+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ)

Kobi Finansmanına Yönelik Çeşitli Kurumların Sağladığı Desteklerle Ilgili Nereden Bilgi Alabilirim?....

Kobi finansmanına ilişkin desteklerle ilgili ayrıntılı bilgi www.kobi.org.tr adresinde mevcuttur.
Selim Güngören 3 Ağustos 2017 Perşembe 17:43
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ)

Kobiler Dijitalleşmenin Neresinde Duruyor?

Belli bir cironun üzerinde olan ve zorunluluk kapsamına girdiği için e Fatura, e Defter gibi e Dönüşüm uygulamalarını kullanmaya firmaların yanı sıra, bu firmaların KOBİ statüsündeki tedarikçileri ve müşterileri de iş süreçlerini kısaltmak ve bu kolaylığa dahil olmak için
Müşerref Koç 28 Temmuz 2017 Cuma 15:03
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ)

?'i Il Özel Idareye Ait Olan Bir Işletme Uygun Başvuru Sahibi Midir?

İşletme, ilgili yönetmelikte geçen KOBİ tanımına göre en az sermayesinin veya oy haklarının % 25’ten fazlasının KOBİ kapsamında olmayan işletmeye ait olmaması şartını sağlamadığından başvuru sahibi olamaz.
Gülüm Erarslan 18 Temmuz 2017 Salı 12:45
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ)

Kendi Mahallemde Bulanan Spor Kulubune Muhasebe Danışmanlık Hizmeti Vermekteyim.1.sorum Spor Kulubun...

Spor klublerinin sportif faaliyetleri dışındaki elde etmiş olduğu gelirler iktisadi işletme kapsamında elde edilen gelirler olması nedeniyle Kurumlar Vergisine Elde edilen hasılatlar için fatura ve benzeri vesikalar düzenlenir, KDV hesaplanır; sözkonusu iktisadi işletme kira geliri elde ediyorsa elde edilen
Dilara Çevik 28 Nisan 2017 Cuma 22:32
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ)

Sn.hocam; Ticaret Lisesi Ve Ünv.öğrencilerine Stajları Karşılığı Ödediğimiz Ücretleri Ne Şekilde Gid...

Ödenen ücretler, ücret olarak giderleştirilebilir. Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumu Öğrencilerinin Durumu: 3308 sayılı Meslek Eğitimi göre “Yirmi ve daha fazla personel çalıştıran işletmelerin, çalıştırdıkları personel sayısının yüzde beşinden az, yüzde onundan fazla olmamak üzere, mesleki
Öznur Sözübir 28 Nisan 2017 Cuma 12:25
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ)

Yabancı Sermayeli Ltd.şirketinde Yabancı Uyruklu Ve Yurt Dışında Ikamet Eden Müdür Atamasında (Oturm...

Yabancı uyruklu işçiler aşağıda gösterilen esaslar dahilinde istihdam edilirler: Türkiye’ye çalışmak amacıyla gelecek olan yabancı uyrukluların Türkiye’ye önce dış temsilciliklerden çalışma vizesi almaları ve bilahare de ülkemize geldikten sonra da çalışmaya başlamadan önce ilgili emniyet biriminden çalışma
Ülkü Aydoğdu 27 Nisan 2017 Perşembe 00:04
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ)

Günaydın Işletmelerde Üniversite Stajeri Olarak Çalıştıralan Ve Herhangi Bir Ücret Ödemesi Yapılmaya...

SSK ya tabi olabilmesi için belirli bir ücret karşılığında hizmet vermesi gerekmektedir.
Şeyma Kocatürk 25 Nisan 2017 Salı 15:15
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ)

Gelir Vergisi Mükellefi Olan Bir Mükellefime Vergi Dairesinden Bir Bilgi Isteme Yazısı Gelmiş. Yazıd...

Son zamanlarda vergi daireleri bilançolarda görülen 131 ve 331 hesapların izahatlarını talep etmektedirler. Yapmış olduğunuz işlemlere ilişkin izahatınızı vergi yazılı olarak yapınız. Yapmış olduğunuz işlemlerin doğruluğu veya yanlışlığına karar verecek mercii vergi idaresidir. Bizim bu konuya ilişkin yorum yapmamızın
Erbil Demirci 23 Nisan 2017 Pazar 10:50
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ)

Motorlu Taşıtlar Vergisini Kanunen Kabul Edilmeyen Gidere Atmak Mı Gerekir? Yoksa Şirketlerde Pazarl...

