+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Gider Pusulası

Serbest Meslek Erbabı, Tahsil Edemediği Alacakları Işin Şüpheli Alacak Karşılığı Ayırabilir Mi?

Hayır. Serbest meslek erbabının mesleki kazancıyla ilgili şüpheli alacak karşılığı ayırabilmesi fiilen imkansız. VUK’un 323.maddesine göre şüpheli alacak karşılığı bazı şartları vardır. Öncelikle ticari veya zirai kazancın elde edilmesi veya idame ettirilmesi ile ilgili olmalıdır. Ayrıca karşılık ayırabilmek için
Aygül Özel 18 Ağustos 2017 Cuma 11:41
Gider Pusulası

Serbest Meslek Erbabı, Vermiş Olduğu Serbest Meslek Hizmetinin Karşılığını Tahsil Edemese Dahi Serbe...

Hayır. Serbest meslek kazançlarında tahsil esası geçerlidir. Tahsilat varsa gelir doğar, aksi durumda, yani tahsilatın gerçekleşmediği durumlarda herhangi bir söz edilemez. Tahsilat hangi dönemde gerçekleşmişse o dönemin geliri kabul edilir. Tahsilat hiçbir zaman gerçekleşmemişse, gelir hiçbir zaman doğmamış demektir.
Eray Sezer 16 Ağustos 2017 Çarşamba 12:36
Gider Pusulası

Banka Kredisiyle Taşıt Alımında, Kullanılan Kredinin Faizi Taşıt Maliyetine Eklenebir Mi?

Banka kredisiyle taşıt alımındaki faizlerin taşıt maliyetine ne şekilde intikal ettirileceği konusunda vergi usul kanunu'nun 163 sıra no'lu gelen ".... yatırımların finansmanında kullanılan kredilerle ilgili faizlerden kuruluş dönemine ait olanların sabit kıymetle birlikte amortisman yoluyla itfa edilmek üzere yatırım
Erkan Müftüoğlu 1 Ağustos 2017 Salı 11:37
Gider Pusulası

Serbest Meslek Erbabının Dış Giyim Harcamaları Mesleki Kazancın Tespitinde Indirim Konusu Yapılabili...

Hayır. Soruda kastedilen takım elbise, ceket, pantolon, gömlek, kravat, ayakkabı gibi dış giyim harcamalarıdır. Bu tür harcamalar, serbest meslek yürütülmesine münhasır olmadığından kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesine dönük bir harcama olarak kabul edilmez. Ancak, serbest meslek faaliyetinin doğrudan
Serdar Sözbilir 27 Temmuz 2017 Perşembe 16:18
Gider Pusulası

Gider Pusulası Nedir?

Bilindiği üzere gerçek ve tüzel kişilerin birbirleriyle ve kendi aralarında olan münasebet ve muamelelerinde bir takım yazılı belgeler düzenlenmektedir. belgeler farklı şekillerde olup muhtelif kanunlarda tarif edilmiştir. Bu belgelerden birisi olan Gider Pusulası ise Vergi Usul Kanunu’nun 234.Maddesinde düzenlenmiştir.
Fatma Gülci 18 Temmuz 2017 Salı 16:35
Gider Pusulası

Serbest Meslek Erbabı, Işyerinde Mesleki Faaliyetinde Çalıştırdığı Eşine Ödediği Ücreti Gider Olarak...

Evet. Mesleki kazancın tespitinde eşe ödenen ücretin kazançtan indirilemeyeceğine dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bu konudaki tereddüt, gelirin birinci olan ticari kazançlarda “Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler” başlıklı 41.maddedeki kısıtlayıcı hükümden kaynaklanmaktadır. İlgili maddenin 1.fıkrasının 2.bendinde teşebbüs sahibinin kendisine, eşine,
Rojda Gökçen 15 Haziran 2017 Perşembe 15:20
Gider Pusulası

Serbest Meslek Erbabı, Faaliyetinde Kullanmak Üzere Satın Aldığı Ikinci Aracı Için Amortisman Ayırab...

Evet. Hem ikinci araçla ilgili amortisman ayırma yönüyle hem de giderlerini kazançtan indirme yönüyle mevzuatta herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. tek şartı ise, mesleki faaliyette kullanılıyor olmasıdır. Gelir İdaresi Başkanlığı’nca verilen 31/07/2013 tarih ve 38418978 120 83 no’lu muktezada, tek
Kıvanç Kılıç 1 Haziran 2017 Perşembe 02:01
Gider Pusulası

Serbest Meslek Erbabı, Mesleki Faaliyeti Ile Ilgili "yenileme Fonu" Uygulamasından Faydalanabilir Mi...

Evet. Ancak, serbest meslek erbabının kanunda sayılı şartları taşıması ve bilanço usulüne göre defter tutmayı tercih etmiş olması gerekir. 328.maddesinde belirtildiği üzere; amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satılması halinde alınan bedel ile bunların envanter defterinde kayıtlı değerleri arasındaki fark kar
Tuğba Saatçi 29 Mayıs 2017 Pazartesi 10:59
Gider Pusulası

Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Gelir Vergisi Stopajı Artırımının Esasları Nelerdir?

GVK’nın 94 üncü maddesinin 1/1 bendi uyarınca hizmet erbabına ödenen ücretler nedeniyle vergi artırımında bulunmak isteyen mükelleflerin (sorumluların), Kanunun yayımlandığı ikinci ayın sonu olan 31.10.2016 tarihine kadar, muhtasar beyannamelerini vermiş oldukları vergi dairesine yazılı başvuruda bulunmaları şarttır. Buna göre, hizmet erbabına ödenen
Emirhan Gürbüz 24 Mayıs 2017 Çarşamba 08:20
Gider Pusulası

Mükellef Olmayan Bir Kişiden Yazar Kasa Alacağız.düzenleyecegimiz Gider Pusulasında Stopaj Kesintisi...

Vergi mükellefi olmayan, esnaf muaflığından yararlanmayan kişilerden satın alınan mallar için düzenlenecek gider pusulasında gelir vergisi stopajı yapılmayacaktır.
Müşerref Koç 30 Nisan 2017 Pazar 21:00
Gider Pusulası

Şirketimize Satılmak Üzere, Vergi Mükellefi Olmayan Bir Şahıstan Mal Alımında Bulunduk. Vergi Tevkif...

Mal almış olduğunuz vergi mükellefi olmayan kişi GVK 9. maddede sayılan esnaf muaflığından yararlanan kişi ise GVK 94/13. maddede oranda Gelir vergisi stopajı yapılacaktır. Aksi durumda stopajsız gider pusulası düzenlenecektir.
Emirhan Gürbüz 30 Nisan 2017 Pazar 13:01
Gider Pusulası

Üstadım Ltd Mükellefimiz Şirket Işerlini Ve Çalışmalarını Sürdürmek Üzere Bir Yer Satın Almaktadır. ...

Binanın muhasebeleştirmesini tapu kayıtlarına dayanarak yapabilirsiniz.
Can Atacı 27 Nisan 2017 Perşembe 06:21
Gider Pusulası

Yabancı Dil Eğitimi Veren Bir Mükellefimizde Eğitim Iadelerinde Gider Pusulası Keserek Stopaj Ödüyor...

Hizmetin iadesi olmaz. Dolayısıyla yaptığınız uygulama doğru değildir.
Zeynep Özsemiz 24 Nisan 2017 Pazartesi 11:04
Gider Pusulası

Merhaba Ben Yüksek Tutarlı Gider Pusulası Keserek Şahısi Vergi Mükellefi Olmayan Bir Kişiden Mal Alm...

Vergi mükellefi olmayan herhangi bir şahıstan (ticaretle uğraşmayan ve esnaf olmayan) mal alınması durumunda bir tutanakla stopaj hesaplanmadan stoklarınıza yapabilirsiniz. Gider pusulası sadece vergiden muaf esnaf için düzenlenir. Belge olarak gider pusulasını kullanmanız durumunda stopaj ve KDV hesaplanmayacaktır. Malı
Merve Temel 24 Nisan 2017 Pazartesi 07:33
Gider Pusulası

İyi Günler Hurda Alım Satımı Yapan Bir Şirketiz Huradaları Vergi Mükellefi Olmayan Kişilirden Alıp B...

Alışlarınız için gider pusulası düzenleyerek işlem yapabilirsiniz.
Aysen Mert 20 Nisan 2017 Perşembe 16:48
Gider Pusulası

Merhabalar Bir Mükellefin Köylerde Yaşanan Bayan Kadınlara Oyuncak Bebek Gibi Hediyelik Eşya Yaptırı...

Bahsettiğiniz gibi evlerde iş yapan vergi mükellefi olmayan ve GVK 9.madde kapsamındaki kişilerden satın alınacak mal ve hizmetler için 94.maddesinin 13/a bendine göre %2 gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır. Bu iş için KDV hesaplanmayacaktır.
Berkay Taşçı 16 Nisan 2017 Pazar 06:05
Gider Pusulası

Gider Pusulası Ile Alış Yapılan Hurda Ziynet Eşyalarına %5 Stopaj Uygulanacak Mıdır?

GVK'nun 94/13'ncü maddesine göre, gider pusulası düzenleyerek sıradan vatandaşlardan alınan hurda ziynet eşyalarının teslimi esnasında gelir vergisi stopajı yükümlülüğü düşünüyoruz.
Çağatay Gürcü 15 Nisan 2017 Cumartesi 09:39
Gider Pusulası

Tekstil Konfeksiyon Işi Yapan Mükellef Bir Kısım Elişi Işçiliğini Evhanımlarına Yaptırırsa Gider Pus...

GVK 9.madde kapsamına giren esnaf muaflığından yararlanan kişilere yaptırılan el işleri ile ilgili olarak yine aynı kanunun 94/13 a. göre yapılacak ödemelerden %2 gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır.
Şafak Serez 15 Nisan 2017 Cumartesi 05:30
Gider Pusulası

İyi Günler, Bir Müşterim Vergi Dairesine Kayıtlı Olmayan Kişilerden Hurda Mal Almaktadır. Aldığı Mal...

Hurda mal alınan kişiler, vergiden muaf esnaf konumunda iseler VUK'nun 234'ncü maddesi uyarınca gider pusulası düzenlenmesi ve GVK'nun 94/13'ncü uyarınca stopaj hesaplanması gerekmektedir. Hiç vergi dairesi kayıtları yoksa, alışlarda gider pusulasının düzenlenmesi ancak stopaj hesaplanmaması gerektiğini düşünüyoruz.
Öznur Sözübir 14 Nisan 2017 Cuma 19:06
Gider Pusulası

İyi Günler Üstadım. Sorum Kısaca Şu Şekildedir. Firmamız Belli Zamanlarda Vergi Mükellefi Olmayan Ki...

Bu kişilerin GVK'nun 9'ncu maddede sayılanlardan olması durumunda her hangi bir sayı hesabı yapmadan VUK'nun 234'ncü maddesi uyarınca gider düzenleyebilir ve GVK'nun 94/13' göre stopaj hesaplayabilirsiniz. GVK'nun 9'ncu maddesinde sayılanlardan olmayanlardan aldığınız hizmetlerde bordro düzenleyerek işlem yapmanızın uygun olacağını düşünüyoruz.
Can Kuzey Birdal 14 Nisan 2017 Cuma 13:21
Gider Pusulası

Temsil Agırlama Giderlerindeki Yemek Ft Belirtilen Içkilerin Kdv 'si Kkeg Yapılacak Yoksa Kdv Indiri...

Temsil ağırlama amaçlı olan alkollü içki giderlerinin indirim konusu yapılması gerekmektedir.
Büşra Efe 14 Nisan 2017 Cuma 01:50
Gider Pusulası

Sayın Yetkili, Benim Sorum Evkur Işi Yapanlarla (Vatandaştan Kullanılmış Halı, Buzdolabı, Mutfak Mal...

İkinci el eşya alışları için esnaf muaflığından yararlanmayan(GVK MD.9) ve vergi mükellefiyeti olmayan nihai tüketiciden alınan bedel için gider ,Gelir vergisi Stopajı yapılmadan düzenlenir.
Saadet Ercan 12 Nisan 2017 Çarşamba 15:15
Gider Pusulası

Merhaba, Ekmek Fırını Imalatı Işi Yapan Bir Mükellefimiz Yurtiçinde Ve Yurt Dışında Yapmış Olduğu Sa...

İlgili kişiler vergiden muaf esnaf iseler, gider pusulası uygulaması yoluyla gider yazmanız veya kısmi çalışma sözleşmesi ile ücret bordroları giderleştirmeniz mümkündür.
Saliha Toprak 11 Nisan 2017 Salı 23:36
Gider Pusulası

Gerçek Usulde Vergilendirilmeyen Bir Gerçek Kişiden Satın Aldığımız Hammaliye Hizmeti Için Yapacağım...

Ödemiş olduğunuz hammaliye için düzenleyeceğiniz Gider pusulasında % 10 oranında stopaj yapılacaktır. (GVK94/13 d )
Şeyma Kocatürk 11 Nisan 2017 Salı 22:20
Gider Pusulası

Sanat Galerisi Işi Ile Uğraşan Bir Ltd Şti'miz Var,şirketimiz Çeşitli Sanatçılardan Resim Tabloları ...

Kesinlikle stopaj ve fon kesilmeli . G.V. kanununda bu konu ile ilgili serbest kazanç gelirleriyle (arızi veya sanatçı)ilgili bölümlerine
Elif Gözcü 11 Nisan 2017 Salı 18:10
Gider Pusulası

Merhabalar. Gider Pusulasının Kullanım Alanları Nerelerdir. Vergi Mükellefi Firmanın Iade Ettiği Mal...

VUK 234.maddesine göre Gider pusulasının hangi hallerde düzenleneceği belirlenmiştir. Özetleyecek olursak; esnaf muaflığından yararlanan mükelleflerden alınan mal ve hizmetler Gider Pusulası düzenlenir. GVK 94/13.maddesine göre de stopaj yapılır. Vergi mükellefleri satın almış oldukları malları satıcıya iade etmeleri durumunda iade
Aslı Aşkın 10 Nisan 2017 Pazartesi 22:31
Gider Pusulası

Merhabalar.sigorta Acentesi Olan Müşterim Vergi Mükellefiyeti Bulunmayan Kişilere Iş Yaptırıp Komisy...

Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin bir kişiden 1 ay içinde satın almış oldukları mal ve hizmetler toplamı 5.000 aşması halinde Ba formunda bildirilecektir. Belgenin fatura veya gider pusulası olması bu işlemi değiştirmeyecektir.
Kadir Kolcu 10 Nisan 2017 Pazartesi 18:56
Gider Pusulası
ÖY

Site Yönetimi Olarak Bahçe Peyzajı, Boya-Badana, Çatı Tamiri Vb. Hizmetleri Vergiden Muaf Olan Kişil...

Site yönetimi olarak bahçe peyzajı, boya badana, çatı tamiri vb. hizmetleri vergiden muaf olan kişilere yaptırmak istiyoruz. Düzenleyeceğimiz gider noter onaylı olup olmayacağı ve vergi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususlarında bilgi edinmek istiyoruz . Site yönetimi olarak bahçe peyzajı, boya badana,
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Gider Pusulası

Sayın Yetkili; Bir Limided Şirket, Bir Aylık Bir Organizasyon Işinde Kullanmak Üzere Vergi Mükellefi...

Vergi mükellefi olmayan kişilerden kiralanan araçlar için % 20 oranında Gelir vergisi tevkifatı yapılacaktır.Ayrıca yapılacak ödeme üzerinden %18 KDV sorumlu sıfatı ile 2 nolu KDV beyanı ve ödemesi yapılacaktır. Ödenen KDV 1 nolu KDV beyanında indirim olarak kullanılacaktır.
Özlem Özdemir 4 Nisan 2017 Salı 23:38
Gider Pusulası

2009 Yılı Başından Itibaren Bankalardan Ödenme Zorunluluğu Getirilen Ücretlerle Ilgili Ücret Bordrol...

Değerli Meslek Mensubu Ücret hesap pusulası Madde 37 İşveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek zorundadır. Bu pusulada ödemenin günü ve ilişkin olduğu dönem ile fazla çalışma, hafta
Hakan Yeni 1 Nisan 2017 Cumartesi 04:11
Gider Pusulası

Değerli Üstadım Soru Ötv Üzerine Olacak. Kuyumcu Olan Bir Mükellefim Pırlanta Alım Satımı Yapacaktır...

Pırlanta ÖTV kanunun ekinde yer alan IV sayılı listede yer almaktadır.ÖTV Kanununa göre vergiye tabi malların ithalinde ve ilk vergi bir defa hesaplanır ,sonraki safhalarda ÖTV hesaplanmaz. Müşteriniz pırlantayı kişilerden veya firmalardan alması , satması durumunda ÖTV hesaplanmayacaktır.(ÖTV Mükellefiyeti
Şafak Akar 30 Mart 2017 Perşembe 06:42
Gider Pusulası

İyi Günler, Sorum Faktoring Firmalarının Yurtiçindeki Bir Firmadan Borçlanıp, Bununla Ilgili Masrafl...

GVK'nun 40/1'nci maddesi uyarınca, factoring firmalarının yurt içi ve yurt dışı firmalardan borçlanmaları sonucu katlandıkları masrafları gider olarak indirmeleri
Deniz Tuzcu 29 Mart 2017 Çarşamba 17:24
Gider Pusulası

İyi Günler. Benim Sorum Işçilerin Ücretlerini Bankadan Ödenen Işyerlerinde Hesap Pusulasını Imza Att...

Değerli Meslek Mensubu 4857 sayılı İş Kanunu MADDE 37. İşveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek zorundadır. Bu pusulada ödemenin günü ve ilişkin olduğu dönem ile fazla çalışma,
Öznur Sözübir 29 Mart 2017 Çarşamba 09:10
Gider Pusulası

Bizim Tekstil Konfeksiyon Işi Ile Iştigal Eden Mükellefimiz Var. Bunlar Evlerinde Hanımlara Konfeksi...

GVK 9.maddesinin 6.fıkrasında belirtilen işlerin yapılması halinde yine GVK 94.maddesinin 13.fıkrasına göre fıkrada belirtilen işlerin yapılmasında %2 oranda gelir stopajı yapılacaktır.
Sevgi Söylemez 27 Mart 2017 Pazartesi 17:16
Gider Pusulası

Satın Alındıktan Sonra Iade Edilen Mal Için Ödenmiş Olan Nakliye Bedeli Gider Kabul Edilebilir Mi?

632 no’lu hesaba gider olarak kaydedebilirsiniz.
Duygu Peksever 26 Mart 2017 Pazar 17:23
Gider Pusulası

Danışmanlık Hizmeti Aldığımız Üniversite Öğretim Görevlisine Ödeme Yapacağız. Mükellefiyeti Yok. Gid...

Üniversite öğretim üyesinin sizden almış olduğu ücret 2.işverenden elde edilen ücret konumundadır. Bu nedenle szökonusu kişiye ücret bordrosu düzenleyeceksiniz. ücretten GV ve DV kesintisi yapılacaktır. Bu ödeme için gider pusulası değil ücret bordrosu tanzim edilecek, KDV de sözkonusu olmayacaktır.
Elif Gözcü 24 Mart 2017 Cuma 11:20
Gider Pusulası

İyi Günler. Gider Pusulası Sadece Esnaf Muaflığından Yararlananlaramı Düzenlenmelidir. Bir Müşterim ...

GVK'nun 13'ncü maddesi uyarınca, vergiden muaf olan esnaftan gelir vergisi stopajı hesaplanmaldır. Diğer kişilerden yapılan alışlardan stopaj hesaplanmaması uygun
Eda Tosun 24 Mart 2017 Cuma 00:06
Gider Pusulası

Sayın Hocam.. Bi Firmaya Verdiğimiz Malın Bedelini Tahsil Edemiyoruz.. Alacağımız Şüpheli Hale Gelmi...

VUK'nun 322 ve 323'ncü maddelerine bakınız.
Aslı Aşkın 23 Mart 2017 Perşembe 00:09
Gider Pusulası

İyigünler, Perakende Satış Yapan Firmamızda , Yazar Kasa Ile Satış Yapılmış Nihai Müşterilerden Iade...

Yazar kasa fişlerine ait iade ve değiştirmelerde orjinal yazar kasa fişinin tüketiciden alınarak iade veya değiştirilecek malın üzeri tek çizgi ile çizilerek, yanına iptal yazılarak fiş toplamı değiştirildikten sonra kaşelenip imzalanarak tüketiciye verilmesi ve ayrıca iadesi yapılan veya değiştirilen
Abdulkadir Sarıbaş 22 Mart 2017 Çarşamba 19:32
Gider Pusulası

Sayın Ilgili Uygulamasını Yapmadığım Bir Konu Olan Gider Pusulası Ile Ilgili Bir Sorum Var.konfeksiy...

GVK 9.maddesinin 6.fıkrasına göre esnaf muaflığından yararlanan ve fıkra metninde belirtilen işlerin yapılması karşılığı ödenen bedele VUK 234.maddesine göre pusulası düzenlenir. GVK 94.maddesinin 13/a fıkrasına göre yapılan ödemelerden %2 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılır.
Ramazan Baran 21 Mart 2017 Salı 09:43
Gider Pusulası

Aralık Ayı Içerisinde Bir Ltd.şti. Seramik Işçiliği Yaptırıyor.işi Yaptırdığı Kişi Vergi Mükellefi D...

DÖNEMSELLİK İLKESİ GEREĞİ İŞİ YAPTIRDIĞI VERGİ DÖNEMİNDE GİDER PUSULASINI KESMELİ. ÖDEME TARİHİ DEĞİL HİZMETİN HANGİ DÖNEMDE İFA EDİLDİĞİ ÖNEMLİDİR.
Elif Gözcü 20 Mart 2017 Pazartesi 14:08
Gider Pusulası

Sayın Ilgili; Müzik Organizasyon Işleri Yapacak Bir Mükellefimiz Orkestrada Görevli Arkadaşlarına Gi...

Bahsetmiş olduğunuz kişilere gider pusulası ile ödeme yapamazsınız. Bu kişilerin çalışma şekli; 1 Ücretli olarak olabilir, 2 Serbest meslek olabilir. 3.bir çalışma şekli yoktur.
Mertay Karakaş 18 Mart 2017 Cumartesi 04:42
Gider Pusulası

Cevabınız Için Şimdiden Teşekkür Ederim.sorum Şu. 1-Kendi Arsası Üzerine Ticari Amaç Ile Inşaat Işi ...

Bahsettiğiniz iş kolundaki kişilerin basit usulde veya gerçek usulde gelir vergisi mükellefi olması gerekir. Dolayısıyla bunlara yapılacak ödemelerin fatura olması gerekir. Bunlar için gider pusulası düzenlenmez.
Ayşe Akkurt 15 Mart 2017 Çarşamba 21:50
Gider Pusulası

Çok Acil Üstadlarım Mükellefim Bankalara Ve Yüksek Düzeyde Yöneticilere Eğitim Ve Seminer Veren Limi...

1 Üniversite öğretim üyesi veya diğer eğitmenlere ödenen tutarlar ücrettir. Ücretlerin vergilendirilmesi rejimine göre vergilendirme bordroyla yapılacaktır., 2 Eğitim veren şirket ortağı veya 3.kişi olması yukarıda bahsettiğimiz vergileme tekniğini bozmamaktadır. Dolayısıyla şirket ortaklarına da ders ücreti ödemesi yapılıyorsa bordroya dahil
Öznur Sözübir 13 Mart 2017 Pazartesi 10:05
Gider Pusulası

İyi Çalışmalar.. Mükellefim, Gv Mükellefi Olmayan Bir Kişiden Alacağı Mal(Forklift)Için Gider Pusula...

Gelir vergisi mükellefi olmayan kişiden satın alınan mal için gider pusulası veya herhangi bir belge (belge muhteviyatında malı satanın bilgileri ve adresinin açıkça yazılması gerekir.) düzenlenebilir. Bu alış için KDV ve gelir vergisi stopajı hesaplanmayacaktır.
Mertay Karakaş 11 Mart 2017 Cumartesi 05:38
Gider Pusulası

Bir Firma Emekli Ve Vergi Mükellefi Olmayan Bir Şahsın Arabasını Kiralamak Istiyor, Bu Kişi Aynı Zam...

Bir şahsın kendi arabası ile bir firmaya serviz hizmeti vermesi işi GVK’nun 37’nci maddesi hükmü uyarınca, ticari kazançtır. Dolayısıyla, işleten şahsın vergi mükellefiyeti olma yükümlülüğü vardır. Şahsın basit usul esasına göre vergi mükelefi olup olmaması GVK’nun 46 51’nci maddelerinde
Rojda Gökçen 10 Mart 2017 Cuma 20:51
Gider Pusulası