+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Matbuu Defterler

Sayın Oda Yetkilisi Odanıza Kayıtlı Üyenizim Benim Sorunum Muhasebe Işlerini Yürüttüğüm Mükellefleri...

Tahsilat sorununuz varsa, ilgili mükelleflerin defterlerini geri iade ederek alacak davası açabilirsiniz. Defter teslimini mutlaka devir teslim tutanağı ile ve Odamızı bilgilendirmeniz gerekmektedir. Defterlerini almak istemezse noterden ihtar çekebilirsiniz. , saygılar. Genel İdare Müdürlüğü
Aslı Aşkın 30 Nisan 2017 Pazar 14:22
Matbuu Defterler

Diş Hekimi.kendi Şahsına Çalıştığı Zaman.(Özel)Hangi Defteri Tastik Ettirmek Zorundadır ?

GVK’nun 37/7’nci maddesi uyarınca, bağımsız çalışan diş hekimleri ticari kazanç elde etmektedirler. Ticari kazanç sahiplerinin tuttuğu defterler için VUK'nun 196’ncı maddelerine bakınız.
Gülüm Erarslan 29 Nisan 2017 Cumartesi 01:39
Matbuu Defterler

Şimdiden Vereceğiniz Cevap Için Teşekkür Ediyorum: Sorum Çalıştığım Kurum Perakende Sektötüyle Uğraş...

KDVK’nun 17/4 e’nci maddesine göre, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerin teslimleri KDV’den istisnadır. Bunun dışındaki mükelleflerin teslimleri için Sayılı B.K.K. da belirtilen oranlar uygulanmaktadır.
Tuğberk Turna 27 Nisan 2017 Perşembe 04:40
Matbuu Defterler

İyi Günler.. Bir Müşterimin Karar Defteri Kayıp Olmuş.bununla Ilgili Vergi Dairesine Başvuru Yapmamı...

Karar defteri, VUK uyarınca tasdike tabi defterlerden olmadığından her hangi bir cezai müeyyide söz konusu değildir. Yeni bir deftere edebilirsiniz.
Serkan Aydın 27 Nisan 2017 Perşembe 01:12
Matbuu Defterler

Merhabalar, Bir Mükellefimin Banka Hesapları Yoğun Şöyleki Aynı Günde En Az 10-12 Adet 0,14 0,05 Gib...

Kayıt yaparken açıklama bölümünde ayrıntının belirtilmesi durumunda, aynı gün kesilen komisyonları tek kalemde gider yazmanızın mümkün olacağını düşünüyoruz.
Esma Çiftçi 25 Nisan 2017 Salı 12:18
Matbuu Defterler

Merhabalar, Özel Bir Şirkette Muhasebeciyim. Kıdem Tazminatı Ile Ilgili Özel Bir Konuda Değerli Görü...

Değerli Meslek Mensubu Yapılan ödemeler sizin de bildiğiniz gibi yapıldığı dönemde tek düzen hesap planına uygun olarak kayıtlara alınmaktadır. (Dönemsellik gereği)
Fatma Gülci 23 Nisan 2017 Pazar 16:14
Matbuu Defterler

Merhaba. Önce Ilginize Şimdiden Teşekkür Etmek Istiyorum . Sorum Şöyle. Bir Şahıs Firmasının Işe Baş...

Gelir vergisi mükellefleri işe başlamadan önce ticari defterlerini tasdik ettirirler. İşe başlama bildirimini işe başladıktan sonra 10 gün içinde dairesine bildirerek mükellefiyet tesis ettirirler (VUK 168)
Sevda Artuk 21 Nisan 2017 Cuma 17:30
Matbuu Defterler

Sayın Üstadım Serbest Meslek Defteri Tutmakta Olduğum Bir Avukat Mükellefim Ciroları Yüksek Olması N...

