+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Kalkınma Ajansları

Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (Tkdk) Tarafından Yürütülen Kırsal Kalkınma Hibe Progra...

Hayır. Kalkınma Ajanslarının destek bütçesi merkezi bütçe katkısından ve görev alanı içerisindeki yerel kurumların katılım paylarından oluşmaktadır. Kalkınma Ajansı Kurulunun kararlaştırdığı ve DPT’nin onayladığı Çalışma Programı ve Bütçe doğrultusunda hazırlanan ve finanse edilen Mali Destek Programları ile diğer kurumların
Serdar Gökay 18 Ağustos 2017 Cuma 17:27
Kalkınma Ajansları

Faaliyet Gerçekleştirme Süreci Ne Zaman Başlar? Teknik Destek Almaya Hak Kazanan Bir Yararlanıcı Tek...

Faaliyetin gerçekleştirilme süresi en fazla 1 ay olup, sözleşme imzalandıktan sonraki gün başlamalıdır.
Selim Güngören 17 Ağustos 2017 Perşembe 23:33
Kalkınma Ajansları

Merkezi Ankara'da Olan Şirketimizin Proje Faaliyeti Ankara Ilçesi Olan Bir Konu Için Başvurması Duru...

Başvuru Rehberi 2.1.1'de belirtildiği üzere Başvuru Sahipleri için "Ajansın faaliyet gösterdiği TR51 Düzey 2 bölgesinde (Ankara ve ilçeleri) kayıtlı veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması" koşulu aranmaktadır. Bu kapsamda merkezi Ankara'da olan bir Başvuru Sahibi ilgili
Hüseyin Mert 16 Ağustos 2017 Çarşamba 19:47
Kalkınma Ajansları

Yurtdışı Patent Başvuruları Destekleniyor Mu?

Proje konuları, Mali Destek Programlarının amaçlarının gerçekleştirilmesine katkıda bulunmalı ve program önceliklerinden en az birine yönelik olmalıdır. Yenilikçi Uygulamalar Destek Programı kapsamındaki önceliklerden biri de "Bilişim ve sağlık teknolojileri alanlarında yenilikçi ve bilgi yoğun ürünlerin ticarileştirilmesine, proje ve endüstriyel
Tevfik Ataberk 15 Ağustos 2017 Salı 18:08
Kalkınma Ajansları

Sadece Programda Belirtilen Ilçelerdeki Işletmeler Mi Başvuru Yapabilecekler?

Hayır. Ajans tarafından ilan edilen ve son başvuru tarihi 7 Mart 2014 olan bu program bu desteklenecek ilçelerdeki işletmeler gibi, aynı zamanda Bölgeye (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) kayıtlı işletmelerde bu ilçelerde yatırım yapmak üzere başvuru yapabileceklerdir. Hatta Bölge dışından olupta
Tuğsan Keskin 15 Ağustos 2017 Salı 15:04
Kalkınma Ajansları

Kalkınma Kurulu Hakkında Bilgi Verir Misiniz?

Kalkınma Kurulu; bölgesel gelişme hedefine yönelik olarak; bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yönetimler arasında işbirli ğini geliştirmek ve Ajansı yönlendirmek üzere kurulmuştur. Kalkınma Kurulu, toplantılarında Ajansın yıllık faaliyet ve iç denetim
Taylan Bıçak 15 Ağustos 2017 Salı 13:31
Kalkınma Ajansları

Rehberde Desteklerinizden Faydalanabilmemiz Için Firmanın 01.07.13 Tarihinden Önce Kurulmuş Ve Tesci...

Bu program başvuru yapabilmek için başvuru sahiplerinin 01.07.2013 tarihinden önce bölge dışında/bölge içinde veya bölge içindeki program kapsamındaki ilçelerde ve tescil edilmiş olması gerekmektedir. Bölge dışından gelecek yatırımlar için, 01.07.2013 tarihinden önce bölge dışında kurulu olmak şartıyla, yasal şube
Selim Güngören 15 Ağustos 2017 Salı 12:44
Kalkınma Ajansları

Başvuru Rehberinde Seyahat Ve Gündelik Faaliyetleri Kapsamındaki Harcamaların Proje Bütçesinin 'u...

Bilindiği üzere SaMDP Başvuru Rehberi'nde seyahat ve gündelik giderleri bütçesinin %20'yi geçemeyeceği belirtilmiş; bilgilendirme ve eğitim toplantılarında da bunun açıklanmıştır. Buna göre bütçenin "2. Seyahat" ana kalemi ile "1.3 Gündelikler" alt kaleminin toplamının toplam proje bütçesine oranı %10'U aşmamalıdır.
Batuhan Aydın 3 Ağustos 2017 Perşembe 15:31
Kalkınma Ajansları

Proje Bütçesi Hazırlanırken Birim Maliyetler Katma Değer Vergisi (Kdv) Dahil Olarak Mı Hazırlanması ...

02.01.2013 Tarihli Güncelleme: KDV konusu muğlaklığını korumakta olup Bakanlık tarafından çalışmalara devam edilmektedir. Dolayısıyla, henüz bir değişiklik yapılmadığı için sahiplerinin bütçelerini KDV dahil hazırlamasını tavsiye etmekteyiz. Ancak, yapılacak düzenleme ile KDV muafiyeti tanınmayan kurumların projelerindeki KDV bedelleri bütçe revizyonu
Selen Işık 2 Ağustos 2017 Çarşamba 15:03
Kalkınma Ajansları

Proje Kapsamında Yeni Istihdam Edilecek Personeller Proje Ortağı Adına Alınıp Maaş Ödemeleri Proje B...

Proje kapsamında yeni istihdam edilecek kişiler proje personelidir ve iş veren Başvuru Sahibi’dir. Proje Ortağı ile bir iş akdinin proje kapsamında uygun değildir.
Birsen Alaycı 31 Temmuz 2017 Pazartesi 12:24
Kalkınma Ajansları

Harcama Yetkisi Ile Vergi Numarasına Sahip Bir Kamu Kurumu Için Proje Yazmak Istiyoruz Ancak Kurumum...

Bilindiği üzere Sosyal Altyapı Mali Destek Programı Başvuru Rehberi "2.1.1 Başvuru Sahibinin Uygunluğu" bölümünde kamu kurum/kuruluşlarının uygun başvuru sahibi proje ortağı oldukları tanımlanmışlardır. Ancak, KAYS PFDY'de uygun başvuru yapabilecek kurumlar listesinde harcama yetkisine haiz ve vergi numarası bulunan bazı
Özge Bayındır 30 Temmuz 2017 Pazar 14:55
Kalkınma Ajansları

Samdp'ye Özel Şirketler Başvurabilir Mi?

Hayır. SAMDP’ye sadece aşağıda yer alan kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar başvuruda bulunabilir. Kamu Kurum ve Kuruluşları (Valilikler, Bölge/İl/İlçe Müdürlükleri, vb.) Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, Belediyeler, Köyler) Kamu Kurum ve Kuruluşu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıf, Dernek, Federasyon,
Müjde Er 29 Temmuz 2017 Cumartesi 20:51
Kalkınma Ajansları

Eğitim Verecek Uzmanlar Için Herhangi Bir Kriteriniz Mevcut Mudur?

Teknik Destek Programı kapsamında Ajans tarafından görevlendirilecek olan uzman ya da danışmalar için minimum kriterler belirlenmemiş olup, alınacak hizmetin göre yararlanıcı adayının önerdiği eğitmenler içerisinden seçilecek veya o eğitim konusu için ajans tarafından belirlenecek kriterlere uyan başka bir eğitmen
Mutlu Atukeren 28 Temmuz 2017 Cuma 15:45
Kalkınma Ajansları

Kays Sistemindeki Kaynak Başlıklı Bölümde Istenen Bilgiler Başvuru Sahibi Ve Ortaklar Tarafından Gir...

KAYS sisteminde boşlukların PEMBE olduğu her yere bilgilerin girilmesi zorunludur. Girilmemesi durumunda başvurunuzu tamamlayamazsınız. Kamu kurumlarında mali verileri girmek zor olsa da genel bütçeden alınan paylar, geçmiş yıllar bazında gelirler olarak sisteme eklenmelidir. Net kazanç, borçlar gibi kalemlere ilişkin
Tevfik Ataberk 27 Temmuz 2017 Perşembe 13:29
Kalkınma Ajansları

Mali Destek Programları Için Ayrılan Kaynak Miktarı, Her Ile Eşit Mi Dağıtılacaktır?

Projeler değerlendirilirken yalnızca Başvuru Rehberinde belirtilen değerlendirme kriterleri baz alınacak olup, desteklenecek projelerin bölge illerindeki dağılımı gözetilmeyecektir.
Kadir Öztürk 26 Temmuz 2017 Çarşamba 15:55
Kalkınma Ajansları

Kays'ta Başvuru Önizleme Yaparken Açılan Pdf Dosyasında Türkçe Karakter Sorunu Yaşanmaktadır. Sorunu...

