+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Maaş Hesaplama

Çalışma Sürelerinin Düşürülmesi Nedeniyle Işçilerin Ücretlerinden Indirim Yapılır Mı?

Her türlü işte uygulanmakta olan çalışma sürelerinin yasal olarak daha aşağı sınırlara indirilmesi veya işverene düşen yasal bir yükümlülüğün getirilmesi nedeniyle ya da 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerinden herhangi birinin uygulanması sonucuna dayanılarak işçi ücretlerinden her ne şekilde olursa
Berkay Taşçı 3 Ağustos 2017 Perşembe 16:53
Maaş Hesaplama

İşçi Ve Işveren Yönünden Iş Sözleşmesini Ahlak Ve Iyi Niyet Kurallarına Aykırılık Sebebiyle Derhal F...

İşçi yönünden ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri sebebiyle işçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı şunlardır: a)İşveren sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek
Özlem Özdemir 31 Temmuz 2017 Pazartesi 18:27
Maaş Hesaplama

Bankalar Aracılığı Ile Ücret Ödeme Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyen Işverenler Hakkında Idari Para Ce...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Bölge Müdürlükleri tarafından işveren ve işveren vekiline bu durumda olan her işçi ve her için 4857 sayılı İş Kanunu’nun 102/a maddesi gereğince idari para cezası uygulanır.
Kıvanç Kılıç 25 Temmuz 2017 Salı 13:35
Maaş Hesaplama

Hamile Işçiye Hafif Bir Iş Verilmesi Nedeniyle Ücretinde Indiririm Yapılır Mı?

Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, hamile kadın işçi sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde işçinin ücretinde indirim yapılamaz.
Salih Aksu 20 Temmuz 2017 Perşembe 18:31
Maaş Hesaplama

Deneme Süresi Içerisinde Işçi Ücrete Hak Kazanır Mı?

Deneme süresi içerisinde işçi çalıştığı günler için ücret ve diğer haklara sahip olur.
Salih Aksu 10 Haziran 2017 Cumartesi 13:28
Maaş Hesaplama

Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günleri Hangi Günlerdir?

Bir takvim yılı içerisinde 14.5 gün ulusal bayram ve genel tatil günü vardır. Ulusal bayram günü 29 Ekim’dir. Ulusal 28 Ekim saat 13.00’dan itibaren başlar ve 1.5 gün’dür. Genel tatil günleri ise 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19
Hasan Yılmaz 7 Haziran 2017 Çarşamba 23:15
Maaş Hesaplama

Kısmi Süreli Çalışanlar Kıdem Tazminatı Alabilirler Mi?

Kısmi süreli (part time) çalışan işçilerde tam süreli çalışan işçiler gibi gerekli koşulları sağlamaları durumunda kıdem tazminatına hak kazanabilirler.
Ayşe Akkurt 3 Haziran 2017 Cumartesi 18:27
Maaş Hesaplama

Hafta Tatili Ücreti Nedir?

İşçinin tatil günü ücreti çalıştığı günlere göre bir güne düşen ücretidir. Hafta tatili ücreti bir iş karşılığı olmaksızın tam ödenir. Hafta tatilinde işçi tatil yapmayarak çalışırsa ayrıca çalışılan tatil günü için ilave bir günlük ücret ödenir. Hafta tatilinde çalışılması
İrem Taşkın 18 Mayıs 2017 Perşembe 10:51
Maaş Hesaplama

Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günleri Ücreti Nasıl Ödenir?

4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilere, kanunlarda ulusal bayram ve genel tatil günü olarak kabul edilen çalışmazlarsa, bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretleri tam olarak, tatil yapmayarak çalışırlarsa ayrıca çalışılan her gün için bir günlük
Burcu Nişancı 17 Mayıs 2017 Çarşamba 10:44
Maaş Hesaplama

İşyeri Devirlerinde Kıdem Tazminatından Kim Sorumlu Olur?

İşyerlerinin devir veya intikali yahut herhangi bir suretle bir işverenden başka bir işverene geçmesi veya başka bir yere nakli işçinin kıdemi, işyeri veya işyerlerindeki hizmet akitleri sürelerinin toplamı üzerinden hesaplanır. 12/7/1975 tarihinden itibaren işyerinin devri veya herhangi bir suretle
Mutlu Atukeren 15 Mayıs 2017 Pazartesi 11:12
Maaş Hesaplama

Otobüs Akbil Ve Mavi Kartta Kdv Ayrılıyo Mu?

