+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları İthalat, İhracat & Dış Ticaret

İhracat Nasıl Yapılır?

İhracat; bir ülkede üretilen bir malın, yabancı ülkelere döviz karşılığında satılmasına denir. İhracat işleminin gerçekleşebilmesi için öncelikle ortada satılacak ürün olması gerekir, sonrasında ise bu işlemi gerçekleştirecek Türkiye Cumhuriyeti’nde mukim ve vergi numarası olan tüzel veya gerçek bir kişi
Sevcan Karaduman 18 Ağustos 2017 Cuma 21:58
İthalat, İhracat & Dış Ticaret

Her Türlü Eşyanın Ihracı Serbest Midir?

Uluslararası veya ikili anlaşmalar, kanun, tüzük ve kararnamelerle konulmuş yasaklama ve kısıtlama hükümleri saklı kalmak üzere, her türlü Türkiye'den ihracı serbesttir.
Aysen Mert 18 Ağustos 2017 Cuma 20:11
İthalat, İhracat & Dış Ticaret

Bedelsiz Araç Ithalatında Vergi Muafiyetinin Kapsamı Nedir?

Bedelsiz araç ithalinde yalnızca gümrük vergisi muafiyeti söz konusudur. Aracın motor hacmine göre değişen oranda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) KDV serbest dolaşıma girişi sırasında gümrük idarelerince tahsil edilir. Bununla birlikte, veraset yoluyla intikal eden araçların ithalinde gümrük vergisinin yanı
Abdulkadir Sarıbaş 18 Ağustos 2017 Cuma 20:02
İthalat, İhracat & Dış Ticaret

Ubak Izin Belgelerinin Icmal Tabloları Ne Zaman Bankalığa Gönderilmelidir?

Kendilerine İzin Belgesi tahsis edilen taşımacılar İzin Belgesi eki Karayolu Karnesi kullanım sayfalarını icmal tabloları ile birlikte ait oldukları takip eden ayın sonuna kadar Bakanlığa vermek/göndermek zorundadırlar. İzin Belgesi eki Karayolu Karnesi kullanımı ile ilgili bilgilerin süresi içerisinde ve
Simge Anahtarcı 18 Ağustos 2017 Cuma 13:35
İthalat, İhracat & Dış Ticaret

İthalatta Özel Tüketim Vergisi Hangi Ürünleri Kapsamaktadır? Vergi Oranları Nedir?

İthalatta Özel Tüketim Vergisi; tütün mamulleri, alkollü içkiler, kolalı gazozlar, motorlu araçlar, havyar, beyaz eşyalar (buzdolabı, çamaşır / bulaşık makinesi, termosifon ve benzeri su ısıtıcıları,..) kurşun kristalden el imali sofra ve mutfak eşyaları, postlar, kürkler, kıymetli taşlar, traş makinesi,
Ayşe Akkurt 18 Ağustos 2017 Cuma 13:04
İthalat, İhracat & Dış Ticaret

Özet Beyan Hangi Gümrük Idaresine Ve Nasıl Verilir?

Özet beyanın, giriş gümrük idaresine, veri işleme tekniği yoluyla verilmesi gerekmektedir. Giriş gümrük idaresi, eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine getirildiği risk analizine dayalı giriş kontrolüne tabi tutularak sevk işlemlerinin yapıldığı gümrük idaresidir. Ancak, deniz veya hava taşıtlarının Türkiye Gümrük Bölgesinde birden
Aslı Aşkın 18 Ağustos 2017 Cuma 00:35
İthalat, İhracat & Dış Ticaret

İhracatta Teklif Hazırlanması Nedir?

İhracatın en önemli aşamalarından biri satıcının alıcıya göndereceği teklifin hazırlanmasıdır. Teklifin gönderilmesinde başlıca iki yol vardır; Proforma Fatura, Teklif Mektubu. 1) faturada kesinlikle ‘’Proforma Fatura’’ ibaresi bulunmalıdır, 2) Proforma faturada ürünün miktarı ve özellikleri, birim ve toplam fiyatı, ambalajlama, ödeme şekli, hesap
Birgül Sezen 17 Ağustos 2017 Perşembe 17:58
İthalat, İhracat & Dış Ticaret

Basitleştirilmiş Usul Uygulaması Nedir? Türleri Nelerdir?

