+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları SGK

İsteğe Bağlılık Süresinin Değerlendirilmesi Nasıldır?

01/10/2008 tarihinden itibaren ilk defa isteğe bağlı sigortalı olanlar ile 506, 1479 ve 2926 sayılı kanunlara tabi isteğe bağlı primi ödeyen sigortalıların 01/10/2008 tarihinden sonra isteğe bağlı sigorta primi ödenmiş süreleri 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının
Elanur Şimşek 23 Ağustos 2017 Çarşamba 16:37
SGK

Yol Giderlerinde Esas Alınacak Mesafeler Için Ödeme Esaslar Nelerdir?

Sevklerin teşhis ve tedavinin sağlanabildiği en yakın sağlık hizmeti sunucusuna yapılması esastır. Buna göre, Müracaat edilen sağlık hizmeti sunucusunca; tedavinin en yakın üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusunun bulunduğu yerleşim yeri mesafesini aşmamak kaydıyla yapılan sevklere ilişkin yol gideri, sevk edilen
Birsen Alaycı 23 Ağustos 2017 Çarşamba 16:19
SGK

Trafik Kazaları Kapsamı Nedir?

Trafik kazasının oluş tarihine ve kazazedenin genel sağlık sigortalısı olup olmadığına bakılmaksızın 25/02/2011 tarihinden itibaren üniversitelere bağlı hastaneler ve bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarınca verilecek tüm sağlık hizmet bedelleri Kurumumuzca karşılanmaktadır. GSS’li kazazedeler için trafik kazası
Sevilay Kızıl 23 Ağustos 2017 Çarşamba 01:58
SGK

Tıbbi Cihaz, Tıbbi Sarf Malzemesi, Iyileştirme Araç Ve Gereçleri, Ortez, Protez Nedir?

Tıbbî cihaz: Sağlık Bakanlığı Tıbbî Cihaz Yönetmeliğinde tanımlanan her türlü araç, gereç, alet, cihaz, kişi kullanımına mahsus cihaz, aksesuar diğer malzemelerdir. Tıbbî sarf malzemesi: Protez ve ortez tanımına girmeyen, iyileştirmeyi tek başına sağlamayan, teşhis, tedavi ve bakım amaçlı işlemlerin yapılması
Hümeyra Sevinç 23 Ağustos 2017 Çarşamba 00:27
SGK

4/b (Eski Bağ-Kur) Emeklisiyim. Sosyal Güvenlik Destek Primi Ödeyerek Çalışıyorum. Iş Kazası Geçirme...

Sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışırken, iş kazası geçirmeniz halinde geçici iş göremezlik ödeneğinden faydalanabilirsiniz.
Kerim Bir 22 Ağustos 2017 Salı 18:41
SGK

E-Reçete Sağlık Hizmet Sunucu Tarafından Medula Sisteminden Tekrar Nasıl Görüntülenecektir?

"Sağlık hizmet sunucusu yalnızca kendi tesisinde oluşturulmuş olan e reçeteyi Medula Eczane Reçete Web Servislerinin Kullanım Kılavuzunda belirtilen SGK’dan metodunu kullanarak MEDULA sisteminden görüntüleyebilir. Bu amaçla iki yöntem oluşturulmuştur; 1 Elektronik reçete no ile reçeteyi oku; E reçetenin oluşturulduğu
Miray Güçal 22 Ağustos 2017 Salı 17:06
SGK

Kamu Sektöründe Hizmet Akdine Tabi Çalıştığım, Emekli Sandığı Iştirakçisi Olmadığım Dönemler Için Em...

Kamu sektöründe hizmet akdine tabi olarak 4/a’lı (SSK) olunan sürelere emeklilik ikramiyesi ödenebilmesi için kamudaki sigortalının görevinden ayrıldığı tarih kıdem tazminatı ödemesine müstehak olması ve kıdem tazminatını almamış olması şartlarıyla emeklilik ikramiyesi ödenebilmektedir.
Hümeyra Sevinç 22 Ağustos 2017 Salı 17:01
SGK

5746 Sayılı Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanundan Hangi Işyerleri ...

5746 sayılı Kanun kapsamına; 1 Teknoloji merkezi işletmeleri, 2 ArGe merkezleri, 3 ArGe ve yenilik projelerinde faaliyet göstermekle birlikte, faaliyetleri kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlarca desteklenen işletmeler, 4 ArGe ve yenilik projeleri TÜBİTAK
Ayşe Akkurt 22 Ağustos 2017 Salı 16:51
SGK

Tedavi Sonrasında Kontrole Çağrılması Durumunda Yol Gideri Karşılanır Mı?

