+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG / OSGB)

İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitiminin Temel Amacı Nedir?

1‐İş Sağlığı ve Güvenliğinin Tanımı. 2‐İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi. 3‐İş Sağlığı ve Güvenliği Organizasyonlarında görev, yetki  ve sorumluluklar. 4‐Mevzuatlarda İş Sağlığı ve Güvenliği ne verilen önem. 5‐İş Sağlığı Güvenliği Faaliyetlerinde çalışanların yasal hak ve sorumlulukları.
Saliha Toprak 18 Ağustos 2017 Cuma 22:05
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG / OSGB)

Çok Tehlikeli Sınıfta Olan Işyerinde A Sınıfı Iş Güvenliği Uzmanının Yanı Sıra B Sınıfı Veya C Sınıf...

Çok tehlikeli sınıfta yer alan 250 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde her 250 çalışan için tam gün çalışacak az bir iş güvenliği uzmanı görevlendirilir. Çalışan sayısının 250 sayısının tam katlarından fazla olması durumunda geriye kalan çalışan sayısı göz
Ömer Efegil 18 Ağustos 2017 Cuma 17:02
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG / OSGB)

İlkyardım Eğitimi Kapsamndaki Konular Nelerdir?

Genel ilkyardım bilgileri Hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi Temel yaşam desteği Kanamalarda ilkyardım ilkyardım Yanık, donma ve sıcak çarpmalarında ilkyardım Kırık, çıkık ve burkulmalarda ilkyardım Bilinç bozukluklarında ilkyardım Zehirlenmelerde
Serkan Aydın 18 Ağustos 2017 Cuma 12:38
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG / OSGB)

İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi Yapabilecek Iş Güvenliği Uzmanları Kimlerdir?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Değerlendirmesi Yönetmeliği 29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğinin 6’ncı maddesinde: “Risk değerlendirmesi ekibi MADDE
Aygül Özel 18 Ağustos 2017 Cuma 12:24
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG / OSGB)

2 2826 Xx Xx Xxxxxxx Xxx Xx Xx Şeklindeki Sgk Sicil Numaralı Işyerimizin 4'lü Nace Kodunu Güncellett...

2 4322 XX XX XXXXXXX XXX XX XX olarak İSG KATİP’e aktarılmış olup 6'lı NACE kodunun ise İSG KATİP’te 6'lı NACE kodunun İSG KATİP’e tanımlanabilmesi amacıyla öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Tescil Servisi ile iletişime geçilerek NACE alt sınıf
Ece Eski 18 Ağustos 2017 Cuma 12:14
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG / OSGB)

İş Güvenliği Uzmanlarının Yetkileri Nelerdir?

İş güvenliği uzmanının yetkileri aşağıda belirtilmiştir: İşverene yazılı olarak bildirilen iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerden tehlike arz edenlerin, iş güvenliği uzmanı tarafından belirlenecek makul bir süre içinde işveren tarafından yerine getirilmemesi hâlinde, bu hususu işyerinin
Miray Güçal 17 Ağustos 2017 Perşembe 19:26
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG / OSGB)

Emc Testlerini Hangi Kuruluşlar Yapabilir?

Elektromanyetik uyumluluk hakkında düzenlenen AB yönergelerine uygun şekilde test yapabileceği onaylanmış akredite kuruluşlar EMC testlerini yapabilirler.
Gamze Ayaz 17 Ağustos 2017 Perşembe 17:42
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG / OSGB)

Daha Önce 4857 Sayılı Kanun Gereğince Alınmış Sağlık Raporları Geçerli Midir?

Çalışanlar için 4857 sayılı İş Kanunu ve diğer mevzuat gereği daha önce alınmış periyodik sağlık raporları süresi bitene kadar olacaktır.
Müşerref Koç 17 Ağustos 2017 Perşembe 16:15
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG / OSGB)

Osgb Nedir ?

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi : Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele
Hakan Yeni 17 Ağustos 2017 Perşembe 15:18
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG / OSGB)

İş Güvenliği Uzmanı Kimdir ?

İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca...İş güvenliği Uzmanı iş sağlığı ve güvenliği görev yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilmiş, A,B,veya C Sınıflarında iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip uzmandır.
Gülüm Erarslan 17 Ağustos 2017 Perşembe 13:38
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG / OSGB)

Acil Durum Planı Yenileme Süreleri Nelerdir ?

Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en geç iki yılda bir Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en geç dört yılda tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en geç altı yılda bir yenilenir.
Eray Sezer 17 Ağustos 2017 Perşembe 00:27
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG / OSGB)

İsg Profesyonelleri Havuzu Ne Işe Yarıyor? Buradan Sözleşme Yapabilir Miyiz?

İSG Profesyonelleri Havuzu sertifika sahiplerinin kendilerini kaydettikleri bir tanıtım listesidir. Buradaki iletişim adreslerinden İşyeri, OSGB ve eğitim kurumları ilgili veya hekimle irtibata geçip personel ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Kısacası İşveren ile çalışanları bir araya getiren bir ‘’buluşma noktası’’dır. Buradan kesinlikle sözleşme
Emirhan Gürbüz 16 Ağustos 2017 Çarşamba 20:03
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG / OSGB)

İş Sağlığı Ve Güvenliği Çalışan Temsilcisi Kimdir ?

İşyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği için işverene önerilerde bulunacak, gerekli tedbirlerin alınmasını istemek gibi konularda işyerindeki tüm çalışanlarla işveren iletişimi sağlayacak bir iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi görevlendirilecektir. Çalışan temsilcisi, çalışanlar arasında yapılacak seçimle veya seçimle belirlenemediği durumda
Erol Ekin 16 Ağustos 2017 Çarşamba 19:40
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG / OSGB)

İş Güvenliği Uzmanlarında Kategori Yükselmesi Nasıl Olur?

(C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını belgeleyen ve (B) sınıfı iş güvenliği eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olanlar (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olabilir. (B) sınıfı
Ayça Güneş 16 Ağustos 2017 Çarşamba 16:32
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG / OSGB)

İşverenlerin Yükümlülükleri (4857 Sayılı Iş Kanunu) Nelerdir?

İş Kanunu’nun 77. ve sonraki diğer önemli maddeleri gereği olarak; İşverenlerin, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmakla yükümlüdür.
Demet Elizan 16 Ağustos 2017 Çarşamba 16:18
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG / OSGB)

Türk Tabipleri Birliğinden Alınan Işyeri Hekimliği Sertifikası Geçerli Midir?

16.12.2003 tarihinden önce TTB tarafından verilen işyeri hekimliği belgeleri geçerlidir. 16.12.2003 tarihinden sonra TTB tarafından verilen işyeri hekimliği belgeleri 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Geçici Madde 5’e göre mevcut işyeri hekimliği sertifikalarını bu Kanunun yayımından itibaren bir
Kadir Kolcu 16 Ağustos 2017 Çarşamba 15:32
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG / OSGB)

Sekreter, Yardımcı Vb. Çalıştırmadan Kendi Nam Ve Hesabına Mesleki Faaliyet Yürüten Diş Hekimliği Mu...

Kanun'da çalışan istihdam etmeksizin mal ve hizmet üretimi yapanlar Kanun kapsamı dışında bırakılmıştır. Bu anlamda sekreter, teknisyen vb. bir bulunmayıp, kendi nam ve hesabına mesleki faaliyette bulunan diş hekimlerinin Kanun'da ve bağlı Yönetmeliklerdeki yükümlülükleri yerine getirme zorunluluğu bulunmamaktadır.
Serdar Sözbilir 16 Ağustos 2017 Çarşamba 11:51
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG / OSGB)

Risk Analizini Hangi Işyerleri Yaptırmak Zorundadır?

Tüm işyerleri tehlike sınıfına ve çalışan sayısına bakılmaksızın risk analizi, acil durum eylem planı ve çalışanları için iş sağlığı güvenliği temel eğitimini yaptırmak zorundadır.Risk analizi, acil durum eylem planı ve çalışanları için iş sağlığı ve güvenliği temel eğitimini tamamlamayan
Eda Tosun 15 Ağustos 2017 Salı 16:30
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG / OSGB)

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu Kimlerden Oluşur?

a) İşveren veya işveren vekili, b) İş güvenliği uzmanı, c) İşyeri hekimi, ç) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi, d) Bulunması halinde sivil savunma uzmanı, e) Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta,
Berkay Taşçı 15 Ağustos 2017 Salı 15:39
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG / OSGB)

İş Güvenliği Uzmanı Ve Işyeri Hekimi Ayda Kaç Saat Çalışmalıdır?

Gözetim OSGB hizmet hesaplama tablosundaki bilgileri doldurarak, işletmenizdeki ihtiyacınızı hemen belirleyebilirsiniz.
Dilan Gökçen 15 Ağustos 2017 Salı 14:29
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG / OSGB)

Risk Değerlendirmesi Kimler Için Yasal Yükümlülüktür ?

