+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Şirket Yönetimi & Genel Kurul

Genel Kurul Toplantısında Ortağı Kimler Temsil Edebilir?

Genel kurul toplantısında bir ortak yazı ile izin vermek suretiyle oyunu ancak başka bir ortağa kullandırabilir. Bir ortak genel birden fazla ortağı temsil edemez. Ortak sayısı 1000’ın üstünde olan kooperatiflerde anasözleşme ile ortağın en çok 9 olmak üzere birden
Muharrem Saatçi 23 Ağustos 2017 Çarşamba 15:46
Şirket Yönetimi & Genel Kurul

Yeni Kanunla Kurumsal Yönetişimi Etkileyen Düzenlemelerin Getirilmesinde Uluslararası Düzenlemelerin...

OECD KY ilkeleri ile SPK’nın kurumsal yönetim ilkeleri, tüm anonim ortaklıklar açısından büyük ölçüde yeni kanunda yer almaktadır. Bu kanundaki somut yansımaları 1. icracı yönetici ile icra yetkilerini taşımayan yöneticinin ayrılması 2. şirketin finansal yapısının şeffaflaştırılması ve sıkı kurallara
Ayşe Akkurt 22 Ağustos 2017 Salı 17:22
Şirket Yönetimi & Genel Kurul

Şirket Yapısını Ltd Den Aş'ye Veya Aş Den Ltd Ye Döndürmek Mümkün Müdür?

Limited şirketten anonim şirkete tür değiştirmek mümkündür. Anonim şirket artık hukukumuzda faaliyeti kolaylaştırılmış bir tür olduğu için daha kuruluş anonim şirket tercih edilmelidir.
Dilan Gökçen 21 Ağustos 2017 Pazartesi 17:21
Şirket Yönetimi & Genel Kurul

Şirket Satın Alırken Kayıtlı Sözleşmeler, Yasal Defterler Ve Muhasebe Kayıtları Göre Görünmeyen Borç...

Evet, şirket, görünen kayıtları dışında da kayıt dışı borçlanma yapmış olabilir. Buna karşı mutlaka hisse devir ve satış sözleşmesinde diligence surecine sokulmayan borçlardan sorumluluk kısıtlayıcı hüküm konması gerekir. Eski hissedarların görünmeyen borç ve yükümlülüklere karşı sorumluluğuna güvenceye alacak hukuki
Erbil Demirci 21 Ağustos 2017 Pazartesi 15:37
Şirket Yönetimi & Genel Kurul

Yönetim Kurulu En Az Kaç Üyeden Oluşur?

Yönetim Kurulu en az 3 üyeden oluşur. Bunların ve yedeklerinin kooperatifin ortağı olması, ayrıca 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 56. maddesindeki taşıması gerekir.
Fehmi Yılmaz 21 Ağustos 2017 Pazartesi 11:16
Şirket Yönetimi & Genel Kurul

Ferdi Mülkiyete Geçen Kooperatiflerin Tasfiyeden Dönüp Dönemeyeceği Konusunda Bilgi Verir Misiniz?

1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 81. maddesine göre; Konut Yapı Kooperatifleri, Ana sözleşmede gösterilen işlerin tamamlanması ve ferdi mülkiyete geçilip konutların adına tescil edilmesi ile amacına ulaşmış sayılır ve dağıtılır. Ancak, tescil tarihinden itibaren altı ay içerisinde usulüne uygun şekilde Ana
Simge Erkoğlu 21 Ağustos 2017 Pazartesi 08:59
Şirket Yönetimi & Genel Kurul

Ortak Girişim Ve Iştirakler Nasıl Tanımlanmaktadır?

Eylem talimatları, Grup Şirketlerini (constituent entity) “finansal raporlama amacıyla konsolide gruba dahil edilen” kuruluşlar olarak tanımlamaktadır. Yazılı olarak anlam çok açık değildir; yalnızca tamamen konsolide edilmiş kuruluşları içerecek şekilde veya “tamamen” konsolide olmamakla beraber konsolidasyonda yer alan özkaynak
Erbil Demirci 18 Ağustos 2017 Cuma 15:08
Şirket Yönetimi & Genel Kurul

Yeni Sistemde Vekalet Verilerek Yönetim Kurulu Veya Genel Kurul Yapılabilecek Mi?

