektedir.
Serdar Sözbilir 29 Temmuz 2017 Cumartesi 15:15
Telif Hakları

Bir Kitap Yazdım, Kitabın Yayınlanmasıyla Ilgili Yayıneviyle Anlaştım Ancak Imzalayacağımız Sözleşme...

Yazar ile yayınevi arasında imzalanacak olan mali hakların devrine ya da kullanımına ilişkin sözleşmede; mutlaka devredilecek mali hakların(çoğaltma ve ayrı ayrı belirtilmesi ve bu sözleşmenin yazılı olarak yapılması gerekmektedir. Bu sözleşmede süre (3 yıl süreyle bu sözleşmenin geçerli olacağı
Gamze Ayaz 29 Temmuz 2017 Cumartesi 11:04
Telif Hakları

Yazdığım Romanımın Telif Hakkını Almak Istiyorum. Ne Yapmalıyım?

Telif hakkı, bir fikir veya sanat eserini meydana getiren kişinin, bu eser üzerindeki haklarının tamamıdır. Söz konusu haklar, zaten meydana getiren kişide olduğundan almak için yapılması gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır. Ancak ispat kolaylığı sağlaması bakımından isteğe bağlı kayıt
Zeynep Özsemiz 26 Temmuz 2017 Çarşamba 16:21
Telif Hakları

Bir Eserden Alıntı Yapmak Istiyorum, Alıntıda Uymam Gereken Satır, Sayfa Vb. Bakımından Sınırlandırm...

Kanunumuzda iktibas serbestisi düzenleyen 35 inci maddede “Bir eserden aşağıdaki hallerde iktibas yapılması caizdir: 1. Alenîleşmiş bir eserin bazı cümle fıkralarının müstakil bir ilim ve edebiyat eserine alınması; 2. Yayımlanmış bir bestenin en çok tema, motif, pasaj ve fikir nevinden parçalarının
Selim Güngören 25 Temmuz 2017 Salı 21:50
Telif Hakları

Eser Sahiplerinin Hakları Kaç Yıl Süreyle Korunur? Eserlerin Izin Almaksızın Serbestçe Kullanılabilm...

Koruma süresi, eser sahibi yaşadığı sürece ve ölümünden itibaren 70 yıldır. Eser sahibi tüzel kişiyse, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren yıldır. Sahibinin ölümünden sonra alenîleşen eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır. Eser sahibi belli değilse, koruma süresi eserin alenîyet
Aleyna Birdir 23 Temmuz 2017 Pazar 18:58
Telif Hakları

Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Nedir?

Telif Hakları veya Fikri haklar diye de anılan “Fikri Mülkiyet”, bir eser üzerinde sahip olunabilecek maddi ve manevi hakların ve komşu haklarını ifade eder. Fikri mülkiyet, bir kişiye veya kuruluşa ait olan fikir ürünüdür; söz konusu kişi ya da
Asena Kalkan 19 Temmuz 2017 Çarşamba 11:59
Telif Hakları

Meslek Birliklerinin Denetimi Nasıl Yapılmaktadır?

Meslek birlikleri, idari ve mali açıdan Bakanlığın denetimine tabidir. Bakanlık, meslek birliklerinin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu belirlenmiş görev ve yükümlülükleri yerine getirip getirmediklerini her zaman kendisi denetleyebileceği gibi, bu denetimin bağımsız denetim kuruluşlarınca yapılmasını da meslek
Ceren Özdemir 17 Temmuz 2017 Pazartesi 16:31
Telif Hakları

Fikri Sınai Hakların Korunmasına Ilişkin Elektronik Başvuru Yapılır Iken Doldurduğumuz Formda Orijin...

Söz konusu başvuru yapılırken “Orijinal Eşya İle İlgili” ve “Sahteciliğin Tür ve Şekliyle İlgili” verilebilecek bilgiler sırasıyla 6 ve nolu başvuru ekranlarında girilebilecektir. Bu bilgilerin dışında, Gümrük Yönetmeliğinin Ek 13 nolu “Fikri ve Sınai Hakların İhlali İle İlgili Olarak
Simge Anahtarcı 15 Haziran 2017 Perşembe 08:03
Telif Hakları

Korsan Ihbarını Nereye Yapabilirim?

