+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Ödeme Cihazları & Yazarkasa

İşletmesini Kapatan Mükelleflerin Ödeme Kaydedici Cihazlarla Ilgili Olarak Yapacakları Işlemler Nele...

İşletmesini kapatan ve perakende ticaretle uğraşmayan mükellefler; işi bırakma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödeme kaydedici cihazların bakım ve yetkili servislere başvuruda bulunarak cihaz hafızasında kayıtlı bilgileri tespit ettirip cihazlarını çalışamaz (gayri faal) hale getirteceklerdir. Servis tutanağının düzenlendiği tarihten
Serdar Sözbilir 23 Ağustos 2017 Çarşamba 00:48
Ödeme Cihazları & Yazarkasa

Pazarlama Sektöründe Faaliyet Gösteriyorum Çalışırken Yanımda Beş Bankanın Beş Adet Seyyar Pos Cihaz...

Hayır. Sadece bir adet Vera Delta Akıllı Yazarkasa pos edinerek tüm bankalar ile çalışma imkânına sahip olup aynı zamanda işlemlerinizde tek cihaz üzerinden sorunsuzca karşılarsınız. Böylelikle müşterilerinize sunacağınız ödeme alternatifleri artar. Her banka için ayrı cihaz taşımadan tekbir cihaz
Rümeysa Tatlı 22 Ağustos 2017 Salı 19:35
Ödeme Cihazları & Yazarkasa

Ödeme Kaydedici Cihaz Levhası / Ruhsatı Kaybedildiğinde Yapılması Gereken Işlemler Nelerdir?

Ruhsatın kaybolması durumunda yerel bir gazeteye ilan verilerek ilan ile vergi dairesine müracaat edilir alınan ruhsat izin yazısı ile servis noktasından ruhsat tedariki yapılması zorunludur. ÖKC levhası kaybolması durumunda yerel bir gazeteye ilan verilerek ilan ile vergi dairesine müracaat
Selen Işık 20 Ağustos 2017 Pazar 21:45
Ödeme Cihazları & Yazarkasa

Ödeme Kaydedici Cihazı Kimler Kullanacaktır?

Satışı yapılan malları aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar dışındaki kimselere satan veya aynı kimselere hizmet veren yani perakende yapan birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, ödeme kaydedici cihaz kullanmak mecburiyetindedirler.
Burak Sedef 17 Ağustos 2017 Perşembe 21:58
Ödeme Cihazları & Yazarkasa

Yazar Kasa Kullanma Mecburiyeti Için Süre Var Mıdır?

Yeni işe başlayan ve sonradan mecburiyet kapsamına giren mükelleflerin ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetleri işe başlama ve mecburiyet kapsamına tarihinden itibaren 30 gündür. Bu süre, kalkınmada birinci ve ikinci derecede öncelikli yörelerdeki faaliyetleri ile ilgili olarak 60 gün olarak
Kerim Özpek 14 Ağustos 2017 Pazartesi 14:41
Ödeme Cihazları & Yazarkasa

Internet Üzerinden Yapılan Satışlarda Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyeti Var Mıdır?net Üzeri...

Satışlarını internet üzerinden gerçekleştiren, bürosunu sadece müşteri ile irtibat için kullanan, bunun dışında herhangi bir emtia satışı yapmayan, satış bürosunda tahsil etmeyen (banka aracılığıyla veya elektronik yolla alan) mükelleflerin Vergi Usul Kanununda geçen fatura veya perakende satış fişlerini düzenlemeleri
Müjde Er 3 Ağustos 2017 Perşembe 14:49
Ödeme Cihazları & Yazarkasa

Kapatılan Bir Işyerine Ait Yazar Kasanın Satın Alınması Halinde Ne Yapılmalıdır?

