+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Marka ve Tescil

Marka Tescilinden Doğan Hakların Kapsamı Uyarınca Hangi Faaliyetler Kısıtlanabilir?

İşaretin mal veya ambalajı üzerine konulması, İşareti taşıyan malın piyasaya sürülmesi veya bu amaçla stoklanması, teslim edilebileceğinin teklif edilmesi veya işaret altında hizmetlerin sunulması veya sağlanması, İşareti taşıyan malın ithali veya ihracı, İşaretin teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarda kullanılması.
Saliha Toprak 18 Ağustos 2017 Cuma 18:05
Marka ve Tescil

Madrid Protokolü Çerçevesinde Yapılacak Bir Uluslararası Başvurunun Ücreti Nedir?

Madrid Protokolü çerçevesindeki uluslar arası başvurularda birisi Türk Patent Enstitüsü'ne ve diğeri Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı'na (WIPO) olmak üzere, ayrı ücret ödenmesi gerekmektedir. TPE'ye ödenmesi gereken uluslararası marka başvurusu işlem ücreti 220 TL'dir. WIPO'ya ödenmesi gereken uluslararası başvuru ücreti
Özge Bayındır 18 Ağustos 2017 Cuma 12:12
Marka ve Tescil

Avrupa Ile Gümrük Birliği Başladığı Için Avrupa'da Daha Önce Tescilli Bütün Markalar Türkiye'de De G...

Hayır. Avrupa'da tescilli veya kullanılan her markanın Türkiye'de de korunabilmesi için kesinlikle Türkiye'de de tescil edilmesi gerekir.
Esma Çiftçi 18 Ağustos 2017 Cuma 00:33
Marka ve Tescil

Neden ".tr" Değil De ".com.tr" ?

Diğer ülkeler alan adlarını ".de" (Almanya), ".fr" (Fransa), ".it" (italya) vb. olarak kullanmaktadırlar ama Türkiye ".tr" yerine ".com.tr" alan kullanmaktadır. Bunun nedeni üç şekilde alan adı kaydı yapılmasıdır. Global düzeyde alan adı ".com"; ikinci düzey tek alan adı modeli ".tr"
Ayşe Akkurt 17 Ağustos 2017 Perşembe 23:36
Marka ve Tescil

Tescil Işlemi Eserimi Yurt Dışında Da Korur Mu?

İsteğe bağlı kayıt tescil işlemi, korumaya yönelik olmayıp sadece meydana gelen eserin eser sahibini belirlemeye kolaylık sağlayan bir işlemdir. birlikte, koruma süreci, 5846 sayılı Kanun kapsamında eserin alenileşmesi ile başlar ve bu süreci başlatmak için herhangi bir işlem yapılmaz.
Şeyma Kocatürk 17 Ağustos 2017 Perşembe 17:17
Marka ve Tescil

Endüstriyel Tasarımlarda Koruma Ne Zaman Başlar?

Endüstriyel Tasarımlar Türk Patent Enstitüsü tarafından yenilik veya ayırt edicilik unsuru açısından incelenmediğinden başvurusu için gerekli evrakların tamamının Türk Enstitüsü’ ne girişinden itibaren koruma başlar.
Hümeyra Sevinç 17 Ağustos 2017 Perşembe 14:28
Marka ve Tescil

".k12.tr" Için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Alan adı talebinde bulunan kuruluş devlet okulu ise, ilköğretim, lise ve dengi okulların müdürlük makamınca verilmiş, antetli kağıt üzerinde imzalanmış ve kaşeli yazılı izin belgesinin, Alan adı talebinde bulunan kuruluş özel okul ise, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Özel
Ayşe Akkurt 17 Ağustos 2017 Perşembe 12:40
Marka ve Tescil

Hükümsüzlüğün Etkileri Geçmişe Yansır Mı?

Markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi halinde karanın sonuçları geçmişe etkilidir. Ancak marka sahibinin kötü niyetli olarak hareket etmesinden kaynaklanan, zararın ilişkin tazminat talepleri saklı kalmak üzere hükümsüzlüğün geriye dönük etkisi şu durumları etkilemez: Markanın hükümsüz sayılmasından önce, bir markaya tecavüz sebebiyle
Fatma Gülci 17 Ağustos 2017 Perşembe 09:03
Marka ve Tescil

Türk Patent Esntitüsü (Tpe) Bilgi Döküman Birimi Hangi Konular Hakkında Çalışmalar Yapmaktadır?

