+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları ÖTV

Ötv'de Neler Değişti? (Özel Tüketim Vergisi Hangi Arabada Kaç Para Olacak?

Motorlu taşıtlarda özel tüketim vergisi (ÖTV) ile ilgili yeni düzenlemeyi de içeren kanun tasarısı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek
Merve Temel 19 Ağustos 2017 Cumartesi 20:41
ÖTV

Yazılım Programının Yurt Dışında Bulunan Firmaya Gönderip, Cd Ve Dvd'lere Yükleme Yaptırarak 8523.49...

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun; – (1/1) maddesinde, Kanuna ekli (IV) sayılı listedeki malların ithalatı veya imal ya da edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışının bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV’ye tabi olduğu, – (1/2) maddesinde,
Eray Sezer 18 Ağustos 2017 Cuma 15:56
ÖTV

Atık Madeni Yağ Geri Kazanım Tesisleri Tarafından Geri Kazanılan Mallar Ötv'ye Tabi Midir?

4760 sayılı ÖTV Kanununun 1. maddesinde bu Kanuna ekli (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tabi tutulmuştur. Buna göre; atık madeni
İlke Atasever 17 Ağustos 2017 Perşembe 13:15
ÖTV

Malul Ve Engellilerin Ötv Istisnasından Yararlanarak Iktisap Ettikleri Aracın, Ilk Iktisabından Sonr...

ÖTV Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin (d) alt bendi uyarınca, malul ve engelliler tarafından istisnadan ilk iktisabı yapılan aracın, deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza sonucu kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle hurdaya ayrılması halinde, bu aracın
Tuğsan Keskin 17 Ağustos 2017 Perşembe 13:11
ÖTV

Ötv'nin Mükellefi Kimlerdir?

ÖTV Kanununa ekli (I), (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar ile (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi imal, inşa veya ithal edenler ile bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler, (II) sayılı listedeki mallardan, kayıt ve tescile tabi
Batuhan Aydın 13 Ağustos 2017 Pazar 19:06
ÖTV

4760 Sayılı Ötv Kanununun 7/a Maddesinde Düzenlenen Askeri Amaçlı Istisna Kapsamında Askeri Kuruluşl...

4760 sayılı ÖTV Kanununun 7/1 a maddesi ile bu kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan malların Milli Savunma Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının ihtiyacı için bu kuruluşlara veya bunların gerek göstermeleri üzerine
Demet Elizan 31 Temmuz 2017 Pazartesi 21:27
ÖTV

Malul Ve Engellilerin, Ötv Istisnasından Yararlanarak Iktisap Ettikleri Araçlarını, 5 Yıl Sonra Bir ...

ÖTV Kanununun 15/2 a maddesine göre, (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların, veraset yoluyla intikaller ilk iktisabında istisna uygulanan malların istisnadan yararlananlar dışındakilerce iktisabında, ilk iktisabındaki matrah esas alınarak adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan,
Melek Yüzügüldü 31 Temmuz 2017 Pazartesi 08:49
ÖTV

Ötv Kanununun (7/1-A) Maddesinde Düzenlenen Askeri Amaçlı Istisna Kapsamında Askeri Kuruluşlara Kiml...

4760 sayılı ÖTV Kanununun 7/1 a maddesi ile bu Kanuna ekli (I) sayılı listede yer alan malların Milli Savunma Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının ihtiyacı için bu kuruluşlara veya bunların gerek göstermeleri üzerine
Necmi Güvercin 30 Temmuz 2017 Pazar 15:38
ÖTV

Ötv Beyannameleri Hangi Sürede Verilir?

Beyanname; (I) sayılı listedeki mallar için vergilendirme dönemini izleyen onuncu günü akşamına kadar KDV (Katma Değer Vergisi) bağlı olunan vergi dairesine, (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanlar için ilk iktisap ile ilgili işlemlerin tamamlanmasından
Selin Arslan 26 Temmuz 2017 Çarşamba 11:10
ÖTV

Malul Ve Engellilerin, Ötv Isitisnasından Yararlanarak Iktisap Ettikleri Araçlarını, 5 Yıl Sonra Bir...