55 Polis Hattına ya da İllerde Valilikler bünyesinde faaliyet gösteren İl Denetim Komisyonu Başkanlıklarına yapılabilir. İl Denetim Komisyonu başkanlıklarından irtibat bilgileri aşağıda belirtilmektedir. ANKARA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TEL: 0312 303 53 95 İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TEL: 0212 636 22 19 İSTANBUL
Elanur Şimşek 7 Haziran 2017 Çarşamba 12:32
Telif Hakları

Kitap Bastırmak Istiyorum Ne Yapmalıyım?

Kitapların sertifikalı bir matbaada çoğaltımının yapılması gerekir. Bazı istisnalar (Bu linkten ulaşabilirsiniz) dışında, genel olarak kitapların bandrollenmesi zorunlu olduğu süreli olmayan yayın bandrol başvurusunda bulunulması gerekir. Bandrol başvurusuna ilişkin bilgilere bu linkten ulaşabilirsiniz. Bandrollerin ise kitapların çoğaltımını takiben sevkiyattan
Hakan Yeni 5 Haziran 2017 Pazartesi 20:59
Telif Hakları

Önceden Yayınlanmış Bir Filmin Gösterimini Yapmak Istiyorum, Izin Almam Gerekir Mi?

Bir filmin etkinlikte gösterilmesi o filme ilişkin temsil hakkının kullanılması anlamına gelmektedir Bu sebeple film üzerinde hak sahibi olan ki bu kişiler genellikle yapımcı firmalardır, bu firmalarla ya da bu firmaların üyesi oldukları meslek birlikleriyle irtibata geçerek gerekli iznin
Simge Anahtarcı 3 Haziran 2017 Cumartesi 18:59
Telif Hakları

Matbaada Çoğaltımı Tamamlanmış Esere Bandrol Ne Zaman Yapıştırılır?

Süreli olmayan yayınlara bandrol yapıştırılmaksızın matbaa veya dolum tesisinden sevk edilmesi kanunen yasaktır aksi takdirde cezai işleme tabidir.
Birsen Alaycı 3 Haziran 2017 Cumartesi 12:10
Telif Hakları

Eser Sahiplerine Ulaşabileceğim Herkese Açık Bir Veri Tabanı Var Mıdır?

Bakanlığımız bünyesinde eser ve eser sahiplerine ilişkin bilgilerin yer aldığı bir veri tabanı bulunmamaktadır. Ancak eserin türüne göre ilgili birlikleriyle bağlantıya geçerek eser sahibine ilişkin bilgilere ulaşmanız mümkündür. Meslek birliklerinin irtibat bilgilerine bu linkten ulaşabilirsiniz.
Zeynep Birsen 2 Haziran 2017 Cuma 21:45
Telif Hakları

Eserimi Nasıl Koruyabilirim?

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eserler, eserin yaratıldığı andan başlayan doğal bir korumadan yararlanır. Eserin herhangi bir kayıt (tescil) ettirilmesine ya da onaylattırılmasına gerek yoktur. Bir eserin korunması için sahibinin özelliğini taşıması ve yasada sayılan eser türleri
Esma Çiftçi 18 Mayıs 2017 Perşembe 23:14
Telif Hakları

İnternetteki Fotoğrafları Izin Almadan Kullanabilir Miyim?

Bir fotoğrafın ya da başka bir eserin internette yayınlanması bu eserin serbestçe kullanılabileceği anlamına gelmez. Esere ilişkin hak eser yayınlanmış olsa bile hakları devam eder, bu sebeple ilgili hak sahiplerine ulaşarak izin alınması gereklidir.
Kıvanç Kılıç 17 Mayıs 2017 Çarşamba 08:51
Telif Hakları

Meslek Birliklerinin Tarifeleri Nasıl Belirlenmektedir?

Faaliyet gösterdikleri sektörlerde; eser sahipleri veya bağlantılı hak sahipleri meslek birlikleri, yapılan sınıflandırmaya bağlı olarak eser, icra, fonogram, yapım yayınların kullanımından veya iletiminden kaynaklanan ödemelere ilişkin tarifeleri tespit ederler. Tarifeler her takvim yılının dokuzuncu ayında kullanıcıları temsil eden ve
Hülya Asım 16 Mayıs 2017 Salı 23:54
Telif Hakları
ÖY

Eser Nedir, Eser Sahibi Kimdir, Eser Sahibinin Hakları Nelerdir?

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri göre, bir fikir ve sanat ürününün eser olarak kabul edilip koruma altına alınabilmesi fikri bir çabanın ürünü olması, sahibinin hususiyetini taşıması, şekillenmiş olması, kanunda sayılan eser türlerinden birine girmesi, gerekmektedir. Kanunumuza göre; bir eserin
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Telif Hakları
ÖY

Eserimi Nasıl Koruyabilirim?

