+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Kooperatif, Vakıf & Dernek

İzin Için Başvuran Derneklerde Aranacak Şartlar Nelerdir?

İzin almak için başvuracak derneklerde aşağıdaki şartlar aranır: a) En az bir yıldan beri faaliyette bulunması, b) Amacı ve amacı gerçekleştirmek için giriştiği faaliyetler ve yaptığı hizmetler ile gelecekte yapılması düşünülen işlerin; üyelerinin dışında topluma yararlı sonuçlar verecek nitelikte
Necmi Güvercin 17 Ağustos 2017 Perşembe 09:29
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Üretici Örgütlerinin Hakları Nelerdir?

1 Üretici örgütleri, toptan veya perakende olarak ortak veya üyelerine ait malların alım ve satımını yapabilir. 2 örgütleri, faaliyet merkezinin bulunduğu yerdeki diğer üreticiler ile üretici örgütlerine ait malların da alım ve satımını yapabilir. Ancak, bu şekilde
Taylan Bıçak 16 Ağustos 2017 Çarşamba 13:05
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Dernek Adına Gelir Toplamak Için Düzenlenen Yetki Belgesiyle Ilgili Usul Nedir?

Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden ve Dernekler Yönetmeliği Ek 19'da
Serdar Sözbilir 15 Ağustos 2017 Salı 13:49
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Derneğin Olağanüstü Genel Kurula Çağrılması Ne Şekilde Olabilir?

Genel kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hâllerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yönetim kuruluna yazılı başvurusu üzerine, kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine, sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu
Burak Sedef 14 Ağustos 2017 Pazartesi 16:13
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Taşıtını Kooperatife Özmal Olarak Devreden Veya Satan Kişilerin Ortaklık Durumu Ne Olacaktır?

Esas olarak; ortaklık şartını kaybettiği için ortaklıktan çıkarılmaları gerekmektedir. Bu konuda ana sözleşmenin ortaklık şartlarında değişiklik yapılması halinde bu kişilerin ortaklığının sürdürülmesi mümkün olabilecektir.
Ömür Ekinci 14 Ağustos 2017 Pazartesi 03:11
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Dernek Adına Bağış Kabulü Ile Yardım Toplama Arasındaki Fark Nedir?

Derneklerin merkezinin, şubesinin veya temsilciliğinin bulunduğu yerde, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca yetkilendirilerek adına yetki belgesi düzenlenmiş kişiler alındı belgesi karşılığında veya derneğin kendi web sitesi üzerinden bağış kabul edilebilmektedir. Ancak, organizasyonlarda bulunularak, ilan edilerek, duyuru yapılarak ya
Erol Ekin 12 Ağustos 2017 Cumartesi 16:44
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Dernek Nasıl Kurulur?

Dernek kurmak için bir tüzük hazırlamak gerekir. Örnek tüzükleri Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın internet sayfasında bulabilirsiniz.
Ece Eski 12 Ağustos 2017 Cumartesi 09:37
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Dernek Adına Gelir Tahsilatına Yetkili Olanlar Yapmış Oldukları Tahsilatı Ne Kadar Zaman Içinde Dern...

Dernek adına gelir tahsil etmekle yetkili olan kişiler, tahsil ettikleri paraları otuz gün içerisinde dernek saymanına teslim ederler veya banka hesabına yatırırlar. Ancak, tahsilatı 2005 yılı için 1000. TL’yi geçenler, 30 otuz günlük süreyi beklemeksizin tahsil ettikleri parayı
Emirhan Gürbüz 11 Ağustos 2017 Cuma 22:47
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Dernekte Üyelik Işlemlerinde Nelere Dikkat Edilmeli?

Kamu görevlileri ve 18 yaşından küçükler derneklere üye olamazlar.Üye olmak isteyen kişiler, üye başvuru formunu imzalar ve fotoğraflarını verirler. kurulu bu başvuruları onaylar ve üyeler derneğe kayıt olur. Derneğe üye olan kişiler dernek kayıt defterine işlenir. Üyelerin bilgilerini, üye
Sevinç Gözüpek 3 Ağustos 2017 Perşembe 13:35
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Sandıkların Denetimi Nasıl Yapılır?

