+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Finansal Ürünler & Mevduat

Türkiye'de Faaliyette Bulunan Bankalardaki Hesaplara Bddk Aracılığı Ile Ulaşabilir Miyiz? Bankalarda...

Kurumumuz, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununda belirtilen görev ve yetkiler çerçevesinde bulunmaktadır. İsim bazında bilgi ve belgelerin Kurumumuz bünyesinde bulunmaması, söz konusu bilgi ve belgelerin ilgili bankalardan temin edilmesi ve talep
Taylan Bıçak 22 Ağustos 2017 Salı 18:48
Finansal Ürünler & Mevduat

Serbest Bölgelerde Kurulu Kredi Kuruluşlarında Bulunan Mevduat, Katılım Ya Da Özel Cari Hesaplar Sig...

Serbest bölgelerdeki bankacılık faaliyetlerinin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında bulunmasından hareketle, kredi kuruluşlarının serbest bölgelerdeki şubeleri nezdindeki hesapları da kapsamındadır.
Aynur Aydın 21 Ağustos 2017 Pazartesi 15:51
Finansal Ürünler & Mevduat

Sigorta Kapsamındaki Mevduat, Katılma Ve Özel Cari Hesaplara Dair Ödemeler Ne Kadar Sürede Yapılır?

23.02.2007 tarih ve 26443 sayılı Resmi gazetede yayınlanan “Faaliyet İzni Kaldırılan Bankalardaki Sigortalı Mevduat ve Sigortalı Katılım Fonunun ödenmesi Bu Bankaların İflas ve Tasfiyesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, doğruluğu hiç bir
Sevinç Gözüpek 21 Ağustos 2017 Pazartesi 04:36
Finansal Ürünler & Mevduat

Mevduat Ve Katılım Fonu Sigortasına Tabi Olmayan Diğer Hesaplar Hangileridir?

5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 63 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, 07.11.2006 tarihli ve 26339 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan “Sigortaya Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmeliğin” 5 inci maddesi uyarınca; a) Kredi
İrem Taşkın 19 Ağustos 2017 Cumartesi 17:25
Finansal Ürünler & Mevduat

Banka Neye Yarar?

Bankalar temelde çeşitli kişi ve kurumların kendilerine yatırdığı mevduatı, çeşitli kişi ve kuruluşlara kredi şeklinde tahsis eden aracılardır.
İlke Atasever 18 Ağustos 2017 Cuma 15:46
Finansal Ürünler & Mevduat

Mevduatımı Istediğim Zaman Çekebilir Miyim?

5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri çerçevesinde; 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun rehinlere ve hapis hakkına, 818 sayılı Borçlar Kanununun devir ve temlikine, takasa dair hükümleri ile diğer kanunların verdiği yetkiler ve koyduğu yükümlülükler saklı kalmak şartıyla mevduat ve katılım
Eray Sezer 18 Ağustos 2017 Cuma 12:57
Finansal Ürünler & Mevduat

Yurtdışındaki Mevduat Hesapları Güvence Kapsamında Mıdır?

Yurt dışında yaşayan yerli ya da yabancı gerçek kişilere ait yurt içi şubelerde bulunan tasarruf mevduatı hesaplarının anaparaları ile hesaplara ilişkin faiz reeskontları toplamı, katılma hesapları birim hesap değerleri ve özel cari hesapları sigorta kapsamındadır. Ancak Türkiye’de faaliyet gösteren
Rümeysa Tatlı 17 Ağustos 2017 Perşembe 13:07
Finansal Ürünler & Mevduat

Zamanaşımına Uğrayarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna Devredilmiş Bulunan Mevduatların, Katılım Fo...

Zamanaşımına uğradığı gerekçesiyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (Fon) devredilen mevduatlar, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 62 nci maddesi kapsamında Fona kaydedilmekte olup Fona gelir kaydedilen her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan sehven devredilenler dışındakilerin hak sahiplerine iadesi mümkün
Demet Elizan 17 Ağustos 2017 Perşembe 12:54
Finansal Ürünler & Mevduat

Kredi Kuruluşunun Yaptığı Yazılı Uyarıya Rağmen Nezdindeki Mevduat, Katılım Fonu, Emanet Ve Alacak S...

Haziran ayının onbeşinci gününe kadar hak sahibi veya mirasçıları tarafından aranmayan zamanaşımına uğramış her türlü mevduat, katılım fonu, emanet alacaklar, faiz ve kar payları ile birlikte Haziran ayı sonuna kadar TMSF’nin hesaplarına devredilir ve devir tarihi itibariyle TMSF tarafından
Mertay Karakaş 16 Ağustos 2017 Çarşamba 09:12
Finansal Ürünler & Mevduat

Leasing Işlemlerinde Taraflar Kimlerdir?

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu gereği leasing işlemi, yalnızca leasing yapmak amacı ile kurulmuş olan Kiralama Şirketleri, Kalkınma ve Yatırım Bankaları ve Katılım Bankaları tarafından yapılmaktadır. Finansal kiralama işlemlerinde malın sahibi olan bu tür şirketlere
Öznur Sözübir 16 Ağustos 2017 Çarşamba 03:44
Finansal Ürünler & Mevduat

Bankaların Müşterilerini Tanımasına Ilişkin Hangi Düzenlemeler Bulunmaktadır?

Bankalar birer finansal kuruluş olmaları nedeniyle 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ile Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca işlem yaptıkları müşterilerine ilişkin “kimlik tespiti" yapmakla yükümlüdürler. Bu konuya ilişkin mevzuat ve
Sena Başçı 15 Ağustos 2017 Salı 16:44
Finansal Ürünler & Mevduat

Yapılandırılmış Mevduat (Dcd) Nedir? Bu Tür Ürünlerde Anapara Garanti Altında Mıdır?

Herhangi bir para cinsini, belirli bir vadede, müşterinin belirlemiş olduğu bir seviyeden alma hakkını bankaya satarak, karşılığında bankanın müşteriye ödemesi yaptığı bir opsiyon işlemi olup, bu opsiyona konu olan anaparanın aynı vade için vadeli mevduata bağlanarak mevduat getirisi sağladığı
Deniz Tuzcu 15 Ağustos 2017 Salı 10:25
Finansal Ürünler & Mevduat

Banka, Teminat Olarak Verdiğim Menkulümü/gayrimenkulümün Üzerindeki Rehin/ipoteği Borcum Bittiği Hal...

Sorunun özel hukuk hükümleri uyarınca çözümlenmesi gerekmekte olup, Kurumumuzun özel hukuk ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlık niteliğindeki şikâyetlere taraf olması, faaliyette ve sorunun çözüm merci olması mümkün değildir. Özel hukuktan kaynaklanan uyuşmazlıklarda çözüm yerinin yargı mercileri olması nedeniyle, şikâyete konu olan
Sevda Artuk 2 Ağustos 2017 Çarşamba 15:06
Finansal Ürünler & Mevduat

Türkiye'de Faaliyet Gösteren Kredi Kuruluşlarının Yurt Dışı Şubelerinde Açılan Mevduat, Katılma Ya D...

Türkiye’de faaliyet gösteren kredi kuruluşlarının yurt dışı şubelerinde açılan mevduat, katılım ya da özel cari hesapları sigorta kapsamında değildir.
Dilara Çevik 31 Temmuz 2017 Pazartesi 20:35
Finansal Ürünler & Mevduat

Banka Bonoları Ve Banka Finansman Bonoları Tmsf Güvencesi Altında Mıdır?

Banka bonoları ve banka finansman bonoları tasarruf mevduatı sigorta fonuna tabi bir ürün olmayıp TMSF güvencesi altında değildir.
İrem Taşkın 27 Temmuz 2017 Perşembe 11:51
Finansal Ürünler & Mevduat

Çek'e Ilişkin Sorunlar Yaşıyorum. Kurumunuz Müdahale Edebilir Mi?

Bilindiği üzere, çek’e ilişkin hususlar mevzuatımızda özel hukuk kapsamında Türk Ticaret Kanunu'nun çeke ilişkin bölümlerinde ve 20.12.2009 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5941 sayılı Çek Kanunu’nda düzenlenmiş olup, konuya ilişkin ihtilafların özel hukuk çerçevesinde yargısal mercilerce çözümlenmesi gerekmektedir.
Mehmet Özdil 27 Temmuz 2017 Perşembe 10:15
Finansal Ürünler & Mevduat

Mevduat, Özel Cari Hesap Ve Katılma Hesabı Ne Demektir?

Mevduat yazılı ya da sözlü olarak veya herhangi bir şekilde halka duyurulmak suretiyle ivazsız veya bir ivaz (karşılık) karşılığında, ya da belli bir vadede geri ödenmek üzere kabul edilen parayı ifade etmektedir. Tasarruf mevduatı ise mevduat bankaları nezdinde açtırılan,
Hümeyra Sevinç 26 Temmuz 2017 Çarşamba 16:06
Finansal Ürünler & Mevduat

Konut Kredimi Erken Ödemek/ Refinansman Yöntemiyle Başka Bir Bankaya Aktarmak Istiyorum. Bankanın Ta...

Konut finansmanı kapsamındaki kredilerin erken ödenmesi durumunda erken ödeme tutarı 31/05/2007 tarihli ve 26538 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sanayi Ticaret Bakanlığı’nın (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı) Konut Finansmanı Sisteminde Erken Ödeme İndirimi ve Yıllık Maliyet Oranı Hesaplama Usul ve Esasları
Yeşim Elmalı 26 Temmuz 2017 Çarşamba 15:18
Finansal Ürünler & Mevduat

Bir Gerçek Kişinin Hem Mevduat Bankasında Hem De Katılım Bankasında Hesabı Bulunması Halinde Sigorta...

Bir gerçek kişinin hem mevduat ve hem de katılım bankasında bulunan hesaplarına ilişkin sigorta tutarı her bir kredi kuruluşu ayrı ayrı hesaplanır; yani mevduat hesaplarının anaparaları ve bu hesaplara ilişkin faiz reeskontları toplamı ile katılma hesapları birim hesap değerleri
Tuğsan Keskin 26 Temmuz 2017 Çarşamba 11:34
Finansal Ürünler & Mevduat

Kredili Mevduat Hesabı Nasıl Işler?

Kredili mevduat hesabının bağlı olduğu vadesiz hesaptan yapılmak istenen para çekilişi, EFT/havale gibi işlemler, vadesiz hesapta bakiye olması halinde kullanılarak; yeterli bakiye olmaması halinde ise tahsis edilen kredili mevduat hesabı kredi limiti kullanılarak gerçekleştirilir. Kredili mevduat hesabı limitinden kullanım
Dilan Gökçen 25 Temmuz 2017 Salı 07:59
Finansal Ürünler & Mevduat

Mevduat, Katılım Fonu, Emanet Ve Alacaklar Ne Zaman Zamanaşımına Uğrar?

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasına ve 01.11.2006 tarih 26333 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Mevduat ve Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” 8 inci
Rojda Gökçen 24 Temmuz 2017 Pazartesi 18:54
Finansal Ürünler & Mevduat

Banka Talebim Olmadan Kredili Mevduat Hesabı Limitimi Kapatabilir Mi?

Banka onayınız olmasa dahi bilgi vermek kaydıyla kredili mevduat hesabı limitinizi sıfırlayabilir yani diğer bir anlamda kredili mevduat hesabınızı
Dilara Çevik 23 Temmuz 2017 Pazar 14:50
Finansal Ürünler & Mevduat

Havale/eft Işleminde Karşı Hesaba Para Gecikmeli Geldi/gelmedi. Ne Yapabilirim?

Öncelikle konuya ilişkin olarak ilgili bankaya yazılı olarak başvurulması gerekmektedir. Ayrıca 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu uyarınca, sistemlerinin kullanımını yaygınlaştırmak, sistemlerin kesintisiz işlemesini ve denetimini sağlayacak düzenlemeleri yapmak, sistemlerin güvenilirlik ve etkinliklerini artırmak ve sistemleri gereksinimler doğrultusunda
Birkan Satı 21 Temmuz 2017 Cuma 14:39
Finansal Ürünler & Mevduat

Bankalardan Kredi Alamıyorum, Bu Konuda Yardımcı Olabilir Misiniz?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun görev ve yetkilerini düzenleyen 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun uygulamasında, bankalar tarafından kişi veya firmalara kullandırılmasında, Kurumumuzun herhangi bir aracılık görevi bulunmamakta, bankacılık sistemi içindeki tüm bankalar müşterilerine kullandıracakları kredilere ilişkin usul ve esasları, serbest
Hakan Yeni 17 Temmuz 2017 Pazartesi 06:43
Finansal Ürünler & Mevduat

Kredili Mevduat Hesabımda Taksitli Nakit Avans Kullandım. Banka Bana Hangi Ücretleri Yansıtabilir?

Banka taksitli nakit avans işlemlerinizde faiz dışında sizden başka bir ücret talep edemez.
Tevfik Ataberk 15 Haziran 2017 Perşembe 02:09
Finansal Ürünler & Mevduat

Kullanmadığım Mevduat Hesabımdan Hesap Işletim Ücreti Alınabilir Mi?

Kesintisiz olarak en az 180 gün süreyle bankadaki hesaplarınızdan hiçbiri hareket görmezse banka sizden hesap işletim ücreti alamaz.
Hilal Çalışkan 13 Haziran 2017 Salı 19:17
Finansal Ürünler & Mevduat

Mevduat Sigortasının Kapsamı Nedir? Türk Kredi Kuruluşları Tarafından Satışına Aracılık Edilen Devle...

Mevduat ve katılım fonu sigortasına ilişkin uygulamalar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından gerçekleştirilmekte olup, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun internet yer alan Sıkça Sorulan Sorular bölümünde konuya ilişkin ayrıntılı açıklamalar bulunmaktadır.
Şafak Serez 13 Haziran 2017 Salı 18:00
Finansal Ürünler & Mevduat

Kredi Kartımı Iptal Ettirmekte Sorunlar Yaşıyorum, Ne Yapabilirim? Kredi Kartının Şubeden Iptali Müm...

Kart iptali, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununun sözleşme değişiklikleri başlıklı 25 inci maddesinin ikinci fıkrası ve Kanuna ilişkin Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında düzenleme altına alınmıştır. Bahse konu düzenlemeler
Can Kuzey Birdal 13 Haziran 2017 Salı 06:20
Finansal Ürünler & Mevduat

Kredili Mevduat Hesabımdan Çektiğim Para Için Faiz Öder Miyim?

Vadesiz hesabınızdaki paranız yetmeyip vadesiz hesabınıza tanınan kredi limitinden para çektiğinizde kredili mevduat hesabınız eksi bakiyeye geçer. Bu eksi üzerinden ana para+faiz+vergi yükümlülüğü doğar. Dikkat etmeniz gereken, eksi bakiyeye geçerek ürünü kullandıysanız bunun devamında faiz tahsilat tarihinde işleyen faiz
Sevcan Karaduman 12 Haziran 2017 Pazartesi 14:21
Finansal Ürünler & Mevduat

Basel Iıı Nedir?

Basel III, global finansal krizin ardından bankacılık sektöründeki risk yönetiminin ve denetimin ve finansal düzenlemelerin sağlamlaştırılması amacıyla Basel Bankacılık Komitesi tarafından geliştirilmiş kapsamlı reform tedbirleridir. Asgari sermayenin nicelik olarak artırılması, niteliğinde değişiklikler yapılması ve mevcut uygulamaya ilaveten risk bazlı
Yılmaz Yalman 12 Haziran 2017 Pazartesi 10:30
Finansal Ürünler & Mevduat

Mevduat Ve Kredilere Uygulanan Faizi Bddk Mı Belirliyor?

5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 144 üncü maddesinin ve Bakanlar Kurulu’nun 16/10/2006 tarihli ve 2006/11188 sayılı Kararının verdiği yetkiler çerçevesinde Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş. tarafından çıkarılan 2006/1 sayılı Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kar ve Zarara Katılma
Eda Tosun 11 Haziran 2017 Pazar 11:01
Finansal Ürünler & Mevduat

Kıyı Bankacılığı (Off-Shore) Faaliyetinde Bulunan Kredi Kuruluşlarında Açılan Hesaplar Sigortaya Tab...

Kıyı Bankacılığı (Off Shore) faaliyetinde bulunan kredi kuruluşlarında açılan hesaplar tasarruf mevduatı sigortası kapsamında değildir.
Asena Kalkan 9 Haziran 2017 Cuma 19:04
Finansal Ürünler & Mevduat

Paramı Bir Katılım Bankasına Yatırırsam Param Yine De Devlet Güvencesinde Midir?

Evet. Türkiye’de faaliyet gösteren, mevduat ve katılım fonu kabulüne yetkili yerli ve yabancı tüm kredi kuruluşları ile merkezi yurt bulunan kredi kuruluşlarının Türkiye’deki şubelerinde bulunan mevduat ve katılım fonları sigorta sistemine dâhildir. Mevduat hesaplarına benzer şekilde katılma hesapları birim
Tevfik Ataberk 9 Haziran 2017 Cuma 16:30
Finansal Ürünler & Mevduat

Kredim Vadesinden Önce Geri Çağrılabilir Mi?

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 10’uncu maddesinde “Kredi veren, taksitlerden birinin veya birkaçının ödenmemesi halinde kalan borcun tümünün talep etme hakkını saklı tutmuşsa, bu hak; ancak kredi verenin bütün edimlerini ifa etmiş olması durumunda ve tüketicinin birbirini izleyen
Aylin Serttaş 8 Haziran 2017 Perşembe 18:08
Finansal Ürünler & Mevduat

Bankalar Nezdlerindeki Bilgi Ve Belgeleri Hangi Süre Ile Saklamakla Yükümlüdür?

5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na göre bankalarca alınan yazılar ve faaliyetler ile ilgili belgelerin asılları veya bunun mümkün olmadığı hâllerde şüpheye mahal vermeyecek kopyaları ve yazılan yazıların makine ile alınmış, tarih ve numara sırası verilerek düzenlenecek suretleri, usulleri çerçevesinde ilgili
Müjde Er 8 Haziran 2017 Perşembe 11:44
Finansal Ürünler & Mevduat

Temel Türev Işlem Çeşitleri Nelerdir? Taşıdıkları Belirgin Riskler Nelerdir?

Getirisi başka bir kıymetin getirisine bağlanmış, diğer bir deyişle başka bir kıymetin getirisinden türetilmiş araçlardır. Riskten korunmak veya belirli risk alarak getiri yükseltmek amacıyla kullanılan bu ürünlerin en önemli özelliği, vade dolayısıyla zaman ve spot piyasadaki fiyat dalgalanmaları nedeniyle
Sevinç Gözüpek 7 Haziran 2017 Çarşamba 19:43
Finansal Ürünler & Mevduat

Mevduat Zamanaşımı Ne Demektir?

5411 sayılı Bankacılık Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasına ve 01.11.2006 tarih 26333 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Mevduat ve Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” 8 inci
Kıvanç Kılıç 6 Haziran 2017 Salı 16:12
Finansal Ürünler & Mevduat

Sigorta Neye Yarar?

Sigorta, çeşitli olumsuz olayların gerçekleşmesi halinde doğan zararları gidermek için kullanılan bir finansal araçtır. Sigorta şirketleri, hastalık, kaza veya afet gibi olumsuz olayların gerçekleşme olasılığından korunmak isteyen kişilere “prim” adı verilen bir ücret karşılığında sigorta poliçesi satar. Eğer söz
Tuğba Saatçi 6 Haziran 2017 Salı 14:33
Finansal Ürünler & Mevduat

Likidite Ne Demek?

Menkul kıymetlerin nakde çevrilme kolaylığına likidite denir. Bir kıymeti nakde çevirirken fiyatının bu işlemden fazla etkilenmemesi, ilgili kıymetin likit gösterir. Likit araçlara yatırım yapmak bu anlamda daha az risklidir.
Gülüm Erarslan 5 Haziran 2017 Pazartesi 14:06
Finansal Ürünler & Mevduat

Yatırım Fonları Tmsf Güvencesinde Midir?

Kredi kuruluşları tarafından satışına aracılık edilen devlet tahvili, hazine bonosu, yatırım fonu gibi yatırım araçları sigorta kapsamında değildir.
Serkan Aydın 3 Haziran 2017 Cumartesi 17:49
Finansal Ürünler & Mevduat

Teşvik Belgeli Işlemlerde Leasing Nasıl Uygulanır ?

Leasing şirketi sözleşmenin imzalanmasını takiben teşvik belgesinde belirtilen ve Finansal Kiralamaya konu malın devri için "T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü" veya İlgili Sanayi Odası’na kiracı ile birlikte başvurur. Teşvik Belgesi Kapsamındaki yatırımın hangi
Mehmet Özdil 3 Haziran 2017 Cumartesi 12:32
Finansal Ürünler & Mevduat

Tasarruf Mevduatı Ve Katılım Fonu Sigortası Nedir?

Tasarruf mevduatı ve katılım fonu sigortası, mevduat ve katılım fonu toplamaya yetkili mevduat ve katılım bankalarının (kredi kuruluşlarının) Bankacılık ve Denetleme Kurumu tarafından faaliyet izinlerinin kaldırılması durumunda, mevduat ve katılım fonu hak sahiplerinin maruz kalacağı kayıpların devlet veya bu
Erbil Demirci 1 Haziran 2017 Perşembe 06:39
Finansal Ürünler & Mevduat

Bir Gerçek Kişinin Bir Katılım Bankasında Birden Fazla Hesabı Bulunması Halinde Sigorta Tutarı Nasıl...

Bir gerçek kişinin bir katılım bankasında aynı veya farklı şubelerinde birden fazla katılım yada özel cari hesabı bulunması halinde gerçek kişiye ait tüm katılma ve özel cari hesapları toplamının 100 bin TL'ye kadar olan kısmı sigorta kapsamındadır.
Hümeyra Sevinç 1 Haziran 2017 Perşembe 06:17
Finansal Ürünler & Mevduat

Kredi Kartı Limitim Talebim Olmadan Bankaca Arttırılabilir Mi?

Kart çıkaran kuruluşlar, kart hamilleri talep etmedikçe kredi kartı kart limitlerini artıramazlar. Ancak mevzuat hükümleri çerçevesinde belirlenen yer ve alınacak genel nitelikteki talimat üzerine periyodik limit artırımı yapılabilir. Kredi kartı limitinizin arttırılmasına ilişkin bir talimatınız olmadığı halde ilgili banka
Berkay Taşçı 31 Mayıs 2017 Çarşamba 12:55
Finansal Ürünler & Mevduat

Neler Finansal Kiralama Sözleşmesine Konu Olabilir?

Kara Ulaşım Araçları Hava Ulaşım Araçları Deniz Ulaşım Araçları İş ve İnşaat Makinaları Tıbbi Cihazlar Tekstil Makinaları İmalat Makinaları Turizm Ekipmanı Elektronik ve Optik Cihazlar Basın Donanımları Büro Ekipmanları Gayrimenkuller Software (Yazılım) Bütünleyici parça veya eklenti niteliklerine bakılmaksızın asli niteliğini koruyan her mal tek başına finansal kiralama sözleşmesinin konusu olabilir.
Zeynep Birsen 31 Mayıs 2017 Çarşamba 10:20
Finansal Ürünler & Mevduat

Türkiye'de Hangi Bankalar Mevduat Ve Katılım Fonu Sigorta Sistemine Dahildir?

Türkiye'de faaliyet gösteren, mevduat ve katılım fonu kabulüne yetkili yerli ve yabancı tüm kredi kuruluşları ile merkezi yurt dışında kredi kuruluşlarının Türkiye'deki şubelerinde bulunan mevduat ve katılım fonları sigorta sistemine dahildir
Hatice Terzioğlu 30 Mayıs 2017 Salı 19:27
Finansal Ürünler & Mevduat

Sigorta Kapsamındaki Mevduat, Katılma Ve Özel Cari Hesaplara Dair Ödemeler Hangi Para Cinsinden Yapı...

Sigorta kapsamındaki tüm ödemeler TL olarak yapılır. Döviz hesaplarının TL karşılıkları ilgili kredi kuruluşunun faaliyet izninin kaldırıldığı tarihteki TC. Bankası A.Ş.'nin döviz alış kurları esas alınarak, kıymetli maden cinsinden açılan hesapların karşılıkları ise ilgili kredi kuruluşunun faaliyet izninin kaldırıldığı
Ece Eski 30 Mayıs 2017 Salı 15:41
Finansal Ürünler & Mevduat

Türkiye'de Tüm Mevduatlar Ve Katılım Fonları Sigorta Kapsamında Mıdır?

Türkiye'de faaliyet gösteren bir kredi kuruluşunun yurt içi şubelerinde gerçek kişiler adına açılmış olan ve münhasıran çek keşide edilmesi ticari işlemlere konu olmayan Türk Lirası, döviz ve kıymetli maden cinsinden; a) Tasarruf mevduatı hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara ilişkin
Asena Kalkan 29 Mayıs 2017 Pazartesi 16:48
Finansal Ürünler & Mevduat

Kredi Kuruluşları Tarafından Satışına Aracılık Edilen Devlet Tahvili, Hazine Bonosu, Yatırım Fonu Gi...

Kredi kuruluşları tarafından satışına aracılık edilen devlet tahvili, hazine bonosu, yatırım fonu gibi yatırım araçları TMSF'nin sigorta kapsamında değildir.
Eda Tosun 29 Mayıs 2017 Pazartesi 01:16
Finansal Ürünler & Mevduat

Basel 2.5 Nedir?

Global finansal kriz sonrasında denetim otoriteleri BCBS bünyesinde bir araya gelerek Basel II çerçevesinde eksik görülen bazı alanlarda değişiklikler/yenilikler koymuşlardır. Temmuz 2009’da Basel II Çerçevesinde İyileştirmeler* adı altında seküritizasyon (menkul kıymetleştirme), reseküritizasyon ve piyasa riskine esas tutar, vb. alanlarda
Gamze Ayaz 28 Mayıs 2017 Pazar 00:56
Finansal Ürünler & Mevduat