+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Mali Destek Programı

Bütçeler Kdv Dahil Olarak Mı Hazırlanacaktır?

Bütçelerin KDV dahil olarak hazırlanması gerekmektedir.
Ramazan Baran 23 Ağustos 2017 Çarşamba 20:08
Mali Destek Programı

Bağımsız Olarak Yapılacak Alternatif Enerji Üretim Tesisi ( Aeü ) Hibe Desteği Kapsamında Mı Dır?

Hayır, hibe desteği kapsamında değerlendirilmesi için mutlaka tebliğ kapsamında bulunan konularla ilgili tarımsal faaliyete yönelik olarak yapılmış veya yapılacak kullanılmak üzere bu tesisin bir ünitesi olarak kurulması ve bu tesisle aynı parselde yer alması gerekmektedir.
Ömer Efegil 23 Ağustos 2017 Çarşamba 17:57
Mali Destek Programı

Bölge Ilçelerinden Birinde Faaliyet Gösteren Sulama Kooperatifiyiz. Şebekeden Aldığımız Suyu Tarlala...

Sermaye yapıları gereği ticari esaslara göre faaliyet göstermeyen sulama kooperatifleri ürün sulama hizmeti olarak birincil tarımsal alanda faaliyet gösterdiklerinden uygun olmayacaktır.
Aleyna Birdir 23 Ağustos 2017 Çarşamba 16:52
Mali Destek Programı

Düzenlenen Bir Eğitim Için Katılımcılara Teşvik Amaçlı Olarak Ödenek Verilebiliyor Mu?

Herhangi bir eğitim için teşvik amaçlı olarak katılımcılara proje bütçesinden ücret ödenememektedir.
Batuhan Aydın 23 Ağustos 2017 Çarşamba 16:43
Mali Destek Programı

Test Ve Analiz Merkezi Olarak Faaliyet Gösteren Bir Firma Akustik Titreşim Testleri Ile Çevresel Gös...

Bu faaliyet destek kapsamında yer almamaktadır.
Esma Çiftçi 23 Ağustos 2017 Çarşamba 14:34
Mali Destek Programı

6 Proje Sözleşmesinin Feshi Durumunda Ne Gibi Yaptırımlarla Karşılaşılıyor?

Destek Sözleşmesinin feshinin durumuna göre Ajans, destek yararlanıcısına projenin tamamlanan kısmı için destek ödenmesine karar verebilir ya da destekten zamana kadar ödenmiş olan miktarların tamamının ve sözleşmeden doğan masrafların geri ödenmesi ile destek miktarının iki katı tutarında tazminat ödenmesini
Öznur Sözübir 22 Ağustos 2017 Salı 23:35
Mali Destek Programı

Ajans Personeli Potansiyel Başvuru Sahiplerine Proje Yazımı Konusunda Yardımcı Olacak Mı?

Ajans personeli teklif çağrıları kapsamında sunulacak herhangi bir projenin hazırlanması ve yürütülmesinde görev alamaz. Ayrıca bireysel istek üzerine veya bir kurumun mensuplarıyla sınırlı bilgilendirme, eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yapılamaz.
Ayça Güneş 22 Ağustos 2017 Salı 21:12
Mali Destek Programı

2012 Yılı Tarıma Dayalı Sanayide Katma Değerin Artırılması Mdp Kapsamında, Et Ürünlerinin Paketlenme...

Et ürünleri, Gıda ve İçecek İmalatı Sektörü'ne girdiğinden, 2012 Yılı Tarıma Dayalı Sanayide Katma Değerin Artırılması MDP öncelikleri arasında alan, "İşleme ve paketleme süreçlerinde yeni yöntem ve teknolojilerin uygulanması ile ürün kalitesinin ve katma değerin artırılması" önceliği ile örtüşen
Can Atacı 22 Ağustos 2017 Salı 16:39
Mali Destek Programı

Eş Finansmanları Devlet Kurumları Ayni Katkı Olarak Verebilir Mi?