TPE Bilgi Döküman Birimleri; marka, patent ve faydalı model başvuruları hakkında çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Üyelerin başvuruların nasıl yapılacağı, form ücretleri başvurularına ilişkin araştırmalar hakkında yardımcı olmaktadırlar.
İbrahim Yılmaz 16 Ağustos 2017 Çarşamba 19:14
Marka ve Tescil

".av.tr" Için Gerekli Belgeler Nelerdir?

".av.tr" alt alan adının tahsisi ile ilgili olarak, TBB'nce bilgi notu, kurallar ve taahhütname başlıkları altında 3 grup döküman ve bu dökümanlar http://www.barobirlik.org.tr adresinde kullanıcılara sunulmustur. ".av.tr" uzantılı alan adlarının tahsis edilebilmesi için; tarafımıza yapılan başvuruyu takiben, TBB tarafından
Hüseyin Mert 16 Ağustos 2017 Çarşamba 19:07
Marka ve Tescil

Bir Ülkede Tescil Edilen Endüstriyel Tasarımın Tüm Dünyada Geçerli Olacağı Düşüncesi Kamuoyunda Yayg...

Bir ülkede tescil edilen Endüstriyel Tasarımın tüm dünyada geçerli olacağı düşüncesi tamamen yanlıştır. Türkiye'de başvurusu yapılan ve tescil edilen tasarım sadece Türkiye sınırları içinde söz konusu kanunun getirdiği koruma hakkından yararlanır. Bu nedenle, ayrıca koruması istenilen her ülkede, o
Rojda Gökçen 16 Ağustos 2017 Çarşamba 13:00
Marka ve Tescil

Türk Patent Enstitüsü Nezdinde Bir Marka Tescil Başvurusuna Ilişkin Itirazlar Ne Şekilde Tevdi Edilm...

Türk Patent Enstitüsü nezdinde bir marka tescil başvurusuna ilişkin itirazlar yazılı olarak sunulmalıdır ve gerekçeli olmalıdır (şekilsel itirazlar kabul (35. Madde, 2. paragraf).
Ayça Güneş 16 Ağustos 2017 Çarşamba 12:11
Marka ve Tescil

Coğrafi Işaret Nedir?

Sınai mülkiyet hakları kapsamında olan coğrafi işaretler menşe ve mahreç işaretleri olarak iki grupta anılırlar. Bir ürünün menşei olan yöre, veya bölge adı menşe adı olarak anılır. Bu şekilde anılabilmesi için ürünün, Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan, bölge veya çok
Yılmaz Yalman 15 Ağustos 2017 Salı 21:38
Marka ve Tescil

Yurt Dışında Marka Tescili Nasıl Yapılır?

Türkiye dışındaki bir ülkede marka tescil ettirmek için, öncelikle marka tescili yapılacak ülkenin Paris Sözleşmesi yahut Dünya Ticaret Örgütü Anlaşması'na üye olması, bu anlaşmaları kabul etmemiş olmakla birlikte karşılıklılık ilkesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişileri kanunen veya fiilen marka
Çağla Akçay 15 Ağustos 2017 Salı 11:01
Marka ve Tescil

Marka Koruması Ne Kadar Sürer?

Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır. Marka onar yıllık dönemler halinde sonsuz sayıda yenilenebilir. Koruma süresinin bitiminden altı aylık süre içerisinde yenilenmeyen markalar hükümsüz sayılır.
Öznur Sözübir 15 Ağustos 2017 Salı 10:51
Marka ve Tescil

".bel.tr" Için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Alan adının tahsisi için, alan adını kullanacak belediyenin başkanı tarafından imzalı onay belgesinin ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.
Aygül Özel 15 Ağustos 2017 Salı 10:46
Marka ve Tescil

Garanti Ve Ortak Markaları Türkiye'de Tescil Edilebilir Mi?

Ortaklaşa birden fazla marka sahibi tarafından sahip olunan Ticaret ve Hizmet markalarına ek olarak 556 sayılı kanun Hükmünde Kararname yer alan madde 54 ve 55 uyarınca Garanti Markaları ve Ortak Markaların tesciline Türkiye’de izin verilmektedir. Türkiye’de Garanti Markaları:
Sevinç Gözüpek 14 Ağustos 2017 Pazartesi 21:22
Marka ve Tescil

Madrid Protokolü'ne Göre Türkiye'nin Seçildiği Uluslararası Markalar Nasıl Işlem Görmektedir?