VUK’nun 210’ncu maddesi uyarınca, Serbest meslek erbabı bir (Kazanç defteri) tutarlar. 212’nci maddeya göre, noterlerin ve noterlik görevini ifa mükellef olanların ve borsa acentalarının resmi defteri "kazanç defteri" yerine geçer. GVK’nun 67 ’nci maddesine göre, gerçek usulde serbest meslek kazancı,
Semra Öz 17 Nisan 2017 Pazartesi 15:09
Matbuu Defterler

Mükellef 15.06.2005 Tarihinde Bir Minibüs Alıp Basit Usüle Tabi Olarak Servisciliğe Başlıyor.(Taşıt ...

Mükellefin gerçek usule tabi olduğu zaman aracın emsal bedel üzerinden envantere kaydedilmesi gerekirdi. VUK'nun 116 118'nci maddeleri uyarınca son defterlerinde düzeltme kaydı yaparak taşıt aracını envantere dahil edebileceğinizi ve defter değeri üzerinden maliyet hesaplayabileceğinizi düşünüyoruz.
Hülya Asım 16 Nisan 2017 Pazar 08:16
Matbuu Defterler

Mrb. Sadece Sigorta Acenteliği (A Acentesi) Yapmakta Olan Bir Mükellef Hangi Defterleri Tastik Ettir...

VUK'nun 177 181'nci maddelerine bakınız.
Aysen Mert 12 Nisan 2017 Çarşamba 13:54
Matbuu Defterler

Odanız Üyesiyim.hergün En Az 2 Defa Odanının Sitesine Girip Güncel Olayları Takip Etmeye Çaılışıyoru...

Listeyi düzelterek tekrar göndemenizin uygun olduğunu düşünüyoruz.
Fatma Gülci 8 Nisan 2017 Cumartesi 16:53
Matbuu Defterler

İyi Çalışmalar, Bir Sigorta Acenteliği Şirketi Olan Mükellefime Yevmiye, Kebir, Envanter Defteri Yan...

Bahsettiğiniz defter VUK ve TTK'na göre tutulması ve tasdiki zorunlu defterler arasında yer almamaktadır. Ancak bahsetmiş olduğunuz defterin sigorta göre tutulan bir defter olduğu anlaşılmakta olup noter tasdiki zorunluluğu 2006 yılında kaldırılmıştır. Defteri tutma yükümlülüğü devam etmektedir. Danışma Birim
Ece Eski 8 Nisan 2017 Cumartesi 01:15
Matbuu Defterler

Maliyeden 15.06.2007 Tarıhlı Defter Ve Belgeleri Inceleme Yazısını Teblığ Aldık.15 Gunluk Sure Bıttı...

Aramalı incelemeler hariç, mali tatil döneminde mükellefin defter belgelerinin ibrazı talep edilemez, mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmaz.
Eray Sezer 7 Nisan 2017 Cuma 14:17
Matbuu Defterler

2009/04 Döneminde Bir Meslektaşımdan A.ş. Devraldım Ve Defterlerini Tutmaya Başladım. A.ş. Ortakları...

Değerli Meslek Mensubu 1479 sayılı Kanunun mülga 24 üncü maddesi ile 01/10/2008 tarihinden önce anonim şirketlerin kurucu ortakları ve yönetim üyesi olan ortakları sigortalı sayılmakta iken, 4 1/b bendinin (3) numaralı alt bendi ile 01/10/2008 tarihinden itibaren sadece anonim şirketlerin
Burcu Nişancı 6 Nisan 2017 Perşembe 14:32
Matbuu Defterler

Merhaba, Sorum Idarenin Yaptıgı Inceleme Sırasında Faturaların Üzerine Mahsup, Tahsil,tediye Fişi Çe...

213 Sayılı VUK 219.maddesine göre Defterlere yapılan kayıtlar için Mahsup,tediye ve tahsil fişi düzenlenmesi "Kayıt nizamı" zorunluluğudur. Kasa hesabının işlimesi 8.000 YTL'nin altındaki hareketlerde tediye veya tahsil fişi düzenlenmesi gerekir.
Büşra Efe 6 Nisan 2017 Perşembe 11:18
Matbuu Defterler

İyi Çalışmalar. V.u.k.220 Md Göre Onaylanması Gereken Defterlerde Yevmiye Defteri Ve Envanter Defter...

