+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşüme Ilişkin Işlemlerde Dava Açma Hakkımız Var Mı?

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun madde 6/9 “Bu Kanun uyarınca tesis edilen idari işlemlere karşı tarihinden itibaren otuz gün içinde 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca dava açılabilir. Bu davalarda yürütmenin
Dilara Çevik 23 Ağustos 2017 Çarşamba 16:15
Kentsel Dönüşüm

Devlet Vatandaşla Pazarlık Edecek Deniliyor? Bu Büyük Kitleye Ulaşmada Yardımcı Kaynaklarınız Neler ...

Devletin herhangi bir konuda vatandaş ile pazarlık etmesi gibi bir durum sözkonusu değildir. Ancak, Kanun kapsamındaki uygulamaların etkin ve bir şekilde yürütülmesi ve vatandaşın mağdur edilmemesi için, Bakanlık, belediyeler ve il özel idareleri vatandaşında katılımı ile işbirliği içinde çalışmalarda
Çağla Akçay 23 Ağustos 2017 Çarşamba 13:20
Kentsel Dönüşüm

Yıkılacak Olan Binada Maliklerden Biri Yurt Dışında Olduğu Için Hiç Bir Şekilde Ulaşılamıyor Tebliga...

6306 sayılı Kanun kapsamında yapılan tebligatların tapu müdürlüklerince öncelikle adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde belirtilen adreslere yapılması gerekmektedir. Adrese dayalı kayıt sisteminden maliklerin adres bilgilerine ulaşılamaması halinde öncelikle adres bilgilerinin bulunabileceği kurum ve kuruluşlardan adresin temini yoluna gidilmesi, yine sonuç
Çağatay Gürcü 22 Ağustos 2017 Salı 18:51
Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşümden Faydalanarak, Binayı Yıkmadan, Güçlendirme Yapılabilir Mi?

Belirli şartları karşılamak koşuluyla mümkün olabilir. Binanın, ilgili belediye imarına göre kat sayısını azaltmak durumda kalınıyorsa ve binada 2/3 ile takviye ve güçlendirme kararı alınırsa, binayı yıkmadan, depreme karşı takviye ve güçlendirme işlemleri yaptırılabilir. Bu işlemler için de kentsel
Yılmaz Yalman 22 Ağustos 2017 Salı 13:13
Kentsel Dönüşüm

Birden Fazla Konutu Veya Işyeri Olanlar Ne Kadar Kredi Kullanılabilir?

Birden fazla konutu veya işyeri olanlar adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı 500.000 TL’yi geçemez.
Elif Gözcü 21 Ağustos 2017 Pazartesi 18:40
Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşüm Kredisini Hangi Bankadan Kullanabiliriz?

Kentsel dönüşüm kredisi Bakanlıkla anlaşmalı bankalardan kullanılmaktadır. İlk 2 yılı anapara ödemesiz 10 yıla kadar vade yapılabilmektedir.
Kerim Özpek 21 Ağustos 2017 Pazartesi 14:00
Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşümde Model Alınan Bir Ülke Var Mı, Var Ise Bu Ülkeler Hangileri?

6306 sayılı Kanun kapsamındaki kentsel dönüşümde sadece bir ülke uygulamaları model olarak alınmamış, dünyadaki bütün başarılı uygulamaların incelenmesi ve uygun görülmüştür. Ülkemizdeki yapılaşmaya benzer şekilde yapılaşması olan, özellikle de gecekondulaşma problemi olan bütün ülkeler öncelikle incelenmektedir. Meselâ, İspanya, Kore,
Birol Güveci 21 Ağustos 2017 Pazartesi 09:42
Kentsel Dönüşüm

Riskli Yapının Tespit Masrafları Ve Yıkım Masraflarını Kim Ödeyecek?

Riskli Yapı Tespit ve yıkım işleri mülkiyet sahipleri tarafından masrafları kendilerine ait olmak üzere gerçekleştireceklerdir.
Rojda Gökçen 21 Ağustos 2017 Pazartesi 00:59
Kentsel Dönüşüm

Kanun Kapsamında Kira Yardımı Hangi Şartlarda Yapılacak?

Anlaşma ile tahliye edilen Kanun kapsamındaki yapıların maliklerine kira yardımı yapılabilir. Kira yardımı aylık 600 Türk Lirasını, yardım ise, 18 ay’ı geçemez. Aylık kira bedeli, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi oranında güncellenir.
Seranay Avcı 19 Ağustos 2017 Cumartesi 10:04
Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşümden Yararlanmak Için M2 Sınırlaması Var Mıdır?

