+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Kamu Alacakları

5736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü Ile Tahsili Hakkında Kanun Kapsamındaki Hükümlerd...

6736 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 20.02.2008 tarihli ve 5736 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma ile Tahsili Hakkında Kanunun 1 inci ve 2 nci maddeleri gereğince ödenmesi gerektiği halde Kanunun yayımlandığı tarihe kadar ödenmemiş olan tutarların
Miray Güçal 19 Ağustos 2017 Cumartesi 15:29
Kamu Alacakları

5736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü Ile Tahsili Hakkında Kanun Kapsamındaki Hükümler...

6736 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (d) bendinde; 5736 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Kanunun 1 inci ve 2 nci maddeleri gereğince ödenmesi gerektiği halde bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar ödenmemiş olan tutarların bu madde kapsamında
Şeyma Kocatürk 28 Temmuz 2017 Cuma 22:35
Kamu Alacakları

Kesinleşmemiş Veya Dava Açma Süresi Geçmemiş Alacakların Yeniden Yapılandırılması Uygulamasından Ya...

Madde hükmünden yararlanmak isteyen mükellefler, 31 Ekim 2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar bağlı bulunulan tahsil dairesine yazılı olarak başvuruda ve başvuru dilekçesinde dava açılmayacağı, açılmış davalardan vazgeçileceği yönünde iradenin belirtilmesi şarttır. Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerince ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlarla
Erbil Demirci 13 Haziran 2017 Salı 11:55
Kamu Alacakları

Kesinleşmiş Kamu Alacakları Açısından 6736 Sayılı Kanunla Getirilen Imkânlar Nelerdir Ve Bu Imkânla...

6736 Sayılı Kanun’un yayımlandığı 19 Ağustos 2016 tarihi itibariyle vadesi geçtiği halde ödenmemiş olan veya henüz ödeme süresi geçmemiş olan, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenleme 6736 Sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yapılmıştır. Buna göre, Kanun kapsamına giren kesinleşmiş kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin
Merve Temel 23 Mayıs 2017 Salı 14:53
Kamu Alacakları

Bölge Idare Mahkemeleri Veya Danıştay Nezdinde Ihtilafa Konu Edilen Veya Bu Mercilerde Dava Açma Sü...

Madde kapsamında ödenmesi gereken tutarın hesaplanması; Kanunun Resmi Gazete’de yayımlandığı 19 Ağustos 2016 tarihi itibariyle, vergi mahkemesince verilen en son tasdik veya tadilen tasdik olmasına ya da davaya konu alacağın türüne göre farklılık gösterebilmektedir. Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla bölge idare mahkemeleri veya
İlke Atasever 16 Mayıs 2017 Salı 11:11
Kamu Alacakları

25 02 1988 Tarihinde Vefat Eden Emekli Sandiğı Iştiratçisinin 4 Yıl 8 Ay 28 Gün Hizmeti Vardır. 5510...

Değerli Meslek Mensubu En az 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veya 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün
Büşra Efe 30 Nisan 2017 Pazar 08:00
Kamu Alacakları

Abc A.ş. Yönetim Kurulu Üyeleri - Ortak Ali Bey - Ortak Hülya Hanım - Ortak Olmayan Sezer Bey - Orta...

6183 Sayılı Kanuna göre A.Ş lerde yönetim kurulu üyeleri vergi borçları için müteselsilen sorumludurlar.Sermaye yapılarına göre sorumluluk değil YK olmalarına göre sorumludur.YK üyesi olmayanların sorumlulukları yoktur.
İbrahim Yılmaz 28 Nisan 2017 Cuma 06:15
Kamu Alacakları

İyi Günler Diliyorum.limited Şirket Mükellefim 2008/mayıs Ayından Beri Beyanlarını Vergi Dairesine V...