Sorun büyük olasılıkla bilgisayarınızda kurulu olan Adobe Reader’ın sürümünden kaynaklanmaktadır. Adobe Reader 10 veya daha alt sürümleri yükleyerek tekrar
Yılmaz Yalman 26 Temmuz 2017 Çarşamba 15:50
Kalkınma Ajansları

Başvuru Dosyalarını Ajansa Nasıl Teslim Etmeliyim?

KAYS PFDY üzerinden proje girişi yapılmasını mütakip aşağıdaki adımlar takip edilmelidir: KAYS PFDY üzerinden başvurunun tamamlanması (Bu aşamadan sonra herhagngi değişiklik yapılamayacaktır.) Başvuru Formu'nun KAYS PFDY üzerinden indirilmesi Başvuru Formu'nun ilgili sayfalarının (başvuru sahibinin beyannamesi ile varsa ortaklık ve iştirakçi beyannamelerinin) temsil
Kadir Öztürk 25 Temmuz 2017 Salı 18:20
Kalkınma Ajansları

Başvuru Sahiplerinden Belediyeler, Il Özel Idareleri, Ticaret Ve Sanayi Odalarının Kurumunuza Katkı ...

Hayır. Başvuru Sahiplerinden, 5449 Sayılı Kanunun 19. maddesinin (d ve e) bendinde belirtilen payları ve bunlarla ilişkili varsa diğer mali yükümlülüklerini, teklif çağrısının baş vuru tarihi itibariyle tamamen yerine getirmeyenler Kalkınma Ajansına proje veya faaliyet desteği başvurusunda bulunamazlar.
Zeynep Özsemiz 25 Temmuz 2017 Salı 15:24
Kalkınma Ajansları

Eğitim Toplantılarına Katılamadım. Kays Ile Ilgili Bilgilere Nasıl Ulaşabilirim ?

KAYS ile ilgili görsel, sesli ve yazılı bilgilere http://portal.kays.kalkinma.gov.tr/ sitesinde Yardım bölümünden ulaşabilirsiniz.
Semra Öz 25 Temmuz 2017 Salı 00:57
Kalkınma Ajansları

Resmi Kurum Herhangi Bir Stk Veya Bir Şirketle Ortak Proje Hazırlayabilir Mi?

2011 Teklif Çağrısı kapsamındaki Mali Destek Programlarımız için Kar Amacı Güden ve Gütmeyen Kurum/Kuruluşlar uygun Başvuru Sahibi ve Ortakları değerlendirilmektedir. Başvuru Sahibi ve Ortak olarak uygun nitelendirilen Kar Amacı Güden ve Gütmeyen Kurum/Kuruluşlar Başvuru Rehberlerinin 2.1.1 Bölümünde listelenmiştir. Belirtilen
Çağatay Gürcü 24 Temmuz 2017 Pazartesi 02:43
Kalkınma Ajansları

Teknik Destek Kapsamında Eğitimin Kalitesini Ölçme Veya Direkt Eğitim Amaçlı Kullanılacak Eğitim Mat...

Ajans desteğinden yalnızca eğitmenin ücreti, yol ve gündelik masrafları karşılanır. Bunun dışında herhangi bir faaliyet için destek verilemez.
Abdulkadir Sarıbaş 18 Temmuz 2017 Salı 16:54
Kalkınma Ajansları

Bir Kamu Kurumu Olarak Hazırladığımız Projede U'lik Mali Destek Aldığımızda Kalan %'lik Kısmı Ne...

Bütçenin Ajans tarafından desteklenen miktar dışında kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle Başvuru Sahibi tarafından eş finansman olarak Başvuru Sahibinin proje eş finansmanını; proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Ayrıca Başvuru Rehberi
Boran Erdil 18 Temmuz 2017 Salı 13:01
Kalkınma Ajansları

Doğrudan Finansman Desteği Nedir?

Doğrudan finansman desteği, Ajansın belirlediği usul ve kurallar çerçevesinde, belli proje ve faaliyetlere yaptığı karşılıksız yardımlardır. Doğrudan finansman desteği, Ajansın itibarıyla proje teklif çağrısı yöntemiyle kullandırdığı desteklerden oluşur. Ancak Ajans istisnai olarak, proje teklif çağrısı yapmaksızın ve proje hazırlığı konusundaki
Mehmet Özdil 17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:39
Kalkınma Ajansları

Son Beş Senedir Bilançosu 25 Milyon'un Altında Olup, 2010'da 25 Milyon Üzerine Çıkan Işletmemiz; Iki...

KOBİ statüsünde başvuru yapan işletmelerin, KOBİ vasfını sağlayııp sağlamadığı kontrolü soruda da bahsi geçen "18 Kasım 2005 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik"'de yer alan kurallar ve koşullar
Erol Ekin 15 Haziran 2017 Perşembe 14:34
Kalkınma Ajansları

Yapımına Daha Önceden Başlanmış Projeler Destekleniyor Mu?

Kalkınma Ajansı ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan veya aynı faaliyet için diğer kaynaklardan finanse edilen projeleri desteklemeyecektir.
Yeşim Elmalı 14 Haziran 2017 Çarşamba 15:19
Kalkınma Ajansları

Sosyal Altyapı Mali Destek Programı Için Proje Hazırlıyoruz. Program'ın Rehberinde Yer Alan Kontrol ...

Fizibilite Raporu Şablonu'na gerek Ajans web sitemizde Başvuru Rehbeleri / Yardımcı Kaynakları altında grekse Program Rehberinde yer alan CD yer alan Destekleyici Belgeler Klasörü içerisinde yer almaktadır.
Elif Gözcü 14 Haziran 2017 Çarşamba 03:54
Kalkınma Ajansları

Projenin Nasıl Hazırlanacağı, Yapmamız Gerekenler Ve Projenin Uygulanabilirliği Konusunda Gereken Ya...

Projelerin hazırlanması sürecinde Ajansın sorumluluk alanındaki illerde eğitimler verilecektir. Ayrıca kazanan proje sahiplerine proje uygulama eğitimleri de verilecektir.
Tuğba Saatçi 13 Haziran 2017 Salı 21:22
Kalkınma Ajansları

Projemiz Başarısız Olursa Proje Hazırlık Maliyetleri Yine De Karşılanacak Mı?

Hayır. Proje hazırlık maliyetlerinin (danışmanlık ve kırtasiye giderleri) karşılanması ancak başarılı projeler için geçerlidir.
Hatice Terzioğlu 13 Haziran 2017 Salı 20:08
Kalkınma Ajansları

Fuar Organizasyonu Yapan Şirket Olarak Bilişim Alanında Proje Verebilir Miyiz?

Mali Destek Programları Başvuru Rehberleri 2.1.1 Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu başlığında “Proje faaliyetinin proje sunan kurum/ kuruluşun görev ve yetki içerisinde bulunması” gerekliliği belirtilmiştir. Bu kapsamda Yenilikçi Uygulamalar Mali Destek Programına “Bilişim” alanında yönelik proje sunacak başvuru sahipleri ve ortaklarının
Rojda Gökçen 13 Haziran 2017 Salı 11:45
Kalkınma Ajansları

Sosyal Kalkınma Ile Sosyal Altyapı Mali Destek Programlarına Devlet Okulları Başvuruda Bulunabilir M...

Proje Başvurusunda bulunmayı düşünen devlet okulu, proje hesabını açmaya, bu hesaba para aktarmaya ve bu hesaptan harcama yapma ehliyetine (bkz. Destekleyici Belge Örnekleri 8: Hesap Açma Yetkisi) veya harcama onayı almışsa ve ayrı bir vergi numarasına sahipse uygun başvuru
Burak Sedef 12 Haziran 2017 Pazartesi 21:52
Kalkınma Ajansları

Proje Hesabı Nedir?

Mali destek almaya hak kazanan yararlanıcı tarafından proje ile özel olarak açılan, kendisi tarafından sağlanan eş finansman da dâhil harcamalarının tamamının karşılandığı banka hesabıdır.
Birkan Satı 9 Haziran 2017 Cuma 11:30
Kalkınma Ajansları

Kamu Personelinin Maaşı Eş-Finansman Olarak Gösterilebilir Mi?

Hayır. Sosyal Altyapı Mali Destek Programı kapsamında başvuru sahibinin taahhüt ettiği eş finansmanın tamamını nakdi olarak karşılaması gerekmektedir. Bu kamu personelinin maaşı eş finansman olarak gösterilemez.
Serkan Aydın 8 Haziran 2017 Perşembe 18:21
Kalkınma Ajansları

Kalkınma Ajansları Merkezi Finans Ve Ihale Birimi (Mfib)'nin Yerini Mi Alacaktır?