Türkiye’de uluslararası tescile bağlı olarak elde edilen marka hakları 556 sayılı Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname uyarınca ulusal Türk markaları ile aynı şekilde korunur. Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname’ye göre koruma uluslararası tescilin Türkiye’de yürürlüğe girdiği tarihte
Öznur Sözübir 14 Ağustos 2017 Pazartesi 12:44
Marka ve Tescil

Ticaret Odası'na Kayıtlı Bir Unvanım Var, Ayrıca Marka Tescili Almam Gerekli Mi ?

Ticaret ünvanınız her ne kadar Ticaret Odası’na kayıtlı da olsa bu sizin markanızı korumak için yeterli değildir. Markalar yalnızca ile korunmaktadır. Türkiye’de markanızı tescil ettirebileceğiniz tek yetkili kurum ise Türk Patent Enstitüsü’dür.
Aleyna Birdir 13 Ağustos 2017 Pazar 21:59
Marka ve Tescil

Türk Patent Enstitüsü'ne, Bir Marka Tescili/ Tescil Başvurusuna Ilişkin Itiraz/görüş Tevdi Etmek Içi...

Markaların Korunması Hakkındaki 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 34. maddesine göre herhangi bir gerçek veya tüzel kişi veya herhangi grup veya hizmet temin edenler, üreticiler veya imalatçıları temsil eden organ, tacir veya tüketiciler gibi herhangi bir üçüncü şahıs Türk
Hülya Asım 13 Ağustos 2017 Pazar 13:50
Marka ve Tescil

Marka Devri Nedir?

Marka devri; markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerin tamamı veya bir kısmı üçüncü şahıslara devredilmesidir. Mahkeme kararının sonucu olan devir markanın devri yazılı olarak yapılır ve devir sözleşmesi taraflarca imzalanır. Markalar siciline kaydedilmeyen devir, üçüncü kişilere karşı marka hakkı olarak
Sena Başçı 12 Ağustos 2017 Cumartesi 23:22
Marka ve Tescil

3. Kişilerin Marka Tescil Başvurularına Karşı Itiraz/görüş Sunmak Için Gerekli Olan Süreler Nelerdir...

Markaların Korunması Hakkındaki 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname marka tescili öncesi itiraz ve görüş işlemlerine imkan sağlamaktadır. Marka tescil Türk Patent Enstitüsü tarafından itiraz/görüş amacı için yayınlanmasından önce aşağıdaki maddelere göre incelenir: “red için mutlak nedenler” ve “red
Simge Erkoğlu 12 Ağustos 2017 Cumartesi 22:59
Marka ve Tescil

Hangi Durumlarda Marka Kullanılmış Kabul Edilir?

Aşağıda belirtilen durumlar markayı kullanma kabul edilir; a)Tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden markanın farklı unsurlarla kullanılması, b)Markanın yalnız ihracat amacıyla ya da ambalajlarında kullanılması, c)Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması, d)Markayı taşıyan malın ithalatı
Seranay Avcı 12 Ağustos 2017 Cumartesi 22:50
Marka ve Tescil

Rüçhan Nedir? Marka Tescilinde Rüçhan Hakkı Nasıl Elde Edilebilir?

Rüçhan, önceden doğan hak nedeniyle sıralamada öne geçme hakkıdır. Önceden doğan hak, bir başka ülkede tescil başvurusu, tescil, sergileme yollarla elde edilir. Marka tescil başvurularında iki yolla rüçhan hakkı elde edilmektedir. 1 Uluslararası sözleşmelere dayanan marka tescil başvurularından doğan rüçhan
Aynur Aydın 12 Ağustos 2017 Cumartesi 16:41
Marka ve Tescil

Üretim Ve Alenileşme Tarihi Nedir?

Üretim tarihi, eserin yazımının, yapımının, v.b. tamamlandığı, alenileşme tarihi ise, eserin tamamlandıktan sonra üçüncü kişilerce görüldüğü tarihtir.
Fehmi Yılmaz 12 Ağustos 2017 Cumartesi 15:27
Marka ve Tescil

Markada Tazminat Nedir?

Marka sahibinin izni olmaksızın, marka taklit edilerek üretilen ürünü üreten, satan, dağıtan veya başka bir şekilde ticaret alanına çıkaran bu amaçlar için ithal eden veya ticari amaçla elde bulunduran kişi, hukuka aykırılığı gidermek ve sebep olduğu zararı tazmin etmekle
Miray Güçal 11 Ağustos 2017 Cuma 21:14
Marka ve Tescil

Tescil Ücreti Nedir? Nasıl Belirlenir?

Tescil edilen muamelenin bedeli üzerinden nispi olarak alınan ücrete "Tescil Ücreti" denir. Tescil ücretinin oranı, malın alım satım değeri üzerinden binde birdir ve bu oran meclisçe belirlenir. Borsaya tabi maddelerin alım ve satımları için aynı oranda uygulanmak üzere, işlem başına
Demet Elizan 1 Ağustos 2017 Salı 17:24
Marka ve Tescil

Madrid Protokolü Nedir ?

Markaların uluslararası tescili ile ilgili 1 Aralık 1995’te yürürlüğe giren ve 1Nisan 1996’da uygulanmaya başlanan Madrid Anlaşması’na ilişkin Protokol, 01.01.1999 tarihi itibariyle uygulanmaya başlamıştır. Ülkesindeki ofiste, tescilli bir marka veya tescil başvurusunun olduğu firmaların, tek bir başvuru ile protokole
Cezmi Uzun 1 Ağustos 2017 Salı 14:27
Marka ve Tescil

Türkiye'de Marka Başvurusu Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Marka Tescil başvuruları yaklaşık 1 yıl içinde sonuçlanır. Ancak markanıza benzer marka sahipleri tarafından ilan aşamasında yapılabilecek itirazlar tescil uzatabilir.
Sevinç Gözüpek 1 Ağustos 2017 Salı 11:26
Marka ve Tescil

Yurtiçinde Düzenlenen Sektör Fuarlarına Btso Organizasyon Yapıyor Mu?

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, yurt içinde düzenlenen sektörel fuarları üyelerinin takip etmesini sağlamak adına fuar ziyaretleri organize etmektedir. meslek komitesinin aldığı karara istinaden yapılan çağrıda, yeterli katılım sayısının sağlanması durumunda, tahsis edilen ücretsiz otobüslerle BTSO önünden hareket edilmekte
Yılmaz Yalman 1 Ağustos 2017 Salı 10:31
Marka ve Tescil

Markayı Kullanma Kabul Edilen Durumlar Nelerdir?

a)Tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden markanın farklı unsurlarla kullanılması, b) Markanın yalnız ihracat amacıyla mal yada ambalajlarında kullanılması, c) Markanın sahibinin izni ile kullanılması, d) Markayı taşıyan malın ithalatı, markayı kullanma sayılan durumlardır.
Tevfik Ataberk 1 Ağustos 2017 Salı 03:35
Marka ve Tescil

Tescil Ve Üyelik Işlemleri Iptali Hangi Şekillerde Olmaktadır?

Borsaya tescil ettirilmiş alım satım muameleleri tarafların yazılı müracaatları üzerine yönetim kurulu kararıyla iptal edilebilir ya da hakem heyeti mahkemeye kararıyla feshedilebilir. Aynı alım satım muamelelerinin mükerrer yapılması halinde, tescil yönetim kurulu kararıyla iptal edilir.
Ömür Ekinci 31 Temmuz 2017 Pazartesi 20:39
Marka ve Tescil

Hükümsüzlük Halleri Nelerdir? Hükümsüzlüğü Kimler, Nasıl Isteyebilir?

Yetkili mahkeme tarafından karar verilebilecek hükümsüzlük halleri şunlardır: 556 sayılı KHK'nin 7. maddesinde sayılan haller. Ancak 7. maddenin (i) bendinde tanınmış markalarla ilgili davanın tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde açılması gerekir. Markanın tescilinde kötü niyet varsa iptal davası süreye
Gülüm Erarslan 31 Temmuz 2017 Pazartesi 17:26
Marka ve Tescil

Patent Ile Faydalı Model Arasındaki Fark Nedir?