Vergi mahkemesine mükellefler veya vekil kıldıkları avukatlar dava açabilirler. Her vergi ve ceza ihbarnamesine ayrı ayrı dava açılması gerekir. sayılı Meslek Yasamıza göre yetki almış meslek mensuplarımız mükelleflerden alacakları vekaletname ile vergi mahkemesine dava açamazlar.
Can Kuzey Birdal 27 Nisan 2017 Perşembe 22:32
Kamu Alacakları

Sayın Demet Hanım Meslek Stajımın 1 Yılını Doldurmak Üzereyım (2007 Eylül Stajyeri) Bilindiği Üzere ...

Konunun sizinle bir ilgisi yoktur. Yasada belirtilen SM ruhsatı olan meslek mensuplarının SMMM olabilmeleri ile ilgili düzenlemedir. Sizin staj 2 yıldır. Staj sonunda normal sınav haklarını kullanmanız gerekmektedir. 2 yıl içerisinde toplam 5 defa sınava katılmak şeklinde. Eksik evraklarınızı
Birol Güveci 27 Nisan 2017 Perşembe 00:33
Kamu Alacakları

Selamlar Hocam Sermaye Artırımına Gidilen Ltd Şti. Nakdi Olarak Taahhüd Ettikleri Sermaye Ödemelerin...

331 no'lu hesaptan mahsup edilerek sermaye artırımı yapılması mümkündür. 2003/3 no'lu İç Ticaret Tebliğine göre, sermaye artırımı işleminde nakdi banka veya özel finans kurumu kanalıyla yapılması gereklidir.
Mehmet Özdil 24 Nisan 2017 Pazartesi 20:49
Kamu Alacakları

Sitenizdeki Bu Bölümü Yeni Gördüm.tüm Soru Ve Cevapları Okumaya Çalışıyorum.bu Çok Yararlı Hizmetini...

Limited şirketlerde tasfiyeye girilmiş olduğu VUK’nun 162’nci maddesine göre vergi dairesine bildirildikten sonra, alacaklı oldukları şirkete ait ticari defter sair belgelerden anlaşılan, ikametgahı bilinen alacaklılara, taahhütlü mektup göndermek, adresleri şirketçe bilinmeyen diğer alacaklılara ise hem TTK’nun 37’nci maddesinde belirtilen
Muhammet Demirci 24 Nisan 2017 Pazartesi 13:59
Kamu Alacakları

İyi Günler Üstadım, Bir Tanıdığımın Emeklilik Durumu Ile Ilgili Ilginç Bir Sorunum Var.kendisinin Iş...

Değerli Meslek Mensubu SGK Primlerini Erken Ödeyenlere İndirim 4 1/(b) bendine tábi olanlar ile bu kapsamda sayılan kişilerden sosyal güvenlik destek tábi olanlar, isteğe bağlı sigortalı olanlar, mütekabiliyet esası da dikkate alınmak şartıyla, oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir
Serkan Aydın 24 Nisan 2017 Pazartesi 03:18
Kamu Alacakları

Çalşmalarınızda Başarılar Dileyerek, Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Ile...

Sayın Meslek Mensubu 04 /Mart/2006 Tarih ve 26098 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5458 Sayılı "SOSYAL GÜVENLİK PRİM ALACAKLARININ YENİDEN VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN" 01/Nisan/2006 Tarihinde yürürlüğe girecektir. SSK ve BAĞ KUR Pirim borçlarını yeniden yapılandıran yasadan
Rojda Gökçen 24 Nisan 2017 Pazartesi 01:57
Kamu Alacakları

657 Tabi Sözleşmeli Devlet Memuru Şahıs Firması Kurabılır Mı ? Veya Şirket Ortağı Olabılır Mı ? Teşe...

657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unun 28’nci maddesi uyarınca; memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite
Ramazan Baran 23 Nisan 2017 Pazar 22:17
Kamu Alacakları

Merhaba, Vergi Borcu Yüzünden Hapis Cezası Varmı Bir De Kişinin Tek Evi Ve Tek Arabası Var Bu Ev Vey...