Hayır. Başvuru sahibi veya ortağının ayni katkıları proje kapsamında eş finansman olarak gösterilemez.
Semra Öz 21 Ağustos 2017 Pazartesi 20:14
Mali Destek Programı

Bu Program Kapsamında Başvuru Yapabilmek Için Işletmenin Başvuru Rehberinde Belirtilen 6 Sektörel Ön...

İşletmeler başvuru rehberinde belirtilen diğer şartları yerine getirmek suretiyle esas sözleşmelerinde yer alan faaliyet konularının dışında proje başvurusunda bulunabilirler. konusu program kapsamında uygun başvuru sahibinin Başvuru Rehberinde belirtilen 6 sektörel öncelik alanında faaliyet gösteren işletme olması gerekmemektedir.
Birgül Sezen 21 Ağustos 2017 Pazartesi 15:49
Mali Destek Programı

Ortaklık Özendirilmesi Söz Konusumudur? Fazladan Puan Veriliyor Mu?

Hayır ortaklığın özendirilmesi söz konusu değildir ve puanlamada ortaklığın etkisi bulunmamaktadır.
Esma Aşçı 21 Ağustos 2017 Pazartesi 13:48
Mali Destek Programı

Kimya - Plastik Sektöründe Hangi Faaliyetler Desteklenmektedir?

Bu sektörle ilişkilendirilen proje konuları, NACE Kodları Rev.2 sınıflandırmasının “20. Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı” kodu altında yer alan uygun olmalıdır. Proje konusunun hangi sektör altında yer aldığının ve ilgili öncelik alanının tespiti ve izahı Başvuru Sahibinin sorumluluğundadır.
Gülüm Erarslan 21 Ağustos 2017 Pazartesi 11:34
Mali Destek Programı

Proje Kapsamında Eş Finansmanın Tamamı Proje Başlangıcında Hazır Bulundurulmak Zorunda Mıdır?

Eş finansmanın, proje için açılmış olan hesaplarda sözleşme aşamasında hazır bulundurulması zorunlu değildir. Ancak, hak ediş esasına göre yapılacak ödemelerden önce, ajans tarafından yapılan ön ödemenin, yararlanıcı payına düşen eş finansman ile birlikte proje kapsamında uygun şekilde harcanmış olması
İrem Taşkın 21 Ağustos 2017 Pazartesi 10:04
Mali Destek Programı

Yönetim Kurulu'nun Genel Sekreterlik'çe Sunulan Kazanan Projeler Listesine Proje Ekleme Yetkisi Var ...

Yönetim Kurulu teklif edilen projelere ilişkin bütçe miktarları üzerinde değişiklik yapamaz veya listeye yeni proje ekleyemez.
Taylan Bıçak 21 Ağustos 2017 Pazartesi 00:47
Mali Destek Programı

Proje Kapsamında Yabancı Ortağı Nasıl Bulabiliriz?

Yabancı ortaklar valiliklerimizce bulunmalıdır. Yabancı ortak bulma konusunda ABGS’nin valiliklerimize aracılık hizmeti sunması söz konusu değildir.
Özge Bayındır 20 Ağustos 2017 Pazar 18:27
Mali Destek Programı

Sözleşme Esnasında Vermiş Olduğum Teminat Mektubunu/nakit Teminatı Almak Için Ne Yapmam Gerekiyor?

Projesi biten, nihai raporunu sunan ve nihai ödemesini alan yararlanıcılar sözleşme esnasında vermiş oldukları teminat mektubunu/nakit teminatı geri alabilirler. mektubu/nakit teminatın Ajanstan geri alınması için yararlanıcılar şu prosedürü izlemelidirler: Projenin bittiğinin, nihai raporun verildiğinin ve nihai ödemenin
Esma Aşçı 20 Ağustos 2017 Pazar 18:20
Mali Destek Programı

Arazi Ya Da Bina Satın Alımı Uygun Maliyet Midir?