Yeni sistemde de, eskisi gibi, yonetim kurulunda temsil caiz olmayacak, buna karsilik genel kurulda temsil serbest olacak. Yeni sistemde, temsil sistemlerine (bireysel temsilci veya tevdi temsilcisi yoluyla temsil) ek olarak modern temsil sistemleri (organin temsilcisi, bagimsiz temsilci ve kurumsal
Burcu Nişancı 18 Ağustos 2017 Cuma 14:52
Şirket Yönetimi & Genel Kurul

Ortak Sayısının Bire Düşmesi Halinde Ne Yapılmalıdır?

Limited şirketlerde ortak sayısı ikiden az olamaz.Türk Ticaret Kanununun 504.maddesine göre ortakların sayısı sonradan bire inerse uygun bir süre bu eksiklik tamamlanmadığı taktirde ortaklardan birinin veya şirket alacaklısının talebi üzerine mahkeme şirketin feshine karar verir.
Kaan Tekiner 18 Ağustos 2017 Cuma 11:38
Şirket Yönetimi & Genel Kurul

Denetim Kurulu Üyeleri Genel Kurulu Toplantıya Çağırabilir Mi?

1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 43. maddesine göre, gerektiğinde denetçiler kurulu, kooperatifin ortağı bulunduğu üst birlik ve tasfiye memurları genel toplantıya çağırma yetkisine sahiptir. Bu çerçevede, denetçilerin gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırmadan önce yönetim kurulu üyelerinin onayını almasına gerek bulunmamaktadır.
Şafak Serez 17 Ağustos 2017 Perşembe 13:30
Şirket Yönetimi & Genel Kurul

Anonim Şirketimiz 2009 Yılında Tasfiyeye Geçmiş, Tasfiye Tescili Yapılmıştır. Tasfiye Sürecimiz Ne K...

Tasfiye tescil işleminden sonra birer hafta ara ile üç defa Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde alacaklılara çağrı ilanları yapılır. Üçüncü yayınlandığı gazete tarihinden itibaren en az bir yıl beklenir. Bir yılsonunda Tasfiye Sonu evrakları tamamlanarak kayıt silinme için Ticaret Sicili
İbrahim Yılmaz 16 Ağustos 2017 Çarşamba 13:32
Şirket Yönetimi & Genel Kurul

"sadece Kişiler Mi Girişimci Olur, Örgütler De Girişimci Olarak Tanımlanabilir Mi?"

Eğitim alanında faaliyet gösteren ve yeni bir eğitim anlayışı taşıyan bir üniversite kişilerden bağımsız olarak örgütsel anlamda bir girişimcidir eğitim dünyasına birçok yenilikleri katmıştır (örneğin, kürsü ve bölüm yapısının olmadığı, sadece fakülteye dayanan organizasyon yapısı).Kısacası eski ve/veya yeni, büyük
Salih Aksu 15 Ağustos 2017 Salı 16:49
Şirket Yönetimi & Genel Kurul

Prosedür Nedir?

Yönetsel düzeydeki işlerin tarif edildiği dokümandır.
Serdar Gökay 15 Ağustos 2017 Salı 12:07
Şirket Yönetimi & Genel Kurul

Limited Şirketlerde Ortakların Koyacakları Her Payın Değeri Ne Kadar Olmalıdır?

Limited Şirketlerde ortakların koyacakları sermayenin en az 25 TL. veya bunun katları olması lazımdır.
Kadir Öztürk 11 Ağustos 2017 Cuma 17:26
Şirket Yönetimi & Genel Kurul

Limited Şirketlerde Ortak Payını Nasıl Devreder?