ÖTV Kanununun 15/2 a maddesine göre, (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların, veraset yoluyla intikaller hariç, iktisabında istisna uygulanan malların istisnadan yararlananlar dışındakilerce iktisabında, ilk iktisabındaki matrah esas alınarak adına kayıt ve tescil işlemi yapılandan, kayıt
Özge Bayındır 25 Temmuz 2017 Salı 00:02
ÖTV

Özürlünün Araç Alımında ( Ilk Iktisabında ) Ötv Doğar Mı?

(II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan; a) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla olan
Boran Erdil 14 Haziran 2017 Çarşamba 00:54
ÖTV

Ötv'de Vergilendirme Dönemleri Nasıldır?

Vergilendirme dönemi; – (I) sayılı listedeki mallar için, her ayın ilk on beş günü birinci dönem, kalan günler ise dönem olarak belirlenmiştir. – (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanlarda vergilendirme dönemi olmayıp, işlemlerin tamamlanmasından önce verginin
Mutlu Atukeren 30 Mayıs 2017 Salı 09:36
ÖTV

Ötv Hangi Oran Ve/veya Tutarlarda Alınır?

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli listelerde yer alan mallardan karşılarında belirtilen tutar ve/veya oranlarda ÖTV alınmaktadır. Buna göre (I) listedeki mallar için litre, kilogram ve standart metreküp birimleri itibariyle maktu vergi tutarları, (II) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar için
Burak Sedef 25 Mayıs 2017 Perşembe 12:26
ÖTV

Engellinin Vefat Etmesi Durumunda Ötv Istisnası Kapsamında Iktisap Edilen Taşıtın Veraset Yoluyla In...

ÖTV Kanununa göre, ilk iktisabında istisna uygulanan kayıt ve tescile tabi taşıtların, veraset yoluyla intikallerinde ÖTV aranmaz. Dolayısıyla, taşıtın yoluyla intikaline bağlı olarak müştereken bütün mirasçılar adına kayıt ve tescil edilmesi halinde, bu intikal işlemi nedeniyle ÖTV uygulanmaz. Ancak, muristen
Semra Öz 25 Mayıs 2017 Perşembe 08:51
ÖTV

Saygıdeğer Üstadım, Yurtdışından Ithal Edilen Kolalı Gazozların Ithalatçı Tarafından Perakende Satıl...

Sayın Üreten, Verginin konusunu, ÖTV kapsamına giren malların teslimi, ilk iktisabı veya ithali oluşturmaktadır. ÖTV kapsamına giren mallar, Kanuna ekli ve sayılı listelerde Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numaraları itibariyle tespit edilmiştir. Verginin konusuna
Elif Gözcü 28 Nisan 2017 Cuma 21:29
ÖTV

Geçiçi Ithalat Ile Ilgili Olarak Almanyadan Özel Yapım Ray Kaynak Işinde Kullanılan Özel Yapım Bir K...

Sayın Acar, Geçici olarak ithal etmiş olduğunuz kamyon için Gümrük hattında ÖTV ödemesi yaptığınız için ayrıca yurt içinde ÖTV Beyannamesi gerekmez. ÖTV Kanununa göre ÖTV'ye tabi malların ithalinde ve imalinde 1 kez vergi ödenir. Daha sonraki aşamalarda vergi ödenmez.
Dilan Gökçen 27 Nisan 2017 Perşembe 10:21
ÖTV

Üstadım Iyi Çalışmalar. Ötv Tabi Ürün Serbest Bölgede Faaliyet Gösteren Firmaya 24/08/2015 Tarihinde...

İntaç tarihinin dikkate alınması gerektiği kanaatindeyiz.
Selin Arslan 24 Nisan 2017 Pazartesi 02:47
ÖTV

Merhaba, Ötv 1Sayılı Liste B Cetveline Tabi Gres Yağı Ithal Ederek Yurtiçinde Satılmakta. Ithal 50 K...

İşlemlerin NET KG üzerinden olması gerektiği görüşündeyiz. ÖTV net tutar üzerinden ödenmiştir.Muhasebe kayıtlarında net tutar üzerinden kayıt yapmanız gerekir.
Duygu Peksever 21 Nisan 2017 Cuma 11:56
ÖTV

Ötv Sini Ödeyerek Tüpraş Tan Satın Aldığımız Baz Yağı Ihraç Etmemiz Veya Ihraç Kayıtlı Satışımız Net...

ÖTV li malların ihraç ve ihraç kayıtlı satışlarında ÖTV tahsil edilmez ÖTV beyannamesinde iade edilecek ÖTV gösterilmesi ive 25 tebliğde belirtilen koşulların sağlanması ile iade ve mahsup yapılır.
Saliha Toprak 18 Nisan 2017 Salı 13:21
ÖTV

İnşaat Işleri Yapan Bir Şirket Özel Oto Binek Aracı Almıştır. Bu Araca Ödenen Ötv Gider Olarak Dikka...

Sayın Bayram, 213 Sayılı VUK 270/2.maddesine göre mükellefler satın almış oldukları araçlar (binek dahil) için ödedikleri ÖTV'yi isterlerse maliyet unsuru kullanabilirler. İsterlerse giderleştirebilirler.
Rümeysa Tatlı 17 Nisan 2017 Pazartesi 21:21
ÖTV

Merhaba Kolay Gelsin... Sorum Ötv Ile Olacak. Bir Mükellefim Kozmetik Ürün Grubundan Gtip : 33059000...

Sayın Er, ÖTV uygulamasına ilişkin geniş örnekli açıklamalar 1 Seri Nolu ÖTV genel tebliğinde belirtilmiştir, faydalanabilirsiniz.
Salih Atacı 12 Nisan 2017 Çarşamba 17:26
ÖTV

İyi Günler,lokanta Işletmeceliği Faaliyeti Ile Iştigal Eden Limited Şirket (Çin Lokantası) 2009 Mode...

Sayın Cebiroğlu, İşle ile ilgili kullanılmak üzere alındığından KDV yi indirip, ÖTV yi maliyete atabilirsiniz.
Selim Güngören 12 Nisan 2017 Çarşamba 16:57
ÖTV

Sayın Yetkili 38140090.00.19 Gtip Numaralı Ürünü Firmamız Ithal Etmiştir Ve Nakit Teminat Yatırılmış...

Sayın Şener, ÖTV Kanunu ekinde bulunan listelerdeki malların ithali ve imali ÖTV ye tabidir. İthalatta ÖTV ödendikten sonra ürün millileştirilmektedir. bahsettiğiniz ürünün yurt içinde imalatta kullanılması ile ilgili olarak gerek ÖTV Genel Tebliğlerinde gerekse ÖTV sirkülerinde ürün bazında açıklamalar yapılmıştır.
Birol Güveci 12 Nisan 2017 Çarşamba 09:46
ÖTV

Merhaba,sorum Ötv Iadesi Hakkında.bu Soruyu Daha Önce De Sordum,ancak Yanıt Alamadım. Y.dışı Müşteri...

ÖTV iadesi konusunda yayımlanan 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği’nin, “ÖTV Mükelleflerinin İhracat Teslimleri” bölümünde iade koşulları
Hüseyin Mert 12 Nisan 2017 Çarşamba 05:12
ÖTV

Üstad Kolay Gelsin. Kimya Firması Olarak Yurt Dışından 34031910 Gtip Numaralı 1 Sayılı Listesnin B C...

Sayın Özkara, ÖTV nin gümrükte ödenmeyip teminat gösterilmesi halinde yurtiçinde ÖTV mükellefiyeti açtırıp, ÖTV beyannamesinde bu vergiyi beyan edip ödeyeceksiniz. ÖTV tahakkuk fişi ve makbuzunu ibraz ederek gümrükteki teminatı çözdüreceksiniz.
Ayşe Akkurt 9 Nisan 2017 Pazar 09:20
ÖTV

Değerli Büyüklerim Sorumu Acil Cevaplayacağınız Ümidi Ile Iyi Çalışmalar Diliyorum. Gümrükte Bekleye...

