+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Kira Kontratı

Kira Beyannamesi Vergisi Ne Zaman Nereye Ödenir ?

Beyanname üzerinden hesaplanan Kira gelir vergisi MART ve TEMMUZ aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir. Hesaplanan vergi; Anlaşmalı banka şubelerine, Bağlı bulunulan vergi dairesine, Bağlı bulunulan vergi dairesinin bildirilmesi şartı ile herhangi bir vergi dairesine www.gib.gov.tr adresi üzerinden kişiye
Batuhan Aydın 21 Ağustos 2017 Pazartesi 19:41
Kira Kontratı

Şirketler Için Kira Sözleşmesinin Devri Şahısların Sözleşmelerini Devriyle Aynı Koşullarda Mıdır?

Şirketlerle yapılan kira sözleşmelerinin devride şahıslarda aranan koşullar tabidir. Ancak bazı farklılıklar vardır. Bunlar: a) Ticaret unvanı ve işletmenin nev'indeki şirketin, anonim şirkete dönüşmesi gibi) değişiklikler nedeniyle yapılacak devirler ile kiracının %50 payından fazlasına sahip olduğu şirketlere yapılacak devirlerde süre
Şafak Serez 21 Ağustos 2017 Pazartesi 17:55
Kira Kontratı

Kiracım Kiralarını Zamanında Ödememektedir,bu Tahliye Nedeni Sayılır Mı?

Bir kira yılı içerisinde kiracı en az 2 kere kirasını zamanında ödemezse ve ihtar çekilmesine neden olursa tahliye sebebidir.
Esma Çiftçi 15 Ağustos 2017 Salı 22:36
Kira Kontratı

Kiraladığım Taşınmazın Satışı Yapılırsa Ihalede Önceliğim Var Mı?

Kiracının satış ihalesinde öncelik hakkı yoktur.
Mutlu Atukeren 3 Ağustos 2017 Perşembe 14:57
Kira Kontratı

Kiranın Devri Nedir?

Kiracının, kira sözleşmesinin konusu olan kullanma hakkını devretmesidir.
Aynur Aydın 29 Temmuz 2017 Cumartesi 12:53
Kira Kontratı

E-Defter Ile Ilgili Düzenlemeleri Yapmaya Hangi Kurumlar Yetkilidir?

E defter ile ilgili mevzuat düzenlemeleri yapmaya Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yetkilidir.
Tuğsan Keskin 27 Temmuz 2017 Perşembe 12:27
Kira Kontratı

Kira Geliri Beyannamesi Ne Zaman Ve Hangi Vergi Dairesine Verilir ?

2017 Kira (GMSİ) Beyannamesi Kimler Vermesi Gerekiyor Nasıl verilir. Kira geliri olan mükellefler, 1 Ocak – 31 Aralık ait beyana tabi gayrimenkul sermaye iradı gelirleri için takip eden yılın MART ayının 1 inci gününden 25 inci günü
Kerim Bir 26 Temmuz 2017 Çarşamba 16:27
Kira Kontratı

Kaç Yıla Kadar Taşınmaz Kiralayabilirim?

Taşınmazların kiralanması en fazla (10) yıla kadar olabilir. Ancak şu amaçlar için kiralamada: 1. Turistik tesis kurulacak yerler ile turistik kiralanması, 2. Enerji üretimi tesisleri ile iletim ve dağıtım tesis ve şebekelerinin ihtiyacı olan arazilerin kiralanması, 3. Doğal gaz iletim, dağıtım ve
Salih Atacı 26 Temmuz 2017 Çarşamba 12:58
Kira Kontratı

İntifa Hakkı Ne Demektir?

Yararlanma hakkıdır.ve süreli olmak zorundadır.gerçek kişilerde en fazla ömür boyu tüzel kişiliklerde ise 100 yıldır lehine intifa hakkı tanınandan 40 harç tahsil edilir.
Selen Işık 18 Temmuz 2017 Salı 11:35
Kira Kontratı

Kira Sözleşmesi Tapu Kütüğüne Şerhi Ne Demektir?

Kiraya verenle kiracının aralarında düzenledikleri yazılı sözleşmenin bir örneğini tapu sicil müdürlüğüne vererek kiraya konu olan taşınmazın kütüğüne kaydettirmeleri gelmektedir.
Elanur Şimşek 14 Haziran 2017 Çarşamba 17:56
Kira Kontratı

Kat Irtifakı Nedir ?