6183 sayılı yasaya göre cebri icra yöntemiyle kamu alacakları haciz edilmek suretiyle tahsil edilir. Vergi dairesine mal bildiriminde bulunmayan hakkında hapis cezası uygulanır.
Ayşe Akkurt 23 Nisan 2017 Pazar 12:42
Kamu Alacakları

Sayın Yetkili, Emekli Maaşımdan Kesilen Sgdp Mini Serbest Meslek Defterime Gider Olarak Kayıt Yapabi...

Değerli Meslek Mensubu 1479 sayılı Kanun gereğince toplu olarak ödemiş olduğunuz sosyal güvenlik destek primlerinin hangi yıla ait olduğuna gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olduğunun tevsiki kaydıyla; yıllık gelir vergisi beyannamesinde serbest meslek faaliyeti sonucu elde ettiğiniz serbest meslek
Ece Eski 22 Nisan 2017 Cumartesi 23:39
Kamu Alacakları

Smmm Olarak Bağımsız Çalışmaktayım. Vergi Dairesinden Tevkif Ettiğimiz Vergilerden Dolayı Son Üç Yıl...

Vergi dairesinden olan alacaklarınızı öncelikle vadesi gelmiş veya gelecek olan borçlarınıza mahsubunu yaptırmanız gerekir. Mahsuba rağmen iade hakkınız doğar vergi dairesinden nakden iade talebinde bulunmanız gerekir. Henüz çıkmamış bir yasayla ilgili olarak mahsup işleminin ne şekilde olacağı konusunda görüş
Sena Başçı 22 Nisan 2017 Cumartesi 06:25
Kamu Alacakları

96 Yılında Kapanıs Işlemı Yapılan Bir Sahis Isletmesine 95 Yılında Ait Gelir Vergisi Beyani Vermedig...

Haciz kesinleşmiş vergi borçlarına yapılır. Bu safhada yapılacak işlem olmadığı kanaatindeyiz.
Fatma Gülci 20 Nisan 2017 Perşembe 16:05
Kamu Alacakları

Sayın Danışman ; Anonim Veya Limited Şirketin Vergi Veya Sigorta Borcundan Dolayı Şirket Ortağının A...

Borç için şirketteki Hissesi oranında ödeme yaparsa araç üzerindeki haciz kalkar.(6183 SK.Md.35 Mük.Md.35) uygulama için VD ile görüşünüz.
Esma Aşçı 20 Nisan 2017 Perşembe 07:44
Kamu Alacakları

İyi Günler, Bir Limited Şirkette Iki Ortağın Firmadan Ayrı Ayrı Alacakları Bulunmaktadır. Ortaklarda...

Bahsettiğiniz şekilde hesap virmanı sözkonusu olmaz. 331 hesabın kapatılmasını bankadan yapılması zorunludur.
Birkan Satı 19 Nisan 2017 Çarşamba 13:13
Kamu Alacakları

Şirketlerde Ortakların Sermaye Taahhütlerini Şirket Alacaklarına Mahsup Edebilirmiyiz. Teşekkürler.s...

2003/3 Sayılı “A.Ş., Ltd. Şti.,nin Kuruluş ve Ana Sözleşme Değişikliği İşlemlerine İlişkin İç Ticaret Tebliği”ne göre; Ortaklar sermaye taahhütlerini, mal, hak v.b. biçimlerde yerine getirebilirler. Kanımızca, ortağın alacak hakkından vazgeçmesi, yani alacak hakkı kadar bir tutarı işletmeye bağışlaması durumunda
Ömer Efegil 18 Nisan 2017 Salı 20:38
Kamu Alacakları

Ahmet Bey A Ltd. Ye 01.02.2013 Tarihinde Ortak Oluyor 01.05.2013 Tarihinde Noterden Hissesini Devred...

6183 sayılı yasanan 35. maddesi aşağıdadır.madde kapsamında sorumluluk söz konusudur. " Limited şirket ortakları, şirketten tamamen veya kısmen edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olurlar ve bu Kanun hükümleri gereğince takibe
Uğurcan Altay 18 Nisan 2017 Salı 19:13
Kamu Alacakları

Mrb Bağkur Borcu Olan Bir Kişi 9 Yıldır Bağkur Primi Ödemedi Yeni Sgk Kanuna Göre Bağkur Borçlarını ...

Değerli Meslek Mensubu 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu’nun Geçici 17.maddesi 30.04.2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu maddeye göre; “Kendi ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, 1479 ve 2926 sayılı kanunlara göre tescilleri yapıldığı halde,
Kerim Bir 18 Nisan 2017 Salı 14:56
Kamu Alacakları

İyi Çalışmalar; Yurt Dışından Tahsili Imkansız Hale Gelmiş Olan Alacakların (Şüpheli Alacaklar) Olar...

Yurt içi dışı tüm alacaklar için VUK'nun 322 324'ncü maddeler hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.
Çağla Akçay 17 Nisan 2017 Pazartesi 22:25
Kamu Alacakları

31 Aralık 2001 Tarihi Itibarı Ile Yapılacak Abd Cinsinden Borç/alacakların Kur Değerlendirmelerinde ...

303 nolu V.U.K. Genel Tebliği ile 31.01.2002 tarihinde yayınlandı.
Çağla Akçay 17 Nisan 2017 Pazartesi 20:04
Kamu Alacakları

İyi Günler Üstad, Yurdışındaki Alacaklarımızı Döviz Deklare Tutanağı Ile Yurda Getirerek Tahsil Edec...

Vergi hukuku anlamnda ihracat bedellerinin süresinde getirilip getirilmemesi veya ne şekilde getirilmesine ilişkin herhangi bir yasaklama sözkonusu değildir. Kambiyo açısından sorunuzun yanıtlanması için Hazine Müsteşarlığından görüş almanızı öneririz.
Birol Güveci 15 Nisan 2017 Cumartesi 00:49
Kamu Alacakları

Limited Şirket 25.05.2016 Itibariyle Ssk Ve Vergi Borcu 145.000 Tl Dir 28.05.2016 Tarihi Itibariyle ...

Limited şirket ortaklarının sorumluluğu 6183 sayılı yasanın 35. maddesinde aşağıdaki gibi belirtilmiştir.Şahsi sorumluluk Hisse devrinin ve müdürlük görevinin tarihten sonra başlar. Limited şirketlerin amme borçları Madde 35 Limited şirket ortakları, şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği
Zeynep Birsen 13 Nisan 2017 Perşembe 18:07
Kamu Alacakları

Abc Ltd. Şti. Eski Müdür Gökhan Bey Yeni Müdür Barış Bey Eski Müdür Müdürlükten 15.11.2014 De Ayrılı...

Limited şirket ortaklarının amme borçları için 6183 Sayılı kanunun 35. maddesin inceleyiniz.
Burcu Nişancı 13 Nisan 2017 Perşembe 17:40
Kamu Alacakları

Sayın Danışman, 2004 Yılında Bir Limited Şirketin  Hissesini Alan Kişiye 2013 Yılında Vergi Daire...

limited şirketlerde vergi boçları ve sorumluluğu 6183 Saılı kanunun 35. maddesinde aşağıdaki gibi belirlenmiştir. "...Limited şirket ortakları, şirketten tamamen veya tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olurlar ve bu Kanun hükümleri gereğince
Zeynep Birsen 13 Nisan 2017 Perşembe 04:46
Kamu Alacakları

Tasfiyesi Sona Eren Ltd.şirketlere Tasfiye Tamamlandıktan Sonra Kesilen Vergi Ve Cezalar Hakkında Na...

KVK 17.maddesine eklenen ve 16.06.2009 tarihinde yürürlüğe giren 9.fıkrası aşağıdadır. "Tasfiye edilerek tüzel kişiliği ticaret sicilinden silinmiş olan mükelleflerin tasfiye ve tasfiye dönemlerine ilişkin olarak salınacak her türlü vergi tarhiyatı ve kesilecek cezalar, müteselsilen sorumlu olmak üzere; tasfiye öncesi dönemler
Yeşim Elmalı 12 Nisan 2017 Çarşamba 09:26
Kamu Alacakları

Merhabalar, Bir Işçi 2 Yıl Önce Işyerinin Kapanışından Dolayı Firma Tarafından Işten Çıkartılmış Fak...

Değerli Meslek Mensubu KIDEM TAZMİNATINDA ZAMANAŞIMININ BAŞLANGICI VE SÜRESİ Kıdem tazminatında zamanaşımının başlangıcı, iş akdinin feshedildiği tarihtir. Başka bir kıdem tazminatı iş akdinin feshiyle doğar. İş Kanunu’nda ve Borçlar Kanunu’nda, kıdem tazminatı alacakları için özel bir zamanaşımı süresi öngörülmemiştir. Ancak,
Muharrem Saatçi 12 Nisan 2017 Çarşamba 00:24
Kamu Alacakları

2010 Yılı 50.000,00 Tl Sermaye Ile Kurulan Bir Ltd. Şirketin 21.09.2012 Tarihinde Sermayesi 300.000,...

Limited şirket ortaklarının Vergi dairesine olan borçlarını 6183 sayılı kanunun 35. maddesi aşağıdaki şekilde düzenlemiştir. " Limited ortakları, şirketten tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olurlar
Taylan Bıçak 11 Nisan 2017 Salı 13:36
Kamu Alacakları

Sayın Ilgili, Anonim Şirket Hissedarı Biri Hissesini Devredecek.şirketin Halen Devam Eden Bi Kamu Da...

Sayın Yılmaz, Anonim şirketlerin kamuya olan borçlarının takibi 6183 Sayılı Yasa'ya göre yapılır. Alacaklı Kamu Dairesi alacağının tahsili için önce tüzel kişiliğine müracat eder(A.Ş'ye). Alacaklı Kamu Dairesi kurum tüzel kişiliğinden alacağını tahsil edemezse 6183 Sayılı Kanunun Mük 35.maddesine göre borcun
Zeynep Özsemiz 11 Nisan 2017 Salı 04:20
Kamu Alacakları

Limited Şirket 50.000 Vergi Ve Ssk Borcu Var Ağustos 2014 Den Itibaren Tasfiye Ye Girecek Ve Tasfiye...

Tasfiye memurlarının sorumluluğu, seçildikten sonra ,Limited şirket ortakları ile müştereken sorumludur.Tasfiye öncesi kamu borçlarından, şirket tüzel kişiliği ve ortaklar
Kaan Tekiner 11 Nisan 2017 Salı 04:10
Kamu Alacakları

"t.c.maliye Bakanlığı Gelir Idaresi Başkanlığı'nca; 488 Sayılı Kanunun 1 Inci Ve 10 Uncu Maddeleri, ...

Maliye Bakanlığı Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğleri ekinde yer alan taahhütnamelere ilişkin damga vergisi ile ilgili olarak, uygulamada meydana tereddütlerin giderilmesi için 17 sıra no.su ile bir Damga Vergisi Sirküleri yayınlamıştır. Sirkülerde yapılan açıklamaya göre Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğleri
Tuğba Saatçi 10 Nisan 2017 Pazartesi 21:44
Kamu Alacakları

Herşeyden Önce Kolay Gelsin: Benim Sorum: Sözleşme Gereği Iş Yaptığım Firmayla(Hizmet Alımı)Benim Bu...

Bankanın kestiği komisyonu yansıtmanız durumunda fatura düzenlemeniz gerektiğini düşünüyoruz. Yansıttığınız komisyon bedelini KDV dahil tutar olarak düşünebilirsiniz
Kerim Özpek 9 Nisan 2017 Pazar 18:41
Kamu Alacakları

2009/04 Sigortalı Hizmet Listesini Yasal Süresi Içerisinde Verdim(23.5.09 Dan Önce). Fakat Çalışanla...