Faydalı Modelde, tekniğin bilinen durumunun aşılması kriteri aranmaz, koruma süreleri farklıdır. Araştırma ve inceleme işlemlerinin olmaması nedeniyle patent verilmesine oranla model belgesinin verilmesi, hem zaman hem de masraf açısından daha elverişlidir.
Abdulkadir Sarıbaş 31 Temmuz 2017 Pazartesi 12:02
Marka ve Tescil

Şirketim Için Hangi Alan Adını (Domaini) Almalıyım?

Girişiminizi hayata geçirmeye başladınız ve sıra alan adı (domain) almaya geldi. Alan adları ip adresi diye tabir edilen, bilgisayarların görmesini sağlayan numerik sisteminin daha kolaylaştırılmış ve rahatça girilebilmesi için kelimelerle ifade edilen halidir. Alan adını adres çubuğuna yazdığımızda, bu
Zeynep Özsemiz 30 Temmuz 2017 Pazar 14:29
Marka ve Tescil

Yoksun Kalınan Kazancın Anlamı Nedir? Nasıl Saptanır? Artırımı Nasıl Olur?

Marka sahibinin uğradığı zarar, sadece fıili kaybın değerini değil, ayrıca marka hakkına tecavüz dolayısıyla yoksun kalınan kazancı da kapsar. Yoksun kazanç, zarar gören marka sahibinin seçimine bağlı olarak, aşağıdaki değerlendirme usullerinden birine göre hesap edilir. a)Marka hakkına tecavüz edenin rekabeti olmasaydı,
İrem Taşkın 29 Temmuz 2017 Cumartesi 17:13
Marka ve Tescil

Marka Tescil Başvurusunun Reddine Neden Olabilecek Mutlak (Kesin) Nedenler Nelerdir?

Bir işletmeye ait mal veya hizmetleri diğer işletmelerinkinden ayırt edici özelliği bulunmayan, çizimle görüntülenemeyen veya benzer biçimde ifade edilemeyen, yoluyla yayınlanamayan işaretler, Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış
Gamze Ayaz 28 Temmuz 2017 Cuma 14:37
Marka ve Tescil

Yıllık Ücretin Her Yıl Ödenmesi Zorunlu Mu? Ödemezsem Ne Olur?

Yıllık ücret, her yıl söz konusu patentin başvuru tarihi esas alınarak korumanın sürekliliğini sağlamak amacıyla yatırılmalıdır. Vade tarihinde ödenmeyen ücretler ek bir ücret ödenmesi suretiyle 6 aylık ek süre içerisinde de yatırılabilir. Söz konusu ek sürede de yıllık ücretin
Çağla Akçay 28 Temmuz 2017 Cuma 13:47
Marka ve Tescil

Endüstriyel Tasarımların Koruma Süresi Ne Kadardır?

Yeni ve ayırt edici niteliğe sahip tasarımlar müracaat tarihinden itibaren 5 yıl süre ile koruma altına alınmaktadır. Bu süre yıllık dönemler halinde yenilenmek kaydıyla 25 yıla uzatılabilir. (Yenileme talebi koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden önceki 6 ay
Aysen Mert 28 Temmuz 2017 Cuma 13:30
Marka ve Tescil

Türkiye 'de Marka Tescilinde Yetkili Kurum Hangisidir Ve Bu Islemleri Kimler Yapabilir ?

Türk Patent Enstitüsü TPE, kanunlarla bu konuda yetkili kilinmistir. TPE Ankara da faaliyet gösteren Sanayi Bakanligi na bagli özerk kurumdur. Türk Patent Enstitüsünde islem yapma yetkisi ise, bizzat müracaat eden gerçek hak sahiplerine veya hak sahiplerini Enstitü Nezdinde temsile
Batuhan Aydın 28 Temmuz 2017 Cuma 12:53
Marka ve Tescil

Türkiye'de Bir Markanın Kullanmama Nedeniyle Hükümsüz Kılınması Mümkün Mü?

Markaların Korunması Hakkındaki 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Madde 42 (c) uyarınca, Türkiye’de bir marka tescilinin kullanılmama gerekçesiyle hükümsüz mahkeme kararını gerektirir. Madde 42(c) uyarınca marka kullanımının gerçekleştirilmesi için tespit edilen 5 yıllık sürenin dolmasından sonra markanın etkin şekilde kullanımı
Gamze Ayaz 27 Temmuz 2017 Perşembe 12:22
Marka ve Tescil

Uluslararası Başvuruda Bulunmak Için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Bilgisayar veya daktilo ile eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş başvuru formu (eksiksiz olarak doldurulmuş “Ücret Hesaplama Sayfası” ile birlikte; marka tescil başvurusu işlem ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekont aslı; başvuru sahibinin ticaretle, imalatla uğraştığını gösterir belge aslı veya sureti.
Can Kuzey Birdal 27 Temmuz 2017 Perşembe 10:02
Marka ve Tescil

Türkiye'de 3-Boyutlu Markalar Tescil Edilebilir Mi?

Üç boyutlu markalar sözkonusu olduğunda, 5. maddenin 1. paragrafında “malların biçimi veya ambalajlarının” kapsamında tescillerini Türkiye’de mümkün kılmaktadır. Diğer Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname’nin 5. maddenin 2. paragrafı hükmünde marka , mal veya ambalajı ile birlikte tescil
Ayça Güneş 26 Temmuz 2017 Çarşamba 16:09
Marka ve Tescil

Marka Koruma Süreleri Ne Kadardır?

Enstitü tarafından tescil edilen markalar başvuru tarihinden itibaren 10 yıl süre ile korunur. 10'ar yıllık sürelerle yenilemek suretiyle koruma sınırsız olarak uzatmak mümkündür.
Aygül Özel 26 Temmuz 2017 Çarşamba 12:33
Marka ve Tescil

".tel.tr" Için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Alan adı tahsisinin hızla yapılabilmesi için, ".tr" Alan Adı Yönetimi veya onun yetkilendirdiği makamca başvuru ve tahsis sırasında belge Ancak; tahsisi yapılan alan adı ile ilgili olarak çelişki (tutarsızlık), kötü niyet veya alan adı ticaretinin yapıldığına dair kanıt saptanması
Serdar Sözbilir 26 Temmuz 2017 Çarşamba 11:44
Marka ve Tescil

Marka Devri Nasıl Gerçekleştirilir?

Marka devri; markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerin tamamı veya bir kısmı üçüncü şahıslara devredilmesidir. Mahkeme kararının sonucu olan devir markanın devri yazılı olarak yapılır ve devir sözleşmesi taraflarca imzalanır. Markalar siciline kaydedilmeyen devir, üçüncü kişilere karşı marka hakkı olarak
Deniz Tuzcu 25 Temmuz 2017 Salı 15:50
Marka ve Tescil

Tv Programı Formatları Hangi Grupta Kayıt-Tescil Edilebilir?

Yazılı metin üzerinden İlim ve Edebiyat Eserleri grubunda metnin kimin tarafından kaleme alındığını belirlemek üzere işlem gerçekleştirilebilir, ancak, yazılı sözkonusu kişinin hakları sadece bu yazılı metinle sınırlıdır ve sadece metnin izinsiz olarak başka kişilerce tamamının ya da kısımlarının kullanılması
Birol Güveci 25 Temmuz 2017 Salı 15:09
Marka ve Tescil

Bir Marka Tescil Başvurusu Için Gerekli Evrakların Türk Patent Enstitüsü'ne Sunulması Için Süre Nedi...

Mevcut marka tescil başvurusu prosedürüne göre, marka tescil başvurusu ile birlikte tevdi edilmeyen tüm destekleyici evraklar 9 Nisan 2005 yönetmeliğin 12. Maddesine göre eksik evrakların tamamlanmasını talep eden resmi kararın bildirilmesinden itibaren uzatılması mümkün olmayan 2 ay içerisinde sunulması
Aslı Aşkın 24 Temmuz 2017 Pazartesi 17:38
Marka ve Tescil

Talimat Nedir?

Operasyonel düzeydeki uygulamaların tarif edildiği dokümandır.
Hakan Yeni 24 Temmuz 2017 Pazartesi 15:42
Marka ve Tescil

Marka Tescilinin Avantajları Nelerdir?

Marka tescili sahibine, ilgili markanın tescil kapsamındaki mal ve hizmetler için marka sahibinin izni dışındaki her türlü kullanımını engelleme verir. Marka sahibi markayı bizzat kendi kullanabileceği gibi başkalarına da marka kullanım izinleri verebilir. Markanın marka sahibinin izni dışında kullanımına
Sena Başçı 24 Temmuz 2017 Pazartesi 15:22
Marka ve Tescil