MTV Kanunu 14.maddesine göre I, III ve IV sayılı tarifede yer alan taşıtlara ait vergi, ceza ve gecikme zamları ve kurumlar vergisi uygulamasında gider olarak kabul edilmez. Ancak, taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taşıtların
Tuğsan Keskin 22 Nisan 2017 Cumartesi 21:50
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ)

İyi Çalışmalar...benim Sorum Yatırım Teşvik 4 Seri Nolu Tebliğle Alakalı Daha Evvelden 5084 Sayılı Y...

DEğerli Meslek Mensubu Konu ile ilgili mevzuat aşağıdaki gibidir: 26 Mayıs 2007 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 26533 Maliye Bakanlığından: YATIRIMLARIN VE TEŞVİKİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 4) 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda¹ 5615
Ülkü Aydoğdu 22 Nisan 2017 Cumartesi 05:43
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ)

İlk Sorum, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri Ile Sektörel Dış Ticaret Şirkerleri Arasında Bir Farklılık...

Vergi hukuku uygulanmasında dış ticaret sermaye şirketi ile sektörel dış ticaret şirketleri arasında farklılık yoktur. Sanayi sicil belgesi sahibi ve en az bir işçi çalıştıran imalat işletmeleri ihraç kayıtlı mal satabilirler. İhraç kayıtlı malın satılabilmesi için imal edilmesi şartı
Duygu Peksever 22 Nisan 2017 Cumartesi 02:52
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ)

Kolay Gelsin Efendim Şahıs Şirketi Limited Şirkete Dönüştürülebilir Mi Yoksa Şahıs Şirketi Kapatılıp...

ŞAHIS İŞLETMESİNİN LİMİTED ŞİRKETE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ Limited şirketler kurulurken, bir şahıs işletmesini devir alarak kurulabilirler. Bu durumda şahıs işletmesinin sahibi ortakları, limited şirkete işletmelerinin öz sermayesi kadar paya sahip olacaklardır. Şahıs işletmesinin sahipleri limited şirkette bu işletmenin öz sermayesinden daha
Elif Gözcü 22 Nisan 2017 Cumartesi 00:37
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ)

Merhaba, Smmm Yeni Olan Arkadaşımız Şirket Bünyesinde Imza Yetkili Olarak Muhasebeyi Yapıyor, Bu Kiş...

Yeminlide geçen süre olarak değerlendirilmei için, bağımlı çalışanlar için bir şirkette sigortalı çalışmak, yönnetim kurulunda olmamak TESMER Başkanlığı için Odamıza süre dolmadan bir başvuru gerekmemektedir. Sınav başvurusu yapacaklar Odamızdan oda sicil belgesi ve özlük dosya fotokopisini alacaj klardır. Başvuru
Mutlu Atukeren 21 Nisan 2017 Cuma 03:12
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ)

5904 Sayılı Yasayla Dernek Ve Vakıfların Iktisadi Işletmeleri 01.01.2010 Tarihinden Itibaren Kurumla...

Bahsetmiş olduğunuz 5904 Sayılı Kanun ile iktisadi işletmeleri hariç olmak üzere Türkiye Kızılay Derneğine yapılan bağışların limit olmaksızın gelir kurumlar vergisi matrahından indirebilme hakkının vergi mükelleflerine sağlanmasıdır. KVK 1.maddesine göre dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler kurumlar vergisi mükellefidirler.
Taylan Bıçak 19 Nisan 2017 Çarşamba 03:23
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ)

2010 Yılında Kurulan Ve Işletme Defteri Tuttuğum Fason Frekans Baskı ( Elektrikli Baskı Tekstil Sekt...

Fason olarak iş yapan işletmeler hizmet işletmesi sayılıp, Gayri safi iş hasılatı 68.000 + 13.600 (%20 ilaveli ) = TL yi aşar ise veya arka arkaya 2 dönemin iş hacmi VUK 177.maddede yazılı hadlere nazaran %20 ye kadar bir
Aynur Aydın 18 Nisan 2017 Salı 13:23
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ)

Mükellef Yoğurt Imilatı Yapmaktadır.sütü Vakumladığında Yüzde 35 Kayba Uğradığını Belirtmektedir.bu ...