Değerli Meslek Mensubu Muaccel borçları, 5458 sayılı Kanun gereğince ya da 5510 sayılıKanunun geçici 24 ya da 25 inci maddelerine yeniden yapılandırılmışya da 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil vetaksitlendirilmiş olan işverenler, yapılandırma veya taksitlendirmeişlemlerinin devam ediyor olması
Yeşim Elmalı 9 Nisan 2017 Pazar 18:26
Kamu Alacakları

Üstadım Şimdiden Cevabınız Için Teşekkür Ederim.benim Sorum Hiç Suçu Olmadan Çok Büyük Bir Mağduriye...

Vergi Usul Kanunu’nun 12’nci maddesi, “Ölüm halinde mükellefin ödevleri, mirası reddetmemiş kanuni ve mahsup mirasçılara geçer. Ancak, mirasçılardan her ölünün vergi borçlarından miras hisseleri nispetinde sorumlu olurlar.” hükmünü içermektedir. 372’nci maddesinde ölüm halinde vergi cezalarının düşeceği belirtilmiştir. 6183 Sayılı
Kaan Tekiner 9 Nisan 2017 Pazar 02:03
Kamu Alacakları

İyi Çalışmalar. Bir Iş Müfettişinin Söylediğine Göre Gecikme Faizi Ana Borcun Üstüne Çıkamaz Diye Ya...

Değerli Meslek Mensubu BKNZ 6183 Amme Alacakları Tahsili ve Usulü hakkında Kanun 1. madde. Google ara motorlarına 6183 sy yasa yazıldığında mükteza örneklerini görebilirsiniz.
Ayça Güneş 8 Nisan 2017 Cumartesi 21:34
Kamu Alacakları

Sayın Hocalarım Iyi Günler Dilerim.sorum Şu;türkiye'de Yerleşik Kişilerin, Türkiye'de Yerleşik Kişil...

Döviz cinsinden borç veya alacakların ödeme ve tahsilinin dövizin YTL'na çevrilerek yapıldığı varsayılarak işlem yapılmasının doğru olacağını düşünüyoruz.
Özge Bayındır 8 Nisan 2017 Cumartesi 15:29
Kamu Alacakları

Ssk Prim Alacakları 8.12.1993 Tarihinden Sonra 6183 Sayılı Kanuna Tabi Kılınmıştır. 6183 Sayılı Yasa...

Değerli Meslek Mensubu 506 sayılı Kanunun 4958 sayılı Kanunun 51 inci maddesi ile değişik 140 ıncı maddesinin son fıkrasında, işlendiği günden itibaren beş yıl içinde tebliğ edilmeyen idari para cezalarının zamanaşımına uğrayacağı hükme bağlanmış olmakla birlikte, bu değişikliğin yürürlüğe
Erol Ekin 8 Nisan 2017 Cumartesi 13:22
Kamu Alacakları

Sayın Yetkili; 5811 Sayılı Yasa Kapsamında Ortak Alacaklarının Oluşumu Geçmiş Dönemlerde Ortak Taraf...

Görüşünüze katılıyoruz, ortakların alacakları konusunda 5811 Sayılı yasadan yararlanacaklarına ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığının broşüründe çok kısa açıklama yapılmıştır. İşlemlerin şekilde olacağına dair açıklama mevcut değildir. Bu konuda danışma birimi olarak biz de duraksamadayız. Bunun için Ankara'dan Gelir İdaresi Başkanlığından
Aslı Aşkın 7 Nisan 2017 Cuma 23:15
Kamu Alacakları

İyi Günler. Benim Sorum Şöyle, Bir Müteahit, Arsa Sahibinin Arsasına Fabrika Binası Yapmak Için Bell...

Müteahhidin yapılan binanın bedelini kiralama karşılığı tahsil etmesi bir trampa şeklidir. Bina sahibi ile müteahhid kira kontratı düzenler, mal şirket veya ticari işletmesinin aktifinde kayıtlı gelir vergisi mükellefi ise bu kiralama karşılığı fatura düzenlenecek ve KDV hesaplanacaktır. Mal sahibi
Berkay Taşçı 7 Nisan 2017 Cuma 14:31
Kamu Alacakları

Vergi Usul Kanununda Şüpheli Ticari Alacaklarla Ilgili Takibine Değmeyecek Alacakların Direkt Gider ...

