+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Sosyal Güvenlik

Askerlik Borçlanması Için Gerekli Belgeler ?

Askerlik Borçlanma Talep Dilekçesi Askerlik Borçlanma Talep Tablosu Askerlik Borçlanma Süresi Belgesi (Askerlik Şubesinden Onaylı) Nüfus Cüzdan Fotokopisi
Nuran Keske 18 Ağustos 2017 Cuma 18:52
Sosyal Güvenlik

Ödeneğe Müstahak Olmayan 4/a Sigortalılarının Istirahat Raporları Için Işverenlerce Çalışılmadığına ...

Ödeneğe müstahak olmayan 4/a sigortalılarının istirahat raporları için işverenlerce çalışılmadığına dair bildirim girişi yapılmasına gerek bulunmamaktadır. İşveren ve Kurum düşen bu tür raporlar işveren ve Kurum personeli tarafından “arşive kaldır” butonu kullanılarak arşivlenecektir.
Sevcan Karaduman 18 Ağustos 2017 Cuma 16:16
Sosyal Güvenlik

İşten Çıktıktan Sonra Sigortalılık Niteliğini Henüz Yitirmeden Ya Da Bir Işyerinden Çıkıp Başka Bir ...

İşten ayrılıp 9 gün içerisinde başka bir işyerinde işe başlayan sigortalı eğer yeni işveren tarafından işe giriş bildirgesi verilmeden raporu almış ise söz konusu istirahat raporu eski işverenin çalışılmadığına dair bildirim girişi ekranına düşmektedir. Bu durumda istirahat raporuna ait
İlke Atasever 18 Ağustos 2017 Cuma 00:11
Sosyal Güvenlik

E-Ödenek Programı Nedir?

E ödenek programı; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılar için, Kurumumuzla anlaşmalı özel resmi sağlık tesislerince düzenlenen geçici iş göremezlik belgeleri ile sağlık kurulu raporlarının işverenlere ve Kuruma elektronik ortamda gönderilmesi, iş göremezlik
Nuran Keske 18 Ağustos 2017 Cuma 00:01
Sosyal Güvenlik

Emzirme Ödeneği (Süt Parası) Nasıl Yararlanılır Ve Miktarı Nedir?

Kimler yararlanabilir: Kamu oyunda “süt parası” olarak adlandırılan bu ödeneğin yasal adı emzirme ödeneğidir. Bu ödenekten sigortalı kadın işçi çalışmayan eşi doğum yapan sigortalı erkek işçi yararlanır. Bu ödenekten yararlanabilmek için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120
Uğurcan Altay 17 Ağustos 2017 Perşembe 23:15
Sosyal Güvenlik

Part-Time Çalışanlardan Kimlerin Ay Içindeki Eksik Bildirilen Günlerini Genel Sağlık Sigortası Yönün...

Eksik gün nedeni "puantaj" olanlar, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar, Kanunun 5 inci maddesi kapsamındaki haklarında bazı sigorta uygulanan sigortalılar, ay içinde birden fazla işyerinde çalışıp toplam çalışma süresini 30 güne tamamlayanlar ile kamu idarelerinde 657 sayılı Kanununun
Taylan Bıçak 17 Ağustos 2017 Perşembe 17:11
Sosyal Güvenlik

4(B) Kapsamındaki Sigortalının Kendisinden Kaynaklanan Sebeplerle Tedavi Süresinin Uzaması, Iş Görem...

a ) Sigortalının kendisinden kaynaklanan sebeple veya hekim tavsiyesine uymaması sebebiyle tedavi süresinin uzaması, iş oranının artması halinde, ödenecek iş göremezlik ödeneği Kurumca dörtte birine kadar eksiltilerek ödenir. b ) Sigortalının ağır kusuru yüzünden iş
Merve Temel 17 Ağustos 2017 Perşembe 16:52
Sosyal Güvenlik

İkamet Adresi Türkiye'de Olmakla Birlikte Yurtdışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Gelir Testi Için ...