Firelerden kaynaklanan değer düşüklüğü işletmeler için gider niteliğindedir. Ancak, firelerin gider niteliğinde değerlendirilebilmesi için, ekonomik ve teknik icaplar çerçevesinde olarak ortaya çıkması gerekmektedir. Firenin ortaya çıkmasında birtakım dış etkenler ve ihmaller olmuşsa, bu etki ve ihmallerden kaynaklanan fireler mali
Burcu Nişancı 18 Nisan 2017 Salı 00:13
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ)

Iyı Gunler.bınek Otoların Alıs Vesıkasındakı Kdv Yazılmaz Malıyete Eklenebılır.buraya Kadar Sorun Yo...

1 KDVK’nun 30/b’nci maddesi uyarınca; faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen katma değer vergisinin indirimi kabul edilmez. 2 Madde hükmü,
İbrahim Yılmaz 17 Nisan 2017 Pazartesi 05:36
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ)

İyi Günler.bilançoya Tabi 1.sınıf Mükellefim 5811 Vb Yasasından Yaralansı.bunla Ilgili 2500 Tl Vergi...

Bilançoya tabi şahıs işletmelerinde 5811 Sayılı yasaya istinaden ödenen vergi işletmenin ticari hesabından ödendiyse kanunen kabul edilmeyen gider olarak kayıtlarında gösterip yıllık gelir vergisi beyannamesinde bu tutarı kazanca ilave edeceksiniz. (Matraha ilave edeceksiniz).
Necmi Güvercin 17 Nisan 2017 Pazartesi 03:15
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ)

Merhabalar ,kobilere Yönelik Sağlanan Ssk Taksitlendirmesi Ile Ilgli Bir Sorum Olacaktı. Ssk 'nın Bu...

Değerli meslek Mensubu Asıl olan yasa ve onun uygulamasıdır. BKNZ.... SSK SİGORTA PRİMLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI (DEVREDİLEN) GENELGE NO:2007/33 EK SOSYAL KURUMU BAŞKANLIĞI GENELGESİ SSK Sigorta Primleri Daire Başkanlığı (Devredilen) GENELGE NO : 2007/33 Ek Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/VIII 031/ 336063 Tarih : 04.05.2007 KONU :
Saadet Ercan 16 Nisan 2017 Pazar 17:06
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ)

Gece Kulubü Bar Olarak Faaliyette Bulunan Bir Müşterim Var. Saat 20:00'da Işe Başlıyorlar Sabah 4:00...

68 no'lu "Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ" in 7'nci bölümünde akaryakıt işletmeleri açısından açıklanmaktadır. Bize göre, aynı uygulama sizin gibi işletmeler açısından da mümkündür. Ancak, belirsizliğin ortadan kaldırılması için özel
Büşra Efe 15 Nisan 2017 Cumartesi 19:38
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ)

Firmaların Denetiminde Hangi Firmalar Smmm Hangi Firmalar Ymm Denetimine Tabidir Şu Andaki Uygulama ...

Birinci sınıf tüccarların beyannamelerini SM ve SMMM’lere imzalatmaları mecburidir. İkinci sınıf tüccarların 2002 yılı hasılatları alım satım imalat işi uğraşanlar için 71.900.000.000 TL,hizmet işletmelerinde 36.000.000.000 TL,Zirai işletmelerde 71.900.000.000 TL,serbest meslek erbabında 36.000.000.000 TL nı aşması durumunda beyannamelerini SM ve
Mutlu Atukeren 15 Nisan 2017 Cumartesi 12:56
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ)

Merhaba Benim Sorum Serbest Muhasebecilik Hakkında.serbest Muhasebeci Ünvanı Olan Biri Limited Şirke...

SM ler sermaye tespit raporu düzenleyemezler, SMMM lerin yapmış olduğu raporlama dışındaki diğer işleri SM ler yapabilir.Ekye yönetmelik maddesi , saygılar. Genel İdare Müdürlüğü SERBEST MUHASEBECİLERİN ÇALIŞMA KONULARI Madde 17 Serbest muhasebecilerin çalışma konuları, gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve
Saliha Toprak 13 Nisan 2017 Perşembe 17:19
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ)

Merhabalar Hususi Araç Alımlarda Kdv Indirim Konusu Yapılmıyor Ama Alınan Bu Araç Ticari Amaçla Kull...