Payın devrinin şirkete karşı geçerli olabilmesi için pay defterine kaydedilmesi; kaydın yapılabilmesi için de ortakların ağırlaştırılmış nisap ile devre etmesi gerekir. Hisse devir sözleşmesi tarafları bağlar. Ortakların muvafakatı bir ortaklar kurulu kararı olarak verilir. Ortakların en az dörtte üçünün payın
Tuğba Saatçi 3 Ağustos 2017 Perşembe 17:27
Şirket Yönetimi & Genel Kurul

Adıyamanda Limited Şirket Olarak Kayıtlıyız. Yetki Belgesi Almak Için Ne Yapmamız Gerekiyor?

www.adiyamantso.org.tr adresinden Ticaret Sicili tescil işlemleri başlığından Yetki Belgesi alanına tıklanarak girilmesi halinde gerekli matbu evraklara ulaşılabilir.
Hülya Asım 3 Ağustos 2017 Perşembe 16:19
Şirket Yönetimi & Genel Kurul

Anonim Şirket Olarak Kayıtlı Bulunmaktayız. Şirketimiz Ile T.iş Bankası A.ş. - Gaziantep Şubesi Aras...

Ticari işletme rehni tescil talebinin rehin sözleşmesinin noter tarafından düzenlendiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde, usulüne uygun olarak doldurulup imzalanmış beyannameyle yapılması zorunludur. Bu süre içerisinde tescil edilmeyen rehin sözleşmesi geçersiz sayılır. Ticari işletme rehninde tescilin kurucu bir niteliği
Ömer Efegil 3 Ağustos 2017 Perşembe 11:48
Şirket Yönetimi & Genel Kurul

Kooperatife Yeni Giren Ortaktan Genel Kurul Kararıyla Para Talep Edilebilir Mi?

Konut Yapı Kooperatifi Örnek Ana sözleşmesinin “Ortaklığa Kabul” başlıklı 11. maddesinde; “İstekli, ortaklığa alındığı takdirde, kararın kendisine bildirildiği tarihten bir ay içinde sermaye taahhüdünün diğer ortaklarca ödenmiş taksiti ile diğer ortakların her birinin o tarihe kadar ödemiş oldukları paralara
Burcu Nişancı 31 Temmuz 2017 Pazartesi 20:31
Şirket Yönetimi & Genel Kurul

Bir Kooperatif Nasıl Tüzel Kişilik Kazanır?

Bir kooperatif ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazınır.
Yeşim Elmalı 31 Temmuz 2017 Pazartesi 19:09
Şirket Yönetimi & Genel Kurul

Ortak Girişim Ve Iştiraklerin Dahil Edilmesine Karşı Görüşler Nelerdir?

İlk açıklamalarda (Ocak 2014), Grup Şirketleri (constituent entity) OECD transfer fiyatlandırması rehberinde tanımlandığı şekliyle ÇUİ grubu ile ilişkili kuruluşlardı. kuruşlar genel anlamda ÇUİ’nin hisselerin veya oy haklarının %50’sinden fazlasına sahip olduğu kuruluşlardır. Gerçek bir 50/50 ortak girişimin bu tanımın
Esma Aşçı 31 Temmuz 2017 Pazartesi 11:30
Şirket Yönetimi & Genel Kurul

"tüm Şirket Kurucuları Girişimci Midir?" Ya Da "profesyonel Yöneticiler De Birer Girişimci Midir?"

Eğer şirketi kuran kurucu ya da maaş karşılığı çalışan profesyonel yönetici yenilikler yapıyorsa, girişimci davranış özelliği gösteriyordur ve bunu sürece girişimcidir. Bu demektir ki, her kurucu ya da profesyonel yönetici girişimci değildir ama yenilik yapan her kurucu ya da
Tuğsan Keskin 29 Temmuz 2017 Cumartesi 20:06
Şirket Yönetimi & Genel Kurul

Yönetim Kurulu Toplantı Nisabı Nedir?

Konut Yapı Kooperatifi Örnek Ana sözleşmesinin 45/2. maddesine göre, yönetim kurulu toplantıları yarıdan fazla üyenin katılmasıyla yapılabilmekte, dolayısıyla 3 yönetim kurulunun 2 kişi ile 5 kişilik yönetim kurulu 3 kişi ile 7 kişilik yönetim kurulu ise 5 kişi ile
Ramazan Baran 27 Temmuz 2017 Perşembe 14:01
Şirket Yönetimi & Genel Kurul

Bir Ortaklık Payına Birden Fazla Kişinin Ortak Olup Olamayacağı Konusunda Bilgi Verir Mi Siniz?