Bu tür harcamalar için yaptığız ödemeleri KDV dahil olarak değerlendirmeniz ve iç yüzde yöntemiyle KDV hesaplamanız gerekmektedir.
Tuğba Saatçi 30 Nisan 2017 Pazar 18:46
Maaş Hesaplama

Sayın Hocam: Özel Insaat Sahibi Insaatını 2 Işçi Ile Tamamlar Ise Bunun Bir Sakıncası Varmı.. Asgari...

Değerli Meslek Mensubu Asgari işçilik hesaplaması ile ilgili tebliği (16/353 sayılı tebliğ) okumanızı ve belirtilen asgari işçilik hesaplarının tutması açısından yapmanızı tavsiye ediyorum.
Can Atacı 30 Nisan 2017 Pazar 15:15
Maaş Hesaplama

Soru 1: Aktife Kayıtlı (Jeep) Satıldığında Bu Aracın Kdv Oranı(%) Kaç Olacaktır. Soru 2: Vergi Daire...

1 30/07/2002 Tarihli 24831 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan 17/07/2002 Tarihlive 2002/4480 Sayılı Kararname İle (I) sayılı listede yer alan ve hizmetler için,% 1 oranında KDV uygulanacaktır.Anılan I Sayılı liste kapsamına arazi taşıtları ve Jeepler de girmektedir. 2 Vergi dairesine kayıtlı
Merve Temel 30 Nisan 2017 Pazar 06:43
Maaş Hesaplama

Merhaba, Bir Reklam Ajansı Olan Mükellefim Film Şirketlerinin Talebi Üzerine Bazen 1 Günlük Bazen De...

Değerli Meslek Mensubu Çalışanın sigortalı olarak çalıştırılması yasal gereklililiktir. 1 gün çalışmışsa ek 10 çalışmış olduğu ayın kaç gün çektiğine bakılarak hesabı ile hesaplaması yapılarak bildirimi ve SPEK ı verilir.
Deniz Tuzcu 29 Nisan 2017 Cumartesi 20:09
Maaş Hesaplama

Sayın Yetkili; Firmamız Çeşitli Yıllarda(2002,2003,2004,2005)Incelemeye Alınmış Ve Kdv Ve Kurumlar V...

Tarhiyat öncesi uzlaşmanın kapsamına vergi incelemelerine dayanılarak salınacak ve Bakanlık Vergi Dairelerinin tarha yetkili olduğu bütün vergi, resim ve ile bunlara ilişkin olarak kesilecek vergi ziyaı cezası, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları (VUK 344/3 uyarınca kesilen tarhiyatlara ilişkin vergi
Emirhan Gürbüz 29 Nisan 2017 Cumartesi 02:33
Maaş Hesaplama

Tasfiyeye Giren Bir A.ş Aktifinde Bulunan Tüm Mevcutlarını Satarak Nakte Çevirdi.tüm Borçlarını Öded...

Tasfiye sonunda Kasa veya bankadaki değerler ortaklara payları nispetinde dağıtılabilir. Tasfiye öncesi bu tür paraların ortaklara verilmesi halinde 131 çalıştırılarak faiz hesaplaması yapıılması gerekir.
Muhammet Demirci 29 Nisan 2017 Cumartesi 02:24
Maaş Hesaplama

Cevabınız Için Şimdiden Teşekkür Ederek Sorumu Sormak Istiyorum. Şirketimizin Satış Kadrosu Özel Bir...

Hocaya yapılan ödemeyi bordro ile belgelemeniz ve ücret stopajı üzerinden stopaj hesaplamanız gerektiğini düşünüyoruz.
İbrahim Yılmaz 28 Nisan 2017 Cuma 09:07
Maaş Hesaplama

Sayın Yetkili Benim Sormak Istediğim Cep Telefonu Alım Satım Işi Ile Uğraşan Bir Mükellef Vatandaşta...