İlgili alacağı vazgeçilen alacak olarak muhasebeleştirebilirsiniz. VUK'nun 322'nci maddesine ve verdiğimiz cevaplara bakınız.
Ayşe Akkurt 7 Nisan 2017 Cuma 10:09
Kamu Alacakları

Merhaba Limited Şirket Olan Bir Mükellefim Iş Yerini Kapattı.yeni Bir Iş Yeride Tutmadı Işleri Çok K...

Kurumlar vergisine tabi tüzel kişiliklerin (sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kurumları, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler, iş ortaklıkları) KVK 17.maddesine göre tasfiye hükümleri uygulanarak sonlandırılır. Tasfiye süresinde kurumun beyannameleri verilir, alacakları tahsil edilir, borçları ödenir, iktisadi kıymetleri ve
Zeynep Özsemiz 7 Nisan 2017 Cuma 01:48
Kamu Alacakları

Sayın Üstadım;5458 Sayılı Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması Ve Bazı Kanunl...

Değerli Meslek Mensubu konu ile ilgili olarak 03,06,2008 tarih 2008 50 sayılı genelge bulunmaktadır
Erkan Müftüoğlu 6 Nisan 2017 Perşembe 19:24
Kamu Alacakları

Kolay Gelsin...ve Cevabınıza Şimdiden Teşekkür Ederim... Ltd.şti.de Sermaye Azaltması Kısaca Hangi Y...

Konuya ilişkin olarak yayımlanmış makale aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. SERMAYE AZALTILMASI İLE İLGİLİ YAPILACAK İŞLEMLER VE İLGİLİ MEVZUAT 1. Genel Olarak Sermayenin Açıklamalar ve Şartlar Sermayenin azaltılması Türk Ticaret Yasasının 396, 397 ve 398 maddelerine göre yapılabilmektedir. Türk Ticaret Yasasının bu hükümlerine
Deniz Tuzcu 5 Nisan 2017 Çarşamba 11:40
Kamu Alacakları

Tahriyat Öncesi Uzlaşma Ile Özel Usulsüzlük Cezaları Üzerinde Uzlaşıldı Ve 07.01.2011 Vadeli Tarihli...

Tarhiyat öncesi uzlaşma veya normal uzlaşmalarda uzlaşılan vergi ve cezalar uzlaşma tutanağının imzalandığı tarihten itibaren 30 gün içinde ödenir. gün içinde ödenmemesi halinde uzlaşma bozulmaz. Uzlaşılan vergilere 30.günden sonra gecikme faizi hesaplanır. Uzlaşılan cezalara (vergi ziyai cezası, usulsüzlük cezası
Fehmi Yılmaz 5 Nisan 2017 Çarşamba 10:29
Kamu Alacakları

Değerli Büyüklerim Kolay Gelsin Diyerek Acil Cevaplamanızı Rica Ettiğim Bir Sorum Olacak. Şüpeli Hal...

Şüpheli alacaklar hesabına ilişkin yapmış olduğunuz muhasebe kayıtlarını ters kayıt yaparak muhasebeleştirin. 2008 yılına ilişkin karınız arttığından yasal yedek gerekmektedir.
Simge Erkoğlu 4 Nisan 2017 Salı 19:58
Kamu Alacakları

1997 Yılında Smmm Belgesini Aldım.1998 Yılında Büro Açılışı Yaptım.2000 Yılında Büromu Kapattım.bağı...

Değerli Meslek Mensubu Basamak farklarının taksitlendirme kapsamına dahil edip ödemelerini yapıyor iseniz size sağlık karnesinin verilmesi gerekmektedir.Acak taksitlendirme ile ilgili % 25 ini ve cari prim borçlarınızı ödemiş olmanız gerekmektedir. ..
Selen Işık 4 Nisan 2017 Salı 06:05
Kamu Alacakları