+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları İşsizlik Ödeneği

İşsizlik Ödeneği Alırken Yapılması Gerekenler Nelerdir?

İşsizlik ödeneği alınan süre içinde; ikamet adresinin değişmesi, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınması, yetkili sağlık kuruluşunca kılınması, silah altına alınması, yurt dışına çıkılması, bir işte çalışmaya başlanması ve mahkeme kararıyla işe iade edilmesi hallerinde durum en
avukathnm 29 Mayıs 2017 Pazartesi 16:44
İşsizlik Ödeneği

İşsizlik Ödeneği Alanlar Ve Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişiler Genel Sağlık Sigortasından Yararlanır Mı...

İşsizlik ödeneği alanlar genel sağlık sigortası kapsamında olup bakmakla yükümlü olduğu kişiler de genel sağlık sigortalısı kapsamında sağlık hizmetlerinden İşsizlik ödeneği ödenirken, ilgililer adına sadece genel sağlık sigortası primleri yatırıldığı için, emeklilik yönünden dikkate alınmamaktadır.
avukathnm 29 Mayıs 2017 Pazartesi 16:41
İşsizlik Ödeneği

İşsizlik Ödeneği Almakta Iken Işsizlik Ödeneğinin Kesildiği Haller Nelerdir?

İŞKUR tarafından teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin mücavir alanı sınırları içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddedenlerin ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilmektedir. Çalışma hayatını inceleme ve denetleme
avukathnm 29 Mayıs 2017 Pazartesi 16:40
İşsizlik Ödeneği

İşsizlik Ödeneğinde Son 120 Gün Çalışma Şartında Bu Süreden Kesinti Olmayan Haller Nelerdir?

Hizmet akitleri 4447/51 inci madde kapsamında sona eren sigortalı işsizlerin, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde, akdi devam etmekle birlikte; 1. Hastalık, 2. Ücretsiz izin, 3. Disiplin cezası 4.
avukathnm 29 Mayıs 2017 Pazartesi 16:37
İşsizlik Ödeneği

İşsizlik Ödeneğinin Süreleri Nasıldır?

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde; 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı 180 gün, 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, 1080 gün sigortalı olarak
avukathnm 29 Mayıs 2017 Pazartesi 16:26
İşsizlik Ödeneği

Bir Ve Iki Günlük Istirahat Raporları Için Eksik Gün Bildirilebilirmi?

Değerli Meslek Mensubu Bildirilebilir ancak .şçi bu 1 2 gün için geçici iş göremezlik ödeneği alamamaktadır.
Eda Tosun 25 Nisan 2017 Salı 13:13
İşsizlik Ödeneği

Kolay Gelsin Üstad Işçi,inşaatta Kaza Geçirdi.kendisine 10 Günlük Rapor Verildi.kazayı Sgk'ya Bildir...

Değerli Meslek Mensubu Rapor alan işçinizin sağlık raporunu sisteme girmeniz halinde geçici iş göremezlik ödeneği alması söz konusu olacaktır. Ya SGK tarafınıza bir yazı ile bu raporu sisteme girmenizin ihtarının yapılması yazısının tebellüğ tarihinden itibaren 5 gün içinde raporu sisteme
Simge Erkoğlu 9 Nisan 2017 Pazar 07:55
İşsizlik Ödeneği

Merhabalar,alınan Işgöremezlik Belgesi Işçinin Işten Ayrılış Tarihinden Sonrada Devam Ediyorsa Bu Du...

Değerli Meslek Mensubu Sigortalının geçici iş göremezlik ödeneği almasına esas istirahat raporu süresi içinde sigortalılık halinin herhangi bir nedenle sona halinde istirahat süresince geçici iş göremezlik ödeneği ödenmeye devam edilir.
Serdar Gökay 7 Nisan 2017 Cuma 17:49
İşsizlik Ödeneği

Öncelikle Tüm Arkadaşlara Kolaylıklar Diliyorum.firmamızda Oluşan Iş Kazasını 2 Gün Içinde Sgk Na Bi...

Değerli Meslek Mensubu 3 İş Kazasının Geç Bildirilmesi Veya Bildirimin Yanlış Yapılması Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen iş kazası geçirmeleri halinde, yukarıda açıklanan sürelerde işverence bildirim yapılmaması durumunda, bildirimin Kuruma yapıldığı tarihe kadar sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği
Birsen Alaycı 26 Mart 2017 Pazar 03:19
İşsizlik Ödeneği

Ssk Lı Işçimiz 12.11.2010 Tarihinden 02.12.2010 Tarihine Kadar Istirahat Almıştır.kasım Ayında 11 Gü...

Değerli Meslek Mensubu İstirahate ilişkin bildirimin yapıldığı günler için geçici işgöremezlik ödeneği SGK tarafından yapılmaktadır.
Sevinç Gözüpek 15 Şubat 2017 Çarşamba 23:40
İşsizlik Ödeneği

1 Eylül 2005 Tarihinde Sigortalı Olan Işçi 31 Aralık 2005 Tarihi Itibariyle Işten Çıkarak 01 Icak 20...

sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir. Yukarıda öngörülen süreler işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve
Simge Anahtarcı 13 Ocak 2017 Cuma 05:31
İşsizlik Ödeneği