Gümrük Kanunu’nun 10 ve 71 inci maddeleri, gümrük usul ve formalitelerinin yürürlükteki hükümlere uygun olarak yürütülmesi kaydıyla söz konusu ve formalitelerin mümkün olduğunca basitleştirilmesine imkan tanımaktadır. Söz konusu Kanun maddelerinin verdiği yetki doğrultusunda Gümrük Yönetmeliği’nde gerekli düzenlemeler yapılmış olup, söz
Fatma Gülci 17 Ağustos 2017 Perşembe 16:38
İthalat, İhracat & Dış Ticaret

Çevrenin Korunması Yönünden Uygun Yakıt Ve Atık Ithalatı Ile Ilgili Işlemler Nelerdir?

Çevrenin korunması yönünden uygun yakıt ve atık ithalatı ile ilgili işlemler “Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Katı Yakıtların Denetimi Tebliği” (2012/7 sayılı tebliğ) ve "Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği"(2012/3 sayılı tebliğ) hükümlerine göre
Berkay Taşçı 17 Ağustos 2017 Perşembe 14:10
İthalat, İhracat & Dış Ticaret

Nasıl Ihracat Yapabilirim ?

Türkiye Cumhuriyeti'nde yerleşik, vergi numarasına haiz tüm gerçek ve tüzel kişiler ihracat yapabilir.... Türkiye Cumhuriyeti'nde yerleşik, vergi numarasına haiz gerçek ve tüzel kişiler ihracat yapabilir. İlk kez ihracat yapıyorsanız öncelikle aşağıda listelenmiş, işletmenize ait evraklar ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Merve Temel 17 Ağustos 2017 Perşembe 12:49
İthalat, İhracat & Dış Ticaret

Para Cezalarına Itiraz Mümkün Müdür?

Yetkili idare mahkemesine itiraz edilse dahi, bu itiraz idari para cezasının yerine getirilmesini durdurmaz. Bu cezalar hakkında 6183 Sayılı Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Cezalarda zaman aşımı süresi 1 5 yıldır.
İrem Taşkın 17 Ağustos 2017 Perşembe 10:47
İthalat, İhracat & Dış Ticaret

Küçük Ve Orta Büyüklükte Işletmelerin (Kobi) Dış Ticaret Faaliyetleri Için Şirketleşmelerinde Hangi ...

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ;1 250 arasında çalışan istihdam ettiği bağlı olduğu meslek kuruluşunca tevsik edilen işletmeler) ihracat içinde bir organizasyon altında toplanarak dünya pazarlarına yönlendirilmesi amacıyla, ihracat ve ilgili konularda (finansman, tedarik, nakliye, sigorta, gümrükleme ve benzeri)
Deniz Tuzcu 16 Ağustos 2017 Çarşamba 17:45
İthalat, İhracat & Dış Ticaret

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Kapsamında Eğitimcilerin Düzenleyeceği E...

Şirketlerin; Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü mevzuatları, Dış ticarette anlaşmazlıkların çözümü ve uluslararası tahkim, Dış ticaretin finansmanı ve dış ticaret ticarette fiyatlandırma, Dış ticaret, gümrük ve kambiyo mevzuatları, Dış ticarette kullanılan belgeler ve ödeme şekilleri, Dış ticarette sözleşmeler ve teslim şekilleri, Tedarik zinciri yönetimi
Emirhan Gürbüz 16 Ağustos 2017 Çarşamba 17:06
İthalat, İhracat & Dış Ticaret

Serbest Bölge Müdürlüğü Ile Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü Aynı Şey Midir?

Serbest Bölge Müdürlüğü, Ekonomi Bakanlığı’na bağlı bir birim olup adı geçen Bakanlık mevzuat gereklerine göre, Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı olarak gümrük mevzuatı çerçevesindeki işlemleri yürütmektedir.
Hilal Çalışkan 16 Ağustos 2017 Çarşamba 15:10
İthalat, İhracat & Dış Ticaret

Türkiye'ye Taşıt Ile Giriş Yaptıktan Sonra Verilen Süre Bitmeden Taşıt Ile Birlikte Yurtdışına Çıkıl...