Söz konusu kişilerin, kendileri ya da Türkiye'deki yakınları tarafından, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)'nden ikametgâh adresini yurtdışındaki adresi güncellemeleri halinde, genel sağlık sigortası kapsamında sayılmayacaklardır. Ancak, bu kişilerin Türkiye'de yaşayan bakmakla yükümlü bulunduğu kişiler (eş, çocuk, ana, baba),
Nazlı Demir 17 Ağustos 2017 Perşembe 15:34
Sosyal Güvenlik

Aynı Anda Hem Iş Kaybı Tazminatından Hem De Işsizlik Ödeneğinden Yararlanmak Mümkün Müdür?

İş kaybı tazminatı ile işsizlik ödeneğini birlikte almaya hak kazananlara öncelikle iş kaybı tazminatı ödenecektir. İş kaybı tazminatı almak üzere başvurular aynı zamanda işsizlik ödeneği talep başvurusu yerine de geçecektir. İş kaybı tazminatı ödeme süresi bittiği halde bir işe yerleştirilemeyenlere,
Mertay Karakaş 17 Ağustos 2017 Perşembe 13:58
Sosyal Güvenlik

Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesintisi Yapılan Sigortalılar Için Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi A...

Aylıklarından sosyal güvenlik destek primi kesilen sigortalılardan ayrıca kısa vadeli sigorta kolları primi alınmayacak olup sigortalının iş kazası geçirmesi meslek hastalığına tutulması halinde, bu sigorta kollarından sağlanan yardımlar yapılmayacaktır.
Salih Aksu 17 Ağustos 2017 Perşembe 12:39
Sosyal Güvenlik

Eşim Kore Gazisi Iken Vefat Etti. Ben Dul Aylığı Alıyorum, Evlenirsem Evlenme Ikramiyesi Alabilir Mi...

Evlenme ikramiyesi ödenmemektedir.
Özlem Özdemir 17 Ağustos 2017 Perşembe 12:16
Sosyal Güvenlik

Nereye Başvuruda Bulunulur?

Bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik İl veya Merkez Müdürlüğünün ilgili servislerine başvurabilirsiniz.
Mutlu Atukeren 17 Ağustos 2017 Perşembe 09:57
Sosyal Güvenlik

2008 Öncesi Eşinden Dolayı Dul 4/a'dan (Ssk) Dul Aylığı Alıyorum. 2008'den Sonra 4/a'dan (Ssk) Emekl...

5510 sayılı Kanunun 54 üncü maddesine göre değerlendirme yapılarak, her iki aylığı da tamdan ödenir.
Kerim Bir 16 Ağustos 2017 Çarşamba 18:31
Sosyal Güvenlik

Bu Kanunun Yürürlüğe Girdiği Tarihten Sonra Ilk Defa Sigortalı Olan 4/c Kapsamındaki Kişiler Yaşlılı...

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa sigortalı olan kişilerden yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra; Bu Kanuna göre veya bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlayanların yaşlılık aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başında kesilir.
Tuğsan Keskin 16 Ağustos 2017 Çarşamba 16:07
Sosyal Güvenlik

18 Yaşın Üzerindeki Çocukların Durumu Ne Olacaktır?

18 yaşın üzerindeki erkek çocuklar, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi durumunda ise 25 doldurmamış ve evli olmayanlar, ana veya babasının sağlık güvencesinden yararlanmaya devam edecektir. Yani, bu kişilerin her yıl öğrenci belgelerini sosyal
Kerim Bir 16 Ağustos 2017 Çarşamba 15:16
Sosyal Güvenlik

Genel Sağlık Sigortasından Yararlanma Hakkı Olmayanlar/sona Erenler Gelir Testi Yaptırmak Istememele...

Herhangi bir sosyal güvencesi olmayanlar veya genel sağlık sigortasından yararlanma hakkı sona erenler, gelir testi yapılmaması yönündeki yazılı beyanı Kuruma başvurması halinde, asgari ücretin iki katı üzerinden % 12 oranında hesaplanacak tutarda genel sağlık sigortası primi ödeyeceklerdir. (2012 yılı
Hilal Çalışkan 16 Ağustos 2017 Çarşamba 14:37
Sosyal Güvenlik

Çırak Ve Mesleki Eğitim Görenlerin Sigortalılığı Nedir?

5510 sayılı Kanuna göre 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler yalnızca iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası hükümleri uygulanır. Bunlar hizmet akdi kapsamında sigortalı sayılırlar. 6111 sayılı kanun
Müşerref Koç 16 Ağustos 2017 Çarşamba 12:15
Sosyal Güvenlik

Özel Sağlık Sigortası Bulunanların Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Zorunlu Mudur?