İşletmelere dahil binek otomobillerin alımı sırasında ödenen KDV` nin indirim konusu mu yapılacağı, otomobilin maliyetine mi ekleneceği, yoksa doğrudan mi yazılacağı konusunda bazı tereddütler bulunmaktadır. Bu yazımızda, bu konu yürürlükteki mevzuat çerçevesinde açıklanmaya çalışılmıştır. II BİNEK OTOMOBİLİ Motorlu Taşıtlar Vergisi
Hakan Yeni 12 Nisan 2017 Çarşamba 10:19
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ)

Sayın Üstadım. Iyi Günler. Bir Firmada Muhasebe Yetkilisi Olarak Çalışmaktayım. Firmamız Yönetim Kur...

2002/4480 Sayılı BKK’na göre, Küçük ve büyükbaş hayvanların etleri ve bağırsağının (bunların herhangi bir katkı maddesi kullanılarak imal edilen hariç) toptan satılması durumunda KDV oranı %1 dir. Perakende safhadaki teslimlerde ise %8 KDV hesaplanması gerekmektedir. Perakende safhadaki teslimden maksat;
Büşra Efe 12 Nisan 2017 Çarşamba 08:50
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ)

Sizi Tekrar Sorumlarımla Yoruyorum. Kusura Bakmayınız Sayın Üstadım. 1993 Yılında Smmm Belgesini Ald...

Yeminli Mali Müşavirlik Mesleki Yeterlik Sınavları için; 3568 sayılı Yasanın 9/a maddesi gereği 10 yıl Serbest Muhasebeci Mali Müşavir çalışmış olma şartı aranmaktadır. Buna göre Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olanlardan, belgeyi aldığı tarihten itibaren çalışmış olduğu süreler değerlendirme kapsamına
Rümeysa Tatlı 11 Nisan 2017 Salı 21:19
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ)

Sn. Üstad, 5811 Sk. Hakkında Bilginize Ihtiyacım Var. Şöyle Ki, Bilanço Usulüne Tabi Şahıs (1.sınıf)...

5811 sayılı yasaya göre beyan edilen değerlerin sermayeye ilave edilmesi şarttır. Ticaret siciline kayıtlı şirketlerin (kurumlar vergisi mükellefi) bu sermayeye ilave edebilmeleri için tescil şartı vardır. Gerçek kişilerin (gelir vergisi mükellefleri) beyan edilen değerlerini sermayeye ilave etme şeklinin muhasebe
Hümeyra Sevinç 11 Nisan 2017 Salı 17:19
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ)

Özel Inşaat(Şahsi) Yapan Bir Kişinin Yanında Çalıştırdığı Işçiler Için Gelir Vergisi Ödemesi Gerekiy...

Apartman inşa edip bunu daire, kat veya dükkan halinde satanların, bu faaliyetleri sonucu elde ettikleri kazanç ticari kazanç olarak Bunlar ayrıca, inşaatta çalıştırdıkları işçilere ödedikleri ücretlerden vergi kesintisi yapılarak muhtasar beyanname ile ödenmenin yapıldığı tarihi izleyen ayın 20. günü
Fatma Gülci 11 Nisan 2017 Salı 05:31
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ)

Serbest Bölgede Faaliyet Gösteren Bir Şahıs Firmasının Aktifinde Kayıtlı Olan Hazine Bonolarının Kaz...

Serbest Bölgeler Kanunu’nun geçici 3’ncü maddesine göre, 06.02.2004 tarihinden önce serbest bölgelerde faaliyette bulunan işletmelerin bu bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetleri elde ettikleri kazançları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla faaliyet ruhsatlarında belirtilen süre ile sınırlı olmak üzere gelir veya kurumlar
Abdulkadir Sarıbaş 11 Nisan 2017 Salı 01:06
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ)

Şahıs Firmalarında Kasa Hesabı Ihtiyacını Karşılamak Için 131 Ve 331 Hesabını Mı Kullanmak Uygundur....

Şahıs işletmelerinde işletmenin sahibi ile işletmeyi ayırmak imkansız olduğundan 500 no'lu hesabın kullanılmasının daha uygun olacağını düşünüyoruz.
Kaan Tekiner 10 Nisan 2017 Pazartesi 20:58
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ)

Bir Ltd.şti. Beyennemeleri Için Aracı Olmamı Istiyor. Şirketlerin Beyannamelerini Aracı Olarak Gönde...

Bilanço usulü ile defter tutan işletmelerin beyannamelerinin aracı sıfatıyla gönderilmesi mümkün değildir.
Aynur Aydın 10 Nisan 2017 Pazartesi 13:25
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ)

Şirketimiz Başka Bir Şirketin Hisse Senetlerinin Bir Kısmını Alarak Iştirakimiz Oluştu. Nominal Değe...