1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 19. maddesine göre, kooperatife giren her şahıstan en az bir ortaklık payı alınması gerekir. Dolayısıyla bir pay ve bu paya bağlı haklar için kooperatife yalnızca bir ortak alınabilir. Ancak, Kooperatifler Kanununda ve Konut Yapı Kooperatifi
Cemalettin Aydıngöz 26 Temmuz 2017 Çarşamba 14:40
Şirket Yönetimi & Genel Kurul

Yeni Kanun Türk Şirketlerinin Uluslararası Faaliyetlerini De Kapsıyor Mu, Aynı Şekilde Yabancı Şirke...

İlk olarak, yabancı şirketlerin Türkiye’deki faaliyetleri mutlak anlamda, yeni kanuna tabidir. Zira Yeni Türk Ticaret Kanunu, Türkiye’deki tüm ticari ekonomik ilişkileri kapsamına almaktadır. Yeni kanun, Türk şirketlerinin yurt dışındaki faaliyetlerini ise kural olarak kapsamıyor. Buna, “hükümranlık hakları” dediğimiz, her ülkenin
Özge Bayındır 26 Temmuz 2017 Çarşamba 14:31
Şirket Yönetimi & Genel Kurul

Ziya , Hasar Veya Gecikmenin Bildirimi Konusunda Bir Değişiklik Öngörülmekte Midir?

Yeni TTK m.889 hükmü ( CMR m.30, Alman TK p.438) , Eşya taşıma sözleşmesine ilişkin ihbar yükümlülüğünü özel olarak Eşyanın ziyaı veya hasara uğradığı açıkça görülüyorsa en geç teslim anına kadar ziya ve hasarın bildirilmesi gerekir. Aksi takdirde eşyanın
İlke Atasever 25 Temmuz 2017 Salı 22:29
Şirket Yönetimi & Genel Kurul

Oecd, Çok Uluslu Grup Terimi Ile Neyi Kastetmektedir? Şirketlerin Özel Mülkiyetteki Bir Grubun Parça...

Eylem, çok uluslu işletmeleri (ÇUİ) tanımlamamasına rağmen ÇUİ’lere atıfta bulunmaktadır. 2011 OECD çok uluslu işletmeler kılavuzu aşağıdaki tanıma vermektedir:“Rehber kapsamında, çok uluslu işletmelerin kesin bir tanımına ihtiyaç duyulmamaktadır. Bu işletmeler ekonominin tüm sektörlerindefaaliyet göstermektedir. Genellikle birden fazla ülkede
Salih Atacı 24 Temmuz 2017 Pazartesi 13:33
Şirket Yönetimi & Genel Kurul

Bayi, Sözleşmeyi Devam Ettirmek Istemiyorsa Ve Intifa Süresi Devam Ediyorsa (Örneğin On Yıllık Süre ...

Yukarıda belirtildiği üzere, Tebliğ’in 5 (a) maddesinde yer alan istisna hükmü esas itibarıyla, istasyon sahibinin dağıtıcıya en baştan itibaren kira veya intifa hakkı tanıdığı ve fakat taraflar arasında herhangi bir bayilik ilişkisinin bulunmadığı durumları düzenlemektedir. Dolayısıyla taraflar arasında hem
Mutlu Atukeren 20 Temmuz 2017 Perşembe 22:56
Şirket Yönetimi & Genel Kurul

Yeni Kanun Kurumsal Yönetimin Kalitesinin Iyileştirilmesi Ve Etkin Biçimde Uygulanmasına Nasıl Katkı...

Yeni kanun, kurumsal yönetişimin kalitesinin yükseltilmesi yönünde ciddi adımlar atıyor. İlk olarak, kurumsal yönetimin uygulanacağı alanın kapsamı, bu konuda önemli işaretler barındırmaktadır : Kurumsal yönetim, halka açık anonim ortakların ötesinde, tüm anonim ortaklıklara uygulanacak; kurumsal yönetimin bazı mekanizmaları, limited
Muharrem Saatçi 20 Temmuz 2017 Perşembe 22:25
Şirket Yönetimi & Genel Kurul

Yeni Bir Limited Şirket Kurmak Istiyoruz. Şirket Sözleşme Örneğine Nasıl Ulaşabilirim?

www.adiyamantso.org.tr adresinden Ticaret Sicili Tescil İşlemleri tıklanır, Limited Şirketler tıklanır, Kuruluş başlığına tıklanması halinde matbu sözleşme örneğine ulaşılabilir.
Müjde Er 20 Temmuz 2017 Perşembe 15:49
Şirket Yönetimi & Genel Kurul

Gündeme Madde Ilave Edilebilir Mi?

1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 46. maddesi çerçevesinde düzenlenen Konut Yapı Kooperatifi Örnek Ana sözleşmesinin 31. maddesinde; “Dörtten az olmamak ortakların en az 1/10’u tarafından genel kurul toplantı tarihinden en az yirmi gün önce müştereken ve noter tebligatı ile bildirilecek
Batuhan Aydın 19 Temmuz 2017 Çarşamba 18:48
Şirket Yönetimi & Genel Kurul

Grup Şirketi (Constituent Entity) Teriminin Ne Ifade Etmektedir?

13. Eylem, Grup Şirketini şu şekilde tanımlamaktadır: “Ek III’ün tamamlanması amacıyla, bir ÇUİ grubundaki Grup Şirketi, konsolide gruba finansal amaçlarıyla dahil olan ayrı bir iş birimidir (şirket, kurum, ortaklık vb.). Büyüklük veya önemlilik bakımından mali tablo dışında bırakılan kuruluşların
Salih Aksu 19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:43
Şirket Yönetimi & Genel Kurul

Ortak Olan Kişi Hemen Genel Kurul Toplantısına Katılma Hakkına Sahip Midir?

Üç ay evvel ortak olmayanlar hariç her ortak genel kurula katılma hakkına sahiptir. Yapı kooperatiflerinde genel kurul toplantılarına katılmak için şart aranmaz. Dolayısıyla, yapı kooperatiflerine ortakolanlar hemen, diğer kooperatiflerdeki ortaklar ise ortaklığa kabul tarihinden itibaren üç ay sonra genel k
Hasan Yılmaz 18 Temmuz 2017 Salı 20:42
Şirket Yönetimi & Genel Kurul

3 Yıllığına Yönetim Kurulunu Seçtiğimiz Anonim Şirket Için Her Yıl Genel Kurul Yapma Zorunluluğumuz ...

Ticaret Kanunu'nun 364. maddesine göre Anonim Şirketler her hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve yılda en az defa olağan genel kurul yapmak zorundadır. Her ne kadar yönetim kurulu 3 yıllığına seçilmiş bile olsa her yılın sonunda olağan
Kıvanç Kılıç 18 Temmuz 2017 Salı 16:12
Şirket Yönetimi & Genel Kurul

Öz Varlığını Yitiren Şirket Sermayesini Nasıl Tamamlar?

Ticaret Kanununun 546.maddesine göre esas sermayenin yarısı kaybedilmiş veya şirketin borçları mevcudundan fazla tutmuş ise yahut şirketin aciz halinde şüphesini uyandıran emareler mevcut ise anonim şirketler hakkındaki 324.madde hükmü uygulanır. Buna göre sermayenin 2/3’ünün kaybı halinde ortaklar kurulu toplanarak; Kalan
Demet Elizan 18 Temmuz 2017 Salı 14:52
Şirket Yönetimi & Genel Kurul

Düzeltici Faaliyet Nedir?

Saptanan bir uygunsuzluğun sebebini veya diğer istenmeyen durumu yok etmek için yapılan faaliyettir.
Simge Erkoğlu 17 Temmuz 2017 Pazartesi 16:02
Şirket Yönetimi & Genel Kurul

Sürekli Gelişim Nedir?

