+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları İş ve İşçi Sendikaları

Toplu Iş Sözleşmesinden Hangi Tarih Itibari Ile Faydalanacağız ?

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun Toplu iş sözleşmesinden yararlanma? başlıklı 39. maddesinde bu konuda düzenleme yapılmıştır. iş sözleşmesinden, sözleşmenin imzalanması tarihinde taraf sendikaya üye olanlar yürürlük tarihinden, imza tarihinden sonra üye olanlar ise üyeliklerinin toplu iş
Eray Sezer 3 Ağustos 2017 Perşembe 14:51
İş ve İşçi Sendikaları

Toplu Iş Sözleşmesi Nedeni Ile Geriye Dönük Alacaklarımızı Tek Seferde Mi Alacağız Yoksa Taksitler H...

Toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan geriye dönük alacakların hangi sürede ve ne şekilde ödeneceği işçi sendikası ve işveren arasında yürütülen iş sözleşmesi görüşmeleri sırasında tespit edilip belirlenir. Ancak, işçi sendikası ile işveren arasında yürütülemeyen ve uyuşmazlık nedeni ile Yüksek Hakem
Simge Anahtarcı 30 Temmuz 2017 Pazar 14:34
İş ve İşçi Sendikaları

Ücretlerimiz Şirket Tarafından Geç Ödeniyor. Bu Konuda Ne Yapabiliriz ?

4857 sayılı İş Kanunun 32. maddesine göre, ücret en geç ayda bir ödenir. Diğer yandan, İş Kanunun 34. Maddesine işçi ücretleri ücret ödeme gününden itibaren 20 gün içinde ödenmezse işçi ?iş görme borcunu? yerine getirmekten kaçınabilir. İşçilerin iş görme
Çağatay Gürcü 25 Temmuz 2017 Salı 15:26
İş ve İşçi Sendikaları

Yıllık Iznimizi Hangi Tarihte Kullanacağımıza Işveren Karar Verebilir Mi ?

4857 sayılı İş Kanununa dayanılarak işverenler tarafından işçilere kullandırılacak yıllık ücretli izinler, Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde belirtilen usul ve göre yürütülür. Söz konusu yönetmeliğin ?İzin Kullanma Dönemleri? başlıklı 5. maddesinde; ?İşveren veya işveren vekilleri, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde
Hasan Yılmaz 25 Temmuz 2017 Salı 15:07
İş ve İşçi Sendikaları

Çalışma Koşularımda Değişiklik Yapılmak Isteniyor Işverenin Buna Hakkı Var Mıdır? Bu Durumda Benim N...

İşveren çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. İşyeri uygulamaları ile oluşan iş işverence işçi aleyhine değiştirilemez. İş Kanunun 22. Maddesi uyarınca, yazılı şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü içinde
Hatice Terzioğlu 13 Haziran 2017 Salı 06:27
İş ve İşçi Sendikaları

Bayramlarda Ve Resmi Tatillerde Çalıştığımız Zaman Alacağımız Ücret Nasıl Hesaplanır ?

4857 sayılı İş Kanunun 44. Maddesi gereğince, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması halinde söz konusu günlerde çalışılması için işçinin onayı gerekir. Diğer yandan, aynı kanunun
Müjde Er 10 Haziran 2017 Cumartesi 12:34
İş ve İşçi Sendikaları

Raporlu Olduğumuz Tarihlerde Yol Ve Yemek Ödemesi Yapılmıyor. Bu Doğru Mudur ?

Nakdi olarak ödenmesi öngörülen yol ve yemek bedellerinin günlük tutarları ile ayda kaç gün üzerinden ödeneceğinin ihale şartnamesinde belirtilmesi Buna göre, haftanın 5 günü çalışılan işyerlerinde 22 gün haftanın 6 günü çalışılan işyerlerinde 26 gün üzerinden yol ve yemek
Şafak Akar 5 Haziran 2017 Pazartesi 11:17
İş ve İşçi Sendikaları

Fazla Mesai Yaptırılıyoruz Ancak Buna Ilişkin Ücretlerimiz Ödenmiyor, Ne Yapabiliriz ?

İş Kanunun 41. Maddesi uyarınca fazla çalışma, kanunda yazılı koşullar çerçevesinde haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. Her bir saat çalışma için verilecek ücret, normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının yüzde elli yükseltilmesi suretiyle ödenir. Fazla mesai için işçinin
İbrahim Yılmaz 3 Haziran 2017 Cumartesi 23:42
İş ve İşçi Sendikaları

Kurumlar Vergisi Kanunu Md.13 Bend 2 De Safi Kurum Kazancının Tespitinde Gelir Vergisi Kanuna Gönder...

KVK’nun 23/2’nci maddesi uyarınca;safi kurum kazancının tespitinde GVK’nun ticari kazanç hakkındaki hükümleri uygulanır. GVK’nun 40/1’nci maddesi uyarınca ücret ödemeleri, işle gider kapsamında değerlendirmekte ve dönem hasılatından indirilmesi kabul edilmektedir. GVK’nun 40/2’nci maddesi uyarınca;hizmetli ve işçilerin ,sigorta primleri ve emekli aidatının
Nuran Keske 1 Nisan 2017 Cumartesi 08:20
İş ve İşçi Sendikaları

Merhaba, Işveren Sendikalarının; 1. Kurumlar Vergisi (Kanun Karşısında Dernek Olarak Işlem Görmekle ...

1 İktisadi işletmeleri mevcut ise kurumlar vergisi ve KDV yükümlülüklerinn yerine getirilmesi gerekmektedir. 2 Emlak Vergisi Kanunu'nun ve 5'nci maddelerine bakınız.
Semra Öz 23 Mart 2017 Perşembe 17:34
İş ve İşçi Sendikaları