İştiraklerin vergisel açıdan değerlemesi, bunların hisse senedine bağlı olup olmamasına göre farklılık arz etmektedir. Hisse senedine bağlı olmayan, yani senedi ile temsil edilmeyen iştirakler Vergi Usul Kanunu’nun “Değerleme” kitabının ikinci bölümündeki iktisadi kıymetler içerisinde yazılı olmadığından, anılan Kanun’un 289.
İlke Atasever 8 Nisan 2017 Cumartesi 14:12
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ)

Şirketin Aktifine Kayıtlı Binek Otomobillerine Ait Motorlu Taşıtlar Vergisi Önceden Kkeg. Yazılıyord...

MTVK’nun 14’ncü maddesi uyarınca, bu kanuna bağlı (I), (III) ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlardan (Ticari maksatla kullanılan ve helikopterler ile taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri taşıtlar hariç) alınan vergi ve cezalar ile
Demet Elizan 7 Nisan 2017 Cuma 20:28
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ)

Sayın Yetkililer, Stajım Hala Devam Etmektedir. Fakat Yeni Bir Işe Başlamak Istiyorum. Fakat Yeni Iş...

SM/SMMM/YMM bürolarında yada şirketlerinde stajyer sınırlaması yoktur. Sınırlama ticari işletmeleri kapsamaktadır.
Müşerref Koç 5 Nisan 2017 Çarşamba 19:59
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ)

Belediyeye Işgaliye Harcı Ödenerek Kullanılan Işyerinde Kira Stopajı Söz Konusu Olabilir Mi?

Belediye’nin iktisadi işletmelerinden kiralanmaması durumunda, stopaj söz konusudur. Yasal açıklama için 7.7.2005 tarihli Erkan Celep’e verilen cevabı okuyunuz.
Aylin Serttaş 5 Nisan 2017 Çarşamba 17:37
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ)

Leasing Yoluyla Kiralanan Bir Yatırım Malı Sözleşme Gereği Taksit Süresinin Sonunda Kiracıya Çok Düş...

VUK’nun 269’ncu maddesine göre,iktisadi işletmelere dahil olan makinalar maliyet bedeli ile değerlenir.Maliyet bedeli,262’nci maddede iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi değerinin artırılması nedeniyle yapılan ödemelerle buna bağlı giderlerin toplamını ifade eder şeklinde tanımlanmıştır. Leasing yapılarak bünyede kullanılan yatırım malının,leasing sözleşmesine dayanarak
Zeynep Birsen 5 Nisan 2017 Çarşamba 16:24
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ)

Merhaba, Sorum 2.sınıftan 1.sınıfa Geçiş Ile Ilgili V.u.k 177 Maddesinde 1.bendinde Satın Aldıkları ...

Mal üretip satanlar veya mal alıp satanlar (üretim ve ticaret işletmeleri) dışındakiler yani 2. bent kapsamındaki işletmeler hizmet işletmeleridir.
İrem Taşkın 5 Nisan 2017 Çarşamba 04:16
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ)

1) Holding Kurmak Istiyoruz. Enaz Kaç A.ş. Veya Ltd. Şti Nden Oluşması Gerekli Ve Illa X Holdin A.ş ...

1 Türk Ticaret Yasasının 466. maddesinin 4. fıkrasında Holding Şirketlerden "Gayesi, esas itibariyle başka işletmelere iştirakten ibaret olan Şirketler" tabiri ile konu edilmekte ve ticari mevzuatımızda Holding Şirketlerden başka bir yerde değinilmemiştir. Holdinglerin TTK’da gösterilen şirket nev’ilerinden herhangi birisi
Zeynep Birsen 5 Nisan 2017 Çarşamba 03:21
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ)

İyi Çalışmalar Dilerim. 1.sorum Bekar Ve Babası Yaşamayan Bir Bayan Işten Çıkarılıyor,bunun Için Işs...

Değerli Meslek Mensubu Cevap 1 : Hak sahiplerinin ölüm aylığından yararlandırma şartları Ölüm aylığı; a) Ölüm tarihinde sigortalı ile yasal evlilik bağlantısı eşine, b) Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmayan veya kendi çalışmaları nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olup; 1) Evli
Öznur Sözübir 3 Nisan 2017 Pazartesi 11:17
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ)

İyi Günler Diliyorum. 6 Işçi Çalışan Ltd Şti.de Ücretlerin Banka Aracığı Ile Ödenmesi Zorunlumudur. ...