Sandığın bağlı olduğu derneğin genel kurulu, yönetim kurulu veya denetim kurulu, sandığın denetimini her zaman yapabilir. Dernek ve sandık kurulları en az yılda bir kez olmak üzere sandık hesap ve faaliyetlerinin denetimini yapmakla görevli ve yetkilidir. Denetim sonuçları bir
Batuhan Aydın 2 Ağustos 2017 Çarşamba 16:49
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Dernek Yönetim Ve Denetim Kurulu Başkan Ve Üyelerine Ücret Ödene Bilir Mi?

Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilebilir. Verilecek ücret ile her türlü ödenek, ve tazminatlar genel kurul tarafından tespit olunur. Yönetim ve denetim kurulu üyeleri dışındaki üyelere ücret, huzur hakkı veya başka bir
Eda Tosun 2 Ağustos 2017 Çarşamba 00:19
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Dernek Yönetim Kurulu, Genel Kurula Veya Olağanüstü Genel Kurula Gitmeden Dernek Başkanını Değiştirm...

Dernek organlarındaki değişikliklerin dernek tüzüğünde belirtilen hükme uygun olarak yapılması gerekmektedir. Dernek tüzüğünde yönetim kurulu başkanının doğrudan genel kurul seçileceği yönünde bir düzenleme bulunmaması kaydıyla dernek yönetim kurulunun görev dağılımı alınacak kararla yeniden belirlenebilir. Bu değişikliğin, değişikliği izleyen otuz
Eray Sezer 1 Ağustos 2017 Salı 17:56
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Kermesler Yardım Toplama Kanunu Kapsamına Girer Mi?

Yardım Toplama Kanunu'nun 5 inci maddesinde; "Bu kanuna göre; makbuzla, belirli yerler kutu koyarak, bankalarda hesap açtırarak, yardım pulu eşya piyangosu düzenleyerek, kültürel gösteriler ve sergiler yoluyla, spor gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenlemek veya bilgileri otomatik ya da elektronik
Nazlı Demir 30 Temmuz 2017 Pazar 17:47
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Dernek Adına Gelen Gecikme Faizleri Kim Tarafından Ödenir?

Gecikme faizleri, cezalar vb. ödemeler dernek kasasından yapılamaz. Bu cezalar yönetim kurulu tarafından ödenmelidir.
Simge Erkoğlu 28 Temmuz 2017 Cuma 16:02
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Sandık Genel Kurulu Hakkında Bilgi Verir Misiniz?

Genel kurula katılma hakkı bulunan sandık üyelerinden oluşur. Üye sayısının çok olması veya üyelerin farklı yerleşim yerlerinde bulunması halinde kurulda nasıl temsil edilecekleri, 74 üncü maddeyle düzenlenen sandık yönergesinde düzenlenir. Genel kurulun toplantıya çağrılması, toplantı gündemi ve yeri, toplantı
Seranay Avcı 27 Temmuz 2017 Perşembe 11:27
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Üç Ay Önce Kooperatife Ortak Olmayan Ortaklar Kooperatifin Genel Kurul Toplantısına Katılabilir Mi? ...

1163 sayılı Kooperatifler Kanununda (m.26) genel kurul toplantı tarihinden üç ay önce ortak olmayanların( yapı kooperatifleri hariç) genel kurula hüküm altına almaktadır. Ancak, genel kuruldan 3 ay öncesinde ortaklığı bulunan kişilerden ortaklığı devir alan kişiler genel kurula katılma hakkına sahiptir.
İlke Atasever 27 Temmuz 2017 Perşembe 10:16
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Dernek Üyeliğinden Istifa Etmenin Usulü Nedir?