Kullanılmış ödeme kaydedici cihaz alan mükellefler, alış faturasının düzenlendiği tarihten (fatura tarihi dahil) itibaren 15 gün içerisinde; fatura, fiş ruhsatnamenin cihaza ve mükellefe ait bilgilerin bulunduğu sayfalarının fotokopileri ve yetkili servis tutanağı ile birlikte bağlı oldukları vergi dairesine müracaat
Necmi Güvercin 27 Temmuz 2017 Perşembe 14:25
Ödeme Cihazları & Yazarkasa

Otopark Işletmecisiyim. Bir Yol Kenarı, Bir De Sabit Otoparkım Var. Yeni Nesil Ökc Kullanma Mecburiy...

426 Sıra No' lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 4 numaralı bölümündeki açıklama uyarınca; Yol kenarı otoparkınızda 01.10.2013 tarihinden EFT POS özelliği olan yeni nesil ÖKC, Sabit otoparkınızda 01.01.2016 tarihinden itibaren, basit/bilgisayar bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihaz
Muhammet Demirci 27 Temmuz 2017 Perşembe 13:07
Ödeme Cihazları & Yazarkasa

Bütün Satışlarında Fatura Düzenleyen Mükellefler Ödeme Kaydedici Cihaz Kullanma Mecburiyetinde Midir...

Bütün satışları Vergi Usul Kanununun 232. maddesinde 5 bent halinde sayılanlara olan veya her bir satışının bedeli 520 TL’yi (ileride artırıldığı taktirde belirlenecek yeni tutar) mükelleflerin ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti bulunmamaktadır. Az da olsa Vergi Usul Kanununun 232.
Saadet Ercan 27 Temmuz 2017 Perşembe 09:55
Ödeme Cihazları & Yazarkasa

Akıllı Yazarkasa Nedir?

Maliye Bakanlığının eylem planı doğrultusunda yazarkasa ve çoklu ortak pos kombinasyonu entegre edilmiş İP tabanlı iletişim yapısı sayesinde sürekli maliye bakanlığı ve bankalar ile veri alışverişi sunan yeni nesil ödeme kaydedici cihazdır.
Yılmaz Yalman 21 Temmuz 2017 Cuma 19:33
Ödeme Cihazları & Yazarkasa

Yazar Kasa Fişi Yanlış Düzenlenirse Ne Yapılması Gerekir?

Yanlış kesilen fişin aslı alınıp iptal edildikten sonra doğru bedelli yeni fiş düzenlenir. Ayrıca ilgili vergi dairesine konu hakkında ile bilgi verilir. Yanlış kesilen fiş gerektiğinde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir.
Hilal Çalışkan 21 Temmuz 2017 Cuma 17:51
Ödeme Cihazları & Yazarkasa

Akıllı Yazarkasayı Neden Almalıyım?

11.04.2012 tarih ve 28261 sayılı resmi gazetede yayımlanan 69 seri No’lu tebliğ uyarınca maliye bakanlığı tarafından ‘’Yeni Nesil Ödeme Cihazlar’’ adıyla tanımlanan cihazların taşınması zorunlu özellikleri ile kullanılmasına ilişkin kademeli geçiş sürecine istinaden zorunlu kullanım şartı konulmuştur. Yeni nesil
Müşerref Koç 13 Haziran 2017 Salı 01:06
Ödeme Cihazları & Yazarkasa

Yazar Kasa Satış Fişlerinde Bulunması Gereken Bilgiler Nelerdir?

Satış fişlerinde; satış fişini veren kişi veya kuruluşun adı ve soyadı veya unvanının, adresinin, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve numarasının, satılan malların cinsi, bedellerinin, vergili olup olmadıklarının ve bunlara ait toplamların, müteselsil fiş numarasının, işlem tarihinin, cihazın onaylandığını gösterir
Aslı Aşkın 12 Haziran 2017 Pazartesi 15:55
Ödeme Cihazları & Yazarkasa

Süresinde Ökc ( Yazarkasa ) Almayan Mükellefe Kesilecek Ceza Ne Kadardır?