1/1/2012 tarihinden itibaren genel sağlık sigortası Kanun gereği "zorunlu" olarak uygulanmaktadır. Dolayısıyla, Türkiye'de ikamet eden herkes 5510 sayılı Kanunun şartlar içerisinde genel sağlık sigortalısı olmak durumundadır.
Özlem Özdemir 16 Ağustos 2017 Çarşamba 11:35
Sosyal Güvenlik

Geçici Köy Korucuları Hangi Belgeler Istenmektedir?

İlk müdahale ve hava değişimi raporları, Sakatlanma halinde kesin işlemli rapor aslı, Ölüm halinde ölüm da otopsi raporu, Olay esnasında görevli olduğunu gösterir belgeler, Olay günü kıta amirince onaylanması gereken olay zabıt varakası,
Tuğsan Keskin 16 Ağustos 2017 Çarşamba 09:04
Sosyal Güvenlik

Geçici Iş Göremezlik Ödeneğinin Ödenmesinde Sigortalılar Hangi Belgeleri Kuruma Ibraz Etmek Zorundad...

a ) İstirahat raporlarını b) Çalışmadığına dair yazıyı c) Sigortalının ödenek hesabına esas alınan döneme ilişkin net kazanç tutarını ibraz etmek zorundadır.
Hüseyin Mert 15 Ağustos 2017 Salı 15:37
Sosyal Güvenlik

İşçiler Deneme Süresi Veya Başka Bir Gerekçe Ile Sigorta Bildirimi Yapılmaksızın Çalıştırılabilir Mi...

Çalışanların işe başlama tarihinden itibaren çalıştıkları sürece sigorta bildirimlerinin yapılması ve gerekli sigorta primlerinin ödenmesi esastır. İş sözleşmesinde deneme düzenlenmiş olması veya başka bir nedenle sigorta bildirimi yapılmaksızın işçi çalıştırılamaz. Sigorta bildirimlerinin yapılmaması veya eksik bildirim hallerinde, bağlı bulunulan
Serdar Gökay 15 Ağustos 2017 Salı 15:24
Sosyal Güvenlik

Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri Neleri Içermektedir?

Her iki akit taraf vatandaşlarının, hak ve yükümlülük bakımından eşit işlem görmesi, Bir yardım hakkının doğup saptanmasında, diğer akit taraf ülkesinde geçen sigortalılık sürelerinin birleştirilmesi, Hastalık halinde, sigortalının ve aile bireylerinin, diğer akit taraf ülkesinde bulundukları
Simge Anahtarcı 15 Ağustos 2017 Salı 15:17
Sosyal Güvenlik

Prim Iadesinin Sonuçları Nelerdir?

Prim iadesi yapılması ile o zamana kadar olan Alman emeklilik sigortası iptal edilir. Emeklilik sigortalarının bütün kollarındaki çocuk yetiştirme çocuk dikkate almak süreleri dahil Alman sigorta süreleri dolayısıyla o zamana kadar elde edilen diğer haklar da kaybolur. Böylece yapılmış
Yılmaz Yalman 15 Ağustos 2017 Salı 11:58
Sosyal Güvenlik

Özel Hastaneler Ile Vakıf Üniversite Hastanelerinin Alabilecekleri Ilave Ücret Tavan Oranları Nedir?

(1) 29/1/2010 tarihinde yayımlanan “Özel Hastaneler ile Vakıf Üniversite Hastanelerinin Puanlandırılması ve İlave Ücret Alınması Hakkında Yönerge” gereği oluşturulan tarafından Kurumumuz ile sözleşmesi bulunan özel hastanelerin, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden 01/1/2011 tarihinden itibaren alabilecekleri ilave
Simge Anahtarcı 15 Ağustos 2017 Salı 11:06
Sosyal Güvenlik

Hem Bakmakla Yükümlü Statüsünde Hem De Sigortalı Olan Birisi Sağlık Hizmetlerini Hangi Kapsamda Alac...

