+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Tasarım Hakları

Tasarım Nedir?

Tasarım, bir ürünün tamamen dış görünüşünü ifade etmektedir. Eğer ürününüzün dış görünüşünü koruma altına almak ister iseniz ürününüz tasarım yapılacaktır.
Cezmi Uzun 3 Ağustos 2017 Perşembe 00:02
Tasarım Hakları

Bir Tasarım Başvurusu Ne Kadar Sürede Sonuçlanmaktadır?

Yasal bir süre olmamakla birlikte tescil aşaması 1 1,5 yılda tamamlanmaktadır. Süreler, başvuru dosyanızı inceleyen uzmanın kararına, marka başvurunuza gelip gelmemesine, gelen itirazlara cevap verip vermemenize göre değişmektedir.
Eda Tosun 8 Haziran 2017 Perşembe 12:08
Tasarım Hakları
ÖY

Bir Ülkede Tescil Edilen Endüstriyel Tasarımın Tüm Dünyada Geçerli Olacağı Düşüncesi Kamuoyunda Yayg...

Bir ülkede tescil edilen Endüstriyel Tasarımın tüm dünyada geçerli olacağı düşüncesi tamamiyle yanlıştır. Türkiye’de müracaatı yapılan ve tescil edilen tasarım yalnızca Türkiye hudutları içinde mevzubahis yasanın getirdiği savunma hakkından faydalanır. Bu yüzden, ayrıca savunması istenilen her ülkede, o ülkenin
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Tasarım Hakları
ÖY

Bir Ülkede Tescil Edilen Endüstriyel Tasarımın Tüm Dünyada Geçerli Olacağı Düşüncesi Kamuoyunda Yayg...

Bir ülkede tescil edilen Endüstriyel Tasarımın tüm dünyada geçerli olacağı düşüncesi tamamiyle yanlıştır. Türkiye’de müracaatı yapılan ve tescil edilen tasarım yalnızca Türkiye hudutları içinde mevzubahis yasanın getirdiği savunma hakkından faydalanır. Bu yüzden, ayrıca savunması istenilen her ülkede, o ülkenin
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Tasarım Hakları
ÖY

Üzerinde Sınai Mülkiyet Hakları Bulunan Bir Üründe Küçük Farklıklar Yapılırsa Endüstriyel Tasarım Te...

Endüstriyel Tasarımların Savunması Hakkında 554 sayılı Yasa Kararında Kararname’nin ikinci bölümünde yer alan savunma koşullarına haiz tasarımlar tescil edilebilir. bakımdan bir tasarımın tescil edilebilmesi için yenilik kriterini taşıması ve ayırt edici nitelikte olması gerekir. Bir tasarımın aynısı, başvuru veya
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Tasarım Hakları
ÖY

Yurtdışında Tasarım Müracaatı Nasıl Yapılır?

Sınai Mülkiyetin Himayesine Konusunda Paris Sözleşmesi’ne aza ülkelerden rastgele birinde tasarım tescili yaptırmak isteyenler, alakalı ülke mevzuatına göre o ikamet eden bir vekil kanalıyla müracaatta bulunarak tasarım tescili ele geçirebilir. Ülke dışındaki vekil adresleri Türk Patent Enstitüsü’nden tedarik edilebilir.
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Tasarım Hakları
ÖY

Endüstriyel Tasarımın Itibarı Zarara Uğrarsa, Endüstriyel Tasarım Sahibi Tazminat Isteyebilir Mi?

Tasarımdan doğan hakları tecavüze uğrayan tasarım hakkı sahibi, mahkemeden tecavüzün giderilmesini, parasal ve içsel zararın tazminini isteyebilir. Tasarımdan doğan tecavüz eden tarafından tasarımın kötü şekilde imalatı veya uygun olmayan bir tarzda piyasaya sürülmesi neticeninde tasarımın itibarı zarara uğrarsa, tasarım
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Tasarım Hakları
ÖY

Endüstriyel Tasarım Hakkı Ne Vakit Savunmaya Başlar?

Hakkın temel olarak savunmaya başladığı tarih, tasarım başvurusunun yapıldığı tarih, saat ve dakika olarak başlamaktadır. Bununla beraber hakkın başlaması hakkın savunmaya başlayacağı hatıran birbirinden ayrılması gerekmektedir. Hakkın savunmaya başladığı tarih, başvurunun yapıldığı tarih değil başvurunun ilan edildiği veyahut başvurunun
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Tasarım Hakları
ÖY

Endüstriyel Tasarımlarda Savunma Müddeti Ne Kadardır?

Yeni ayırt edici niteliğe sahip tasarımlar başvuru tarihinden itibaren “5” sene savunma altına alınmaktadır. Bu müddet beşer senelik dönemlerde kaydıyla, 25 yıla kadar uzatılabilir, (yenileme talebi savunma süresinin bittiği ayın son gününden evvelki 6 ay içinde yapılmalıdır. Şayet bu
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Tasarım Hakları
ÖY

Tasarım Hakkı Talep Eden Ile Tasarımcı Arasındaki Fark Nedir?

Gerçek ve tüzel kişiler tasarım hakkı talebinde bulunabilirler. Tasarım hakkı sahibi, tescile konu tasarımı üreten, piyasaya sunan, satan, ticari kullanandır. Tasarımcı, tasarımı gerçekleştiren ürünü tasarlayan kişidir. Tasarım hakkı talep edenle tasarımcının değişik kişiler olması vaziyetinde aradaki ilişki müracaat sırasında
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Tasarım Hakları
ÖY

Endüstriyel Tasarımlarda Ayırt Edici Nitelik Kriterleri Nelerdir?

Ayırt edici nitelik; iki ürün yan yana getirildiğinde bilirkişi incelemesi neticesi, o ürünlerin tüketici üzerinde bıraktığı genel izlenim olarak (Tasarımlar üzerinde “%” oranlarıyla benzerlik kriteri yapılmamaktadır.) Endüstriyel tasarımlarda ayırt edici nitelik kriteri; ürün üzerinde yapılacak “8” (sekiz) farklık veya
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Tasarım Hakları
ÖY

Endüstriyel Tasarımınız Taklit Ediliyorsa Ne Yapmak Gerekir?

Tescilli tasarımın taklidi vaziyetinde 2 yıldan 4 yıla kadar hapis ve 30 Bin YTL üzerinde para cezaları mevcuttur. Ayrıca ürünler için hukuk ve ceza davaları açarak uğranılan maddi ve manevi zararlar tazmin ettirilir.
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Tasarım Hakları
ÖY

Endüstriyel Tasarım Savunması Nedir?

Bilgisayar programları ve yarı iletkenlerin topografyaları hariç olmak üzere, endüstriyel yolla veya elle üretilen rastgele bir nesnenin yanı sıra bir sistem veya bunu oluşturan parçaları, setler, takımlar, ambalajlar gibi nesneleri, ansızın çok nesnenin veya sunuşun bir arada idrak edebilen
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Tasarım Hakları
ÖY

Endüstriyel Tasarım Savunması Nedir?

Bilgisayar programları ve yarı iletkenlerin topografyaları hariç olmak üzere, endüstriyel yolla veya elle üretilen rastgele bir nesnenin yanı sıra bir sistem veya bunu oluşturan parçaları, setler, takımlar, ambalajlar gibi nesneleri, ansızın çok nesnenin veya sunuşun bir arada idrak edebilen
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Tasarım Hakları
ÖY

Endüstriyel Tasarım Olarak Tescil Edilemeyecek Tasarımlar Nelerdir?

Aşağıda belirtilen savunma koşullarını karşılamayan tasarımların tescili netleşmeyecektir.1. Yeni ve ayırt edici niteliğe sahip tasarımlar vesika verilerek savunur. Bileşik ürünün bir parçası konusunda tasarımın kendi yeni ise ve ayırt edici bir niteliğe sahipse ayrı olarak savunmadan istifade eder. 2. Bir
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Tasarım Hakları
ÖY

Tasarım Hakkı Talep Edenle Tasarımcı Arasındaki Fark Nedir?

Gerçek veya tüzel kişiler tasarım hakkı talebinde bulunabilirler. Tasarım hakkı sahibi; tescile konu olan tasarımı veya tasarımın uygulandığı ürünü piyasaya sunan, satan, kontrat yapmak için icapta bulunan, ticari emelli kullanandır. Tasarımcı ise; tasarımı gerçekleştiren kişidir. Ekip çalışması nihayetinde ortaya
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Tasarım Hakları
ÖY

Tescilsiz Endüstriyel Tasarım Kullanımının Mahzurları Nelerdir?

Endüstriyel Tasarımların Tesciline Ait Kararname çıkana kadar önceden TTK. Haksız Rekabet Kararlarına ve Genel Kararlara göre savunan tescilsiz tasarımlar, aynı şekilde savunur. Ancak tescilsiz kullanım 554 sayılı KHK’nin sağladığı hakları veremez. Bunların arasında yeralan en ehemmiyetli hususlar tescilin sağladığı
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Tasarım Hakları
ÖY

Endüstriyel Tasarım Hakkına Tecavüz Halleri Nelerdir?

Aşağıda yazılı fiiller tasarım hakkına tecavüz sayılır: 1. Tasarım hakkı sahibinin desturu olmaksızın tasarımın aynını veya bariz bir şekilde benzerini üretmek, piyasaya sunmak, satmak, kontrat akdi için icabda bulunmak, kullanmak, dışardan almak ve bu emellerle depolama, elde bulundurmak. 2. Tasarım belgesi
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Tasarım Hakları
ÖY

Topluluk Tasarımı Nedir?

Sadece bir başvuruyla 25 AB ülkesinde savunma sağlayan bir tescil sistemidir. 2003 yılı itibarıyla uygulamaya alınan bu sistem her ayrı ayrı başvuru yapılmasına mukayese et daha hesaplı ve süreci daha kısadır. Topluluk Tasarımında yeni tasarımları içeren başvurunun hemen hemen
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Tasarım Hakları
ÖY

Lahey Antlaşması Dahilinde Beynelmilel Tescil Sistemi Nedir, Avantajları Nelerdir?

01.01.2005 tarihinden itibaren ülkemizde uygulanmaya başlayan tasarımların beynelmilel tesciline ait Lahey Anlaşması Cenevre Metni’ne göre tek bir müracaat ile 18 ülkede (aza ülkeler içerisinden başvuru isteyen ülkeleri seçme bahtı mevcuttur) tasarım tescili yaptırmak olası olmaktadır.
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Tasarım Hakları
ÖY

Toplu Tasarım Tescilinin Avantajı Nedir Ve Aza Ülkeler Hangileridir?

Lahey Sistemi Beynelmilel Büro (WIPO) nezdinde yapılacak tek bir müracaat ile ansızın fazla ülkede endüstriyel tasarım savunması ele geçirme olanağı beynelmilel tescil sistemidir. Müracaatta, tasarım için savunma isteyebilecek ülkeler; İsviçre, Estonya, Mısır, İspanya, Gürcistan, Hırvatistan, Macaristan, İzlanda, Kırgızistan, Letonya, Lihtenştayn, Moldova,
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Tasarım Hakları
ÖY

Tasarım Tescili Nedir?

554 sayılı Yasa kararında Kararname’nin 3.maddesinde tasarım aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır. “Tasarım, bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile idrak eden çeşitli öğe veya özelliklerin oluşturduğu bütünü ifade
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Tasarım Hakları
ÖY

Neden Tasarım Tescili Yaptırmalıyım?

Rekabetçi pazar yapısına sahip ekonomilerde faaliyet gösteren firmaların alternatif güçleri arasında ehemmiyetli yere sahip olan tasarım çalışmaları tüketiciler için öğe haline gelmiştir. Bu özellik ile firmalar rekabet gücünü arttırma yoluna gittikçe değişik ve tertemiz tasarımlarla başarıya erişmektedir. Başarının yolunu
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Tasarım Hakları
ÖY

Yeni Çıkan Ürünlerimizi Noterden Tasdik Ettiriyoruz, Endüstriyel Tasarım Tesciline Gerek Var Mı?

Endüstriyel tasarım tescil vesikasının hak sahibine sağladığı haklar aşağıda sıralanmaktadır; 1) Fiili tecavüzün olup olmadığının belirlemesi, 2) Tecavüz fiillerinin durdurulması ve önlenmesi, 3) Tecavüzün giderilmesi parasal ve içsel zararın tazmini talebi, 4) Tasarımdan doğan haklara tecavüz suretiyle üretilen veya dışardan alınan ürünlere, bunların imalatında direk doğruya kullanılan
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Tasarım Hakları
ÖY

Tasarım Tescili Için Kimler Müracaat Edebilir?

Tasarım tescili T.C. hudutları içerisinde ikametgahı olan ya da sınai ticari uğraşıda bulunan gerçek veya tüzel kişilerce, ayrıca Paris yahut Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması kararları dahilinde başvuru hakkına sahip kişilerce ele geçirilir.
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Tasarım Hakları
ÖY

Endüstriyel Tasarım Tescili Ne Kadar Vakitte Bitirir? Savunması Tüm Dünyada Geçerli Midir?

Endüstriyel Tasarım tescil işlemlerinin yaklaşık bitirme süreci 9 12 ay arasında değişmektedir. Ancak bu süre normal işlem süreçleridir. Bunun 6 aylık yayın dönemi içersinde itiraz gelmesi halinde tescil süreci takribi 7 8 ay daha uzayabilmektedir. Tasarım işlemlerinde ürünün savunması, başvurulduğu
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Tasarım Hakları
ÖY

Tasarladığımız Ürünler Türkiye'de Yeni Olup Ilk Defa Biz Yaptık. Tasarım Tescili Alınabilir Mi?

Tasarım tescili alabilmek için ehemmiyetli olan kriterlerden biri de yenilik kriteridir. 554 Sayılı KHK yenilik kriterini aşağıdaki gibi tanımlamaktadır; “Bir tasarımın başvuru veya rüçhan tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış ise o tasarım yeni kabul edilir. Tasarımlar sadece küçük
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Tasarım Hakları
ÖY

Hangi Ürünler Için Başvurmalıyım? Bir Bölümünün Tescilini Alsak Yeterli Olmaz Mı?

Tasarım özelliği taşıyan tüm ürünler için tasarım tescil belgesi almak gerekmektedir. Şayet bunlar aynı ürün gruplarında bulunuyorlarsa çoklu danışılabilir. bölümünün tescil edilerek savunma altına alınması bu ürünleri savunacak, haliyle bu diğer ürünlerin savunmaması mananına geleceği için tüm ürünler için
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Tasarım Hakları
ÖY

Endüstriyel Tasarım Tescil Için Ne Kadar Bir Bütçe Ayırmak Gerekir?

Tasarım tescil işlemleri için Türk Patent Enstitüsü harç bedeli ve TURKTİCARET.Net hizmet bedeli için bütçe ayırmak gerekir. Bunlar başvuru ödenecek olan bedellerdir. Türk Patent Enstitüsü’nün aldığı harç bedeline başvuru harcı, duyuru ve yayın harcı, vesika fiyatı, katma değer vergisi
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Tasarım Hakları
ÖY

Endüstriyel Tasarım Işlemleri Negatif Sonuçlanır Mı? Şayet Böyle Bir Vaziyet Olursa Ne Yapabiliriz?

Müracaat sonrası Türk Patent Enstitüsü’nün şekli ve adli incelemesinden sonra 6 ay müddetince duyuru edilen tasarımlara itiraz gelmesi halinde, tasarımlar itiraz eden firmanın bilgileri ışında tekrar değerlendirilir. Ve uygun görülürse tasarım başvurumuzun bir veya bir bölümünün iptal edilmesi mevzubahis
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Tasarım Hakları
ÖY

Tekli Ve Çoklu Müracaat Ne Demektir?

Tasarımlar tek tek veya aynı başvuruda ansızın fazla olmak üzere tescil için müracaat edilebilir. Tekli başvuru denilen sistem bir içinde bir ürün için başvuru yapılmasıdır, çoklu başvuru ise tek dosyada ansızın fazla başvuru yapılmasıdır. Çoklu müracaat yapılabilmesi için; a) Ürünlerin aynı sınıf
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Tasarım Hakları
ÖY

Ürünlerimizin Tasarım Tescilini Yaptırmak Istiyorum, Ne Yapmalıyım?

Savunmak istediğiniz ürün veya ürünlerinizi sitemizin araştırma bölümünden (araştırma bölümünde Türk Patent Enstitüsü’nün data tabanına erişmek için Türk patent sayfasına link verilmektedir ve bu sayfadan yapılmaktadır) girerek benzer alınmış ve tescil edilmiş olanları inceleyebilirsiniz. Çok yakın benzer veya aynı ürünü
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Tasarım Hakları
ÖY

Işlemlerin Akışı Ve Belgelerim Ile Ilgili Nasıl Bilgi Alabilirim?

Konu konusunda işlemlerinizi aza İdare oturumunuzdan takip edip süreçler ve belgeleriniz hakkında bilgi alabilirsiniz.
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Tasarım Hakları
ÖY

Endüstriyel Tasarımların Savunma Süresi Ne Kadardır?

İşlemleriniz sonuçlandıktan ve belgeniz geldikten sonra tescil işlemleri müracaat tarihi ile başlamış ve devam ediyor demektir. Tescil süreci müracaat itibaren toplam 5 yıldır. Her beşer yıllık dönemlerde yenileme yapmanız kaydıyla tasarım tescili koruma süresini 25 yıla kadar çıkartmak mümkündür.
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Tasarım Hakları
ÖY

Endüstriyel Tasarım Tescil Belgemi Aldıktan Sonra Yapmam Gereken Herhangi Bir Konu Var Mı?

İşlemleriniz sonuçlandıktan ve belgeniz geldikten sonra tescil işlemleri müracaat tarihi ile başlamış ve devam ediyor demektir. Tescil süreci müracaat itibaren toplam 5 yıldır. Her beşer yıllık dönemlerde yenileme yapmanız kaydıyla tasarım tescili savunma süresini 25 yıla kadar çıkartmak mümkündür.
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Tasarım Hakları
ÖY

Kimi Tasarıma Konu Ürünlerin (Özellikle Tekstil Ürünleri Gibi) Üretilip Satılması Bazen 3-5 Ay Sürme...

Endüstriyel tasarım tescil işlemlerinde başvurulması ile birlikte savunma başlayacağından ürünün kısa sürede üretip piyasadan kalkması mesele değildir. Tescil süreci birlikte başlamaktadır. Ardından Türk Patent Enstitüsü’nün şekli ve hukuki açıdan değerlendirmesi takribi 2 ay sürecektir. Bu süreçten sonra 6 aylık
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Tasarım Hakları
SU

Tasarımımı Nasıl Koruma Altına Alabilirim?

Tasarımlar; 1995 yılından bu yana 554 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde tescil edilerek koruma altına alınmaktadır. Tasarım için, "endüstriyel tasarım tescil başvuru formu" nun doldurulması, öngörülen evraklar ile ilgili ücretin yatırılarak bizzat ya da posta yolu ya
Sahra Uyar 29 Aralık 2016 Perşembe 12:36
Tasarım Hakları
ZK

Bazı Tasarıma Konu Ürünlerin (Özellikle Tekstil Ürünleri Gibi) Üretilip Satılması Bazen 3-5 Ay Sürme...

Bazı Tasarıma Konu Ürünlerin (Özellikle Tekstil Ürünleri Gibi) Üretilip Satılması Bazen 3 5 Ay Sürmektedir. Fakat Tescil Süreci Takribi Yıl. Bu Durumda Ne Yapabiliriz?
Ziyaretçi Kullanıcı 16 Aralık 2016 Cuma 16:31
Tasarım Hakları
ZK

Lahey Antlaşması Kapsamında Uluslararası Tescil Sistemi Nedir, Avantajları Nelerdir?

Lahey Antlaşması Kapsamında Uluslararası Tescil Sistemi Nedir, Avantajları Nelerdir?
Ziyaretçi Kullanıcı 16 Aralık 2016 Cuma 16:31
Tasarım Hakları
ZK

Endüstriyel Tasarımlar Tüm Dünyada Geçerli Midir?

Endüstriyel tasarımlar tüm dünyada geçerli midir?
Ziyaretçi Kullanıcı 16 Aralık 2016 Cuma 16:31
Tasarım Hakları
ZK

Tekli Ve Çoklu Başvuru Ne Demektir?

Tekli Ve Çoklu Başvuru Ne Demektir?
Ziyaretçi Kullanıcı 16 Aralık 2016 Cuma 16:31
Tasarım Hakları
ZK

Tescilsiz Endüstriyel Tasarım Kullanımının Sakıncaları Nelerdir?

Tescilsiz Endüstriyel Tasarım Kullanımının Sakıncaları Nelerdir?
Ziyaretçi Kullanıcı 16 Aralık 2016 Cuma 16:31
Tasarım Hakları
ZK

Yukarıdaki Maddede Belirtilen, El Konulan Ürün Ve Araçlar Üzerinde Kendisine Mülkiyet Hakkının Tanın...

Yukarıdaki maddede belirtilen, el konulan ürün ve araçlar üzerinde kendisine mülkiyet hakkının tanınması talebi,
Ziyaretçi Kullanıcı 16 Aralık 2016 Cuma 16:31
Tasarım Hakları
ZK

Toplu Tasarım Tescili'nin Avantajı Nedir?

Toplu tasarım tescili'nin avantajı nedir?
Ziyaretçi Kullanıcı 16 Aralık 2016 Cuma 16:31
Tasarım Hakları
ZK

Tecavüzün Giderilmesi Ve Maddi Ve Manevi Zararın Tazmini Talebi,

Tecavüzün giderilmesi ve maddi ve manevi zararın tazmini talebi,
Ziyaretçi Kullanıcı 16 Aralık 2016 Cuma 16:31
Tasarım Hakları
ZK

Endüstriyel Tasarımlarda Araştırma Nedir?

Endüstriyel tasarımlarda araştırma nedir?
Ziyaretçi Kullanıcı 16 Aralık 2016 Cuma 16:31
Tasarım Hakları
ZK

Endüstriyel Tasarımlarda Koruma Süresi Ne Kadardır?

Endüstriyel tasarımlarda koruma süresi ne kadardır?
Ziyaretçi Kullanıcı 16 Aralık 2016 Cuma 16:31
Tasarım Hakları
ZK

Endüstriyel Tasarım Haklarına Ilişkin Ihlaller Ve Tecavüzler Konusunda Hangi Suçlar Tanımlanmakta Ve...

Endüstriyel Tasarım Haklarına İlişkin İhlaller Ve Tecavüzler Konusunda Hangi Suçlar Tanımlanmakta Ve Hangi Cezalar Öngörülmektedir?
Ziyaretçi Kullanıcı 16 Aralık 2016 Cuma 16:31
Tasarım Hakları
ZK

Üniversite Mensuplarının Yapmış Oldukları Tasarımların Tescili

Üniversite mensuplarının yapmış oldukları tasarımların tescili
Ziyaretçi Kullanıcı 16 Aralık 2016 Cuma 16:31
Tasarım Hakları
ZK

Endüstriyel Tasarım Işlemleri Olumsuz Sonuçlanır Mı? Eğer Böyle Bir Durum Olursa Ne Yapabiliriz?

Endüstriyel Tasarım Işlemleri Olumsuz Sonuçlanır Mı? Eğer Böyle Bir Durum Olursa Ne Yapabiliriz?
Ziyaretçi Kullanıcı 16 Aralık 2016 Cuma 16:31
Tasarım Hakları