Defteri Kebir VUK'a göre tutulması zorunlu ancak tasdiki zorunlu defter değildir. TTK'ya göre ise, defteri kebir tutlması ve tasdiki defterdir. TTK'ya göre mükelleflerin borç alacak ilişkilerinde ticari defterlerin kanıt olarak gösterilebilmesi için açılış ve kapanış tasdiklerinin noterlere yaptırılması zorundadır.
Eda Tosun 6 Nisan 2017 Perşembe 10:16
Matbuu Defterler

Merhaba; Bir Meslek Mensubu Bir Limited Şirkete %1 Ortak Olabilirmi Ve Ortak Olabilirse Defterlerini...

İmza yetkisi almadığınız sürece ortak olabilirsiniz. Defter tutmanızda yasal olarak bir sorun yok. , saygılar. Genel İdare Müdürlüğü
Miray Güçal 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:59
Matbuu Defterler

İki Gerçek Kişiden Oluşan Kollektif Şirket Ortağından Biri,hissesini Gerçek Diğer Bir Kişiye Devredi...

Kollektif şirket defterleri şirketin tüzel kişiliğine aittir. Ortaklık devri şirketin tüzel kişiliğini etkilememektedir. Bundan dolayı, hisse devri öncesi defterlerin devri sonrasında kullanılmasında bir sakınca bulunmamaktadır.
Salih Atacı 5 Nisan 2017 Çarşamba 11:40
Matbuu Defterler

Serbest Meslek Defterlerinin (Doktor-Avukat V.s.)Işyerinde Bulundurma Zorunluluğu Varmıdır Ve Defter...

VUK’nun 219 ve 353’ncü maddelerine bakınız.
Nuran Keske 3 Nisan 2017 Pazartesi 20:10
Matbuu Defterler

Sınıf Değiştirme Ile Ilgili Olarak Vuk 177.m.de 3 Bendinde 1 Ve 2 Numaralı Bentlerdeki Işlerin Berab...

1 52 000 x 5 = 260 000 YTL ve 96 000 YTL tutarlarını ayrı ayrı değerlendirmeniz gerekmektedir. her iki tutarın ayrı ayrı aşılması gerekmektedir. 2 Bizim görüşümüze göre, 2006 yılı tutulacak defterler için, 2004 sonunda açıklanan
Birkan Satı 3 Nisan 2017 Pazartesi 19:58
Matbuu Defterler

İyigünler; Ltd Şirket Iki Ortaklı Ve Eşit Paya Sahipler. Ortaklardan Birisi Diğer Ortağın Hiç Sevmed...

Nama yazılı hisse senetlerinin devri, hisse senedinin arkası ciro edilerek, senedi devir alana teslimi ile gerçekleşiyor (TTK Md. 416), bu devir işleminin şirkete karşı hüküm ifade edebilmesi için şirketin pay defterine yazılması gerekmektedir. Pay defterlerine yapılan bu kayıtlar, hisse devirlerinin
Hazal Erdi 3 Nisan 2017 Pazartesi 10:09
Matbuu Defterler

İyi Çalışmalar,mobilya Ticareti Yapan Bir Mükellefimin 2008 Yılı Alış Ve Satışları 94970.-Tl Al.1081...

Müşteriniz için bilanço esasına göre defter tasdik ettirilmiş ise 2010 yılı için bu defterler tutulacaktır. Bilanço esasına göre tasdik yevmiye defteri işletme hesabı esasına göre tutulamaz.
Erkan Müftüoğlu 3 Nisan 2017 Pazartesi 08:41
Matbuu Defterler

Merhabalar.işletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükellefim Ana Faaliyetinden Farklı Olarak Farkl...

İşletme esasına göre defter tutan gelir vergisi mükelleflerinin ikinci bir işyeri açmaları halinde durumu vergi dairesine bildirmek zorundalar. İkinci şube olarak açılmış ise ayrı bir defter tasdikine gerek yoktur. Aksi takdirde işletme defteri tasdik ettirilir. 3100 sayılı ödeme kaydedici
Mertay Karakaş 1 Nisan 2017 Cumartesi 23:07
Matbuu Defterler

Sn.meslekdaşım.denetmen 2006 Yılına Ait De Fter Ve Evrakları Geçen Hafta Şifahen Istemektedir.mükell...

VUK incelemeye ilişkin hükümlerinde mükelleflerin defter ve belgelerinin inceleme elemanları tarafından yazı ile istenmesi zorunludur. Yazı ile istenilmeyen defter belgeler incelemeye ibraz edilmez. 6111 Sayılı Yasaya göre dileyen mükellefler 2006 2009 yıllarına ilişkin gelir, kurum, muhtasar ve KDV vergi
Hazal Erdi 31 Mart 2017 Cuma 21:07
Matbuu Defterler

2006 Takvim Yılı Defterlerini A4 Süreksiz Form Olarak Tasdik Ettirebilirmiyiz.kanuni Dayanağı Nedir....

TTK’nun 70,71,72’nci maddelerine göre, yevmiye ve envanter defterleri ciltli ve sahifeleri müteselsil sıra numarası ile veya müteharrik yapraklı olması, defterinin de ciltli ve sayfaları müteselsil numaralı olması gerekmektedir. Bundan dolayı A4 kağıtlarına tasdik mümkün değildir. Defter tasdik ücretleri için
Selen Işık 29 Mart 2017 Çarşamba 20:08
Matbuu Defterler

Sayın Yetkili:ben Stajı Başlatma Sınavını Kazanmış Ve Eylül Döneminde Stajımı Başlatmak Istiyorum.st...

Yasal olarak tutmakla yükümlü olduğu defterlerin fotokopisi ile vergi dairesinden alacağı bilanço esasına göre yazı ile teslim edebilirsiniz. İncelenir, sorun olması durumunda size bilgi verilecektir. , saygılarımızla.
Aylin Serttaş 28 Mart 2017 Salı 12:12
Matbuu Defterler

Resmi Defterlerin Mühürlü Yüzüne Yazılım Yapılıp Defter Yetmediği Zaman Arka Yüzüne Döküm Yapılırmı?...

Bilgisayar ortamında tutulan defterlerin ne şekilde tasdik edileceği VUK 225/b maddesinde açıklanmıştır.Sizin bahsettiğiniz yöntem kanuna aykırı bir yöntemdir.Bilgisayar çıktılı yaprakların arka tarafı kullanılamaz.
Kerim Bir 27 Mart 2017 Pazartesi 00:59
Matbuu Defterler

Sayın Ilgili Malum Yıls Osnu Itibariyle Ocak Ayında Aralık 2006 Faturaları Gelmektedir. Bu Faturalar...

Geç gelen faturaların ödemenin yapıldığı döneme (2007) kaydedilmesi uygun olacaktır. Gider kaydetme açısından durum bu olsa da, Danıştay Vergi Daireleri Genel Kurulunca verilen bir Karar’da; “Yasal defterlere süresinde kaydedilmeyen alış belgelerinde gösterilen KDV’nin indirilemeyeceği” belirtilmiş bulunmaktadır.
Can Atacı 23 Mart 2017 Perşembe 12:14
Matbuu Defterler

Ltd.şti. Işyerinde Evcil Hayvan Beslemektedir, Bu Hayvan Için Yapılan Veterinerlik Ve Ilaç Ve Gıda A...

Gerek Gelir vergisi (40.madde) gerekse kurumlar vergisi (8.madde) kanununda indirilebilecek giderler tanımlanmıştır. Bu maddeleri incelediğinizde yapılan giderlerin işle ilgili ve ticari faaliyetin sürdürülmesi için gereklilik arzetmesi koşulu bulunmaktadır. İşyerinizdeki evcil hayvanınız bu amaçla alınmış ise yapılan masrafları indirim konusu
Tuğsan Keskin 22 Mart 2017 Çarşamba 16:16
Matbuu Defterler

Sayın Üstadım,birkaç Soru Sormak Istiyorum.(Farklı Yorumlar Olduğundan Tereddüt Yaşıyorum) 1-Iki Diş...

Serbest Meslek Erbapları kendi aralarında kurdukları adi ortaklak için S.M.Kazaç defteri tasdik ettiriler ve S.M.Makbuzu düzenlerler. Sizin yapmış olduğunuz doğrudur. SM Kazanç defteri günü gününe tutulmak ve işyerinde olması gereken bir defter olduğu için A 4 boyutunda bastırılmasının yanlış olduğu
Zeynep Birsen 21 Mart 2017 Salı 22:26
Matbuu Defterler

Merhabalar.01/06/2009 Tarihinde Noter Satışıyla Ticari Araç Satın Alan Mükellef Bu Durumu Tarafıma 0...

Müşterinizin satın almış olduğu aracı işletmesinde kullanacaksa, satın almadan önce mükellefiyetinin tesisinin yapılması gerekir. Ayrıca, VUK 221/3.maddesine göre ticari işe başlamadan önce tasdik edilmesi gerekir. Ancak, vergi dairesine kayıt yapıldıktan sonraki 1 ay içinde kanuni defterler tasdik ettirilmiş ise
Erkan Müftüoğlu 19 Mart 2017 Pazar 02:31
Matbuu Defterler

İi Günler.bu Yıl Defterlerini Tutmaya Başladığım Bir Şirkette 331 Hesap 28.000 Ytl Gibi Bir Rakamla ...

Kasa hesabı müsaitse ortağa ödeme yaparak kapatabilirsiniz.
Kıvanç Kılıç 18 Mart 2017 Cumartesi 12:37
Matbuu Defterler

Özel Bir Kuruluşolan ...... Odası Mükellefimiz 2005-2006 Kasa Defteri Tasdik Ettirilmiş.ancak Günlük...

Adını belirtmemiş olduğunuz Oda, bir kanunla kurulmuştur. Sözkonusu Odanın kuruluş kanununda tutacağı defterler belirtilir. Kanunda kasa defteri tutması zorunluluğu tutulur. Sözkonusu Odanın iktisadi işletmesi var ise, VUK ve TTK'ya göre tutulması gereken defterleri tasdik ettirmesi gerekir.
Birol Güveci 17 Mart 2017 Cuma 23:16
Matbuu Defterler

Öncelikle Vereceğiniz Cevap Için Teşekkür Ederim. 1-Ticari Defterlerden Ttk Nununa Göre Defter-I Keb...

1 Tasdik mecburiyeti için TTK'nun 69'ncu, VUK'nun 220'nci maddelerine bakınız. 2 Kapanış tasdiği yapılmamasının VUK açısından bir sonucu Danıştay kararlarına göre, mücbir sebep halinde bile mükellefin ibraz yükümlülüğü ortadan kalkmamaktadır. Ancak mücbir sebeb halinin ispatı halinde mükellef
Dilara Çevik 17 Mart 2017 Cuma 16:15
Matbuu Defterler

Üstadım Iyi Günler .bir Gerçek Kişi Şahıs Mükellefi 31.05.2010 Tarihinde Araç Alarak Işe Başlıyor.an...

Satın alınan araç nakliyecilik faaliyetinde kullanılacaksa (Bedel karşılğı yük Taşıma işi)mükellefiyeti 31/05/2010 tarihide başlayacaktır.Aksi durumda müşterinizin ticari faaliyetinde kullanılacaksa bildirimi alındığı tarihten itibaren bir ay içinde olacaktır.Ticari defterler işe başlamadan önce tasdik ettirilmesi gerekir (VUK.221/3)
Ülkü Aydoğdu 15 Mart 2017 Çarşamba 06:46
Matbuu Defterler

Vuk Açısından Damga Vergisi Defterine Ara Tasdik Gerekir Mi?

Tasdike tabi defterler için VUK'nun 220'nci maddesine bakınız.
Ramazan Baran 15 Mart 2017 Çarşamba 00:20
Matbuu Defterler

Sayın Işletme Hesabı Esasına Göre Tutulan Defterlerde, Yaptığımız Kayıtlar, Gider Ve Gelir Kayıtları...

İşletme hesabı esasına göre defter tutan vergi mükellefleri sizin de bahsettiğiniz gibi işletme defterlerinde gelir ve giderlerini, dönem sonlarında işletme hesap hülasasını yazarlar. Bunun dışında işletme defterinin bir arka kısımdaki herhangi bir sayfasına işletmeye kayıtlı maddi duran varlıklar (demirbaş,
Fehmi Yılmaz 14 Mart 2017 Salı 10:55
Matbuu Defterler

İi Günler.b Tipi Sigorta Acenteliği Işi Yapıcak Olan Firmayı Ltd.şirket Stadüsünde Kurabilirmiyim?ay...

Şirketi ltd şti statüsünde kurmanız mümkündür. Bilanço usulünde defter tutulması uygundur.
Hülya Asım 13 Mart 2017 Pazartesi 03:12
Matbuu Defterler

İşletme Defterine Tabi Mükellef Ticari Bir Araç Aldı. Aracı 1 Yıl Sonra Satacağını Söylüyor. Bu Müke...

Gelir Vergisi mükelleflerinin ticari işlerinde satın almış oldukları ticari araçları yasal defterlerine kaydetmek zorundadırlar. Ticar aracın işte kullanılmaması sözkonusu
Sevgi Söylemez 12 Mart 2017 Pazar 07:06
Matbuu Defterler

İyi Çalışmalar.işe Yeni Başlayan Mükellefin Defterini Işe Başladığı Tarih Itibariyle Tasdik Ettirmem...

Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden defterlerini tasdik ettirmeye mecburdurlar. (VUK 221). Tasdiki mecburi olan defterlerden herhangi birinin tasdik muamelesinin, süresinin sonundan başlayarak 1 ay içinde yaptırılmış
Elanur Şimşek 11 Mart 2017 Cumartesi 04:59
Matbuu Defterler

Vakfın Bilanço Esasına Göre Defterlerini Tuttan Mali Müşavir Yine Aynı Vakfın Düzenlenmesi Istenen I...

Bahsetmiş olduğunuz raporun düzenlenmesinde 3568 sayılı meslek yasası ve Muhasebe uygulama genel tebliğinine göre bir sakınca yoktur.Ancak Vakıflar İstanbul Müdürlüğüne münracaat ederek onların mevzuatına uygunluğu konusunda görüş alınız.
Birgül Sezen 10 Mart 2017 Cuma 23:10
Matbuu Defterler

Merhaba; 2009 Yazında Smmm Ruhsatı Almaya Hak Kazandım. Ekim 2009 Da Eşimin Ortak Olduğu Bir Limited...

1 Şirkette imza yetkiniz olmadığı sürece büro açabilirsiniz. 2 Engel bir durum yok, 3 Şirket içi büro açmak çalışma usul ve gereğince yasaklanmıştır. Bu nedenle aynı daireyi kullanmanız mümkün değildir. , saygılar. Genel İdare Müdürlüğü
Muhammet Demirci 8 Mart 2017 Çarşamba 02:59
Matbuu Defterler

Çalıştığım Firmanın Serbest Bölgede Şubesi Var. Serbest Bölge Şubemin Vadeli Mevduat Hesaplarından E...

