+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları İflas

İflas Erteleme Süresi Ne Kadardır?

İflasın ertelenmesi süresi en çok bir yıl olabilir. Ancak, bu süre, kayyımın vereceği rapor dikkate alınarak mahkemece uygun görülecek ile uzatılabilir; ancak, uzatma süreleri toplam dört yılı geçemez.
Saliha Toprak 17 Ağustos 2017 Perşembe 11:52
İflas

Şirket Aleyhine Icra Takibi Yapılabilir Mi ?

Mahkemece tedbir kararının verildiği tarihten itibaren şirket aleyhine hiç bir icra takibi yapılamaz. Yapılmış takipler tedbir kararının verildiği tarih dururlar.
Yeşim Elmalı 12 Ağustos 2017 Cumartesi 15:21
İflas

İflas Erteleme Kararı Alan Borçlu Şirketin Muhafaza Altına Alınan Mahcuzları Talep Etme Hakkı Var Mı...

Mahcuz mal muhafaza altına alınmışsa mahkeme, işletmenin çalışması ve şirketin kurtarılması için gerekli gördüğü takdirde ve kayda değer bir kaybına da neden olmayacaksa, bu mahcuz malın işletme içinde kullanılabilmesine karar verebilir. Borçlu şirketin ihtiyacı olan muhafaza altındaki hammadde ve yarı
Cemalettin Aydıngöz 19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:23
İflas

İflasın Ertelenmesi Nedir?

Bir sermaye şirketini veya kooperatifi idare ve temsil ile görevlendirilmiş kimseler veya bir alacaklı idare ve temsil ettikleri veya olduğu şirket veya kooperatifin borçlarının aktifinden (mal varlığından) fazla olduğunu yetkili ticaret mahkemesine bildirmekle beraber şirket veya kooperatifin mali durumunun
Ömer Efegil 18 Temmuz 2017 Salı 14:55
İflas

İflas Erteleme Isteyen Firmalar Ne Yapmalıdır?

Firmalar, iflas erteleme talebinde bulunarak, bu talebin kabul edilmesi durumunda vakit kazanmakta ve firmanın mali durumunu düzeltmek açısından fırsat Bu bakımdan şirketlerimizin ve ekonomimizin büyük sıkıntılara düşmemesi ve ekonominin canlı tutulması bakımından iflas erteleme oldukça önemli bir müessesedir. Firmalar
Serkan Aydın 18 Temmuz 2017 Salı 12:41
İflas

İflas Erteleme Kararının Alacak Ferilerine Etkisi Nedir ?

İflas erteleme kararının alacakları muaccel kılmak ya da faiz işlemesini durdurmak gibi bir etkisi yoktur. Keza iflas ertelemesi kararının zammı ve cezai şarta da etkisi yoktur. Faiz, gecikme zammı ve cezai şart işlemeye devam eder.
Fehmi Yılmaz 3 Haziran 2017 Cumartesi 14:22
İflas

İflasın Ertelenmesi Talebinde Bulunan Davacı Aleyhine Neler Yapılabilir ?

İflasın Ertelenmesi Talebinde bulunan davacı aleyhine davayı takip edebilmek için davaya müdahele harcı adı verilen harcın yatırılmasıyla birlikte müdahil şirketin mali durumunun bilirkişiler ve kayyımlar tarafından sunulan raporlarla birlikte takip olunması gerekmektedir.
Mutlu Atukeren 3 Haziran 2017 Cumartesi 13:58
İflas

Sadece Ekonomik Sıkıntı Yada Kısa Vadeli Ekonomik Sıkıntılarda Iflasın Ertelenmesi Yoluna Müracaat O...

Ekonomik sıkıntılardan kaynaklı olarak, iflasın ertelenmesi müracaatı yapılamaz. Mutlaka rayiç değer bilançosunun borca batık olması gerekmektedir. Varlıkların, alacakların ve rayiç değerleri esas alınarak bir bilanço düzenlenir. Bu bilançoda varlıklar satılabilir değerler (rayiç değerler), alacaklar tahsil edilebilir değerler ve borçlar
Orhan Kılıç 30 Mayıs 2017 Salı 16:42
İflas

İflas Erteleme Nedir ?

İflas erteleme, borca batık durumda olan bir sermaye şirketi veya kooperatifin ticaret mahkemesince iflasının belli koşulların varlığı durumunda ertelenmesi şirkete mali durumunu düzeltmek için son bir süre verilmesidir. İflas erteleme, şirketlerin yaşadıkları ekonomik sıkıntılar nedeniyle, "iflaslarının ilan edilmesi" öncesinde baş
Sena Başçı 24 Mayıs 2017 Çarşamba 17:11
İflas

İşçi Alacaklarının Tahsili Mümkün Müdür ?

– İşçilerin, iş ilişkisine dayanan ve iflasın açılmasından önceki bir yıl içinde tahakkuk etmiş ihbar ve kıdem tazminatları dahil ile iflas nedeniyle iş ilişkisinin sona ermesi üzerine hak etmiş oldukları ihbar ve kıdem tazminatları, – İşverenlerin, işçiler için yardım sandıkları
Hakan Yeni 22 Mayıs 2017 Pazartesi 10:41
İflas