Süresi içerisinde ödeme kaydedici cihaz almayan mükellef adına 3100 Sayılı Kanunun Mükerrer 8/1 inci maddesi uyarınca her bir tespit ayrı ayrı olmak üzere Vergi Usul Kanununun 353 üncü maddesinin 8 numaralı bendinde yazılı özel usulsüzlük cezası kesilmekte olup, 01.01.2014'ten
İbrahim Yılmaz 6 Haziran 2017 Salı 16:06
Ödeme Cihazları & Yazarkasa

Yazar Kasa Fişlerinin Kaydında Nelere Dikkat Edilmesi Gerekmektedir?

Düzenlediğiniz yazar kasa fişlerini kaydetmek istiyorsanız, gün sonu alınan “Z Raporunu” belge türü alanına “Z Raporu” yazılarak bu raporun ve numarasını yazarak kaydedilmesi gerekmektedir. Düzenlenen yazar kasa fişlerini ise bir icmal listesinde ayrıntıları gösterilmek ve bu icmal listesinin firma tarafından
Duygu Peksever 5 Haziran 2017 Pazartesi 20:32
Ödeme Cihazları & Yazarkasa

Yazarkasadan Tek Bir Fişte Kesilebilecek En Yüksek Tutar Ne Kadardır?

Yazarkasanızdan alabileceğiniz en yüksek fiş limiti 900,00 tl dir.(2016 yılı için)
Can Atacı 1 Haziran 2017 Perşembe 13:30
Ödeme Cihazları & Yazarkasa

İşletmesini Kapatan Mükelleflerin Ödeme Kaydedici Cihazlarla Ilgili Olarak Yapacakları Işlemler Nele...

Kalıcı kapatma (hurdaya ayırma) İşletmesini kapatan ve perakende ticaretle uğraşmayan mükellefler; işi bırakma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödeme cihazların bakım ve onarımına yetkili servislere başvuruda bulunarak cihaz hafızasında kayıtlı bilgileri tespit ettirip cihazlarını çalışamaz (gayri faal) hale getirteceklerdir.
Hülya Asım 1 Haziran 2017 Perşembe 11:21
Ödeme Cihazları & Yazarkasa

Akıllı Yazarkasa Vera Deltanın Kullanılamayacak Şekilde Arızalanması Veya Hasar Görmesi Durumunda Ne...

Servis numaramızı arayarak arıza kaydınızın oluşturulmasından sonra size en yakın bölge servisi ulaşarak cihazınızı inceleyecektir. İnceleme sonucunda cihazın arızasının hasarının cihazın bulunduğu noktada giderilemeyeceği tespit edildiğinde cihazınız onarım için teknik servis tarafından teslim alınacak ve cihazınızın onarımı sırasında kullana
Kaan Tekiner 31 Mayıs 2017 Çarşamba 11:43
Ödeme Cihazları & Yazarkasa

Gsm Çekim Gücü Yazar Kasa Pos Cihazlarında Neden Önemlidir?

GSM çekim gücü, mobil yazar kasa pos cihazlarında, işletmelerin açık veya kapalı her türlü alanda kesintisiz işlem yapabilmelerini sağlayan dolayısıyla müşterilerine sunacakları kullanıcı deneyimini etkileyen en önemli noktadır. Cihazlarda bunu etkileyen iki unsurdan biri GSM operatörünün sağladığı kapsama alanı,
Hazal Erdi 25 Mayıs 2017 Perşembe 16:04
Ödeme Cihazları & Yazarkasa

İşletmemde Birden Fazla Seyyar Pos Cihazı Bulunmasına Rağmen Bir Tek Yazarkasam Mevcuttur, Yeni Uygu...