Organ, doku ve kök hücre nakli veya kanser tedavisi dışında kalan tedavi/hastalık nedeniyle kontrol çağrılarına ilişkin giderler Kurumca karşılanmaz.Diğer sevklerinin ise her seferinde tıbbi veya zorunlu nedenle yapılmış olması halinde tedavinin yapılabildiği en yakın üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusu
Fatma Gülci 22 Ağustos 2017 Salı 16:48
SGK

4/c'ye (Emekli Sandığı) Tabi Devlet Memurunun Ayın 23'ünde Göreve Başlaması Halinde, "sgk Işe Giriş ...

Göreve başladığı tarihten itibaren 15 gün içinde "e sigorta" yoluyla Kurumumuza verilmesi gerekmektedir. Buna göre; göreve ayın 23'ünde başlayan bir işe giriş bildirgesinin, bir sonraki ayın 7. günü sonuna kadar ( ayın 31 gün çekmesi halinde bir sonraki ayın 6.günü
Özlem Özdemir 22 Ağustos 2017 Salı 10:58
SGK

Beyin Pilleri Geri Ödeme Kapsamında Mıdır?

Sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanan ve kapsam maddesinde tanımlanan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, Kurumca sağlanan sağlık hizmetleri, yol, gündelik ve refakatçi giderlerinden yararlanma esas ve usulleri ile bu hizmetlere ilişkin Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca
Sevilay Kızıl 21 Ağustos 2017 Pazartesi 19:48
SGK

4A Hizmet Dökümü Ne Zaman Güncellenir?

4a hizmet dökümü sayfası her ay düzenli güncellenir.
Semra Öz 21 Ağustos 2017 Pazartesi 19:18
SGK

Diyaliz Tedavi Kapsamı Nelerdir?

Hemodiyaliz tedavileri, ev hemodiyalizi, periton diyalizine (sürekli ayaktan periton diyalizi ve aletli periton diyalizi) ilişkin sağlık hizmetleri bedelleri SUT’ belirtilen usul ve esaslar dahilinde Kurumca karşılanmakta olup sağlık hizmeti sunucuları tarafından herhangi bir ilave ücret talep edilemez.
Özge Bayındır 21 Ağustos 2017 Pazartesi 18:38
SGK

Borçlunun Çok Zor Durumu Hali Nedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 21.06.2011 tarih ve 2011/53 sayılı Genelgesinde belirtildiği üzere; 6183 sayılı Kanun’un 48’inci maddesi uyarınca amme borcunun ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi borçluyu çok zor duruma düşürecekse, tecil ve taksitlendirme işlemi yapılabilmektedir. Bu bakımdan,
Ramazan Baran 21 Ağustos 2017 Pazartesi 17:58
SGK

Kaplıca Tedavisi Için Resmi Sağlık Kurulundan Rapor Aldım. Ayrıca Sevk Yaptıracak Mıyım?

Kaplıca tedavilerine ilişkin yol giderleri ve gündelikler, Sağlık Kurulu Raporuna dayanılarak karşılanır.Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği gün dahil 5 (beş) günü içinde kaplıca tesisine müracaat edilmesi gerekir.Müracaat edilememesi halinde yeniden sağlık kurulu raporu düzenlenmesine gerek bulunmayıp SUT eki EK 4/A
Çağla Akçay 21 Ağustos 2017 Pazartesi 17:50
SGK

Yurtdışı Tedaviye Ilişkin Sağlık Hizmeti Bedellerinin Ödenme Esasları Nelerdir?

Yurt dışında tedavi edilecek kişi, var ise yurt dışındaki sevke konu tedaviye ilişkin sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusuna sevk edilir sağlık hizmeti giderlerinin tümü karşılanır. Yurt dışında sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusunun olmaması hâlinde de sevk edilen sağlık hizmeti sunucusunda yapılan
Fatma Gülci 21 Ağustos 2017 Pazartesi 17:19
SGK

Emeklilik Için Yaş Şartını Doldurmayı Bekleyen Kişiler Gelir Testine Girmek Zorundalar Mı?

Emekli olabilmek için yaş şartının gerçekleşmesini bekleyen kişilerin, emekli olacakları döneme kadar Kanunun 60 ıncı maddesi kapsamında genel sağlık veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olunan kişisi olmamaları halinde Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında Kurumumuzca
Can Atacı 21 Ağustos 2017 Pazartesi 17:03
SGK

Yurtdışı Borçlanma Işlemleri Sonucu Tahakkuk Ettirilen Miktar Ne Kadar Süre Içerisinde Ödenmelidir?

08/05/2008 tarihinden sonra yurtdışı borçlanma başvurusunda bulunanlardan; Borçlanmanın geçerli olabilmesi için tahakkuk ettirilen borç tutarının tebliğ edildiği tarihten itibaren üç içerisinde ödenmesi gerekir, bu süre içerisinde ödeme yapmayanların yeniden başvuru yapması gerekir. 1) Tahakkuk ettirilen prim borcunun tamamının tebliğ tarihinden itibaren
Simge Erkoğlu 21 Ağustos 2017 Pazartesi 16:29
SGK

Sigortalının Birden Fazla Aylığa Hak Kazanması Halinde Hangi Aylığı Ödenecektir?

Kanuna göre bağlanacak aylıkların birleşmesi durumunda; a) Hem malûllük hem de yaşlılık aylığına hak kazanan sigortalıya, aylıklardan yüksek olanı, aylıklar yalnız yaşlılık aylığı, b) Malûllük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı ile birlikte, ölen eşinden dolayı da aylığa hak kazanan sigortalıya her
Ece Eski 21 Ağustos 2017 Pazartesi 16:23
SGK

Süresinde Ödenmeyen Sosyal Güvenlik Destek Primi Borçları Için Gecikme Cezası Ve Gecikme Zammı Var M...

Kanunun yürürlük tarihinden sonra yaşlılık ve malullük aylıklarından süresinde kesilmeyen sosyal güvenlik destek primi borçları için gecikme cezası ve zammı uygulanacaktır.
Erkan Müftüoğlu 21 Ağustos 2017 Pazartesi 16:09
SGK

Eşim, 6 Yıl 3 Ay Hizmeti Varken Vefat Eden Bir Devlet Memuruydu. Çocuğuma Aylık Bağlanmış, Tarafıma ...

Aylık bağlama ve ihya talebinde bulunmanız ve Kurumumuzca istenecek parayı yatırmanız halinde paranın yatırıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanabilecektir.
Burcu Nişancı 21 Ağustos 2017 Pazartesi 14:34
SGK

1/4/2015 Tarihinden Itibaren Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığı Nasıl Sağlanacak?

1 Nisandan itibaren ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıranlar hakkında bu işlerin ay içinde 10 günden az ve 10 günden fazla yapılmadığına göre işlem yapılacaktır. Ayda 10 günden az çalışanlar iş kazası ve meslek hastalığı yönünden sigortalı sayılacak, primleri çalıştıran kişi tarafından
Burak Sedef 21 Ağustos 2017 Pazartesi 13:53
SGK

Hangi Sigortalılık Türünden Emekli Olabileceğimin Hesabı Nasıl Yapılır? Son 3,5 Yılda Farklı Sigorta...

5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sigortalı veya iştirakçi olup, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra aylık talebinde farklı sosyal güvenlik kurumlarına ya da bu Kanunda belirtilen sigortalılık hallerinden birden fazlasına tabi olanlara aylık bağlanmasına esas alınacak kanun,
Erbil Demirci 21 Ağustos 2017 Pazartesi 10:02
SGK

Sağlık Hizmeti Sunucuları Tarafından Yerleşim Yeri Dışına Nelerdir?

Üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca yapılan sevkler, Organ, doku ve kök hücre nakli tedavisi ve/veya kontrolü için yapılan sevkler, tedavisi ve/veya kontrolü için yapılan sevkler, Uzuv replantasyonu amacı ile yapılan sevkler, SUT’un 1.7 numaralı maddesinde tanımlanan acil hal nedeniyle
Esma Çiftçi 21 Ağustos 2017 Pazartesi 09:27
SGK

Valdoxan Isimli Ilacın Kurum Tarafından Karşılanması Ve Ücretsiz Olarak Alınabilmesi

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63. maddesi gereği Ödeme Komisyonu oluşturulmuş, yönerge ile de bu çalışma usul ve esasları belirlenmiştir. Ödeme Komisyonunda, Kurumumuz yetkilileri ile Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının temsilcileri
Aleyna Birdir 21 Ağustos 2017 Pazartesi 00:50
SGK

Hangi Sigortalılar Için Sağlık Hizmetlerinden Yararlanmada 30 Prim Ödeme Gün Sayısı Aranır?

Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (f) bentleri hariç diğer bentleri gereği genel sağlık sigortalısı olanların ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, sağlık hizmeti sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası
Serdar Sözbilir 21 Ağustos 2017 Pazartesi 00:16
SGK

Eşdeğer Grupta En Ucuz Ilacın Ne Kadar Fazlasının Bedeli Ödenir?

Eşdeğer ilaç bedellerinin ödenmesinde, aynı endikasyon için kullanılabilecek aynı etken maddeyi içeren en ucuz ilaç bedelinin % 10 fazlasına dikkate alınacaktır. En ucuz fiyata %10 ilave edilerek o gruptaki ilaçlar için ödenebilecek azami birim bedel bulunur. Eşdeğer ilaçlarda Kurum’un ödeyeceği
Aylin Serttaş 20 Ağustos 2017 Pazar 22:26
SGK

Geçici Olarak Ülkemizde Bulunan Yurtdışı Sigortalıların Sağlık Yardımlarından Yararlanması Nasıl Sağ...

Ülkemizde geçici olarak bulunanlar, beraberinde getirdikleri belgelerde kayıtlı süre içinde sağlık yardımına sahiptirler. Geçici bulunmalarda sağlık yardımından yararlanacak kişiler düzenleyen ülke mevzuatına göre belirlenmektedir. Sürenin bitiminden sonra sağlık yardımına ihtiyaç duyulması halinde; Kurumun ilgili birimine müracaat ederek sözleşmeli ülkeden tedavi süresi
Sevda Artuk 20 Ağustos 2017 Pazar 18:19
SGK

Yurtdışında Geçen Sürelerin Tamamını Borçlanmak Zorundalığı Var Mı ?

Yurtdışında geçen sürelerden tamamının borçlanılmasında bir zorunluluk yoktur. Başvuru sahipleri, bu sürelerin tamamını borçlanma isteğinde bulunabilecekleri gibi, kısmını ya da aylık bağlamaya yetecek bölümünü borçlanma talebinde de bulunabilirler. Bu konudaki tercihin, başvuru sırasında yazılı olarak belirtilmesi gerekir.
Dilan Gökçen 19 Ağustos 2017 Cumartesi 16:57
SGK

Borçlandırılan Süreler, Türkiye'deki Sigortalılık Süresinin Başlangıcına Etkisi Nedir?

Aylığa hak kazanmak için 5510 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin üçüncü fıkrasında tanımlanan anlamda belli bir sigortalılık süresi şartının getirilip getirilmediğinin tespitinde geçerli olmak üzere; Türkiye’deki sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler borçlanılmış ise sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlanılan gün
Asena Kalkan 18 Ağustos 2017 Cuma 18:38
SGK

Mali Tatil Dönemi Nedir?

5604 sayılı “Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun”a istinaden her yılın Temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî uygulanmakta olup, Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde mali tatil, Temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden
Mertay Karakaş 18 Ağustos 2017 Cuma 18:28
SGK

Bugüne Kadar Hiç Gelir Testi Yaptırmadım; Genel Sağlık Sigortası Primi Borçlarımı Nasıl Yapılandırab...

Genel sağlık sigortası tescili yapıldığı halde gelir testine hiç başvurmayan kişilerin, yeniden yapılandırma hakkındaki maddenin Resmi Gazetede yayımlandığı (11/09/2014) takip eden aybaşından itibaren altı ay içerisinde (31/3/2015 tarihi mesai bitimine kadar) yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma
Elanur Şimşek 18 Ağustos 2017 Cuma 17:53
SGK

Yurt Dışına Turistik Amaçlı Giden Emekli Sandığına Tabi Sigortalıları Yurt Dışında Hastalanmaları Ha...

Yurtdışına turistik amaçlı giden emekli sandığına tabi sigortalıların yurt dışında (Almanya ve KKTC hariç) turistik amaçla bulundukları sırada sağlanan hizmetlerine ilişkin bedeller Kurumca karşılanmamaktadır. Ancak Almanya’da turistik amaçlı bulunanların 26 Kasım 2012 tarihinden sonraki tedavi giderleri ikili sosyal güvenlik
İrem Taşkın 18 Ağustos 2017 Cuma 17:09
SGK

Sgk E-Borcu Yoktur Aktivasyonu'nu Nasıl Yaptırabilirim?

SGK e Borcu Yoktur Aktivasyonunu yaptırmak isteyen ihalelere katılacak gerçek ve tüzel kişilerin bulundukları yerdeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'ne etmeleri gerekmektedir.
Melek Yüzügüldü 18 Ağustos 2017 Cuma 13:20
SGK

İsteğe Bağlı Gss Kapsamında Tescili Bulunan Ve Prim Borcu Olmamasına Rağmen Sigortalının Sağlık Prov...

Borç sorgusu MOSİP programı tarafından takip edildiğinden öncelikle ödenen primlerin Kurum kayıtlarına intikal ettirilip ettirilmediğinin muhasebe servislerince kontrol edilmesi
Necmi Güvercin 18 Ağustos 2017 Cuma 12:26
SGK

Geçici Iş Göremezlik Ödemeleri Nereden Yapılmaktadır?

Geçici iş göremezlik ödenekleri Temmuz/2012 tarihinden itibaren T.C. Ziraat Bankası şubeleri aracılığı ile yapılmaktadır. Yapılan yeni düzenleme ile sigortalılara ait iş göremezlik ödenekleri banka hesaplarına gönderildiğinde, kişilere cep telefonları üzerinden SMS mesajı yollanması sağlanmıştır. http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/tr/e_sgk/sms_bilgilendirme
Mehmet Özdil 18 Ağustos 2017 Cuma 12:01
SGK

2008 Öncesi Annemden 4/a'dan (Ssk) Kalan Yetim Aylığını Alıyorum. 2008 Sonrası Babamdan 4(A)'dan (Ss...

5510 sayılı Kanunun 54 üncü maddesine göre, ana ve babasından ayrı ayrı aylığa hak kazanan çocuklara, her iki aylığın yapılır. Ancak, yüksek olan aylık tamdan, düşük olan aylık yarımdan ödenir.
Salih Atacı 18 Ağustos 2017 Cuma 00:07
SGK

Geçici Iş Göremezlik Ödemeleri Ne Kadardır?

> 4/a sigortalılık statüsüne tabii çalışan, > Köy ve mahalle muhtarları olan, > Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek basit usûlde gelir vergisi mükellefi olan, > Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olan, > Tarımsal faaliyette bulunan, sigortalı kadının
Hazal Erdi 17 Ağustos 2017 Perşembe 23:54
SGK

Malullük Ve Ölüm Aylığını Hak Etmek Için Aranan Süreler Uzatılıyor Mu?

Mülga kanunların uygulamasında malullük sigortasından aylığa hak kazanma koşulu; SSK’lılar için 1800 gün veya 5 yıldan beri sigortalı olup az 900 gün, Bağ Kur’lular için 5 tam yıl hizmet, kamu görevlileri açısından ise 10 tam yıl hizmet süresinin bulunmasını
Semra Öz 16 Ağustos 2017 Çarşamba 19:02
SGK

Eczane Tarafından Karşılanarak Medula Eczane Sistemine Kaydedilmiş Bir E-Reçete Üzerinde Hekim Taraf...

"Eczane tarafından karşılanarak MEDULA eczane sistemine kaydedilmiş e reçete üzerine hekim tarafından; ilaç açıklama alanı eklenmesi, reçete açıklama alanı eklenmesi, EHU ONAYI yapılması, ICD 10 tanı kodu ekleme işlemi yapılabilmektedir. "
Birgül Sezen 16 Ağustos 2017 Çarşamba 18:06
SGK

Maaşlardan Yapılan Muayene Ücreti Kesintisine Ilişkin Bilgi Talebi Nedir?

Sağlık Uygulama Tebliği’nin “Ayakta Tedavide Hekim ve Diş Hekimi Muayenesi Katılım Payı” başlıklı maddesi, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmet sunucularında 5 TL, özel sağlık hizmet sunucularında 12 TL katılım payı uygulanması hükmünü ihtiva etmektedir. Tebliğin Ayakta Tedavide
Demet Elizan 16 Ağustos 2017 Çarşamba 17:36
SGK

Kimler Kadın Sigortalı Üzerinden Sağlık Yardımlarından Yararlanabilir?

Kadın sigortalıların bakmakla yükümlü oldukları kişiler kadın sigortalı üzerinden sağlık yardımlarından yararlanabileceklerdir. Kadın sigortalının; • zorunlu veya isteğe bağlı sigortalı olmayan kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık almayan eşleri, • zorunlu veya isteğe bağlı sigortalı olmayan, evli olmayan, kendi çalışmalarından dolayı gelir
Hümeyra Sevinç 16 Ağustos 2017 Çarşamba 16:42
SGK

3201 Sayılı Kanuna Göre Borçlanarak Aylık Bağlanan Kişiler Sağlık Yardımlarından Yararlanacaklar Mı?

Yurtdışı sürelerini borçlanarak aylık bağlanan kişilerden sosyal güvenlik sözleşmeleri hükümleri saklı kalmak şartıyla Türkiye’de ikamet etmeyenler genel sağlık sigortalısı genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılmazlar
Can Atacı 16 Ağustos 2017 Çarşamba 16:36
SGK

Yanlış Ilaç Kullanımı Önemli Bir Sorun Mu?

Dünyada yanlış, gereksiz ve etkisiz ilaç kullanımı çeşitli boyutlarda sorunlara yol açmaktadır. İlaçların yanlış kullanımı, hastalıkların tedavilerinin zorlaşmasına, yan artmasına, kaynakların gereksiz tüketilmesine, direnç gelişimi nedeniyle tedavilerin ekonomik ve sosyal maliyetinin artmasına sebep olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyada ilaçların
Miray Güçal 16 Ağustos 2017 Çarşamba 16:28
SGK

Eşim, Devlet Memuru Iken Vefat Etti. Hizmet Süresi 5-10 Yıl Arası. Bu Durumda Bana Aylık Bağlanır Mı...

Eşinizin (5 10) yıllık hizmet süresi; 5510 sayılı Kanuna göre aylık bağlanması için yeterlidir. Talep dilekçesi İle birlikte, Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı Mithat Paşa Cad. No:7 06437 Sıhhiye/ANKARA Adresine müracaat etmeniz gerekmektedir.
Simge Erkoğlu 16 Ağustos 2017 Çarşamba 15:23
SGK

Devlet Memuruyum. Emekli Sandığı Hizmeti Ile Iç Içe Geçen 4/a (Ssk) Hizmetinden Hangisi Geçerlidir?

Emekli Sandığına tabi hizmet süreleriniz geçerli olup, 4/a’lı (SSK) hizmetlerinizin iptal edilmesi gerekmektedir.
Muhammet Demirci 16 Ağustos 2017 Çarşamba 15:06
SGK

Bir Yaşından Küçüklere Uygulanan Koklear Implantlar Kurumca Karşılanmakta Mıdır?

SUT'un "Koklear implant (Kİ)" başlıklı 7.3.13.A maddesinin 3. fıkrasında "Koklear implantın, 1 (bir) yaş altındaki hastalara uygulanması halinde bedelleri karşılanmaz" denilmektedir.
Duygu Peksever 16 Ağustos 2017 Çarşamba 10:59
SGK

Maluliyet Aylığı Kısmi Aylık Mıdır? Aylık Düşük Mü Bağlanır?

Maluliyet aylığı kısmi aylık değildir. Malullük aylığı; prim gün sayısı 9000 günden az olan sigortalılar için 9000 gün üzerinden, gün ve daha fazla olanlar için ise toplam prim ödeme gün sayısı üzerinden 5510 sayılı kanunun 29 uncu madde hükümlerine
Hülya Asım 16 Ağustos 2017 Çarşamba 10:16
SGK

Borçlanma Için Gereken Belgeler Nelerdir?

Yurtdışı borçlanmalarda belgelendirme şartına ilişkin yükümlülüğün yerine getirilmesini sağlayan belgeler; sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilen veya akdedilmeyen ülkelere ve ülke yapılmadan ev kadını olarak geçen sürelere ilişkin olmak üzere farklılık göstermektedir.
İrem Taşkın 15 Ağustos 2017 Salı 22:28
SGK

Prizmatik Gözlük Camı Hangi Tedavilerde Kullanılır?

Prizmatik camlar, şaşılık tedavisinde, az gören hastalarda (iyi gören gözde düzeltilmiş uzak görme keskinliği 3/10 ve altında), göz tümörleri optik sinirle beyin arasındaki baskılarda kullanılır.
Elif Gözcü 15 Ağustos 2017 Salı 22:26
SGK