Kişinin yurtdışında yerleşik olma şartını sağlaması halinde kullanılmayan süreler verilerek taşıtın girişine izin verilir.
Simge Anahtarcı 16 Ağustos 2017 Çarşamba 14:01
İthalat, İhracat & Dış Ticaret

Gatt Ticarette Teknik Engeller Anlaşması Nedir?

Ülkemiz, Uruguay Round Nihai Senedini imzaladığında, otomatik olarak bu paket içinde yer alan Ticarette Teknik Engeller Anlaşması'na da olmuştur. Sözkonusu Anlaşma'ya göre, üye ülkeler, teknik düzenlemelerin, uluslararası ticaret üzerinde gereksiz engel yaratmayacak şekilde hazırlanmasını temin edecektir. Bu amaçla, teknik
Melek Yüzügüldü 16 Ağustos 2017 Çarşamba 13:38
İthalat, İhracat & Dış Ticaret

Varış Bildirimi Nedir?

Denizyolu ve havayolu taşımacılığında, Türkiye Gümrük Bölgesine girilirken kullanılan taşıma aracının işleticisi veya temsilcisi tarafından eşyanın boşaltılacağı gümrük idaresine yapılan ve boşaltılacak eşya için düzenlenen özet beyanların tespiti için gereken bilgileri içeren bildirimdir. Taşıma aracının gümrük idaresine varışıyla birlikte
Serdar Sözbilir 16 Ağustos 2017 Çarşamba 12:08
İthalat, İhracat & Dış Ticaret

Eşi Adına Kayıtlı Aracın Bedelsiz Ithalatını Kişi Kendisi Yapabilir Mi?

Hayır. Verilen hak şahsın taşıması gereken şartlara bağlı olduğundan, eşlerden biri, diğeri adına kayıtlı aracı ithal edemez. Ancak, ithalat eşlerden herhangi birisi tarafından gümrük idaresine müracaat edilip sonuçlandırılır.
Kerim Bir 16 Ağustos 2017 Çarşamba 10:45
İthalat, İhracat & Dış Ticaret

Eur.1 Belgesi Nedir ?

Serbest ticaret anlaşmaları kapsamında taraf ülkeler menşeli ürünlerin tavizlerden yararlanmaları sağlayan bir belgedir.
Nazlı Demir 15 Ağustos 2017 Salı 18:11
İthalat, İhracat & Dış Ticaret

Dahilde Işleme Rejimi Nedir?

Dahilde İşleme Rejimi; serbest dolaşımda bulunmayan eşyanın vergileri teminata bağlanmak suretiyle veya bu amaçla serbest dolaşıma giren ya da eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesinde bir veya daha fazla işlem görerek, işlem görmüş ürünlerin elde edilmesi ve özel hükümler saklı kalmak
Erbil Demirci 15 Ağustos 2017 Salı 15:42
İthalat, İhracat & Dış Ticaret

Bir Sektörel Dış Ticaret Şirketi'ne Ne Kadar Istihdam Yardımı Yapılmaktadır?

Bir Sektörel Dış Ticaret Şirketi’ne istihdam yardımı kapsamında, yönetici/eleman/elemanların aylık brüt ücreti en fazla %75 oranında karşılanır. Yıllık destek yönetici için 18.000 ABD Doları, Her bir eleman için 9.000 ABD Doları karşılığı TL tutarını geçemez.
Kaan Tekiner 15 Ağustos 2017 Salı 14:33
İthalat, İhracat & Dış Ticaret

Tasarım Desteği Almak Için Nereye Başvurulur Ve Ne Kadar Süre Destek Sağlanır?

Tasarım Desteği almak için başvuru merci İhracatçı Birlikleri ve yetkili kuruluş Ekonomi Bakanlığı’dır. Tasarımcı şirketleri ve Tasarım ofisleri en 4 yıl, Birlikler ve Tasarım Dernekleri Birlikleri proje bazında destek alabilmektedir.
Zeynep Birsen 15 Ağustos 2017 Salı 12:27
İthalat, İhracat & Dış Ticaret

Hangi Ülkelerle Serbest Ticaret Anlaşması Imzalanmıştır

TÜRKİYE’NİN YÜRÜRLÜKTE OLAN SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI Ülke Anlaşmanın İmza Tarihi Anlaşmanın Yürürlüğe Girişi Sanayi Ürünlerine Uygulanan Gümrük Vergilerinin Sıfırlanması Takvimi 1 EFTA 10.12.1991 01.04.1992 01.01.1999 2 İsrail 14.03.1996 01.05.1997 01.01.2000 3 Makedonya 07.09.1999 01.09.2000 01.01.2008 4 Hırvatistan 13.03.2002 01.07.2003 01.01.2007 5 Bosna ve Hersek 03.07.2002 01.07.2003 01.01.2007 6 Filistin 20.07.2004 01.06.2005 01.06.2005 7 Tunus 25.11.2004 01.07.2005 01.07.2014 8 Fas 07.04.2004 01.01.2006 01.01.2015 9 Suriye 22.12.2004 01.01.2007 01.01.2019 10 Mısır 27.12.2005 01.03.2007 01.01.2020 11 Arnavutluk 22.12.2006 01.05.2008 01.01.2013 12 Gürcistan 21.11.2007 01.11.2008 01.11.2008 13 Karadağ 26.11.2008 Anlaşma girdikten 5 yıl sonra 14 Sırbistan 1.06.2009 01.01.2015 15 Şili 14.07.2009 Anlaşma yürürlüğe girdikten 4 yıl sonra 16 Ürdün 01.12.2009 01.01.2018 (A listesi hariç)
Muhammet Demirci 15 Ağustos 2017 Salı 10:19
İthalat, İhracat & Dış Ticaret

Geçici Ithal Edilen Eşyanın Yurtta Kalma Süresi Ne Kadardır Ve Bu Süre Uzatılabilir Mi?

Geçici ithaline izin verilen eşyanın yurtta kalabileceği süre, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında özel olarak belirlenen süreler ile Gümrük 380 inci madde hükmü saklı kalmak ve 24 ayı aşmamak koşuluyla rejimi kullanım iznini veren gümrük idaresince belirlenmektedir. İzin hak sahibi
Gülüm Erarslan 15 Ağustos 2017 Salı 08:46
İthalat, İhracat & Dış Ticaret

Menşe Kümülasyonu Nedir? Bu Konu Türkiye Açısından Ne Önem Taşımaktadır?

Menşe kurallarının kümülasyonu, ülkelerin aralarında uyguladıkları tercihli ticaret rejimlerinin bir uzantısını teşkil etmektedir. Normalde, tercihli ticaret ilişkisi içersindeki iki arasında ticarete konu olan bir ürünün tercihli rejimden yararlanabilmesi için, ihracatçı ülke menşeini taşıması gerekmektedir. Örneğin, bir ürünün Türkiye ile
Burak Sedef 14 Ağustos 2017 Pazartesi 18:06
İthalat, İhracat & Dış Ticaret

Geçici Ithalat Izni, Hangi Koşul Ile Verilir?

Geçici ithalat izni, gümrük idarelerince eşyanın geçici ithalat rejimi amacına uygun olması ve izin başvuru formunda belirtilen süre içinde giriş ayniyetine uygun olarak gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulabileceğinin anlaşılması halinde verilir.
Ayşe Akkurt 13 Ağustos 2017 Pazar 06:02
İthalat, İhracat & Dış Ticaret

Ubak Ve Geçiş Belgeleri Ile Ilgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

a) UBAK İzin belgesinin yüklemenin başlangıç ve bitiş noktaları arasında araçta olması, b) UBAK belgesinin geçerli olduğu ülkelere dikkat edilmesi, c) izin belgesinin beraberindeki evrakların araçta olması, d) UBAK seyir defterinin eksiksiz ve doğru bilgiler ile doldurulmuş olması, e) Taşımaya uygun geçiş belgesinin
Ece Eski 12 Ağustos 2017 Cumartesi 17:32
İthalat, İhracat & Dış Ticaret

Hedef Ürünün Belirlenmesi Nedir?