Hiç kimse, üyesi olduğu dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Dernek ayrılma isteğini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren her üye o andan itibaren üyelikten ayrılmış olur. Dernek yönetim kurulu istifa yazısını
Burak Sedef 26 Temmuz 2017 Çarşamba 18:33
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Derneklerin Gelirleri Hangi Belge Ile Toplanır?

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır. ( Kaynak : 5253 sayılı Dernekler Kanun madde 11 )
Sevinç Gözüpek 25 Temmuz 2017 Salı 16:19
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Dernek Defterlerinde Nasıl Düzeltme Yapılır?

Dernek defterlerinizin üzerinde düzenleme yaparken tükenmez kalem silgisi (daksil, tipeks gibi) kullanmamalı, düzeltilen yerin üzerini çizmelisiniz. Düzeltme yapılacak yer bir çizgiyle silinmeli ve çizginin altında düzeltilen yer okunabilir kalmalıdır.
Rojda Gökçen 24 Temmuz 2017 Pazartesi 17:43
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Dernek Başkanı Istifa Ederse Ne Yapılır?

Dernek başkanının istifa etmesi ile diğer yönetim kurulu üyelerinden birinin istifası arasında fark yoktur. Yedek üyelere davet gönderilir. Yedek asil üyeliği kabul etmesinin ardından yönetim kurulu toplanır ve yeniden görev dağılımı yapılır. Görev dağılımından ve yeni başkanın seçiminden sonra,
Serdar Gökay 24 Temmuz 2017 Pazartesi 03:48
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Dernekler, Genel Kurul Toplantısından Sonra Ne Yapmalıdırlar?

Dernekler, Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen ve yedek üyeleri içeren ve Dernekler Yönetmeliği Ek 3'te yer alan "Genel Kurul Sonuç Bildirimi" formunu doldurarak merkezinin bulunduğu mülki
Elanur Şimşek 22 Temmuz 2017 Cumartesi 11:57
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Derneklere Kamu Yararı Statüsü Nasıl Verilmektedir?

Kamu yararına çalışan dernekler, ilgili bakanlıkların ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine, İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla tespit Bir derneğin kamu yararına çalışan derneklerden sayılabilmesi için, aranılan şartlar ve gerekli belgeler ile diğer esas ve usuller 31/03/2005 tarihli
Şeyma Kocatürk 21 Temmuz 2017 Cuma 10:07
Kooperatif, Vakıf & Dernek

İşletme Defteri Nasıl Kullanılır?

İşletme defterine dönem başında derneğin sahip olduğu para yazılır. Dönem boyunca gelir ve giderler işletme defterine yazılır. Dönem sonunda ve giderler arasındaki fark, derneğin banka hesabında ya da kasasında bulunmalıdır. Eğer derneğinizin yıllık geliri 600.000 lirayı geçiyorsa yevmiye kebir
Demet Elizan 19 Temmuz 2017 Çarşamba 11:32
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Türkiye'de Bulunan Derneklerin Isimlerine Nereden Ulaşılabilir?

Derneklerin isimleri www.dernekler.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır.
Selin Arslan 17 Temmuz 2017 Pazartesi 18:49
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Derneklerin Lokal Açabilmeleri Için Bir Süre Tahdidi Var Mıdır?

Lokal açabilmesi için derneğin en az bir yıldan beri faaliyette bulunması şarttır. ( Kaynak : Dernekler Yönetmeliği Resmi Gazete 31.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25772 – madde 56 )
Burak Sedef 17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:55
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Dernekler Tarafından Kurs Düzenlenmesinin Usulü Nedir?

Dernekler, tüzüklerinde belirtilen amacın gerçekleştirilmesi ya da ticari gelir elde etmek amacıyla kurs açabilirler. Derneklerin kurs açarak eğitim öğretim bulunabilmesi için eğitim öğretim faaliyetlerinin tüzüklerinde belirtilen faaliyet konuları arasında yer alması, bu faaliyetin askerliğe, millî savunma ve genel kolluk
Emirhan Gürbüz 17 Temmuz 2017 Pazartesi 10:15
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Derneklerin Idari Ve Mali Denetimlerini Yapmak Üzere Hangi Kurumlar Yetkilidir?