Hayır. Arazi ya da bina alımı uygun bir maliyet değildir (TRC2 11 EKOG 2.1.4.Maliyetlerin Uygunluğu Uygun Olmayan Maliyetler).
Büşra Efe 20 Ağustos 2017 Pazar 09:26
Mali Destek Programı

Başvuru Sahibi Aynı Anda Birden Fazla Başvuruda Bulunabilir Mi?

Başvuru sahibi, mevcut projesinin fiziki kapanışından yani son ödemesinin yapılmasından önce yeni bir proje başvurusu yapamaz.Desteklenecek yatırım sayısı IPARD süresince dördü geçemez.
Selim Güngören 20 Ağustos 2017 Pazar 00:10
Mali Destek Programı

Turizm Altyapısı Mali Destek Programı'na Kar Amacı Güden Kuruluşların Başvuruda Bulunması Mümkün Müd...

Hayır. Kar amacı güden kuruluşların Turizm Altyapısı Mali Destek Programına başvuruda bulunmaları mümkün değildir (TRC2 11 EKOG 2.1.1.
Hüseyin Mert 19 Ağustos 2017 Cumartesi 16:53
Mali Destek Programı

Eş Finansmanın Fazla Olması Değerlendirmede Artı Puan Sağlıyor Mu?

Evet, eş finansmanın en düşük miktardan ilgili başvuru rehberinde belirtilen oranda yüksek tutulması puanlama aşamasında avantaj sağlamaktadır. (Başvuru rehberlerinde alan değerlendirme tablosunda bu durum her program için belirtilmiştir.)
Mehmet Özdil 19 Ağustos 2017 Cumartesi 16:44
Mali Destek Programı

Rekabetçilik Ve Yenilik Mali Destek Programı Kapsamında Üretimini Yaptığımız Gıda Ürünlerinin Paketl...

Rekabetçilik ve Yenilik Mali Destek Programı kapsamında imalatı yapılan mamulün aynı işletmenin tesislerinde paketlenmesi, ambalajlanması konuları uygun kabul edileceklerdir. konusu faaliyetin öncelik alanları ile ilişkisini kurmak ve izah etmek başvuru sahibinin sorumluluğundadır.
Ece Eski 19 Ağustos 2017 Cumartesi 13:21
Mali Destek Programı

Yatırım Teşvik Belgesi Almak Için Nasıl Bir Yol Izlemeliyim, Ajansa Başvuruda Bulunabilir Miyim?

İlinizdeki DAKA Yatırım Destek Ofisine başvuruda bulunarak, yatırım teşvik belgesi alınmasında izlenecek prosedür hakkında bilgi edinebilirsiniz.
Dilan Gökçen 18 Ağustos 2017 Cuma 18:41
Mali Destek Programı

Adana-Karaisalı'da Organik Yumurta Üretimi Yapmaktayız. Kendi Markamı Oluşturmak Ve Ürünümü Pazara S...

Kar amacı güden kuruluşlar için birincil tarım faaliyetlerini (bitkisel hayvansal üretim) içeren projeler başvuruya uygun konular arasında yer almamaktadır. Rekabetçilik ve Yenilik Mali Destek Programı veya Mikro İşletmelerde Kurumsallaşma ve Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında yapılacak faaliyet gıda
İrem Taşkın 18 Ağustos 2017 Cuma 16:14
Mali Destek Programı

Belli Bir Sektörde Faaliyet Gösteren Bir Işletme Başka Bir Sektörde Faaliyet Gösterecek Şekilde Ajan...

Evet, “Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı” kapsamında son başvuru tarihine kadar başvuru yapacağınız sektörü faaliyet alanınıza şartıyla başvuru yapabilirsiniz.
Ayşe Akkurt 18 Ağustos 2017 Cuma 16:10
Mali Destek Programı

Güvenlik Kamera Sistemi Ve Mobese Kamera Sistemi Maliyeti Uygun Mudur?

Hayır. Güvenlik kamera sistemi kurmak programların amaç ve öncelikleri ile uyumlu değildir.
Zeynep Birsen 18 Ağustos 2017 Cuma 15:17
Mali Destek Programı

Kobi Tanımı Olarak Hangi Tanım Kullanıldı?