2.el cep telefonu alım satımı yapan mükellef, vergi mükellefi olmayan, esnaf muaflığından yararlanmayan sade yurttaştan satın almış olduğu cep için gider pusulası düzenleyecek, gelir vergisi stopajı hesaplamayacaktır.
Ayça Güneş 28 Nisan 2017 Cuma 07:33
Maaş Hesaplama

31.12.2008 Tarihi Itibariyle Büromu Kapatmış Bulunuyorum. Oda Tarafından 2009 Yılı Için Adıma Nisbi ...

E postanız Muhasebe Müdürlüğüne iletilmiştir, size bilgi verecekler. Saygılarımızla. Genel İdare Müdürlüğü
Abdulkadir Sarıbaş 27 Nisan 2017 Perşembe 23:33
Maaş Hesaplama

Adıma Kayıtlı Fiat Doblo Hususi Araç Aldım.yakıt Giderlerini Muhasebe Bürosu Işimde Gider Göstermek ...

Binek oto olarak değerlendirip, alış KDV'sini gidere veya aracın maliyetine kaydetmeniz, satışta ise ikinci el binek otolara uygulanan %1 hesaplamanız uygun olacaktır.
Erkan Müftüoğlu 27 Nisan 2017 Perşembe 01:39
Maaş Hesaplama

Kıdem Ve Ihbar Tazminatını Işciye Elle Makbuz Karşılığında Ödeyebilirmiyiz?banka Aracılığıylamı Ödem...

Değerli Meslek Mensubu İşçiye ücrete dair yapılan tüm ödemelerin banka aracılığıyla yapılması gerekmektedir. Tazminatları tutarları ve ödeme şekillerinde yasal bir zorunluluk 4857 sayılı İş kanunun süreli fesih maddesi ve 1475 sayılı kanunun kıdem tazminatına ilişkin maddesi bu hesaplamanın yasal sınırlarını çizmektedir.
Serkan Aydın 26 Nisan 2017 Çarşamba 20:09
Maaş Hesaplama

Yurtdışına Yapılan Ihracat Bedellerinin Tahsilatları Ya Bankaya Hesaba Gelir Veya Yurtdışından Müşte...

Mükellefin böyle bir işlem yapmasının yasa ve tebliğlere uygun olmadığı açıktır. Bu nedenle kur farkı hesaplaması nasıl yapılabilir? Dövizin tarihte ve hangi kurla geldiği belli değildir. Yapılması gereken kanunsuz olsa da tahsilat makbuzu tarihini baz alarak muhasebe kayıtlarını yapabilirsiniz.
Boran Erdil 26 Nisan 2017 Çarşamba 17:46
Maaş Hesaplama

Sn.ilgili 10.09.2009 Tarihinde Türk Patent Enstitüsünün Harçlarıyla Ilgili Cevabın Yasal Dayanağı Ha...

Size vermiş olduğumuz kararın doğru olduğu kanaatindeyiz. Türk Patent Enstitüsü sadece harç için belge düzenliyorsa bu belgeye KDV uygulanmaz. düzenleyeceği belgede hizmet bedeli ve harç gösteriliyor ise hizmet bedeli ve harcın toplamı üzerinden KDV Kanunu 24.maddesinin b fıkrasına göre
Şafak Serez 26 Nisan 2017 Çarşamba 02:05
Maaş Hesaplama

Merhaba Ssk.emekli Maaşının Ne Kadar Olacağıyla Ilgili Hesaplama Yöntemini Açıklarmısınız 2000 Sonra...

Değerli Meslek Mensubu 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar ile aynı fıkranın (c) bendine göre Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başlayanların yaşlılık aylığı, aşağıdaki hükümlere göre belirlenecek ortalama aylık kazancı
Şeyma Kocatürk 25 Nisan 2017 Salı 07:05
Maaş Hesaplama

İyi Günler Asgari Ücretle Çalışan Işçiye Çocuk Ve Aile Yardımı Yapıldığında Sigorta Matrahına 796,50...

Değerli Meslek Mensubu Sorunuz mükerrer olup sistemde cevap görünmektedir. Aksi bir durum söz konusu ise lütfen telefonla bağlantı kurmayı deneyiniz. Kapıcı ücret Ücret...........................796.50 işçi sgk primi.......................111.51 işsizlik sigorta primi............... 7.97 Gelir Vergisi........................ 0 Damga Vergisi........................ 0 Kesintiler Toplamı...................119.48 Net Ücret............................677.02
Aysen Mert 24 Nisan 2017 Pazartesi 22:48
Maaş Hesaplama

4 Temmuz 2004 Te Ilk Defa Smmm Lik Staj Başlatma Sınavına Girdim. Bana Gelen Notlar G.kültür 27,709 ...

Hesaplamaya ilişkin bilgi verilmedi. Bu nedenle yardımcı olamıyoruz. Başarılar
Birkan Satı 24 Nisan 2017 Pazartesi 13:27
Maaş Hesaplama

Sayın Üstadım Sorum Asgari Geçim Indirimi Ile Ilgili.bir Aydan Az Çalışma Yapılması Halinde Asgari G...

Asgari geçim indirimi eksik çalışma sözkonusu olsa dahi tam olarak uygulanır. Ancak en fazla hesaplanan gelir vergisi tutarı kadar yapabilirsiniz. Yani ücret bordrosunda hesaplanan gelir vergisi, asgari geçim indiriminin altında kalırsa indirim yapılacak rakam gelir vergisi tutarı kadar olacaktır.
Aysen Mert 24 Nisan 2017 Pazartesi 12:15
Maaş Hesaplama

Nisan Ayında Işten Çıkan Işçinin Bölge Müdürlüğüne Başvurması Neticesinde Müfettiş Raporuyla 84 Günl...

Değerli Meslek Mensubu Müfettiş raporunda verilen karar sadece izin hesaplaması yönünden mi yapıldı yaoksa prim belgeleri ve gv açısından bir yapılması kanaatine varılmadı mı ? Bu verileri kontrol ediniz .
Emirhan Gürbüz 24 Nisan 2017 Pazartesi 05:00
Maaş Hesaplama

İyi Günler Acil Olarak Cevaplayabilirseniz Sevinirim. Bir Müşterim Amerika Merkezli Firmadan Program...

Amerikalı şirketin, sadece programı kullanma hakkını devretmesi söz konusu ise ve ayrıca Türkiye'de verdiği sürekli bir eğitim danışmanlık hizmeti sadece KDV stopajı hesaplanmasının uygun olacağını düşünüyoruz. Ayrıca, programa ilişkin eğitim danışmanlık hizmeti veriyorsa KVK'nun 30/1 b'nci maddesine göre kurumlar
Aylin Serttaş 23 Nisan 2017 Pazar 06:22
Maaş Hesaplama

İyi Günler Kolay Gelsin.şubat Ayında 2 Gün Raporlu Olan Birine Çalışma Günü Olarak 28-2=26 Mı Yoka 3...

Değerli Meslek Mensubu Çalışma sürelerinin SGK bildirimin 30 gün üzereinden hesaplaması ve verilmesi gerekmektedir.
Demet Elizan 21 Nisan 2017 Cuma 01:43
Maaş Hesaplama

Mükellefimiz Doğrudan Satış Yöntemi Kullanarak Pazarlama Yapmayı Düşünmektedir. Satışlar Genel Olara...

Bahsettiğiniz satış yöntemi ile ilgili olarak satış yapan elemanlara (pazarlamacıya) GVK 94/10 b maddesine göre işlem yapılması, düzenlenecek gider %20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılır. KDV hesaplaması yapılmaz.
Semra Öz 20 Nisan 2017 Perşembe 05:31
Maaş Hesaplama

6111 Sayılı Yasa Kapsamında Bağkur Borcu Için Taksitlendirme Yaptırdığımızda,taksitlerimizi Ödemeye ...

Değerli Meslek Mensubu tebliğde buna ilişkin örnek aşağıdaki gibidir; Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere vergi dairesine başvuruda bulunan mükellef, borcunu 18 eşit ödemeyi talep etmiştir. Vergi dairesi Kanun kapsamında yapılandırılan alacak tutarını 3.600, TL olarak hesaplamıştır. Mükellef, yapılandırılan alacak tutarını 18 eşit
Gamze Ayaz 20 Nisan 2017 Perşembe 00:52
Maaş Hesaplama

İyi Çalışmalar Diliyorum. Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunan Mükellefimiz Demirbaşlarını Veya Büros...

Stopaj hesaplanmadan sadece KDV hesaplaması uygundur.
Büşra Efe 19 Nisan 2017 Çarşamba 11:47
Maaş Hesaplama

29-05-2010 Yılında Yaş (48) Sınırına Ulaşarak Emekli Olacağım. Haziran 1984 Işe Ilk Girişim. Şu Anda...

Değerli Meslek Mensubu Emekli maaşı hesaplanırken çalışma yaşamında geçirilmiş olan so yedi yılın ağırlıklı ortalaması alınır. Yapacağımız her türlü hesaplama yanıltabilir. Emekilik katsayınızın oluştulması ve ona göre hesaplama yapılması gerekir.Prim ödemeye devam edilmesi ortalama açısından önem taşımaktadır.
İrem Taşkın 19 Nisan 2017 Çarşamba 11:16
Maaş Hesaplama

İstanbulda M Plakalı Hattı Ile Yolcu Taşımacılığı(Dolmuş)Olarak Faaliyete Bulunan Gerçek Usulde Müke...

Fatura düzenlenip KDV hesaplaması gerekmektedir.
Müjde Er 19 Nisan 2017 Çarşamba 00:36
Maaş Hesaplama

İyi Çalışmalar, Mükellefimizden Deniz,hava Ve Demiryolu Taşıma Araçlarına Ilişkin Istisnaya Ilişkin ...

Satışı yaptığınız firmanın belgesine dayanarak, satış faturanızda ilgili belgeye ilişkin teslim yapıldığı açıklaması ile KDV hesaplamadan teslim yapmanız mümkündür.
Serdar Gökay 18 Nisan 2017 Salı 07:37
Maaş Hesaplama

Merhaba, 4 Yılıık Süre Dolmadan Satılan Bir Konut Var. Ilk Alındığında Tapu Harcı Belediyedeki Değer...

Değer artış kazancı hesaplaması artırılmış değer üzerinden hesaplanacaktır.
Dilan Gökçen 16 Nisan 2017 Pazar 19:35
Maaş Hesaplama

İyi Günler. Cep Telefonu Satışı Yapan Mükellefim, Nihai Tüketicilerden 2.el Cep Telefonu Alıyor. Gid...

Gider pusulası düzenleyin ancak stopaj hesaplamayın.
Ece Eski 16 Nisan 2017 Pazar 12:07
Maaş Hesaplama

Personele Ihtiyaçtan Dolayı Maaşından Mahsup Edilmek Üzere Yapılan Ödemeler 196 Hesabtamı Yoksa 135 ...

Ücretliye maaşından mahsup edilmek üzere avans mahiyetinde ödeme yapılıyorsa 196 no'lu hesaba kayıt yapmanız uygun olacaktır. Bu ödemeler için hesaplanmayacaktır.
Hakan Yeni 16 Nisan 2017 Pazar 07:25
Maaş Hesaplama

Öncelikle Kolay Gelsin.yardımlarınız Için Şimdiden Çok Teşekkürler. Sizden Öğrenmek Istediğim Kat Ka...

Kendi arsası üzerinde ve oturmak amacıyla yapılan özel inşaat işlerinde inşaat sahibinin vergi mükellefiyet kaydı yaptırması ve inşaat işinde kişilerin stopajlarının ödenmesi zorunluluğu bulunmamaktadır, sadece SSK primleri ödenecektir. Başkasının arsası üzerinde kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapan müteahhitin işin başında vergi
Nazlı Demir 16 Nisan 2017 Pazar 04:31
Maaş Hesaplama

Gülsüm Hanım Merhaba Telefonda Görüşmüştük. Mükellef Bakurdan Emekli Olmak Için Nekadar Prim Gerekti...

Değerli Meslek Mensubu mükelleflerin doğum tarihlerini de yazabilirseniz daha doğru bir hesaplama yapmamız mümkün olacaktır. ...
Selim Güngören 15 Nisan 2017 Cumartesi 13:04
Maaş Hesaplama

Üstadım Merhaba, Kur Farkı Faturasında,fatura Yekünü Itibariyle Hesaplanan Kur Farkı Iç Hesaplama Yö...

Düzenlenen faturanın kur farkı + KDV olması gerekmektedir.KDVK'nun 24'ncu maddesine bakınız.
Muhammet Demirci 15 Nisan 2017 Cumartesi 04:37
Maaş Hesaplama

İyi Günler.işletme Hesabına Tabi Mükellef Vergi Mükellefi Olmayan Şahıstan Araç Kiralama Sözleşmesiy...

Vergi mükellefi olmayan kişilerden kiralanan araçlar için kira sözleşmesi yapılır. Sözleşmede ödemenin tamamının yılda bir kez yapılması halinde gelir stopajı ve 2 nolu KDV toplam kiralama süresi üzerinden yapılır. Ancak ödemenin aylık yapılması halinde KDV ve gelir stopajı aylık
Rümeysa Tatlı 14 Nisan 2017 Cuma 15:36
Maaş Hesaplama

Sn.üstadım;vergi Mükellefi Olmayan Birisi Dairesini Oğluna Devretmek Istiyor.vergi Kanunları Açısınd...

Veraset ve İntikal Vergisi Kanununa göre ivazsız (bedelsiz) bağışlar (intikaller) vergiye tabidir. 2010 yılında uygulanacak Veraset ve İntikal Vergisi ve oranları web sayfamızın mevzuat pratik bilgiler vergi bölümünde bulunmaktadır, buradan faydalanabilirsiniz.
Serdar Gökay 14 Nisan 2017 Cuma 04:55
Maaş Hesaplama

Merhabalar, Vergi Mükellefi Olmayan Bir Şahıs On Yıl Önce Bir Arsa Almış,bu Arsayı Kat Karşılığı Ola...

Arsa sahibi, sahibi olduğu arsayı arsa olarak 5 yıl sonunda satmış olsa idi, değer artış kazancı sözkonusu olmayacaktı. Arsanın dönüşmesi halinde sahip olunan dairelerin tapudaki tescil tarihinden itibaren 5 yıl sonra satar ise, değer artış kazancı hesaplanmayacak, daireler 5
Ceren Özdemir 13 Nisan 2017 Perşembe 01:56
Maaş Hesaplama

İyi Günler .... 1983 Yılında 25 Yıllığına Kurulan Ltd Şritketin 2008 Yılında Süresi Dolmuş Ve 2010 Y...

Sermaye tespit raporu şablonunu kullanıp sözkonusu raporun İNCELEMELER VE SONUÇ BÖLÜMÜNDEKİ hesaplamaları yapmanız yeterlidir.
Rümeysa Tatlı 13 Nisan 2017 Perşembe 01:08
Maaş Hesaplama

Merhabalar! Türk Telekom Ve Gsm Operatorlerının Sabit Hatlı Telefonlarında Faturada Kdv Açık Açık Ya...

GSM ve sabit hatlı telefon faturalarında gösterilen KDV ler vergi mükelleflerince gider yazılmayıp indirim konusu yapılır. Hazır kart ve satışları için KDV özel matrah şekliyle tespit edildiğinden daha sonraki teslimlerde KDV hesaplanmayacaktır.
Sevcan Karaduman 12 Nisan 2017 Çarşamba 17:44
Maaş Hesaplama

İyi Çalışmalar Firmamda Çalışan Personellerden Bir Tanesi 2 Işverenden Ücret Almaktadır. 1.işverende...

Değerli Meslek Mensubu Aynı dönem için iki kıdem tazminatı ödenmez ancak kişi saat çalışmasını mesai saatleri dışında gerçekleştiriyorsa o dönemlerin birleştirilip yıl hesaplaması yapılarak kıdemi ayrıca 2. işverence ödenmesi gerekir.
Müşerref Koç 11 Nisan 2017 Salı 22:32
Maaş Hesaplama

Sayın Ilgili; Ltd. Şti. Ortağı Olan Kişi Şirketin Kuruluş Tarihi Olan 11/08/1994 Tarihinde Bağkur Lu...

1994 de mi yoksa 10.08,1994 de mi ? arada bir gün var aynı tarihler için ödenen primlerin sadece bir hesaplama yapılırken dikkate alınır. Bunun için emeğinizi arzettiğiniz işyerinizde sigortalı olarak görünmeniz yasalara daha uygun olacaktır.
Hasan Yılmaz 11 Nisan 2017 Salı 17:12
Maaş Hesaplama

İki Kardeşin P Ortak Oldukları Arsaya Bina Yapımı Için Ruhsat Alarak Vergi Dairesini Konut Satımı ...

Bahsettiğiniz müşteriniz Yap sat inşaat işi ile uğraştığı anlaşılıyor.Yapmış oldukları daireler için gerek müşterilerine gerekse kendilerine fatura düzenleyip KDV gerekir.
Mehmet Özdil 11 Nisan 2017 Salı 14:31
Maaş Hesaplama