Kat irtifakı bir arsa üzerinde yapılan veya yapılacak olan birden fazla yapının bağımsız bölümleri için o arsanın sahibi tarafından mülkiyet kanunlarına göre kurulan irtifak hakkıdır.
Hatice Terzioğlu 9 Haziran 2017 Cuma 14:50
Kira Kontratı

Gayrı Menkul Sermaye Iradı (Kira Beyannamesi) Mükellefleri Kimlerdir ?

2017 Kira (GMSİ) Beyannamesi Kimler Vermesi Gerekiyor Nasıl verilir. Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde sayılan bina arsa arazi işyeri gibi mal ve hakların kiraya verilmesi sonucu elde edilen gelirler “Gayrimenkul sermaye iradı” olarak ifade edilmektedir. Gayrimenkul sermaye
Esma Aşçı 7 Haziran 2017 Çarşamba 18:28
Kira Kontratı

Payımın P'den Fazla Olduğu Hazineyle Paylı Malik Olduğum Taşınmazı Kiraya Verebilir Miyim?

Sadece iki ortağın paylı malik olduğu taşınmazların kiraya verilebilmesi için diğer paydaşında onayı gerekir. Bu nedenle Hazine onay vermediği kiraya verilemez.
Şafak Serez 6 Haziran 2017 Salı 03:17
Kira Kontratı

Devir Aldığım Işyerimden Mal Sahibi Kira Sözleşmesi Sona Ermeden Tahliyemi Istiyor Bunu Yapabilir Mi...

Kira sözleşmesinde 3.kişilere devredilemez veya ortak alınamaz maddesi yazılmamışsa bu tahliye nedenidir.
Kerim Bir 2 Haziran 2017 Cuma 19:10
Kira Kontratı

Kira Sözleşmesini Hangi Koşullarda Devredebilirim?

Şu koşullar halinde devir yapılabilir; a) Kira sözleşmeleri, devir talebinde bulunan kiracının söz konusu taşınmazı sözleşmeye dayalı olarak kullanmaya başladığı itibaren 3 yıl içinde ve sözleşmenin bitimine 6 ay kala devredilemez. Sözleşmeyi devralacak kişiler devir tarihinden itibaren 3 yıl geçmedikçe
Hasan Yılmaz 30 Mayıs 2017 Salı 09:59
Kira Kontratı

İlk Yıl Sonraki Kira Artışları Nasıl Yapılıyor?

İkinci ve takip eden yıllar kira bedelleri, cari yıl kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca artışın yapılacağı ayda yayımlanan Üretici Endeksi (bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim oranı) oranında artırılması suretiyle hesaplanıyor.
Aleyna Birdir 26 Mayıs 2017 Cuma 14:37
Kira Kontratı

Anne, Baba, Kardeş Veya Çocuklara Ait Bir Dükkânda Faaliyet Gösteriliyorsa Kira Bedeli Ne Olmalı?

Aileler sadece konut amaçlı kullanılmak üzere gayrimenkullerini çocuklarına veya ailelerine bedelsiz olarak kullandırabilirler. Eğer ticaret yapmak için dükkân tahsis gayrimenkul sahibinin bu dükkândan kira alması gerekir. Gelir vergisi yasasının “Emsal kira
Aynur Aydın 26 Mayıs 2017 Cuma 13:01
Kira Kontratı

Kiraladığım Taşınmazı Başkasına Kiraya Verebilir Miyim?

Kiralanan taşınmaz başkalarına kiraya verilemez.
Seranay Avcı 25 Mayıs 2017 Perşembe 23:56
Kira Kontratı

Kirada Uygulanan Emsal Kira Bedeli Nedir?

