+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD)

Rıd Nedir?

Bu Yönetmeliğin amacı; tehlikeli maddelerin, insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve emniyetli bir demiryolu ile taşınmasını sağlamak ve bu faaliyetlerde yer alan tarafların hak, sorumluluk ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Serkan Aydın 15 Ağustos 2017 Salı 13:34
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD)

Taşıma Belgesi Nedir?

Gönderenin ve alıcının adının ve adresinin bulunduğu, tehlikeli maddenin UN numarası, miktarı, paketleme grubu, tünel kısıtlama kodu gibi bilgileri ve gönderen tarafından düzenlenip şoföre verilen belgedir.
Şafak Serez 1 Ağustos 2017 Salı 10:11
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD)

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Kimdir?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD), ifa edeceği görev ve nitelikleri ADR Başlık 1.8.3’te belirlenen ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme tarafından tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikası düzenlenerek yetkilendirilen gerçek kişidir.
Tuğberk Turna 30 Temmuz 2017 Pazar 20:16
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD)

Kimler Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Almak Zorundadır?

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamındaki tehlikeli maddelerden bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda yapan; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal
Cezmi Uzun 28 Temmuz 2017 Cuma 15:07
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD)

Adr'li Araç Nedir?

ADR Bölüm 1.3 ve ulusal mevzuatta eğitimlerin kim tarafından düzenleneceği net olarak belirtilmemiş olsa da uygulamada eğitimler işletmeye TMGD sunan kişiler tarafından düzenlenmektedir.
Ece Eski 24 Temmuz 2017 Pazartesi 15:58
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD)

Demiryolu Için Tmgd Zorunlulukları Nedir?

Tehlikeli Maddelerin Demiryoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında, taşımacı, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyet gösteren işletmelerin, RID 1.8.3’te yer alan hükümlere göre tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet alması zorunludur.
Elif Gözcü 20 Temmuz 2017 Perşembe 13:55
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD)

Seveso Bildirimi Nedir?

BakanlıK yazılım portalı olan Çevre Bilgi Sistemi bünyesinde yer alan Seveso Bildirim Sistemi, Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Hakkında YönetmelikEkinde yer alan Tehlikeli Kimyasal Maddeleri bulunduran kuruluşların, bulundurdukları maddeler ile miktarlarını Bakanlık’a beyan ettikleri sistemdir. Yönetmelik gereği işletmeler
Ömer Efegil 18 Temmuz 2017 Salı 09:00
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD)

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Nasıl Alınır?

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak isteyen işletmeler, işletmenin bulunduğu ilin bağlı olduğu Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine evraklarla beraber başvuru gerçekleştirebilirler. TMFB başvuru işlemlerinde işletmenin tehlikeli maddelerle olan faaliyetlerinin doğru ve eksiksiz belirlenmesi önem arz etmektedir.
Rojda Gökçen 17 Temmuz 2017 Pazartesi 16:27
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD)

Kaza Raporu Nedir?

TMGD, sorumlu olduğu işletmede taşıma, yükleme, doldurma veya boşaltma sırasında meydana gelen bir kazanın cana, mala veya çevreye zarar durumunda kaza hakkında bilgi toplayarak işletme yönetimine ve İdareye bir kaza raporu vermek zorundadır. TMGD kaza ile ilgili olarak taşıma
Ömer Efegil 17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:37
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD)

Büyük Endüstriyel Kaza Nedir?

Büyük Endüstriyel Kaza, herhangi bir kuruluşun işletilmesi esnasında, kontrolsüz gelişmelerden kaynaklanan ve kuruluş içinde veya dışında çevre ve insan için anında veya daha sonra ciddi tehlikeye yol açabilen bir veya birden fazla tehlikeli maddenin sebep olduğu büyük bir emisyon,
Salih Atacı 17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:19
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD)

Adr Onaylı Ambalaj Nedir?

Tehlikeli maddeler taşındığından, mutlaka kapalı bir şekilde (dökme taşımalar hariç) taşınmalıdır. Tehlikeli madde paketleri; normal şartlar altında, maddeler dışarıya şekilde imal edilmiş ve kapatılmış olmalıdır. Paketler yapılarına ve kapasitelerine göre farklılık göstermektedir. Tüm maddeler UN onaylı ambalajlarda paketlenmek zorundadır.
Sevcan Karaduman 13 Haziran 2017 Salı 23:16
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD)

Havayolu Taşımacılığı Için Tmgd Bulundurma Zorunluluğu Var Mıdır?

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında Tebliğ 22/05/2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Tebliğ işletmelerin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) istihdam etme veya hizmet alması zorunluluğu 30/06/2015 tarihinde başlayacak olup, Tebliğ’in Geçici 2 inci
Tuğba Saatçi 13 Haziran 2017 Salı 19:46
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD)

Havayoluyla Tehlikeli Madde Taşımacılığında Uyulması Gereken Kurallar Nelerdir?

Tehlikeli madde gönderilerinin, taşıma modu paket talimatlarına uygun şekilde paketlenmesi gerekmektedir. Kargolar, kurallara uygun paketlendikten sonra taşıma süreci için ya da gönderici firmaya teslim edilir. Paketleme hizmeti, uzman işletmenin adresinde ya da talep edilen adreste sunulmaktadır. Yeniden ambalajlama hizmeti,
Salih Atacı 12 Haziran 2017 Pazartesi 17:37
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD)

Icao Dgr Ve Iata Tı Nedir?

IATA Tehlikeli Maddeler Yönetmeliği ICAO Teknik Talimatlarının "el kitabı" bir versiyonudur. Havayolu tehlikeli mal uzmanları tarafından yazılmış ve düzenlenmiş Tehlikeli Ürünler Yönetmeliği, kullanıcı dostu, kolay anlaşılır bir biçimde hava yoluyla tehlikeli mal taşımacılığı için şartları sunar. Ayrıca, nakliyecilerin sevkiyatlarının
Sevinç Gözüpek 8 Haziran 2017 Perşembe 20:29
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD)

Denizyolu Taşımacılığı Için Tmgd Bulundurma Zorunluluğu Var Mıdır?

Tehlikeli Maddelerin Denizyoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında, tehlikeli madde elleçleyen kıyı tesislerinin, tehlikeli madde taşınması kapsamında yapılacak tüm faaliyetlerinde Madde Güvenlik Danışmanı istihdam etmesi veya hizmet almaları zorunludur. Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimi, sınavı, yetkilendirmesi, görev, yetki ve sorumlulukları
Can Atacı 7 Haziran 2017 Çarşamba 22:55
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD)

Personelin Adr Eğitimini Kimler Düzenleyebilir?

ADR Bölüm 1.3 ve ulusal mevzuatta eğitimlerin kim tarafından düzenleneceği net olarak belirtilmemiş olsa da uygulamada eğitimler işletmeye TMGD sunan kişiler tarafından düzenlenmektedir.
Aleyna Birdir 7 Haziran 2017 Çarşamba 05:48
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD)

Personelin Rıd Eğitimini Kimler Düzenleyebilir?

RID Eğitimleri Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş eğitim kuruluşlarınca yine bakanlık tarafından yetkilendirilmiş eğiticiler vasıtasıyla düzenlenir. Eğitimler içerisinde düzenlenebileceği gibi ayrı bir eğitim merkezinde de gerçekleştirilebilir. Online sistem üzerinden maksimum yirmi kişilik dönemler, eğitimin kapsamı, günleri ve
Sevcan Karaduman 6 Haziran 2017 Salı 21:21
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD)

Personelin Imdg Eğitimini Kimler Düzenleyebilir?

IMDG Eğitimleri Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş eğitim kuruluşlarınca yine bakanlık tarafından yetkilendirilmiş eğiticiler vasıtasıyla düzenlenir. Eğitimler içerisinde düzenlenebileceği gibi ayrı bir eğitim merkezinde de gerçekleştirilebilir. Online sistem üzerinden maksimum yirmi kişilik dönemler, eğitimin kapsamı, günleri ve
Sevcan Karaduman 6 Haziran 2017 Salı 20:06
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD)

Patlamadan Korunma Dokümanı Nedir?

20/6/2012 tarihli, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında 30 Nisan 2013 tarihli, 28633 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİĞİ” 10. Maddesine göre, patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işletmelerde, herhangi bir acil durumda işletme
İlke Atasever 6 Haziran 2017 Salı 14:42
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD)

Adr Eğitiminin Kapsamı Nedir?

ADR eğitimi, tehlikeli maddelerin türleri, yapıları, acil durumda yapılması gerekenler, ulusal ve uluslararası mevzuatlar uyarınca uyulması gereken kurallar ve yükümlülüklerinin anlatıldığı, ilgili tüm personelin alması gereken eğitimdir. Eğitim katılım tutanakları ve yapılan değerlendirme sınavlarının arşivlenmesi gerekmektedir.
Tevfik Ataberk 6 Haziran 2017 Salı 03:29
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD)

Adr Nedir?

ADR (Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması) tehlikeli maddelerin, insan sağlığına ve çevreye zarar vermeden, güvenli düzenli bir şekilde kamuya açık karayolları ile taşınmasını sağlayan bir sözleşmedir. “ADR” kısaltması, anlaşmanın Fransızca adı olan “Accord Européen Relatif
Orhan Kılıç 6 Haziran 2017 Salı 00:14
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD)

Atıklar Tehlikeli Madde Midir?

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek IV’ündeki Atık Listesinde yer alan tehlikeli atıklar ile taşınması kendi mevzuatı ile bağlanmış olan özel atıklar ve tıbbi atıkların karayolu ile taşınmasına dair esaslara göre atıkların tehlikeli madde olup olmadığı belirlenir.Yönetimleri özel
Selim Güngören 3 Haziran 2017 Cumartesi 23:32
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD)

Adr Onayı Nedir?

Tam olarak “ADR onayı” diye bir tanım bulunmasa da genel olarak tehlikeli madde taşımacılığında kullanılacak ambalajların, IBC’lerin, büyük ambalajların, konteynerlerin ve araçların ADR’de belirlenen standartlara uygun olarak üretildiğini gösteren sertifikasyona ADR onayı denmektedir.
Rojda Gökçen 2 Haziran 2017 Cuma 10:45
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD)

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmeti Nasıl Sunulmalıdır?

Firmalara bu hizmeti sağlayacak tehlikeli madde güvenlik danışmanlarının ADR Mevzuatına ve bu kapsamda düzenlenmiş olan ulusal mevzuata hâkim olmaları önemlidir. Firmaların uymaları gereken kuralların doğru olarak belirlenmesinin yanı sıra, mümkün olan en güvenli ve en verimli yolla firma faaliyetlerinin
Sevilay Kızıl 31 Mayıs 2017 Çarşamba 18:10
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD)

Nasıl Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Olunur?

Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinden herhangi birinden mezun olan herkes Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı olabilir. Yetki belgesi sahibi eğitim kuruluşlarında saatlik tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimini tamamladıktan sonra Bakanlık tarafından yapılan sınavda 100 üzerinden 70 puan alarak başarılı olmak gerekmektedir.
Eray Sezer 31 Mayıs 2017 Çarşamba 13:16
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD)

Atık Taşımacılığı Nasıl Yapılır?

Taşıma işlemi ve bedeli atık üreticisine ait olup, Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre tehlikeli atık sınıfına giren atıklar, Yönetmeliği'nin 12 ve 13'üncü Maddeleri doğrultusunda tehlikeli atık taşıma lisansı olan araçlarla sevk edilmelidir. Taşıma sırasında aracın tehlikeli atık taşıma lisans
Kadir Öztürk 26 Mayıs 2017 Cuma 09:54
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD)

Hangi Personellerin Eğitim Alması Zorunludur?

Tehlikeli maddelerin taşınması ve ilgili operasyonlarla görevlendirilmiş çalışanların bu tür maddelerin taşınmasına ilişkin zorunluluklar uyarınca sorumluluklarına ve görevlerine uygun eğitim almalıdır. Doğrudan tehlikeli madde operasyonlarıyla ilgili personelin yanı sıra beyaz yaka tabir edilen ofis ortamında çalışan personelin de eğitimlere
Semra Öz 16 Mayıs 2017 Salı 10:10
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD)

Merhabalar, Danışmanlığını Yaptığım Ltd.şti Hediye Çeklerini Nihai Tüketicilere Dağıtarak Satış Hacm...

Konuyu ilişkin olarak 50 nolu KDV Genel Tebliğini inceleyiniz. Hediye çekleri pazarlama satış dağıtım gideri olarak giderleştirilir. Hediye çekleri fatura düzenlenmesi gerekir.
Fehmi Yılmaz 30 Nisan 2017 Pazar 11:12
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD)

İyi Günler; Danışmanlığını Yaptığım Firma, Yurtdışına Yazılım Desteği Ve Teknik Destek Hizmeti Ihrac...

Bize göre stopaj söz konusu olmalıdır. İlgili ülkeyle imzalanan vergi anlaşmasına da bakınız.
Emirhan Gürbüz 28 Nisan 2017 Cuma 14:44
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD)

Danışmanlığını Yapmış Olduğum Limited Şirket Oyuncak-Hed.eşya Ithalatı Yapmaktadır.ithal Ettği Bu Ma...

Bize göre, kalıp masrafları, alınan oyuncakların fiyatlarına yansımış maliyetlerin bir parçasıdır. Dolayısıyla, bu masraflar için yapılan harcamaların sipariş avansı değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
Hilal Çalışkan 24 Nisan 2017 Pazartesi 02:26
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD)

İyi Günler Dilerim Danışmanlığını Yaptığım Bir Akaryakıt Firmasının Dağıtım Firması Ile Yapmış Olduğ...

İntifa hakkı geliri faturanın kesildiği dönemin değil ilgili dönemlerin geliri sayılacağından faturanın muhasebeleştirilmesinde gelir tahakkuku yapmanız gerektiği kanaatindeyiz. Dönemi 649 hesap alacaklandırılır, 380 hesap borçlandırılır.
Birgül Sezen 18 Nisan 2017 Salı 04:31
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD)

Merhaba Danışmanlığını Yaptığım Firmalardan Birinin Patronu Eşine Özel Şöför Tutmuş Ve Eşi Adına Ev ...

Değerli Meslek Mensubu SGK bildirgesini verip çalıştırılan kişi emeklilik aylığına hak kazanma nedeniyle işten ayrılırsa bu kişiye kıdam tazminatı verilmesi
Esma Çiftçi 11 Nisan 2017 Salı 19:27
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD)

Mükellefim 2.sınıf Tüccar Olup Üniversite Ögrencilerine Takviye Için Ders Vermekte ,ögrenci Danışman...

Cevap : 3100 sayılı Kanun’un 1/1’nci maddesi uyarınca; satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere veya aynı kimselere hizmet veren birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, bu Kanuna göre ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetindedirler. Kanunda, satışı yapılan
Uğurcan Altay 11 Nisan 2017 Salı 17:29
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD)

Bildiğim Kadarıyla Iktisadi Kıymetlerin Satılmasıyla Doğan Karın 3 Yıl Süreyle Yenileme Fonu Hesabın...

Yenileme fonu uygulaması VUK’nun 328’nci maddesi uyarınca yapılmaktadır. Bu madde yürürlüktedir.
İlke Atasever 11 Nisan 2017 Salı 14:34
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD)

Danışmanlığını Yapmakta Olduğum Bir Anonim Şirket 31.12.2004 Bilançosunda Gözüken 502 "sermaye Düzel...

VUK’nun mük.298/A 5’e göre, öz sermaye kalemlerine ait enflasyon farkları düzeltme sonucu oluşan geçmiş yıl zararlarına mahsup edilebilir veya vergisi mükelleflerinde sermayeye ilave edilebilir; bu işlemler kar dağıtımı sayılmaz. Maddedeki “veya” ibaresi, 18.250 YTL olumlu farkın tamamının sermaye artırımında kullanılabileceği
Kerim Özpek 11 Nisan 2017 Salı 13:50
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD)

Üstadım Selamlar. Türkiye'de Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı Yaparak Türk Öğrencileri Yabancı Ülkelerde...

1 Yabancı okula yönelik olarak verilen bu hizmetin, ihracat kapsamına değerlendirilmesi ve KDV'den istisna olması gerektiğini düşünüyoruz. 2 danışmanına fatura edilen yurt dışı uçak bileti bedeli sizin tarafınızdan doğrudan öğrenciye fatura ediliyor ise KDV hesaplamanız gerektiğini düşünüyoruz.
Muhammet Demirci 10 Nisan 2017 Pazartesi 07:34
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD)

Sayın Hocam; Dünyada Ve Ülkemizde Yaşanan Ekonomik Buna Bağlı Olarakda Pazar Sıkıntısı Çok Farklı St...

Konsinye satışta, yurt dışı şirketin karını fatura etmesi olayın ruhuna aykırıdır. Şöyleki, konsinye tarzı satış aslında malın satılamamasının riskini üstlendiği bir satış yöntemidir. Satıcı, alıcının alış maliyeti kadar tutarı mal satılana kadar finanse etmiş olmaktadır. Bu hizmeti karşılığı olan
Ece Eski 4 Nisan 2017 Salı 18:40
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD)

İyi Çalışmalar Diyerek Sorumu Yöneltmek Istiyorum, Mali Danışmanlığını Yaptığımız 5 Ortaklı Bir Limi...

Sorunuzun çözüme ulaşabilmesi için ticaret mahkemesinde dava açmanız gerekmektedir.
Şafak Serez 1 Nisan 2017 Cumartesi 10:55
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD)

Danışmanlığını Yapmış Olduğum Yurt Dışında Yerleşik Bir Tüzel Kişi Türkiye Bir Kuruma Hizmet Vermişt...

İlgili şirketin ülkesinin konsolosluğundan onaylı evraklarla banka hesabı açtırması mümkündür.
Selen Işık 31 Mart 2017 Cuma 13:31
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD)

İyi Günler. Yazar Bir Tanıdığım Atölye Tutup Burada Kişilere Ve Şirketlere Eğitimler Vermek, Yaşam K...

Bahsettiğiniz kişi sadece bir alanda değil birkaç alanda faaliyet icra edeceği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla yapılan faaliyetin ticari kazanç olduğunu düşünmekteyiz.
Fehmi Yılmaz 31 Mart 2017 Cuma 03:45
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD)

Merhabalar Kolay Gelsin! Leasıngle Aldığımız Makinalarımız Var.amortisan Ayırabilirmiyiz? Teşekkürle...

VUK'nun mük.290'ncu maddesine ve 319 no'lu VUK GT'ne bakınız.
Serdar Sözbilir 27 Mart 2017 Pazartesi 06:29
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD)

İyigünler; Ba - Bs Formlarının Yasal Süresi Bitiminden Itibaren 10 Gün Içinde Düzeltme Yapılması Dur...

01.08.2009 tarihinden itibaren süresinde verilen bildirimlerin (Ba Bs) düzeltilmesinin ilk 10 gün içinde yapılması halinde VUK Mük.355.maddeye göre ceza Uygulamada herhangi bir değişiklik sözkonusu olmayıp devam etmektedir.
Boran Erdil 26 Mart 2017 Pazar 03:47
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD)

Merhabalar Üstadım, Danışmanlığını Yapmakta Olduğum Bir Firma Veteriner Ilaç Ve Aşıları Alıp Satmakt...

105 no'lu KDV GT'ni E/1'nci bölümüne göre, teslim ve hizmet işlemlerine ait faturada ayrıca gösterilen vade farkları matraha dahil ve işlemin tabi olduğu KDV oranı üzerinden vergilendirilecektir. Buna göre, %8 KDV uygulanan ilaç satışlarından kaynaklanan ciro primi için düzenlenen
Birsen Alaycı 23 Mart 2017 Perşembe 16:04
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD)

İyi Çalışmalar.benim Sorum Serbest Meslek Erbablarının Yaptığı Stopaj Kesintisiyle Ilgili.mükellefim...

GVK 65. Maddede serbest meslek kazancının tarifi yapılmış olup; Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancı olarak edilmiştir. Serbest meslek faaliyeti ise; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin
Serdar Sözbilir 22 Mart 2017 Çarşamba 06:08
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD)

Merhabalar, Kasım Ayı Itibariyle Netwörk Marketing Ile Ilgili Faaliyete Başlayan Bir Firmanın Danışm...

Bahsetmiş olduğunuz konuyla ilgili gelir vergisi stopajı GVK 94/10 b maddesine göre %20 'dir.
Selim Güngören 15 Mart 2017 Çarşamba 04:06
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı (TMGD)