Kalkınma Ajanslarının, MFİB veya başka bir kurumun yerini alması söz konusu değildir. Kalkınma Ajansları, kuruluş kanunundaki görev tanımı içerisinde koordinasyonunda faaliyet gösteren bağımsız kamu kuruluşlarıdır.
Ömer Efegil 7 Haziran 2017 Çarşamba 21:24
Kalkınma Ajansları

Fizibilite Raporu, Ajans Ile Imzalanacak Sözleşmenin Eklerinden Midir?

Sunulmuş olan projeler sözleşmenin ekleri arasında yer aldığı için Fizibilite Raporu da sözleşmenin bir ekidir. Fizibilite Raporunun amacı; Projenin uygulayıcı kuruluşunun uygulanacağı yerin özellikleri Projenin mevcut durumu, Projenin yatırım maliyeti, yatırım ve işletme aşamasındaki finansman kaynakların tespiti İş takvimi, hakkında bilgi sahibi olmaktır. Proje değerlendirilirken
Tuğsan Keskin 6 Haziran 2017 Salı 23:19
Kalkınma Ajansları

Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Olarak Kays Üzerinden Giriş Yapıyoruz. Hangi Kurum Tipini Seçm...

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun ilgili hükümlerine ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün şifahi görüşüne göre Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları özel kanunla kurulmuş ve kamu idaresinde olan kurumlardır. Ancak, kamu idaresi altında olsa da meri mevzuat hükümlerine göre
Hilal Çalışkan 6 Haziran 2017 Salı 15:32
Kalkınma Ajansları

Kalkınma Ajansları Kaynaklarını Nereden Alır?

Kalkınma Ajanslarının mali kaynakları, Ajansın görev alanı içerisinde yer alan Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Ticaret Sanayi Odaları’nın bütçelerinden Kurum paylarından oluşmaktadır. Ancak verilen hibe kaynaklarının en büyük kısmı merkezi bütçeden aktarılan ödeneklerden oluşmaktadır
Selim Güngören 6 Haziran 2017 Salı 13:28
Kalkınma Ajansları

Bir Ar-Ge Projesinin Endüstri Uygulaması Için Proje Başvurusunda Bulunabilir Miyiz?

Mali Destek Programlarımız kapsamında sunulacak proje konuları, Başvuru Rehberlerinin 1.2 "Programın Amaç ve Öncelikleri " bölümünde yer alan program gerçekleştirilmesine katkıda bulunmalı ve program önceliklerinden en az birine yönelik olmalıdır. Proje konularının programların amaç ve öncelik alanları ile uygun
Can Atacı 6 Haziran 2017 Salı 05:36
Kalkınma Ajansları

Kalkınma Ajansları Niçin Kurulmuştur?

Kalkınma Ajansları, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi geliş mişlik farklarını azaltmak
Necmi Güvercin 5 Haziran 2017 Pazartesi 10:53
Kalkınma Ajansları

Üniversiteler Veya Bunlara Bağlı Fakülte, Araştırma Merkezi Gibi Birimler Başvuru Sahibi Olabilir Mi...

Mali Destek Programlarımız kapsamında başvuruların üniversitelere bağlı birimler adına değil üniversiteler adına yapılması gerekmektedir. Ajansımızın 2011 Proje Teklif Çağrısı çıktığı "Yenilikçi Uygulamalar" ve "Turizm Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi" Mali Destek Programları kapsamında iki mali destek programı için toplamda ;
Zeynep Özsemiz 5 Haziran 2017 Pazartesi 09:22
Kalkınma Ajansları

Başvuru Sahibi Kime Denir?

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Ajanstan proje veya faaliyet desteği almak üzere Ajansa başvuran gerçek tüzel kişilere denir.
Emirhan Gürbüz 3 Haziran 2017 Cumartesi 15:37
Kalkınma Ajansları

Eğitim Toplantılarında Kullanılan Bütçe Şablonuna Nasıl Ulaşabilirim?

Eğitim toplantılarında kullanılan Bütçe şablonuna Ajansın web sitesinde yer almaktadır.
Muhammet Demirci 3 Haziran 2017 Cumartesi 14:33
Kalkınma Ajansları

Kalkınma Ajansı Eş Finansmanın Sağlanmasında Yardımcı Olabilir Mi?

Hayır. Proje bütçesinin Kalkınma Ajansı tarafından karşılanacak olan destek miktarı dışında kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, Başvuru tarafından eş finansman olarak karşılanmalıdır. Başvuru Sahibinin, proje eş finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile
Eda Tosun 2 Haziran 2017 Cuma 22:12
Kalkınma Ajansları

İştirakçi Kime Denir?

Desteğe konu proje veya faaliyetin yürütülmesi sürecinde veya sonucunda, doğrudan fayda veya menfaat elde etmeden yararlanıcıya projenin yürütülmesinde katkıda ve ilgili başvuru belgelerinde açıkça belirtilen gerçek veya tüzel kişiye denir.
Miray Güçal 2 Haziran 2017 Cuma 14:12
Kalkınma Ajansları

Faiz Desteği Nedir?

Faiz desteği, kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin ilgili aracı kuruluş ile Ajans arasında imzalanacak protokol çerçevesinde tanımlanacak projeler için, ilgili aracı kuruluşlardan alacakları krediler karşılığında ödeyecekleri faiz giderlerinin, Ajans tarafından karşılanmasını öngören karşılıksız yardımdır. Bu destekten Küçük
Miray Güçal 1 Haziran 2017 Perşembe 16:18
Kalkınma Ajansları

Desteklenecek Ilçelerde Hangi Turizm Faaliyetleri Program Kapsamındadır?

Örneğin, turizm yatırım/işletme belgeli oteller, butik oteller, tatil köyleri, özel konaklama tesisleri ve dağ/yayla evleri sayılabilir. Ancak, karayolları dinlenme yatırımları, mola noktaları program kapsamında desteklenmeyecek konular arasındadır. (Turizm yatırımlarınız için Başvuru Rehberi ve ekindeki EK 4 Teşvik Edilmeyecek veya
Selin Arslan 1 Haziran 2017 Perşembe 11:16
Kalkınma Ajansları

Proje Hazırlık Faaliyetlerinin Maliyetleri Projeden Karşılanıyor Mu?

Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı kapsamında faturalandırılmak şartıyla proje hazırlık faaliyetlerine ilişkin danışmanlık ve kırtasiye giderleri
Orhan Kılıç 1 Haziran 2017 Perşembe 08:38
Kalkınma Ajansları

Mobilya Mefruşat Alımlarını Bütçede Tek Kalem Olarak Yazabilir Miyiz?

Harcama usul ve esasları ilgili kanunlarca belirlenen yararlanıcılar, destek programları çerçevesinde desteklenen proje ve faaliyetler kapsamında yapacakları satın alma tabi oldukları satın alma mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirirler. Satın alma mevzuatı olmayan kuruluşlar Ajansın Satın Alma Rehberi’ne bağlı kalarak alımları gerçekleştirecektir.
Kadir Kolcu 31 Mayıs 2017 Çarşamba 12:00
Kalkınma Ajansları

Başvuru Formunda "ortak" Kelimesi Ile Kastedilen Başvuru Sahibinin Şirket Ortağı Mıdır Yoksa Projede...

2011 Mali Destek Programı Başvuru Rehberi ve eklerinde geçen "ortak" kelimesi ile kastedilen Başvuru Sahibi ile projede birlikte görev kurum/kuruluşlardır. Hangi Kurum/Kuruluşların uygun proje ortağı olabileceğine dair ayrıntılı bilgi Başvuru Rehberleri 2.1.2 "Ortaklıklar ve Ortakların Uygunluğu" Bölümünde açıklanmaktadır.
Saadet Ercan 29 Mayıs 2017 Pazartesi 13:58
Kalkınma Ajansları

Eş Finansman Için Banka Kredisi Alınabilir Mi?

Evet, alınabilir ancak söz konusu krediye tahakkuk edebilecek faiz borcu “uygun olmayan maliyet” olarak değerlendirilece ğinden başvuru sahibinin sorumluluğundadır
Fehmi Yılmaz 28 Mayıs 2017 Pazar 13:39
Kalkınma Ajansları

Hizmet Alımı Yararlanıcı Tarafından Mı Ajans Tarafından Mı Karşılanacaktır?

Teknik destek kapsamında yararlanıcı adına herhangi bir proje hesabı açılmayacak, yani yararlanıcı hesabına nakdi bir katkı yatırılmayacak olup, hizmet ajans tarafından gerçekleştirilecektir.
Muhammet Demirci 27 Mayıs 2017 Cumartesi 17:10
Kalkınma Ajansları