Japonca?da KAI, değişim; ZEN ise iyi, daha iyi anlamına gelmektedir. Kaizen de bu yoldan daha iyiye ulaşma, gelişme ya genel kullanım anlamıyla sürekli gelişme demektir. Bu sözcük Japonya?da sürekli gelişmeden çok ?sürekli gelişme isteği? şeklinde kullanılmaktadır. Temelini Japon Kaizen felsefesinden
Ceren Özdemir 17 Temmuz 2017 Pazartesi 13:04
Şirket Yönetimi & Genel Kurul

Doğrudan Satıcı Olarak Sisteme Dâhil Oldum. Sistemden Çıkmak Için Ne Yapmalıyım?

Doğrudan satıcılar, hiçbir masraf ve cezai şart ödemeksizin istedikleri zaman sistemden ayrılma hakkına sahiptir. Eğer sisteme dâhil olunan tarihten altmış gün içerisinde sistemden çıkılması halinde, doğrudan satış şirketleri, doğrudan satıcıların elinde bulunan ve kullanılmamış tüm malları geri almak; söz
Dilan Gökçen 15 Haziran 2017 Perşembe 15:09
Şirket Yönetimi & Genel Kurul

Anonim Şirket Sermayesi En Az Ne Kadar Olmalıdır?

Sermaye ve Paylar: Şirketin sermayesi anonim şirketlerde 50.000 TL. olmalıdır. (TTK Mad.332)
Necmi Güvercin 15 Haziran 2017 Perşembe 06:07
Şirket Yönetimi & Genel Kurul

Rekabet Kurumu Tarafından Yayımlanan Kararlarda, Intifa Hakkının Grup Muafiyetinden Yararlanma Süres...

İntifa ve benzer etkiye sahip sözleşmelerin muafiyetten yararlanma sürelerinin beş yıl ile sınırlandırılmasının nedeni, bu tür sözleşmelerin bayiler üzerine rekabet yasağının süresini fiilen uzatarak, 2002/2 sayılı Tebliğ ile izin verilen beş yılın ötesine taşımasıdır. Dolayısıyla bu sınırlama, intifa ve
Kıvanç Kılıç 13 Haziran 2017 Salı 09:50
Şirket Yönetimi & Genel Kurul

Yeni Ticaret Kanunda Taşıyıcı Kavramı Nasıl Bir Değişime Uğramıştır?

Yeni TTK m.850 hükmündeki tanım içine taşınma eşyası taşınması ve multimodal taşımalardaki taşıyıcıları ve demiryolu taşımasını da alacak şekilde Taşıyıcı kavramını karakterize eden unsur olarak Eski TTK dan farklı olarak Yeni TTK ‘da taşıma sözleşmesi kavramına yer verilmiştir. Taşıma
Mehmet Özdil 12 Haziran 2017 Pazartesi 13:48
Şirket Yönetimi & Genel Kurul

Kooperatif Paralarının Vadeli Hesapta Ya Da Döviz Hesabında Tutulabilir Mi?

1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 62. maddesine; “Yönetim kurulu, kooperatif işlerinin yönetim için gereken titizliği gösterir ve kooperatifin başarısı ve yolunda bütün gayretini sarf eder” hükmü öngörülmüştür. Buna göre, banka seçimine ilişkin sorumluluk kooperatif yönetim kuruluna ait olmak üzere, kooperatifin
Hasan Yılmaz 10 Haziran 2017 Cumartesi 20:16
Şirket Yönetimi & Genel Kurul

Limited Şirketlerde Sermaye Artırımına Iştirak Sureti Ile Yeni Ortak Alınabilir Mi?

Ortaklık sözleşmesinde aksine hüküm olmadıkça her ortak sermayesi oranında esas sermayenin artırılmasına katılabilir. Artırılan esas sermaye kısmı için ortaklığa ortaklar da alınabilir. Sermaye tadiline ilişkin ortaklar kurulu kararında, artırıma iştirak suretiyle ortak olarak girdiği belirtilmeli ve yeni ortak söz
Fehmi Yılmaz 10 Haziran 2017 Cumartesi 08:20
Şirket Yönetimi & Genel Kurul

Tehlikeli Eşya Konusunda Yeni Ttk Nasıl Bir Düzenleme Getirmektedir?

CMR 22 hükmüne uygun olarak Yeni TTK m.861 hükmünde, gönderen Tehlikeli eşya taşınacaksa zamanında ve yazılı olarak tehlikenin türü gerekiyorsa alınması gereken önlemleri bildirmelidir. Böyle bir bildirim yapılmamışsa taşıyıcı, gönderene karşı herhangi bir tazmin yükümlülüğü olmaksızın malı boşaltabilir, depolayabilir,
Salih Aksu 8 Haziran 2017 Perşembe 16:50
Şirket Yönetimi & Genel Kurul

Kooperatif Ortaklığına Nasıl Girilir?

Medeni haklarını kullanma yeterliliğine sahip gerçek kişiler ile 1163 kooperatifler kanununda sayılan tüzel kişiler kooperatif ana sözleşmesini bütün hak ödevleriyle birlikte kabul ettiklerini belirten bir yazı ile yönetim kuruluna başvurur. Yönetim kurulunca alınacak kararı müteakip ortaklık sıfatı kazanılır.
Merve Temel 7 Haziran 2017 Çarşamba 16:56
Şirket Yönetimi & Genel Kurul

Anomin Şirketlerde Ortaklar Dışından Birisi Yönetim Kurulu Üyeliğine Seçilebilir Mi?

Türk Ticaret Kanunu'nun 359.maddesinin 1.paragrafında "Anonim şirketin, esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurul tarafından seçilmiş, bir veya daha fazla oluşan yönetim kurulu bulunur." Denilmektedir. Yasa maddesi uyarınca şirket ortağı dışından birisi de Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilebilir.
Asena Kalkan 6 Haziran 2017 Salı 23:11
Şirket Yönetimi & Genel Kurul

Eski Sermaye Ödenmeden Sermaye Artırımı Yapılabilir Mi?

Esas sermaye tamamen ödenmeden sermaye artırımı yapılamaz. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 2003 3 sayılı tebliği uyarınca, mevcut sermayenin tamamının serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir raporu ile kanıtlanmalıdır. Ancak sermaye artırımı sadece iç kaynaklardan karşılanıyor ise (hiç
Aygül Özel 6 Haziran 2017 Salı 12:57
Şirket Yönetimi & Genel Kurul

Oto Lpg Sözleşmeleri De Söz Konusu Kararlar Kapsamında Mıdır?

Rekabet Kurulunun ilgili kararlarında ortaya konulan esaslar oto LPG sektörü için de geçerlidir.
Müjde Er 5 Haziran 2017 Pazartesi 10:33
Şirket Yönetimi & Genel Kurul

Toplu Konsolidasyon Mu, Ülke Içi Konsolidasyon Mu Kullanılmalıdır?

Karmaşık ERP sistemlerine sahip pek çok grup, konsolide mali tablolarını oluşturmada verikaynağı olarak mini ülke konsolidasyonlarını kullanacaktır. Aşağıdaki hükümlere olarak, mevcut görüşe göre, veri kaynağı olarak bu tür “ülke içi” konsolidasyonların kullanımına izin verilmekte ve toplu ülke verilerini sağlamak
Saadet Ercan 3 Haziran 2017 Cumartesi 15:51
Şirket Yönetimi & Genel Kurul

Form Nedir?

Kuruluşun faaliyetlerini yerine getirebilmek için kullandıkları kayıt araçlarıdır.
Yılmaz Yalman 3 Haziran 2017 Cumartesi 14:12
Şirket Yönetimi & Genel Kurul

Mevcut Bayilik Sözleşmelerinden Rekabet Etmeme Yükümlülüğü Kaldırılır Ise Ne Olur? Bu Durumda Beş Yı...

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8. maddesine göre bayiler ile dağıtıcılar arasında imzalanan anlaşmalar münhasır nitelikte düzenlenmelidir. Dolayısıyla Kanunun hükmü gereğince akaryakıt sektöründe imzalanan bayilik anlaşmalarından rekabet etmeme yükümlülükleri kaldırılamaz.
Burcu Nişancı 3 Haziran 2017 Cumartesi 13:39
Şirket Yönetimi & Genel Kurul