Kanuna göre zorunlu veya isteğe bağlı sigortalı olanlar aynı zamanda bakmakla yükümlülük statüsü bulunması halinde, kendi sigortalılığı esas alınarak yardımlarından yararlanacaklardır.
Rümeysa Tatlı 15 Ağustos 2017 Salı 10:35
Sosyal Güvenlik

Malulen Emeklilik Şartları Nelerdir? ( Kimler Malul Sayılır )

Bu konuda yasal kuruluşlardan yeterince bilgi alamayan vatandaşlarımız sıkça rahatsızlıklarını yada ellerindeki raporun sonuçlarını belirtip Malûlen emekli olup olamayacaklarını Oysa ki bu sorunun yanıtını ancak ilgili Kurumun (SGK) sağlık kurulu verebilir. Biz burada sadece yasa kapsamında kimlerin Malûl sayılabileceğini
Taylan Bıçak 15 Ağustos 2017 Salı 10:24
Sosyal Güvenlik

Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Kısmi Aylık Almakta Iken Yurtdışı Hizmet Borçlanması Yapanların Ay...

Sosyal güvenlik sözleşmeleri uygulanmak suretiyle kısmi aylık almakta iken yurtdışı hizmet borçlanması yapanların kısmi aylıkları; Borcun ödendiği tarih kesin tarihinden önce ise kesin dönüş tarihini, Borcun ödendiği tarih kesin dönüş tarihinden sonra ise borcun ödendiği tarihi, takip eden aybaşından
Birsen Alaycı 15 Ağustos 2017 Salı 08:48
Sosyal Güvenlik

Bir Iş Kazası, Meslek Hastalığı, Hastalık Ve Analık Hallerinden Birkaçı Birleşirse, Geçici Iş Göreme...

Geçici iş göremezlik ödeneğinden en yüksek olanı sigortalıya ödenir.
Birgül Sezen 14 Ağustos 2017 Pazartesi 15:33
Sosyal Güvenlik

Şubat Ayında Tam Çalışan Bir Sigortalı Için Kaç Gün Üzerinden Prim Ödenmelidir?

Sosyal sigorta mevzuatı açısından aylar kaç gün sürdüklerine bakılmaksızın (28, 29, 30, 31) 30 gün olarak dikkate alınmaktadır. Herhangi ayda eksik çalışması bulunmayan bir sigortalı için ilgili ayın kaç gün sürdüğüne bakılmaksızın 30 gün üzerinden sigorta bildirimi yapılmaktadır. Bu
Sevilay Kızıl 14 Ağustos 2017 Pazartesi 12:56
Sosyal Güvenlik

İab Düzenleme Süresi Ne Zaman Başlar Ne Zaman Biter?

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesine göre; işveren, düzenlemiş olduğu İAB’ yi Kurumun ilgili ünitesine 15 gün vermekle yükümlüdür. Bu 15 günlük yasal süre, iş akdinin sona erdiği günü takip eden günden başlar. Sürenin son gününün resmi
Kerim Bir 12 Ağustos 2017 Cumartesi 23:43
Sosyal Güvenlik

Analık Sigortasından Istirahat Raporu Hangi Süreler Için Verilir?

1)Doğum öncesi 8 (çoğul gebelik halinde 10) haftalık süre için 2) Doğum sonrası 8 haftalık süre için
Muharrem Saatçi 12 Ağustos 2017 Cumartesi 20:11
Sosyal Güvenlik

Şirket Ortağı, Bir Tüzel Kişilikse Bildirim Yapılacak Mı?

Şirketin ortağı bazen bir tüzel kişilikte olabilmektedir. Örneğin bir anonim şirketin ortağı bazen başka bir limited şirket yada anonim olabilmektedir. Anonim şirkete ortak olan limited şirketin ortaklarının, limited şirketin anonim şirket ortaklığı dolayısıyla işe giriş ve işten çıkış bildirimlerinin
Taylan Bıçak 12 Ağustos 2017 Cumartesi 17:07
Sosyal Güvenlik

İş Kazası Ve Meslek Hastalığı, Hastalık Ve Analık Sigortalarından Sağlanan Haklar Nelerdir?

a) Geçici iş göremezlik ödeneği Hizmet akdiyle veya kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanların iş kazası, meslek hastalığı, hastalık veya hakleri nedeniyle çalışmaması durumunda, Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla sigortalıya her gün için geçici
Emirhan Gürbüz 12 Ağustos 2017 Cumartesi 16:39
Sosyal Güvenlik

Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Akdedilen Ülkelerde Geçen Sürelerin Borçlandırılabilmesi Için Ibrazı Gere...

Çalışılan ülkede bağlı bulunulan sigorta merciinden alınacak hizmet cetveli veya sigorta kartlarından, Sigortalıların çalıştıkları iş yerlerinin resmi ait olması veya resmi kuruluşlarca ya da kamu kurumu olarak kabul edilen kuruluşlarca düzenlenmesi halinde, belgelerin ayrıca tasdikine gerek kalmaksızın;
Müşerref Koç 12 Ağustos 2017 Cumartesi 13:53
Sosyal Güvenlik

Bakmakla Yükümlülük Durumu Sona Eren Çocukların Gelir Testinde Ana Ve Babasının Gelirleri Mi Yoksa K...

Gelir tespitinde aile olarak aynı hane içinde yaşayan ve nüfus kayıtlarında yer alan eş, yaşlarına bakılmaksızın evli olmayan çocuk genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilecek kişinin ana ve babası esas alınmaktadır. Buna göre; ana ve/veya babasıyla aynı adreste ikamet
Elif Gözcü 12 Ağustos 2017 Cumartesi 12:19
Sosyal Güvenlik

Ölüm Sigortasından Hak Sahiplerine(Geride Kalanlara) Sağlanan Haklar Nelerdir?

Ölüm sigortasından sağlanan haklar şunlardır: a) Ölüm aylığı bağlanması. b) Ölüm toptan ödemesi yapılması. c) Aylık almakta olan kız çocuklarına evlenme ödeneği Cenaze ödeneği verilmesi.
Birsen Alaycı 12 Ağustos 2017 Cumartesi 10:28
Sosyal Güvenlik

5510 Sayılı Kanunun 4 Üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (C) Bendi Kapsamında Çalışmaya Baslayan Kam...

Kamu isverenleri, 5510 sayili Kanunun 8 inci maddesi uyarınca, ayni Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fikrasinin (c ) bendi ilk defa veya tekrar çalıştırmaya başlattıkları kişileri sigortalılık başlangıç tarihinden itibaren 15 gün içinde Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi ile e
İrem Taşkın 12 Ağustos 2017 Cumartesi 09:31
Sosyal Güvenlik

Çeyiz Yardımı Için Gerekli Şartlar Nelerdir?

Resmi nikah tarihinde aylığın aktif olarak alınıyor olması gerekmektedir. Ayrıca çeyiz parası için başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuru olmadan çeyiz ödenmez.
Abdulkadir Sarıbaş 12 Ağustos 2017 Cumartesi 01:36
Sosyal Güvenlik

Dul Eşler Evlenme Ödeneğinden Yararlanabilirler Mi?

Dul eşlerin tekrar evlenmeleri halinde evlenme ödeneği alması söz konusu değildir.
Eda Tosun 12 Ağustos 2017 Cumartesi 01:02
Sosyal Güvenlik

Gelir/aylık Ödemeleri Nedir?

Gelir/aylık ödemeleri Banka/PTT Genel Müdürlükleri ile Kurumumuz arasında imzalanan protokoller çerçevesinde yapılır. Ödeme günü Cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi Pazar gününe rastlayan grubun ödemesi Pazartesi günkü grup ile birleştirilerek yapılmaktadır. Gelir ve aylık sahibi gelir ve aylığının hangi banka şubesi
Mutlu Atukeren 11 Ağustos 2017 Cuma 17:18
Sosyal Güvenlik

İşverenle Işten Çıkarılan Sigortalı Işsiz Arasında Uyuşmazlıklar Yargıya Intikal Ettiğinde Işsizlik ...

İşsizlik sigortası işlemleri devam ettirilir ancak yargı kararına göre, yapılan işlemler tekrar gözden geçirilir ve mahkeme kararına göre yapılır.
Tuğsan Keskin 11 Ağustos 2017 Cuma 17:04
Sosyal Güvenlik

Faizsiz Konut Kredisinden Kimler Faydalanabilmektedir?

Aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü olmaları sebebiyle kendilerine aylık bağlananlara (5434, 5510, 2330 sayılı Kanun maddeleri), ilgili kanunlar kapsamına giren sebeplerle hayatını kaybedenlerin dul ve yetimlerine, harp veya vazife malullüğü aylığı almaktayken faizsiz kredi hakkından
Ramazan Baran 3 Ağustos 2017 Perşembe 17:25
Sosyal Güvenlik

Memuriyet Görevine Sakatlık Kontenjanından Atanan Özürlülere Ilişkin Haklardan Yararlanamayan Bir Ki...

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce iştirakçi olanlardan, göreve başlamadan önce alınmış, en az % 40 oranında özürlü olduklarını gösterir kurulu raporu bulunanlar ile en az yüzde 40 oranında doğuştan özürlü olduklarını belgeleyenler, yeni düzenleme ile, 15 yıllık hizmeti bulunması
Berkay Taşçı 3 Ağustos 2017 Perşembe 16:51
Sosyal Güvenlik

Yararlanılabilecek Sigorta Primi Işçi Hissesi Desteğinde Üst Sınır Var Mıdır ?

Sigorta primi işveren hissesi desteğine getirilen ve sabit yatırım tutarının belli bir oran şeklinde belirlenen üst sınır, bu destek yoktur.
Demet Elizan 3 Ağustos 2017 Perşembe 16:25
Sosyal Güvenlik

Uzun Süreli Raporların Ödemesi Nasıl Yapılır?

İşverenin çalışılmadığına dair bildirim girişini 5 iş günü içinde yapması ve sigortalının işveren kanalı ile yazılı talep etmesi halinde günlük sürelerle uzun istirahatli sigortalılara ödeme yapılabilmektedir.
Hüseyin Mert 3 Ağustos 2017 Perşembe 16:11
Sosyal Güvenlik

Maluliyet Talebinden Sonra Yeniden Muayene Veya Bir Takım Belgelerin Istenme Sebebi Nedir?

Sevkiniz sonucunda düzenlenen ilk sağlık kurulu raporu karar vermek için yetersiz veya eksik olduğu durumlarda, talebinizin hemen ve mağduriyetinizin önlenmesini teminen, Kurumumuz tespit yönetmeliğine göre gerekli olan tıbbi bilgi ve belgelerin, tetkiklerin veya dosyanızdaki eksik belgelerin tamamlanması
Nuran Keske 3 Ağustos 2017 Perşembe 15:19
Sosyal Güvenlik

Kimler Başvurabilir?

İlgili Kanunlarındaki yaşlılık aylığı şartlarını taşıyan sigortalılar/kamu görevlileri başvuru yapabilmektedir.
Muharrem Saatçi 3 Ağustos 2017 Perşembe 12:23
Sosyal Güvenlik

Hak Sahiplerine Prim Iadesi Nasıl Gerçekleşir?

Bekleme süresi dolmamış olması sebebiyle, ölümden dolayı aylık hakkı yoksa, Alman emeklilik sigortası primlerinin dul erkeğe, dul kadına veya iade edilmesi mümkündür. Alman ve Türk sigorta süreleri, bu koşulların incelenmesinde birleştirilirler. Yetimlerin prim iadesine hak kazanabilmeleri için, Alman emeklilik sigortasından
Serdar Sözbilir 3 Ağustos 2017 Perşembe 12:18
Sosyal Güvenlik

Çifte Vatandaş Olup, Türkiye'de Sigortası Bulunmayan Ancak Vatandaşı Olduğu Yabancı Ülkede Çalışan V...

Çifte vatandaşlığı bulunanların, ilgili ülkenin Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunması ve vatandaşı oldukları yabancı ülkede çalışmaları durumunda; Türkiye'ye iki taraflı sosyal güvenlik sözleşmesine göre sağlık yardımlarından faydalandığına ait "formüler" denilen belgeyi, yakınları adına ise ilgili ülkeden yine bunlar
Tuğberk Turna 3 Ağustos 2017 Perşembe 10:38
Sosyal Güvenlik

Üniversitede Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortalılığı Nedir?

6111 sayılı Kanun ile; kamu idareleri, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, kamu yararına faaliyet gösteren dernekler ile vergi muafiyeti vakıflar tarafından tam burs sağlanan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından ayrılan kontenjanlar dâhilinde yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler hariç olmak üzere
Asena Kalkan 3 Ağustos 2017 Perşembe 09:57
Sosyal Güvenlik