İhracatçıya talep ithalatçıdan gelebilir veya ihracatçı kazançlı olacağını düşündüğü ürünü /ürünleri tespit edebilir. Ürün tespiti yapılırken firma kurumsal, mali, kapasitesi gibi açılardan performansını analiz etmelidir, İhraç edilen ürün satış sonrası hizmet gerektirdiği takdirde, ihracatçı o ülkede bir servis açmalı veya
Muharrem Saatçi 12 Ağustos 2017 Cumartesi 15:33
İthalat, İhracat & Dış Ticaret

Uluslararası Gözetim Şirketleri Hangi Faaliyetleri Yapmaktadır?

Bu şirketler, Ekonomi Bakanlığı’nın onayı ile dış ticarette gözetime konu malların kalitesinin, miktarının, döviz kuru ve mali şartlar da olmak üzere, fiyatının ve/veya gümrük sınıflandırmasının doğruluğunun saptanması ile ilgili her türlü faaliyette bulunmaktadırlar. Dış ticaretle ilgili gözetim faaliyetinde bulunmak
Ayça Güneş 12 Ağustos 2017 Cumartesi 10:01
İthalat, İhracat & Dış Ticaret

Bu Anlaşmanın Işlerliği Ile Ilgili Uygulama Koşulları, Taraflar Arasında Nasıl Tesbit Edilecektir?

Anlaşma gereğince bir Ortak Komite tesis edilmektedir. Tarafların temsilcilerinden oluşacak bu Komite, karşılıklı görüş ve bilgi değişiminde bulunacak, tavsiyeler ve Anlaşmanın işlerliğini geliştirici görüşler verecektir.
Ülkü Aydoğdu 12 Ağustos 2017 Cumartesi 00:39
İthalat, İhracat & Dış Ticaret

Uluslararası Nitelikteki Yurt Içi Ihtisas Fuarları Desteğinden Kimler Nasıl Yararlanır?

Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenecek kriterlere uygun yerli organizatörlerin fuar öncesinde ve esnasında gerçekleştirecekleri tanıtım ve promosyon faaliyetlerine ilişkin giderler bir oranda karşılanır. Bu destek için İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne başvurulmalıdır. Destek oranı yurt dışı tanıtım faaliyetleri için 25.000 $’ına
Tuğsan Keskin 11 Ağustos 2017 Cuma 22:35
İthalat, İhracat & Dış Ticaret

İhracatta Kota Ve Tarife Kontenjanı Belirlenmesi Ve Idaresine Ilişkin Karar Konusunda Hangi Kurum Ye...

Bu Karar ile, uluslararası anlaşmalar hükümlerine uygun olarak ihracatta uygulanabilecek kotalar ile tarife kontenjanlarının (gerek Türkiye tarafından uygulanan ve ithalatçı ülkeler tarafından uygulanan ve dağıtımı Türkiye'ye bırakılanlar) dağıtım usul ve esaslarını belirlemek yetkisi Dış Ticaret Müsteşarlığına (İhracat Genel Müdürlüğü)
Hümeyra Sevinç 11 Ağustos 2017 Cuma 19:23
İthalat, İhracat & Dış Ticaret

Geçici Ithal Edilen Eşyanın Yurtta Kalma Süresi Ne Kadardır Ve Bu Süre Uzatılabilir Mi?

Geçici ithaline izin verilen eşyanın yurtta kalabileceği süre, rejimi kullanım iznini veren gümrük idaresince belirlenmektedir. Eşyanın geçici ithalat rejimi kalacağı süre eşyanın türüne göre değişmektedir. 2000/69 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca tam muafiyet suretiyle geçici olarak ithaline izin verilen
Emirhan Gürbüz 3 Ağustos 2017 Perşembe 17:32
İthalat, İhracat & Dış Ticaret

Ithalatçi Birliklerine Giris Aidati Ne Kadardir?

Giris ve yillik aidatlar ile nispi aidatin miktar ve oranlari Birlik Genel Kurulu tarafindan, hizmet karsiligi alinacak ücretler ile gelirler ise Yönetim Kurulu tarafindan belirlenir. Belirlenen bu miktar, oran, ücret ve gelirler Müstesarligin onayindan sonra yürürlüge girer. Giris aidatinin
Simge Anahtarcı 3 Ağustos 2017 Perşembe 16:49
İthalat, İhracat & Dış Ticaret

Pazar Araştırmalarını Nasıl Bulabilirim?

