+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Mali Denetim

Merkez Bankası Bilançosunun Hem Aktifinde Hem De Pasifinde Yer Alan "değerleme Hesabı" Ne Anlama Gel...

TCMB Kanunu'nun 61. maddesi gereğince, Türk lirasının değerinin yabancı paralar karşısında değişmesi nedeniyle Bankanın aktif ve pasifinde bulunan altın, efektif dövizlerin yeniden değerlenmesi sonucu ortaya çıkan gerçekleşmemiş gelir ve giderler TCMB bilançosunun aktif ve pasifinde Değerleme Hesabı kalemlerinde izlenmektedir. Gerçekleşmemiş giderler bilançonun
Orhan Kılıç 21 Ağustos 2017 Pazartesi 14:43
Mali Denetim

Merkez Bankasının Yurt Dışı Temsilcilikleri Hangi Şehirlerde Bulunmaktadır?

TCMB’nin yurt dışı faaliyetlerinin daha etkin bir biçimde gerçekleştirilebilmesi amacıyla ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, Çin, Malezya’da ve OECD nezdinde temsilcileri bulunmaktadır. Temsilcileri, TCMB ile T.C. Dışişleri Bakanlığı arasında imzalanan Protokol kapsamında Bakanlığın yurt dışı teşkilatına bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedirler.
Gülüm Erarslan 12 Ağustos 2017 Cumartesi 19:03
Mali Denetim

Merkez Bankasının Sermayesi Neden 25.000 Tl Gibi Düşük Sayılabilecek Bir Miktardır?

Merkez Bankası anonim şirket olarak kurulmuş ve örgütlenmiş olmakla birlikte, kar etmek gibi bir amacı bulunmamaktadır. Bu durumun sonucu olarak, sermayesi de diğer anonim şirketlerinkinden farklı biçimde sadece sembolik bir nitelik ve anlam taşımaktadır. Sermaye büyüklüğü, hisse miktarları ve kar payı ödemeleri
Aylin Serttaş 1 Ağustos 2017 Salı 08:59
Mali Denetim

Merkez Bankası Kârının Ne Kadarı Hazineye Devredilmektedir?

Merkez Bankası kârı, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun 60. maddesi doğrultusunda dağıtılmaktadır. Buna göre; Merkez Bankasının yıllık safi kârının 20'si ihtiyat akçesine, hisse senetlerinin nominal değerleri üzerinden yüzde 6 oranında ilk kar hissesi olarak hissedarlara, yukarıdaki yüzdeler tutarının düşürülmesinden sonra kalan
Kıvanç Kılıç 18 Temmuz 2017 Salı 14:24
Mali Denetim

Merkez Bankasında Hizmet Içi Eğitim Konusunda Nasıl Bir Politika Izlenmektedir?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında faaliyet alanındaki hızlı değişime koşut olarak Bankanın hedeflerini gerçekleştirmesine katkıda bulunmak üzere kurumsal ve bireysel gelişim ihtiyaçlarını amacıyla eğitim etkinlikleri düzenlenmektedir. Eğitim ile hizmet kalitesinin artırılması, personel performansının yükseltilmesi, personelin Banka içinde ve dışında etkin bireyler olarak yönlendirilmesi hedeflenmektedir. Eğitim
Hakan Yeni 13 Haziran 2017 Salı 22:56
Mali Denetim

Merkez Bankasında Sermaye Artırımına Nasıl Gidilir?

1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu ve Esas Mukavelesi uyarınca, Merkez Bankası sermayesi ancak Genel Kurulda sağlanacak 2/3 çoğunluk Bakanlar Kurulunun tasvibiyle artırılabilir. Sermaye artırımı Ticaret Siciline tescil ettirilmekte ve Ticaret Sicili Gazetesinde de yayımlanmaktadır.
Rümeysa Tatlı 30 Mayıs 2017 Salı 17:22
Mali Denetim

Merkez Bankasının Hukuki Niteliği Nedir?

Merkez Bankası, "1211 sayılı Kanunla anonim şirket olarak kurulmuş ve örgütlenmiş", "merkezi idare veya hizmet yerinden yönetim kuruluşu ve hatta idari otorite olarak nitelendirilmemiş", "bağlı ilgili ve ilişkili kuruluş tanımlarının dışında bırakılmış", "idari hiyerarşi ve vesayetin haricinde tutulmuş", "Bütçe Kanunlarının kapsamına dahil edilmemiş"
Aygül Özel 28 Mayıs 2017 Pazar 23:36
Mali Denetim

Merkez Bankasının Bilançosu Ile Bir Ticari Bankanın Bilançosu Arasındaki Farklar Ve Benzerlikler Nel...

Merkez Bankası bilançosunu, ticari banka bilançolarından ayıran temel özellikler aşağıda belirtilmiştir. 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu’nun 4. maddesi ile banknot ihraç etme yetkisi sadece Merkez Bankasına verilmiş olup, tedavüle çıkartılan banknotlar Merkez Bankası Bilançosunun pasifinde yer alan "Tedavüldeki Banknotlar" kaleminde izlenmektedir.
Erol Ekin 23 Mayıs 2017 Salı 17:21
Mali Denetim