+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS)

Birlikler Ve Sosyal Tesisler Veri Göndermedikleri Takdirde, Sorumlu Kişilere Idari Para Cezası Uygul...

6 Nisan 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Genel Yönetim Mali İstatistikleri Tebliği kapsamında yer aldıkları için söz konusu birimlerin yetkilileri ile ilgili mali hizmetler müdürlerine 5018 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükmü işletilecektir.
Aynur Aydın 29 Temmuz 2017 Cumartesi 19:46
Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS)

İlgili Personelin Maaşından Polsan, Ilksan V.b Kesintiler Hatalı, Eksik Ya Da Fazla Kesilmekte Olup ...

Bu tip kesintiler, doğrudan polis sandığı ve İlksan’ın gönderdiği kesinti bilgileri baz alınarak yapılmakta olup say2000i siteminde herhangi bir söz konusu değildir. Konuyla ilgili olarak POL SAN veya İLKSAN ile görüşmemiz gerekmektedir.
Dilan Gökçen 26 Temmuz 2017 Çarşamba 11:22
Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS)

İl Kontrol Görevlisi Ekranında Mizan Inceleme Kutucuğu Işaretlenemiyor?

Muhasebe birimi kontrol görevlisi tarafından incelendi kutucuğu işaretlendikten sonra, il kontrol görevlisinin kendisine ait alanı işaretleme için aktif hale
Sevcan Karaduman 19 Temmuz 2017 Çarşamba 11:41
Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS)

Tasfiye Nedir?

Kurumsal gereksinimler açısından saklanmasına gerek kalmayan belgelerin kurum belge sisteminin dışına çıkarılmasıdır. Tasfiye işlemi artık ihtiyaç duyulmayan belgelerin kurum veya kurum dışında başka bir kuruma/birime aktarılmasını ya da imha edilmesini öngörür.
Duygu Peksever 17 Temmuz 2017 Pazartesi 17:55
Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS)

Açığa Alınan Personelin 2/3 Maaşı Sitemden Hesaplanıyor Olmasına Rağmen, Geri Dönüşte Hesaplanacak O...

Geri dönüşte ödenecek olan 1/3 maaş manuel olarak hesaplanıp ödenecek olup, ayrıca bordro bilgi girişinden de söz konusu bilgilerin yapılacaktır.
Kadir Kolcu 17 Temmuz 2017 Pazartesi 09:14
Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS)

Maaş Ödemelerinde Bazı Personellerin Özel Hizmet Tazminatının Eksik Hesaplandığı Fark Edilmiştir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Zam ve Tazminatlar başlıklı 152. Maddesinin III Ortak Hükümlerinin c bendinde “Hastalıkları sebebiyle resmi tedavi kurumlarında yatarak tedavi gördükleri tedavi süreleri, hariç olmak üzere bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7
Hümeyra Sevinç 26 Mayıs 2017 Cuma 17:02
Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS)

Kbs'de (Kamu Harcama Ve Muhasebe Bilişim Sistemi) Birimimizin Tanımlanması Için Yapılması Gerekenler...

Aşağıdaki formların doldurulması ve yazı ekinde ilgili muhasebe müdürlüğü/malmüdürlüğüne başvurulması gerekmektedir.
Kadir Kolcu 15 Mayıs 2017 Pazartesi 21:51
Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS)

Merhabalar, 01/03/2010 Tarihinde Aracıyla Personel Taşımacılığı Yapan Kişi Basit Usulde Mükellefiyet...

Bahsettiğiniz konuya ilişkin KDV yi indirim konusu yapamazsınız.
Muhammet Demirci 30 Nisan 2017 Pazar 16:53
Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS)

Bağımlı Çalıştığım A.ş. De Bir Personel 14 Iş Günü Olan Izin Hakkını Kullanmayıp Bunun Paraya Dönüşt...

Değerli Meslek Mensubu 4857 sayılı İş Kanununda İzinde çalışma yasağı Madde 58 Yıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin izin süresi ücret karşılığı bir işte çalıştığı anlaşılırsa, bu izin süresi içinde kendisine ödenen ücret işveren tarafından geri alınabilir.
Saliha Toprak 30 Nisan 2017 Pazar 05:55
Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS)

Sayın Yetkili, Ücret Tespit Formu Diye Hazırlanmış Bir Form Var Mı?

Yabancı akademik personel için bu isimde bir belge kullanılmaktadır. Bilgi: http://www.kocaeli.edu.tr/idari/personel/aka.htm
Muharrem Saatçi 27 Nisan 2017 Perşembe 17:57
Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS)

Ltd Şirket Ortaklığı Olan Şahsın Başka Bir Şirkette Personel Olarak Çalışıp Smmm Stajı Yapması Mümkü...

Mümkündür. Ancak şirket müdürü olmamanız ve Bağ Kur kaydınızın olmaması gerekmektedir. Sadece ortaklığınız olabilir. Ayrıca ortağı olduğunuz şirkette staj Bizim önerimiz, özellikle limited şirket ortakları için ortaklıktan ayrılmaları. Staj sonunda genellikle Bağ Kur dan dolayı sorun yaşanıyor.iyi çalışmalar
Saliha Toprak 26 Nisan 2017 Çarşamba 23:20
Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS)

Sn. Danışma Kurulu, Malumunuz 50'nin Üzerinde Personel Çalıştıran Işyerlerine Bazı Ek Yükümlülükler ...

Değerli Meslek Mensubu İlgili çalışma bitmek üzeredir ve çok yakında sitemizde yeralacaktır.
Necmi Güvercin 25 Nisan 2017 Salı 16:09
Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS)

İyi Çalışmalar Efendim Işletme Esasına Ve Serbest Meslek Esasına Göre Defter Tutmakta Olan Mükellefl...

Ödenmeyen SSK primlerinin gider olarak indirimi mümkün değildir.
Hüseyin Mert 24 Nisan 2017 Pazartesi 19:15
Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS)

A.ş. Yönetim Kurulu Üyesi Olan Kişi Yönetimden 19/02/1997 Tarihinde Ayrılıyor. Daha Sonra Vergi Dair...

6183 sayılı Kanunun mükerrer 35 inci maddesinde 5766 sayılı kanunun 4. maddesinde yapılan değişiklik ile bahsettiğiniz borcun müteselsilen sorumluluk olduğunu düşünmekteyiz.
Can Atacı 24 Nisan 2017 Pazartesi 14:06
Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS)

İyi Günler Diliyorum 5 Ortaklı Bir Aş.'nin 2 Ortağı 2006 Yılı Içinde 3 Ve 6. Aylarda Noter Satışıyla...

Genel kurulu yeni üyelerle yapılması gerekir. Hisse devirlerine ilişkin verdiğimiz diğer cevaplara bakınız.
Serkan Aydın 23 Nisan 2017 Pazar 15:53
Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS)

Merhaba Demet Hanım, E-Use Cd Lerinin Belli Bi Tarihe Kadar Bitirilme Süresi Var Mı? Tesmeri Aradığı...

Bu konuda sizin mailinizi yetkili arkadaşıma gönderdim size kesin yanıt verecklerdir. Saygılarımızla.
Merve Temel 23 Nisan 2017 Pazar 08:52
Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS)

Mrb Vekaleten Hisse Devri Noterden Yapıldı Ancak Karar Defterinde Vekaleten Karar Almaya Yetki Olduğ...

LTD şirketlerde ortaklar kurulu kararı, A.Ş lerde yönetim kurulu kararları vekaleten imzalanamaz. LTD ŞTİ hisse devirlerinin noterlerde vekaleten devirleri konusu olabilir. Ancak, yukarıda da bahsedildiği üzere karar defterine yazılacak kararların, vekaleten değil asaleten imzalanması gerekir. 18 yaşından küçük çocuk
Semra Öz 21 Nisan 2017 Cuma 19:20
Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS)

İşe Alınan Personelle Yapılan Iş Akdinde 2 Ay Deneme Süresi Şartı Belirleniyor. Bu Süre Içerisinde I...

Değerli Meslek Mensubu Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. İşçinin çalıştığı günler için ve diğer hakları saklıdır.
Ayşe Akkurt 21 Nisan 2017 Cuma 04:47
Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS)

İyi Çalışmalar Ben 02.12.2005 Tarihindede Bir Soru Sormuştum.yalnız 189 Maliyeyede Sordum Onlar Bila...

Cevabımızda atıf yaptığımız VUK’nun 220 ve 177’nci maddelerine ve TTK’nun 69’ncu maddesine bakarsanız konu açıklığa kavuşur.
Ülkü Aydoğdu 18 Nisan 2017 Salı 19:26
Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS)

Selam Sayın Hocam, Anonim Şirkette Yönetim Kurulu 5 Kişiden Oluşacak Şekilde Belirlenmiştir.bilahare...

TTK'nun 312'nci maddesine göre, AŞ lerde en az 3 kişi yönetim kurulu üyesi olmalıdır. 3 kişinin altındaki bir sayı organının var olmadığı anlamına gelir. TTK'nun 435 ve TST'nin 65'nci maddelerine göre gerekli organların birisinin yokluğu tasfiye sebebidir.
Ramazan Baran 16 Nisan 2017 Pazar 15:49
Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS)

Personel Taşıma Işine Başlıyacak Gelir Vergisi Mükellefi Minübüs Tipi Aracı Bir Şahıstan Almıştır. F...

1 Mükellefiyetinizin tesis tarihinden önceki aylara ilişkin alış faturası ve benzeri vesikalardaki KDV leri indirim konusu yapamazsınız. 2 Taşıma işi mükellefin işyeri mevcut değilse işyeri adresi olarak ikamet etmiş olduğu evi gösterebilir. Ev kiralanmış ise kira bedeli üzerinden %20 gelir
Çağla Akçay 13 Nisan 2017 Perşembe 04:14
Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS)

Sayın Yetkili;devlet Memuru Olan Bir Kişi A.ş Mize Yönetim Kurulu Üyesi Olacak.öğrenmek Istediğim De...

Değerli Meslek Mensubu Önceden ssk kapsamında çalışıp hiç ara vermeden ssk lılığı devam eden anonim şirket ortaklarının sigortalılığı devam eder.
Birgül Sezen 12 Nisan 2017 Çarşamba 07:22
Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS)

4 Yıl Çalışan Personel Işten Çıkarılıyor. Yıllık Iznini Kullanmadığı Için Yıllık Izin Parasınını Öde...

Sayın Meslek Mensubu 4857 sayılı İş Kanunun 57. maddesi Yıllık İzin ücretini düzelemektedir.
Selin Arslan 11 Nisan 2017 Salı 21:34
Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS)

Soru: Bir Çalışanın Geçmiş Yıllardan Gelen Birikmiş Yıllık Izinleri Çalışanın Ve Işverenin Anlaşması...

Değerli Meslek Mensubu Yıllık ücretli izin süresi içinde kullanılmalı ve yıllık ücretli izin ücreti zamanında ödenmelidir. Eğer işçi ile işveren arasında ile kabul söz konusu ise sorun olmayacaktır. Ancak ihtilaf halinde işveren sorun yaşayacaktır.
Yeşim Elmalı 10 Nisan 2017 Pazartesi 23:39
Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS)

Sayın Hocam;anonim Şirketimize Marka(Isim Veya Ablem) Tescili Yapacağız Izleyeceğim Prosedür Örn.gen...

1 Yönetim kurulu kararı yeterlidir. 2 İşlemlere ilişkin "http://www.turkpatent.gov.tr/tpe/index.jsp" adresinden bilgi alabilirsiniz.
Selin Arslan 8 Nisan 2017 Cumartesi 22:12
Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS)

Sayın Yetkili Merhaba, Istanbulda Mukim Limited Şirket Mükellefimiz Kayseride Bir Şuba Açmak Istiyor...

Kayseri Ticaret Odasına da şube tescilinizi yaptıracaksınız. Ayrıca şubede personel çalıştırılması halinde SGK mükellefiyeti ve GVK 94.maddesine göre ödemenin olması koşuluyla kira, serbest meslek, ücret ve bu gibi işlemler için de şubenin bulunduğu yerdeki vergi dairesine muhtasar mükellefiyeti açtıracaksınız.
Miray Güçal 8 Nisan 2017 Cumartesi 14:34
Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS)

2006 Yılına Ait Personele Ödenecek Vergi Iadelerinde Damga Vergisi Hesaplanacakmı Yoksa Damga Vergis...

5281 sayılı Kanun ile Damga Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle, mal ve hizmet alımı ile ilgili olmaksızın, resmi daireler tarafından her türlü ödemelerle ilgili olarak düzenlenecek kağıtlar damga vergisi kapsamından çıkarılmıştır. Bu sebeple, Ücretlilerde Vergi İadesi sebebiyle de damga vergisi
Deniz Tuzcu 8 Nisan 2017 Cumartesi 01:09
Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS)

Selam Üstadım, Harcırah Ile Ilgili 14.09.06 Tarihindeki Cevabınızdan Belgesiz Olarak Personele Yapıl...