4 Kasım 2012 tarihli 2012/3834 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan yeni KOBİ tanımı kullanılmıştır. Bu tanıma göre KOBİ; ikiyüzelli kişiden yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon Türk Lirasını aşmayan ve
Fehmi Yılmaz 18 Ağustos 2017 Cuma 15:13
Mali Destek Programı

Proje Kapsamında Istihdam Edilecek Personel Sigortalı Olarak Mı Çalıştırılacak?

Proje kapsamında istihdam edilecek yeni personelin tam zamanlı ve sigortalı olması gerekmektedir.
Fatma Gülci 18 Ağustos 2017 Cuma 13:56
Mali Destek Programı

Yapılacak Yatırımlarda Nitelikli Işgücü Temini Için Kalkınma Ajansı Destek Sağlayabilir Mi?

Nitelikli işgücü temini konusunda Ajansın bir desteği mevcut değildir, bu konuyla ilgili olarak İŞKUR desteklerinden faydalanmanız mümkündür.
Sevgi Söylemez 18 Ağustos 2017 Cuma 13:17
Mali Destek Programı

İştirakçiler Ve Ortaklar Arasındaki Farklar Nelerdir?

İştirakçi, başvuranlar ve ortakları yönünden aranan uygunluk kriterlerini taşımak zorunda olmayan, desteğe konu projenin yürütülmesi sürecinde veya sonucunda doğrudan veya menfaat elde etmeyen, projenin güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak amacıyla projenin gerçekleştirilmesine katkıda bulunan gerçek veya tüzel kişilerdir. İştirakçilerin yaptıkları
Birgül Sezen 18 Ağustos 2017 Cuma 12:52
Mali Destek Programı

Alüminyum Profil Imalatında Faaliyet Gösteren Bir Firma Olarak Güneş Panelleri Ile Elektrik Üretmek ...

İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı Öncelik 3 altında belirtilen "temiz üretime geçişin sağlanması" önceliği kapsamında rehberde belirtilen diğer hususları sağlamanız şartıyla başvuru yapmanız mümkündür.
Kıvanç Kılıç 17 Ağustos 2017 Perşembe 17:35
Mali Destek Programı

Tuğla Kiremit Üretimine Yönelik Faaliyetler Desteklenmekte Midir?

Tuğla ve kiremit üretimine yönelik olarak modernizasyon yatırımları desteklenmektedir. Ancak modernizasyon cinsi dışındaki yatırımlar uygun proje ve faaliyet konuları yer almamaktadır.
Berkay Taşçı 17 Ağustos 2017 Perşembe 12:32
Mali Destek Programı

İkap Mali
Destek
Programı
Kapsamında
Küçük
Ölçekli
Yapım
 Işleri
 Için Proje Bütçesinde Ön Görülen D...

Buprogram kapsamında; projenin gerçekleştirileceği yere ait tadilat, bakım‐onarım, yeniden yapım, yenileme, güçlendirme, boya‐badana işleri ile alınacak makine ekipman için gerekli her türlü tesisat yapımı ve tamiratı, yer düzenlemesi ve eklenti oluşturulması uygun maliyet kapsamına dahil edilen küçük
Orhan Kılıç 17 Ağustos 2017 Perşembe 11:41
Mali Destek Programı

Sosyo-Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı'na Başvuruda Bulunabilmek Için Bir Tüzel Kişilik Kapsam...

Sosyo Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı Başvuru rehberinin "2.1.1.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu" bölümünde belirtildiği üzere, destek almaya hak kazanabilmek başvuru sahiplerinin karşılaması gereken şartlar arasında 'Tüzel kişiliği haiz olmak (Kamu kurum kuruluşları ile bunlara bağlı birimler için bu şart
Serdar Gökay 16 Ağustos 2017 Çarşamba 19:43
Mali Destek Programı

Hangi Ülkelere Destek Daha Fazladır?

Ekonomi Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu Hedef ve Öncelikli ülkeler listesindeki ülkelere yönelik yapılan kira ve tanıtım harcamaları için ilave 10 destek verilmektedir. Fuar katılımlarında ilave destek puanı 20’ye çıkabilmektedir. Diğer harcamalarda ilave destek söz konusu değildir.
Elanur Şimşek 16 Ağustos 2017 Çarşamba 19:34
Mali Destek Programı

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'ndan Karşılanacak Proje Giderleri Nelerdir?

Yalnız yatırım süresi içinde ve projenin gerçekleşmesi için ihtiyaç duyulan; inşaat işleri, mal (makine, malzeme ve ekipman) alımı, danışmanlık giderleri karşılanacaktır.
Hümeyra Sevinç 16 Ağustos 2017 Çarşamba 16:30
Mali Destek Programı

Ray Ve Mikro Programlarında Yumurta Imalatı Desteklenmekte Midir?

Kar amacı güden kuruluşlar için birincil tarım faaliyetlerini (bitkisel hayvansal üretim) içeren projeler başvuruya uygun konular arasında yer almamaktadır.
Boran Erdil 16 Ağustos 2017 Çarşamba 15:13
Mali Destek Programı

Fuar Katılımına Ilişkin Maliyetler Desteklenecek Midir?

Bu program kapsamında fuar katılımına ilişkin maliyetler desteklenebilecektir.
Sevinç Gözüpek 16 Ağustos 2017 Çarşamba 15:11
Mali Destek Programı

Proje Kapsamında Sadece Makine-Ekipman Mı Alınmaktadır?

Proje tek başına makine ekipman alımı değildir. Üretim, ürün işleme, etiketleme, paketleme makinaları alımı veya bunlara ilişkin makine üretimleri depolama, sevkiyat ve pazarlama süreçlerine ilişkin yazılım, donanım, e ticaret, web sayfası yapımı, pazar araştırması, ürün marka tanıtımı, proje yürütmek
Aysen Mert 16 Ağustos 2017 Çarşamba 15:03
Mali Destek Programı

İletişim Araç Ve Gereçlerinin Onarımı (Kablosuz Telefonlar, Telsizler, Cep Telefonları, Çağrı Cihazl...

Hayır. Söz konusu faaliyet NACE Rev.2, 2015 sınıflamasına göre Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı (95) kapsamında değerlendirildiğinden dışındadır.
Salih Aksu 16 Ağustos 2017 Çarşamba 12:45
Mali Destek Programı

Rekabetçilik Ve Yenilik Mali Destek Programına Kamu Kurumları Başvuru Sahibi Ya Da Ortak Olarak Başv...

Rekabetçilik ve Yenilik Mali Destek Progamına sadece KOBİ'ler başvuruda bulunabilirler.
Miray Güçal 16 Ağustos 2017 Çarşamba 12:00
Mali Destek Programı

Projeye Maddi Katkı Vermeyi Taahhüt Eden Ortak/iştirakçi Proje Uygulama Döneminde Katkı Vermekten Va...

Projenin durumuna göre ajans tarafından değerlendirme yapılacaktır.
Kıvanç Kılıç 16 Ağustos 2017 Çarşamba 10:34
Mali Destek Programı

Sandaletçiler, Dericiler, Ayakkabıcılar "mirasımız Dericilik" Programından Faydalanabilecek Mi?

Sandaletçiler Mirasımız Dericilik programı için uygun nace koduna sahip iseler ve projeleri programın amaç ve önceliklerine(en az zorunlu öncelik uyuyorsa ancak faydalanabilirler ayrıca zorunlu önceliğe dikkat etmeliler.
Dilara Çevik 16 Ağustos 2017 Çarşamba 10:18
Mali Destek Programı

Bilim Ve Sanat Merkezleri, Rehberlik Araştırma Merkezleri, Halk Eğitim Merkezleri Programlara Proje ...