Serbest bölge kayıtlarında yer alması gerekmektedir. Kayıt örneği: Faiz gelirinin elde edilmesi / 102 BANKALAR (borçlu) 193 PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE (borçlu) 181 GELİR TAHAKKUKLARI(alacaklı) 642 FAİZ GELİRLERİ (alacaklı) / Faiz gelirlerinin aktarımı / 642 FAİZ GELİRLERİ (borçlu) 690 DÖNEM KÂRI VEYA ZARARI
Dilara Çevik 6 Mart 2017 Pazartesi 02:35
Matbuu Defterler

2002 Yılı Içerisinde Ünvan Değişiliği Yapılan Bir Anonim Şirkette Daha Önce Kulanılmak Üzere Vuk Gör...

ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPTIĞINIZ TARİHTE DEFTERLERİNİZE ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİNİZ HAKKINDA NOTERDEN ONAY ALIRSANIZ SORUNUNUZUN ÇÖZÜLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ.
Selin Arslan 4 Mart 2017 Cumartesi 23:03
Matbuu Defterler

Merhaba.bilanço Usulüne Göre Deftere Tabi Olan Mükelefime 5811 Kanuna Istinaden 100.000.-Tl.bankaya ...

5811 Sayılı yasaya istinaden bankaya yatan paraya ilişkin 102 hesap borçlu, 549 hesap alacaklı olarak muhasebe kaydını yapmış olmalısınız. istinaden yapacağınız sermaye artırımının tescil edilmesiyle 549 hesap borçlu, 500 hesap alacaklı olarak kayıt yapılır. Sermaye artışını web sayfamızın "mevzuat
Elanur Şimşek 3 Mart 2017 Cuma 23:41
Matbuu Defterler

2007 Yılında Vergi Denetmenleri Tarafından Mükellefimizden 2002 Yılına Ilişkin Defterler Isteniyor I...

Sorunuzda dile getirmiş olduğunuz prosedür vergi kanunlarına ve diğer mevzuata uygundur. Mükellefe çıkış noktası konusunda yargıya intikal etmiş bir fikir beyan etmemiz söz konusu olamaz.
Hakan Yeni 3 Mart 2017 Cuma 08:53
Matbuu Defterler

İyi Günler, Biri Ltd. Diğeri Şahıs Firması Olmak Üzere Iki Işyerindede Tam Gün Sigortalı Görünmektey...

Staj bir işyerinde yapılmaktadır. Birden fazla işyerinde sigortalı çalışmanız mümkün değildir. Meslek mensubu yoksa, muhasebe müdürü olarak çalışarak staj mümkündür.
Dilan Gökçen 1 Mart 2017 Çarşamba 23:44
Matbuu Defterler

Transit Ticaret Işlemi Yaptık 50000Usd Alış 55000 Usd Satış Rakkamımız Muhaseb Kaydı Ne Şekilde Olac...

Alınan mal bedelinin ödenmesi ve ihrac edilen ihrac edilen mal bedelinin tahsili konusunda Türk bankalarının aracılık yaparsa muhasebede mal alışının ve ihrac bedelinin tahsili mükellefin defterlerinde yankı bulacak ve gösterilecektir. Alış bedelinin aracı banka tarafından ödendiğini ihrac bedelini gene
Şafak Serez 28 Şubat 2017 Salı 18:03
Matbuu Defterler

İyi Günler Iki Sorum Olacak 1-Yeni Kurulan Iktisadi Işletmesi Olmayan Vakıfları Vergi Dairesine Bild...

1 İktisadi işletmesi olmayan Vakıfların Vergi dairesine kaydı söz konusu değildir.Ancak personel çalıştırması veya kira ödemelerinden kesilecek vergiler için mükellefiyeti açtıracaktır. 2 Vakıflar vergi mevzuatına göre defter tutmazlar.Vakıflar kanununa göre tescil tarihinden sonra defterlerini tasdik ettirirler.
İrem Taşkın 27 Şubat 2017 Pazartesi 14:35
Matbuu Defterler