Yeni dönemin başlaması ile işletmesinde taşınabilir EFT POS cihazı bulunduran işletmeler yeni nesil akıllı yazarkasa kullanmaları gerekmektedir. İşletmenizde kullandığınız EFT POS cihazları yerine artık yeni nesil akıllı yazar kasa kullanacaksınız. Bu sistemde tek bir cihaz üzerinden hem satış yapabilecek
Uğurcan Altay 15 Mayıs 2017 Pazartesi 11:27
Ödeme Cihazları & Yazarkasa

Merhabalar, Bir Işyerimizin Faaliyet Konusunu Kişisel Ve Kurumsal Performans Yönetim Danışmanlığı Ol...

Yapılan iş S.Meslek faaliyeti kapsamında ise ÖKC kullanmak zorunluluğu yoktur. Ancak Nihai tüketiciye ticari kazanç elde etmek üzere satılması halinde ÖKC kullanılması gerektiği kanaatindeyiz. Ancak konuya ilişkin Maliyeden mukteza almanızı öneririz.
Dilan Gökçen 29 Nisan 2017 Cumartesi 22:44
Ödeme Cihazları & Yazarkasa

Merhaba 01.01.2016 Tarihi Itibariyle Yeni Nesil Ökc Kullanma Zorunluluğu Var. Yakıt Firmalarında Pom...

Akaryakıt pompaları için Yeni nesil ÖKC kullanılmaz.Özel donanımlı cihazlar kullanılmaya devam edilir.
Nuran Keske 28 Nisan 2017 Cuma 16:15
Ödeme Cihazları & Yazarkasa

İyi Günler ;1-)Yeni Tip Yazarkasalar Için Fiş Kesme Sınırı Varolduğunu Biliyorum,sınırı Aşan Işlemle...

1 Sınırı aşan teslimlerde yeni tip pos cihazlarından tahsilatlar parçalar halinde yapılması gerekir. 2 Ürün tanıtımı ile ilgili bilgileri yazar edineceğiniz yerden öğrenebilirsiniz. 3 Yazar kasa kullanma mecburiyeti olmayan yerlerde bu uygulama söz konusu değildir. Dönüşüm yapılmayacağından sorun olmayacaktır.
Saadet Ercan 28 Nisan 2017 Cuma 07:45
Ödeme Cihazları & Yazarkasa

İyi Günler Kafeterya Işletmesi Yeni Nesil Pos Cihazı Aldı.ancak Bankalar Yazılımını Yetiştiremiyorla...

Eski seyyar pos cihazını kullanmamak şartı ile eski ÖKC kullanabilirsiniz.
Necmi Güvercin 28 Nisan 2017 Cuma 06:48
Ödeme Cihazları & Yazarkasa

Teksitl Firmasında Çalışmaktayım.avmlerde Bulunan Perakande Mağazalarımızda Internet Kesintisi Gibi ...

Nihai Tüketiciler perakende satış yapan ve ÖKC Kullanmak zorunda olanlar, Kapıda ve masada Pos cihazı ile tahsilat yapan mükellefler nesil ÖKC kullanmak zorundadır. Faturalı Satışların tahsilini eski tip POC cihazıları ile yapmaya devam ederler.
İbrahim Yılmaz 28 Nisan 2017 Cuma 06:05
Ödeme Cihazları & Yazarkasa

İyi Çalışmalar Bazı Müşterilerimiz Daha Önce Fatura Kestiği Müşterilerin Den Alacağını Pos Cihazında...

Kredi kartı pos cihazları satış dışında kullanılması halinde öncelikle KDV beyannamesinde soru yaratacaktır.POS cihazı Cari hesap tahsiili için kullanılamaz.Konu ilgili Maliye Bakanlığının duyurusu aşağıdadır. KREDİ KARTI SATIŞ (POS) CİHAZI İLE YAPILAN SATIŞLAR VE KDV BEYANNAMESİNİN 45 NO’LU “KREDİ KARTI İLE
Hülya Asım 27 Nisan 2017 Perşembe 23:03
Ödeme Cihazları & Yazarkasa

Sayın Üstadım Benim Medikal Ürünler Masaj Aletleri Tansiyon Cihazları Satan Mükellefim Var.kdv Oranl...