Program başvuru rehberlerinde belirtildiği üzere Merkez statüsünde olup başvuruda bulunmak isteyen bir kuruluşun tüzel kişiliğe haiz olması gerekmektedir. Tüzel olmayan merkezler uygun başvuru sahibi olarak kabul edilmemektedir. Bilim ve Sanat Merkezleri, Rehberlik Araştırma Merkezleri, Halk Eğitim Merkezleri tüzel kişiliğe
Sevinç Gözüpek 15 Ağustos 2017 Salı 16:28
Mali Destek Programı

Enez'de Bulunan Bir Derneğiz, Üyelerimize Atölye Kurabilir Miyiz?

Sosyo Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programının amaç ve öncelikleri, başvuru rehberinde "1.2 Programın Amaç ve Öncelikleri" kısmında açıklanmış ve olmamak kaydıyla proje örneklerine de bu bölümde yer verilmiştir. Proje konunuzun uygunluğunu bu öncelikleri göz önünde bulundurarak değerlendirebilirsiniz.
Hülya Asım 15 Ağustos 2017 Salı 15:40
Mali Destek Programı

Mikro Işletmelerde Kurumsallaşma Ve Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Kapsamında Sa...

Kar amacı güden kuruluşlar için birincil tarım faaliyetlerini (bitkisel hayvansal üretim) içeren projeler başvuruya uygun konular arasında yer almamaktadır. Mikro İşletmelerde Kurumsallaşma ve Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında yapılacak faaliyet lojistik sektöründe yapılacak projenin bir parçası ise uygun
Tevfik Ataberk 15 Ağustos 2017 Salı 14:14
Mali Destek Programı

Proje Kapsamında Satın Alacagımız Makine - Ekipman Ithal Bir Ürün Olabilir Mi?

Evet, proje kapsamındaki satın alacagınız makine – ekipman ilgili satın alım kurallarına uyularak satın alımın gerçeklestirilmesi durumunda ithal bir olabilir
Gülüm Erarslan 15 Ağustos 2017 Salı 13:02
Mali Destek Programı

Faaliyet Kodu 331290 Olan Başka Yerlerde Sınıflandırılmamış Diğer Makinelerin Bakım Onarımı Şeklinde...

Türk Ticaret Kanunu’na göre (TTK) şirketlerin hak ehliyetinin sınırını ticaret sicil gazetesinde ilan edilen işletme konusu çizmemektedir. Ancak projeler başvuru sahibinin yeterli teknik uzmanlığa, yönetim kapasitesine, finansman kaynaklarına ve proje yönetimi konusunda yeterli deneyime sahip olmasının da dikkate alınacağı
Sena Başçı 15 Ağustos 2017 Salı 12:52
Mali Destek Programı

Projelere Eş-Finansman Sağlanması Zorunluluğu Var Mı?

Projelere eş finansman sağlanması zorunlu değildir. Bu teklif çağrısı kapsamında sunulan projelerin uygulaması için gerekli ve uygun olarak değerlendirilen tamamı ABGS tarafından sağlanacaktır. Bununla birlikte, başvuru sahibi valilik veya ortak kuruluşlar (il özel idaresi, il müdürlükleri vb.) tarafından projenin
Birkan Satı 15 Ağustos 2017 Salı 11:19
Mali Destek Programı

Programlar Kapsamında Satın Alınacak Mal Ve Hizmetler Için Vergi, Harç Vb.den Muafiyet Söz Konusu Mu...

Hayır, proje kapsamında harcamalarda kurumun kendisine ait bir istisnai durumu yoksa herhangi bir vergi, harç vb.den muafiyet söz konusu
Mertay Karakaş 14 Ağustos 2017 Pazartesi 21:31
Mali Destek Programı

Restoranlar, Lokantalar, Kafeteryalar, Eğlence Yerleri, Günübirlik Tesisler, Termal Kür Tesisleri, S...

Yukarıda sayılan tesislere yönelik faaliyetler uygun proje ve faaliyet konuları arasında yer almaktadır.
Aleyna Birdir 14 Ağustos 2017 Pazartesi 16:49
Mali Destek Programı