5253 sayılı Dernekler Kanunu hükmü gereğince, gerekli görülen hallerde, derneklerin tüzüklerinde gösterilen amaçlar doğrultusunda faaliyet gösterip göstermedikleri, defterlerini ve mevzuata uygun olarak tutup tutmadıkları İçişleri Bakanı veya mülkî idare amiri tarafından denetletilebilir. İçişleri Bakanı bu yetkisini genel uygulama olarak
Sevcan Karaduman 15 Haziran 2017 Perşembe 10:33
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Derneklerin Lokal Açmasında Başvuru Usulü Nasıldır?

İl merkezlerinde açılacak lokaller için valiliğe, büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler dahil olmak üzere diğer ilçelerde açılacak lokaller kaymakamlığa bir dilekçe ile başvurulur. Başvurulara aşağıda belirtilen belgeler eklenir. a) Lokal açılması konusunda alınmış yönetim kurulu kararının örneği, b) (Değişik:RG 30/10/2011
Nuran Keske 12 Haziran 2017 Pazartesi 17:53
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Evrak Kayıt Defteri Nasıl Kullanılır?

Gelen giden resmi evrakların yazıldığı bir defterdir. Vergi dairesi ya da dernekler masasından gelen yazılar, davetler, dilekçe yazısı vb. işlendiği defterdir. Üye başvurularını evrak kayıt defterine işlemeye gerek yoktur. Evrak kayıt defterinin mali olarak hiçbir anlamı bulunmaz.
Can Atacı 9 Haziran 2017 Cuma 02:07
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Adına Yetki Belgesi Düzenlenmediği Halde Dernek Adına Gelir Toplayanlara Uygulanacak Ceza Nedir?

Adına yetki belgesi düzenlenmediği halde gelir toplayanlar ile bilerek bu şekilde gelir toplanmasına izin veren yönetim kurulu üyelerine bin Lirası idarî para cezası verilir. ( Kaynak : 5253 sayılı Dernekler Kanun madde 32/d )
Gamze Ayaz 8 Haziran 2017 Perşembe 14:17
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Dernek Üyeliğinden Ayrılma Süreci Nasıl Işler?

Dernekten ayrılmak isteyen üye, yönetim kuruluna istifa dilekçesi yazar. Yönetim kurulu başvuruyu inceler ve istifayı onaylarsa, üyenin kendisine yazılı bildirir. Ardından üye kayıt defterine ‘Üyelikten Çıkış Tarihi’ işlenir. Yazışmalar ıslak imzalı dilekçeyle yapılabileceği gibi e posta yoluyla da yapılabilir.
Muharrem Saatçi 8 Haziran 2017 Perşembe 09:51
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Derneğin Adı Ne Şekilde Değiştirilebilir Ve Dernekler Hangi Adları Alamazlar?

Dernekler, tüzük değişikliği yapmak suretiyle adlarını değiştirebilirler. Derneklerin, mevcut veya mahkeme kararıyla kapatılmış veya feshedilmiş bir siyasî partinin, bir sendikanın üst kuruluşun, bir derneğin veya üst kuruluşun adını, amblemini, rumuzunu, rozetini ve benzeri işaretleri ya da başka bir ülkeye ve
Mertay Karakaş 3 Haziran 2017 Cumartesi 13:46
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Derneğin Tüzüğü Olmak Zorunda Mıdır?

Her derneğin bir tüzüğü bulunur. Bu tüzükte aşağıda gösterilen hususların belirtilmesi zorunludur: a) Derneğin adı ve merkezi. b) Derneğin amacı ve amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri ile faaliyet alanı. c) Derneğe üye olma ve üyelikten çıkmanın şart
Ece Eski 2 Haziran 2017 Cuma 17:23
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Dernek Üye Aidatlarının Ödenmemesi Durumunda Ne Yapılır?