İstediğiniz ürün ve ülkeler hakkındaki en yeni pazar araştırmalarını haftalık olarak güncellenen veri tabanımızı aratarak bulabilirsiniz. Açılır menüyü kullanarak bir anahtar kelime girerek seçmiş olduğunuz ülke ve endüstri kombinasyonunu seçebilirsiniz. Global arama yapmak istiyorsanız, bölge olarak "dünya"yı seçin. Aradığınız
Nuran Keske 3 Ağustos 2017 Perşembe 16:41
İthalat, İhracat & Dış Ticaret

Gümrük Mevzuatı Uyarınca Faturada Hangi Bilgilerin Yer Alması Gerekir?

Gümrük Yönetmeliği’nde fatura, kesin satışlarda, satıcı ve diğer hallerde gönderici tarafından mahallinde düzenlenmiş ve başlıca; a) Faturanın düzenleme yeri, tarihi sayısı, b) Kesin satışlarda satıcı firmanın, diğer hallerde ise satıcı veya eşyayı gönderen firmanın adı ve adresi, c) Eşyayı satın alanın
Duygu Peksever 3 Ağustos 2017 Perşembe 16:15
İthalat, İhracat & Dış Ticaret

Ogt Uyumu Nedir?

OGT uyumu, Katma Protokol'ün imzalandığı tarihte ( 23 Kasım 1970) yürürlükte olan (fiilen uygulanmakta olan) Türk Gümrük Vergileri (TGV) uyumun yapıldığı tarihteki OGT hadleri arasındaki farkın Katma Protokol takvimi çerçevesinde yüzdesel olarak azaltılması anlamına gelmektedir. Başka bir deyişle: OGT uyumu sonucunda
Hazal Erdi 3 Ağustos 2017 Perşembe 15:46
İthalat, İhracat & Dış Ticaret

Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler Ve Standardizasyon Rejim Kararı'na Göre "ürün Sorumluluğu" Ne Deme...

İthalatçının; ithal ettiği ürünün insan sağlığı ve güvenliğine, hayvan ve bitki varlığına ve çevreye vereceği zarardan sorumlu tutulmasıdır. Ürün ait uygulama esas ve usulleri ise yönetmelikle belirlenir.
Aysen Mert 3 Ağustos 2017 Perşembe 15:24
İthalat, İhracat & Dış Ticaret

İthalat Rejimi Kararı Eki'ndeki V Sayılı Liste'nin Kapsamı Nedir?

V sayılı liste, gümrük vergileri indirilen veya askıya alınan ağırlıklı olarak kimya ve elektronik sektörlerinde hammadde veya ara girdi kullanılan bazı maddeleri ihtiva eder. Gümrük Birliği çerçevesinde, Avrupa Birliği’nde yürürlükte bulunan “Askıya Alma Listesi”nde yer alan ürünleri içermektedir. ürkiye’nin
Duygu Peksever 3 Ağustos 2017 Perşembe 12:10
İthalat, İhracat & Dış Ticaret

İhracında "sağlık Sertifikası" Aranan Ürünler Nelerdir?

Sağlık Sertifikası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ya da üniversitelerin ilgili bölümlerinden alınmakta olup; bitki ve bitkisel ürünler ile hayvan, hayvansal ürünler ve deniz ürünlerinde aranmaktadır. Bitki ve Bitkisel Ürünler: Bitki ve bitkisel ürün ihracatçısı, ihraç edeceği ürünle ilgili hastalık,
Mehmet Özdil 3 Ağustos 2017 Perşembe 11:41
İthalat, İhracat & Dış Ticaret

Cmr Nedir?

CMR, Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı için Mukavele Sözleşmesi'dir. Karayolu taşımalarında meydana gelecek hukuki ihtilafların çözümümde CMR hükümleri uygulanmaktadır. Türkiye konusu sözleşmeyi 2 Aralık 1994 tarih, 94/6322 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onamıştır.
Aleyna Birdir 3 Ağustos 2017 Perşembe 00:39
İthalat, İhracat & Dış Ticaret

Gümrük Işlemlerine Henüz Başlanmamış Ithal Eşyasını Antrepoda Ne Kadar Bekletebilirim?

