+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Fakroting

İthalatçı Firmalar Yurtdışından Olan Mal Ve/veya Hizmet Alım Işlemlerini Faktoring Konusu Yapabilirl...

Evet. Yurtiçinde yerleşik ithalatçı firma tarafından ithal edilen malın gümrüğe ulaşması ile birlikte fatura bedeli faktoring şirketi tarafından ihracatçıya ve belirlenen vadede ithalatçı firmadan tahsil edilir. Bu suretle, ithalatçı firma hem peşin alım avantajlarından yararlanır hem de kendisine ödeme
Boran Erdil 18 Ağustos 2017 Cuma 10:21
Fakroting

Faktoring Şirketlerinin Kuruluş Ve Çalışma Esaslarını Düzenleyen Bir Yönetmelik Mevcut Mudur?

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Esasları Hakkında Yönetmelik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 24 2013 tarih ve 28627 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelik, 6361 sayılı Yeni Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri
Orhan Kılıç 17 Ağustos 2017 Perşembe 19:41
Fakroting

Faktoring Sistemi Nasıl Çalışır?

Bir faktoring işleminde vadeli bir satış ile birlikte üç taraf bulunur. Alıcı (borçlu), satıcı ve faktoring şirketi. Alıcı satıcıya bildirdikten sonra, satıcı şirket, faktoring şirketine alıcı ile ilgili bilgileri aktarır. Faktoring şirketi, alıcının kredibilitesini araştırarak, satıcıya tahsis edilebilen limit
Aygül Özel 17 Ağustos 2017 Perşembe 14:38
Fakroting

Faktoring'te Maliyetler Nelerdir?

Temel olarak iki tür maliyet vardır: Faktoring komisyonu ve faktoring ücreti. Faktoring ücreti: Finansman hizmetinden yararlanılması durumunda faktoring şirketinin kullandırdığı ödemeye karşılık aldığı faiz tutarıdır. Komisyon: Temlik alınan alacaklar üzerinden hesaplanan ve işlem hacmine, alacağın vadesine göre değişen maliyettir. Faktoring ücreti ve
Dilan Gökçen 16 Ağustos 2017 Çarşamba 17:01
Fakroting

Faktoring Nedir?

Bir faktoring işleminde vadeli bir satış ile birlikte üç taraf bulunur. Alıcı (borçlu), satıcı ve faktoring şirketi. Faktoring işlemleri, BDDK 10 Ekim 2006 gün ve 26315 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketinin Kuruluş ve Faaliyet
Sevgi Söylemez 16 Ağustos 2017 Çarşamba 13:27
Fakroting

Faktoring'in Yasal Zemini Nedir?

Anonim şirket olarak kurulması gereken faktoring şirketleri, daha önce “90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” Hazine Müsteşarlığı’nın gözetim ve denetimine tabi iken, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) gözetim ve
Mehmet Özdil 15 Ağustos 2017 Salı 10:52
Fakroting

Kimler Faktoring Hizmetlerinden Yararlanabilir?

Mal ve/veya hizmet üreten ve ticaretini yapan tüm tüzel ve gerçek kişi tacirler faktoring hizmetlerinden yararlanabilir.
Nuran Keske 3 Ağustos 2017 Perşembe 11:54
Fakroting

Neden Faktoring?

Alacağınız garantidedir: Ticaret hayatında işletmelerin üslendiği en büyük risk, hiç kuşkusuz, alacak tahsilidir. Ancak faktoring sistemi ile çalıştığınızda, garanti hizmet, sizi bu riskten kurtarır. Düzenli nakit akışı sağlarsınız: Faktoringde, vadeli alacaklarınızı, ihtiyaç duyduğunuz zamanda nakite çevirerek, finansman yaratır, düzenli nakit
Ramazan Baran 2 Ağustos 2017 Çarşamba 17:53
Fakroting

Faturalı Alacağa Konu Malın Istenilen Kalite Standartlarına Uygun Olmaması Gibi Ihtilaf Durumlarında...

Garantinin ortadan kalkmasında en önemli sebeplerden biri malın istenilen kalite standartlarında olmaması veya alıcı tarafından talep edilen maldan farklı malın gönderilmiş olmasıdır. Bunun yanında limit tahsis şartlarının yerine getirilmiş olması, uluslararası faktoring kurallarına uyma, alıcı firma ile yapılan sözleşme
Semra Öz 29 Temmuz 2017 Cumartesi 20:56
Fakroting

Kabil-I Rücu Ve Gayri Kabil-I Rücu Faktoring Ne Demektir?

Kabil i rücu faktoring, faktoring şirketinin alacağın ödenmeme riskini üstlenmediği faktoring şekli olup bu modelde finansman ve tahsilat hizmeti Alacakların ödenmemesi durumunda faktoring şirketinin satıcı firmaya rücu etme ve yapılan ön ödemeyi talep etme hakkı bulunur. Gayri kabil i
Gülüm Erarslan 25 Temmuz 2017 Salı 16:47
Fakroting

Faktoring Işlemleri Ile Ikrazatçılık Işlemleri Arasındaki Farklar Nelerdir?

Faktoring işlemlerinde faktoring şirketi, fatura veya benzeri belgelere dayalı bir alacağı Borçlar Kanunu’nun alacağın temliki hükümleri çerçevesinde devralmakta ve alacağa istinaden alacağı devreden faktoring şirketi müşterisine belli bir iskonto ile ödeme yapmaktadır. Kısaca bir ivaz karşılığında alacağın faktoring şirketi
Ömer Efegil 24 Temmuz 2017 Pazartesi 14:53
Fakroting

Hangi Alacaklar Faktoring'e Uygun Değildir?

Genel olarak yatırım malları, kolay bozulabilen ürünler ve grup içi satışlardan doğan alacaklar faktoringe uygun değildir.
Müşerref Koç 21 Temmuz 2017 Cuma 23:52
Fakroting

Faktoringin Senet Karşılığı Banka Kredilerinden Farkı Nedir?

Senet karşılığı banka kredilerinde, senetler kullandırılan kredinin teminatını oluşturur ve bilançonun aktifinde senetli alacaklar içinde izlenmeye devam edilir. Bunun kullanılan kredi de pasifte mali borçlar içinde gösterilir. Faktoring işlemlerinde ise senet faturayla ilişkili olarak doğrudan alacağı temsil eder. Devredilen
Hasan Yılmaz 17 Temmuz 2017 Pazartesi 17:08
Fakroting

Alacakların Vadesi Ne Olmalıdır?

Genel olarak 120 güne kadar vadeli alacaklar için faktoring işlemi yapılabilir ancak daha uzun vadeler için çalışma şartları faktoring değerlendirilebilir.
Serkan Aydın 15 Haziran 2017 Perşembe 08:54
Fakroting

Faktoring Şirketleri Ne Ile Iştigal Eder?

Faktoring şirketleri 90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de “Mal ve hizmet satışlarından doğmuş veya doğacak temellük ederek tahsilini üstlenen, bu alacaklara karşılık ödemelerde bulunarak, finansman sağlayan şirket” olarak tanımlanmıştır.
Fatma Gülci 14 Haziran 2017 Çarşamba 15:46
Fakroting

İhracat Faktoringi Işlemleri Hangi Satış Şekillerini Kapsar?

Garanti hizmetinin sunulduğu yurtdışı faktoring işlemlerinde mal mukabili ihracattan kaynaklanan alacaklar söz konusudur.
Muhammet Demirci 14 Haziran 2017 Çarşamba 01:17
Fakroting

Faktoring Işlemlerinde Ön Ödeme Oranı Nedir?

Ön ödeme oranı temlik edilen alacakların vadesi, işlem hacmi ve alacakların kredibilitesine bağlı olarak belirlenir.
Ömer Efegil 8 Haziran 2017 Perşembe 08:39
Fakroting

Faktoring Işlemleri Müşterilerin Bilançolarına Nasıl Etki Eder?

Müşterilerin vadeli satışlarından doğan alacakları faktoring işlemi ile nakde çevrileceğinden likidite oranı artar. Faktoring işlemi bankalardan kredi kullanımının aksine pasifinde banka borçları arasında yer almayarak borç / öz kaynak oranını olumlu etkiler. Yapılan faktoring işleminin gayri kabil i rücu
Erbil Demirci 5 Haziran 2017 Pazartesi 17:52
Fakroting

Hangi Alacaklar Faktoring Işlemleri Için Uygun Değildir?

Genel olarak yatırım malları, kolay bozulabilen ürünler ve faturasız alacaklar faktoring işlemine uygun değildir.
Asena Kalkan 1 Haziran 2017 Perşembe 11:43
Fakroting

Faktoring Nedir?

Mal veya hizmet satışından doğmuş veya doğacak vadeli alacaklara karşılık finansman sağlanması, tahsiline aracılık edilmesi veya garanti verilmesi işlemidir.
Serdar Gökay 26 Mayıs 2017 Cuma 05:41
Fakroting

Hangi Mallar Finansal Kiralama Işlemlerine Konu Edilebilir?

Taşınır ve taşınmaz mallar finansal kiralama işlemlerine konu edilebilirken, fikri ve sınaî haklar sözleşmeye konu edilemez.
Aylin Serttaş 25 Mayıs 2017 Perşembe 17:06
Fakroting

Faktoring Işlemlerinden Yararlanabilmek Için, Fatura Kesmiş Olmak Şart Mı?

İlgili mevzuatta, faktoringe konu olabilecek alacakların, fatura veya benzeri bir belgeye dayandırılması gerekliliği öngörülmektedir.
Birol Güveci 25 Mayıs 2017 Perşembe 14:57
Fakroting

Faktoringe Konu Olan Ücretler Nelerdir?

Faktoring işlemlerinde yapılan sözleşmeye göre, gündeme gelen ücretler aşağıdaki gibidir: Komisyon: Faktoring şirketinin sunduğu hizmetler karşılığında satıcı şirketten aldığı ücret. Faiz: ön ödeme imkanından yararlanması durumunda ödeyeceği faiz tutarı. Masraf: Faktoring şirketinin satıcı adına gerçekleştirdiği, posta, havale, EFT vb. işlemlerden doğan giderler. BSMV:
Selen Işık 23 Mayıs 2017 Salı 14:44
Fakroting

Faktoring'in Çek/senet Karşılığı Banka Kredilerinden Farkı Nedir?

Çek/senet karşılığı banka kredilerinde, çek veya senet kullanılan kredinin teminatını oluşturur ve bilançonuzun aktifinde senetli alacaklar olarak izlenmeye devam pasifte ise mali borçlar içinde gösterilir. Oysaki faktoring işleminde çek/senet faturayla ilişkili olarak doğrudan alacağı temsil eder. Devir ve temlik
Salih Atacı 22 Mayıs 2017 Pazartesi 23:59
Fakroting

Finansman Hizmeti Alırken Ne Kadar Ön Ödeme Alabileceğim?

Alacağınız ön ödemenin oranı, temlik ettiğiniz alacakların vadesi, işlem hacminiz ve alacaklarınızın kredibilitesine bağlı olarak belirlenir.
Merve Temel 17 Mayıs 2017 Çarşamba 11:42
Fakroting