+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları İç Denetim

İç Denetimin Yetkileri Nelerdir?

İç denetim, iç denetçilerin bağımsızlığını, tarafsızlığını ve görevinin gereğini yapmasını destekleyecek yetkilere sahiptir. İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmelikte bu hususlar ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. İç denetçi, gerek risk değerlemesi yaparken gerekse denetim faaliyetini icra ederken yolsuzluk ihtimallerini hesaba katar
Birkan Satı 19 Ağustos 2017 Cumartesi 12:55
İç Denetim

Uluslararası Iç Denetim Standartlarının Amaçları Nelerdir?

Standartların amaçları şunlardır: •İç denetim uygulamasını olması gerektiği gibi temsil eden temel ilkeleri tanımlamak. •Katma değerli iç denetim faaliyetlerini teşvik etmeye hayata geçirmeye yönelik bir çerçeve sağlamak. •İç denetim performansının değerlendirilmesine uygun bir zemin oluşturmak. •Gelişmiş kurumsal süreç ve faaliyetleri canlandırmak.
Sevinç Gözüpek 18 Ağustos 2017 Cuma 18:21
İç Denetim

Hile Ve Yolsuzlukla Mücadelede Iç Denetimin Rolü Nedir?

İç Denetçiler, kurumların hile ve yolsuzlukla mücadele sürecinde önemli bir rol üstlenirler. Yönetimden bağımsız olan 'iç denetçiler', kurumların hile yolsuzluğa açık alanlarını tespit ederek, bu alanlardaki riski azaltmaya yönelik iç kontrol sistemlerinin etkinliğini değerlendirerek, etik değerlerin savunuculuğunu yaparak ve
Merve Temel 18 Ağustos 2017 Cuma 14:12
İç Denetim

İç Denetimin Yararları Nelerdir?

1.Mali bilgilerin ve raporların güvenilirliği dâhil olmak üzere güvenilir bilgi sağlama ihtiyacı karşılanır, iç denetim etkinliği bir anlamda iç sisteminin etkinliği ile direkt olarak ilişkilidir. İşletmede etkin bir iç kontrol ortamı mevcutsa iç denetimde de etkinlik yüksek olacaktır. Sonuç
Aylin Serttaş 15 Ağustos 2017 Salı 15:00
İç Denetim

Bağımsız Denetim Ve Iç Kontrol Ilişkisi Nedir?

Bağımsız denetçinin, işletmenin iç kontrol sistemini kavraması gerekir. Bağımsız denetçi, muhtemel önemli yanlışlık türlerini belirleme, önemli yanlışlık riskini etkileyen gözden geçirme ve ilave bağımsız Denetim tekniklerinin zamanlama, kapsam ve yapısını tasarlama süreçlerinde iç kontrol sistemine dair edindiği bilgilerden yararlanır. İç
Can Kuzey Birdal 15 Ağustos 2017 Salı 14:05
İç Denetim

İç Denetimi Kim Denetler?

İç Denetim yöneticisi, İç Denetim faaliyetinin etik kurallara ve uluslararası standartlara uygun yapılmasını bir kalite güvence ve geliştirme programı her yıl yapılacak iç değerlendirmeler ve beş yılda bir yapılacak bağımsız dış değerlendirmeler ile sağlamalıdır.
Kaan Tekiner 3 Ağustos 2017 Perşembe 11:00
İç Denetim

Kamu Iç Kontrol Standartları Tebliği Nedir?

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 26.12.2007 tarih 26738 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve Kamu İç Kontrol Standartlarını içeren Tebliğ’dir.
Fehmi Yılmaz 1 Ağustos 2017 Salı 20:24
İç Denetim

Yaklaşık 3 Yıldır Bağımsız Denetim Alanında Çalışıyorum. Yapmış Olduğum Çalışma Iç Denetim Tecrübesi...

Konuyla ilgili IIA düzenlemesi aşağıda yer almaktadır. "CIA adayları 24 aylık iç denetim veya muadil bir alan tecrübesine sahip Muadil alan tecrübesi; dış denetim, kalite güvence denetimi, uygunluk denetimi de dahil olmak üzere denetim/değerlendirme faaliyetlerine ilişkin tecrübeyi ifade eder."
Çağla Akçay 1 Ağustos 2017 Salı 17:15
İç Denetim

Finansal Güvence Faaliyeti Iç Denetim Faaliyetine Muadil Alan Tecrübesi Yerine Geçer Mi?

Finansal güvence faaliyeti iç denetim faaliyetine muadil alan kapsamında değerlendirilebilmektedir.
İlke Atasever 1 Ağustos 2017 Salı 08:48
İç Denetim

İç Kontrollerin Temel Ilkeleri Nelerdir?

•İç kontrol faaliyetleri yönetim sorumluluğu çerçevesinde yürütülür. •İç kontrol faaliyet ve düzenlemelerinde öncelikle riskli alanlar dikkate alınır. •İç kontrole ilişkin sorumluluk, sürecinde yer alan bütün görevlileri kapsar. •İç kontrol mali ve mali olmayan tüm işlemleri kapsar. •İç kontrol sistemi yılda en az bir
Ece Eski 31 Temmuz 2017 Pazartesi 19:58
İç Denetim

İç Denetim Faaliyeti Için Gerekli Kadro Nasıl Oluşturulur?

İç Denetim faaliyeti, şirket bünyesinde tam kadro bir iç denetim birimi oluşturarak veya faaliyetin tamamen dışarıdan yürütülmesi şeklinde dış kullanarak ya da, bu iki yöntemin bileşimi (eş kaynak) ile gerçekleştirilebilir. İç Denetim faaliyetinin dışarıdan yürütülmesi durumunda, faaliyetin koordinasyonu ve
Semra Öz 28 Temmuz 2017 Cuma 16:50
İç Denetim

İç Denetim Sonuçları Nasıl Raporlanır, Yöneticilerin Nasıl Karşılık Vermesi Beklenir?

İç Denetim raporları ile Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi ve üst düzey yönetime işletmenin iç kontrol sisteminin etkinliği ve yerindeliği bilgi, görüş ve öneriler sunulur. Raporlar aracılığıyla işletme yönetimi, risk yönetimi, kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerinin kalitesi ve güvencesine ilişkin
Birkan Satı 28 Temmuz 2017 Cuma 12:05
İç Denetim

İç Kontrol Personeli Ve Risk Yönetimi Personelinin Faaliyet Izni Alınması Sonrasında Göreve Başlatıl...

Kurumumuza yapılacak faaliyet izni başvurularında başvuru tarihi itibariyle iç kontrol ve risk yönetimi birimlerinin oluşturulmuş, bu birimlerde çalışacak personel personelin görev tanımlarının, yetki ve sorumluluklarının belirlenmiş olması gerekmektedir.
Müşerref Koç 28 Temmuz 2017 Cuma 09:21
İç Denetim

İç Denetim Raporunun Gözden Geçirilmesi, Dağıtımı Ve Izleme Nasıl Olmalıdır?

Rapor dağıtımında aşağıdaki kademeler esas alınmalıdır; •İç denetim faaliyetlerinin raporlandığı üst yönetim • Raporu cevaplaması gereken kişi veya kişiler •Faaliyetleri gözden geçirmeden kişiler •Düzeltici faaliyetleri yapacak kişiler İç Denetçiler, raporlanan denetim bulgularına istinaden uygun işlemlerin yapıldığından emin olmak için denetim sonuçlarını izlemelidirler. İç Denetçiler,
Mehmet Özdil 15 Haziran 2017 Perşembe 16:47
İç Denetim

Şirketlerde Iç Denetim Faaliyetinin Yürütülmesinde Başarı Faktörleri Nelerdir?

1.Uluslararası iç denetim standartları ile uyumlu, şirketin Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulunca onaylanmış, iç denetim faaliyetinin amaç, yetki ve belirleyen iç denetim yönetmeliği bulunmalıdır. Söz konusu yönetmelik sürekli gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir. Aynı durum Denetim Komitesi Yönetmeliği için de
Simge Erkoğlu 14 Haziran 2017 Çarşamba 14:51
İç Denetim

Yüksek Lisans Mezunlarının Denetim Tecrübesi Kriterine Ilişkin Durumu Nedir ?

Yüksek lisans diploması 1 yıllık iç denetim tecrübesine eş değer sayılmaktadır.
Salih Atacı 12 Haziran 2017 Pazartesi 19:18
İç Denetim

İç Denetimin Gerekliliği Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

İç denetim sisteminin kurulma gerekliliği yönetim ve denetim komitesinin ihtiyacından kaynaklanabileceği gibi işlemlerin yoğunluğu, faaliyetlerin karmaşıklığı, işletmenin büyüklüğü, finansal yanı sıra nakit, likit işlemlerinin sıklığı, yasa ve düzenleyici işlemlerin gerekliliği, ilgili otoritelerin talebi, organizasyonlarla ilintili diğer kurumların yazılı belgelendirme
Şafak Serez 11 Haziran 2017 Pazar 13:40
İç Denetim

İç Denetim Ne Yapar?

İç denetim, risk yönetimi, yönetişim ve iç kontrol süreçlerine yönelik denetim ve danışmanlık faaliyetleri yürütür.
Erol Ekin 10 Haziran 2017 Cumartesi 13:32
İç Denetim

İç Denetçilerin Nitelikleri Nelerdir?

İç denetçi "mesleki yeterliliğe" sahiptir. Kamu İdarelerine İç Denetçi olarak atananlara atandıkları tarihten itibaren 3 yılda bir derecelendirilecek olan Denetçi Sertifikası verilir. Kamu iç denetçi sertifikası; kıdem sırası ve kadro şartları yanında iç denetçinin yeterliliği, mesleki bilgi birikimi ve temsil
Sevcan Karaduman 9 Haziran 2017 Cuma 18:00
İç Denetim

Muhasebe Ve Finans Müdürlerinin 2 Yıllık Iç Denetim Tecrübesi Kriteri Konusundaki Durumu Nedir?

Muhasebe ve finans alanındaki tecrübe 1 seneye sayılmaktadır ve kalan bir sene için denetim tecrübesi aramaktadır.
Uğurcan Altay 9 Haziran 2017 Cuma 12:29
İç Denetim

Cıa Sınavına Gireceğim Fakat Aynı Zamanda Bir Üniversitede Kayıtlı Öğrenciyim. Bu Durumda Öğrenci In...

CIA Başvurunuzu öğrenci olarak yapmanız ve başvurunuza kayıtlı olduğunuz üniversiteden alacağınız yeni tarihli bir “tam zamanlı öğrenci durum belgesi” suretiyle indirimden faydalanabilirsiniz.
Tevfik Ataberk 9 Haziran 2017 Cuma 12:17
İç Denetim

Cıa Sınavına Girmek Için Denetim Tecrübesi Gerekiyor Mu? Denetim Tecrübesi Kriterini Cıa Sınavına Gi...

CIA sınavına girmek için denetim tecrübesi koşulu söz konusu değildir. Üniversite öğrencileri dahi CIA sınavına girebilirler. Denetim tecrübesi gibi sınavda başarılı olmanın ardından CIA sertifikasının talebi aşamasında tevsik edilmesi talep edilmektedir.
Kadir Kolcu 8 Haziran 2017 Perşembe 14:23
İç Denetim

Iç Denetimin Kapsamı Nedir?

İç Denetim yalnızca mali işlemleri değil, Kurumun bütün faaliyet, işlem ve süreçlerini kapsar. İç Denetim, yönetim fonksiyonlarını icra etmez. İç kontrol kurmak ve işletmek yönetimin sorumluluğudur.
Semra Öz 8 Haziran 2017 Perşembe 09:59
İç Denetim

İç Kontrolün Amaçları Nelerdir?

•İşletmelerin varlıklarını korumak •Muhasebe bilgilerinin doğruluk ve güvenirliğini sağlamak •Faaliyetlerin verimliliğini ve politikaların uygunluğunu sağlamak •Kaynakların ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak •Yönetim tarafından hedeflere ve amaçlara ulaşılmasını sağlamak.
Müşerref Koç 7 Haziran 2017 Çarşamba 15:22
İç Denetim

İç Denetim Planı Nasıl Oluşturulur, Neleri Kapsar?

İç denetim planı, planı gerçekleştirmek için gereken insan kaynağı ve bütçeyi de içermelidir. Aynı zamanda, iç denetim planı yıl öngörülemeyen durumlara da cevap verebilecek esnekliğe sahip olmalıdır. Koordinasyonu sağlamak açısından, iç denetim planı geliştirilirken, bağımsız denetçilerin de görüşü alınmalı ve
Ayşe Akkurt 6 Haziran 2017 Salı 18:31
İç Denetim

İç Denetçilerin Sorumlulukları Nelerdir?

Günümüzde yolsuzlukların ortaya çıkarılmasında, hem şirket yönetimlerinin ve iç denetçilerin hem de dış denetçilerin sorumlulukları eskiye göre artmıştır. Bu sorumluluk, öncelikle işletme yönetimi ve iç denetçilerindir. Özellikle yönetimin karıştığı yolsuzlukları ortaya çıkarmak bakımından iç denetçilerin ve bunların bağlı olduğu
Duygu Peksever 6 Haziran 2017 Salı 06:42
İç Denetim

İç Kontrol Sistemi Süreci Nasıl Işler?

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak
Nazlı Demir 5 Haziran 2017 Pazartesi 18:25
İç Denetim

Uluslararası Iç Denetim Standartları Nelerdir?

Standartlar yapısı, Nitelik Standartları ve Performans Standartları şeklinde ikiye ayrılmıştır. Nitelik Standartları, iç denetim faaliyetlerini yürüten kurumların ve kişilerin yöneliktir. Performans Standartları iç denetimin tabiatını açıklar ve bu hizmetlerin performansını değerlendirmekte kullanılan kalite kıstaslarını sağlar. Nitelik ve Performans Standartları
Erol Ekin 4 Haziran 2017 Pazar 14:31
İç Denetim

İç Denetim Mesleki Sertifikasyonları Hangileridir?

Dünya genelinde Uluslararası İç Denetim Enstitüsü (IIA) tarafından verilen sertifikalar standart eğitimlerden sonra verilen "eğitim sertifikaları" olmayıp uluslararası alanda unvan sertifikalarıdır. Burada söz konusu olan, eğitim, tecrübe, karakter, sınavda başarı gibi şartlar yerine getirildikten sonra ispatlanan yetkinliğin unvan olarak ismin
Aysen Mert 2 Haziran 2017 Cuma 20:18
İç Denetim

İç Kontrollerle Ilgili Kısıtlar Nelerdir?

•İşletme yöneticilerinin karar verme sırasındaki yargıları yanlış olabilir veya tüm çalışanlar basit hata ve yanlışlıklar yapabilirler. •İki veya daha fazla aralarında gizlice anlaşarak kontrolleri etkisiz kılabilirler. •Yönetimin iç kontrolleri etkisiz kılabilme yeteneği her zaman mevcuttur. •İç kontrollerin tasarımının maliyeti; işletmelerde zayıf ve
Şafak Serez 31 Mayıs 2017 Çarşamba 06:29
İç Denetim

İç Denetim Kuruma Nasıl Değer Katar?

İç denetim, organizasyon tarafından oluşturulan iç kontrol sisteminin yeterliliği ve verimliliğini, incelemek ve değerlendirmek suretiyle organizasyona değer katar. İç risklerin yönetilmesinde, kontrolünde ve kurumsal yönetim etkinliğinin artırılmasında sistemli ve disiplinli bir yaklaşım sağlayarak organizasyon hedeflerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olur.
Sevda Artuk 26 Mayıs 2017 Cuma 09:31
İç Denetim

İç Denetim Raporunu Kime Sunar?

İç kontrol sisteminin sahibi üst yönetim olduğuna göre, kurduğu sistemin testinin sonuçlarını görmek isteyecek makam da yine üst yönetim Denetim raporu, üst yönetime sunulur, üst yönetim tarafından raporda belirtilen hususların gereği için ilgili birimlere iletilir.
Sevcan Karaduman 25 Mayıs 2017 Perşembe 15:38
İç Denetim

İç Kontrol Ne Değildir?

•İç kontrol, bir İç Denetim faaliyeti değildir. •İç kontrol, ön mali kontrol değildir. •İç kontrol, yazılı prosedürler ile başlamaz. İç kontrol, bir iç kontrol ortamıyla başlar. •İç kontrol, kurumların mali hizmetlerini yürüten birimler tarafından yapılması gereken bir iş olmamakla beraber, iç Denetçiler
Orhan Kılıç 25 Mayıs 2017 Perşembe 15:13
İç Denetim

Cıa Sınavı Için Online Başvuru Yaptım. Postayla Hangi Belgeleri Göndermem Gerekiyor?

Internet sayfamızdan temin edebileceğiniz deneyim doğrulama ve karakter referans formlarının yanı sıra diploma veya çıkış belgesi ile kimlik fotokopisi
Birkan Satı 24 Mayıs 2017 Çarşamba 22:21
İç Denetim

İç Denetim Ve Denetim Komitesi Arasındaki Ilişki Nedir?

ABD ve Avrupa'da ortaya çıkan muhasebe skandalları bağımsız denetimi sorgulanabilir hale getirmiştir. Bundan dolayı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yeni gereksinimler doğrultusunda düzenlemelere gitmiştir. Bu kapsamda Türkiye'de hisse senetleri borsada işlem gören ortaklıklar "denetimden sorumlu komiteler" (DK) kurmak zorundadır. Denetim
Hüseyin Mert 24 Mayıs 2017 Çarşamba 14:09
İç Denetim

İç Denetim Rapor Formatı Nasıl Olmalıdır?

İç Denetim raporlarının belirli bir standart formda olması beklenemez. Ancak Uluslararası İç Denetim Mesleki Uygulama Standartlarında ifade edilen asgari ve önerilerin raporda yer alması beklenir. Rapor formatının bağlı olduğu unsurlar aşağıdaki gibi sıralanabilir; •Denetim tipi •Denetim sonuçları •Yönetimin ihtiyaçları •Firmanın doğası ve örgütlenmesinin
Ömür Ekinci 17 Mayıs 2017 Çarşamba 00:29
İç Denetim

İç Denetim Nedir?

İç Denetim, bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık İç Denetim, kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım
Sevcan Karaduman 16 Mayıs 2017 Salı 09:38
İç Denetim