+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları İnşaat Muhasebesi

Bazı Bölgelerde Yüzde Ile Belirtilen Inşaat Izni Ne Anlama Gelir?

Yüzde ile belirtilen inşaat izni bir arazinin yüzde kaçına inşaat yapılabileceğini gösterir. Bu yüzdeler imar planlarında ve imar durumlarında ve KAKS olarak geçer açılımı KAT alanı kat sayısıdır.
Selim Güngören 26 Temmuz 2017 Çarşamba 08:00
İnşaat Muhasebesi

Yönetim Planının Önemi Nedir?

Apartman yönetiminin temel kurallarını içerir. Kanunlara aykırı olmamak kaydı ile apartman yönetimindeki esasları belirler. Yönetim planı bir hukukçu tarafından binanın özelliğine göre hazırlanmalıdır. Tapu ve kira işlemleri Tapu işlemleri, dernekler, yabancıların Türkiye'de mülk edinmesi, şuf'a hakkı, ipotek, haciz, tapuya şerh, 6570
Yılmaz Yalman 25 Temmuz 2017 Salı 21:06
İnşaat Muhasebesi

İnşaat Ve Tesisat Birim Fiyatları Ürettiğim / Ithal Ettiğim Ürünümü Birim Fiyat Kitabına Nasıl Dahil...

Ürettiğiniz / ithal ettiğiniz bir ürünün Birim Fiyat Kitabına girebilmesi için gerekli şartları ; İnşaat Malzemeleri için İnşaat Birim Şube Müdürlüğü 0 (312) 220 17 52 ; Tesisat ve Elektrik Malzemeleri için Tesisat Birim Fiyat Şube Müdürlüğü 0 (312)
Selin Arslan 25 Temmuz 2017 Salı 10:08
İnşaat Muhasebesi

Birim Fiyatlar Kitap Olarak Basılıyor Mu ? Ne Zaman Ve Nasıl Ulaşabilirim ?

Kitap basımı için çalışmalar, İller Bankası tarafından yürütülmekte olup, kitabın satışı ile ilgili olarak İller Bankası Matbaası Satış Ofisi irtibata geçmeniz gerekmektedir. 0 (312) 508 74 73 no.lu telefondan takip edebilirsiniz.
Kıvanç Kılıç 12 Haziran 2017 Pazartesi 19:39
İnşaat Muhasebesi

Daha Önceki Yıllarda Var Olan Bir Pozu, Bu Yılki Birim Fiyatların Içinde Bulamıyorum, Neden ?

Kitap bölümünde Yüksek Fen Kurulu Kararı (….. Yılında yapılan değişiklikler özet) pdf dosyasını inceleyiniz. Orada yeni giren çıkan ya da tanımında / tarifinde / analizinde değişiklik yapılan pozlara ilişkin listeleri göreceksiniz.
Saadet Ercan 9 Haziran 2017 Cuma 12:39
İnşaat Muhasebesi

Birim Fiyat Sisteminde Nasıl Arama Yapacağım?

Sisteme girdiğiniz sayfanın üstündeki "Arama" linkine tıklayınız. Açılan sayfada aradığınız malzeme ya da imalatın poz numarasını girip "Fiyat Ara" tıkladığınız takdirde sitem ilgili pozu karşınıza getirecektir. Pozun detaylarına ulaşmak için üzerine tıklamanız yeterlidir. Poz numarası bilinmeyen malzeme ya da
Büşra Efe 7 Haziran 2017 Çarşamba 15:56
İnşaat Muhasebesi

İnşaat Sırasında Arsa Sahibi Adına Yapı Denetimi Hizmet Bedelini Biz Ödüyoruz. Yapılan Bu Ödemeler A...

Kurumlar vergisi yasası'nın 6'ncı maddesinde safi durum kazancının tespiti sırasında indirim konusu yapılabilecek giderler belirlenmiş bulunmaktadır. aynı yasanın 6'ncı ise kurumlarda safi kurum kazancının tespiti sırasında gelir vergisi yasası'nın ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin geçerli olduğu hususu hükme bağlanmış bulunmaktadır.
Hasan Yılmaz 6 Haziran 2017 Salı 09:25
İnşaat Muhasebesi

İyi Çalışmalar. Sorum Şu :enflasyon Muhasebesi Yapılan Şirkette Geçmiş Yıllardan Gelen Kurumlar Beya...

KVK’nun mük.14/a’ncı maddesine göre, enflasyon muhasebesi işlemleri ile ilgili olmayıp(VUK’nun mük.298/7’nci maddesi uyarınca bu zararın zarar olarak kabulü söz değildir) ticari işlemlere ilişkin geçmiş yıllar zararının 5 yıl müddetle kurum kazancından indirilmesi mümkündür. Tekdüzen Hesap Planından “580 Geçmiş Yıllar
Ayça Güneş 30 Nisan 2017 Pazar 15:08
İnşaat Muhasebesi

Selamlar, Ithalat Muhasebesinde Gümrük Beyannamesi Üzerinde Merkez Bankası Satış Kuru Yazıyor Ve Kdv...

Bir mal alırken döviz ile ödeme yapıyorsanız MB döviz satış kurunun, dövizi bozdurup TL ile ödeme yapıyorsanız MB döviz kurunun esas alınması uygun olacaktır.
Serkan Aydın 29 Nisan 2017 Cumartesi 00:38
İnşaat Muhasebesi

Sayın Hocam..leasing Muhasebesinde Alınan Taşıt 260 Haklar Hesabında Muhasebeleştirildi.sözleşme Bit...

Sorunuzda da belirttiğiniz gibi leasing yoluyla edinmiş olduğunuz taşıtların bedelinin ödenmesinden sonra 254 hesapta aktifleştirilecektir.
Tevfik Ataberk 28 Nisan 2017 Cuma 22:34
İnşaat Muhasebesi

3065 Sy Kdv Kanun Unun 13/b Maddesi 5035 Sayılı Kanun Ile 02.01.2004 Tarihinden Itibaren Yürürlükten...

KDVK’nun 32’nci maddesi uyarınca ; bu kanunun 11, 13, 14, 15'inci maddeleri uyarınca vergiden istisna edilmiş işlemlerle ilgili fatura benzeri vesikalarda gösterilen Katma Değer Vergisi mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisi'nden indirilir. Vergiye tabi işlemlerin mevcut
Tuğberk Turna 28 Nisan 2017 Cuma 13:24
İnşaat Muhasebesi

Muhasebesini Tuttuğum Ltd.şti.işi Ile Ilgili Olarak Dernek Üyelikleri Bulunmaktadır.(Alamüniyum Sana...

Bahsetmiş olduğunuz giderlerin işle ilgili olduğunu düşünerek giderleştirebilirsiniz.
Abdulkadir Sarıbaş 28 Nisan 2017 Cuma 12:59
İnşaat Muhasebesi

2003 Yılında Açılan Işletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Bir Şahıs Işletmesi 2005 Yılında Bilanç...

İlgili yıllar itibari ile bilanço usulü ile defter tutulmadığından enflasyon muhasebesi uygulamak yükümlülüğünüz bulunmamaktadır.
Gülüm Erarslan 26 Nisan 2017 Çarşamba 19:41
İnşaat Muhasebesi

Merhabalar, Yurtdışına Ticari Malla Ilgili Borçlarımız Için Yurtdışındaki Mümessili Olduğumuz Firma ...

Gider yazmanız ve sorumlu sıfatıyla KDV hesaplayıp 2 no'lu beyanname ile beyan edip ödemeniz ve indirim konusu yapmanız mümkündür.
Gülüm Erarslan 26 Nisan 2017 Çarşamba 09:06
İnşaat Muhasebesi

İyi Çalışmalar Muhasebesini Tuttuğum Limited Şirketin Ortakları Firmanın Nakit Ihtiyacını Karşılamak...

Ortakların şirkete sağladıkları borç mahiyetindeki kaynaklar için faiz hesaplanması gerekmektedir. Faiz hesaplanmaması durumunda KVK’nun 16,17’nci maddelerine bakınız.
Selen Işık 25 Nisan 2017 Salı 20:03
İnşaat Muhasebesi

Muhasebesini Tuttuğum Limited Şirket Banka Kaynaklı 450.000Euro Ihracat Döviz Kredisi Kullandı. Anca...

Kur farkı değerlemesi yapmanız gerekmektedir.
Miray Güçal 25 Nisan 2017 Salı 16:54
İnşaat Muhasebesi

31.12.2003 Tarihi Itibariyle Enflasyon Düzeltilmesinin Yapılıp 1.dönem Geçici Beyanname Ile Verilmem...

4 no’lu VUK Sirkülerinde açıklandığı gibi; 1. geçici vergi döneminde enflasyon muhasebesi uygulanmaması durumunda 31.12.2003 tarihli bilançolarenflasyon düzeltmesine tabi 2004 yılının ilk geçici vergi döneminde beyan edecekleri geçici vergi matrahlarını, 5024 sayılı Kanunla yapılan değişiklikleri dikkate almadan önceki hükümlere
Tuğsan Keskin 22 Nisan 2017 Cumartesi 13:15
İnşaat Muhasebesi

İyi Çalışmalar. Muhasebesini Tuttuğum Bir Dernek Var, Bu Dernek Kurumlar Vergisinden Ve Kdv Den Muaf...

Parasını bankaya yatıran derneğin kazanç sağlamak amacı taşıyıp taşımaması burada belirleyici kriterdir. Kazanç sağlama amacı varsa, iktisadi işletmesinin hesaplarında gerekmektedir. Ancak, sadece derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için banka hesabında tutulması durumunda dernek hesaplarında izlenmelidir.
Tevfik Ataberk 22 Nisan 2017 Cumartesi 00:00
İnşaat Muhasebesi

Sayın , Muhasebesini Tuttuğum Bir Mükellefin Yaptığı Iş, Mobilyalara Altın Veya Gümüş Varaklama Işi ...

Gayri Safi İş Hasılatının 5 katı + Yıllık Satış Tutarı toplamını %20 aşmış ise yani 120.000+ 24.000 (%20 ilaveli) 144.000 TL veya arka arkaya 2 dönemin iş hacmi VUK 177.maddede yazılı hadlere nazaran %20 ye kadar bir fazlalık gösteriyorsa
Müjde Er 21 Nisan 2017 Cuma 11:35
İnşaat Muhasebesi

Mobilya Satış Işiyle Ugraşan Mükkelefime Giren Ürünler Ham Şekilde Olup Bunların Kumaşı Süngeri Vs G...

7/A yöntemine göre maliyet muhasebesi hesaplarını kullanınız.
İbrahim Yılmaz 21 Nisan 2017 Cuma 02:16
İnşaat Muhasebesi

Sayın Meslektaşlarım Muhasebesini Tuttuğum Toptan Gıda Ltd.şti. Boğazdan Geçiş Yapacak Yabancı Uyruk...

İhracat istisnası uygulaması KDVK’nun 11 ve 12’nci maddeleri uyarınca yapılmaktadır. Bu maddelere ilişkin açıklamalar 84 91 no’lu KDVK Genel yapılmıştır.
Fehmi Yılmaz 19 Nisan 2017 Çarşamba 16:30
İnşaat Muhasebesi

Enflasyon Muhasebesi Ile Ilgili Düzeltmeleri Enflasyon Defteri Olmadığına Göre Diğerresmi Defterleri...

Konuya ilişkin Maliye Bakanlığı açıklamalarını beklemek gereklidir.
Serkan Aydın 19 Nisan 2017 Çarşamba 06:23
İnşaat Muhasebesi

Sayın , Muhasebesini Tuttuğum Bir Mükellefim Cam Vitray Işi Yapıyor. Örnek Verecek Olursam; Bir Kapı...

Bahsettiğiniz işin hizmet işi olduğunu düşünüyoruz. Bakacağınız hadle ilgli madde VUK 177/2 dir.
Çağatay Gürcü 18 Nisan 2017 Salı 19:14
İnşaat Muhasebesi

Mizanda Görünen Enflasyon Düzeltmeden Gelen Geçmiş Yıl Zararlarını Bu Sene Çıkan Kardan Kurumlar Bey...

VUK’nun mük.298’nci maddesine göre, enflasyon muhasebesi sonucu oluşan geçmiş yıl zararları geçmiş yıl zararı zarar olarak kabul edilmediğinden kurumlar beyanından indirilmesinin mümkün değildir.
Simge Erkoğlu 18 Nisan 2017 Salı 07:43
İnşaat Muhasebesi

İstanbul'da Odamıza Bağlı Olarak Serbest Meslek Faaliyetimi Sürdürmekteyim.aynı Zamanda Serbest Bölg...

ALdığınız ücretin Kambiyo mevzuatına göre Türkiye'de bozdurulduğunu ispatlamanız halinde her türlü vergiden muaftır.
Kadir Öztürk 18 Nisan 2017 Salı 05:49
İnşaat Muhasebesi

Sayın Hocam, Soruma Vereceğiniz Cevap Için Şimdiden Teşekkür Ederim, Soru = Defterini Tuttuğum Müşte...

1 Bina tamamlanmadan yapılan tahsilatları avans ödenmesi olarak değerlendirilmesi, faturanın binanın tamamlandığı ve dairenin fiilen tesliminin gerçekleştiği zaman uygun olacaktır. 2 Dairelerin maliyetini maliyet muhasebesi teknikleri ile hesaplamanız gerekmektedir.
Demet Elizan 18 Nisan 2017 Salı 04:49
İnşaat Muhasebesi

İki Sorum Olacak: 1- Bu Yıl Defterini Tutmaya Başladığımız Bir.ltd.şti Nin Kayıtlarında Olmayan Faka...

1 Ticari aracı emsal bedelle envantere kaydedebilirsiniz. 2 Maliyet muhasebesi hesaplarını kullanınız.
Çağla Akçay 18 Nisan 2017 Salı 03:02
İnşaat Muhasebesi

Fastfood Işletmeciğiyi Yapan Bir Firmanın 710 20 730 Nolu Hesapları Kullanması Gerektiğini Söylüyors...

Yemek üretimini işletmenin kendisi yapıyorsa 710,720 ve 730 no'lu hesapların kullanılması gerekir. Başkasının ürettiği ürünleri alıp satıyorsa ticari muhasebe uygundur. Başkasının ürünlerini satma konusunda aracılık ediyorsa hizmet işletmelerine dönük maliyet muhasebesi sistemini(740 no'lu hesaplar) kullanabileceğini düşünüyoruz.
Yeşim Elmalı 17 Nisan 2017 Pazartesi 15:59
İnşaat Muhasebesi

Üstadım Cevabınız Ve Bu Kadar Uzun Bir Soru Sorduğumdan Sabrınız Için Şimdiden Teşekkürler.bakır Ve ...

Değerli Meslek Mensubu Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: 506 SAYILI KANUNUN EK 5 İNCİ MADDESİNİN IV NUMARALI BENDİNİN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLİĞ'DE DEĞİŞİKLİK İLİŞKİN TEBLİĞ 18/8/2007 tarihli ve 26617 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 506 sayılı Kanunun Ek 5 inci Maddesinin IV Numaralı
Ayşe Akkurt 17 Nisan 2017 Pazartesi 11:06
İnşaat Muhasebesi

Sayın Danışman; Kar Karşılığı Iş Yapan Inşaat Firması Için Indirimli Oranlı Kdv Den Dolayı Iade Olma...

2010 Ocak ayından itibaren iade talebinde bulunabilirsiniz. Çünkü indirimli oranlı KDV iadesi talebi yıllık yapılmaktadır.
Sevgi Söylemez 17 Nisan 2017 Pazartesi 03:41
İnşaat Muhasebesi

Teminat Mektupları Alış Işlemlerinin Tekdüzen Hesap Planında 9-Nazım Hesaplarda Takip Edilmesi Gerek...

Maliyet muhasebesi sistemi uyguluyor iseniz 780 ve 781 no’lu hesapları , aksi taktirde 660 no’lu hesabı kullanmanız gerekir. İlgili açıklamalarına bakınız.
Deniz Tuzcu 16 Nisan 2017 Pazar 03:33
İnşaat Muhasebesi

İyi Günler.muhasebesini Tuttuğum Bir Anonim Şirketin Kurucu Ortağı(Şirket 2007 Yılında Kuruldu)Bağ-K...

Değerli Meslek Mensubu Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları 1479 sayılı kanunun mülga 24'üncü maddesi ile 01/10/2008 tarihinden önce şirketlerin kurucu ortakları ve yönetim kurulu üyesi olan ortakları sigortalı sayılmakta iken, 5510 sayılı kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (b)
Rojda Gökçen 14 Nisan 2017 Cuma 14:31
İnşaat Muhasebesi

Sayın Yetkili, 5024 Sayılı Yasa Ve 328 Sayılı Vuk Genel Tebliği Ile Enflasyon Düzeltme Muhasebe Sist...

328 no’lu VUK Genel Tebliği Taslağında böyle bir zorunluluktan bahsedilse de Tebliğ’in Resmi Gazete’de yayınlanan son halinde bu hüküm Dolayısıyla, enflasyon muhasebesi defterinin basımı ve noterce onaylanması hususunda Maliye Bakanlığının düzenlemelerini takip etmek gerekmektedir.
Esma Çiftçi 14 Nisan 2017 Cuma 00:13
İnşaat Muhasebesi

Iyı Gunler Odanız Uyesı Deyılım Sıtenızı Ilgıyle Takıp Etmekteyım. 15 Yıldır Ozel Ikı Sırketın Muhas...

SN.TOKSÖZ, MUHASEBE MESLEĞİNİN İFASI, VERGİ BEYANNALERİNİN İMZALANMASI 3568 SAYILI MESLEK YASASINA GÖRE YETKİ ALAN SERBEST MUHASEBECİ VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ TARAFINDAN YAPILIR. ŞAYET BU ŞARTLARI TAŞIMIYOR İSENİZ, 3568 SAYILI YASAYA GÖRE SUÇ İŞLEDİĞİNİZİ HATIRLATIR BİLGİLERİNİZE RİCA OLUNUR.
Aysen Mert 13 Nisan 2017 Perşembe 21:03
İnşaat Muhasebesi

Faturasız Noter Satışı Ile Alınmıs Araclarların Satılması Halinde Satış Karı Satış Bedellının Tamamı...

Noter kanalıyla yapılan alışta, alış bedelinin KDV dahil tutar olarak dikkate alınıp kayıtlara bu şekilde yansıtılması gerekir. Kayıtlardaki KDV maliyet bedelini , bilançoya kaydedildiği tarih ile satışın yapıldığı tarih arasındaki TEFE artışı kadar artırarak satış maliyeti olarak değerlendirmeniz mümkündür.(Enflasyon
Salih Atacı 12 Nisan 2017 Çarşamba 16:58
İnşaat Muhasebesi

Muhasebesini Tuttuğum Bir Firmada Merkez Işyerinde Sigortalı Çalışanı Olmadığı Için Sgk Işyeri Dosya...

Değerli Meslek Mensubu Hangi adreste işçi çalıştırılacaksa o adreste sgk dosyası açtırılabilir ve SGK teşvik genelgelerinde yer alan işçi ve yönünden yerine getirilmesi gereken şartlar yerine getirildiği takdirde istihdamı teşvik yasasından yararlanabilir.
Kaan Tekiner 11 Nisan 2017 Salı 16:06
İnşaat Muhasebesi

V.u.k. Mükerrer 298. Maddesinin 9. Maddesinde "münhasıran Sürekli Olarak Işlenmiş Altın, Gümüş Alım-...

İlgili yıllar işletme esasına göre defter tutanların enflasyon muhasebesi uygulama zorunluluğu yoktur.
Hüseyin Mert 11 Nisan 2017 Salı 08:12
İnşaat Muhasebesi

Muhasebesini Tuttuğum Ltd.şti. 2004 Yılı Karının Dağıtımını Yapacaktır. Kar Dağıtımı Için Ortaklar K...

1 Limited şirketlerde kar dağıtımı, TTK’nun 533 ve 539’ncü maddeleri uyarınca yapılabilir. 539’a göre, genel kurulun olağan toplantısında ve zarar hesabını ve bilançoyu onaylaması v safi karın kullanma şeklini belirlemesi ile ilgili karar alması kar dağıtımı için gereklidir.
Ramazan Baran 11 Nisan 2017 Salı 03:06
İnşaat Muhasebesi

Sayın Üstadım; Bir Müşterim Devam Eden Bir Inşaatın Mekanik Tesisat Işlerini Yüklendi. Iş Ekim/2006 ...

İlgili iş, yıllara sari inşaat olarak değerlendirilmelidir.
Birsen Alaycı 10 Nisan 2017 Pazartesi 15:34
İnşaat Muhasebesi

Merhabalar,ben Smmm.sultan Kulaksız.size Danışmak Istediğim Konu Kısaca Şöyle;shell Benzin Istasyonu...

Yapılan giderin işle ilgili olmaması sebebiyle KKEG olarak kaydetmeniz uygun olacaktır.
Büşra Efe 10 Nisan 2017 Pazartesi 09:29
İnşaat Muhasebesi

İyi Günler.mükellefimiz Olan Bir Firmaya Müsterileri Garanti Kapsamında Tamir Edilmesi Icin Veriyor....

Tamire getirilen malların mülkiyeti firmaya ait olmadığından stok girişi yapmanız uygun olmaz. Bu işlemi nazım hesaplarda takip etmeniz gerekmektedir. bedelini firma kimden alıyorsa, o firmaya tamir bedeli faturasını düzenler ve gelir olarak muhasebesine kaydedersiniz.
Seranay Avcı 10 Nisan 2017 Pazartesi 02:56
İnşaat Muhasebesi

Merhaba. Yeni Bir Limited Şirket Kurdum. Sigorta Şirketi. Ilk Defa Sigorta Şirketi Muhasebesi Yapaca...

Sigorta şirketleri hizmet işletmesi olup giderleri 740 hesapta gelirleri de 600 lü hesaplara kaydedilir. Ba Bs formlarına sigorta poliçeleri Sigorta poliçeleri dışındaki belgeler limiti aşması dahilinde formlara yazılacaktır.
İlke Atasever 10 Nisan 2017 Pazartesi 02:45
İnşaat Muhasebesi

2004 Yılından Önce Aktife Giren Taşıt 02/2004 Satılmış Ve Muhasebe Kaydı Yapılmıştır.bu Şirket Enf M...

1 Satış kaydı düzeltilmeyecektir. 31.12.2004 itibari ile bilançoda ne varsa onlar düzeltilecektir. 31 12 2004 bilançosunda yer almayan taşıt için enf. düzeltmesi yapılmayacaktır.
Gülüm Erarslan 9 Nisan 2017 Pazar 10:22
İnşaat Muhasebesi

Merhaba Üstadım. Benim Sorum Şöyle. Muhasebesini Tutmuş Olduğum Bir Şirketin Ortaklarından Bayan Ola...

Sayın Meslek Mensubu Bağkur kanunu kapsamında emkliliğe hak kazanma koşullarının sorgulanması için bağkur gov tr girip özlük bilgilerinizi yazar iseniz doğru sonuca ulaşmanız mümkündür.
Rojda Gökçen 9 Nisan 2017 Pazar 00:24
İnşaat Muhasebesi

Ustad, 04/11/2009 Tarih 16,25 Saat Ve Nagehan Özkol Adlı Üyeye Vermiş Olduğunuz Cevapla Ilgili Bir B...

Vergi mahkemesi kararları sadece dava açanları bağlar. Bizim verdiğimiz yanıt, konuyla ilgili hukuki yorumdur. Tercih mükellefindir.
Aygül Özel 8 Nisan 2017 Cumartesi 17:38
İnşaat Muhasebesi

Kuru Temizleme Işi Yapan Bir Ltd.şti. Inşaat Işine Girdiğinde ,inşaatı Bir Yıl Içinde Bitirirse Verg...

İnşaat yıllara sari ise, bu inşaat işinin gelirini GVK’nun 42 44’ncü maddeleri hükümleri uyarınca hesaplayıp beyan edecektir. Yılı geçirmeden bitmişse, ticari kazancın hesaplanmasına ilişkin genel hükümlere göre işlem yapması gerekmektedir.
Öznur Sözübir 8 Nisan 2017 Cumartesi 12:17
İnşaat Muhasebesi

Selamlar Leasing Konusunda Genel Bilgi Ve Fatura Kesimi, Kdv Oranı Konusunda , Muhasebesi Hakkında B...

1 3226 Sayılı Finansal Kiralama Kanunu'na bakınız. 2 VUK'nun mük. 290'ncı maddesine bakınız. 3 319 no'lu VUK GT 11 no'lu MUGT'ne bakınız. 4 KDV oranları için 2002/4480 Sayılı B.K.K.'na bakınız.
Şafak Serez 8 Nisan 2017 Cumartesi 11:26
İnşaat Muhasebesi

İhbar Süresini Beklemeden Işten Ayrılan Işçiden Tahsil Edilen Ihbar Tazminatının Muhasebesi Ne Şekil...

Değerli Meslek Mensubu GVK nın 61.maddesinin 1 ve 2 fıkraları gereğince vergiye tabi bir ücrettir.Bu esasa göre muhasebeleştirilmelidir.
Dilara Çevik 5 Nisan 2017 Çarşamba 23:54
İnşaat Muhasebesi