Kira bedelinin hiç olmaması veya düşük olması halinde, "emsal kira bedeli" esas alınır. Buna göre; Gayrimenkulün bedelsiz olarak başkalarının bırakılması, Kiraya verilen gayrimenkulün kira bedelinin emsal kira bedelinden düşük Olması hallerinde emsal kira bedeli esası uygulanır. Kiraya verilen bina ve
Muharrem Saatçi 25 Mayıs 2017 Perşembe 13:06
Kira Kontratı

2016 Yılında 3800 Tl'nin Altında Gelir Elde Edenler Ne Yapmalıdır ?

2017 Kira (GMSİ) Beyannamesi Kimler Vermesi Gerekiyor Nasıl verilir. 2016 Yılında sahibi olduğunuz konutunuzu kiraya vermekten elde ettiğiniz geliri 3800 TL’nin altında bir gelir elde etmişseniz beyanname vermenize gerek yok. Kira geliri yönünden önceden vergi dairesine kaydınız varsa
İbrahim Yılmaz 24 Mayıs 2017 Çarşamba 10:57
Kira Kontratı

İşyeri Kiraları Ödemesi Nasıl Olmalı?

İşyeri sahiplerinin kiraya vermiş oldukları, İşyeri, Dükkan, Büro, Fabrika, Atölye vb yerlerin kira tutarları kaç TL olursa olsun (500. TL’nin altında olsa da) kiracılar ödemelerini Banka veya PTT vasıtası ile mal sahiplerine göndermek zorundadır. 268 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliğine
Kadir Öztürk 15 Mayıs 2017 Pazartesi 13:54
Kira Kontratı

Mükellefim Bulunan Bir Okul Kantini 1/1/2007 Tarihinden Itibaren Geçerli Olmak Üzere Okul Aile Birli...

“http://www.ist def.gov.tr/Mukteza/2005/gelirvergisi2005/gv_2111.htm” adresinden ilgili Özelge’ye bakınız.
Can Kuzey Birdal 23 Nisan 2017 Pazar 04:59
Kira Kontratı

Merhaba , Sorum Daha Önce Sorduğum Kira Ödemeleri Ile Ilgili Bilançoda Cari Hs Şeklinde Olduğu Için ...

GVK 94.maddesine göre yapılan tevkifatlar nakden veya hesaben yapılan ödemelere uygulanır.(avans olarak ödenenler dahil). Yani ödeme varsa stopaj da konusudur. (GVK 94.maddenin giriş paragrafını okuyunuz.) Bilanço usulünde cari hesap bazında takip söz konusu olduğundan kiranın ödenmediğini kayıtlarla tevsik edebilirsiniz. Ama
Can Kuzey Birdal 15 Nisan 2017 Cumartesi 05:27
Kira Kontratı

Merhabalar Işyerimiz Için Depo Kiralayacağız. Mülk Sahibi Almanya'da Olduğu Için Kira Kontratını Mal...

Kira kontratını mal sahibinin vekil kıldığı kişiyle yapabilirsiniz. Mal sahibinin vekil kıldığı kişi mal sahibi adına vekaleten bankada hesap açılan bu hesaba kiracı kirasını yatırır.
Kadir Öztürk 9 Nisan 2017 Pazar 06:04
Kira Kontratı
ÖY

İşyerimiz Için Ödediğimiz Kirayı Ba Formunda Bildirecek Miyiz?

396 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin (1.2.1.) numaralı bölümüne göre işyeri kira bedelinin Ba bildirimine dahil edilmesi gerekmektedir. Aynı (1.2.2.) numaralı bölümünde “Belgelerde gelir vergisi tevkifatına da yer verilen hallerde tevkifattan önceki brüt tutarlar dikkate alınacaktır” ifadesi yer almaktadır.
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Kira Kontratı
ÖY

Hane Sahibi Kira Kontratı Yaparken Nelere Dikkat Etmeli?

Mesken kiralamalarında mal sahibi ve kiracı arasında imza adan resmi dokümana kira kontratı tecrübe ediyor. Taraflar arasında imza adan kontratı ile taraflar kira müddeti süresince kimi hak ve sorumluluklara sahip oluyor. Bu sözleşme noter huzurunda yapılabileceği gibi, taraflar
Özlem Yumru 29 Mart 2017 Çarşamba 08:35
Kira Kontratı
ÖY

Kiracı Kontrat Tarihinden Önce Çıkarsa Ne Olur?

Kira kontratı kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan faydalanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşme olarak tanımlanıyor. Kira kontratının doğru eksiksiz ve net bilgilerle doldurulması gerekiyor. Kira kontratında dairenin özellikleri, kira bedeli,
Özlem Yumru 29 Mart 2017 Çarşamba 08:35
Kira Kontratı
ÖY

Kira Kontratı Nedir?