Aidatını ödemeyen üyeler için gerekirse icra takibi başlatılabilir. Fakat üye bağışları için aynı durum söz konusu değildir.
Sevcan Karaduman 31 Mayıs 2017 Çarşamba 16:29
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Vakıflara Üye Olabilir Miyim?

Türk Medeni Kanununun 101. maddesine göre 01.01.2002 tarihi itibariyle vakıflara üyelik yoktu, ancak Anayasa Mahkemesinin 17.04.2008 tarihli kararı gereğince hüküm iptal edilmiş ve 28.06.2008 tarih ve 26920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak vakıflara (Vakıf senetlerinde üyeliğe ilişkin hüküm bulunması halinde)
Hümeyra Sevinç 30 Mayıs 2017 Salı 18:08
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Dernek Üyesi Üyelik Aidatını Ödemediği Için Üyelikten Çıkartılabilir Mi?

Üyelerin ödenti verme borcu tüzükle düzenlenir. Tüzükte düzenleme yoksa üyeler, dernek amacının gerçekleşmesi ve borçlarının karşılanması için zorunlu ödentilere olarak katılırlar. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır. Dernek tüzüğünde üyelik aidatının ödenmemiş olması üyelikten
Fehmi Yılmaz 25 Mayıs 2017 Perşembe 16:48
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Dernekler Nasıl Fesih Edilebilir?

Derneğin genel kurulu, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Fesih kararı, Dernekler Yönetmeliği'nin 14 ve 15 inci maddelerinde belirtilen genel kurul toplanarak alınabileceği gibi, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 76 ncı maddesinde belirtilen; "Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı
Özge Bayındır 23 Mayıs 2017 Salı 11:04
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Dernekler Yurt Dışından Yardım Alabilirler Mi?

Dernekler mülkî idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardım Bildirimin şekli ve içeriği yönetmelikte düzenlenir. Nakdî yardımların bankalar aracılığıyla alınması zorunludur. ( Kaynak : 5253 sayılı Dernekler Kanun madde
Rümeysa Tatlı 22 Mayıs 2017 Pazartesi 14:04
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Sayın Hocam Bir Mükellefim Başkasına Ait Araba Kiralamak Istiyor.bildiğim Kadarıyla Stopaj Hesap...

Gerçek usulde KDV mükellefi olmayan bir kişiden araç kiralandığından tebliğdeki esaslara göre yüzde 18 oranında KDV’nin şirketiniz tarafından sorumlu 2 no'lu KDV beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda sorumlu sıfatıyla 2 no'lu KDV beyannamesi ile şirketiniz tarafından beyan
Sevgi Söylemez 30 Nisan 2017 Pazar 21:42
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Sayın Üstat Kdv Ve Muhtasardan Vergi Mükellefi Olan Fakat Kurumlar Vergisinden Mükellefiyet Kaydı Ol...

Ba Bs formlarının düzenlenmesini ve gönderim esaslarını açıklayan 381 nolu VUK genel tebliğinin 4.13 bendine göre "kurumlar vergisinden muaf Ba Bs formlarını göndermeyeceklerine ilişkin düzenleme söz konusudur". Dolayısıyla kooperatifiniz muafiyet kapsamında olmadığından aylık Ba Bs formlarının düzenlenip bildirim süresinde
Salih Atacı 30 Nisan 2017 Pazar 04:15
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Saygılar Sunarak Bir Konuda Fikrinizi Almak Istiyorum;bir Mükellef Şirketimiz Istanbul Küçük Sanayi ...

Kooperatif hissesi devir işleminde KDV hesaplanmaması gerekmektedir.
Özlem Özdemir 29 Nisan 2017 Cumartesi 09:36
Kooperatif, Vakıf & Dernek

İyi Günler Diliyorum. 1999 Yılnda Kurulmuş Bir Dernek Faliyetlerini Hala Sürdürmektedir. Bu Zamana K...

VUK'nun 30,341,342,352,353,mük.355'nci maddelerine göre işlem yapılma riski taşındığını söyleyebiliriz.
İlke Atasever 27 Nisan 2017 Perşembe 16:09
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Vakfın Bilanço Esasına Göre Defterlerini Tuttan Mali Müşavir Yine Aynı Vakfın Düzenlenmesi Istenen I...

Sayın oğuzcan, Bahsetmiş olduğunuz raporun düzenlenmesinde 3568 sayılı meslek yasası ve Muhasebe uygulama genel tebliğinine göre bir sakınca yoktur.Ancak Vakıflar bölge Müdürlüğüne münracaat ederek onların mevzuatına uygunluğu konusunda görüş alınız.
Birkan Satı 25 Nisan 2017 Salı 15:37
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Merhabalar, Inşaat Firmalarında Nakdi Hak Ediş Bedeli Ödemelerinde %3 Stopaj Kesintileri Vardır. Ben...

GVK 94. maddeye göre: kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai
Rojda Gökçen 25 Nisan 2017 Salı 07:10
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Sayın Üstadım Iyi Günler Benim Size 3 Sorum Olacak 1-Kooperatif Olarak Bi Firmaya Taşeron Olarak Inş...

İnşaat onarım işi kooperatif bünyesinde üyelerinize yapıldığı için 170 nolu hesapta takip etmeniz gerekir. Taşeron firmalara yapmış olduğunuz ödeme sari inşaat işi mahiyetinde ise (1 yıldan fazla), %3 stopaj yapılması gerekir. GVK 94/3 maddesinde yıllara sari inşaatlar için ödenen
Tuğba Saatçi 25 Nisan 2017 Salı 07:03
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Sayın Hocam Konut Yapı Kooparatifi Üyesiyim.kooparatif Toplantılarına Düzenli Katılamıyorum.ödeme Li...

Kooperatifler Kanunu’nun 16, 24, 25, 53, 55, 56 ve 66’ncı maddelerine bakınız.
Öznur Sözübir 23 Nisan 2017 Pazar 13:39
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Sayın Üstadım, Tasfiye Halindeki Bir Kooperatiften Bir Şirketin Kat Mülkiyeti Tapusu Çıkmış) Daire A...

Tapulaşma Kanununa göre Kat Mülkiyet Tapusu alınmış ise, alan kişi veya kurum, vergi mükellefi ise bilançosuna dahil edecektir.
Nazlı Demir 23 Nisan 2017 Pazar 10:04
Kooperatif, Vakıf & Dernek

İyi Günler. Üretim Ve Pazarlama Kooperatifiz.koop. Ortakları Satmak Için Bize Gönderdikleri Ürünleri...

Koliler depozito mahiyetinde olduğundan gelen, yanan, çalınan veya iade edilen kolilerin bilanço, gider, maliyet veya gelir hesapları ile ilişkilendirilmemesi Herhanbi bir sebeple stoktaki kolileri nazım hesapta takip etmenizin, yanma, bozulma veya iade gibi işlemlerde ise nazım hesabı ters kayıtla
Mertay Karakaş 22 Nisan 2017 Cumartesi 05:13
Kooperatif, Vakıf & Dernek

Sayın Danışman, 1.sınıf Defter Tutan Bir Derneğe Hizmet Vereceğim.üyelerden Alınan Aidat Ve Derneğe ...

Sayın Ehvan, Defter tasdikiniz dernekler mevzuatına uygundur. Yapmayı düşündüğünüz muhasebe kaydı da Tek düzen hesap planına uygundur. Vergi beyanını gerektiren işlem yoksa Vergi dairesine kayıt olunmaz.
Hilal Çalışkan 21 Nisan 2017 Cuma 23:10
Kooperatif, Vakıf & Dernek