+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Kamu Harcamaları & Muhasebe

Yatırım Kalemlerindeki Ödenekler Yapılmak Istenen Yatırımları Karşılamamaktadır, Ne Yapılmalı?

Dönem bütçeleme iş ve işlemleri “global bütçe” anlayışı çerçevesinde değerlendirilmekte olup kurumların önceki yıl içindeki borçluluk oranları dikkate alınmaktadır. durumdan kasıt; kurumlarımızın gelir gider dengelerini oturtmak, plansız yatırım ve giderleşmelerini önlemektir. Bu çerçeveden hareketle bütçe hazırlama aşamasında İlgili mevzuatı
Hüseyin Mert 16 Ağustos 2017 Çarşamba 12:18
Kamu Harcamaları & Muhasebe

Personel Giderleri Kaleminden Aktarma Yapılabilir Mi?

106 Sayılı Yönetmelik Madde 36 “… maaş ve ücret tertibinden diğer tertiplere münakale yapılamaz.” hükmü gereği (770 02, 04, 05, 11) personel giderlerinden aktarma yapılamaz.
Eray Sezer 12 Ağustos 2017 Cumartesi 12:57
Kamu Harcamaları & Muhasebe

659-99 Tenkis Edilecek Ödenek Kaleminden Aktarma Yapılabilir Mi?

Dönemi bütçe hazırlama sürecinde anılan kaleme fazla ödenek konulmuş ise fazla ödenek miktarı kadar aktarma yapılabileceği, ancak tenkis ödeneklerinde Bütçenin asgari % 10’u Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde % 25’i, (Aile Hekimliğine geçen Sağlık Müdürlükleri % 10’u) bulunmasının zorunlu
Berkay Taşçı 12 Ağustos 2017 Cumartesi 00:10
Kamu Harcamaları & Muhasebe

Sağlık Uygulama Tebliği 4.5.1. Maddesinin 3. Fıkrası Hükmü Gereği Ağız Ve Iş Sağlığı Merkezlerinde Y...

Öncelikle bölüm içi aktarma seçeneğine bakılmalı, mümkün görülmüyor ise bölümler arası ödenek aktarma hususu dikkate alınmalı, tüm bunların yetersiz kanaatine varılmışsa, gelirlerinde yıla oranlandığında yılı bütçesini aştığı hesap ediliyor ise Bakanlık yetkilileri ile görüşülerek ek bütçe yoluna gidilebileceği,
Kerim Bir 27 Temmuz 2017 Perşembe 13:39
Kamu Harcamaları & Muhasebe

Doğrudan Temin Oranı Aşıldığında Ne Yapılmalı?

4734 ve 4735 Kanunu ve alt mevzuatı gereği öncelikle doğrudan temin dışı ihale usulleri gereği yapılmalı doğrudan teminde yetersizlik Bölüm içi ve bölümler arası aktarma sureti ile eksik olan ödenek kalemi artı hale getirtilmelidir. Ayrıca Bakanlığımız aracılığı ele ilgi
Müjde Er 20 Temmuz 2017 Perşembe 15:53
Kamu Harcamaları & Muhasebe

İhaleye Çıkılacak Kalemde Yeterli Ödenek Bulunmamaktadır Ne Yapılmalı?

İhaleye çıkılacak kalemde yeterli ödenek bulunmaması durumunda öncelikle bölüm içi diğer ödenek yeterlilikleri araştırılmalı, gerekiyorsa bölümler arası ödenek aktarımı Bakanlık yetkilileri ile görüşülerek bölümler arası aktarma seçeneği de değerlendirilmelidir.
Gamze Ayaz 26 Mayıs 2017 Cuma 15:48
Kamu Harcamaları & Muhasebe

Merhabalar, Iştirak Edilen Bir Şirket Olağanüstü Yedeklerini Sermayesine Ilave Ettiği Takdirde Iştir...