Bahsettiğiniz ürünler ve cihazlar KDV Kanunu II sayılı listede Diğer Mal ve Hizmetler kısmında bulunmaktadır. (KDV Oranı %8) Detaylı olarak bakmanızı öneririz.
Sena Başçı 27 Nisan 2017 Perşembe 03:05
Ödeme Cihazları & Yazarkasa

Merhabalar,gümüş Alım Satım Ve Tamiri Işyeri Olan Mükellefim Alış Faturalarında Gümüş Gram Olarak Gö...

KDVK’nun 17/4 g bendi ve 69 no'lu KDV GT uyarınca, Gümüşten mamul veya gümüş ihtiva eden eşyalar ile sikke teslimlerinde ve ithalatında katma değer vergisi matrahı, teslim bedelinden külçe gümüş bedeli düşüldükten sonra kalan miktar olarak belirlenmiştir. Tespit edilecek
Kerim Bir 27 Nisan 2017 Perşembe 02:34
Ödeme Cihazları & Yazarkasa

Sayın Yetkili , ( 932990 Nace Kodu Ile) - Başka Yerde Sınıflandırılmamış Çeşitli Eğlence Hizmetleri ...

Bilet ile (Sinema, tiyatro,Spor ve konser alanları gibi) girilen yer işletmelerinde ÖKC kullanılmaz.
Şafak Serez 26 Nisan 2017 Çarşamba 22:35
Ödeme Cihazları & Yazarkasa

Bir Mükellefim Ticari Faaliyetinde Kullandığı Biçerdöveri Için Bir Benzin Istasyonundan Perakende Fi...

68 no'lu KDV MÜkelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyeti Hakkında Kanun İlgili GT'ne bakınız.
Ramazan Baran 26 Nisan 2017 Çarşamba 15:51
Ödeme Cihazları & Yazarkasa

İyi Günler Dilerim. 2016 Yılı Itibariyle Yeni Nesil Yazarkasa Pos Cihazı Kullanmaktayız. Ancak Aynı ...

BU KONU İLE İLGİLİ TEBLİĞLERDE BİR DÜZENLEME MEVCUT DEĞİLDİR.
Rojda Gökçen 22 Nisan 2017 Cumartesi 20:33
Ödeme Cihazları & Yazarkasa

Eski Nesil Yazarkasa Kullanan Limited Şirkte Kasım 2015 De Tasfiyeye Girerse Yinede Yeni Nesil Yazar...

Konu hakkında genel tebliğde bir açıklama yoktur.Vergi idaresinden görüş alınız.
Muharrem Saatçi 22 Nisan 2017 Cumartesi 02:09
Ödeme Cihazları & Yazarkasa

Sayın Üstad Sorum Yeni Nesil Yazar Kasa Ile Ilgili Satışları Tamamen Toptan Olan Ancak Tahsılatını S...

Yazar kasa kullanmak zorunda olanlar ve seyyar pos cihazı kullananlar yeni nesil cihazı olacaklardır. Verdiğiniz örnekteki müşteri yeni nesil kullanmak zorunda değildir.
Birgül Sezen 21 Nisan 2017 Cuma 22:33
Ödeme Cihazları & Yazarkasa

Merhaba. Yeni Nesil Yazarkasa Izin Yazısını Aldık Ve Iki Adet Yeni Nesil Yazar Kasa Aldık. Işyerimiz...

Eski tip ÖKC ları belirlenen tarihlere kadar veya mali hafızası dolana kadar kullanabilirsiniz :Hangi tip ÖKC nerede kullanacağınızın VD bildirmeniz gerekir.
Aylin Serttaş 20 Nisan 2017 Perşembe 14:19
Ödeme Cihazları & Yazarkasa

Merhaba, 2 Sorum Olacak ; - Vakıflarda Kullanılan Kredi Kartı Çekimi Için Kullanılan Pos Cihazı Bu K...