Sayın Aktaş, ÖTV Gümrük hattında ödenir. ÖTV malın maliyetine ilave edilir. Oluşan yeni maliyet üzerine kar ilave edilmesi şekliyle satışını Bu aşamadan sonra ÖTV mükellefiyeti söz konusu olmaz. Yurt içinde yapacağınız satışlarda ÖTV'yi faturanızda göstermenize gerek yoktur. Gümrük beyannamesinin kapanışını
Öznur Sözübir 9 Nisan 2017 Pazar 07:04
ÖTV

Merhaba.ticari Araç Almayı Düşünen Bir Firmamız Ötv Muafiyeti Var Mı?diye Sordu.biz De Başbakanın Şö...

Vaatler ile mevzuat yorumlanamaz. ÖTV Kanununda değişiklik olmamıştır.TBMM zaten kapalı kanun çıkaramaz. Satın alınacak araçlarda ÖTV ödenecektir.
Asena Kalkan 6 Nisan 2017 Perşembe 04:49
ÖTV
ÖY

Ötv Yasanında Malul Ve Engelliler Için Uygulanan Istisnanın Kapsamı Nedir?

• 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Yasasının 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendine göre (II) sayılı yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan; 87.03 ( motor silindir hacmi 1.600 santimetre³’ ü aşanlar hariç ), 87.04
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
ÖTV
ÖY

Engelliye Ait Aracın Ilk Iktisabından Sonra Deprem, Heyelan, Sel, Yangın Veya Kaza Neticesi Pert Olm...

• ÖTV Yasanın 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin (d) alt bendi uyarınca; malul ve engelliler istisnadan faydalanılarak ilk iktisabı yapılan aracın, deprem, heyelan, sel, yangın veya kaza neticesi kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle hurdaya ayrılması halinde,
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
ÖTV
ÖY

Engelliler, Araçlarını Aldıktan 5 Sene Sonra Özürlü Olmayan Birisine Bir Başkasına Ötv Ödemeden Sata...

• ÖTV Yasasının 15/2 a maddesine göre, (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların, veraset yoluyla hariç, ilk iktisabında kural dışı uygulanan malların istisnadan istifade edenler dışındakilerce iktisabında, ilk iktisabındaki matrah asal alınarak hesabına kayıt ve
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
ÖTV
ÖY

Engellinin Araç Alımında ( Ilk Iktisabında ) Ötv Doğar Mı?

• (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan; a) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, engellilik derecesi % 90 veya daha
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
ÖTV
ÖY

Malul Ve Engellilere Tanınan Ötv Istisnasından Istifade Etme Müddeti Ne Kadardır?

• İstisnadan istifade ederek adlarına bir taşıt aracı tescil edilenlerin, ilk iktisap tarihinden itibaren 5 sene müddetince ÖTV taşıt aracı satın almaları veya dışardan almaları . Ancak, kural dışı dahilinde iktisap edilen araçların, ilk iktisabından sonra yer sarsıntısı,
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
ÖTV
ÖY

Malul Ve Engellilerin, Özel Tertibat Yapılma Koşulu Olsun Veya Olmasın, Ötv Ödemeden Iktisap Edebile...

• Malul ve engelliler; motor silindir hacmi 1600 santimetre³'ü aşmayan binek otomobilleri ve asal bakımından insan taşımak üzere edilmiş diğer motorlu taşıtlar (steyşın vagon, arazi taşıtı ve jeepler dahil),motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşmayan eşya taşımaya mahsus taşıtlar,
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
ÖTV

Sayın Üstadım; Perakende Fişi Kesme Sınırı Üzerinde Mallar Satışı Yapılacak Olan Bir Mağaza Açılacak...

Bahsettiğiniz yerde satış yapılması halinde ÖKC kullanılması zorunludur.01/01/2016 dan itibaren tüm kullanıcılar yeni nesil ÖKC kullanmak zorunda olacaklardır .Duyumlar mesleki faaliyeti ifa ederseniz yanılırsınız.Mesleki konularda araştırıma ve okumanızı öneririz. ÖTV imalatta ve ithalatta bir kere alınır.Sonraki aşamalarda tahsil
Rojda Gökçen 4 Nisan 2017 Salı 01:55
ÖTV

Merhaba, Yaptığımız Ithalatta 4.sayılı Listede Bulunan Bir Ürün Var Bunun Için Gümrüğe 650 Tl Para Ö...

ÖTV beyanname ile ödenerek maliyete eklenir.
Ömür Ekinci 2 Nisan 2017 Pazar 22:00
ÖTV

Sayın Üstad, Mükellefim Satmak Üzere 87119010 Gtip Kodlu Elektrikli Scooter Ithal Etti. Edindiğimiz ...

87119010 gtip kodlu araç ÖTV listeleinde yer alıyorsa İTHALİN de ÖTV ödenir.Sonraki aşamada ÖTV ödenmez.
Ayşe Akkurt 30 Mart 2017 Perşembe 21:00
ÖTV

Şahıs Firmamız, Abd'den Motorlu Taşıtlarda Kullanılmak Üzere Motor Yağı Ihraç Etti. Gümrükte Ötv,kdv...

Sayın Merdoğlu, ÖTV, Kanuna bağlı listelerde yer alan malların ithalinde veya imalinde hesaplanır ve beyan edilerek ödenir. Sonraki aşamalarda hesaplanıp edilmez. İthal ettiğiniz yağlar için ödenen ÖTV'yi malın maliyetine ilave ederek maliyet oluşturmalısınız.
Berkay Taşçı 30 Mart 2017 Perşembe 18:43
ÖTV

Merhaba Deri Kimyasalları Işi Ile Uğraşan Müşterimiz 01.03.2009 Tarihinden Itibaren Kimyasal Yağlar ...

Sayın Küçük, ÖTV Kanunu 14.maddesine göre I Sayılı listede yer alan mallar için her ayın ilk 15 günlük birinci, kalan oluşan ikinci dönem olarak 2 ayrı dönem halinde vergilendirilir. Vergilendirme dönemini izleyen 10 gün içinde beyanname verilir ve aynı sürede
Aleyna Birdir 30 Mart 2017 Perşembe 17:00
ÖTV

Merhabalar, Madeni Yağlarda Düzenlenen Ötv Tutarını ,ürünü Alan Firma Malın Maliyetinde Gösterebilir...

Sayın Turhan, ÖTV verye tabi malların imalinde ve ithalinde tek seferde alınan bir vergidir. Malların alışında ödenen ÖTV malın maliyetine edilir veya giderleştirilir.
Müşerref Koç 29 Mart 2017 Çarşamba 18:29
ÖTV

İyi Günler Üstadım, Kısa Bir Süre Önce Bazı Kimyevi Maddelerin Ithaline Ötv Getirildi.ham Deri Imala...

Sayın Sekman, ÖTV, kanuna ekli listelerde belirtilen malların ithalinde, imalinde ve ilk iktisabında alınan bir vergidir. Müşterinizin almış olduğu kimyevi satan satıcı firma size düzenlemiş olduğu faturada ÖTV'yi ayrıca göstermek suretiyle sizden tahsil etmiştir. Sizin ÖTV mükellefiyetiniz bu safhada sözkonusu
Zeynep Birsen 29 Mart 2017 Çarşamba 10:00
ÖTV
ÖY

Özel Yaftası Veya Işareti Bulunmayan Malları Bulundurulanlar Için Ötv Uygulaması Nasıldır?

• ÖTV Yasasının 13/5. maddesine göre, kullanılma zorunluluğuna karşın özel yaftası veya işareti olmayan ÖTV'ye tabi malların bulundurulduğunun edilmesi halinde bu malları bulunduranlar adına ÖTV resen tarh edilir. Ayrı olarak, her bir tespit için Yasaya ekli (III) sayılı listenin
Özlem Yumru 29 Mart 2017 Çarşamba 08:34
ÖTV
ÖY

Atık Madeni Yağ Geri Kazanım Tesisleri Tarafından Geri Kazanılan Mallar Ötv'ye Tabi Midir?

• 4760 sayılı ÖTV Yasasının 1. maddesinde bu Yasaya ekli (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dahil edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce açık arttırma yoluyla satışı bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tabi tutulmuştur. Buna
Özlem Yumru 29 Mart 2017 Çarşamba 08:34
ÖTV
ÖY

Ötv Hangi Oran Ve/veya Meblağlarda Alınır?

• Özel Tüketim Vergisi Yasanına ekli listelerde yer alan mallardan karşılarında belirtilen meblağ ve/veya oranlarda ÖTV alınmaktadır. Buna (I) sayılı listedeki mallar için litre, kilogram ve standart metreküp birimleri bakımından maktu vergi meblağları, (II) ve (IV) sayılı listelerdeki
Özlem Yumru 29 Mart 2017 Çarşamba 08:34
ÖTV
ÖY

Malul Ve Engellilerin, Ötv Isitisnasından Faydalanarak Iktisap Ettikleri Araçlarını, 5 Yıl Sonra Bir...

• ÖTV Yasasının 15/2 a maddesine göre, (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların, veraset yoluyla hariç, ilk iktisabında kural dışı uygulanan malların istisnadan faydalananlar dışındakilerce iktisabında, ilk iktisabındaki matrah esas alınarak yerine kayıt ve tescil
Özlem Yumru 29 Mart 2017 Çarşamba 08:34
ÖTV
ÖY

Malul Ve Engellilerin Ötv Istisnasından Istifade Ederek Iktisap Ettikleri Aracın, Ilk Iktisabından S...

Malul ve engellilerin ÖTV istisnasından istifade ederek iktisap ettikleri aracın, ilk iktisabından sonraki beş sene içinde yer sarsıntısı,heyelan, su yangın veya kaza neticesi kullanılamaz hale gelmesi halinde yine istisnadan faydalanmaları olası mıdırr? • ÖTV Yasanın 7 nci maddesinin birinci
Özlem Yumru 29 Mart 2017 Çarşamba 08:34
ÖTV
ÖY

Ötv'de Vergi Indirimi Nasıl Uygulanır?

• Özel Tüketim Vergisine tabi malların, bulundukları listedeki başka bir malın imalinde kullanılması halinde mevzubahis mal için ödenen imal edilen mala ait olarak ödenecek vergiden Maliye Bakanlığınca belirlenen esaslara göre indirilir.
Özlem Yumru 29 Mart 2017 Çarşamba 08:34
ÖTV
ÖY

İlk Iktisap Ne Demektir?

• İlk iktisap, (II) sayılı listedeki mallardan Türkiye’de kayıt ve tescil edilmemiş olanların; kullanılmak üzere müzayede yoluyla veya kayıt ve tescil edilmiş olsa bile 4077 sayılı Tüketicinin Savunması İle ilgili Yasa kararlarına
Özlem Yumru 29 Mart 2017 Çarşamba 08:34
ÖTV
ÖY

Ötv Beyannameleri Hangi Müddette Verilir?

• Beyanname; (I) sayılı listedeki mallar için vergilendirme dönemini izleyen onuncu günü akşamına kadar KATMA DEĞER (Katma Değer Vergisi) istikametinden bağlı olunan vergi dairesine, (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanlar
Özlem Yumru 29 Mart 2017 Çarşamba 08:34
ÖTV
ÖY

Ötv'de Vergilendirme Dönemleri Nasıldır?

• Vergilendirme dönemi; (I) sayılı listedeki mallar için, her ayın ilk on beş günü birinci dönem, günler ise ikinci dönem olarak belirlenmiştir. (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanlarda vergilendirme dönemi
Özlem Yumru 29 Mart 2017 Çarşamba 08:34
ÖTV
ÖY

Ötv'nin Konusu Nedir?

• Özel Tüketim Vergisi Yasayı'na ekli; (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler teslimi, (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabı, (II) sayılı listedeki mallardan kayıt
Özlem Yumru 29 Mart 2017 Çarşamba 08:34
ÖTV