6306 sayılı kanunda kentsel dönüşümden faydalanmak için herhangi bir metrekare sınırlaması bulunmamaktadır. Kanun kapsamında yapılan tespit sonucu yapıların riskli kanunun getirdiği haklardan faydalanabilmek için yeterli olacaktır.
Tevfik Ataberk 18 Ağustos 2017 Cuma 15:32
Kentsel Dönüşüm

Risk Tespiti Yaptırmak Zorunlu Mu?

Kanunda risk tespiti yaptırılması zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, ülkemizde pek çok binanın; mühendislik hizmeti almadan yapıldığı, malzeme ve işçilik açısından gerekliliklere uygun olmadığı, özellikle beton kalitesinin çok düşük olduğu ve deprem açısından risk taşıdığı belirlenmiştir. Bu yüzden, konutunda güven ve
Öznur Sözübir 18 Ağustos 2017 Cuma 13:24
Kentsel Dönüşüm

Bina Yıkıldıktan Sonra 2/3 Kararına Katılmayanların Payları Ne Olacak?

Üzerindeki bina yıkılarak arsa hâline gelen taşınmazlarda daha önce kurulmuş olan kat irtifakı veya kat mülkiyeti, ilgililerin muvafakatleri aranmaksızın talebi üzerine ilgili tapu müdürlüğünce resen terkin edilerek, önceki vasfı ile değerlemede bulunularak veya malik ile yapılan anlaşmanın şartları tapu
Selim Güngören 18 Ağustos 2017 Cuma 00:42
Kentsel Dönüşüm

Vatandaş Kentsel Dönüşüm Kapsamında Yıkılan Binasının Yerine Yeni Bir Bina Yapmak Istemiyor. Arsa Se...

6306 sayılı kanunun uygulama yönetmeliği 15. maddesine göre: Riskli yapıda bütün maliklerce oybirliği ile karar verilememiş ise, yapılacak uygulamaya bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı ve diğer usuller ile yeniden değerlendirilmesi) sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların
Müjde Er 17 Ağustos 2017 Perşembe 23:20
Kentsel Dönüşüm

İdari Işlemlere Karşı Dava Açılabilir Mi ?

Bu kanun uyarınca tesis edilen idari işlemlere karşı tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı Yargılama Usulü Kanunu uyarınca dava açılabilir. Bu davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verilemez.
İlke Atasever 17 Ağustos 2017 Perşembe 23:04
Kentsel Dönüşüm

Binalar Yeşil Bina Olarak Mı Dönüştürülecek? Yeşil Binaya Teşvik Mi Gelecek?

Halk arasında yeşil bina olarak da bilinen Akıllı binalar çok önemli olup Türkiye ülke olarak enerjiye çok para harcamaktadır. harcanan paranın neredeyse yarısı konutlarımızı ısıtmakta kullanıyoruz ve mevcut binalarımıza bakıldığında da enerjinin yarısı boşa gidiyor bu enerjinin tasarruf edilmesi
Esma Aşçı 17 Ağustos 2017 Perşembe 17:50
Kentsel Dönüşüm

2B Yasası Sayesinde Elde Edilecek Kaynağın Kentsel Dönüşüm Projesine Aktarılması Bekleniyor. Öncelik...

Kanunda 2B gelirlerinin %90’ına kadar dönüşüm hesabına aktarılabileceği öngörülmektedir. Bütün ülkedeki dönüşümün sadece bu kaynaktan finansmanı mümkün olmayıp, Çevre %50’si, Uygulamada bulunacak Belediye yatırım bütçelerinin %5’i ve harç gelirlerinin %50’si, İller Bankasının bazı faaliyetlerden elde edeceği karın %50’si ve
Taylan Bıçak 17 Ağustos 2017 Perşembe 17:15
Kentsel Dönüşüm

6306 Sayılı Kanun Kapsamında "riskli Yapı" Olarak Tespit Edilen "tescilli Yapılar" Hakkında Nasıl Bi...

6306 sayılı Kanun’un 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan; “2863 sayılı Kanun ve 5366 sayılı Kanun kapsamındaki alanlarda bulunulması hâlinde alanın sit statüsü de gözetilerek Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın görüşü alınır.” hükmüne istinaden, riskli olarak tespit edilen ve
Tuğsan Keskin 17 Ağustos 2017 Perşembe 14:26
Kentsel Dönüşüm

Kira Veya Faiz Desteğinden Kimler Faydalanabilir?

Anlaşma ile tahliye edilen, yıktırılan veya kamulaştırılan binaların; malikleri, kiracıları ve sınırlı ayni hak sahibi olarak bu binaları kullananlar kapsamında yapılacak yardım ve desteklerden faydalanabilir.
Öznur Sözübir 17 Ağustos 2017 Perşembe 14:13
Kentsel Dönüşüm

Riskli Bina Maliklerince Yıktırılmamışsa Kim Yıkar?

İkinci fıkra uyarınca maliklerce yıktırılmayan riskli yapıların tahliyesi ve yıktırma işlemleri, yıktırma masrafı öncelikle dönüşüm projeleri özel hesabından karşılanmak mahalli idarelerin de iştiraki ile mülkî amirler tarafından yapılır veya yaptırılır.
Ceren Özdemir 17 Ağustos 2017 Perşembe 13:34
Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşüme Katılmak Istiyorum Ama Hiç Param Yok. Zaten Güçlükle Geçiniyoruz. Evimi Yıkacaklars...

Konut ve arsanın tapu kayıt durumu tespit edilerek hak sahipliği konumuna ve ekonomik durumuna göre uygulama yapılacaktır. yıkılan hak sahiplerine kira yardımı veya konut tahsisi yapılacaktır.
Boran Erdil 17 Ağustos 2017 Perşembe 00:14
Kentsel Dönüşüm

7269 Sayılı Afet Kanunu Kapsamında Verilen Haklardan Yararlanan Bir Vatandaş, Aynı Bina Için 6306 Sa...

6306 sayılı Kanun’da; 7269 sayılı Kanun kapsamındaki haklardan faydalananların 6306 sayılı Kanun’dan faydalanmasına engel bir hüküm bulunmamakta olup, herhangi binanın 6306 sayılı Kanun kapsamındaki haklardan yararlanabilmesi için, yıkılmadan önce bu Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilmiş olması yeterlidir.
Serdar Sözbilir 16 Ağustos 2017 Çarşamba 20:27
Kentsel Dönüşüm

Daha Evvel Konut Kredisi Kullanarak Alınmış Bir Konutun 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapı Ola...

Daha evvel konut kredisi kullanılarak alınmış bir konut üzerine krediyi kullandıran Banka tarafından, birinci sıradan ipotek koydurulmuş olduğundan, böyle binan riskli yapı olarak tespit edilmesi hâlinde, riskli yapı tespit raporu ile birlikte konut kredisi alınan bankaya başvurularak, konut kredisinin
Hümeyra Sevinç 16 Ağustos 2017 Çarşamba 20:21
Kentsel Dönüşüm

Riskli Alan Tespitinde Hangi Kuruluşlar Yetkilidir?

Riskli alan, Yönetmelik madde 5 “Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir ve teklif olarak Bakanlar sunulur.”
Nuran Keske 16 Ağustos 2017 Çarşamba 19:54
Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşüm Kredisi Nedir?

Eski binanızın kentsel dönüşümle yenilenebilmesi için genellikle bir müteahhitle anlaşmanız gerekiyor. Oturduğunuz binanın yıkılıp yeniden inşa edilmesi için bankaların kentsel dönüşüm kredilerinden faydalanabilirsiniz. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmei Hakkındaki Kanun kapsamında sunulan kentsel dönüşüm kredisi afet riski
Nuran Keske 16 Ağustos 2017 Çarşamba 17:14
Kentsel Dönüşüm

Bakanlık, Bu Kanun'u Vatandaşa Anlatmaya Ne Zaman Başlayacak, Kentsel Dönüşüm Ofisleri Ne Zaman Kuru...

Hâlihazırda Kanun yazılı ve görsel medya kanalları ile halka anlatılmakta olup, reklam ve spotlar yayınlanmaya başlanmış bulunmaktadır. Diğer taraftan, Bakanımız başta olmak üzere, Bakanlığımızın yetkili bürokratları tarafında çeşitli konferans, panel ve toplantılarda Kanun ve ilgili diğer mevzuat anlatılmakta olup,
Batuhan Aydın 16 Ağustos 2017 Çarşamba 16:40
Kentsel Dönüşüm

Riskli Yapı Tespitinde Hangi Kuruluşlar Yetkilidir?

Riskli yapı 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği (Yönetmelik) madde 6 “Riskli yapılar, Bakanlıkça İdarece veyahutta Bakanlıkça lisanslandırılacak, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler; sermayesinin en az yüzde kırkı kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan
Semra Öz 16 Ağustos 2017 Çarşamba 14:45
Kentsel Dönüşüm

Elektrik, Su, Doğalgaz Abone Bilgileri Ile Nüfus Müdürlüğünden Alınan Ikamet Bilgilerinin Uyuşmaması...

Riskli Yapı Tespit Raporundaki adres bilgileri ile uyumlu olacak şekilde ilgili belediyeden alınacak onaylı numarataj belgesi ile işlem
Seranay Avcı 16 Ağustos 2017 Çarşamba 13:59
Kentsel Dönüşüm

Sağlam Bir Bina 'riskli Alan' Üzerinde Bulunuyorsa Yıkılır Mı?

Tabii ki yıkılabilir. 6306 sayılı Kanunun 3. maddesinin 7. fıkrası uyarınca; “bu Kanunun uygulanması için belirlenen riskli alanların sınırları olup riskli yapılar dışında kalan diğer yapılardan uygulama bütünlüğü bakımından Bakanlıkça gerekli görülenler de bu Kanun hükümlerine tabi olur.”
Ülkü Aydoğdu 16 Ağustos 2017 Çarşamba 08:55
Kentsel Dönüşüm

Afet Riski Taşıyan Alanlar Konusunda Ankara'nın Durumu Nedir?

Ankara’da veya başka herhangi bir ilde zeminden kaynaklanan sebeplerle veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle “riskli alan”lar var ise, Kanun kapsamında alanlarda uygulama yapılması sözkonusu olacaktır. Ancak, öncelikle vatandaşların riskli yapılarını ve belediyelerin de görev ve yetki alanlarında riskli alan var
Mehmet Özdil 15 Ağustos 2017 Salı 14:07
Kentsel Dönüşüm

Ev Sahipleri Ne Durumda Bakanlığın Aldığı Yıkma Kararına Karşı Çıkıp Mahkemeye Başvurabilecektir? Ba...

Bakanlık sadece Riskli Alanlada kalan Riskli Binalar için yıkılma talebinde bulunabilecek olup, buna karşı yapılacak itirazlar sadece bedele yönelik
Serkan Aydın 15 Ağustos 2017 Salı 13:21
Kentsel Dönüşüm

Riskli Alan Olarak Ilan Edilen Bölgenin Içindeki Sağlam Binalar Da Mı Yıkıma Dahil Edilecek?

Riskli alan içerisinde kalan binalardan riski olmayanların yıkılma esası bulunmamakla birlikte, tüm proje alanının bütünlüğü açısından gerekmesi halinde bu yapılacak anlaşma doğrultusunda binaları yıkılıp yerlerine yeni binalar yapılabilecektir.
Selim Güngören 15 Ağustos 2017 Salı 10:00
Kentsel Dönüşüm

Anlaşmaya Katılmayanların Hakları Ne Olacak?

Anlaşmaya katılmayan maliklerin bağımsız bölümlerine ilişkin arsa payları; 15/A maddesinde belirtilen usule göre, arsa payı değeri üzerinden anlaşma sağlayan paydaşlara açık artırma usulü ile satılır. Paydaşlara satış gerçekleştirilemediği takdirde, bu paylar, rayiç bedeli bakanlıkça ödenmek kaydı ile tapuda hazine
Müşerref Koç 14 Ağustos 2017 Pazartesi 14:43
Kentsel Dönüşüm

Riskli Yapı Tespiti Kredisi Geri Ödeme Süresi Ne Kadardır?

Kredinin geri ödeme süresi 24 aydır. Geri ödemeler kredinin verildiği tarihi takip eden ay başlar.
Kadir Öztürk 12 Ağustos 2017 Cumartesi 17:16
Kentsel Dönüşüm

Yıkılacak Binalara Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Mı Karar Verecek. Bu Konuda Meslek Odaları Veya Bel...

Riskli yapıların, yani yıkılması gereken yapıların tespiti öncelikle yapı maliklerince, Bakanlıkça lisanslandırılan kurum ve kuruluşlara yaptırılacaktır. Kamu kurum ve üniversiteler; sermayesinin en az yüzde kırkı kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan şirketler; depremden korunma, deprem zararlarının azaltılması ve deprem
Yılmaz Yalman 12 Ağustos 2017 Cumartesi 16:55
Kentsel Dönüşüm

Konut Için Bankalardan Ne Kadar Ve Kaç Yıl Vadeli Kredi Kullanılabilir?

Bağımsız bölüm başına en fazla 100.000 TL kredi kullanılabilir. Kredi geri ödemeleri, 2 yıl anapara geri ödemesiz ve 10 vadeli olarak gerçekleşecektir.
Burak Sedef 12 Ağustos 2017 Cumartesi 15:47
Kentsel Dönüşüm

Eğer Yapılabiliyorsa, Hangi Kurumlardan Alınacak Raporlar Yasal Olarak Geçerli Kabul Edilecek? Beled...

Riskli yapı tespitleri öncelikle malikler tarafından, Bakanlıkça lisanslandırılan kurum ve kuruluşlara yaptırılacaktır. Lisanslandırılacak kurum ve kuruluşlara ait kriter belirleme devam etmekte olup, bu kapsamda Yapı Denetim Kuruluşları, Üniversiteler, Belediye şirketleri, İlgili Meslek Odaları gibi kuruluşlardan belirlenecek kriterleri sağlayacakların lisanslandırılması
Büşra Efe 12 Ağustos 2017 Cumartesi 15:29
Kentsel Dönüşüm

Vatan Mahallesi Süregelen Sıcak Hayatına Kaldığı Yerden Devam Edebilecek Mi?

Dönüşüm, mahalle sakinlerini bir arada tutmayı, ortak kültürlerini sürdürebilmeleri hedefleniyor. Bu sebeple , kentsel dönüşümde ‘'yerinde dönüşüm''modeli seçildi.
Birgül Sezen 12 Ağustos 2017 Cumartesi 09:21
Kentsel Dönüşüm

Riskli Alanda Kira Yardımı Için Nereye Başvurulacak?

Riskli alandaki malikler, kiracılar veya sınırlı ayni hak sahipleri kira yardımı ve riskli alan için Bakanlığımıza veya yetkilendirilen İdareye yapacaktır. Bu alanlarda yapılacak kira yardımı bedeli proje bazında belirlenecektir.
Semra Öz 11 Ağustos 2017 Cuma 22:17
Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşüm Nedir?

Kentsel Dönüşüm; hayat kalitesi çağdaş standartların altında kalmış, risk taşıyan yerleşim alanlarında Herkes için daha iyi, daha güvenli bir birlikte hazırlamaktır.
Serkan Aydın 3 Ağustos 2017 Perşembe 15:43
Kentsel Dönüşüm

Kentsel Dönüşüm Ilk Olarak Hangi Bölgelerden Başlayacak?

6306 sayılı Kanun kapsamındaki kentsel dönüşüm, öncelikle birinci derece deprem kuşağında yer alan ve nüfus yoğunluğu fazla olan illerden Bu kapsamda, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve İzmir gibi illerimiz birinci derece deprem kuşağında bulunmaları sebebiyle dönüşümün yapılacağı öncelikli iller
Öznur Sözübir 3 Ağustos 2017 Perşembe 14:26
Kentsel Dönüşüm

Bankalar Açısından Da Bakıldığı Zaman Özel Bir Kredi Sistemine Gidilecek Mi?

Bu kanun uyarınca verilecek krediler uzun vadeli ve düşük maliyetli krediler olup, bu krediler ile ilgili olarak faiz desteği da dahil olmak üzere çalışmalar devam etmektedir.
Erbil Demirci 3 Ağustos 2017 Perşembe 14:07
Kentsel Dönüşüm

Riskli Alan Içerisinde Kalan Binalar 60 Gün Içerisinde Yıkılacak Mı?

Riskli alan ilanından sonra öncelikle alanın mevcut durumu tespit edilecek, hak sahiplikleri belirlenecek, hak sahipleri ile anlaşma yoluna gidilecek tahliye ve yıkım işlemleri bu süreçlerden sonra başlayacaktır.
Şeyma Kocatürk 3 Ağustos 2017 Perşembe 11:19
Kentsel Dönüşüm

Kanun Kapsamında Yapılacak Yardım Ve Destekler Nelerdir?