Değerli Meslek Mensubu İş Kanununa tabi olarak çalışan işçiye yapılan ödemeler MADDE 10 – (1) İşyerleri ve işletmelerinde İş Kanunu uygulandığı işverenler ile üçüncü kişiler, Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az 10 olması hâlinde, çalıştırdıkları işçiye o ay içinde
Özge Bayındır 3 Nisan 2017 Pazartesi 01:00
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ)

Cevabınız Için Teşekkür Ederim, Cevabınızda "değerli Meslek Mensubu Birbirinden Bağımsız Işverenlere...

Değerli Meslek Mensubu Farklı firmalarda 30 günden fazla çalışmış olmanın cezai müeyyidesi olmayacaktır. Ancak aynı firmada bu durum sözkonusu olsa o zaman fazla çalışma olurdu ki bunun bildirilmemesi halinde cezai durum olabilirdi. Sizin mükellefinize ait bu çok çalışma süresinin ipc
Aygül Özel 1 Nisan 2017 Cumartesi 01:36
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ)

Merhaba. Ben Ücretlilerde Özel Gider Indrimi Konusunun Genel Olarak Nasıl Muhasebeleştirildiğini Öğr...

Özel Gider İndirimine İlişkin Kayıtlar: Muhtasar beyannameyi aylık veren işletmelerde kayıtların aşağıdaki gibi tutulması gerekmektedir. Ocak 2005 ayı ücretleri –––––––––––– 31.01.2005 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ (borçlu) 100 KASA HESABI (alacaklı) 360 ÖD. VERGİ VE FONLAR (alacaklı) 361 ÖD. SOSYAL GÜV. KESİNTİ (alacaklı)
Çağatay Gürcü 31 Mart 2017 Cuma 23:45
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ)

Üstadım Selam, Beyannamelerini Imzalatma Kapsamında Olan Mükellefler, Beyannamelerini Yeminli Mali M...

Birinci sınıf ve belli sınırı aşan ikinci sınıf işletmelerin beyannamelerinin SM veya SMMM'ler tarafından imzalanma mecburiyeti bulunmaktadır. Yeminli mali herhangi bir sınır olmaksızın tüm mükelleflerin beyanlarını kendileri imza edebilirler bu durumdaki işletmelerin beyannamelerini SM veya SMMM'lere imzalatma zorunluluğu yoktur.
Miray Güçal 31 Mart 2017 Cuma 23:25
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ)

İyi Akşamlar..şu Konudaki Yardımlarınızı Bekliyorum.. Türkmen Vatandaşı Bir Kişi Bi Firmamda Ortak O...

Değerli Meslek Mensubu Ana Sayfa Mevzuat Kısa Bilgiler Yabancıların Çalışma İzinleri YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİN İŞLEMLERİ SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN USUL VE ESASLAR : Çalışma İzni Başvurusu Yurt içinden
Uğurcan Altay 30 Mart 2017 Perşembe 03:35
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ)

Gerçek Gelir Vergisi Mükellefi Olan Mükellef Kendi Arsası Üzerine Ticari Bina Yapmaktadır.bu Binanın...

Bahsettiğiniz gibi binanın işletmenin aktifine alınmasında herhangi bir uygunsuzluk yoktur. İşletmelerin veya tüzel kişiliklerin aktiflerinde kayıtlı iktisadi kıymetlerin kiraya verilmesi işletme veya tüzel kişilik tahsil ettiği kira gelirleri için %18 KDV hesaplayarak fatura düzenlemek zorundadır.
Çağla Akçay 29 Mart 2017 Çarşamba 20:00
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ)

Kolay Gelsin Üstadlar Kimler Ticaret Siciline Tescil Yaptırmak Zorundadır? Sadece Tüzel Kişiliğe Sah...

Şahıs işletmeleri öncelikle meleklerine ilişkin Esnaf Odasına ve Esnaf Siciline yaptırmak zorundadırlar. Bu kişiler isterse Ticaret Odasına ve Ticaret de kayıt yaptırabilirler. Bu durumda Ticaret Odası ve Ticaret Sicilini tercih etmiş olan esnaf yukarıda bahsettiğimiz Esnaf Odası ve Esnaf
Asena Kalkan 26 Mart 2017 Pazar 14:43
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ)