+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları İş Kazası ve Yaralanma

Her Kazayı Mahalli Karakola Da Bildirmek Gerekir Mi?

Mevzuatta tam bir açıklık olmamakla birlikte işgünü kaybı olmayan kazaların bildirilmesi gerekmez. Adli soruşturmaya yol açma potansiyeli olan bütün ise, aynı gün içerisinde mahalli karakola
Cemalettin Aydıngöz 23 Ağustos 2017 Çarşamba 20:14
İş Kazası ve Yaralanma

Bildirim Hangi Süre Içerisinde Yapılmalıdır?

İşyerinde olan kazalar 3 işgünü, işyeri dışında olan ve sonradan öğrenilen kazalar ise, öğrenilen tarihten sonraki 3 işgünü içerisinde ya bildirilmelidir. Buna ek olarak Karakola 1 iş günü (aynı gün) içerisinde bildirim yapılmalıdır.
Kıvanç Kılıç 21 Ağustos 2017 Pazartesi 13:57
İş Kazası ve Yaralanma

İş Kazasının Süresi Içinde Bildirilmemesi Durumunda Işverene Yaptırım Var Mıdır?

(4/a) kapsamındaki sigortalıların iş kazası geçirmeleri halinde yasal sürelerde işverence bildirim yapılmaması durumunda, bildirimin Kuruma yapıldığı tarihe kadar sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneğinin Kurumca işverenden tahsil edilmesi için gerekli işlemler yapılacaktır. (4/b) kapsamındaki sigortalıya iş kazası bildirimini yapana kadar
Semra Öz 18 Ağustos 2017 Cuma 16:32
İş Kazası ve Yaralanma

İstirahat Raporu Gerektirmeyen Basit Kazaları Da Bildirmek Gerekir Mi?

Yasal mevzuata göre işgöremezlik – hasta istirahat raporu – gerektirmeyen basit iş kazalarını da gerekir.
Müşerref Koç 18 Ağustos 2017 Cuma 12:49
İş Kazası ve Yaralanma

İş Kazası, Meslek Hastalığı Sigortasından Sağlanan Yardımlardan Kimler Yararlanabilir?

Hizmet akdi ile çalışanlar (4/a) Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar ile köy ve mahalle muhtarları (4/b) Ceza İnfaz ile Tutukevlerinde çalışan hükümlü ve tutuklular Aday çırak, çırak ve stajyerler, Harp Malulleri ile Vazife MalulleriTürkiye İş Kurumu kursiyerleriSosyal güvenlik
Tuğsan Keskin 16 Ağustos 2017 Çarşamba 19:13
İş Kazası ve Yaralanma

Meslek Hastalığı Şüphesi Olan Sigortalı Nereye Başvurmalı?

İlinizde bulunan sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne başvurarak meslek hastalığı tespit işlemlerinizi başlatabilirsiniz. Yükümlülük Süresi: Sigortalının meslek sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçen en uzun süreyi, ifade eder. Maruziyet
Fehmi Yılmaz 16 Ağustos 2017 Çarşamba 15:42
İş Kazası ve Yaralanma

İtiraz Nasıl Yapılır?

İş kazası tespit oranlarına yapılan itirazları da. Yüksek Sağlık Kurulu değerlendirmektedir Sigortalılar dosyalarının bir kez de Yüksek Kurulunda incelenmesini bağlı bulundukları sigorta il /merkez müdürlüklerine bir dilekçe ile müracaat ederek talep edebilirler.
Aygül Özel 12 Ağustos 2017 Cumartesi 10:20
İş Kazası ve Yaralanma

Geçici Iş Göremezlik Ödeneği Ne Demektir Ve Nasıl Ödenmektedir?

Geçici iş göremezlik; sigortalının iş kazası geçirmesi, meslek hastalığına tutulması veyahut hastalık ve analık hallerinde, Kurumca yetkilendirilen hekim veya kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışamama halidir. Sigortalı sağlık hizmet sunucusundan almış olduğu rapor nedeniyle istirahatli olduğu, dolayısıyla
Mertay Karakaş 3 Ağustos 2017 Perşembe 14:20
İş Kazası ve Yaralanma

İş Görememezlilik Rapor Parası Hesaplaması Nasıldır?

a) Hastalık raporlarında rapor alınan tarihten önceki son 3 aylık brüt kazanç toplamı son 3 ayın toplam gün sayısına Bulunan sonucun ayakta tedaviler için 2/3’ü, yatarak tedaviler için 1/2’si günlük rapor parası olarak ödenir. b) Analık raporlarında doğum tarihinden önceki
Hasan Yılmaz 31 Temmuz 2017 Pazartesi 17:20
İş Kazası ve Yaralanma

İş Kazası Sonucu Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespiti Nasıl Yapılır?

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve özürler nedeniyle Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık tarafından verilen raporlara istinaden Kurum Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücü en az % 10 oranında azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalı,
Simge Anahtarcı 24 Temmuz 2017 Pazartesi 09:23
İş Kazası ve Yaralanma

İş Görememezlilik Rapor Parası Müracaatı Nasıl Yapılıyor?

4/a ve 4/b sigortalılık statüsüne tabii sigortalıların geçici iş görmezlik ödeneğine ilişkin işlemleri e ödenek programı ile elektronik ortamda sigortalılarının geçici iş göremezlik ödeneklerini alabilmeleri için işyerinde çalışmadıklarına dair işverenlerince bildirimde bulunulması gerekmektedir. 4/b sigortalılık statüsüne tabii sigortalıların istirahat süresince
Aygül Özel 24 Temmuz 2017 Pazartesi 03:10
İş Kazası ve Yaralanma

Sürekli Işgöremezlik Gelirinin Hesaplanmasına Esas Günlük Kazanç Nasıl Tespit Edilir?

Sürekli işgöremezlik gelirinin hesaplanmasına esas günlük kazancın tespiti: İş kazasının olduğu veya meslek hastalığı halinde ise iş göremezliğin başladığı önceki oniki aydaki son üç ay içindeki kazançlar dikkate alınır. Son on iki ay içerisinde kazanç olmaması halinde sigortalının kaza geçirdiği
Erol Ekin 20 Temmuz 2017 Perşembe 18:59
İş Kazası ve Yaralanma

Gelir Nedir?

İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine, yapılan sürekli ödemeye gelir denir.
Sevda Artuk 15 Haziran 2017 Perşembe 03:25
İş Kazası ve Yaralanma

İş Kazalarını Nereye Bildirmek Gerekir?

Yeni yasal mevzuata göre iş kazalarını, elektronik ortamda ve şirketlerin e Bildirge sistemi üzerinden SGK ya bildirilmesi gerekir. Bunun mahalli karakola da Not:SGK İş Kazısı ve meslek hastalığı kılavuzu henüz güncellenmemiş olduğundan, İş kanununun 77 maddesine atıf yaparak “işyerinin tescilli bulunduğu
Gamze Ayaz 12 Haziran 2017 Pazartesi 16:37
İş Kazası ve Yaralanma

Taşeronların Iş Kazası Bildirimleri Kimin Tarafından Yapılmalıdır?

Her kaza kendi şirket görevlileri kendi adına çalışanlar (BağKur) da ise kazalının kendisi tarafından yasal içerisinde bildirilmesi gerekir. Ana işveren, işin sahibi olması nedeniyle taşeron şirketin kazayı bildirip bildirmediğini takip etmesi gerekir.
Aylin Serttaş 9 Haziran 2017 Cuma 17:55
İş Kazası ve Yaralanma

2017 Yılı Rapor Parası (Geçici Iş Göremezlik Ödeneği) Hakkında Bilgi Verir Misiniz?

Kanundaki resmi ismi geçici iş göremezlik ödeneği bir diğer adı rapor parası istirahatli bulunan sigortalıya işten kaldığı günler için tarafından ödenen parasal yardımdır. Sigortalı olarak çalışan kişilerin hastalık, iş kazası , analık , iş kazası gibi sebeplerden dolayı rapor almaları
Birgül Sezen 7 Haziran 2017 Çarşamba 19:24
İş Kazası ve Yaralanma

İş Kazası Geçiren Ancak Hastalığında Artma Olduğu Iddiası Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Sürekli İş Göremezlik geliri bağlanmış sigortalılar, malullük durumlarında artma veya başka birinin sürekli bakımına muhtaç olduğunu ileri gelirlerinde değişiklik yapılmasını isteyebilirler. (Ancak, rahatsızlıkları geçirdiği iş kazası ile ilgili olması gerekir)
Ayça Güneş 31 Mayıs 2017 Çarşamba 11:51
İş Kazası ve Yaralanma

Kazanın Gerçekleşmesinden Sonra, Kazaya Uğramış Olan Işçinin Ne Kadar Dinlenme Süresi Vardır?

Kazadan sonra işçiye SSK tarafından verilmiş olan istirahat süresince işçinin dinlenme hakkı vardır. Bu süreçte ise işçinin işten atılması değildir. İstirahat süresinin, işçinin ihbar süresinden 6 hafta geçmesi gibi bit durumda ise işverenin işçiyi işten atma hakkı vardır. Ancak
Erkan Müftüoğlu 26 Mayıs 2017 Cuma 21:36
İş Kazası ve Yaralanma

Bildirimde Geç Kalınması Durumunda Ne Yapılması Gerekir?

Mümkün olan en erken tarihte bildirmek gerekir. Gecikme nedeniyle ayrı bir takibat – ceza uygulanması söz konusu olabilecekse de, iş kazaları için takibat yapılması rutin bir uygulama
Rümeysa Tatlı 25 Mayıs 2017 Perşembe 12:24
İş Kazası ve Yaralanma

Bildirimleri Şirket Adına Kimler Yapabilir?

Şirket şifrelerine sahip olması koşulu ile; İşveren, işveren vekili, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi tarafından bildirim yapılabilir.
Dilan Gökçen 22 Mayıs 2017 Pazartesi 15:44
İş Kazası ve Yaralanma

Özürlü Kişilerin Gelir Vergisi Mükellefi (Işveren Olması Durumunda) Veya Kurumlar Vergisi Mükellefi ...

Sigorta Primi, teberru ve diğer indirimler başlıklı GVK 89/3 maddesi aşağıdaki gibidir. “Mesleki faaliyet icra eden veya basit usulde tüccar ve ücretli durumuna girmeksizin yapılan imalat, tamirat ve küçük sanat işleriyle uğraşan, özürlülerin gelir vergisi matrahına esas kazançlarına, bu
Büşra Efe 28 Şubat 2017 Salı 21:46
İş Kazası ve Yaralanma

Merhaba..şirketimizin Ürün Dağıtan Araçlarından Biri Bir Şahısa Çarparak Yaralanmasına Neden Oldu.du...

Tedavi giderlerini sigortanın ödemesi ve faturanın da hasta kişi adına düzenlenmesi doğru bir uygulamadır. Bahsettiğiniz faturanın firma kayıtlarına alınması olur.
Selim Güngören 14 Şubat 2017 Salı 20:23
İş Kazası ve Yaralanma

Sayın Hocam, Malı Ve Geliri Olmayan Ev Hanımının Kızı Vefat Etti.kendisine Sgk Tarafından Ölüm Aylığ...

Değerli Meslek Mensubu Sorunuzu yanıtlayabilmem için konu ile ilgili mesnedlerin yazılı olduğu evraklar hakkında bilgi sahibi olmamız gerekiyor. SGK ölüm aylığı yazısı ile birlikte tarafımı arayınız.
Aylin Serttaş 9 Şubat 2017 Perşembe 06:14
İş Kazası ve Yaralanma

5811 Varlık Barış Ile Beyanda Bulunduğumuz Bi Mükellefimiz. Bununla Ilgili Vergiyi Ödemeyi Maalesef ...

5811 Sayılı Yasa kapsamında beyan edilen vergi, zamanında ödenmezse bu Yasadan yaralanma imkanınızın ortadan kalktığını düşünmekteyiz. Ancak tahakkuk etmiş kamu alacağı olduğu için idare alacağını gecikme zammı ile tahsil edecektir. Haktan yararlanıp yararlanamayacağınız konusunda İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından mukteza
Tuğberk Turna 22 Ocak 2017 Pazar 06:44
İş Kazası ve Yaralanma

İyi Günler Daha Önceki Sorumla Bağlantılı Olarak.vergi Dairesinden 5811 Vergi Barışından Yaralanmamı...

Vergi dairesine yazılı müracaat yaparak sonucunu takip ediniz.
Fatma Gülci 19 Ocak 2017 Perşembe 23:08
İş Kazası ve Yaralanma