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eserler, eserin yaratıldığı andan başlayan doğal bir korumadan yararlanır. Eserin herhangi kuruma kayıt (tescil) ettirilmesine ya da onaylattırılmasına gerek yoktur. Bir eserin korunması için sahibinin özelliğini taşıması ve yasada sayılan eser
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Telif Hakları
ÖY

Eser Sahiplerinin Hakları Kaç Yıl Süreyle Korunur? Eserlerin Izin Almaksızın Serbestçe Kullanılabilm...

Koruma süresi, eser sahibi yaşadığı sürece ve ölümünden itibaren 70 yıldır. Eser sahibi tüzel kişiyse, koruma süresi aleniyet tarihinden 70 yıldır. Sahibinin ölümünden sonra alenîleşen eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır. Eser sahibi belli değilse, koruma süresi eserin
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Telif Hakları
ÖY

Kaset Çıkarmak Istiyorum Ne Yapmalıyım?

Öncelikli olarak yapımcı sıfatına sahip olmanız ya da bir yapımcıyla anlaşmanız gerekmektedir. Kaseti başka bir yapımcı olmaksızın kendiniz istiyorsanız Bakanlığımız Telif Hakları Genel Müdürlüğünden yapımcı belgesi almanız gerekir. Yapımcı belgesi başvurusuna ilişkin tüm bilgilere bu linkten ulaşabilirsiniz. Yapımcı
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Telif Hakları
ÖY

Kitap Bastırmak Istiyorum Ne Yapmalıyım?

Kitapların sertifikalı bir matbaada çoğaltımının yapılması gerekir. Bazı istisnalar (Bu linkten ulaşabilirsiniz) dışında, genel olarak kitapların bandrollenmesi zorunlu olduğu süreli olmayan yayın bandrol başvurusunda bulunulması gerekir. Bandrol başvurusuna ilişkin bilgilere bu linkten ulaşabilirsiniz. Bandrollerin ise kitapların çoğaltımını takiben sevkiyattan
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Telif Hakları
ÖY

Gelir Vergisinde Muaf Olmak Istiyorum Ne Yapmalıyım?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde “Müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekar, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve kanuni mirasçılarının şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Telif Hakları
ÖY

Korsan Ihbarını Nereye Yapabilirim?

CEVAP: 155 Polis Hattına ya da İllerde Valilikler bünyesinde faaliyet gösteren İl Denetim Komisyonu Başkanlıklarına yapılabilir. İl Denetim Komisyonu başkanlıklarından irtibat bilgileri aşağıda belirtilmektedir. ANKARA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TEL: 0312 303 53 95 İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TEL: 0212 636 22 19 İSTANBUL
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Telif Hakları
ÖY

İnternetteki Fotoğrafları Izin Almadan Kullanabilir Miyim?

CEVAP: Bir fotoğrafın ya da başka bir eserin internette yayınlanması bu eserin serbestçe kullanılabileceği anlamına gelmez. Esere ilişkin hak eser yayınlanmış olsa bile hakları devam eder, bu sebeple ilgili hak sahiplerine ulaşarak izin alınması gereklidir.
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Telif Hakları
ÖY

Önceden Yayınlanmış Bir Filmin Gösterimini Yapmak Istiyorum, Izin Almam Gerekir Mi?

CEVAP: Bir filmin etkinlikte gösterilmesi o filme ilişkin temsil hakkının kullanılması anlamına gelmektedir Bu sebeple film üzerinde hak sahibi kişilerin ki bu kişiler genellikle yapımcı firmalardır, bu firmalarla ya da bu firmaların üyesi oldukları meslek birlikleriyle irtibata geçerek gerekli
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Telif Hakları
ÖY

Eser Sahiplerine Ulaşabileceğim Herkese Açık Bir Veri Tabanı Var Mıdır?

CEVAP: Bakanlığımız bünyesinde eser ve eser sahiplerine ilişkin bilgilerin yer aldığı bir veri tabanı bulunmamaktadır. Ancak eserin türüne göre meslek birlikleriyle bağlantıya geçerek eser sahibine ilişkin bilgilere ulaşmanız mümkündür. Meslek birliklerinin irtibat bilgilerine bu linkten ulaşabilirsiniz.
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Telif Hakları
ÖY

Kullanmak Istediğim Bazı Eserler Var Ancak Eser Sahiplerine Ulaşamıyorum Ne Yapmalıyım? Ulaşamadığım...

Eser sahiplerine ait mali haklardan olan işleme çoğaltma, yayma, umuma iletim ve diğer hakların kullanımı için mutlaka eser sahibinden, mirasçılarından izin alınması zorunludur. Eser sahiplerine ulaşılamaması halinde, eserin kullanımı amacıyla Bakanlığımızca izin verilmesi mümkün değildir.
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Telif Hakları
ÖY

Yayınlamak Istediğim Kitap Çeviri Bir Kitap, Çevirmenin De Iznini Almam Gerekir Mi?

CEVAP: Bir eserin tercüme edilmesi, o eserin işlenmesi anlamına gelmekte olup işleme eserlerin sahibi, asıl eser sahibinin hakkı saklı kaydıyla eseri işleyendir. Bu sebeple bir eseri tercüme eden de o eserin sahibi olduğu için bu eserin yayımlanabilmesi için çevirmenden
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Telif Hakları
ÖY

Eserim Için Kaç Bandrol Aldığını Nasıl Öğrenebilirim?

CEVAP: Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğüne hitaplı bir dilekçe yazılması ve bu dilekçede eser sahibi olduğunuz isimleri belirtilmek suretiyle talepte bulunmanız mümkündür. Başvuru dilekçenizin ekinde nüfus cüzdanı fotokopisinin de yer alması gerekir.
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Telif Hakları
ÖY

Bir Eserden Alıntı Yapmak Istiyorum, Alıntıda Uymam Gereken Satır, Sayfa Vb. Bakımından Sınırlandırm...

CEVAP: Kanunumuzda iktibas serbestisi düzenleyen 35 inci maddede “Bir eserden aşağıdaki hallerde iktibas yapılması caizdir: 1. Alenîleşmiş bir eserin bazı cümle fıkralarının müstakil bir ilim ve edebiyat eserine alınması; 2. Yayımlanmış bir bestenin en çok tema, motif, pasaj ve fikir nevinden parçalarının
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Telif Hakları
ÖY

Babamın Eseri Yıllardır Başkaları Tarafından Kullanılıyor Ancak Bize Hiç Ücret Ödenmedi, Bu Ücretler...

CEVAP: Bir eserin kullanımına ilişkin sözleşmeler özel hukuk sözleşmesi olup tamamen tarafların özgür iradeleriyle oluşturulur. Bu sözleşme hükümlerine aykırılık Borçlar Kanunun ilgili hükümlerinin işletilmesi mümkündür. Diğer taraftan eser sahibi ve bu eserden istifade eden kişi arasında herhangi bir sözleşme
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Telif Hakları
ÖY

Okul Öncesi Ya Da Ilköğretime Yönelik Kitaplarda Bandrol Zorunlu Mudur?

CEVAP: Kapak hariç toplam 48 sayfayı geçmeyen, okul öncesine, ilköğretime ve ortaöğretime yönelik eğitim amaçlı süreli olmayan yayınlara bandrol zorunlu değildir.,. Ancak bu yayınlar 48 sayfayı geçiyorsa bandrol yapıştırılması zorunludur.
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Telif Hakları
ÖY

Isbn Başvurusu Için Ne Yapmalıyım?

CEVAP: ISBN başvurusu için Bakanlığımız Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir. ISBN başvurusu için bu linkten bilgi alabilirsiniz.
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Telif Hakları
ÖY

Bir Kitap Yazdım, Kitabın Yayınlanmasıyla Ilgili Yayıneviyle Anlaştım Ancak Imzalayacağımız Sözleşme...

CEVAP: Yazar ile yayınevi arasında imzalanacak olan mali hakların devrine ya da kullanımına ilişkin sözleşmede; mutlaka devredilecek mali hakların(çoğaltma yayma) ayrı ayrı belirtilmesi ve bu sözleşmenin yazılı olarak yapılması gerekmektedir. Bu sözleşmede süre (3 yıl süreyle bu sözleşmenin geçerli
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Telif Hakları
ÖY

Yazdığım Romanımın Telif Hakkını Almak Istiyorum. Ne Yapmalıyım?

CEVAP: Telif hakkı, bir fikir veya sanat eserini meydana getiren kişinin, bu eser üzerindeki haklarının tamamıdır. Söz konusu haklar, eseri meydana getiren kişide olduğundan almak için yapılması gereken herhangi bir işlem bulunmamaktadır. Ancak ispat kolaylığı sağlaması bakımından isteğe bağlı
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Telif Hakları
ÖY

Bugüne Kadar Dünya Üzerinde Uygulanmamış Bir Fikrim Var. Bu Fikrimin Korunması Ve Kimse Tarafından K...

CEVAP: Fikirler korunmaz. Fikirler tescillenmez. İsteğe bağlı kayıt tescil işlemleri de, fikirler üzerinden değil, fikirler sonucu meydana gelmiş fikir sanat ürünleri yani eserler üzerinden yapılmaktadır. Bu işlemler, korumaya yönelik olmayıp, sadece meydana gelen eserin eser sahibini belirlemeye kolaylık sağlayan
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Telif Hakları
ÖY

Bir Fikrim Var. Bu Fikrimden Hareketle Bir Bilgisayar Programı Yazdırttım Ve Ücretini De Ödedim. Bu ...

CEVAP: Bilgisayar programının ve/veya veritabanının eser sahibi, onun kaynak kodlarını yazan kişi ya da kişilerdir. Programın ve/veya veritabanının kayıt için sadece bu kişiler başvuru yapabilir. Bir bilgisayar programının herhangi bir öğesine temel oluşturan düşünce ve ilkeler eser sayılmadığından siz
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Telif Hakları
ÖY

Telif Haklarında Ki Meslek Birliklerinin Denetimleri Nasıl Yapılmaktadır?

Meslek birliklerinin tümü idari ve Mali olmak üzere hepsi Bakanlığı'nın denetiminde yapılmaktadır. Bakanlık ve bağımsız denetim kuruluşları 5846 sayılı ve sanat eserleri kanunu çerçevesinde belirlenen yükümlülükleri mesleki birliklerin kurallara uyup uymadıklarının denetimini yapmaktadır.
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Telif Hakları
ÖY

Radyo Televizyon Gibi Yayın Kuruluşu Sahiplerinden Biriyim. Yayınlarımda Fikir Ve Sanat Eseri Kullan...

5846 sayılı kanunun 43 üncü maddesine göre fikir ve sanat eserleri kullanımı yapılırken hak sahipleri ya da üyesi olan birlikleri ile sözleşme yapmak ve mali hak ödemelerinin yapılması gerekir.
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Telif Hakları
ÖY

Telif Haklarında Bulunan Mesleki Birliklerinde Üyelikten Çekilme Durumu Nasıl Yapılmaktadır?

Fikir ve sanat eseri sahipleri İle bağlantılı olan hak sahipleri meslek birlikleri ve federasyonları hakkında Tüzüğün 18 inci madde üyeler yazılı olarak başvuruda bulunarak üyelikten çekilme istediğini talep edebilmektedir. Bu taleple üyelik son bulur.
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Telif Hakları
ÖY

Telif Haklarında Meslek Birliği'ne Kimler Üye Olma Hakkına Sahiptir?

Fikir ve sanat eseri sahipleri ile bağlantılı hak sahipleri meslek birlikleri ve federasyonları hakkındaki tüzük ile: Eser sahibi gerçek veya kişi kurmak Medeni haklarında kullanım ehliyetine sahip olan kişiler birliklerin belirleyeceği ölçüleri uygulayan kişiler en az 6 aydan beri ticaret sicil bulunan
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Telif Hakları
ÖY

Otel-Restaurant-Cafe Veya Bar Sahiplerinden Biriyim Işletmemi Fikir Ve Sanat Eserlerini Kullanmak Is...

5846 sayılı kanunun 41. maddesine göre fikir ve sanat eserleri kullanımı yapılırken hak sahipleri ya da üyesi olan meslek ile sözleşme yapmak ve mali hak ödemelerinin yapılması gerekir.
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Telif Hakları
ÖY

Telif Haklarında Olma Zorunluluğu Bulunan Sertifikalar Nasıl Temin Edilir?

Bu işlem İl Kültür ve Turizm müdürlüklerinde yapılmaktadır. İlk olarak yapılması gereken www.telifhaklari.gov.tr adresinden üye olmak ve verilen kullanıcı ve şifreyle sertifikalandırma talebinde bulunmaktır. Daha sonra talep de verilen başvuru numarasıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne müracaatta bulunulmalıdır.
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Telif Hakları
ÖY

Yazmış Olduğum Romanımın Telif Haklarını Almak Istiyorum. Bunun Için Neler Yapmam Gerekir?

Bu fikir veya sanat eserini oluşturan kişinin bu eser üzerindeki hakların bütününe telif hakkı denmektedir. Bu haklar eseri oluşturan tarafından bulunmaktadır. Bundan dolayı kişinin özel olarak herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur.
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Telif Hakları