+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Stok & Kasa

Kasa Ve Ortaklar Cari Hesapları Hakkında 6736 Sayılı Kanun Hükmünden Yararlananların Buna Ilişkin B...

Kanunun 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uyarınca verilmesi gereken ve elektronik ortamda gönderilebilen beyannamenin, kurumlar vergisi beyannamelerini elektronik ortamda göndermek olan mükellefler tarafından 340 ve 346 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda elektronik ortamda gönderilmesi zorunludur.
Berkay Taşçı 12 Ağustos 2017 Cumartesi 13:46
Stok & Kasa

Bozuk, Eski Ve Hasarlı Mallar Kayıtlardan Nasıl Çıkarılır?

Vergi mevzuatına göre; değersiz hale gelen malların, firma kayıtlarından çıkarılabilmesi ve gider yazılabilmesi için; Bir dilekçe ile bağlı bulunulan vergi başvurarak Takdir Komisyonu talep edilmesi, Takdir Komisyonu tarafından söz konusu malların değerinin sıfır "0" olarak takdir edilmesi, Takdir Komisyonu huzurunda imha edilmesi
Erol Ekin 11 Ağustos 2017 Cuma 17:25
Stok & Kasa

İşletmede Bulunmayan Kasa Mevcudunun Düzeltilmesine Ilişkin Muhasebe Kayıtları Ne Şekilde Yapılaca...

Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede fiilen bulunmayan kasa mevcudu için 6736 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi kapsamında beyanda bulunulduğu takdirde, mevcudun kayıtlarda düzeltilmesi gerekmektedir. Defter kayıtlarının gerçek duruma getirilmesine yönelik yapılacak düzeltme işlemi; defter kayıtlarında fiilen bulunmayan paraların “100 Kasa” hesabından çıkışının yapılması
Büşra Efe 31 Temmuz 2017 Pazartesi 17:28
Stok & Kasa

6736 Sayılı Kanunun 6 Ncı Maddesinin Imkânlarından Yararlanacak Olan Mükelleflerin Uygulamadan Doğa...

Stok Değer Düzeltimi Uygulaması çerçevesinde beyan edilerek kayıtlara intikal ettirilen genel orana tabi makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların bedeli üzerinden 10 oranı; indirimli orana tabi diğer makine, teçhizat, demirbaş ve emtiaların bedeli üzerinden ise bu kıymetlerin tabi olduğu oranların yarısı esas alınmak
Necmi Güvercin 19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:31
Stok & Kasa

Kayıtlarda Yer Aldığı Halde Işletmede Bulunmayan Kasa Ve Ortaklardan Alacaklar Mevcudu Için Uygula...

6736 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan düzenleme ile bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi 31.12.2015 tarihi itibarıyla düzenleyecekleri bilançolarında görülmekle birlikte işletmelerinde bulunmayan kasa mevcutları ile işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla (ödünç verme ve benzer
Nazlı Demir 14 Haziran 2017 Çarşamba 10:12
Stok & Kasa

Kayıtlarda Yer Aldığı Halde Işletmede Bulunmayan Kasa Ve Ortaklardan Alacaklar Mevcudu Için 6736 Ka...

6736 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasının (c) bendi hükmü uyarınca kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa ortaklardan alacaklar mevcudu için beyan edilen tutarlar nedeniyle ilave bir tarhiyat yapılmayacaktır.
Selim Güngören 22 Mayıs 2017 Pazartesi 13:35
Stok & Kasa

Merhabalar. Yazar Kasa Değişikliğinde Ne Gibi Işlemler Gerekli ? Teşekkürler Acil

3100 Sayılı Kanun’un 60 no’lu GT’ne bakınız.
Cezmi Uzun 23 Nisan 2017 Pazar 02:23
Stok & Kasa

Sevgili Üstad Demir Doğrama Işi Yapan Gerçek Kişi Mükellefim 2.el Bir Araç Aldı.araç Ruhsatta L300 M...

Aracın tanımında ve ruhsatında binek oto veya Hususi oto yazmadığına göre, ticari araçtır. Dolayısiyle alışta ödediğiniz %18 KDV ni olarak kullanabilirisiniz.
Kaan Tekiner 30 Mart 2017 Perşembe 03:01
Stok & Kasa