Riskli alanlarda, rezerv yapı alanlarında veya riskli binalarda yaşayan vatandaşlarımıza talepleri doğrultusunda 18 aya kadar kira yardımı yapılacak ya bankalardan kullanılacak kredilerde faiz desteği sağlanacaktır. Ayrıca, Kanun uyarınca yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar; noter harcı,
Orhan Kılıç 2 Ağustos 2017 Çarşamba 15:53
Kentsel Dönüşüm

Riskli Alan Belirlenirken Il Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü'nün Koordinasyonu, Görüşü Veya Bir Komisy...

6306 sayılı Kanun’a göre, “Riskli alan” belirlenirken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın görüşünün alınması gerekmektedir.
Sevilay Kızıl 2 Ağustos 2017 Çarşamba 15:39
Kentsel Dönüşüm

Deprem Sonrası Orta Hasarlı Olarak Tespit Edilerek Yıkılan Bir Binanın 6306 Sayılı Kanun Kapsamında ...

Herhangi bir binanın 6306 sayılı Kanun kapsamındaki haklardan yararlanabilmesi için, yıkılmadan önce bu Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit olması gerekmektedir. 6306 sayılı Kanun kapsamı dışında herhangi bir sebeple hasarlı olduğu tespit edilerek yıkılan bir binanın bu Kanun kapsamındaki
Özge Bayındır 2 Ağustos 2017 Çarşamba 11:01
Kentsel Dönüşüm

Belediyelerin Meclis Kararı Ile "riskli Alan" Teklifine Müdahalesi Mümkün Mü?

6306 sayılı Kanun’a göre, belediyeler “riskli alan” belirleyip, Bakanlar Kurulu’nca karar alınmak üzere, Bakanlığımıza sunabilirler. Böyle bir durumda belediye riskli alan teklifine müdahalesi sözkonusu olabilecektir.
Tuğba Saatçi 2 Ağustos 2017 Çarşamba 09:11
Kentsel Dönüşüm

Riskli Bina Üzerinde Ipotek Var Ise Bina Yıktırılabilir Mi Ve Ipoteğin Durumu Ne Olur?

Kanun’a göre, riskli binaların sicilinde bulunan aynî ve şahsî haklar ile temlik hakkını kısıtlayan veya yasaklayan her türlü şerh ipotek hakkı), riskli bina yıktırıldıktan sonra hisseler üzerinde devam edecektir. Bu yüzden, üzerinde ipotek olması riskli binanın yıktırılmasına engel teşkil
Kıvanç Kılıç 2 Ağustos 2017 Çarşamba 00:36
Kentsel Dönüşüm

Mera Alanlarının Bu Kanun Kapsamında Zarar Göreceği Iddialarına Karşılık Neler Söyleyebilirsiniz?

Kanunda mera alanlarının her halükarda kullanılması yönünde bir husus bulunmamakla birlikte, yapılan düzenlemeler sadece riskli alan içerisinde yapılaşma imkanı halinde, ilgili kamu idaresi ve Maliye Bakanlığı görüşü alınarak mera alanlarından Rezerv alan olarak faydalanılabilinecek olması şeklindedir.
Mertay Karakaş 1 Ağustos 2017 Salı 14:41
Kentsel Dönüşüm

Riskli Alanda Fay Zonu Var Ise Buradaki Yapılar Ile Heyelan Olabilecek Bölgelerdeki Yapıların Durumu...

Riskli alan olarak tespit edilen alanlarda yapılacak uygulamalarda, çeşitli sebeplerle riskli alan tespiti öncesinde aynı alanda mevcut olan konut kadar yeni konut yapılması mümkün olmaz ise, alan içerisindeki bazı hak sahiplerinin rezerv yapı alanlarında yapılan konutlardan hak sahibi olmaları
Birsen Alaycı 1 Ağustos 2017 Salı 14:08
Kentsel Dönüşüm

Riskli Bina Tespitine Itiraz Edilebilir Mi?

Riskli olarak tespit edilen binalar tapu müdürlüğüne bildirilecek ve tapu kütüğüne işlenecektir. Malikler, tapu müdürlüğünce yapılacak tebligattan itibaren 15 içinde, İstanbul, İzmir, Bursa’da Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüklerine, diğer illerde ise, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri’ne verecekleri bir dilekçe
Tuğsan Keskin 1 Ağustos 2017 Salı 12:40
Kentsel Dönüşüm