Risk Değerlendirmesi / Acil Durum Planı tehlike sınıfı fark etmeksizin çalışanı olan tüm işyerleri için zorunluluktur.
Kerim Özpek 15 Ağustos 2017 Salı 14:12
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG / OSGB)

İsg Çalışmaları Işyerlerinin Verimliliğini Nasıl Etkiler?

İSG’nin Önemi İş sağlığı ve güvenliği(İSG) alanında, işyerlerini daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde oluşturmaya yönelik yapılan çalışmaların iş verimliliği iş tatminini arttırdığı artık kanıtlanagelmiş bir bilgi olarak karşımıza çıkmakta. Ayrıca bu çalışmalar şirketlere güçlü bilanço sonuçları sağlamakta. İSG Çalışmaları İşyerlerinin
Rümeysa Tatlı 15 Ağustos 2017 Salı 13:47
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG / OSGB)

Çalışanlara Hangi Hallerde Sağlık Muayeneleri Yapılır?

İşe girişlerde İş değişikliğinde İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde İşin devamı çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla sağlık muayeneleri yapılır.
Miray Güçal 15 Ağustos 2017 Salı 08:28
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG / OSGB)

İş Güvenliği Uzmanı Işyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personeli Süreleri Nasıl Hesaplanır ?

Az Tehlikeli Sınıfta bulunan işletmeler; Ayda kişi başı 5 dakika İşyeri Hekimi Ayda kişi başı 10 dakika İş Güvenliği Uzmanı ( sınıfı ) Diğer Sağlık Personeli bulundurma zorunluluğu yoktur. Tehlikeli İşler Sınıfında bulunan işletmeler; Ayda kişi başı 10 dakika İşyeri Hekimi Ayda kişi başı
Can Kuzey Birdal 14 Ağustos 2017 Pazartesi 19:15
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG / OSGB)

İsg De Risk Değerlendirmesi Nedir?

İş sağlığı ve Güvenliği de Risk Değerlendirmesi; Riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve tahammül edilip edilemeyeceğine karar vermek için kullanılan tamamıdır.
Birsen Alaycı 14 Ağustos 2017 Pazartesi 17:01
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG / OSGB)

Risk Değerlendirmesi Nedir?

Riskin büyüklüğünü kabul etmek ve riske tahammül edilip edilemeyeceğine karar vermek için kullanılan sürecin tamamıdır.
Mutlu Atukeren 14 Ağustos 2017 Pazartesi 12:09
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG / OSGB)

Risk Değerlendirmesi Hangi Aralıkla Yenilenmelidir ?

– Çok tehlikeli sınıfta iki yılda bir – Tehlikeli sınıfta dört yılda bir – Az tehlikeli sınıfta altı yılda bir yenilenir.
Deniz Tuzcu 12 Ağustos 2017 Cumartesi 17:09
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG / OSGB)

Firmalarda Hangi Çalışanlar Ilkyardım Eğitimi Almalıdır?

İşverenler toplam çalışan sayısına göre stratejisini belirler. Örneğin 50 kişinin çalıştığı tehlikeli sınıftaki bir işletme için en az 5 ilkyardımcı sertifikasına sahip olması şarttır. 5 kişinin seçilmesinin anlamı, 5 ayrı ilkyardım ekibinin kurulması demektir. İşletmede kadın ve erkek çalışanların
Kadir Kolcu 12 Ağustos 2017 Cumartesi 16:47
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG / OSGB)

Kamu Çalışanları Için Iş Kazası Ve Meslek Hastalıklarının Kayıt Ve Bildirimi Nasıl Yapılır?

İLGİLİ MEVZUAT 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu AÇIKLAMA 6331 sayılı Kanun'un "İş kazası ve meslek hastalıklarının kayıt ve başlıklı 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; “İşveren, iş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde, sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri
Merve Temel 12 Ağustos 2017 Cumartesi 13:41
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG / OSGB)

İş Güvenliği Uzmanı Sınavında 70 Puanı Alamazsam Ne Olur?

Sınava girdikten sonra bir takvim yılı içinde bir kez daha sınava girme hakkı bulunmaktadır. Ancak, bu hakkını kullanmayan veya sınavda da başarılı olamayan adaylar yeniden eğitim programına katılmak zorundadır.
Esma Aşçı 12 Ağustos 2017 Cumartesi 01:55
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG / OSGB)

Çalışanlar, Iş Sağlığı Ve Güvenliği Için Nasıl Bir Eğitim Alır?

İşveren, tüm çalışanlarını iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirmekle yükümlüdür. İş ya da işyeri değişikliği, uzun süreli izin, kullanılan ya da malzemelerin değişikliği ardından, yeni çalışma koşullarına yönelik olarak çalışan eğitim alacak ve düzenli aralıklarla bu eğitimler tekrarlanacaktır. Aynı
Müjde Er 11 Ağustos 2017 Cuma 23:58
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG / OSGB)

6331 Sayılı Kanun Kapsamındaki Sağlık Raporları Nereden Alınabilir?

İLGİLİ MEVZUAT 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 20/7/2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik AÇIKLAMA 20/07/2013 tarih ve 28713 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe
Ramazan Baran 11 Ağustos 2017 Cuma 23:29
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG / OSGB)

Gebe Veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları Ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair...

16/8/2013 tarih ve 28737 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Dair Yönetmelik’te sadece işyerinde oda veya yurt açan işverenin bildirimde bulunması hüküm altına alınmış, bu kapsamda yapılan sözleşmelerin Bakanlığımız birimlerine
Serkan Aydın 11 Ağustos 2017 Cuma 20:01
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG / OSGB)

Kimler Sağlık Muayenelerini Yaptırıp Sağlık Raporu Alacaktır?

Tüm çalışanlar aşağıdaki durumlarda sağlık muayenesi yaptırıp sağlık raporu alacaklardır. İşe girişlerde, İş değişikliğinde, İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle işten uzaklaşmalardan sonraki işe dönüşlerde talep edilmesi halinde, İşin devamı süresince
Demet Elizan 11 Ağustos 2017 Cuma 17:49
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG / OSGB)

İşletme Belgesi Nedir ?

İşletme Belgesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından , işletmelerin çalışan sayısına bağlı olmamaksızın tüm kimyevi madde üreten ya depolayan işyerlerinin, inşaat işleri ve maden ve taş ocakları ile sanayiden sayılan 10 kişi ve üzerinde personel çalıştıran işyerleri için
Duygu Peksever 3 Ağustos 2017 Perşembe 15:50
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG / OSGB)

Ttb Ve Tmmob Eğitim Verebilecekler Mi?

Bakanlıktan yetki belgesi almak şartıyla verebileceklerdir.
Semra Öz 3 Ağustos 2017 Perşembe 12:40
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG / OSGB)

Risk Değerlendirmesi Kimler Tarafından Yapılır?

Risk değerlendirmesi, işverenin oluşturduğu bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Risk değerlendirmesi ekibi aşağıdakilerden oluşur. a) İşveren veya işveren vekili. b) İşyerinde sağlık güvenlik hizmetini yürüten iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri. c) İşyerindeki çalışan temsilcileri. ç) İşyerindeki destek elemanları. d) İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek
Mehmet Özdil 3 Ağustos 2017 Perşembe 11:57
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG / OSGB)

İşveren, Iş Kazası Ve Meslek Hastalıklarının Kayıt Ve Bildirimini Nasıl Yapar?

İşveren; iş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içinde ve sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen hastalıklarını da, öğrendiği tarihten itibaren üç iş günü içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir.
Tuğba Saatçi 2 Ağustos 2017 Çarşamba 15:50
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG / OSGB)

Diğer Sağlık Personeli Olarak Çalışacaklara Ilişkin Sertifika Şartı Aranır Mı?

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in geçici 2 nci maddesi ile diğer personeli olarak görevlendirilecek uygun niteliğe haiz kişilerde 1/1/2015 tarihine kadar Yönetmeliğin EK 4’ünde yer alan örneğe uygun belgeye sahip olma
Şafak Serez 2 Ağustos 2017 Çarşamba 09:18
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG / OSGB)

Meslek Lisesi Mezunlarının Mesleki Eğitim Zorunluluğu Olan Her Işte Aynı Diploma Ile Çalışması Mümkü...

Mesleki eğitim belgesi ait olduğu iş kapsamında geçerli olup, 13.7.2013 tarihli ve 28706 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışanların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik” in Ek 1 listesinde mesleki eğitim alma zorunluluğu olan ikinci bir
Birol Güveci 1 Ağustos 2017 Salı 11:58
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG / OSGB)

Güvenlik Raporu Veya Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi Nedir?