1 Seyahat ve ikamet giderlerinin indirim konusu yapılabilmesi için, VUK gereğince geçerli belgelere dayanması gerekir. 2 Belgeye ve GVK'nun 24'ncü madde ye göre hesaplanan ödemelerin vergiden istisna ücret olarak değerlendirilerek indirime konu olması mümkündür.
Ceren Özdemir 4 Nisan 2017 Salı 08:20
Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS)

5 Ortaklı Bir Anonim Şirket 2005 Genel Kurulunda 2004 Karını 2005 Yılı Sonuna Kadar Dağıtma Kararı A...

Kar dağıtımına genel kurul karar vermiş olduğuna göre, dağıtımdan vazgeçmeni de aynı düzeyde bir karara bağlanması gerekir.
Saadet Ercan 4 Nisan 2017 Salı 03:08
Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS)

1- Temizlik Firmasıyız Plaza Temziliği Alıyoruz Akşamları Iş Aldığımız Yerde Personelleri 2 Saat Çal...

tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmî süreli iş sözleşmesidir. Kısmî iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayırımı haklı kılan bir neden olmadıkça, salt iş sözleşmesinin kısmî süreli olmasından dolayı tam süreli
Hilal Çalışkan 3 Nisan 2017 Pazartesi 08:15
Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS)

İyi Günler.bir Mükellefimiz Kağıthane'de Bulunan Işyerini Ikitelli'ye Taşıyor.işyerinde Çalışan Pers...

Değerli Meslek Mensubu Aynı il sınırları içinde yapılan adres değişikliklerinde işten çıkmak isteyen işçiye kıdem tazminatı ödenmemektedir.
Ülkü Aydoğdu 2 Nisan 2017 Pazar 13:54
Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS)

Sayın Yetkili, Tasfiye Halinde Bir Şirkette Çalışmaya Devam Eden Personel, Istifa Etmesi Durumunda K...

Değerli Meslek Mensubu 1475 sayılı İş kanunun 14. maddesi gereğince (tasfiye halinde dahi olsa) işçinin kendi isteğiyle işten ayrılması ( etmesi ) halinde kıdem tazminatı hesaplanmamaktadır. .
Miray Güçal 2 Nisan 2017 Pazar 02:22
Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS)

Merhaba , Personele Aylık Çalışma Gününe Bağlı Olarak Ödediğimiz Yemek Çeklerini Yıllık Ücretli Izin...

Değerli Meslek Mensubu Yıllık ücretli izin ücreti giydirilmiş ücrettir. Geriye doğru bir için verilmiş olan fiili ücretin 1 aya tekabül ortalam ücreti üzerinden ödenmesi gerekir.
Tevfik Ataberk 2 Nisan 2017 Pazar 00:18
Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS)

Vergi Mükellefi Olmayan Bir Sitede Çalışan Personele "ssk Pirimine Tabi Olmayan (Kasa Tazm. Temsil Ö...

Değerli Meslek Mensubu Hem vergi mükellefi değil hem SGK na tabi primi yok o halde bunun sınırını belirleyen bir yasal olmaması gerekir.
Seranay Avcı 1 Nisan 2017 Cumartesi 12:35
Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS)

Merhaba, 3 Ortaklı Bir Limited Şirketin 2 Ortağı Aktif Olarak Şirkette Çalışacakları Için Her Birine...

yönetim kurulu başkan ve üyelerine yapılan huzur hakkı ödemeleri de stopaj yoluyla vergilendirilmektedir. Huzur hakkı ödemelerinin yapıldığı aylarda yönetim kurulu ve üyeleri adına bordro düzenlenerek gerekli yasal kesintileri yapılmakta ve izleyen ay içinde diğer ücretler üzerinden yapılan kesintilerle birlikte beyan
Dilan Gökçen 1 Nisan 2017 Cumartesi 03:13
Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS)

Merhaba , 2008 Yılı Ramazan Bayramı Dönemi Için ; 1-) Idare Tarafından Ilan Edilen Tatil Süresince P...

Değerli Meslek Mensubu 1. (Danıştay 3. Daire E.No: 1991/1566, K.N: 1992/ 1335) idari izin resmi tatil kapsamında değerlendirilmemiştir. Dolayısıyla işçi yasadaki boyutuyla ele alınarak çalıştırılabilir. 2.Yıllık ücretli iznin uygulanması MADDE 56. Yıllık ücretli izin işveren tarafından bölünemez. Bu iznin 53
Öznur Sözübir 1 Nisan 2017 Cumartesi 00:04
Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS)

Personele Yapılan Yakacak Sosyal Yardım Ve Harcırahlarda Ssk Pirim Ve Vergi Istisnası Uygulamasında ...

Değerli Meslek Mensubu Personele yapılan yakacak yardımının ayni olarak yapılması halinde prime esas kazanç kapsamında sayılmamaktadır. Nakdi olarak yapılan yakacak sosyal yardımların,..... yolluklar çocuk ve aile zamları ölüm doğum ve evlenme yardımları ile ayni yardımlar dışında yapılan tüm nakit ödemeler
Selen Işık 30 Mart 2017 Perşembe 18:58
Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS)

İyi Çalışmalar.yeni Işe Alınacak Personel Bir Önceki Çalıştığı Iş Yerinde Ki Bordrosunda Gözüken Küm...

193 Sayılı GVK 86.maddesinde 2003 yılında yapılan değişiklik ile ücretlilerin vergilendirilmesi ve beyan usulü değiştirilmiştir. Değiştirilen hükme göre yıl birden fazla işverenden ücret alınmasında kümülatif gelir vergisi matrahı ve hesaplanan vergi taşıması sona erdirilmiştir.
Yılmaz Yalman 28 Mart 2017 Salı 15:10
Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS)

Merhaba Personel Ssk Günü Olarak Emekliliğini Hakediyor Fakat Yaşı Dolmadığından Dolayı Emekli Maaşı...

Değerli Meslek Mensubu Kişinin bağlı bulunduğu kurumdan emeklili olmaya hak kazanmıştır tazminatını ödeyiniz diye bir belge ile işyerine başvurması
Nuran Keske 26 Mart 2017 Pazar 16:43
Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS)

Dönem Sonunda Ilgili Yıldaki Genel Yön Giderlerden,örneğin Işyeri Için Ödenen Kiraları Ve/veya Perso...

Bahsetmiş olduğunuz giderler dönem sonunda işletmede mevcut stok olmayıp fiilen yapıldığı tarihte giderleştirilmesi gereken unsurlardır. Dolayısıyla dönem sonu stok göstermeniz sözkonusu olamaz.
Mertay Karakaş 26 Mart 2017 Pazar 00:07
Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS)

Günlük Asgari Ücret Üzerinden Iş Akdi Imzalanmış Personel Için (Günlük 22,20 Tl) 30 Ve 31 Çeken Ayla...

Değerli meslek Mensubu Sorunuz mükerrerdir. Cevap aynı çalışılan her tam ay için 30 gün üzrerinden prime esas teşkil eden ücret hesaplanır.
Tevfik Ataberk 25 Mart 2017 Cumartesi 10:43
Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS)

Şu An 5 Aylık Stajerim. Fakat Çalıştığım Şirketten Yeni Ayrıldım. Yeni Işyeri Bulamıyorum. Stajım Ya...

"Stajların kesintisiz yapılması esastır.Mücbir sebepler dışında stajına ara veren veya düzenli olarak stajlarını devam ettirmeyen adayların stajları Oda ve/veya Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilir. Yanında staj yapılan meslek mensubu stajyerlerin devamsızlıklarını bağlı oldukları odaya bildirmek zorundadırlar. Bu durumda
Asena Kalkan 23 Mart 2017 Perşembe 21:38
Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS)

Merhabalar.personel Taşımacılığı Işi Yapan Müşterim Servis Taşımacılığı Için Ticari Araç Alıyor.bell...

381 nolu VUK Genel Tebliğinde, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin her türlü mal ve hizmet alım satımlarının, genel formlarda bildirileceği hükmü yer almaktadır. Dolayısıyla bu alım satımı formlarda bildirmeniz gerekmektedir.
Çağatay Gürcü 23 Mart 2017 Perşembe 11:40
Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS)

Günlük Asgari Ücret Üzerinden Iş Akdi Imzalanmış Personel Için (Günlük 22,20 Tl) 30 Ve 31 Çeken Ayla...

Değerli Meslek Mensubu Çalışılan her ay için Hesaplanacak Prime Esas Kazanca Esas Teşkil eden ücret 30 gün üzerinden hesaplanır.
Ülkü Aydoğdu 22 Mart 2017 Çarşamba 14:13
Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS)

Merhaba.işyerinde Çalışan Bir Personele Çıkışı Yapılacağı Için 4 Hafta Önceden Ihbar Verildi.işci Bu...

bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra, İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra, İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından
Şafak Serez 22 Mart 2017 Çarşamba 02:34
Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS)

Öncelikle Şimdiden Vereceğiniz Cevap Için Teşekkür Ederim. Bir Dernekte; A)Her Ay Hiç Ücret Almadan ...

Değerli Meslek Mensubu Çallışanların sigortalılığı ve bunun asgari ücretinin ödenmesi yasal esastır. Bunu altında kayıt olamamaktadır.
Özge Bayındır 21 Mart 2017 Salı 10:18
Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS)