+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları İşsizlik Sigortası

İşsizlik Ödeneği Tutarı Nasıl Hesaplanır?

İşsizlik Ödeneği, sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanır.
Ülkü Aydoğdu 18 Ağustos 2017 Cuma 13:39
İşsizlik Sigortası

İşten Ayrılma Bildirgelerinin Verileceği Işkur Müdürlüklerinin Adreslerine Nasıl Ulaşılabilir?

Kurumumuz (www.iskur.gov.tr) Internet sayfasındaki ?Adres Rehberi? bölümünden İŞKUR ünitelerinin adreslerine ve telefon numaralarına ulaşılabilir.
Erol Ekin 16 Ağustos 2017 Çarşamba 16:58
İşsizlik Sigortası

İş Akdinin Feshi Konusu Hakkında Işçi Ile Işveren Arasında Düşülen Ihtilafın Mahkeme Kararınca Işçi ...

Sigortalı işsizin işveren aleyhine açmış olduğu davaların işçi lehine sonuçlanması halinde, kesinleşmiş mahkeme kararına göre ilgililer, Kanunda yer alan şartları da taşımaları koşuluyla işsizlik sigortası hizmetlerinden yararlandırılır. İlk mahkemenin verdiği kararın temyiz edilmesi halinde, ilk mahkemenin kararı Yargıtay tarafından
Eda Tosun 15 Ağustos 2017 Salı 11:09
İşsizlik Sigortası

Hizmet Akdinin Askıya Alınması Durumunda Işten Ayrılma Bildirgesi Düzenlenecek Midir?

Hizmet akdinin askıya alınması durumu, hizmet akdi sona ermediğinden işveren İşten Ayrılma Bildirgesi düzenlemeyecektir.
Demet Elizan 31 Temmuz 2017 Pazartesi 17:08
İşsizlik Sigortası

İşten Ayrılma Bildirgesi Düzenleme Süresi Ne Zaman Başlar Ve Ne Zaman Biter?

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesine göre; işveren, düzenlemiş olduğu İAB' yi Kurumun ilgili ünitesine 15 gün vermekle yükümlüdür. Bu 15 günlük yasal süre, iş akdinin sona erdiği günü takip eden günden başlar. Sürenin son gününün resmi
Rümeysa Tatlı 30 Temmuz 2017 Pazar 10:28
İşsizlik Sigortası

İşsizlik Sigortasından Kimlerin Hangi Şekilde Yararlanma Koşulları, Işsizlik Sigortası Nedir Ve Niçi...

İşsizlik sigortası; bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini uğradıkları gelir kayıplarını kısmen de olsa karşılayarak kendilerinin ve aile fertlerinin zor duruma düşmelerini önleyen, Devlet tarafından kurulan zorunlu bir
Ceren Özdemir 28 Temmuz 2017 Cuma 22:09
İşsizlik Sigortası

Askerlik Nedeniyle Iş Akdinin Feshedilmesi Halinde Işsizlik Sigortası Hizmetlerinden Yararlanmak Müm...

Askerlik nedeniyle yapılan iş akdi fesihlerinde, iş akdinin fesh edildiği tarihten terhis olunan tarihe kadar geçen süre mücbir sebep sayılmakta, fesih tarihi itibarıyla Kanunda yer alan son 120 gün ve son üç yıla ilişkin prim ödeme koşullarını sağlaması halinde
Erol Ekin 27 Temmuz 2017 Perşembe 13:37
İşsizlik Sigortası

İşten Ayrılma Bildirgesi'nin Ilgili Bölümünün, Sigortalı Işsizin Imzadan Kaçınması Veya Işi Terk Etm...

Sigortalı işsizin, İşten Ayrılma Bildirgesi'ni imzadan kaçınması ya da İşten Ayrılma Bildirgesi'ni imzalamadan işten ayrılması halinde işveren tarafından açıklayıcı düşmesi yeterli olacaktır.
İbrahim Yılmaz 17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:09
İşsizlik Sigortası

Sigortalı Işsizlerin, Işsizlik Ödeneği Alırken Sağlık Hizmetlerinden Yararlanması Mümkün Müdür?

Kurumumuz tarafından işsizlik ödeneği ödendiği süre içerisinde sigortalı işsizin, hastalık ve analık sigorta primleri de yatırıldığı için sağlık hizmetlerinden mümkündür. Ancak 506 sayılı SSK Kanununun 40.maddesinde yer alan ?...sigortalılık niteliğini yitirenlerden, bu tarihten önceki bir yıl içinde en az
Özge Bayındır 14 Haziran 2017 Çarşamba 00:32
İşsizlik Sigortası

İşveren, Işten Ayrılma Bildirgesini Hangi Süre Içerisinde, Nereye Verecektir?

İşverenler, hizmet akdi sona eren her sigortalı işsiz için İŞKUR birimlerinde ve Kurumumuzun İnternet sayfasında (www.iskur.gov.tr) örneği bulunan İşten Bildirgesi'nden 3 nüsha düzenleyerek 1 nüshasını işyerinin bulunduğu yerdeki İŞKUR birimine göndermek, 1 nüshasını sigortalı işsize vermek, diğer nüshasını da
Hakan Yeni 13 Haziran 2017 Salı 23:43
İşsizlik Sigortası

İşsizlik Sigortası Primi Nasıl Ödenir?

İşsizlik sigortası primleri; hem işçi, hem işveren hem de devlet tarafından ödenir. Her katılımcının payı İşsizlik Fonuna aktarılır. Yani ödenecek işsizlik ödeneği üçlü katılım ile oluşturulan İşsizlik Fonu üzerinden karşılanır. İşçinin ücretini hesaplayıp yasal kesintilerini kurumlara bildiren kişi bağlı çalıştığı
Çağla Akçay 12 Haziran 2017 Pazartesi 22:04
İşsizlik Sigortası

Hangi Hallerde Işten Ayrılma Bildirgesi Düzenlenmez?

İşveren hizmet akdi 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen haller dışında (örneğin: istifa, emeklilik, evlilik, işçinin hatası ve nedeniyle hizmet akdinin sona ermesi durumları) sona eren sigortalı işsizler için İAB düzenlemek zorunda değildir.
Ayşe Akkurt 6 Haziran 2017 Salı 03:15
İşsizlik Sigortası

Müfettişler Tarafından Yapılan Incelemeler Sonucunda Işçi Ile Işveren Arasında Düşülen Ihtilafın Işç...

Sigortalı işsiz, müfettiş raporunun veya rapor sonucunun kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde, hazırlanan raporla birlikte başvurması durumunda, Kanunda belirtilen diğer koşulları da taşıması halinde işsizlik sigortası hizmetlerinden yararlandırılır. Mücbir sebepler hariç başvuruda gecikilen süre hak
Duygu Peksever 5 Haziran 2017 Pazartesi 15:41
İşsizlik Sigortası

İşsizlik Sigortası Primlerinin Iadesi Hangi Kurumdan Talep Edilecektir?

İşsizlik sigortası primlerinin toplanmasından Sosyal Sigortalar Kurumu, diğer her türlü hizmet ve işlemlerin yapılmasından Türkiye İş Kurumu görevli, yetkili sorumludur. İşsizlik sigortası primlerinin toplanmasından, sigortalı ve işyeri bazında kayıtların tutulmasından, toplanan primler ile uygulanacak gecikme zammı, faiz ve cezaların Fona
Saliha Toprak 2 Haziran 2017 Cuma 12:24
İşsizlik Sigortası

İşsizlik Sigortasından Faydalanmak Için 1 Gün Bile Boşluk Olmaması Mı Gerekir?

Hizmet akitleri 4447/51 . madde kapsamında sona eren sigortalı işsizin , hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdi devam etmekle birlikte ; 1 Hastalık 2 Ücretsiz izin 3 Disiplin cezası 4 Gözaltına alınma 5 Hükümlülükle
Büşra Efe 1 Haziran 2017 Perşembe 15:45
İşsizlik Sigortası

Ne Kadar Süre Ile Işsizlik Ödeneği Ödenecektir?

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde; a) 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı 180 gün, b) 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, c) 1080 gün
Dilara Çevik 1 Haziran 2017 Perşembe 13:44
İşsizlik Sigortası

İşsizlik Sigortası Primi Nasıl Hesaplanır?

İşsizlik sigortası primi, sigortalının prime esas aylık brüt kazançların üzerinden hesaplanan % 1 sigortalı, % 2 işveren ve %1 payından oluşmaktadır. İsteğe bağlı işsizlik sigortası primini ödeyenlerden ise % 1 sigortalı ve % 2 işveren payı alınmaktadır.
avukathnm 29 Mayıs 2017 Pazartesi 16:46
İşsizlik Sigortası

İşsizlik Sigortası Kapsamında Sunulan Hizmetler Nelerdir?

İşsizlik ödeneği alanlara İŞ KUR tarafından; İşsizlik ödeneği verilmesi, Genel sağlık sigortası primleri ödenmesi, Yeni bir iş bulma, Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme verilmesi, hizmetleri sağlanmaktadır.
avukathnm 29 Mayıs 2017 Pazartesi 16:38
İşsizlik Sigortası

İşsizlik Sigortasına Nasıl Başvuru Yapılır?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir. İşsizlik
avukathnm 29 Mayıs 2017 Pazartesi 16:23
İşsizlik Sigortası

İşsizlik Sigortasından Yararlanma Koşulları Nelerdir?

İşsizlik sigortasından yararlanabilmek için; Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak, Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek çalışmış olmak, Son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak, Hizmet akdinin feshinden sonraki 30
avukathnm 29 Mayıs 2017 Pazartesi 16:20
İşsizlik Sigortası

İşsizlik Sigortası Ile Ilgili Son 120 Günde Çalışılmış Sayılan Haller Nelerdir?

Hizmet akitleri 4447/51 . madde kapsamında sona eren sigortalı işsizin , hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdi devam etmekle birlikte ; 1 Hastalık 2 Ücretsiz izin 3 Disiplin cezası 4 Gözaltına alınma 5 Hükümlülükle
Eda Tosun 24 Mayıs 2017 Çarşamba 14:44
İşsizlik Sigortası

Sigortalı Işsizler, Işsizlik Ödeneklerini Kuruma Başvurduktan Sonra Ne Zaman, Nasıl Ve Nereden Alabi...

İşsizlik Sigortası Kanununa göre işsizlik ödeneği her ayın sonunda aylık olarak kişinin kendisine ödenir. İlk işsizlik ödeneği ödemesi, başvuruyu ayın sonunda yapılır. Sigortalı işsizler, Kurumumuz tarafından gönderilecek olan ödeme karar yazısı ve TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı ile birlikte
Aslı Aşkın 22 Mayıs 2017 Pazartesi 14:15
İşsizlik Sigortası

Hangi Kazanç Üzerinden Ve Hangi Oranda Işsizlik Sigortası Prim Kesintisi Yapılacaktır?

İşsizlik sigortası primi, sigortalının 506 sayılı sosyal sigortalar kanunun 77 nci ve 78 inci maddelerinde belirtilen prime esas aylık kazancı üzerinden; % 1 sigortalı, % 2 işveren, % 1 oranında devlet katkısından oluşmaktadır.
Hazal Erdi 18 Mayıs 2017 Perşembe 10:53
İşsizlik Sigortası