+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Had ve Miktarlar

İyi Çalışmalar Oto Lastik Tamiri Ile Uğraşan Mükellef Genelde Küçük Miktarlarda Iş Yaptığını Söyleme...

3100 Sayılı KDV Mükelleflerinin ÖKCHK (YAZAR KASA)Kullanım kanununa göre,Nihai tüketicilere mal ve hizmet satan tüm mükellefler yazar kasa kullanmak yılı için 600 YTL ve üzerindeki satışlar için fatura düzenlenmesi gerekir.
Özge Bayındır 22 Nisan 2017 Cumartesi 04:47
Had ve Miktarlar

Kurulmuş Olan Ltd.ve Aş.lerde Sermayenin Yeni Açıklanan Asgari Tutarlara Yükseltilmesi Söz Konusu Mu...

6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 272 ve 507 nci maddelerinde anonim ve limited şirketler için öngörülen asgari esas sermaye artırılmasına ilişkin ekli Karara göre (2001/3500 19.01.2002 Sayı:24645) Anonim şirketler için beşmilyar Türk Lirası olarak öngörülen asgari esas sermaye
Ömer Efegil 21 Nisan 2017 Cuma 12:44
Had ve Miktarlar

Merhaba! Kıdem Tazminatlarındaki Tavan Uygulamasını Soracağım.bilindiği Gibi Normalde Kıdem Tazminat...

Kıdem tazminatı hesaplanırken öncelikle işçinin bir günlük giydirilmiş brüt kazancı bulunur. 193 sayılı GVK nun gelir vergisinden müstesna tazminat yardımları düzenleyen 25. maddesinin 7. bendinde ; " 1475 ve 854 sayılı kanunlara göre ödenmesi gereken kıdem tazminatlarının tamamı ile
Mertay Karakaş 17 Nisan 2017 Pazartesi 00:39
Had ve Miktarlar

Eczanelerde Son Aylarda Kurum Iskontosu Uygulaması Başladı. Bu Iskonto Miktarlarını Ilaç Depoları Fa...

Tekdüzen muhasebe sisteminde alış ve satış iskontolarına ilişkin hesapların açıklamalarına bakınız.
Sevilay Kızıl 16 Nisan 2017 Pazar 20:48
Had ve Miktarlar

Sayın Hocam ; Bir Konu Hakkında Görüşlerinize Ihtiyacımız Hasıl Olmuştur. Yemekte Kullanılan Içkiler...

İşle ilgili bir satış, tanıtım, müşteri ilişkisi v.b. çerçevede ve makul miktarlarda yapılmış bir alkollü içki harcamasının GVK'nun 40/1'nci uyarınca gider olarak indirimi mümkündür.
Sevda Artuk 9 Nisan 2017 Pazar 00:51
Had ve Miktarlar

Kolay Gelsin,benim Sorum Şudur. Leasing Yolu Ile Alınan Fabrika Binası Için Ödenen Leasing Ft Larınd...

KDV Kanununa göre İade hakkı doğuran işlemler için düzenlenecek Yüklenilen KDV listesinin tanziminde , iade alınacak aya ilişkin üretilen maliyetlerinin hesaplanması yapılacaktır.Yapılan hesaplamada İhraç olunan miktarlar ile yurt içinde satılan miktarlar mukayesesi yapılması gerekir.İhraç olunan ürüne isabet eden KDV'nin
Batuhan Aydın 6 Nisan 2017 Perşembe 07:32
Had ve Miktarlar

Merhaba, Cevabınız Için Şimdiden Teşekkürler, Bildiğiniz Gibi Terzilerin, Vergi Mükelleflerine Düzen...

Terzilerin düzenlemiş olduğu fatura fason faturası olmayıp bir hizmet satış faturasıdır. Dolayısıyla KDV tevkifatına tabi olmadığı kanaatindeyiz.
Hümeyra Sevinç 5 Nisan 2017 Çarşamba 06:08
Had ve Miktarlar

Şirket Kuruluşu Sırasında Yapılan Noter Masrafları Ve Ticaret Sicil Harcı V.s.kırtasiye Giderleri Ku...

V.U.K. 282. Maddesinde kuruluş ve örgütlenme giderleri ilk tesis ve taazzuv giderleri olarak tanımlanmıştır. Söz konusu maddelerinde kuruluş ve kurumlar tarafından mukayyet değerleri (kayıtlı değerleri) ile aktifleştirilebileceği ve bu değerin kuruluş ve örgütlenme giderlerinden fazla olamayacağı hüküm altına alınmıştır.
Ece Eski 3 Nisan 2017 Pazartesi 23:07
Had ve Miktarlar

2004 Yılı Asgari Ücret Tarifesinin Notlar Kısmının 15.maddesinde " 2004 Yılında Ilk Defa Gerçek Usul...

Basit usulden gerçek usule geçen veya gerçek usulde mükellef olarak işe başlayanlar kasdedilmektedir. Tarifedeki ücretler aylık olup ücretler KDV hariç
Birgül Sezen 29 Mart 2017 Çarşamba 17:53
Had ve Miktarlar

İyi Seneler Diliyorum Benim Sorum Kırmızı Et Sektöründe Faaliyet Gösteren Bir Firmada Çalışıyorum.20...

VUK 388 no.lu Genel Tebliğini okumanızı öneriyorum, ayrıca sitemizdeki 2009 yılı vergi hadleri ve miktarları başlıklı kısmı okursanız daha bilgi sahibi olursunuz. Fatura kullanma mecburiyeti 670 TL olarak uygulanacaktır.
Boran Erdil 25 Mart 2017 Cumartesi 22:45
Had ve Miktarlar

Tevsiki Zaruri Olmayan Kayıtlar Madde 228 - Aşağıdaki Giderler Için Ispat Edici Kağıt Aranmaz: 1. Ör...

GVK'nun 40/1'nci maddesinde parantez içi hükme ve 74'ncü maddeye (GMSİ %25 götürü gider) bakınız.
Eda Tosun 23 Mart 2017 Perşembe 08:26
Had ve Miktarlar

Plastik Ambalaj Üretimi Ile Iştigal Eden Firmaya Kesılen Vergi/ceza Ihbarnamesinde,71-353/ V.u.k.' N...

İrsaliyede yazılacak bilgilerden en önemlilerden biri de emtianın miktarının herkesçe bilinen ve kabul edilmiş bir ölçü olması gereğidir. Sandık kutu, koli, kasa gibi kesin bir ölçüyü göstermeyen miktarların kabul edilmesinin mümkün olmadığını düşünüyoruz.
Esma Çiftçi 20 Mart 2017 Pazartesi 02:45
Had ve Miktarlar

İyi Çalışmalar .. Sorum Kıdem Tazminatıyla Ilgili Olacak. En Son Brüt Ücreti 3.000,00 Ytl Olan Bir K...

Sayın Meslek Mensubu Kıdem Tazminatı son ücret üzerinden çalışmış olunan her tam yıl için bir aylık ücret olarak hesaplanır. 4857 ve sayılı Kanunlara göre ödenmesi gereken kıdem tazminatlarının tamamı ile 5953 sayılı kanuna göre ödenen kıdem tazminatlarının hizmet erbabının 24 aylığı
Birgül Sezen 7 Mart 2017 Salı 17:29
Had ve Miktarlar

Kartal Kadıköy Hattı Metro Inşaatı Için Segman Üretimi Yapmaktayız.segman Üretimi Için Mühendislerle...

Fire ve zaiyatlarla ilgili İTO web sayfasında bulunmayan mallar için ticaret odasından yazılı olarak başvurarak fire miktarını talep edebilirsiniz.
Çağatay Gürcü 19 Şubat 2017 Pazar 19:47
Had ve Miktarlar

2002 Yılı Için Belirlenen Limited Şirketler Için 5 Milyar Anonim Şirketler Için 50 Milyar Asgari Ser...

6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 272 ve 507 nci maddelerinde anonim ve limited şirketler için öngörülen asgari esas sermaye artırılmasına ilişkin ekli Karara göre (2001/3500 19.01.2002 Sayı:24645) Anonim şirketler için beşmilyar Türk Lirası olarak öngörülen asgari esas sermaye
Tuğba Saatçi 7 Şubat 2017 Salı 08:04
Had ve Miktarlar

Mükellefimiz Özel Bir Kolejin Öğrenci Servisi Taşımacılığı Ile Iştigal Etmektedir.faaliyeti Eğitim D...

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinde; Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya yapılması, Malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarlarla sınırlı
Aylin Serttaş 4 Şubat 2017 Cumartesi 02:34
Had ve Miktarlar

İyi Günler Diliyorum Ustadım.soracağım Soru Da Yardımcı Olursanız Sevinirim. 5811 Sayılı Kanun Ile Y...

5811 Sayılı Yasanın 1 Nolu Tebliğinde bahsettiğiniz konuyla ilgili sadece yurt dışında sahip olunan varlıkların kayıtlara intikali bölümünde tasfiye sermayeye ilave edilen değerin vergilendirilmeyeceğinden bahsedilmiştir. Türkiye'de sahip olunan varlıkların kayıtlara intikalinden dolayı artırılan sermaye için tasfiye halinde vergilendirme yapılmayacağına
Kadir Kolcu 1 Şubat 2017 Çarşamba 04:08
Had ve Miktarlar

İyi Günler; Benim Sorum Alt Taşeronumuza Ödediğimiz Avanslarla Ilgili Biliyoruzki 8.000 Ytl Ve Üzeri...

Ödeme periyodlarını kasıtlı olarak 8.000 YTL’den düşük yaparak kayıt dışına aktarmak gibi bir amaç olmaması durumunda, bu tutarın altında hakedişlerin banka kanalından yapılması zorunluluğu bulunmamaktadır.
Ömür Ekinci 29 Ocak 2017 Pazar 13:01
Had ve Miktarlar

Slm.basit Usulde Mükellef Bir Kimse Sonradan Şirket Ortağı Ve Yönetim Kurulu Başkanı Oluyor.bu Kişi ...

Basit usule tabi olabilmek için, GVK’nun 47/3’ncü maddesi uyarınca, ticari, zirai veya mesleki faaliyetler dolayısıyla gerçek usulde Gelir Vergisine 51/1’nci maddesine göre ise kollektif şirket ortağı ve/veya komandit şirketlerin komandite ortağı olmaması gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için GVK’nun 47, 48 ve
Kadir Öztürk 27 Ocak 2017 Cuma 07:39
Had ve Miktarlar

Ba Ve Bs Formlarında Haddi Açmayan Iadeler Toplam Tutardan Düşülerek Mi Yazılacak. Bu Konuda Vericeğ...

362 no'lu VUK GT'nin 4.5 no'lu bölümüne bakınız.
Salih Aksu 24 Ocak 2017 Salı 22:30
Had ve Miktarlar

Merhaba, Işçinin Geçersiz Sebeple Işten Çıkarılmış Olduğu Için Işverene Açtığı Dava Sonucu Almaya Ha...

GVK’nun 25/7’nci maddesine göre; 1475 ve 854 sayılı Kanun'lara göre ödenmesi gereken kıdem tazminatlarının tamamı ile 5953 sayılı Kanun'a ödenen kıdem tazminatlarının hizmet erbabının 24 aylığını aşmayan miktarları (hizmet ifa etmeksizin ödenen ücretler tazminat sayılmaz), gelir vergisinden istisna kazançlar
Kerim Bir 17 Ocak 2017 Salı 04:13
Had ve Miktarlar

İyi Çalışmalar, Bir Çalışanımızın Annesi Dul Ve Yetim Aylığı Almaktadır.ayrıca Bu Kişi Isteğe Bağlı ...

Sayın Meslek Mensubu Şahıs emekli olduğu zaman durumunu ilgili kuruma bildirecek ve almış olduğu maaşların miktarlarında bir değişme olacak ama nedir nasıl hesaplanır ? ilgili kurumlardan görüş isteyiniz.
Mutlu Atukeren 16 Ocak 2017 Pazartesi 20:33
Had ve Miktarlar

İyi Çalışmalar Size Kısa Iki Sorum Olacak Şimdiden Teşekkürler Soru-1 2003 Yılında Uygulanacak Kurum...

1 2003 yılı kazançlarının vergilendirilmesinde kurumlar vergisi oranı %30’dur. 2 Malın sevk ediliş birimi ne ise onu esas gerekir. Örneğin mal perakende olarak paketler halinde satılıyor ve 20 şer paketlik koliler halinde sevk ediyorsunuz. Bu durumda irsaliyeye koli
Tuğberk Turna 3 Ocak 2017 Salı 17:27
Had ve Miktarlar