Bu konuyu mevzuat danışmanlarımıza sormanız gerekiyor. Bu nedenle mevzuat kısmına tekrar e posta gönderiniz. Gönderi yapmış olduğunuz birimimiz staj staj işleri ile uğraşmaktadır. iyi çalışmalar
Büşra Efe 30 Nisan 2017 Pazar 15:32
Kamu Harcamaları & Muhasebe

Bilançomuzda,maddi D.varlık Anabaşlığında Binalar,taşıtlar,vs..ayrımları Var.bunlar Yine 1)Eski Tuta...

VUK ve Muhasebe Uygulama Genel Tebliğlerinde konu açıklanmaktadır.
Yılmaz Yalman 29 Nisan 2017 Cumartesi 11:01
Kamu Harcamaları & Muhasebe

Çalıştığım Şirket Bir Film Şirketidir. Sinemalara Ve Televizyonlara Satmak Için Filmlerin Lisansları...

Lisansların gayri maddi hak bedeli (260 no’lu hesap) olarak kaydedilmesi gerekmektedir. Diğer harcamaları gider veya 206 no’lu hesabın maliyeti değerlendirebilirsiniz.
Aleyna Birdir 29 Nisan 2017 Cumartesi 08:54
Kamu Harcamaları & Muhasebe

Üstadım,serbest Muhasebeci Mali Müşavirim.defterini Tuttuğum Mükelleflerimim Muhasebe Ücretlerini Ta...

Yasal açıdan hiç bir sakınca bulunmadığını düşünüyoruz.
Hazal Erdi 29 Nisan 2017 Cumartesi 08:42
Kamu Harcamaları & Muhasebe

Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler'in Hesap Numarası Nedir? Tek Düzen Hesap Planı'nı Uygulamaya Başlad...

KKEG'leri nazım hesaplarda takip etmeniz bize göre en uygunudur. Ancak, ilgili gider hesabının alt kırılımında KKEG olarak kaydebilmesi de
Demet Elizan 29 Nisan 2017 Cumartesi 05:53
Kamu Harcamaları & Muhasebe

İyi Günler.iyi Günler 5510 Ssk Kanuna Göre Yapılan %5 Puanlık Sigorta Indirimini Yevmiye Defterine K...

5 puanlık indirimin muhasebe kaydı; Ücret tahakkukunuzu eskisi gibi yapacaksınız. (Sistemden alınan tahakkuk icmalinin indirimsiz rakamı verdiğini varsayarsak), hemen ilave bir yevmiye maddesi olarak 361 hesabı (%5 lik rakam kadar) borçlandırıp, 700 lü hesaba (SSK işveren hissesi giderini yazdığınız
Hakan Yeni 29 Nisan 2017 Cumartesi 02:55
Kamu Harcamaları & Muhasebe

Merhabalar ; Aralık Ayında Yararlanacağımız 5510 Sayılı Ssk Indirimini 31.12.2010 Sonu Ile Gelir Yaz...

Konuya ilişkin olarak web sayfamız mevzuat bilgi arşivinde detaylı muhasebe kayıtları anlatılmıştır. Buradan yararlanabilirsiniz.
Sevinç Gözüpek 28 Nisan 2017 Cuma 21:52
Kamu Harcamaları & Muhasebe

Kalıp Yaptırmak Amacıyla Italyada Bulunan Satıcı Firmaya Sipariş Avansı Olarak Para Trasfer Ettik. K...

Sipariş avanslarının geri iade edilmemesi halinde bu tutarın gider olarak muhasebe kayıtlarına alınması söz konusu olamaz. Hesaplarınızı kapatmanız için olarak yazabilirsiniz.
Sena Başçı 28 Nisan 2017 Cuma 15:11
Kamu Harcamaları & Muhasebe

Sayın Yetkili, Gümrükte Devir Yolu Ile Satış Yapıldığı Zaman Muhasebe Kaydını Hangi Tarihe Işlememiz...

Muhasebeleştirmenin fiili işlemin tamamlandığı tarih itibariyle yapılması gerektiğini düşünüyoruz.
Cezmi Uzun 28 Nisan 2017 Cuma 11:25
Kamu Harcamaları & Muhasebe

Sayın Danışman; Kurumlar Vergisi Mükellefi Şirket Ortağının Çocuklarına Ait Eğitim Harcamaları Gider...