Kira kontratı, kullandırma emelini taşıyan sözleşmelerin başında geliyor. Bununla mal sahibi, bir bedel (kira bedeli) karşılığında bir şeyin kullanılmasını ondan istifade edilmesini belli bir müddet için başka bir kimseye (kiracıya) bırakmayı taahhüt etmiş oluyor. Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi
Özlem Yumru 29 Mart 2017 Çarşamba 08:35
Kira Kontratı
ÖY

Kira Sözleşmesi Genel Şartları Nedir?

Borçlar yasada geçen maddelere dayanarak hazırlanır ve hemen hemen bütün kira sözleşmelerinde standart ve benzer maddelerden oluşur. Özel şartlara fazla kullanılan maddeleri örnek olarak sıralarsak: o Kiralanan alt kiraya verilemez, ortak alınamaz; devir ve temlik edilemez. o
Özlem Yumru 29 Mart 2017 Çarşamba 08:35
Kira Kontratı
ÖY

Kira Kontratı Için Ihtiyaç Duyulan Belgeler Nelerdir?

Borçlar Yasayı uyarınca, kiraya veren, kiralananı kararlaştırılan tarihte, sözleşmede amaçlanan kullanıma elverişli bir vaziyette teslim etmek ve kontrat müddetince vaziyette bulundurmakla yükümlüdür. Bu karar, konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı aleyhine değiştirilemez; diğer kira sözleşmelerinde ise, kiracı aleyhine genel
Özlem Yumru 29 Mart 2017 Çarşamba 08:35
Kira Kontratı
ÖY

Kira Sözleşmesi Varken Haneden Çıkılır Mı?

Taşınmaz mal kiralamalarında taraflar arasında kira sözleşmesi, belirli ve belirli olmayan bir müddet için yapılabiliyor. Kararlaştırılan müddetin geçmesiyle rastgele bildirim olmaksızın bitecek kira sözleşmesi belirli müddetlidir; diğer kira sözleşmeleri belirli olmayan bir müddet için yapılmış sayılır. Kiracı ve mal sahipleri
Özlem Yumru 29 Mart 2017 Çarşamba 08:35
Kira Kontratı
ÖY

Kiralananın Sözleşmenin Bitiminden Önce Geri Verilmesi Durumunda Ne Olur?

Kiracı, sözleşme süresine veya fesih dönemine uymaksızın kiralananı geri verdiği takdirde, kira sözleşmesinden doğan borçları, kiralananın benzer şartlarla kiraya mantıklı bir müddet için devam eder. Kiracının bu müddetin geçmesinden önce kiraya verenden kabul etmesi beklenebilecek, ödeme gücüne sahip ve
Özlem Yumru 29 Mart 2017 Çarşamba 08:35
Kira Kontratı
ÖY

Kira Kontrat Süresi Bitince Ne Olur? Kiracıların Bu Durum Karşısındaki Legal Hakları Nelerdir?

Kira kontrat süresinin dolması halinde yapılacak işlemler, mal sahibi tarafından rastgele bir bildirim yapılıp yapılmadığına, yapıldıysa da hangi bildirimi göre değişiyor. Mal sahipleri kira kontratı dolmadan herhangi bir tahliye talebinde bulunmadıysa, kontrat aynı koşullarda yenilenmiş oluyor. Yalnız bu durumda mal
Özlem Yumru 29 Mart 2017 Çarşamba 08:35
Kira Kontratı
ÖY

2017 Kira Kontratı Damga Vergisi Oranı Kaçtır?

Kira kontratı için kiralama süresine göre kira bedeli üzerinden binde 1,89 oranında damga vergisi ödeniyor. Kefilli kira sözleşmelerinde ise ayrı binde 9,48 oranında harç ödemesi yapılıyor. Sözleşmede kaç nüsha olarak tertip ettiğinin belirtilmesi gerekiyor. Ters halde 2 nüsha olduğu kabul ediliyor. Ancak
Özlem Yumru 29 Mart 2017 Çarşamba 08:34
Kira Kontratı
ÖY

2017 Yılının Emsal Kira Bedeli Ile Ilgili Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

Kira gelir vergisi 2017 için ilk taksit ödemeleri 1 Mart'ta başlıyor. Konutta 3.000 800 TL, işyerinde ise 30 bin yüksek gelir elde eden kimseler vergi mükellefi oluyor. Kira bedelinin hiç olmaması veya düşük olması halinde, “emsal kira bedeli” asal
Özlem Yumru 29 Mart 2017 Çarşamba 08:34
Kira Kontratı
ÖY

Kiracı Hangi Bedelleri Düşebilir?

Kiracı yapmış olduğu kontrata güvenerek olabilecek zararları hane sahibinden isteyebilir. Sözgelişi; su borularının patlaması, doğalgazın yeterli kullanılamaması gibi. Bu ve acil hallerde kiracı hane sahibinden bu bedelleri isteyebilir. Zira gayrimenkulden sağlanan faydaları azaltıcı nitelikte olan zararlar olduğu için mevzubahis
Özlem Yumru 29 Mart 2017 Çarşamba 08:34
Kira Kontratı
ÖY

Emsal Kira Bedeli Nedir?

Kiraya verilen bina ve arazilerde emsal kira bedeli, varsa yetkili özel makamlarca veya mahkemelerce tespit etmiş kira bedeli oluyor. Bina veya arazi için kira takdiri veyahut tespiti yapılmamış ise emsal kira bedeli, emlak vergisi değerinin yüzde 5’idir.
Özlem Yumru 29 Mart 2017 Çarşamba 08:34
Kira Kontratı
ÖY

Mal Sahibinin Ölümü Halinde Kira Kontratı Nasıl Olur?

Mal sahibinin ölümü halinde kira kontratı nın tarafı kalıtçıları oluyor. Ancak bu vaziyet kalıtçıların ansızın fazla olması halinde farklılık Mesela yalnızca bir kalıtçının olması durumunda bu kalıtçı hanede kendisi oturmak isteyebilir, tabi birden fazla kalıtçının hanede oturma talebi olması
Özlem Yumru 29 Mart 2017 Çarşamba 08:34
Kira Kontratı
ÖY

Kira Kontratı Kontrat Maddelerinde Nelerden Söz Edilmektedir?

Kira kontratı, taşınmaz mal kiralamalarında imza adıyor. Kanunen kira kontratı, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla beraber ondan edilmesini kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşme oluyor. Kontratta yapılan anlaşmaya güvenerek kararlara yer veriliyor.
Özlem Yumru 29 Mart 2017 Çarşamba 08:34
Kira Kontratı
ÖY

Kira Kontratı Sözleşme Maddelerinin Sıralanışı Nasıldır?

Dairesi (Buraya taşınmazın bağlı olduğu tapu dairesi yazılacak) Mahallesi (Burayı tapudaki mahallesi hanesinde yazan yazılacak) Cadde/Sokağı (Cadde veya sokak yazılacak) Numarası (Apartman kapı numarası ve Daire numarası yazılacak) Kiralananın Cinsi Apartman dairesi Kiralayan (Kiraya verenin tam adı ve soyadı yazılacak) Kiralayanın T.C. Kimlik No (Kiraya verenin T.C. Kimlik no yazılacak) Kiralayanın Adresi (Kiraya verenin
Özlem Yumru 29 Mart 2017 Çarşamba 08:34
Kira Kontratı

Kira Gelirinin Sınırı Altında Kalan Kira Kontratındaki Damga Vergisi Nasıl Hesaplanacak? Ve Ödemesi ...

Kira kontratı imzalandıktan sonra 15 gün içinde hesapladığınız damga vergisini beyan etmeniz gerekmektedir. Kira kontratı ile birlikte 15 gün vergi dairesine giderseniz işlemler vergi dairesi görevlilerince yerine getirilmektedir.
Öznur Sözübir 26 Mart 2017 Pazar 04:03
Kira Kontratı

İyi Günler Üstadım. A Tipi Yetkili Sigorta Acenta Gerçek Kişi Mükellefimiz Şube Açılışı Yapacaktır.ö...

Şube açılışını Ticaret Kanununa göre ticaret sicilde tescil ettirip, vergi kanunlarına göre de açılan şube için düzenlenen kira kontratı birlikte bağlı olduğunuz vergi dairesine müracat ediniz. Danışma Bİrimi
Melek Yüzügüldü 24 Mart 2017 Cuma 19:14
Kira Kontratı

Şirketimiz Depo Kiralamıştır Ve Kira Kontratında Herhangi Bir Süre Yazmamaktadır.yani Süresi Belli D...

Kira sözleşmesi yenilenmemiş ve kira tutarında artış olmamış ise damga vergisi ödemenize gerek yoktur. Sözleşme yenilenmeyip kira tutarı artmış 2 yıllık yeni bedel üzerinden damga vergisini hesaplayıp ödemeniz gerekmektedir.
Öznur Sözübir 18 Mart 2017 Cumartesi 18:41
Kira Kontratı

Merhaba, Limited Şirket Ortakları Karı-Koca Ve Şirkette Sigortalı Olarak Fiilen Çalışmaktalar.şirket...

Şirket adına konut kiralanması halinde, ortakların da bu konutta oturması halinde kiralara ilişkin gelir vergisi stopajı yapılır. Ancak ödenen gideri kanunen kabul edilmeyen gidere yazılır. Çünkü yapılan iş ve harcam işle ilgili değildir.
Öznur Sözübir 17 Mart 2017 Cuma 12:10
Kira Kontratı

Merhabalar... Serbest Meslek Erbabının (Mimar) Işyeri Adresi Olarak Kiralık Evini Göstermesi Halinde...

Kira giderlerinin %100'üne kadar indirimine izin verilmiştir. İndirim hakkından yararlanmak veya yararlanmamak mükellefin tercihine bağlıdır. Ancak, stopaj yükünden kaçmak kira giderinin indirilmemesi amaç ediniyor eleştirisinden kaçınmak için en azından kiranın yarısını işyeri kira gideri olarak değerlendirmekte fayda vardır.
Mehmet Özdil 2 Mart 2017 Perşembe 23:50
Kira Kontratı

Merhaba, Firma Sahibi Kendine Ait Aracını Bir Kullanma Sözleşmesi Yaparak Şirket Işlerinde Kullanabi...

31.08.2010 tarihinde de aynı konuda sorulmuş sorunuza vermiş olduğumuz cevap aşağıdadır. Kullanım sözleşmesi diye bir sözleşme düzenlenemeyeceğini kira kontratı gerektiğini ve diğer sorumluluklarınızı belirtmiştik. Çalışana ait veya firma sahibinin kendisine ait olması birşey değiştirmez. Sayın Sivrikaya, Bahsettiğiniz muktezanın olumlu veya olumsuz
Salih Atacı 22 Şubat 2017 Çarşamba 14:41
Kira Kontratı

Merhabalar, Ltd.şti.mükellef Muhtelif Ilçelerde (Istanbul) Merkeze Bağlı Marketler Açtığında Ticaret...

LTD Şirketin ana sözleşmesinde merkez dışındaki şube, satış yeri ve fabrika açılışlarında ticaret sicilinde tescil ettirileceğine ilişkin hüküm var tescil yaptırmanız gerekir. Aksi halde ortaklar kurulunun almış olduğu kararı noterden onaylatarak kira kontratı ile birlikte vergi dairesine müracat edebilirsiniz.
Aygül Özel 22 Şubat 2017 Çarşamba 08:17
Kira Kontratı

İyi Günler. Bir Işyeri Asıl Kira Kontratı Yapan Şirket Tafarından Bir Kaç Şirkete Kullanım Bedeli Ol...

Sorunuzdan anladığım kadarıyla, kiralanan bir yerin kiracı tarafından tekrar kiralanması söz konusu. Bu şirketin kiralama bedeli kendi ödediği kira geçebilir.
Serkan Aydın 21 Şubat 2017 Salı 09:45
Kira Kontratı
AY

Kira Kontratı Nasıl Hazırlanır, Kira Kontratı Hazırlarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Ev satın aldık kiraya vereceğiz, arada emlakçı yok. Kira kontratını kendimiz düzenleyeceğiz, nasıl hazırlamalı, hazırlarken nelere dikkat etmeliyiz?
Ayşe Yağmur 20 Şubat 2017 Pazartesi 19:39
Kira Kontratı

Merhabalar, Limited Şirket Kanuni Merkezi Aynı Zamanda Ikamet Adresi Olabilir Mi? Yani Evini,limited...

Kira kontratı, şirket adına düzenlenirse kanuni merkez olur.
Öznur Sözübir 18 Şubat 2017 Cumartesi 09:28
Kira Kontratı