+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Stopaj

Gelir Vergisi Stopajı Desteği Yatırımın Hangi Aşamasında Uygulanabilir ?

Bölge için düzenlenecek teşvik belgeleri kapsamında belgede kayıtlı istihdamı aşmamak kaydıyla gerçekleştirilen ilave istihdam için, yatırımın kısmen veya tamamen başlanmasından itibaren gelir vergisi stopaj desteğinden yararlanılabilir.
Özge Bayındır 16 Ağustos 2017 Çarşamba 19:37
Stopaj

İşyeri Kira Geliri 29.000 Tl Altında Olduğu Için Beyanname Vermeyeceğim Diye Biliyorum Ancak Kiracım...

Kiracınız sizin kira gelirinizden stopaj yapmakla yükümlü değildir ve yapmamaktadır. Dolayısıyla 29.000 TL ile karşılaştırma yapamazsınız. Stopaj yapılmamış kiralar TL ve üzeri ise beyan edilecektir. Duyumunuz doğrudur.
Abdulkadir Sarıbaş 30 Temmuz 2017 Pazar 15:35
Stopaj

6111 Sayılı Kanun Hükümleri Çerçevesinde, Gelir (Stopaj) Ve Kurumlar (Stopaj) Vergisinde Artırımdan ...

4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde öngörülen destekten yararlanmış olan işverenlerce, gerek Hazine tarafından, gerekse İşsizlik Sigortası Fonundan olan prim tutarları, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacaktır.
Berkay Taşçı 29 Temmuz 2017 Cumartesi 12:34
Stopaj

Stopaj Hesaplamasına Bir Örnek Verebilir Misiniz?

Bir işyerinin kira sözleşmesindeki kira bedeli 1000 YTL ise bu brüt kiradır. Bunun %22 si 220 YTL eder ki rakam stopajdır. Maliyeye kiracı tarafından ödenir. 1000/220 = 780 YTL ise kiralayana ödenmesi gereken net kiradır.
Aylin Serttaş 25 Temmuz 2017 Salı 21:21
Stopaj

İş Yeri Kiralamalarında Ödenen Depozitolarda Stopaj Hesaplanacak Mıdır?

Depozito teminattır. Aynen iade edilir. Gelir vergisi stopajı yapılamaz; çünkü gelir değildir. Depozito, damga vergisinin de konusuna girmez.
Sevgi Söylemez 18 Temmuz 2017 Salı 08:37
Stopaj

Anonim Şirketlerin Işyerinin Şahıslara Kiralanmasında Stopaj Var Mıdır?

Anonim şirketlerin işyerlerinin kiralanması halinde stopaj kesilmez.
Muhammet Demirci 10 Haziran 2017 Cumartesi 14:16
Stopaj

Gelir Vergisi Stopajı Desteği Uygulanma Süresi Nedir ? Nasıl Uygulanır ?

Teşvik belgesinde kayıtlı istihdamı aşmamak üzere, ilave istihdam için asgari ücrete tekabül eden gelir vergisi 10 yıl süre ile muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk edecek vergiden indirilir.
Deniz Tuzcu 9 Haziran 2017 Cuma 12:24
Stopaj

Stopaj Makbuzlarını Kiracıdan Almalı Mıyım?

Evet, stopaj makbuzunun alınması gerekmektedir zira kiralayanın gelir vergisine mahsuben ödendiğinden nihai vergiden düşülmesi gerekmektedir. Bunun için de ödenen belgelenmesi açısından makbuzunun alınması lazımdır.
Simge Erkoğlu 26 Mayıs 2017 Cuma 12:04
Stopaj

Yatırımın Kısmen Veya Tamamen Tamamlanmasından Sonra Devir Edilmesi Halinde, Gelir Vergisi Stopajı D...

Gelir vergisi stopaj desteği uygulamasından devir tarihine kadar devreden, devir tarihinden sonra ise devralan yararlanır.
Elanur Şimşek 15 Mayıs 2017 Pazartesi 19:19
Stopaj

Türkiye Diyanet Vakfı'na Ait Bir Yerin Işyeri Olarak Kiralanması Sırasında " Stopaja Tabimidir?

GVK'nun 94/5 b'nci maddesine göre, %22 kesinti yapılacaktır.
Aysen Mert 27 Nisan 2017 Perşembe 12:26
Stopaj

Vekalet Ücretinden Kdv Ve Stopaj Alınırmı?

"http://www.ivdb.gov.tr/Mukteza/kdv/4131.htm" ve "http://www.ant vdb.gov.tr/muktezalar/gvk/gv/13092005_122.htm" adresinden ilgili Özelgeye bakınız.
Tuğberk Turna 17 Nisan 2017 Pazartesi 05:46
Stopaj

Vakıftan Kiralanan Yerlere Kira Stopaj Ödemeleri Yapıyormuyuz...

GVK'nun 94/5 b'nci maddesine göre, stopaj ödenecektir.
Hümeyra Sevinç 8 Nisan 2017 Cumartesi 04:45
Stopaj

Ticari Kazançta Otorduğıu Meskeni Işyeri Olarak Kullanırsa Elektrik Su Telefon Doğalgaz Vb. Giderler...