Eşyanın antrepoda bekletilebileceği süre sınırsızdır.
Ayça Güneş 2 Ağustos 2017 Çarşamba 15:47
İthalat, İhracat & Dış Ticaret

Kota Nedir ?

Belirli bir dönem itibarıyla yapılmasına izin verilen ithalatın miktar ve/veya değerini,
Fatma Gülci 2 Ağustos 2017 Çarşamba 15:20
İthalat, İhracat & Dış Ticaret

Taşıt Ile Birlikte Römork Ya Da Motorsuz Karavan Getirilebilir Mi?

Kişisel kullanıma mahsus kara taşıtı ile birlikte römork ya da motorsuz karavan getirilebilir.
Sevgi Söylemez 1 Ağustos 2017 Salı 17:35
İthalat, İhracat & Dış Ticaret

İthalatta Uygunluk Değerlendirmesi Faaliyetlerinde Alınan Numuneler Ithalatçılara Geri Veriliyor Mu?

Mal ilgili standardına veya teknik düzenlemeye uygun bulunduğu takdirde, uygunluk değerlendirmesini yapan kuruluş tarafından alınan numuneler, malın çeşidine göre beş günü geçmemek üzere saklanır. Bu sürenin sonundan itibaren on beş gün içinde, ithalatçı veya temsilcisi, fiziksel bütünlükleri bozulmuş olsa
Simge Erkoğlu 1 Ağustos 2017 Salı 16:55
İthalat, İhracat & Dış Ticaret

Geçici Ithalat Rejimi Kapsamında Tam Muafiyetten Yararlanacak Eşya Nedir?

İthalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejiminin uygulanabileceği durumlar ve özel şartlar, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
Muharrem Saatçi 1 Ağustos 2017 Salı 16:25
İthalat, İhracat & Dış Ticaret

Yurt Dışında Yaşıyorum Ve Buradan Türkiye'ye Hurda Alüminyum, Bakır Ve Benzeri Metal Getirmek Istiyo...

Hurda metal ithalatı, “Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Metal Hurdaların İthalat Denetimine İlişkin Tebliğ” (2012/23 sayılı tebliğ) göre gerçekleştirilmektedir. Bu Tebliğ hükmü uyarınca, hurda metal ithalatında gümrük idaresince Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca düzenlenen Kontrol Belgesi aranmaktadır.
Yeşim Elmalı 1 Ağustos 2017 Salı 15:31
İthalat, İhracat & Dış Ticaret

Süresi Bitmiş Taşıt Sınır Kapısından Giriş-Çıkış Yaparsa Tekrar 730 Gün Süreyle Türkiye De Kalabilir...

Taşıtın çıkış tarihinden itibaren en az 185 gün yurtdışında bulunması halinde yeniden Türkiye’ye girişine izin verilir.
Şafak Akar 1 Ağustos 2017 Salı 14:32
İthalat, İhracat & Dış Ticaret

Dış Ticaret Nedir?

1. Dış Ticaret: Ticaret, üretilen mal ve hizmetlerin belirli bir ücret karşılığı son kullanıcılara ulaştırılmasını sağlayan alım satım faaliyetlerinin Ticaret genel olarak, iç ve dış ticaret olmak üzere ikiye ayrılır. Dış Ticaret, malların ve sermayenin ulusal sınırların dışına akışıyla
Aynur Aydın 1 Ağustos 2017 Salı 14:19
İthalat, İhracat & Dış Ticaret

Hayvan, Hayvansal Ürünler Ve Bitki Ithalatına Ilişkin Prosedür Nedir?

İthal edilmek istenen tarım ürünlerinin insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden denetimleri ilgili mevzuat Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yapılmaktadır. Bu kapsamda belirli hayvan ve ürünler, ilgili mevzuata uygun olarak veteriner sınır kontrol noktalarında
Öznur Sözübir 1 Ağustos 2017 Salı 10:38
İthalat, İhracat & Dış Ticaret