Seyyar pos cihazı kablosuz olarak kullanılan cihazlardır.detaylı bilgi 69 ve 70 nolu ÖKC Tebliğlerde mevcuttur.
Cezmi Uzun 20 Nisan 2017 Perşembe 10:42
Ödeme Cihazları & Yazarkasa

Merhaba, Bir Günde Aynı Firmadan Alınan Yazar Kasa Fişlerinin Sınırı 880 Tl Geçer Ise Fatura Alma Me...

Satılmak üzere alınan mallar için ÖKC fişi alınmaz.1 TL de olsa Fatura alınacaktır.Yazar kasa fişi ile yedek parça alınmaz.fatura alınır.
Mehmet Özdil 20 Nisan 2017 Perşembe 06:11
Ödeme Cihazları & Yazarkasa

Yeni Nesil Pos Cihazı/yazar Kasa Alan Ve Kullanmaya Başlayan Müşterim Daha Önce Kullandığı Sabit Pos...

Kapıda ve masada POS cihazı ile yapılmayan teslimler için eski tip pos cihazı ve ÖKC kullanılabilir.
Şafak Akar 20 Nisan 2017 Perşembe 03:31
Ödeme Cihazları & Yazarkasa

Merhabalar,yurt Dışından Diş(Protez Vb) Malzemeleri Ithal Ederek Yurt Içinde Doktorlara Satışını Yap...

Toptan satış yapanlar Yazar kasa kullanmak zorunda değiller. Bu durumda firmanız Yeni nesil cihaz kullanmak zorunda değildir. Mobil pos kullanmayı sürdürebilir.
İrem Taşkın 20 Nisan 2017 Perşembe 02:25
Ödeme Cihazları & Yazarkasa

Pazarda Yufka ,yumarta Satan Mükellefin Yazar Kasa Kullanma Mecburiyeti Varmıdır. Kendisi P.s.f Kesi...

MÜŞTERİNİZ BASİT USULDE İSE; ÖKC KULLANMAK ZORUNDA DEĞİLDİR.GERÇEK USULDE İSE KULLANACAKTIR.
Hümeyra Sevinç 18 Nisan 2017 Salı 21:55
Ödeme Cihazları & Yazarkasa

Merhabalar, Şubelerimizde Müşterinin Ayağına Giderek Hesap Alınıyor. Bu Nedenle Kullandığımız Bütün ...

İşlem yapılmayan günlerde ÖKC lardan z raporu alınmaz.Ancak POS cihazları ile satış dan sonra cari hesaplar için tahsilat için cihazları satış anında kullanılır.Şayet böyle bir işlem yapmaya devam olunursa KDV beyannamesinin düzenlenmesinde sürekli soru yaşarsınız.Amacı dışında POS cihazları kullanılamaz.
Ayça Güneş 18 Nisan 2017 Salı 06:05
Ödeme Cihazları & Yazarkasa

Merhaba.halı Yıkama Işi Yapan Bir Gerçek Kişi Mükellefimiz Var.firma Açılışını Yaparken Ökc Almıştık...

Müşterinizin böyle bir tercihi hakkı yoktur,Yeni nesil ÖKC kullanmak zorudadır.
Simge Erkoğlu 18 Nisan 2017 Salı 05:23
Ödeme Cihazları & Yazarkasa

Sayın Üstadım. Hurda Oto Parçasını Kdv. Den Istisnalı Olarak Faturalı Alan Firma Bu Hurda Oto Parçal...

KDV Kanunu 17/4 g maddesine göre huda metallerin her safhasında (toptan perakende) satışı KDV'den istisna tutulmuştur.
Birsen Alaycı 17 Nisan 2017 Pazartesi 17:18
Ödeme Cihazları & Yazarkasa

Eft-Pos Özellikli Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Kullanımı Başvurusundan Önce Ihtiyaç Fazlası V...

Hayır öyle bir mecburiyet yoktur.Kullanılmayan cihazlar her zaman iptal ettirilir.
Berkay Taşçı 17 Nisan 2017 Pazartesi 13:58
Ödeme Cihazları & Yazarkasa

Lisans Düzeyinde Modelistlik Mezunu Bir Bayan Işletme Defteri Esasına Göre , Sipariş Üzerine Tasarım...

Sayın Aydıner, 12 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLARI KULLANMALARI MECBURİYETİ HAKKINDA KANUNLA İLGİLİ GENEL TEBLİĞİ (Resmi Sayısı 19807 Resmi Gazete Tarihi 07/05/1988 ) Hükümlerine göre ; Terzilik faaliyetine bulunanalar ÖKC KULLANMAYACAKLARDIR. (aynı zamanda kumaş ticaretinde bulunanlar
İrem Taşkın 17 Nisan 2017 Pazartesi 04:59
Ödeme Cihazları & Yazarkasa

Merhaba,kolay Gelsin. Kahvehanelerde Yazar Kasa Kullanma Zorunluluğu Var Mı? Bu Konu Hakkında Bilgi ...

Satışlarını Perakende Satış Fişi ile belgelendirmek isteyen Kahvehane ve çay ocağı işletmeleri 209 Sıra No’lu VUK Tebliği Uyarınca yazar kasa kullanım zorunluluğu yoktur .İsteğe bağlı olarak Yazar kasa kullanabilirler.
Tuğba Saatçi 16 Nisan 2017 Pazar 12:46
Ödeme Cihazları & Yazarkasa

Yeni Nesil Ökc Hk.; 1- Mükellef Cam Işi Ile Iştigal Ediyor Ve Satışları Yüksek Ve Fatura Kesiyor. Es...

Perakente satış yapıldığı sürece Yeni nesil ÖKC kullanmak zorunluluğu vardır.
Özlem Özdemir 15 Nisan 2017 Cumartesi 19:09
Ödeme Cihazları & Yazarkasa

Sayın Meslektaşım, Eczanelerdeki Mobil Pos Makinasını Kullanmaya Devam Edebilirmiyiz Yoksa Yeni Nesi...

Eczanelerdeki mobil pos makinasını kullanmaya devam edebilirsiniz. Yeni nesil ÖKC; Kapıda ve masada tahsilat yapılması halinde zorunludur. Mevcut ÖKC Mali hafızası dolana kadar (En geç 31/12/2015 ) kullanabilirsiniz. 01/01/2016 tarihinden itibaren Yeni nesil ÖKC kullanımı herkes için zorunlu
Simge Erkoğlu 15 Nisan 2017 Cumartesi 11:03
Ödeme Cihazları & Yazarkasa

Yanyana Hem Çiğköfte Hem De Kuruyemiş Dükkanı Olan Bir Mükkellef Iki Dükkanı Içinde Tek Yazarkasa Po...

Her bağımsız bölüm için ayrı ÖKC kullanılır.Aynı alan(Aynı dükkan) içinde değişik reyon veya stant olması halinde tek ÖKC Kullanılabilir.3100 ÖKC Genel tebliğleri ve Sirküleri inceleyiniz.
Erkan Müftüoğlu 14 Nisan 2017 Cuma 04:01
Ödeme Cihazları & Yazarkasa

Merhabalar;sorum 1.sınıf(Bilanço Usulu) Mükellef Bakkal Işi Ile Uğraşmaktadır(Merkez Ve Şubeli) Mevc...

Mükellefler ihtiyaçları oldukça ÖKC alabilirler herhangi bir sınırlama yoktur.
Esma Aşçı 13 Nisan 2017 Perşembe 16:34
Ödeme Cihazları & Yazarkasa