+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları İhale & Teklif

İlgili Pazar Ne Demektir?

İlgili pazar, teşebbüsler arası rekabetin yaşandığı, rekabet ihlallerinin gerçekleştirildiği ve rekabetçi müdahalede bulunulacak sınırların çizilmesinde faydalanılan rekabet hukuku kavramlarındandır. pazarın tanımlanması teşebbüslerin ve incelemeye tabi tutulan teşebbüs davranışlarının karşı karşıya kaldığı kısıtların belirlenmesinde büyük önem taşımakta, rekabeti kısıtlayıcı anlaşma/uyumlu
Ece Eski 23 Ağustos 2017 Çarşamba 15:03
İhale & Teklif

İhale Için Tespit Olunan Gün Tatil Gününe Rastlarsa Ihale Hangi Gün Yapılır?

4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (g) fıkrası uyarınca; ihale için tespit olunan tarih tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul
Dilara Çevik 23 Ağustos 2017 Çarşamba 15:02
İhale & Teklif

Okul Aile Birliği Kantini Işletebilir Mi?

Okul Aile Birliği Yönetmeliği Kiralama usulü ve işlemleri başlıklı 20/1.Maddesi ‘’Birlik; kantin ve benzeri yerleri öncelikle işletmecilere kiralama usulü işlettirir veya işletmecinin bulunmadığı durumlarda işletir. Kantin ve benzeri yerlerin kiraya verilmesinde, eğitim ve öğretimin aksatılmaması esastır. Hükümlerinden hareketle Okul Aile
Burcu Nişancı 23 Ağustos 2017 Çarşamba 10:19
İhale & Teklif

Kurumlar Kaynaklarını Hangi Bankalarda Değerlendirebilirler?

a) 5018 Sayılı Kanun’a ekli I sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki idareler her türlü mali kaynaklarını T.C. Bankası (TCMB) veya muhabiri olan T.C. Ziraat Bankası’nda, b) Genel Bütçe kapsamı dışındaki kurumlar ile genel bütçeli olup Tebliğin 5 inci
Aslı Aşkın 21 Ağustos 2017 Pazartesi 16:34
İhale & Teklif

E Imzam, Mobil Imzam Ve Imzasız Giriş Şifrem Olmadan Ihalesi Yapılacak Malları Görebilir Miyim?

esatis.uyap.gov.tr adresinden ihalesi yapılan tüm mallar üye girişi yapılmadan görülebilmektedir.
Eray Sezer 21 Ağustos 2017 Pazartesi 13:46
İhale & Teklif

Elektronik Ortamda Vermiş Olduğum Tekliften Vazgeçebilir Miyim?

Elektronik ortamda verilmiş olan teklif, ihale için verilen en yüksek teklif olması halinde mevzuat gereği vazgeçilememekte, diğer hallerde vazgeçilebilmektedir.
Fatma Gülci 21 Ağustos 2017 Pazartesi 01:17
İhale & Teklif

Genel Hükümlere Göre Satışlar Kimlere Yapılır?

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olan, b) Tebligat için Türkiye'de adres gösteren, c) Gerçek kişilerce T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerce ise kimlik numarasını bildiren, ç) ilanda belirtilen geçici teminat miktarını yatıran, d) İşin gereğine göre defterdarlık veya malmüdürlüğünce tespit edilecek diğer belgeleri veren, e)
Sena Başçı 19 Ağustos 2017 Cumartesi 16:59
İhale & Teklif

Rekabet Ihlali Yapmaktan Nasıl Kaçınılabilir? Rekabet Hukuku Uyum Programı Nedir?

Rekabet ihlali yapmaktan kaçınmak, öncelikle rekabet ihlalinin ne olduğunun anlaşılması ve hangi uygulamaların piyasalardaki rekabeti bozacağı ve dolayısıyla bir ihlali oluşturabileceği bilincinin artırılması ile mümkün olabilir. Bu çerçevede hem teşebbüs yöneticilerine hem de çalışanlarına yönelik Rekabet Hukuku ile ilgili
Saadet Ercan 17 Ağustos 2017 Perşembe 23:43
İhale & Teklif

İhale Üzerime Kaldığı Halde Ihaleden Sonra Gerekli Koşulları Zamanında Ve Tam Olarak Yerine Getirmez...

Belirtilen zorunluluklara uyulmadığı takdirde ,protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmazsızın, ihale bozulur ve varsa geçici teminatı Hazineye gelir Üzerine ihale yapıldığı halde usulüne göre sözleşme yapmayan ya da sözleşme hükümlerini mücbir nedenler dışında yerine getirmeyen isteklilere ayrıca ihaleyi
Mertay Karakaş 17 Ağustos 2017 Perşembe 16:05
İhale & Teklif

Firma Temsilcisinin Ihaleye Katılması Zorunlu Mudur?

İhale oturumlarına firma temsilcilerinin katılması zorunlu değildir.
Emirhan Gürbüz 17 Ağustos 2017 Perşembe 11:43
İhale & Teklif

Faaliyette Bulunduğum Sektör Hakkında Diğer Ülkelerden Gelen Yeni Bir Talep/tekliften Nasıl Haberdar...

Yurtdışından İşbirliği Teklifleri Sistemimizin kullanışlı bir özelliği sayesinde Sisteme Internet üzerinden üye olan firmalarımızın sektörlerine uygun talep ve teklifler, ve otomatik olarak e posta adreslerine gönderilmektedir. Abonelik için lütfen http://isbirilan.tobb.org.tr/abone.php adresinden kaydınızı yapınız.
Dilan Gökçen 17 Ağustos 2017 Perşembe 11:21
İhale & Teklif

Satılan Menkul, Gayrimenkul Ve Araçlarda Ayrıca Bir Masraf-Vergi-Harç Ödeniyor Mu? Ödeniyor Ise Bunl...

Evet, ödeniyor. Bunlar; Gayrimenkul ise dairede 150 m2’ye kadar %1 KDV, %1 Tellaliye, %0 4,5 Damga Vergisi. 150 m2’den sonra KDV, %1 Tellaliye, %0 4,5 Damga Vergisi. Dükkan, tarla, arazi, arsa, fabrika vs. gayrimenkullerde ise %18 KDV, %1 Tellaliye, %0 4,5
Erkan Müftüoğlu 16 Ağustos 2017 Çarşamba 10:50
İhale & Teklif

Şikâyet Başvurum Ne Kadar Süre Içerisinde Sonuçlanır?

Rekabet Kurumuna usulüne uygun olarak yapılan başvurular en kısa sürede incelemeye alınmakta ve yapılan ilk inceleme neticesinde başvuru konusunun sayılı Kanun kapsamında olduğu anlaşılmışsa konuyla ilgili olarak önaraştırma açılmaktadır. Önaraştırma kararı sonrasında önaraştırma yapmakla görevlendirilen raportör(ler) 30 gün içinde
Özge Bayındır 15 Ağustos 2017 Salı 22:31
İhale & Teklif

Usta Öğretici Belgesi Ihalelerde Ustalık Belgesinden Üstün Belge Midir?

Okul Aile Birliği Yönetmeliği hükümleri gereği Ustalık,Usta Öğreticilik ve İşyeri Açma Belgesi (Kantin işletmeciliği dalında) birbirine eşit ve denk olup, Kantin ihalelerinde eşit satatüde değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu üç belge sırasıyla Kalfalık ve kurs bitirme belgelerinden ihalelerde öncelik hakkına sahiptir.
Aygül Özel 15 Ağustos 2017 Salı 14:20
İhale & Teklif

Kurum Idari Ve Mali Yönden Nasıl Denetlenmektedir?

4054 sayılı Kanun’un 20. maddesinde Rekabet Kurumunun idari ve mali özerkliğe sahip olduğu ifade edilmiştir. Bununla birlikte işlemleri bakımından Kurumu idari yönden Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, mali yönden de Sayıştayın denetimine tabidir.
Burak Sedef 14 Ağustos 2017 Pazartesi 21:15
İhale & Teklif

İki Satışta Da Mal Satılamazsa Ne Olur?

Gerçekleştirilen 1. ve 2. satışlarda istenen kıymet takdiri bedeli verecek alıcı çıkmaması halinde dosya satıştan düşer. Bu gayrimenkulün tekrar çıkabilmesi için alıcı veya vekilinin tekrar satış istemesi gereklidir.
Yeşim Elmalı 14 Ağustos 2017 Pazartesi 16:22
İhale & Teklif

Elektronik Ortamda Teklif Verebilmek Için Hangi Bankada Hesabım Olması Gerekiyor?

Elektronik ortamda satışı yapılacak mallara teklif verebilmek için projenin ilk aşamasında sadece Vakıfbank ta hesabı bulunan ve internet bankacılığı bulunan kişiler teklif verebilecektir.
Eray Sezer 12 Ağustos 2017 Cumartesi 13:14
İhale & Teklif

İhale Sonucunda Mala Ilişkin En Yüksek Teklif Veren Kişi Olmam Durumunda Ihale Bedelinin Haricinde T...

Cebri icra satışlarında kanundan doğan satışa mütevellit (KDV, Damga vergisi, Tescil ve Teslim Masrafları vb.) ödemeler icra dairesine ve memurluklarına başvurmak suretiyle ihale alıcısı tarafından yatırılması gerekmektedir.
Taylan Bıçak 12 Ağustos 2017 Cumartesi 07:59
İhale & Teklif

Rakip Teşebbüsler Arası Rekabeti Engelleyici Anlaşmalar Ne Demektir? Bu Anlaşmalara Nasıl Müdahale E...

Rekabeti engelleyici anlaşma, belirli mal veya hizmet piyasasında teşebbüslerin aralarında yaptıkları gizli veya açık anlaşmalarla rekabeti sınırlamalarını ifade eder. koşullarına uymasa bile tarafların kendilerini bağlı hissettikleri her türlü uzlaşma ya da uyuşma olarak da tanımlanabilen anlaşmanın sözlü ya da
Hatice Terzioğlu 11 Ağustos 2017 Cuma 19:48
İhale & Teklif

Satışa Konu Taşınmazın Fiili Durumuna ,imar Durumuna ,ödeme Yerlerine,teminat Ve Diğer Hususlarına I...

Taşınmaz Mal Satış şartnamesinde yer alır.
Kadir Kolcu 1 Ağustos 2017 Salı 12:03
İhale & Teklif

Kurumda Kaç Kişi Istihdam Edilmektedir? Bunlardan Kaçı Uzmandır?

Rekabet Kurumunun 20.01.2014 tarihi itibariyle kadro sayısı 351’dir. Toplamda 17 Mesleki Koordinatör, 28 Rekabet Başuzmanı, 54 Rekabet Uzmanı ve Rekabet Uzman Yardımcısı olmak üzere 149 meslek personeli bulunmaktadır.
Şeyma Kocatürk 1 Ağustos 2017 Salı 11:19
İhale & Teklif

Hâkim Durumda Olmak Yasak Mıdır?

Hayır. Hâkim durum 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesinin uygulanmasında başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Başka bir ifadeyle, bir teşebbüsün 4054 sayılı 6. maddesi bakımından herhangi bir yaptırımla karşılaşabilmesi için öncelikle hâkim durumda olduğunun tespitinin yapılması gerekmektedir. İkinci aşamada söz konusu hâkim
Tuğsan Keskin 31 Temmuz 2017 Pazartesi 21:48
İhale & Teklif

Otomatik Teklif Tutarım Fiziki Ihalede Dikkate Alınır Mı?

Otomatik teklif elektronik ortamdaki teklif süresince geçerlidir. Fiziki ortamdaki ihale elektronik ortamdaki son teklif miktarı üzerinden başlamaktadır. Elektronik teklif, tanımlanan otomatik teklifin üst limitine ulaşmaması halinde, fiziki ihalede otomatik teklif miktarı dikkate alınmaz. (Örnek: 10.000,00 TL. ihale
Kadir Öztürk 30 Temmuz 2017 Pazar 14:32
İhale & Teklif

Yasak Fiil Ve Davranışlar Ile Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Halinde Herhangi Bir Yaptırım Var Mıdır...

Üzerine ihale yapıldığı halde usulüne göre sözleşme yapmayanlar, Sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçenler, Mücbir sebepler taahhüdünü sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyenler, hakkında bir yıla kadar ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilecektir.
Serdar Sözbilir 27 Temmuz 2017 Perşembe 09:44
İhale & Teklif

Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler Nelerdir ?

2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışa çıkarılan taşınmazın pafta ,ada ve parsellenin belirtilmesi,banka yetkililerinin isim, unvan ve imzaları banka teyit yazısı ile her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin
Ömür Ekinci 26 Temmuz 2017 Çarşamba 12:45
İhale & Teklif

Faaliyetleri Bakımından Rekabet Kurumunun Uluslararası Muadilleri Hangi Kuruluşlardır?

Faaliyetleri bakımından Rekabet Kurumunun muadilleri olarak gelişmiş ülkelerin tamamında, gelişmekte olan ülkelerin ise çok büyük bir kısmında düzenleyici ve rekabet otoriteleri bulunmaktadır. Bunlar arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde Federal Ticaret Komisyonu ve Adalet Bakanlığı Antitröst Bölümü, Avrupa’da başta Avrupa Komisyonu
Hakan Yeni 26 Temmuz 2017 Çarşamba 11:08
İhale & Teklif

İl Dışından Pazarlık Usulü Ile Satışa Başvurmak Mümkün Müdür?

Pazarlık Usulü Satış Teklif Formu www.ivdb.gov.tr adresli Başkanlığımız internet sitesinden indirilerek fax yoluyla teklif verilebilir. (Güneşli Araç Satış Merkezi no: 0 212 651 78 76) 15 günlük sürenin bitiminde eğer verilen teklifler uygun görülürse en yüksek teklif veren teklif
Muhammet Demirci 24 Temmuz 2017 Pazartesi 15:28
İhale & Teklif

Pazarlığa Kalan Araçlarda Satış Prosedürü Nedir?

1 inci ve 2 nci satış sonrası satılamayan araçlar Pazarlık Usulü ile satılır. 2 nci satış tarihinden itibaren 15 süre ile satıştaki araç ile ilgili Pazarlık Usulü Satış Teklif Formu doldurulmak suretiyle teklifler alınır. 15 günlük sürenin bitiminde eğer
Taylan Bıçak 21 Temmuz 2017 Cuma 17:26
İhale & Teklif

İlgili Ürün Pazarı Ve Etkilenen Pazar Kavramları Ne Anlama Gelmektedir? Aralarındaki Ilişki Nedir?

İlgili ürün pazarı, tüketicinin gözünde fiyatları, kullanım amaçları ve nitelikleri bakımından birbiriyle değiştirilebilir veya ikame edilebilir olarak kabul edilen mal veya hizmetlerden oluşan pazar olarak tanımlanabilir. Etkilenen pazar ise birleşme veya devralmaların kontrolü kapsamında kullanılan bir kavramdır. Bu kapsamda etkilenen
Tuğsan Keskin 20 Temmuz 2017 Perşembe 13:51
İhale & Teklif

Firmalar Arasındaki Her Anlaşma 4054 Sayılı Kanun'da Yasaklanmış Mıdır?

4054 sayılı Kanun’da her anlaşma yasaklanmamıştır. Teşebbüsler arası bir anlaşmanın rekabet hukuku kapsamına girebilmesi için, piyasada rekabeti bozabilecek amaç etkiye sahip olması gerekir.
Burak Sedef 19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:39
İhale & Teklif

İhalelerde Uygulanan Ihale Usulü Nedir, Nasıldır?

İhalelerde açık teklif, kapalı teklif ve pazarlık usulü (sadece diplomatik amaçlı satışlarda) olmak üzere üç tür ihale usulü uygulanır. olarak uygulanan ihale usulü Açık teklif usulüdür.Her yıl Genel Bütçe Kanunu ile tespit edilecek tutarı ki bu tutar 2007
Kadir Öztürk 19 Temmuz 2017 Çarşamba 11:42
İhale & Teklif

Rekabet Kurumunda Staj Yapabilir Miyim?

Rekabet Kurumu tarafından her yıl üniversite öğrencilerine sömestre dönemi ve/veya yaz dönemi olmak üzere staj imkânı sağlanmaktadır. Staj yapmak adayların; hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde veya işletme mühendisliği ya da endüstri mühendisliği bölümlerinin herhangi
Salih Aksu 18 Temmuz 2017 Salı 17:46
İhale & Teklif

İhale Muhammen Bedelin Üzerine Çıkabilir Mi?

İhalelerin fiyatının ne derece yükseleceği ihaleye katılan kişi sayısına ve gayrimenkulün cazibesine göre değişiklik gösterebilir. Bazı ihalelere hiç kimse vermezken bazı ihalelerde çok sayıda katılımcı olabilir. Bu gibi durumlarda gayrimenkulün rant oranına bağlı olarak fiyat beklenmedik şekilde artabilir ve
Saadet Ercan 18 Temmuz 2017 Salı 17:00
İhale & Teklif

İhale Ilân Süreleri Ve Kuralları Nelerdir?

(4734/13.Mad) Bütün isteklilere tekliflerini hazırlayabilmeleri için yeterli süre tanımak suretiyle; a) Yaklaşık maliyeti 8 inci maddede yer alan eşik eşit veya bu değerleri aşan ihalelerden; 1) Açık ihale usulü ile yapılacak olanların ilânları, ihale tarihinden en az kırk gün
Sena Başçı 18 Temmuz 2017 Salı 16:55
İhale & Teklif

Geçici Teminat Mektubunu Ne Zaman Alabiliriz?

İhale komisyon kararı sonucunda 1. ve 2. olarak belirlenen firmaların geçici teminatları sözleşme imzalandığında, diğer isteklilerin teminatları ise komisyon sonrası verilmektedir.
Emirhan Gürbüz 18 Temmuz 2017 Salı 13:26
İhale & Teklif

İhale Bedeli Ödenmezse Ne Olur?

İhale ile satılan malın bedeli peşin veya verilen süre içinde ödenmemesi halinde, icra müdürü İcra ve İflas Kanunu’nun 118. 1. fıkrası gereğince ihaleyi kendiliğinden kaldırır. Verilen süre dolduktan sonra ihale bedeli ödenirse, icra müdürü yine de kaldırmakla yükümlüdür. İcra
Sena Başçı 17 Temmuz 2017 Pazartesi 18:11
İhale & Teklif

İhaleye Girmeden Önce Neler Yapılmalıdır?

İhaleye iştirak edilmeden önce özellikle ihale edilecek gayrimenkulün yerini tespit edip yerinde incelemek ve ilgili icra dairesine gidip icra incelemek ve ilgililerden gerekli bilgileri almak önemlidir. Daha sonra söz konusu gayrimenkulün bölgesindeki bir gayrimenkul danışmanından yardım alınmalı ve gayrimenkulün
Nazlı Demir 17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:38
İhale & Teklif

Elektronik Ortamda Vermiş Olduğum Tekliften Daha Yüksek Teklif Verilmesi Halinde Nasıl Haberdar Olur...

Elektronik ortamda vermiş olduğunuz tekliften daha yüksek teklif verilmesi halinde, isteğe bağlı olarak UYAP SMS sistemi ile tarafınıza bilgi gönderilmektedir. Ayrıca E Satış sayfasından da takip edilebilmektedir.
Sevgi Söylemez 15 Haziran 2017 Perşembe 16:29
İhale & Teklif

Açık Teklif Usulünde Ihale Nasıl Olur?

İlanda belirtilen bedel üzerinden bütün teklifler açık bir şekilde sıra ile alınır. En yüksek bedeli teklif edene geçici ihale
Saadet Ercan 15 Haziran 2017 Perşembe 13:05
İhale & Teklif

Satışı Yapılan Malın Ihalesi Üzerimde Kalması Halinde Bakiye Ihale Bedelini Nasıl Yatıracağım?

Bakiye ihale bedelinin yasal süresi içerisinde İcra Müdürlüğü veya Satış Memurlukları hesabına banka üzerinden yatırılması gerekmektedir.
Simge Anahtarcı 15 Haziran 2017 Perşembe 11:57
İhale & Teklif

Menfi Tespit Ve Muafiyet Ne Demektir? Farkı Nedir?

Menfi tespit, Rekabet Kurulunun, elindeki bilgiler doğrultusunda teşebbüsler arası bir anlaşmanın, alınan bir kararın, gerçekleştirilen bir eylemin ya da 4054 sayılı Kanun’un 4, 6 ve 7. maddelerini ihlal etmediği sonucuna varmasıdır. Kurul bu doğrultuda, ilgili teşebbüs ya da teşebbüs
Öznur Sözübir 15 Haziran 2017 Perşembe 05:52
İhale & Teklif

Geçici Teminat Miktarı Ne Kadardır?

Tahmini bedelin %3'ünden az olmamak üzere %30'una kadar geçici teminat alınabilir.Satışa konu taşınmazla ilgili tahmini satış bedeli üzerinden belirlenen teminat miktarı ilanda belirtilir.
Ayşe Akkurt 15 Haziran 2017 Perşembe 02:32
İhale & Teklif

Satış Ihalelerde Uygulanan Ihale Usulü Nedir, Nasıldır?

Satış ihalelerinde açık teklif, kapalı teklif usulü olmak üzere iki tür ihale usulü uygulanır. Genel olarak uygulanan ihale usulü teklif usulüdür. Her yıl Genel Bütçe Kanunu ile tespit edilecek tutarı ki bu tutar 2009 yılı için 10.000 000 TL
Yeşim Elmalı 13 Haziran 2017 Salı 07:40
İhale & Teklif

İhaleye Bizzat Katılmak Zorunda Mıyım?

Kendisinin bizzat katılacağı gibi ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmak üzere iadeli taahhütlü posta ile olabileceği gibi noterlikçe imzalanmış sözleşmesi ile temsilci de katılabilir. Bununla birlikte posta yapılan teklifler ilk ve son teklif olarak değerlendirilerek teklif veren kişinin son
Kadir Kolcu 13 Haziran 2017 Salı 06:04
İhale & Teklif

Ekap'ın Bulunduğumuz Ilde Şubesi Var Mı, Sadece Ankara Mı?

EKAP, internet üzerinden çalışan bir yazılımdır. Fiziki bir yeri yoktur. https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ internet adresinden doğrudan yada http://www.kik.gov.tr adresine girerek ana EKAP düğmesine basarak, elektronik ihale platformuna girebilirsiniz.
Ömür Ekinci 9 Haziran 2017 Cuma 13:18
İhale & Teklif

Türkiye'den Mal Almak Isteyen Veya Türk Firmalarıyla Işbirliği Yapmak Isteyen Yabancı Firmaların Tal...

Web tabanlı Yurtdışından İşbirliği Teklifleri Sistemimizden http://isbirilan.tobb.org.tr yararlanabilirsiniz. Burada yurtdışındaki çeşitli kanallardan Birliğimize gönderilen ithal ve ihraç talepleriyle işbirliği günlük duyurusu, sorgulanabilmesi, takibi ve dağıtımı yapılmaktadır. Aynı talep ve teklifler, Birliğimizin aylık bir yayını olan “Ekonomik Forum” Dergisi içindeki
Nuran Keske 9 Haziran 2017 Cuma 12:38
İhale & Teklif

Tobb'un Yurtdışından Işbirliği Teklifleri Sistemi'ne Teklif Verebilmek Için Abone Olmam Gerekli Mi.?...

Yurtdışından İşbirliği Teklifleri Sistemi’ne teklif verebilmek için abonelik söz konusu değildir. Ancak Sistemde sadece Türkiye’den mal almak isteyen veyahut firmalarıyla işbirliği yapmak isteyen yabancı firmaların talepleri/teklifleri duyurulmaktadır. Dolayısıyla, bu Sisteme teklif verebilmeniz için bir yabancı firmanın Türkiye’deki acentesi, distribütörü,
Aylin Serttaş 8 Haziran 2017 Perşembe 23:25
İhale & Teklif

Ihale Üzerinde Kalan Mükellef Ne Yapmalıdır?

Kesinleşen ihale kararı kendisine tebliğ eden mükellef 15 gün içerisinde taşınmaz malın satış bedelini idareye yatırarak tapu kayıtlarında taşınmazın (tapusunu) alabilir.
Mertay Karakaş 8 Haziran 2017 Perşembe 13:02
İhale & Teklif

Rekabet Kurumunun Kanuni Dayanağı Nedir?

1997 yılında faaliyete başlayan Rekabet Kurumunun kanuni dayanağı, 1994 yılında kabul edilen 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’dur. 4054 Kanun’un temel amacı; kartellerin ve teşebbüsler arası anlaşma, uyumlu eylem veya teşebbüs birliği karar ve eylemleri yoluyla ortaya çıkacak diğer
Mutlu Atukeren 6 Haziran 2017 Salı 15:19
İhale & Teklif

Ekap Ile Kik'in Arasındaki Bağlantı Nedir ?

KİK (KAMU İHALE KURUMU), adından da anlaşılacağı üzere bir kamu kuruluşudur. EKAP ise, bu kurum tarafından, kamu ihalelerinin internet yapılmasına imkan veren bir yazılımdır
Tuğberk Turna 6 Haziran 2017 Salı 01:36
İhale & Teklif