İşletmeye başlanmadan önce, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için, işyerlerinin büyüklüğüne göre işveren tarafından hazırlanması gereken rapordur. Güvenlik raporu hazırlama bulunan işveren, hazırladıkları güvenlik raporlarının içerik ve yeterlilikleri Bakanlıkça incelenmesini müteakip işyerlerini işletmeye açabilir.
Aslı Aşkın 31 Temmuz 2017 Pazartesi 22:52
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG / OSGB)

Geçici Veya Belirli Süreli Işlerde Çalışanların Iş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimleri Nasıl Verilir?

23.08.2013 tarihli ve 28744 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik” 6 ve 7 nci maddelerinde; “Çalışanların bilgilendirilmesi MADDE 6 – (1) İşveren, belirli süreli işlerde veya geçici süreli iş ilişkilerinde 6331
Birol Güveci 31 Temmuz 2017 Pazartesi 21:58
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG / OSGB)

Gebe Veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları Ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair...

İLGİLİ MEVZUAT 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 16/8/2013 tarih ve 28737 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gebe veya Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik” AÇIKLAMA 16/8/2013 tarih ve 28737 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gebe
Saliha Toprak 31 Temmuz 2017 Pazartesi 21:21
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG / OSGB)

İdari Para Cezaları Nasıl Belirlenmektedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda 39 madde vardır ve ihlallerin tespiti halinde idari para cezaları uygulanmaktadır. Bu tespitler; mutat teftişlerle, ve çalışan şikayetleriyle, aynı zamanda gerçekleşmiş iş kazalarının incelenmesi sonucunda yapılmaktadır. Her işverenin; önemle üzerinde durması gereken bu maddeler hakkında bilgi
Kadir Kolcu 31 Temmuz 2017 Pazartesi 17:52
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG / OSGB)

İş Güvenliği Yasasında Işverenin Dikkat Etmesi Gerekenler Nelerdir?

İşverenler 01.01.2013 tarihi itibariyle yoğun bir gündem altında iş kanununun getirdiği yükümlülükleri uygulamaya, işletme sorumluluğu altında risk analizlerini ve durum eylem planlarını tamamlamaya gayret gösterdiler. Ancak risk analiz raporlarının hizmet alınan kurum, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, işveren ve
Yeşim Elmalı 31 Temmuz 2017 Pazartesi 15:38
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG / OSGB)

İşverenin, Çalışanların Bilgilendirilmesiyle Ilgili Genel Yükümlülükleri Nelerdir?

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla işveren, çalışanları ve çalışan temsilcilerini işyerinin özelliklerini de dikkate alarak konularda bilgilendirir: a) İşyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik riskleri, koruyucu ve önleyici tedbirler. b) Kendileri ile ilgili yasal hak ve sorumluluklar.
Şafak Serez 31 Temmuz 2017 Pazartesi 15:32
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG / OSGB)

Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimi ( Osgb ) Hangi Kuruluşlara Hizmet Verir?

Yetkilendirildiği il ve bu ile komşu illerde faaliyette olan; en az 1 çalışanı bulunan tüm kamu ve özel sektör hizmet verir.
Uğurcan Altay 31 Temmuz 2017 Pazartesi 14:45
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG / OSGB)

Gebe Ve Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları Ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Y...

16.08.2013 tarihli ve 28737sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Yönetmelik’in 13 üncü maddesinin dördüncü fıkrası Oda ve yurt açma yükümlülüğünün belirlenmesinde, işverenin belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan
Birkan Satı 31 Temmuz 2017 Pazartesi 14:30
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG / OSGB)

Osgb (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) Avantajları Nelerdir?

İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı, Sağlık Personelini bünyenizde çalıştırma yükümlülüğünüz olmayacaktır. Bu personelin tüm sosyal ve güvenlik hakları hizmet Osgb‘nin sorumluluğundadır. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ile iş sağlığı ve güvenliği hizmeti tek elden yürütülecek, oluşturulacak iş sağlığı ve güvenliği
Orhan Kılıç 30 Temmuz 2017 Pazar 17:38
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG / OSGB)

Çalıştığım Işyerinde Aynı Zamanda Iş Güvenliği Uzmanı Olarak Da Çalışabilir Miyim?

29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in İş uzmanı görevlendirme yükümlülüğü başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde; MADDE 5 (1) a) (Değişik:RG 11/10/2013 28792) Çalışanları arasından 4 üncü
Ramazan Baran 29 Temmuz 2017 Cumartesi 17:02
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG / OSGB)