+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Gümrük Müşavirliği

Doğrudan Nakliyat Kuralı Nedir?

Bu kuralla, tüm işçilik ve işleme faaliyetlerinin Pan Avrupa bölgesindeki partner ülkelerde gerçekleştirilmesi ve tercihli rejimden yararlanma koşullarının ihlal amaçlanmaktadır. Diğer ifade ile, anlaşmalarla sağlanan tercihli muamele, diğer gereklerin yanı sıra, taraf ülkeler arasında doğrudan veya diğer PAMK ülkeleri
Birsen Alaycı 23 Ağustos 2017 Çarşamba 16:24
Gümrük Müşavirliği

Trenle Seyahat Etmeleri Sebebiyle Ayrıca Bir Muafiyet Hakları Var Mıdır?

Gümrük mevzuatı gereği trenle seyahat eden yolculara ayrıca bir muafiyet hakkı tanınmamıştır
Berkay Taşçı 23 Ağustos 2017 Çarşamba 13:01
Gümrük Müşavirliği

Getirdiğim Taşıt Pasaportuma Kayıt Edilmek Zorunda Mı?

Evet. Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen taşıtlar pasaportunuza kaydedilmektedir.
Hatice Terzioğlu 23 Ağustos 2017 Çarşamba 12:20
Gümrük Müşavirliği

Kimler Bu Muafiyetten Yararlanabilir?

Kamu kurum ve kuruluşları, hayır kurumları veya insani yardım kurumları söz konusu muafiyetten yararlanabilmektedir.
Aysen Mert 23 Ağustos 2017 Çarşamba 11:29
Gümrük Müşavirliği

Muhasebe Hizmetlerini Verdiğimiz Birimde Gümkart Mükellefi Bulunmamaktadır. Ancak Diğer Gümrük Tahsi...

Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) Gümrük Modülünden işlem yapmak için Gümkart mükellefini olma zorunluluğu yoktur. Beyandışı işlemler gümrük beyannamesi dışında kişilerin beyanına göre tahsilat işlemi yapabilirsiniz.
Erkan Müftüoğlu 23 Ağustos 2017 Çarşamba 09:55
Gümrük Müşavirliği

4760 Sayılı Ötv Kanunu Eki (I) Sayılı Listeye Konu Eşyaya Ilişkin Teminat Işlemleri Ne Şekilde Gerçe...

Söz konusu eşyaya ilişkin 21.11.2013 tarihinde yapılan düzenleme hükümleri çerçevesinde işlem yapılmaya devam edilecektir. Anılan eşyaya ilişkin uygulamada herhangi değişiklik bulunmamaktadır.
Ramazan Baran 23 Ağustos 2017 Çarşamba 08:31
Gümrük Müşavirliği

Kullanılmış Eşyanın Ihracatında A.tr Dolaşım Belgesi Düzenlenmesi Için Gerekli Belgeler Temin Edilem...

Gümrükler Genel Müdürlüğünün 2004/11 sayılı Genelgesine göre, A.TR Dolaşım Belgelerinin vize edilmesi için dolaşım belgesi kapsamı eşyanın temin ediliş üçüncü ülke menşeli girdi kullanılmış ise giriş beyannameleri, telafi edici vergi söz konusu ise tahsil edildiğine ilişkin gümrük vezne alındıları,
Uğurcan Altay 23 Ağustos 2017 Çarşamba 08:28
Gümrük Müşavirliği

Tercihli Rejimin Uygulanabilmesi Için Hangi Koşullar Sağlanmalıdır?

Her tercihli rejimin kendine özgü “menşeli ürün tanımı olabilmekle birlikte hepsinin uygulanması belli temel koşullara bağlıdır. Kısaca, ürünün: § Anlaşma kapsamında olması, § Anlaşma uyarınca
Aynur Aydın 23 Ağustos 2017 Çarşamba 01:00
Gümrük Müşavirliği

Hafta Içi Uygulanan Fazla Mesai Saat Ücreti Ile Hafta Sonu Uygulanan Fazla Mesai Saat Ücreti Arasınd...

Hafta içi uygulanan fazla mesai saat ücreti ile hafta sonu uygulanan fazla mesai saat ücreti arasında herhangi bir farklılık Gümrük Yönetmeliğin 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe giren değişik 683 üncü maddesine göre; hem hafta sonu hem de hafta içi uygulanacak fazla
Zeynep Birsen 22 Ağustos 2017 Salı 18:46
Gümrük Müşavirliği

Gümkart Tahsilat Sistemi Nedir Ve Versiyon Farklılıkları Ne Anlama Gelmektedir?

GÜMKART Tahsilat Sistemi Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, Mülga Gümrük Müsteşarlığı ve Vakıfbank arasında imzalanan Protokol’e istinaden gümrük geliri eden muhasebe birimi veznelerince veya bunlar adına tahsilat yapan mutemetliklerce tahsili veya emaneti gereken gümrük vergileri ile diğer gümrük gelirlerinin
Öznur Sözübir 22 Ağustos 2017 Salı 17:19
Gümrük Müşavirliği

A.tr Dolaşım Belgeleri Düzenlenmesinde "basitleştirilmiş Usul"den Yararlanılabilir Mi?

Müsteşarlıkça “Onaylanmış İhracatçı” yetkisi verilen gerçek ve tüzel kişilere, Ticaret Odaları tarafından düzenlenip, gümrük idaresine vize işlemi için ibraz olmadan, A.TR Dolaşım Belgeleri düzenleme yetkisi verilebilmektedir.
Erol Ekin 22 Ağustos 2017 Salı 16:54
Gümrük Müşavirliği

Evcil Hayvan Yolcu Beraberinde Getirilmek Zorunda Mıdır?

Evet. Evcil hayvanın yolcu beraberinde getirilmesi sağlanması gereken şartlardan biridir.
Sevda Artuk 22 Ağustos 2017 Salı 13:28
Gümrük Müşavirliği

Geçici Depolama Yeri Nedir?

Geçici depolanan eşyanın her türlü dış etken ve müdahalelerden korunmasını sağlayacak şekilde yapılmış ve taşıtların durduğu, yanaştığı veya yerlerdeki ambar, depo, ardiye veya hangar gibi yerler geçici depolama yerleridir.
Ece Eski 21 Ağustos 2017 Pazartesi 18:42
Gümrük Müşavirliği

Trenle Türkiye'ye Giriş Yapan Yolcuların Türkiye'de Kaldıkları Süreler Daha Sonra Araç Getirmesi Hal...

Turistik kolaylıktan faydalanılarak kişisel muafiyet kapsamında yurda getirilmek istenen yabancı plakalı araçlar ile ilgili olarak, araçların ve şahısların günleri ayrı hesaplanır. Bu hesaplamalara şahısların, trenle, uçakla, adlarına yabancı plakalı araç kaydı yapılmadan yurda gelerek kaldıkları süreler dahil edilir.
Birsen Alaycı 21 Ağustos 2017 Pazartesi 16:57
Gümrük Müşavirliği

Hangi Eşyaya Fikri Ve Sınai Mülkiyet Haklarının Korunmasına Ilişkin Sınır Önlemleri Uygulanmaz?

Yolcuların kendi kullanımlarına mahsus kişisel eşya ile ticari mahiyette olmayan ve gümrük vergisi muafiyeti sınırları içinde kalan hediyelik eşya fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin sınır önlemleri uygulanmaz. Aynı şekilde, fikri ve sınaî haklar mevzuatına göre korunması gereken
Elif Gözcü 21 Ağustos 2017 Pazartesi 16:46
Gümrük Müşavirliği

A.tr Dolaşım Belgesi Almak Için Nereye Başvurulur?

A.TR Dolaşım Belgesi almak için TOBB’a bağlı ticaret odalarına başvurulmaktadır.
Batuhan Aydın 21 Ağustos 2017 Pazartesi 16:18
Gümrük Müşavirliği

Eşler Ayrı Ayrı Muafiyetten Yararlanabilirler Mi? Muafiyet Koşulları Nelerdir?

Hayır, söz konusu muafiyet aile ünitesine (anne, baba ve 18 yaşından küçük çocuklar) tanınmıştır. Eşlerin farklı ülkelerde bulunmaları halinde aile ünitesi esası uygulanır.
Ayça Güneş 21 Ağustos 2017 Pazartesi 15:39
Gümrük Müşavirliği

Yukarıdaki (Iv) Bendinde Belirtilen "ilişki" Ifadesinden Ne Anlaşılması Gerekir?

Gümrük kıymetinin belirlenmesinde alıcı ile satıcı arasındaki ilişkinin varlığı yalnızca aşağıdaki durumlarda kabul edilir. Birbirlerinin memuru veya idarecileri Birbirlerinin yasal ortakları olmaları, İşçi ve işveren ilişkisi içinde bulunmaları, Her iki firmanın oy hakkı veren hisse
Öznur Sözübir 21 Ağustos 2017 Pazartesi 15:35
Gümrük Müşavirliği

Beyandışı Işlemler Menüsünden Işlem Yaparken Tutarı Yanlış Yazdım Ve Alındı Numarasını Alarak, Alınd...

Alındısı yazdırılan bir işlem için düzeltme işlemi 19 Sıra Nolu Muhasebat Genel Müdürlüğü Genelgesine göre yapılmalıdır. Alındısı yazdırılmış bir üzerinde elle herhangi bir değişiklik yapılamaz. O nedenle ilgili alındıyı tutanakla iptal edip, doğru şekilde yeniden bilgileri girmeli ve doğru
Erbil Demirci 21 Ağustos 2017 Pazartesi 13:43
Gümrük Müşavirliği

Turistik Kolaylıklar Kapsamında Yurtdışından Kimler Taşıt Getirebilir?

29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında gereğince Olağan durumda Türkiye Gümrük Bölgesi dışında ikamet eden, diğer bir ifadeyle yerleşik olan kişiler ikamet yerlerinde adlarına kayıtlı taşıtlarını
Necmi Güvercin 21 Ağustos 2017 Pazartesi 12:06
Gümrük Müşavirliği

Gümrüğe Sunulan Eşyanın Geçici Depolama Yerinde Ve Antrepoda Bekleme Süresi Ne Kadardır?

4458 sayılı Gümrük Kanununun 46 ncı maddesi ile Gümrük Yönetmeliğinin 71 inci maddesinde, Türkiye Gümrük Bölgesine getirilip gümrüğe sunulan beyan kapsamı eşyaya, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanım tayin edilerek buna ilişkin işlemlerin denizyolu ile gelen eşya için, özet
Birol Güveci 21 Ağustos 2017 Pazartesi 10:13
Gümrük Müşavirliği

Satış Bedeli Yöntemine Göre Gümrük Kıymetine Dahil Edilmeyecek Giderler Nelerdir?

İthal eşyasının fiilen ödenen veya ödenecek fiyatından ayırdedilebilmeleri koşuluyla, aşağıdaki giderler gümrük kıymetine dahil edilmez. a) Eşyanın, Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ile Türkiye’nin anlaşmalarla dahil olduğu gümrük birliği gümrük bölgelerine giriş yerine varışından sonra yapılan nakliye ve sigorta giderleri, b) Sınai tesis,
Nuran Keske 21 Ağustos 2017 Pazartesi 10:06
Gümrük Müşavirliği

Türkiye'de Yaşıyorum, Yurtdışında Yaşayan Akrabam/arkadaşım/eşim Vs. Burada Benim Kullanmam Için Taş...

Turistik kolaylıklar kapsamında getirilen taşıtların Türkiye’de yerleşik birisinin kullanımına bırakılması mümkün değildir. Bu durumun tespiti halinde ilgili hakkında 4458 Gümrük Kanununun 238 inci maddesi uyarınca cezai işlem yapılır.
Selim Güngören 20 Ağustos 2017 Pazar 23:40
Gümrük Müşavirliği

Takviye Edici Gıdalar/sporcu Gıdaları Olarak Nitelendirilen Bazı Ürünlerin Posta/hızlı Kargo Yoluyla...

Hayır, 13.06.2010 tarihli ve 27610 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun üncü maddesinin birinci fıkrasının 65 nolu alt bendinde tanımlanan "takviye edici gıdalar" ile 06.12.2003 tarihli ve 25308 sayılı Resmi Gazete'de
Müşerref Koç 20 Ağustos 2017 Pazar 19:20
Gümrük Müşavirliği

Kiralayarak Getireceğim Araç Için Bana Ne Kadar Süre Verilir?

Kiralayarak taşıt getiren kişinin, yurtdışında kaldığı sürelere bakılarak işlem yapılır. Taşıt getiren kişi eğer yurtdışında kesintisiz 185 gün bulunmuş taşıt getirmesine izin verilir. Ancak kişiye verilecek süre, kiralama sözleşmesinde belirtilen süreden uzun ise kiralama sözleşmesinde belirtilen süre kadar süre
Miray Güçal 19 Ağustos 2017 Cumartesi 10:42
Gümrük Müşavirliği

Satış Hangi Hallerde Tamamlanmış Sayılır?

Satış; a) En yüksek teklifin ihaleye esas bedelin yüzde yetmiş beş ve üzerinde olması halinde şartnamenin ve satış kağıdının satış alıcı tarafından imzalanması, b) En yüksek teklifin ihaleye esas bedelin yüzde yetmiş beşinin altında olması halinde teklife ait sonucun teklif sahibine
Fatma Gülci 18 Ağustos 2017 Cuma 21:20
Gümrük Müşavirliği

Btb Başvuru Formu Nereden Temin Edilebilir?

BTB Başvuru Formu Ankara’da Gümrük Vakfı’ndan, taşrada ise Başmüdürlüklerden temin edilebilir.
Can Atacı 18 Ağustos 2017 Cuma 18:33
Gümrük Müşavirliği

Telafi Edici Vergi Tev Ne Demektir?

Dahilde işleme rejimi kapsamında elde edilen ürünlerin, tercihli tarifeden yararlanabilmesi için Türkiye'nin taraf olduğu anlaşma hükümlerine göre söz konusu bünyesine giren serbest dolaşımda olmayan eşyanın vergilerinin ödenmesinin öngörülmesi halinde, anlaşmaya taraf ülkelere ihracında bu ürünleri vergilerinin ödenmesi gerekir. Bu
Ülkü Aydoğdu 18 Ağustos 2017 Cuma 18:16
Gümrük Müşavirliği

İthal Veya Ihraç Edilecek Gıdaların Gümrük Işlemleri Hangi Gümrük Müdürlüklerinden Gerçekleştirilebi...

İthal veya ihraç edilecek gıdaların giriş ve çıkış kapılarının tespit ve ilanı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yetkisinde olup, Bakanlıkça düzenlenen tebliğler ile belirlenen gümrük müdürlüklerinden gıda maddelerinin ithal veya ihraç işlemleri gerçekleştirilmektedir.
Birol Güveci 18 Ağustos 2017 Cuma 15:52
Gümrük Müşavirliği

Türk Vatandaşlığından Çıkan Veya Çifte Vatandaş Olanların Turistik Kolaylıklar Kapsamında Araç Getir...

Turistik kolaylıklar kapsamında taşıt getirilebilmesi için uyruğun bir önemi yoktur. Yurtdışında yerleşik olmak yeterlidir.
Uğurcan Altay 18 Ağustos 2017 Cuma 14:57
Gümrük Müşavirliği

Trafik Şahadetnamesine Konacak Hibe Yoluyla Ithal Edilmiş Taşıt Şerhi Nedir?

"Bu ambulans/kurtarma aracı Ankara Gümrükleri Başmüdürlüğünün .......... tarihli .......... sayılı yazısına dayanılarak ............ Gümrük Müdürlüğünce gümrük vergilerinden muafen ithal Bu ambulans/kurtarma aracının ithali yapan kuruluş tarafından kullanılması zorunlu olup bir başkasına kullanımına ve istifadesine bırakılamaz. Ambulansın ve kurtarma aracının
Gamze Ayaz 18 Ağustos 2017 Cuma 14:44
Gümrük Müşavirliği

Tarife Dışı Engeller Nedir?

Giriş kısıntı ve yasakları, tekeller, giriş işlemleri, giriş izni vb. uluslararası ticarette uygulanan gümrük tarifelerinde ya da tarife etkisini başka engellerdir. (Gümrük Terimleri Sözlüğü TDK)
Muharrem Saatçi 18 Ağustos 2017 Cuma 14:42
Gümrük Müşavirliği

Muafiyetin Kapsamı Nedir?

Türkiye Gümrük Bölgesi dışında sürdürülen ekonomik bir faaliyetin kesin olarak sona erdirilerek, Türkiye Gümrük Bölgesine nakli dolayısıyla serbest dolaşıma sermaye malı (işletmenin faaliyetini devam ettirmesi için, gerekli teknik malzemeler ile büro ve dükkan malzemeleri) ve diğer malzemeye muafiyet tanınır.
Birol Güveci 18 Ağustos 2017 Cuma 13:55
Gümrük Müşavirliği

Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi Kapsamında Getirdiğim Otomobilimi Türkiye'de Benden Başka Kiml...

Yabancı taşıtlar geçici giriş karnesi kapsamında getirilen taşıtlar Türkiye’de taşıt sahibinin eşi veya usul ya da füruu olan kişilerce baba, eş ve çocuklar), özel bir hizmet akdi ile taşıt sürücüsü olarak istihdam edilen Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik kişi tarafından
Elanur Şimşek 18 Ağustos 2017 Cuma 13:31
Gümrük Müşavirliği

İhaleler Nasıl Yapılıyor?

İhale yoluyla yapılacak satışlar ihale komisyonu tarafından yürütülür. İhaleler açık artırma usulüyle yapılır. Katılımı ve rekabeti artırmak amacıyla miktarı olan eşya bölünebilir. Araçlar tek olarak, eşya ise tek olarak veya gruplar halinde satışa sunulur. İhalelerde, satışın başlangıcından bitimine kadar
Sevinç Gözüpek 18 Ağustos 2017 Cuma 11:51
Gümrük Müşavirliği

Türkiye-Ab Gümrük Birliğinin Çerçevesi Nedir?

Türkiye AB Gümrük Birliği, genel gümrük birliği tanımını aşarak, tarafların birbirlerine uyguladıkları gümrük vergileri ile eş etkili vergilerle, ikili önündeki her türlü engeli kaldırmaları ve üçüncü ülkeler kaynaklı ürünlerde ortak bir gümrük vergisi tahsil etmeleri hususlarını içermekle kalmayıp, dünya
Yılmaz Yalman 18 Ağustos 2017 Cuma 10:59
Gümrük Müşavirliği

Eşyanın "gümrük Kıymeti" Nedir?

Eşyanın gümrük kıymeti, gümrük tarifesinin ve eşya ticaretine ilişkin belirli konularda getirilen tarife dışı düzenlemelerin uygulanması amacıyla, Gümrük Kanunu Gümrük Yönetmeliğinin İkinci Kısım Üçüncü Bölümlerinde yer alan hükümler çerçevesinde belirlenen kıymettir. (Ancak bu bölümlerin hükümleri, gümrükçe onaylanmış bir başka
Necmi Güvercin 18 Ağustos 2017 Cuma 00:04
Gümrük Müşavirliği

Menşe Kümülasyonu Nedir?

Aralarında anlaşma bulunan ülkelerin ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla, menşe statüsü kazandırma kurallarında, menşe kümülasyonu ile esneklikler getirilebilmektedir. Genel olarak, olanağı anlaşmaya taraf ülkelerden biri menşeli ürünlerin diğer taraf menşe statüsünü kazanmaları için orada yeterli işleme tabi tutulmalarına gerek kalmamasıdır.
Ramazan Baran 17 Ağustos 2017 Perşembe 23:51
Gümrük Müşavirliği

Gümrük Dış Tarifesi Nedir?

Gümrük birliklerinde, birliğe üye olmayan ülkelerden gelen eşyaya uygulanan ortak tarifedir. (Gümrük Terimleri Sözlüğü TDK)
Eray Sezer 17 Ağustos 2017 Perşembe 22:43
Gümrük Müşavirliği

Mağazada Satılacak Eşyanın Fiyatı Nasıl Belirleniyor?

Mağazalarda satılacak eşyanın fiyatı işletme müdürlüklerinde oluşturulan bir komisyon tarafından, tespit ve tahakkuk belgesindeki bedele bağlı kalmadan üç gün eşyanın fiyatını belirlenir. Fiyatın tespitinde; a) Piyasa konjonktürü, b) Arz ve talep durumu, c) Piyasadaki benzeri ürünlerin fiyatları, ç) Sürüm imkanı, d) İmal edildiği yılı, e)
Aysen Mert 17 Ağustos 2017 Perşembe 19:25
Gümrük Müşavirliği

Hangi Eşya Tasfiye Ediliyor?

Kaçakçılıkla mücadelede yakalanan eşya ile ülkemize yasal yollarla getirilen, ancak yükümlülerince gümrük işlemleri mevzuata uygun şekilde tamamlanmayan eşya tasfiyelik gelmektedir. Bunlar; Yolcu eşyasına mahsus gümrük ambarlarındaki bekleme süresi üç ayı geçen yolculara ait eşya, Gümrük Kanunundaki süreler içinde kendilerine gümrükçe
Semra Öz 17 Ağustos 2017 Perşembe 18:10
Gümrük Müşavirliği

E-Fatura Ve E-Deftere Geçiş Zorunluluğu Kriteri Olan Brüt Satış Hasılatı Nedir?

e Fatura ve e Deftere geçişle ilgili kriterlerden birisi de brüt satış hasılatı tutarıdır. Yasal düzenleme gereği, brüt satış tutarına bağlı olarak bazı mükellefler 2016 yılı başında e Defter ve e Fatura uygulaması kapsamına gireceklerdir. Belirlenen sınır 10 milyon
Asena Kalkan 17 Ağustos 2017 Perşembe 15:27
Gümrük Müşavirliği

İhracat Beyanı Için Sadece Ihracat Beyannamesi Mi Kullanılır? Ihracat Için Beyannameyi Nasıl Açtırab...

İhracat beyannamesinin yanı sıra, sözlü beyan formu, özel fatura ve kumanya listesi ile ihracına izin verilen eşyanın gümrük işlemleri belgeler ile yürütülür. İhracat beyannamesini, vekaletle yetkilendirdiğiniz gümrük müşaviriniz açacaktır.
Zeynep Birsen 17 Ağustos 2017 Perşembe 14:04
Gümrük Müşavirliği

Geçici Ithalat Rejimi Izin Başvurusunda Gerekli Belgeler Nelerdir?

Geçici ithalat rejimi kapsamında ithali talep edilen eşya için Gümrük Yönetmeliği’nin 55 no.lu ekinde yer alan Geçici İthalat Rejimi Talep Formu ve aşağıda belirtilen belgelerden biri veya bir kaçı gerekmektedir: a) Proforma fatura aslı ve iki nüsha tercümesi, b) İhtiyaç duyulursa
Rümeysa Tatlı 17 Ağustos 2017 Perşembe 13:51
Gümrük Müşavirliği

A.tr Dolaşım Belgeleri Hangi Süre Içerisinde Gümrük Idaresine Ibraz Edilmelidir?

Genel kural olarak, A.TR Dolaşım Belgesinin, ihracatçı ülke gümrük idaresince vize edildiği tarihten itibaren dört ay içerisinde ithalatçı ülke idaresine ibraz edilmesi gerekir.
Selim Güngören 17 Ağustos 2017 Perşembe 13:48
Gümrük Müşavirliği

Gümrük Vergileri, Bankalara Yatırılabilir Mi, Hangi Bankalara Yatırabiliriz?

Evet, gümrük vergisini anlaşmalı banka şubelerine yatırabilirsiniz. İthalattan alınması gereken Gümrük Vergisi, KDV, Toplu Konut Fonu, Telefi Edici Vergi İthal Harcı gibi yükümlülükleri Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Halkbankası, Ziraaat Bankası, Denzibank, İşbankası ve Türkiye Ekonomi Bankası,
Kerim Özpek 17 Ağustos 2017 Perşembe 13:24
Gümrük Müşavirliği

Gts Kapsamında Uluslararası Prosedürün Tamamlanması Ne Demektir?

GTS kapsamında tercihli ticaretten faydalanmak amacıyla düzenlenen Form A belgelerinin kabul edilebilmesi için GTS’den faydalanan ülkelerin Türkiye’ye, kendi ülkelerinde A Menşe Belgelerini düzenleme yetkisine sahip resmi idarelerin isim ve adreslerini, bu idarelerce kullanılan mühürlerin örnek baskılarını ve Form A
Sevgi Söylemez 17 Ağustos 2017 Perşembe 12:42
Gümrük Müşavirliği

Tarım Ürünleri Ihracatımızda Topluluk Tarafından Uygulanan Vergilerde Değişiklik Olacak Mıdır?

Türkiye, Topluluk piyasalarına ihracatında bugüne kadar yararlandığı tavizlerden yararlanmaya devam edecektir. Ayrıca, sürdürülmekte olan müzakerelerin sonucunda bu tavizlerin genişletilmesi
Muhammet Demirci 17 Ağustos 2017 Perşembe 12:34
Gümrük Müşavirliği

Dahilde Işleme Izin Belgesi'nin Çeşitleri Nelerdir?

Dahilde Isleme tedbirleri iki ana kisimdan olusmaktadir. Bu sistemlerin sagladigi avantajlar ve isleyis sekilleri birbirlerinden farkliliklar göstermektedir. Firmalar bu sistemleri tanimali ve amaçlarina en uygun sistemi tercih etmelidir. • Sartli Muafiyet Sistemi (Ihracat Taahhüdü Karsiligi Askiya Alma) Dahilde Isleme Izin Belgesi kapsaminda
Sena Başçı 17 Ağustos 2017 Perşembe 11:15
Gümrük Müşavirliği

Mal Bedeli Ve Navlun (Cfr) Nedir?

Yükleme limanında malların küpeşteyi aşmasıyla satıcının malları teslim etmesini ifade etmektedir. Malların belirtilen varış yerine kadar taşınması için gerekli masrafları ve navlun bedelini satıcı üstlenmektedir. Ancak malların kayıp eksikler ve hasarı ile teslim anından sonra meydana gelen olaylardan kaynaklanan
Mehmet Özdil 16 Ağustos 2017 Çarşamba 16:24
Gümrük Müşavirliği