Kurumlar Vergi Mükellefi ortaklara kar dağıtılması halinde ve elde edilen Kar payının yıllık Gelir Vergisi Beyannames ile Menkul sermaye olarak beyan edilmesi durumunda GVK 89/2 madde hükmündeki şartların oluşması halinde çocuklarının eğitim harcamalarını matrahtan indirebilir.
Selim Güngören 28 Nisan 2017 Cuma 05:02
Kamu Harcamaları & Muhasebe

Sayın Danışma Birimi; Bir Limited Şirket Özel Finans Kurumlarından Elde Edilen Kar Payı Elde Ediyor....

Limited şirketlerinin bankalardaki ticari mevduat hesaplarından elde etmiş oldukları faiz/karpayı.. ne isimle olursa olsun kurum ticari kazancının bir unsurudur. etmiş olduğunuz mevduat faiz geliri tek düzen hesap planında 642 hesaba alacak kaydedilir. Elde edilen gelirden yapılan %15'lik gelir vergisi
Ülkü Aydoğdu 27 Nisan 2017 Perşembe 09:02
Kamu Harcamaları & Muhasebe

Sayın Yetkili Internet Üzerinden Yurtdışından Serverlardan Yer Alıp Bu Yerleri Parçalara Bölerek Sat...

Sorunuz anlaşılamamıştır. Ancak, yurt dışından gerek internet üzerinden gerekse başka yollardan ithal edilen mallar için KDV ödenir. Ayrıca internet yurt dışından hizmet ithal edilmesi halinde sorumlu sıfatıyla KDV hesaplanıp ödenir. İthal edilen hizmet veya malın yurt içinde satılması halinde
Ramazan Baran 27 Nisan 2017 Perşembe 03:24
Kamu Harcamaları & Muhasebe

Sayın Hocam.benim Sorum Daha Önce Sormama Rağmen Cevap Alamadım. Cevaplarsanaız Sevinirim.şirket Ola...

VUK’nun 327’nci ve GVK’nun 19’ncu maddelerine bakınız.
Simge Anahtarcı 27 Nisan 2017 Perşembe 02:49
Kamu Harcamaları & Muhasebe

Meraba Ben Yüksek Okulu Bitirdim Muhasebe Bölümü Şimdi Acıköğretim Işletme 3.sınıfa Gidiyorum Şimdi ...

Mail eksik gelmiş yeniden gönderirseniz yardımcı oluruz.
Mertay Karakaş 27 Nisan 2017 Perşembe 02:43
Kamu Harcamaları & Muhasebe

Hocalarım Öncelikle Göstermiş Olduğunuz Ilgiden Dolayı Teşekkür Ederim. Benim Sorum Stajyer Öğrencil...

Staj yapma zorunluluğu bulunan yüksekokul/üniversite öğrencilerine (ödeme yükümlülüğü bulunmamasına rağmen) ücret ödeyen işverenlerce bu ödemeler üzerinden gelir vergisi ve vergisi kesintisi yapılır.Öğrencinin zorunlu olarak yaptığı staj süresince işveren bu kişileri sigortalı yapmak zorunda değildir. Staj süresince okulun bilgisi dahilinde
Zeynep Özsemiz 26 Nisan 2017 Çarşamba 05:48
Kamu Harcamaları & Muhasebe

Personele Dağıtılmak Üzere Alınan Kumanya Harcamaları Nasıl Muhasebeleştirilmelidir.bu Işlemde Herha...

Dağıtılan kumanya personelin bordrosuna ayni ücret olarak ilave edilip vergilendirilecektir. Herhangi bir alt veya üst sınır yoktur.
Aylin Serttaş 26 Nisan 2017 Çarşamba 01:57
Kamu Harcamaları & Muhasebe

İyi Günler.ekim Ssk Tahakkukunu Yaparken %5 Lik Indirimi Nasıl Muhasebeleştireceğimiz Hakkında Bir B...

Değerli Meslek Mensubu 361 nolu hesap borçlandırılıp 700 lü hesapta alacaklandırılıp tek düzen muhasebe planı çerçevesinde muhasebeleştirmeniz gerekmektedir.
Asena Kalkan 25 Nisan 2017 Salı 22:58
Kamu Harcamaları & Muhasebe

Merhaba,devlet Teşvikli Yurtdışı Fuarlara Katılmaktayız.fuar Katılım Paylarına Ait Ödemelerimizi, Fu...

Yurtdışı fuar katılım bedelini dekontlara istinaden gider yazacağınız kanaatindeyiz. Ticari işlemlerde her zaman fatura olmayabilir.Bahsettiğiniz kurumlar Dış Ticaret Müsteşarlığı kurumlar olup, bu birliklerin kamu kurumu niteliğinde meslek örgütleri olmaları nedeniyle,düzenledikleri belgeler gider belgesi olarak değerlendirilir.
Yeşim Elmalı 25 Nisan 2017 Salı 21:16
Kamu Harcamaları & Muhasebe

Merhaba, Orta Asya Cumhuriyetlerine Yük Taşımacılığında Aracılık Yapan Bir Mükelleifimiz Için Aşağıd...

Sizin müşterinizin, Türkiyede aracılık veya komisyonculuk yaptığı anlaşılmaktadır. Düzenlecek faturalara KDV hesaplayacaksınız. Belgesiz harcamaların muhasebe kaydı olmaz.
Can Atacı 25 Nisan 2017 Salı 18:45
Kamu Harcamaları & Muhasebe

Vergi Mükellefi Olmayan Bir Şahıstan Kasko Bedeli 36.200 Ytl Noter Satışı Ile Şirketimize Bir Adet A...

/ 254 Taşıtlar (borçlu) 191 ind.KDV(borçlu) 102 Bankalar (alacaklı) 360 Öd.Vergi ve Fonlar(alacaklı) /
Elanur Şimşek 25 Nisan 2017 Salı 14:26
Kamu Harcamaları & Muhasebe

Mrb, Sayın Yetkili,mart 2007 Yılındaki Stajyerlik Sınavını Başarıyla Tamamladım.staj Yeri Arıyorum. ...

Önemli olan ilgili şirketlerde sizin ortak, şirket müdürü veya yönetim kurulu üyesi olmamanızdır. Abinizin firması olması önemli değildir, önemli firmanın uygun olup olmamasıdır. Bunuda evraklar üzerinden geldiğinizde kontrol edip bilgi veriyoruz. Gereken evrak listesi sitemizdedir.
Aygül Özel 24 Nisan 2017 Pazartesi 01:14
Kamu Harcamaları & Muhasebe

Merhaba.çelişkili Cevaplarınız Kafamı Iyice Karıştırdı.sigortalı Çalışan Biri Sonradan Muhasebeci Be...

Değerli Meslek Mensubu SMMM olarak büro açan bir kişinin bağkurlu olması gerekmektedir. Öncesinde sigortalılığı olsa dahi kişinin bağımlı (SSK lı) (bağkur lu ) olmak üzere iki alternatifi bulunmaktadır.
Hilal Çalışkan 24 Nisan 2017 Pazartesi 00:35
Kamu Harcamaları & Muhasebe

Bizim Mükellefimiz Zamak Döküm Işi Yapıyor.doğalgaz Kullanarak Ocağı Yakıyor Ve Gerekli Maddeleri Oc...

Fiilen ödemeni yapıldığı dönemlerde giderleştirmeniz ve KDV'lerini indirim konusu yapmanız gerekmektedir. Ödemeyi yapmanıza rağmen muhasebeleştirmede geciktiniz ise, içinde bulunulan aşılmaması kaydıyla KDV'leri indirim konusu yapabilirsiniz.
Çağla Akçay 23 Nisan 2017 Pazar 17:53
Kamu Harcamaları & Muhasebe

Merhabalar, Bazen Siteyi Inceliyorum Fakat Kendini Bilmez Bazı Meslektaşlarım Sm Leri Smm Geçiş Hakk...

Birtakım konularda farklı görüşler olabilir. Tabiyki mesleğimizi icra ederken bilgi ve tecrübenin önemi büyüktür. Mesleğimizi bu bilgi ve tecrübelerimizle ederiz. Sınavlarınızda başarılar dileriz. Saygılarımızla, EĞİTİM BİRİMİ
Esma Çiftçi 23 Nisan 2017 Pazar 04:17
Kamu Harcamaları & Muhasebe

V.u.k Madde 228 Dahilinde Belgesiz Giderlerimiz Gerçekleşmektedir.bu Giderlerin Yıllık Sınırı Varmıd...

VUK'nun 228'nci madde uygulaması, köprü geçişlerinde belge alınamaması durumunda giderin indirilmesi şeklinde uygulanmaktadır. Bunun dışında, GVK'nun 40/1'nci maddesinin parantez hükmünde yer alan belgesiz harcamaların gider olarak indirimi mümkündür.228'nci madde kapsamı için özel bir durumla karşılaşmış iseniz Özelge talep ediniz. Belge
Muhammet Demirci 22 Nisan 2017 Cumartesi 18:18
Kamu Harcamaları & Muhasebe

Merhaba. Iki Soru Sormak Istiyorum Cevaplandırırsanız Sevinirim. Teşekürederim. Bazı Kanunlarda Deği...

1 01.01.2004 ‘den itibaren yürürlüğe girecek olan 24.04.2003 tarihli ve 4842 sayılı Kanun’un 15’nci maddesi ile GVK’nun mükerrer 121’nci değiştirilmiştir.Buna göre;özel gider indirimi uygulaması ücretlilerde vergi indirimi başlığıyla yeni bir sisteme bağlanmıştır.Çalışanlar 2003 yılında topladıkları belgeler için 2004 yılı
Büşra Efe 22 Nisan 2017 Cumartesi 03:40
Kamu Harcamaları & Muhasebe

2004-2005 Yılları Arasında 1 Yılı Aşkın Süre Sm Stajı Yaptım. Daha Sonra Dosyam Yandı. Stajımı Ymm O...

SAYIN TURGAY AKYAZI, SERBEST MUHASEBECİLİK STAJI AYRI BİR KATEGORİDİR. SM STAJYERİ DOSYANIZ İPTAL EDİLMİŞTİR. İPTAL EDİLEN HİÇ BİR DOSYA ÜZERİNDEN YAPILAMAZ. BU NEDENLE SMMM STAJINIZA SM STAJYERİ İKEN YAPMIŞ OLDUĞUNUZ ÇALIŞMALARIN EKLENMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR. BELİRTTİĞİNİZ SM DEN SMMM YE GEÇİŞ
Esma Aşçı 21 Nisan 2017 Cuma 18:33
Kamu Harcamaları & Muhasebe

Meslek Mensubunun Yapabileceği Işler Arasında Kadrolu Olmamak Şartıyla Eğitim Ve Öğretim Amacıyla De...

Belirttiğiniz gibi kadrolu olmamak şarı aranmaktadır. Büronuz varken, başka bir işyerinde SSK lı çalışmanız yasamız gereği söz konusu değildir. saygılar. Genel İdare Müdürlüğü
Rojda Gökçen 21 Nisan 2017 Cuma 15:41
Kamu Harcamaları & Muhasebe

5510 %5 Hazine Katkısı Ve 4447  Katkı Bir Işyerinde 2 Işçi 5510 Faydalanıyor.1 Işçisi 4447 Faydal...

Bahsettiğiniz konuya ilişkin muhasebe kayıt örneği web sayfamızda mevzuat bilgi arşivi bölümümüzde yer almaktadır. Buradan faydalanabilirsiniz.
Mertay Karakaş 21 Nisan 2017 Cuma 14:21
Kamu Harcamaları & Muhasebe

Üstadım Bir Mükellefim Yeni Açdıgı Şubesine Mobilya Alımında Bulunduğu Firma Tarafından Dekorasyon Y...

“649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar” hesabına kaydedebilirsiniz.
Müjde Er 21 Nisan 2017 Cuma 06:34
Kamu Harcamaları & Muhasebe

İhale Ile Alınmış Inşaatişlerinde Ödeme Yapan Kuruluş 1/3 Kdv Kesintisi Yapıyor.muhasebe Kayıtları N...

Katma Değer Vergisi Kanunu’ nun 9’uncu maddesinde; gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Maliye Bakanlığı’na yetki verilmiştir. Bakanlık, bu yetkiye istinaden bu güne kadar değişik mal ve
Serdar Sözbilir 20 Nisan 2017 Perşembe 14:52
Kamu Harcamaları & Muhasebe

Özel Gider Indiriminin Uygulanmasına Ilişkin Usul Ve Esasları Açıklamak Üzere Yayınlanan 176 Seri No...

Soru kapsamında Özel Gider İndirimi uygulaması aşağıdaki gibi olacaktır. Özel Gider İndirimi Uygulaması 1) Ücretlilerin Harcama Belgelerini Biriktirmesi ve İşverene İbrazı Ücertliler, eş ve çocukları adına düzenlenen harcama belgelerini 1 Ocak’tan başlayarak 31 Aralık tarihine kadar biriktireceklerdir. Ücretliler bir yıl boyunca biriktirdikleri
Yeşim Elmalı 20 Nisan 2017 Perşembe 07:27
Kamu Harcamaları & Muhasebe

Sayın Hocam, Firma Piyasa Borçlarını Zamanında Ödeyemediği Için Cariler Ile Avukatlık Oldu. Borçalrı...

Bahsettiğiniz giderler arasında yer alan avukatlık ücretini muhasebeleştirebilmeniz için serbest meslek makbuzunu almanız gerekir. Makbuzu vermek istemeyen avukat için Dairesi Başkanlığına suç duyurusunda bulunun.
Deniz Tuzcu 20 Nisan 2017 Perşembe 04:34
Kamu Harcamaları & Muhasebe

Bir Şahıs Firmasında, Firma Sahibi Eşine Işyerini Devir Etmek Istiyor. Eşine Devir Etmesinden Dolayı...

1 KDVK’nun 1/1 1’nci maddesine göre;ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler Katma Vergisine tabidir. KDVK’nun 2/1’nci maddesine göre;teslim, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına
Kadir Öztürk 19 Nisan 2017 Çarşamba 22:06
Kamu Harcamaları & Muhasebe

Merhaba; Ben 7 Kasım'da Uygulanacak Smmm Stajerlik Sınavına Katılacagım. Sitede 5024 Sayılı Yasa, 28...

İstediğiniz bilgilerin bir kısmına Mevzuat ve bilgi arşivinden ulaşabilirsiniz. Eksik olan kısımların çalışmaları devam etmektedir. Yada www.maliye.gov.tr adresini kullanabilirsiniz.
Saliha Toprak 19 Nisan 2017 Çarşamba 19:49
Kamu Harcamaları & Muhasebe

Merhabalar. ../12/2005 Yılında Kesilen 70 Ytl+Kdv Lik Bir Fatura .../01/2006 Tarihinde Iade Edildiği...

Mal alışı olarak muhasebeleştirmeniz daha uygun olacaktır.
Abdulkadir Sarıbaş 19 Nisan 2017 Çarşamba 06:33
Kamu Harcamaları & Muhasebe

Merhaba, Şti. Adına Binek Araba Alınmış, Ödemede De Şti. Ortağı, Alıcıya Nakit Verip Alıcı Başkasını...

Muhasebe kayıtlarında kaydın dayanağı belgenin olması gerekir. Yapmış olduğunuz yanlışlığın hukuki cevabı olamaz. Danışma birimi
Batuhan Aydın 18 Nisan 2017 Salı 19:34
Kamu Harcamaları & Muhasebe