+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Ferdi Kaza Sigortası

Yurt Dışı Seyahatinde Hastalanılması Durumunda Seyahat Sigortası Tedavi Masraflarını Karşılar Mı?

Önceden var olan ya da kronik hastalıklar dışındaki bir nedenden dolayı hastalanması veya kaza geçirmesi durumunda oluşan hastane, ameliyat tedavi masrafları bu teminat kapsamında karşılanır.
Burak Sedef 21 Ağustos 2017 Pazartesi 18:49
Ferdi Kaza Sigortası

Vefat Tazminatı Kimlere Ödenir?

Sigorta tazminatı, poliçede belirtilen menfaattarlara, yoksa kanuni hak sahiplerine ödenir.
Taylan Bıçak 20 Ağustos 2017 Pazar 23:36
Ferdi Kaza Sigortası

T.c. Vatandaşı Olmayanlar Hayat Sigortası Yaptırabilir Mi?

Evet, ilgili bilgi ve belgeleri eksiksiz verildiği takdirde, değerlendirme sonucu bir hayat sigortası sahibi olunabilmektedir.
Cezmi Uzun 17 Ağustos 2017 Perşembe 22:14
Ferdi Kaza Sigortası

Kredi Hayat Sigortası'nı Kredi Aldığınız Bankadan Almak Zorunda Olmadığınızı Biliyor Musunuz?

Kredi hayat sigortası için seçtiğiniz kurum, kredi aldığınız bankadan farklı bir sigorta şirketi olabilir. Yasal olarak kredi kullandığınız bankadan satın alma zorunluluğunuz bulunmamaktadır.
Uğurcan Altay 17 Ağustos 2017 Perşembe 12:23
Ferdi Kaza Sigortası

Poliçe Alındığında Teminat Ne Zaman Başlar?

Sigortalının sorumluluğu, poliçenin ilk taksitinin ödenmesinden itibaren başlar. Sigorta, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi Türkiye saati ile öğleyin saat 12. 00 ‘de başlar ve öğleyin saat 12.00’ de sona erer.
Hülya Asım 16 Ağustos 2017 Çarşamba 17:33
Ferdi Kaza Sigortası

Hayat Sigortası Nedir, Ne Işe Yarar Ve Neden Yaptırılmalıdır?

Hayat sigortası olası bir yaşam kaybı, kalıcı bir sakatlık ya da kritik hastalık durumunda kendiniz ya da sevdiklerinizin yaşam koruyabileceğiniz, çocuklarınızın eğitimlerine devam etmelerini sağlayabileceğiniz finansal bir risk ürünü ve/veya yatırım(birikim) ürünüdür. Hayat Sigortaları, öncelikli olarak ana teminat olan vefat
Hatice Terzioğlu 14 Ağustos 2017 Pazartesi 17:46
Ferdi Kaza Sigortası

Fedi Kaza Sigortasının Coğrafi Sınırı Nedir?

Ferdi Kaza Sigortası Türkiye sınırlarında veya Türkiye sınırları dışında da geçerlidir.
Ayşe Akkurt 31 Temmuz 2017 Pazartesi 17:31
Ferdi Kaza Sigortası

Seyahat Sigortasından Kimler Yararlanabilir?

Seyahat sigortasından genel olarak 18 65 yaşları arasındaki dileyen herkes yararlanabilir. Sigorta şirketi uyguladığı yaş sınırı üzerindeki de ekstra prim alarak güvence altına alabilir.
Elanur Şimşek 31 Temmuz 2017 Pazartesi 13:51
Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi Kaza Sigortasında Vergi Avantajı Var Mıdır?

Ücretli çalışıyorsanız ya da beyana tabi vergi mükellefi iseniz, ödediğiniz primleri vergi matrahınızdan indirebilirsiniz. Böylece, aylık ücretinizin %5'ine ve olarak asgari ücret tutarı kadar ödeyeceğiniz sigorta primleriniz, bulunduğunuz vergi dilimine göre, size kazanç sağlayacaktır.
Çağla Akçay 28 Temmuz 2017 Cuma 00:11
Ferdi Kaza Sigortası

Sigortacılıkta Iştira Ne Demektir?

Birikimli hayat sigortalarında sigorta şirketinin, poliçe özel şartlarında yazılı asgari sürenin geçmesi ve bu süreye ait primlerin ödenmesinden sonra ettirenin talebi ile kar paylı birikim tutarını ödeyerek poliçeyi satın alması ve sonlandırmasıdır. Teminat tutarı neye göre belirlenir?
Sevilay Kızıl 27 Temmuz 2017 Perşembe 15:38
Ferdi Kaza Sigortası

Poliçe Süresi Başladıktan Sonra Aegon Prim Tutarında Değişiklik Yapar Mı?

Para birimi Türk Lirası olan poliçelerde, prim tutarı artışı enflasyona endeksli olarak otomatik yapılmaktadır. Para birimi döviz olan poliçelerde primler süre boyunca sabit kalmaktadır. Zaman içerisinde kurdaki artış/azalış, söz konusu poliçelerdeki teminat(lar)ı etkileyen kur riskini dengelemektedir.
Tevfik Ataberk 27 Temmuz 2017 Perşembe 11:20
Ferdi Kaza Sigortası

Hayat Sigortası, Özel Sağlık Sigortası Yerine Geçer Mi?

Hayır. Hayat sigortası olası bir yaşam kaybı, kalıcı bir sakatlık ya da kritik hastalık durumunda sigortalının ya da sevdiklerinin standartlarının korunmasını sağlayan finansal bir risk ürünü ve/veya yatırım (birikim) ürünüdür. Sağlık Sigortası ise, sigortalının beklenmedik bir kaza veya hastalık
Çağatay Gürcü 26 Temmuz 2017 Çarşamba 17:31
Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi Kaza Sigortası Hangi Teminatları Kapsar?

Verilen ve verilmeyen teminatların poliçenin ön yüzünde belirtilmesi kaydıyla, aşağıda belirtilen vefat ve daimi maluliyet teminatlarına ek olarak, gündelik ve tedavi masrafları teminatlarının biri veya her ikisi verilebilir. A Vefat Teminatı Poliçede temin edilen bir kaza, sigortalının derhal ya
Hüseyin Mert 26 Temmuz 2017 Çarşamba 14:42
Ferdi Kaza Sigortası

Hayat Sigortasında Biriken Primlerden Borç Alınabilir Mi (Ikraz)?

Birikimli hayat sigortalarında, aksine bir sözleşmeyle kısaltılmış olmadıkça en az 3 yıllık primi ödenmiş sigortada, sigorta ettirenin talebi üzerine, kriterlerine göre ve poliçenin iadesi karşılığında sigorta poliçesi üzerinden ödünç para alınabilir.
Semra Öz 26 Temmuz 2017 Çarşamba 13:32
Ferdi Kaza Sigortası

Hayat Sigortası Poliçeleri Haciz Edilebilir Mi?

Bir hayat sigortası sözleşmesi sonlanmadan haciz işleminin uygulanması mümkün değildir.
Ömer Efegil 26 Temmuz 2017 Çarşamba 13:20
Ferdi Kaza Sigortası

Hayat Sigortasında Biriken Tutardan Borç Alınabilir Mi?

Sigortacı, en az bir yıldan beri yürürlükte bulunan ve bir yıllık primi ödenmiş olan sigorta sözleşmelerinde, sigorta talebi üzerine ve talep anındaki genel kabul görmüş aktüerya kurallarına uygun bir biçimde hesaplanan değer üzerinden sigortalıya ödünç para vermek
Simge Anahtarcı 25 Temmuz 2017 Salı 21:58
Ferdi Kaza Sigortası

Sigortalı, Sigorta Ettiren Ve Lehtar Ne Anlama Gelir?

Hayatı üzerine sigorta sözleşmesi yapılan kişiye sigortalı, prim ödeyerek sigortalının hayatını sigortalayan kişiye sigorta ettiren, riskin gerçekleşmesi durumunda tazminatı etme hakkına sahip kişiye de lehtar denilmektedir. Sigortalı kanuni bağı olmasa dahi istediği kişiyi/kişileri lehdar olarak seçebilir.
Kaan Tekiner 24 Temmuz 2017 Pazartesi 17:04
Ferdi Kaza Sigortası

Birikimli Hayat Sigortası Devredilebilir Mi?

Birikimli hayat sigorta poliçesinde tayin edilen sigortalının ve sigorta ettirenin değişikliği mümkündür.
Yılmaz Yalman 22 Temmuz 2017 Cumartesi 20:27
Ferdi Kaza Sigortası

Devlet Güvencesi Ne Demektir?

Hayat sigorta şirketleri Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Denetleme Kurulu, şirket içi ve dışı bağımsız kurumlar tarafından denetlenmektedir. Hayat sigorta şirketleri gerekli şartları, yerine getirse dahi, serbestçe her sigorta ürününü oluşturup dilediği gibi satış ve pazarlama faaliyetini sürdüremez. Hayat sigortacılığında sigorta
Aygül Özel 22 Temmuz 2017 Cumartesi 12:09
Ferdi Kaza Sigortası

Tıbbi Kötü Uygulamaya Ilişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Hekim Sorumluluk) Neleri Teminat Al...

Bu sigorta sözleşmesi ile 1219 sayılı Kanunun Ek 12nci maddesi çerçevesinde, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların; poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken; a) Sözleşme süresi
Ömür Ekinci 20 Temmuz 2017 Perşembe 18:22
Ferdi Kaza Sigortası

Yanlış Beyan Verilmesi Durumunda Seyahat Sigortasında Karşılaşılacak Yaptırımlar Nelerdir?

Poliçede belirtilmiş riskler gerçekleşmiş olsa bile hatalı beyan yüzünden hasar ödemesi gerçekleştirilmez.
Mutlu Atukeren 18 Temmuz 2017 Salı 12:28
Ferdi Kaza Sigortası

Teminat Tutarı Neye Göre Belirlenir?

Teminat tutar yaşı, ödemek istenilen tutar ve verilen beyan doğrultusunda ortaya çıkan risk analizine göre belirlenir.
Salih Atacı 15 Haziran 2017 Perşembe 08:51
Ferdi Kaza Sigortası

Hayat Sigortasındaki Genel Şartlar Nelerdir? (Haciz Edilemez, Veraset Kanunu, Teminat Miktarı Gibi)

Hayat sigortasındaki genel şartlar için Türkiye Sigortalar Birliği tarafından yayınlanan bilgileri inceleyebilirsiniz. http://www.tsb.org.tr/hayat sigortalari genel sartlari.aspx?pageID=483
Hazal Erdi 13 Haziran 2017 Salı 08:52
Ferdi Kaza Sigortası

Poliçe Süremin Uzun Olmasının Avantajı Var Mı?

Evet, hayat sigortalarında poliçe süresi arttıkça, avantajlar da artmaktadır. Birikimli ürünlerde, poliçe süresi uzadıkça elde edilen kar payı da yüksek olacaktır. Risk ürünlerinde ise, hem uzun süreli prim garantilerine sahip olunurken, hem de kısa süreli poliçeleri yenilerken yapılacak risk
Melek Yüzügüldü 12 Haziran 2017 Pazartesi 22:49
Ferdi Kaza Sigortası

Yasal Varisi Olmayanlar Için Hayat Sigortası Uygun Bir Tercih Mi?

Evet, yaşam kaybı durumunda sahip olunan hayat sigortasından faydalanması için istenilen kişi ya da kurum seçilebilmektedir. Üstelik faydalanacak kişi kurumlar için herhangi bir sayı sınırı da olmamaktadır. Örneğin, yaşam kaybı durumunda tazminatınız sigortalı tarafından belirlenen bir veya birden fazla
Kaan Tekiner 9 Haziran 2017 Cuma 13:39
Ferdi Kaza Sigortası

Hayat Sigortasının Teminatları Nelerdir?

Hayat sigortası, vefat ve maluliyet teminatlarından oluşur.
Hümeyra Sevinç 7 Haziran 2017 Çarşamba 14:36
Ferdi Kaza Sigortası

Hayat Sigortamın Aylık Ödemesi Sigortalı Haricinde Bir Başkası Tarafından Yapılabilir Mi?

Hayat sigortalarında bir kimsenin hayatı, başka biri tarafından yaşam kaybı gibi ihtimallere karşı sigorta ettirilebilir. Yani hayat sigortası poliçesinde sigortalı haricinde bir başkası tarafından yapılabilmektedir. Ödemeyi yapan kişi "sigorta ettiren", sigorta sözleşmesi yapılan kişi ise "sigortalı" olarak tanımlanmaktadır.
Aysen Mert 6 Haziran 2017 Salı 19:07
Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi Kaza Sigortasının Coğrafi Sınırı Nedir?

Bu sigorta teminatı Türkiye sınırları dışında da geçerlidir.
Nazlı Demir 6 Haziran 2017 Salı 16:30
Ferdi Kaza Sigortası

Reasürans Ne Demektir?

Reasürans, sigortanın sigortasıdır. Sigorta şirketi veya sigortalı adına yurt içinde kapsam dışında veya kapasite üstündeki risklere teminat bulunmasını sağlar. dışında bulunan yabancı broker şirketlerinin ve müşterilerinin Türkiye'deki yatırımları için özel global poliçeleri Türkiye'ye adapte ederek bunların poliçeleştirilmesine yardımcı olur
Selim Güngören 4 Haziran 2017 Pazar 00:54
Ferdi Kaza Sigortası

Bavulun Kaybolması Sonucu Oluşan Masrafları Seyahat Sigortası Karşılar Mı?

Tarifeli uçuşlarda bagajın kaybolup, seyahat edilen ilgili yere ulaşıldığı andan itibaren 24 saat içinde bulunamaması halinde ilgili havayolu şirketinin raporu tutması şartı ile acil kişisel ihtiyaçlar karşılanır.
Salih Aksu 2 Haziran 2017 Cuma 09:34
Ferdi Kaza Sigortası

Tıbbi Kötü Uygulamaya Ilişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Hekim Mesleki Sorumluluk) Zorunlu B...

5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmış ve bu 8 inci maddesi ile 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna eklenen ek madde 12 ile hekimler
Fehmi Yılmaz 2 Haziran 2017 Cuma 08:19
Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi Kaza Teminatı Nedir?

Gerek hareket halinde gerekse park halinde iken, aracın bakımı yapılırken ya da araca inilip binilirken meydana gelebilecek bir kaza araç içindeki kişilerin ölüm, sürekli sakatlık ve tedavi masraflarını temin eder.
Çağatay Gürcü 30 Mayıs 2017 Salı 10:22
Ferdi Kaza Sigortası

Hekimler Için Mesleki Sorumluluk Sigortası Bulunmakta Mıdır?

30 Ocak 2010 tarihli 27478 sayılı Resmi Gazetede 5947 sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayımlanmış ve bu kanunun 8. maddesi ile 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair
Aygül Özel 29 Mayıs 2017 Pazartesi 16:53
Ferdi Kaza Sigortası

Hayat Sigortası Yaptırırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Hayat sigortası yaptırırken teklifnamede yer alan sorulara doğru cevap vermek, gerek sigorta ettirenin gerekse sigortalının kendisince bilinen ve sigortacının gereken hususları sigortacıya bildirmesi önemli bir yükümlülüktür. Bu yükümlülüğün ihlali halinde sigortacı sözleşmeden cayabilir ya da ek prim almak suretiyle
Hazal Erdi 29 Mayıs 2017 Pazartesi 03:16
Ferdi Kaza Sigortası

Emeklilik Ve Hayat Sigortaları Arasında Seçim Yapılırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Risk koruma isteniyor mu? (Koruma ihtiyacı karşılanıyor mu?) Hayat sigortası, sadece birikim amaçlı bile olsa içinde mutlaka vefat ve sakatlık barındırır. Bireysel emeklilik herhangi bir teminat içermez, sadece birikim yapar. Ancak teminatlar arzu edilirse ek olarak alınabilir. 56 yaşından önce kullanılacak
Elanur Şimşek 29 Mayıs 2017 Pazartesi 01:57
Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi Kaza Sigortasının Teminatları Nelerdir?

Ana teminatları kaza sonucu vefat, kaza sonucu maluliyet ve kaza sonucu tedavi masraflarını içerir. Bunun dışında ürünlerimizde yer alan ek olarak seçilebilmektedir.
Uğurcan Altay 25 Mayıs 2017 Perşembe 10:29
Ferdi Kaza Sigortası

Hayat Sigortalarında Poliçeden Cayma Süresi Ne Kadardır?

Sigorta ettiren, sigortacının kendisine cayma hakkını kullanabileceğini bildirmesinden itibaren onbeş gün içinde sözleşmeden cayabilir. Bilgilendirmenin yapıldığı sigortacı tarafından ispatlanır. yapılmamışsa cayma hakkı ilk primin ödenmesinden bir ay sonra sona erer. Sigorta ettiren, sigortacının sorumluluğu başlamadan önce, kararlaştırılmış primin yarısını
Zeynep Özsemiz 24 Mayıs 2017 Çarşamba 20:16
Ferdi Kaza Sigortası

Hayat Sigortası Sözleşmemde Hangi Kesintiler Yapılabilir?

Hayat grubu sigortalarında gider payı hesaplamaları, aracı komisyonu (veya üretim masrafı) ile işletme masrafı kesintileri, tarifelerin özelliklerine göre belirlenen yapılır. Aynı zamanda, sözleşmede belirtilen süre dolmadan sigortadan ayrılma durumunda, erken ayrılma kesintisi uygulanır.
Necmi Güvercin 22 Mayıs 2017 Pazartesi 11:25
Ferdi Kaza Sigortası

Sigorta Poliçesinde Belirtilen Süreden Önce Bu Sigortadan Ayrılınabilir Mi?

Türk Ticaret Kanunu’nun 1325’inci maddesinin ikinci fıkrasına göre sigorta ettiren, üç yıl primi ödedikten sonra sigortadan ayrılabilir. Hayat Sigortası Şartlarına göre aksine bir sözleşmeyle bu süreyi daha kısa tutma imkanı bulunmaktadır. Ancak Birikimli Hayat sigortaları en az 10 yıllık
Rümeysa Tatlı 20 Mayıs 2017 Cumartesi 18:17
Ferdi Kaza Sigortası

Lehtar Olarak Bildirilmiş Kişi Yerine Başka Birini Lehtar Olarak Göstermek Mümkün Mü?

Sigorta ettiren, lehtarı değiştirme hakkından vazgeçtiğini sigorta poliçesine yazdırmakla beraber poliçeyi lehtara teslim ettiği takdirde o kişiyi değiştiremez. Ancak, halinde sigorta ettirenin lehtarı değiştirme hakkının saklı tutulduğu kabul edilir.
Seranay Avcı 17 Mayıs 2017 Çarşamba 20:28
Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi Kaza Sigorta Bedeli Nasıl Belirlenir?

İnsan hayatının değerini veya organlarını yitirmesi sonucu, maddi kayıplarını belirlemek mümkün olmasa da , teminat limiti belirlemek gerekir.Sigorta teminat belirlenmesinde meslek, yaş gibi bazı özellikleri dikkate alınır. Bu limit sigortalının talebine istinaden belirlenir.
Necmi Güvercin 17 Mayıs 2017 Çarşamba 12:14
Ferdi Kaza Sigortası

Hayat Sigortası Primleri Için Vergi Avantajından Yararlanılabilinir Mi?

Birikimli planların %50'si, korunma planlarının ise tamamı vergi indiriminden faydalanabilir.
Nuran Keske 16 Mayıs 2017 Salı 18:52
Ferdi Kaza Sigortası

İyi Çalışmalar Firması Olmayan Bir Arkadaşımın Muğla-Göçek Limanına Kayıtlı Bir Yatı Var Yatında Çal...

Bahsettiğiniz kişinin gelir vergisi açısından herhangi bir istisnası sözkonusu olmayıp, yatın bağlı olduğu limandaki vergi dairesine muhtasar mükellefiyeti açtırılacaktır.
Kıvanç Kılıç 29 Nisan 2017 Cumartesi 05:31
Ferdi Kaza Sigortası

Merhabalar.iki Sorum Olacak.1.si Merkezi Istanbul Da Olan Müşterim Samsunda Şube Açtı Ve Orda Işçi Ç...

Değerli Meslek Mensubu Ücretlerin Bankadan ödenmesi konusunda sgk işyeri dosya bazında işlem yaparak 10 işçi kuralını uygulamaktadır. Part time çalışan çalışma süresini genel sağlık sigortası ödeyerek de tamamlayabilir.
Simge Anahtarcı 29 Nisan 2017 Cumartesi 01:49
Ferdi Kaza Sigortası

Hocam Geçen Gün Sorduğum Sorum Yanlış Anlaşıldı Sanırım. Biraz Daha Açıklayarak Sormak Istiyorum. Ho...

Emekli kişilerin çalıştırılması durumunda sizinde belirttiğiniz gibi SGDP ödenip emeklilerin maaşından bağlı bulundukları kurum kesinti yapmaktadır. Yasal Prosedür budur. dışındaki uygulamalar için uygundur ya da değildir demek bizleri aşmaktadır. ..
Aygül Özel 28 Nisan 2017 Cuma 18:48
Ferdi Kaza Sigortası

Kısmi Süreli Işsözleşmesi Ile Çalışan Işçinin Genel Sağlık Sigortasının 30 Güne Tamamlanmasını Işver...

Değerli Meslek Mensubu İşverenin böyle bir yükümlülüğü olmamasına rağmen iş sözleşmesinde bu konu ile ilgili anlaşmalı bir hüküm konulması halinde kısmi çalışma süreleri dışında kalan süreler için bildirim ve ödeme yapması mümkün olabilecektir.
Hatice Terzioğlu 28 Nisan 2017 Cuma 02:05
Ferdi Kaza Sigortası

Merhaba,benim Sorum 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Göre 01.10.2008...

Değerli Meslek Mensubu Avukatlar yeni 5510 sayılı yasaya göre 4/b kapsamında sigortalı olacaklardır.
Birol Güveci 28 Nisan 2017 Cuma 00:39
Ferdi Kaza Sigortası

İlk Önce Iyi Çalışmalar Diliyorum Ve Daha Önce Sormuş Olduğum Sorulara Aldığım Cevaplar Için Tekrar ...

Sayın Meslek Mensubu İşçiler tazminatlarını son çalıştıkları işverenden ve son ücretleri üzerinden alırlar.
Mutlu Atukeren 27 Nisan 2017 Perşembe 12:06
Ferdi Kaza Sigortası

2008 Yılında Doğum Iznine Ayrılan Çalışanımız 2009 Yılı Ocak Ayında Döndü.sgk Den Işgörmezlik Bedeli...

Değerli Meslek Mensubu 2009/11 Genelge Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, “Analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan; kendi
Mutlu Atukeren 27 Nisan 2017 Perşembe 04:54
Ferdi Kaza Sigortası

İyi Günler, 11/4/2008 Tarihinde 6 Yıldır Çalışmakta Olduğum Şirketten Istifa Ederek Ayrıldım.29 Mart...

Değerli Meslek Mensubu İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortasından sağlanan haklar MADDE 16 (Değişik: 17/4/2008– 5754/10. md.) İş kazası veya meslek hastalığı sigortasından sağlanan haklar şunlardır: a) Sigortalıya, geçici iş göremezlik süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi. b)
Saadet Ercan 26 Nisan 2017 Çarşamba 12:09
Ferdi Kaza Sigortası