İkametgahını işyeri olarak kullanan ticari kazanç sahipleri ödemiş oldukları kira bedeli üzerinden %20 stopaj hesaplayarak muhtasar beyaannameyle beyan edip Sorunuzda saymış olduğunuz gider çeşitlerinin işle ilgili kısımlarını ticari kazancın tespitinde gider kaydedebilirsiniz.
Çağatay Gürcü 1 Nisan 2017 Cumartesi 16:39
Stopaj

Öncelikle Vereceğiniz Cevap Için Teşekkür Ederim, Iki Seneden Beri Ikametgahı Olarak Kullandığı Evin...

İkametgahlarının tamamının veya bir bölümünün işyeri olarak kullanılması halinde ödenen kira üzerinden %20 GV Stopajı yapılır.
Serdar Sözbilir 25 Mart 2017 Cumartesi 23:27
Stopaj

Üstadım;saygılar Sunuyorum.soru;icra Dairelerince Borçludan Alınarak Müvekkil Adına Takibat Yapan Al...

“http://www.ivdb.gov.tr/Mukteza/2006/usul2006/5080.htm” adresinden konuyla ilgili bir özelgeye bakabilirsiniz.
Mutlu Atukeren 25 Mart 2017 Cumartesi 07:48
Stopaj

Sn.hocam, Işyerinin Tapusu Iki Kardeş Üzerindedir.şimdiye Dek Kira Stopajları 2 Kişi Adına Tahakkuku...

İşyeri kira tutarlarının, bankadan mülk sahipleri adına ortak açılmış bir hesaba ya da mülk sahiplerinin herbirinin kendi müstakil hesaplarına nispetince yatırılması gerekmektedir.
Taylan Bıçak 22 Mart 2017 Çarşamba 20:26
Stopaj

2.sınıf Tacir Olan Bir Müşterimin Işyeri Olarak Kullanmış Olduğu Dükkan Oğlunun Malıdır. Bu Sebeple ...

Kiralanan işyerinin aile bireylerinin olması ve bedel ödenmemesi Stopaja engel değildir.Emsal kira bedeli üzerinden Stopaj yapılıp,1/11/2008 tarihinden itibaren kira bankadan ödenmesi gerekir.(GVK 268 Nolu Genel Tebliğ)
Erol Ekin 17 Mart 2017 Cuma 04:15
Stopaj

Kurum Kazancında,istisna Kazancı Yoksa Ve De Kar Dağıtımı Yapılmazsa Stopaj Doğarmı

Kar dağıtımı yapılmıyorsa stopaj doğmayacaktır.
Çağla Akçay 19 Şubat 2017 Pazar 07:30
Stopaj

İi Günler. Kuyumcuların Kestiği Gider Pusulalarında Aldıkları Çeyrek,tam Altın Gibi Hurda Kapsamına ...

Sıradan vatandaşlardan alınan bu tür altınlar için stopaj uygulamasına gerek bulunmamaktadır.
Sevgi Söylemez 14 Şubat 2017 Salı 12:31
Stopaj

Özel Hesap Dönemine Sahip Asansör Ve Yürüyen Merdiven Işi Ile Iştigal Ediyoruz.hakedişlerden Kesilen...

%5 stopaj uygulamasını GVK’nun 42 44. Maddelerine göre işlem yapınız. Uygulanacak dönemin 42. Madde hükümlerine göre tespit ediniz.
Aynur Aydın 10 Şubat 2017 Cuma 05:30
Stopaj

Merhaba,dava Sonucu Tahsil Edilen Ecrimisiller, Kira Geliri Sayılır Mı, Stopaj Yönünden Nasıl Bir Iş...

“http://www.gelirler.gov.tr/gelir2.nsf/d2354eeec307342a86256aa4002edc50/712b0229f336e1a786256aa8002b6abf?OpenDocument” adresinden konu ile ilgili Özelge’ye ulaşabilirsiniz.
Şafak Akar 10 Şubat 2017 Cuma 03:53
Stopaj

Sayın Üztad,, Kısaca Sorum Şu : Mahalle Camisimin Altını Cami Derneğinden Bir Müşterim Kiraladı Stop...

Cami Derneğine ödemiş olduğunuz kira için % 20 GV Tevkifatı yapacaksınız.(GVK MD.94/5 a)
Gamze Ayaz 22 Ocak 2017 Pazar 21:27
Stopaj

Sayın Danışmanım; Size Sorum Şudur.cevabınız Için Şimdidenteşekkürler. 1.babaya Ait Işyeri Bedelsiz ...

Yapmış olduğunuz işlem doğrudur. Stopaj uygulaması ödeme varsa hesaplanmaktadır. GVK 94.maddesinin ilk paragrafında da bu durum açıkça belirtilmiştir. (Nakden hesaben yapılan ödemelere stopaj uygulanmaktadır.)
Ceren Özdemir 22 Ocak 2017 Pazar 00:55
Stopaj

Mrb.mükellef,mülkiyeti Belediyeye Ait Olan Yeri Iş Için Kiralamıştır.belediye'ye Yapılan Kira Ödemes...

"http://www.ivdb.gov.tr/Mukteza/gv/ornek56.htm" adresinden konuyla ilgili bir Özelge'ye bakabilirsiniz.
Ayça Güneş 6 Ocak 2017 Cuma 13:46
Stopaj