+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Esnaf ve Sanatkârlar Odaları

Esnaf Sanatkarlar Odası Niçin Var? Ne Iş Yapar?

5362 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununa göre odaların; uyulması zorunlu meslekî kararları almak, oda üyelerinin sicillerini tutmak bu bilgileri Bakanlık e esnaf ve sanatkâr veri tabanında güncelleştirerek eksiksiz ve doğru olarak her an hazır halde bulundurmak, üyeler
Eda Tosun 18 Ağustos 2017 Cuma 15:01
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları

Esbis Üzerinde Aidat Bilgilerimi Görebilir Miyim?

Sistem üzerinde yer alan aidat tahsilat sayfasında ödemesi yapılmamış olan borçlar görüntülenebilir ve toplam borç tutarı hesaplanabilir.
Aygül Özel 18 Ağustos 2017 Cuma 00:28
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları

Odalar Kendi Nam Ve Hesaplarına Göre Kar Etmek Amacıyla Işletme Açabilirler Mi?

Konu 5362 sayılı Kanunun "Oda genel kurulunun görev ve yetkileri" başlıklı 10'uncu maddesinin (k) bendinde düzenlenmiştir. Buna göre; bağlı Birliğin muvafakati alınmak kaydıyla üyelerin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak ve mesleğin genel menfaatleine uygun olarak gelişmelerini sağlamak amaçlarıyla
Kadir Kolcu 17 Ağustos 2017 Perşembe 23:23
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları

Ana Sözleşme Değişikliği Için Gerekli Koşullar Nedir?

Bakanlık ön izni, Genel kurul gündeminde yer alması, Genel kurul kararı, Genel kurul üyelerinin yarısından fazlasının kararı gerekmektedir.
Müşerref Koç 17 Ağustos 2017 Perşembe 17:30
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları

50 M Kare Iş Yerinde Bazlama Imal Edip Ayni Yerde Satış Yapacağım Ve Toptan Satış Yapmayı Da Düsünüy...

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun Yasak İşler başlıklı 24’ üncü maddesinde “Anagayrimenkulün, kütükte mesken olarak gösterilen bağımsız bir bölümünde tiyatro, kahvehane, gazino, pavyon, bar, kulüp, dans salonu ve emsali gibi eğlence ve toplantı yerleri ve fırın, lokanta, pastahane, süthane
Saadet Ercan 17 Ağustos 2017 Perşembe 14:01
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları

Oda, Birlik, Federasyon Ve Konfederasyon Olağan Genel Kurul Toplantıları Ne Zaman Yapılır?

Bu dört meslek kuruluşunun olağan genel kurulu dört yılda bir olmak üzere : a) Oda olağan genel kurulu Ocak, Şubat, ayları içinde b) Birlik olağan genel kurulu Mayıs ayı içinde c) Federasyon olağan genel kurulu Haziran ayı içinde d) Konfederasyon genel kurulu
Gamze Ayaz 17 Ağustos 2017 Perşembe 11:57
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları

Aynı Caddeye Mantar Gibi Çiğköfteci Açılıyor Bu Yasal Mı Ve Çok Düşük Fiyatlara Satış Yapıyorlar Bu ...

Aynı mesleki faaliyette bulunan işyerlerinin açılışı ile ilgili İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ile diğer mevzuatta herhangi kısıtlayıcı düzenleme bulunmamaktadır.
Kerim Özpek 16 Ağustos 2017 Çarşamba 14:09
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları

Mahalli Idareler Seçimlerinde "muhtar" Seçilmek Isteyen Esnaf Ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Yöne...

Muhtarlık seçimlerinde adaylık usulü olmadığından, seçimlere katılmak isteyen yöneticilerin istifa etmelerine gerek bulunmamaktadır.
Özge Bayındır 16 Ağustos 2017 Çarşamba 07:50
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları

İstanbul Matbaacılar Odası Tarafından 28-05-1991 Yılında Maliye Başvurarak Işi Terk Ettim 2016 Yılın...

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları KanunununKayıt ücreti, aidat, katılma payı, düzenlenecek belge ve hizmet ücretleri başlıklı 61 maddesinin 4 üncü fıkrasında Kayıt ücreti kayıt esnasında, yıllık aidat nisan ve ekim aylarında iki eşit taksitte ödenir. Oda kaydını
Serdar Sözbilir 15 Ağustos 2017 Salı 16:17
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları

Esbis Üzerinde Yer Alan Bilgilerimde Ne Gibi Değişiklikler Yapabilirim?

Esnaf ve sanatkârlar ESBİS’ de yer alan iş yeri bilgilerini, telefon ve faks bilgilerini güncelleyebilir, fotoğraf ve ehliyet bilgisi Ayrıca “Ek bilgiler” bölümünde yer alan bilgileri de güncelleyebilirler.
Kerim Özpek 15 Ağustos 2017 Salı 12:10
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları

Yeni Kurulan Odalar Birliğe Ve Varsa Federasyona Kayıt Ücreti Ödeyecek Mi?

Odalar, çalışma bölgesi içinde bulundukları Birliğe ve varsa çalışma konularındaki ihtisas Federasyonuna kuruldukları tarihten itibaren 1 ay içinde kayıt zorundadırlar. Kayıt zorunluluğunu bir ay içinde yerine getirmeyen odalar Birlik ve Federasyon tarafından resen kaydedilir ve bu durum ilgili Odaya
Eda Tosun 14 Ağustos 2017 Pazartesi 21:44
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları

Hükümet Komiseri Veya Bakanlık Temsilci Kimlerdir?

Esnaf ve sanatkârlar odaları, birlikleri, federasyonları ve Konfederasyonu’nun genel kurul toplantılarında, temsilci görevlendirme yetkisi, Bakanlık, valilik veya kaymakamlığa aittir. Büyükşehir il merkezi sınırları içinde kurulu bulunan esnaf ve sanatkârlar oda, birlik, federasyon ve Konfederasyonun genel kurul toplantılarında bulundurulacak temsilciler
Kerim Bir 14 Ağustos 2017 Pazartesi 19:13
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları

Halı Yıkama Fabrikasına 2 Hafta Önce Halılarımı Teslim Ettim.bir Hafta Da Teslim Edecekleri Halıyı H...

Mal/hizmette bulunan ayıba ilişkin ise, •Satıcı/sağlayıcı ile imzalamış olduğunuz sözleşmede yer alan haksız şartlara ilişkin ise, •Taksitle satın aldığınız için erken ödeme bulunmanız halinde yapılması gereken erken ödeme indiriminin hiç yapılmaması veya yanlış yapılmasına ilişkin ise, •Satın aldığınız devre tatil
Melek Yüzügüldü 14 Ağustos 2017 Pazartesi 17:49
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları

Aylık Ücretler Ve Huzur Haklarını Belirleme Yetkisi Genel Kurul Kararı Ile Yönetim Kuruluna Devredil...

Aylık ücretler, huzur haklarının meslek kuruluşunun genel kurulunca belirlenmesi gerekmekte olup bu yetki yönetim kuruluna devredilemez.
Aygül Özel 14 Ağustos 2017 Pazartesi 14:52
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları

Oda, Birlik, Federasyon Ve Konfederasyon Yönetim Kurulu Üyelerinin Toplu Olarak Görevden Ayrılmaları...

Üç ay içinde yapılacak seçimlere kadar, odalar birlik tarafından, birlik ve federasyonlar Konfederasyon tarafından, Konfederasyon Bakanlık tarafından görevlendirilecek üç bir kurul tarafından yönetilir. Tabiatıyla üç ay içinde yapılacak seçim işlemleri de bu kurul tarafından yürütülür.
İlke Atasever 13 Ağustos 2017 Pazar 00:34
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları

Ayrı Işyerinde Farklı Konuda Faaliyette Bulunuluyorsa Üyelik Bakımından Durum Nasıldır?

Ayrı işyerinde ayrı meslek dalında faaliyet gösteriliyorsa, her iş yeri için o meslek kolundaki odaya kayıt olmak gerekir.
Serdar Sözbilir 12 Ağustos 2017 Cumartesi 23:06
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları

Mevcut Durumda Üst Birliğe Ortak Olmayan Kredi Ve Kefalet Kooperatifleri Kefaleti Kabul Ediliyor Mu?...

Bakanlar Kurulunun 4 Mart 2013 tarihli ve 2013/4409 sayılı son Kararı (BKK) uyarınca; Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine (TESKOMB) bağlı birlik ortağı olmayan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinin kefaleti Halk Bankasınca kabul
Elanur Şimşek 12 Ağustos 2017 Cumartesi 01:53
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları

Oda Kaydı Ve Oda Aidatının Kanuni Dayanağı Nedir?

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun; “Odaya kayıt” başlıklı 6 ncı maddesinde; “Esnaf ve sanatkârların sicile kayıtları hiçbir şekilde odaya kaydı yapılamaz. Sicile kayıt olan esnaf ve sanatkârlara ait bilgiler sicil tarafından; elektronik ortamda, iş yerlerinin bulunduğu
Müşerref Koç 11 Ağustos 2017 Cuma 22:39
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları

Esnaf Ve Sanatkârlar Şurası Ne Sıklıkla Toplanır?

Esnaf ve Sanatkârlar Şûrasının ilki 1990 yılında Devlet Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilmiştir. Şûranın İkincisi 1994 yılında, üçüncüsü ise 1998 yılında 1998 yılından sonra 16 yıl boyunca gerçekleştirilemeyen Esnaf ve Sanatkârlar Şûrası’nın dördüncüsü 26 27 Kasım 2014 tarihleri arasında Ankara’da ATO
Eda Tosun 3 Ağustos 2017 Perşembe 17:04
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları

Denetim Kurulunda Yedek Üye Kalamadı.asıl 3 Üyeden Biride Istifa Etti.yani Şuanda Denetim Kurulu 2 K...

5362 sayılı Kanunun 56'ncı maddesinde düzenlenmiştir.Buna göre; denetim kurullarının asıl ve yedek üyelerinin tamamının görevden ayrılmaları ve yedeklerinin de halinde ilk seçime kadar odalarda birlik tarafından bir denetçi atanacaktır.Dolayısıyla bu hükme çerçevesinde denetim kurulundaki iki üye görevlerini aksatmadan sürdüreceklerdir.
Demet Elizan 3 Ağustos 2017 Perşembe 13:12
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları

Çocukların Bahçe Dışına Çıkmaları Ve Bahçe Dışından Alışveriş Yapmaları Yasak Mıdır?

M.E.B.Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 2007/33 Sayılı genelge hükümleri doğrultusunda, Okul İdareleri öğrencilerin dışardan seyyar satıcılardan alışveriş yapmalarını önleyici tedbirler sorumludurlar. Diğer taraftan Odamızın başvurusu üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü Öğrencilerin teneffüs saatlerinde bahçe dışına çıkmalarının önlenmesi yönünde okul müdürlüklerine yazılı
Yeşim Elmalı 3 Ağustos 2017 Perşembe 12:31
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları

Genel Kurul Toplantılarında Karar Nisabı Nedir?

Genel kurul toplantılarında kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Ancak, Fesih konusunda karar alınabilmesi için fesihle ilgili gündemde bulunması ve genel kurul üyelerinin üçte ikisinin, Ana sözleşme değişikliği için ise konunun gündemde yer alması ve genel kurul üyelerinin
Deniz Tuzcu 2 Ağustos 2017 Çarşamba 10:14
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları

Kayıt Ücreti Ve Yıllık Aidatın Kredi Kartı Ile Tahsil Edilebilir Mi?

Günümüz bankacılık ve ekonomi sisteminde kredi kartları, nakit gibi işlem ve işlev gördüğünden; odaların üyelerden tahsil etmesi gereken kayıt ve yıllık aidatların, yılı içerisinde belirlenen miktarın net olarak ilgili odanın kayıtlarına geçebilecek şekilde kredi kartlarından tahsilinin yapılmasında herhangi bir
Dilara Çevik 1 Ağustos 2017 Salı 14:06
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları

Yönetim Ve Denetim Kurulu Aylık Toplantıları Aynı Gün Ve Aynı Saatte Yapılabilir Mi?

5362 sayılı Kanunun "Yönetim kurulu toplantıları ve kararları" başlığını taşıyan 53 üncü maddesinde; "esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının yönetim en az ayda bir toplanır.(...) Yönetim kurulu toplantılarının çağrısı üyelere yazılı olarak yapılır." hükmüne, aynı Kanunun "Denetim kurulu toplantıları" başlıklı
Ülkü Aydoğdu 1 Ağustos 2017 Salı 11:12
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları

Esnaf Ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Seçimlerini Nerede Yapabilir?

İlçe seçim kurulu başkanı hâkimin adli ve idari yetkisinin ancak görevli olduğu ilçe ile sınırlı olması nedeniyle ve başka hudutları içinde yapılacak seçimi denetlemesi imkânsız bulunduğundan, YSK’ce objektif bir ölçüt getirilerek meslek kuruluşlarının organ seçimlerinin bu kuruluşların iş merkezlerinin
Taylan Bıçak 31 Temmuz 2017 Pazartesi 20:41
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları

Büyük Şehir Merkez Ilçeleri Dışında Oda Olmayan Ilçede Esnaf Odası Ve Şöförler Kurmak Mümkünmü?

Büyükşehirlerde tüm ilçeler merkez ilçe sayılmaktadır. kurulamak istenen oda ünvanında büyükşehirde başka oda bulunmaması halinde oda kurulabilir.
Şeyma Kocatürk 31 Temmuz 2017 Pazartesi 17:24
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları

Oda Feshi Konusunda Karar Alınabilmesi Için Toplantı Yeter Sayısı Nedir?

Olağan fesih koşulları dışında, Fesih konusunda karar alınabilmesi için fesihle ilgili gene kurul gündeminde madde bulunması ve genel kurul üçte ikisinin kararı gerekmektedir.
Hatice Terzioğlu 31 Temmuz 2017 Pazartesi 15:06
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları

Esnaf Ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşunda Birden Fazla Görev Alınabilir Mi?

Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarından herhangi birisinde yönetim, denetim veya disiplin kurulu üyeliği bulunanlar, diğer esnaf ve sanatkârlar meslek yönetim, denetim veya disiplin kurullarının en fazla ikisinde daha üye olarak yer alabilirler. Bu kişiler uhdelerinde üç görevden ziyade üyelik
Elanur Şimşek 31 Temmuz 2017 Pazartesi 09:19
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları

Oda Üyesi Olan Esnaf Ve Sanatkarın Vefatı Durumunda Mirasçılarının Yükümlülükleri Nelerdir?

Oda üyesi esnaf ve sanatkarın vefatı durumunda, genel olarak Miras Hukuku hükümleri çerçevesinde ölenin hakları ve yükümlülükleri bütün olarak intikal eder. Üyenin ölümü halinde ise aidat borçları; ölüm tarihi esas alınarak tahsil edilecektir. Bu durumda mirasçılardan vukuatlı ölüm belgesinin aslını
Dilara Çevik 30 Temmuz 2017 Pazar 14:21
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları

Meslek Odasına Kayıt Olmak Zorunlu Mudur?

5362 Sayılı Kanun’un 6. Maddesi gereğince sicil kaydı yaptıranların odaya kayıt yaptırması zorunludur. Esnaf ve sanatkârların sicile kayıtları yapılmadıkça, şekilde odaya kaydı yapılamaz. Sicile kayıt olan esnaf ve sanatkârlara ait bilgiler sicil tarafından; elektronik ortamda, iş yerlerinin bulunduğu yerdeki,
Rümeysa Tatlı 28 Temmuz 2017 Cuma 16:46
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları

Özürlü Bir Kişi Maliyeye Kayıt Yaptırdığı Zaman Esnaf Sicile Ve Esnaf Odasına Kayıt Yaptırıyor. Kayı...

Esnaf ve Sanatkarların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat hakkında Yönetmelik hükümlerine göre, özürlü kişiler de üyesi oldukları Odaya aidat ödemek zorunda olup, bu konuda bir istisna bulunmamaktadır.
Erol Ekin 28 Temmuz 2017 Cuma 15:41
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları

Denetim Kurulu Toplantıları Ne Zaman Yapılır ?

Denetim kurulları ayda bir toplantı yaparlar. Denetim kurulları yaptıkları denetimlerin sonucunu üç ayda bir yönetim kurullarına, dönem sonunda da kurula rapor halinde sunarlar.
Ramazan Baran 28 Temmuz 2017 Cuma 14:55
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları

Esnaf Ve Sanatkarlar Odalarının Gayrimenkul Alım Ve Satımlarında Dikkat Etmeleri Gereken Kurallar Ne...

5362 sayılı Kanuna göre oda, öncelikle genel kurul kararının ve bağlı olduğu birliğin muvafakatının alınması zorunludur.
Batuhan Aydın 28 Temmuz 2017 Cuma 14:11
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları

Oda Kaydı Esnasında Istenmesi Gereken Belgeler Nelerdir, Hangi Kurallara Tabiidir?

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 04/04/2012 tarihli Resmi yayımlanan 2012/1 sayılı Genelgesiyle ilgili sicil müdürlükleri ile esnaf ve sanatkârlar odalarına kayıt işlemlerinde istenilen belge sayısı azaltılmış ve bundan
Simge Anahtarcı 27 Temmuz 2017 Perşembe 11:54
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları

Konya Esnaf Sicil Ve Ilgili Bir Odaya Üye. Bu Şahıs Ankara Il Sınırları Içinde Bir Şube Açmak Istiyo...

Esnaf ve sanatkar, başka bir ilde şube açtığında o ilin esnaf ve sanatkar siciline ve ilgili odaya kayıt gerekmektedir.
Hazal Erdi 26 Temmuz 2017 Çarşamba 17:23
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları

Odaya Üye Olabilmek Için Gerekli Şartlar Nelerdir?

Oda üyeliği için aşağıdaki şartlar aranır: a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya yabancı devlet tabiiyetinde bulunmakla beraber Türkiye'de sanat ticaret yapıyor olmak. b) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak. c) Vergi mükellefi olmak ya da vergiden muaf olmak. d) Türkiye Odalar ve
Çağla Akçay 26 Temmuz 2017 Çarşamba 13:56
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları

Birlik Disiplin Kurulu Üyeleri Birlik Seçimlerinde Oy Kullanabilir Mi?

Disiplin kurulu üyelerinin birlik genel kurulunda yer almaları ve oy kullanmaları yönünde bir düzenleme yapılmamıştır. Bu nedenle disiplin kurulu birlik seçiminde oy kullanamazlar.
Gamze Ayaz 26 Temmuz 2017 Çarşamba 10:26
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları

Esnaf Ve Sanatkarlar Odasına Kayıtlıyım.2013 Döneminden Borçlarım Var.borçlardan Dolayı Esnaf Kayıt ...

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 61 inci maddesinin son fıkrasında; "yıllık aidatlarını ödemeyen üyelere, ödeme yapılıncaya odaca yapılacak hizmetler ile düzenlenecek ve onanacak belgeler verilmez." hükmü yer almaktadır.
Cemalettin Aydıngöz 25 Temmuz 2017 Salı 22:24
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları

Oda, Birlik, Federasyon Ve Konfederasyonda Temsil Ve Ilzamla Kim Yetkilidir?

Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarını temsil ve ilzama başkan yetkilidir. Başkanın bulunmadığı zamanlarda, yönetim kurulunca yetkilendirilmiş olan başkan vekili ve ilzam görevini ifa eder. Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarını, başkan veya başkan vekili ile genel sekreterin müşterek imzaları bağlar.
Çağla Akçay 25 Temmuz 2017 Salı 17:16
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları

Vergi Mükellefiyeti Devam Eden Aktif Bir Üyeyi Aidat Borcu Nedeniyle Oda Kaydı Silinebilir Mi?

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun "Üyeliğin son bulması" başlıklı 8 inci maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; üyenin silinebilmesi için: maddede sayılan durumlardan birinin gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, üyenin aidat borcu bulunduğu gerekçesiyle odadan kaydının silinmesine hukuken imkan
Ömer Efegil 25 Temmuz 2017 Salı 15:30
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları

Seyyar Satıcılık Yapmak Istiyorum Nerelere Başvurmalıyım?

5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun “Odaya Kayıt” başlıklı 6’ ncı maddesinde Esnaf ve sanatkârların sicile kayıtları hiçbir şekilde odaya kaydı yapılamaz. Sicile kayıt olan esnaf ve sanatkârlara ait bilgiler sicil tarafından; elektronik ortamda, iş yerlerinin bulunduğu
Hakan Yeni 25 Temmuz 2017 Salı 12:54
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları

Aylık Ücretler Ve Huzur Haklarının Miktarı Nasıl Belirlenir?

Aylık Ücret ve huzur hakları esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının genel kurullarınca belirlenir. Yönetim kurulu başkanlarına; Odalarda; Üye sayısı 100 olan odalarda asgari ücret, 501 1500 olan odalarda asgari ücretin iki katı, 1501 3000 olan odalarda asgari ücretin üç katı, 3001 10000 olan
Hatice Terzioğlu 24 Temmuz 2017 Pazartesi 20:09
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları

Maliyesi Terk Eden Üyenin 2 Inci Aidatı Girmemişse Üyeden Her Iki Aidatıda Alınır Mı?

5362 Sayılı Kanunun 61 Maddesine göre Oda kaydını sildiren üyelerin aidatı üye kaydının silindiği ay itibarıyla alınır. Bu nedenle aidat ödeme dönemi gelmeyen üyeden aidatın yarısı tahsil edilemez.
Birgül Sezen 24 Temmuz 2017 Pazartesi 18:47
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları

Oda Kaydını Sildiren Üyeye Aidat Iadesi Yapılır Mı?

Oda kaydını sildiren üyenin aidatı, o yıl için üyeden alınması gereken tutarın 12 aya bölünmesi suretiyle, üye kaydının tarihe göre tahsil edilir.
Sevcan Karaduman 23 Temmuz 2017 Pazar 15:03
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları

İlk Defa Resmi Mühür Talep Edilirken Hangi Evraklar Gerekmektedir?

Resmi Mühür Banka Dekontu Ana Sözleşmenin Odanın Unvanının Olduğu Ön Sayfanın Fotokopisi talep yazısı ile birlikte bir üst kuruluşa
Birkan Satı 20 Temmuz 2017 Perşembe 18:36
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları

Esnaf Ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Yönetim, Denetim Kurulu Başkanlığı Ve Üyeliğine Seçilmek Içi...

Genel kurul üyelerinin esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarına genel başkan, başkan ve yönetim, denetim, disiplin kurulu üyesi olarak seçilebilmeleri Denetim Kurulu üyeliği için en az lise, bu şartı taşıyan üye bulunmadığı takdirde sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak; b)
Selin Arslan 20 Temmuz 2017 Perşembe 18:23
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları

Ahilik Haftası Kutlamaları Hangi Dönemde Gerçekleştirilir?

Ahilik Haftası Kutlamaları her yıl Mayıs ayı içerisinde Kurulca belirlenecek tarihlerde gerçekleştirilir. Ahilik Kutlamalarının merkezi Ahiliğin doğuşu olarak kabul ve Ahi Evran ı Veli’nin kabrinin medfun olduğu Kırşehir’de yapılmaktadır. Kutlamaların zamanı ve süresi, gerekli görülen hallerde Kurulun teklifi ve
Can Kuzey Birdal 19 Temmuz 2017 Çarşamba 15:46
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları

Denetim Kurullarında Asıl Ve Yedek Üye Kalmaması Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Denetim kurullarının asıl ve yedek üyelerinin tamamının görevden ayrılmaları ve yedeklerinin de kalmaması halinde ilk seçime kadar görev yapmak odalarda birlik, birlik ve federasyonlarda ise Konfederasyon tarafından bir denetçi atanır.
Ramazan Baran 19 Temmuz 2017 Çarşamba 11:36
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları

Kayıt Ücreti Ve Yıllık Aidat Ile Oda Birlik Federasyon Ve Konfederasyon'un Düzenleyeceği Belgeler Ve...

Bu yetki 5362 sayılı Kanun’un 61. maddesinde belirtilen esaslar içinde kalmak kaydıyla iller ve meslek gruplarının özellikleri dikkate alınarak tarafından belirlenir.
Selen Işık 18 Temmuz 2017 Salı 14:21
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları

2013 Yılında Esnaf Ve Sanatkarların Kredi Ve Kefalet Kooperatifleri Kefaletiyle Kullanabilecekleri K...

Hükümetimizin küçük işletmelere, esnaf ve sanatkâra verdiği önem doğrultusunda, bu kesime tahsis ettiğimiz kaynakları sürekli artırdık. 2013 Yılı Bütçesinde kaynak miktarını rekor düzeyde arttırdık. Kredi Kefalet kooperatifleri aracılığıyla faiz indirimli kredi kullandırmak amacıyla 2013 Yılı Bütçesine 513 milyon 901
Sevilay Kızıl 18 Temmuz 2017 Salı 08:48
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları