+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları EPDK & Enerji

Akaryakıt Istasyonlarının Ruhsatlandırılmasında Dikkate Alınacak Standart Nedir?

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın yayınladığı ÖSG 2007/09 sayılı tebliğ uyarınca, Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan TS 12820 "Akaryakıt İstasyonları Gerekleri" Standardının akaryakıt istasyonları için mecburi olarak uygulanması gerekmektedir.
Aslı Aşkın 18 Ağustos 2017 Cuma 17:00
EPDK & Enerji

Fabrikamızda Ortaya Çıkan Çürük/atık Buharı Elektrik Üretimi Amacıyla Kullanmak Istiyoruz. Ancak Han...

Kanun lisanssız elektrik üretimini kaynak ve tesis tipi bazında tanımlamıştır. Buna göre lisanssız elektrik üretimi ya yenilenebilir enerji kaynağına olmalı ya da tesis tipi olarak kojenerasyon veya mikrokojenerasyon özelliği göstermelidir. Atık veya çürük buhar yenilenebilir enerji kaynağı olarak değerlendirilememektedir.
İrem Taşkın 17 Ağustos 2017 Perşembe 23:00
EPDK & Enerji

Bayi Ile Epdk Arasındaki Bildirimler Nasıl Yapılır?

EPDK ile bayi arasındaki bildirimler Tebligat Kanunu hükümlerine uygun olarak yapılır. Bayinin tebligat adresi değişiklikleri, en az üç iş öncesinden noter kanalıyla EPDK’ya bildirilir. Bu bildirim belirtilen süre içinde yapılmazsa, adres değişikliğinin gerçekleştiği tarih ile bildirimin yapıldığıtarih arasında eski
Müjde Er 17 Ağustos 2017 Perşembe 16:27
EPDK & Enerji

Evim Sel Baskınına Maruz Kalmaktadır Ne Yapmalıyım?

Su Arıza Ekiplerini arayarak gerekli yardımı alabilirsiniz
Birgül Sezen 17 Ağustos 2017 Perşembe 13:54
EPDK & Enerji

Bayilik Lisansı Hangi Hallerde Sona Erer?

Bayilik lisanslarının Kurul kararı aranmaksızın sona erdiği haller şunlardır: a) Lisans sahibinin iflası, b) Lisans süresinin bitimi, Lisans sahibinin talebi, d) Bayilik lisansı sahiplerinin, dağıtıcı lisansı sahipleri ile sözleşmelerinin herhangi bir nedenle sona ermesinden itibaren
Kaan Tekiner 17 Ağustos 2017 Perşembe 12:18
EPDK & Enerji

Lisanssız Elektrik Üretiminde Bulunan Kişiler Fatura Kesecek Mi? Faturada Hangi Kalemlerin Yer Almas...

Diğer ekonomik faaliyetlerde olduğu gibi, elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretimi faaliyetinde bulunan kişilerin de ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi bedelinin için ilgili görevli tedarik şirketine fatura göndermeleri gerekmektedir. Faturada nelerin yer alacağı hususunda, elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuat hükümleri ile
Hazal Erdi 17 Ağustos 2017 Perşembe 10:40
EPDK & Enerji

"referans Enerji Bilgi Formu" (Ilk Bildirim Formu) Nasıl Doldurulur?

"Referans Enerji Bilgi Formu"nu doldurulması aşağıdaki aşamalar takip edilerek yapılır. Üyelik kullanıcı kodu ve şifresi ile sisteme giriş yapılır. Sol taraftaki menüsü altındaki "Referans Enerji Bilgi Formu" başlığı tıklanır, bu başlık altındaki "Referans Enerji Bilgi Formu Veri Girişi" alt menüsü tıklanır. Form
Hülya Asım 16 Ağustos 2017 Çarşamba 03:40
EPDK & Enerji

Yanlış Abone Numarasına Ödeme Yaptım Nasıl Iade Alabilirim?

*Ödeme yaptığınız su faturası, *Nufüs cüzdan fotokopisi, *Yanlış yatırdığınıza dair kendi abone numaranızı belirtiğiniz dilekçe ile Muhasebe servisine gelerek işlemlerinizi yaptırıyorsunuz.
Emirhan Gürbüz 15 Ağustos 2017 Salı 17:09
EPDK & Enerji

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Lisanssız Elektrik Üretim Tesisleri Yek Kanununa Ekli Iı Sa...

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisleri YEK Kanununa ekli II sayılı Cetvelde öngörülen yerli aksam destek bedeli 5 yıl süreyle yararlanabilir. Bu yararlanma üretim tesisinin işletmeye girdiği tarihten itibaren başlayacaktır.
Serkan Aydın 15 Ağustos 2017 Salı 11:32
EPDK & Enerji

Epdk'nın Bayilik Veya Intifa Sözleşmelerinin Süresine Ilişkin Bir Kararı Var Mıdır?

EPDK’nın bayilik veya intifa sözleşmelerinin süresine ilişkin bir kararı mevcut değildir. Petrol piyasasında, intifa sözleşmeleri ile getirilen rekabet etmeme süresinin beş yılı aşmamasına ilişkin olarak Rekabet Kurumu tarafından verilen kararlar bulunduğu bilinmektedir. Dolayısıyla bayilerin rekabet mevzuatına ilişkin anılan kararlar
Kadir Kolcu 15 Ağustos 2017 Salı 11:12
EPDK & Enerji

Hangi Hallerde Dağıtıcı Tadili Yapılması Gerekir?

Kanun uyarınca bir bayinin sadece bir dağıtıcısı olabileceğinden, bayilik lisansındaki dağıtıcı bilgisinin tadili için mevcut bayilik sözleşmesinin herhangi bir sona ermesi gereklidir. Dağıtıcısını değiştirmek isteyen bayinin yeni dağıtıcısından akaryakıt alabilmesi için lisansının tadili şarttır. Dağıtıcı lisansı sahibiyle olan sözleşmesinin
Kaan Tekiner 15 Ağustos 2017 Salı 00:22
EPDK & Enerji

Kilometre Tahdidi Uygulaması Ne Zaman Başlamıştır?

Akaryakıt ve LPG istasyonları arasında asgari mesafe kısıtlaması uygulaması, ilk olarak 19.06.1996 tarihinde yayımlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile başlamıştır. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bu uygulamayı 11.09.1996 ve 14.06.1997 tarihinde yayımladığı tebliğlerle sürdürmüştür. Kanun’un kilometre tahdidine ilişkin
Demet Elizan 13 Ağustos 2017 Pazar 05:48
EPDK & Enerji

Lisanssız Elektrik Üretim Tesisleri Için Kredi Ve Diğer Finansman Imkanları Hakkında Bilgi Verir Mis...

Lisanssız elektrik üretim tesislerine kredi verilmesi veya diğer finansman imkanlarının temin edilmesi Kurumun görev alanında değildir. Lisanssız elektrik üretim için gerekli finansman ihtiyacının öz sermaye, kredi veya diğer finansman yöntemleri ile karşılanması hususu üretim tesisini kuracak kişinin uhdesindedir.
Hilal Çalışkan 12 Ağustos 2017 Cumartesi 12:07
EPDK & Enerji

Bayilik Lisansı Nedir?

Bayilik lisansı, bir gerçek veya tüzel kişinin piyasada bayilik faaliyet gösterebilmek için 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu (Kanun) kapsamında Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) almak zorunda olduğu izin belgesidir. Bayilik lisansı sahibine, lisansta yer alan faaliyetin yapılması ile bu konularda
Cemalettin Aydıngöz 11 Ağustos 2017 Cuma 21:56
EPDK & Enerji

Lisans Almaksızın Kojenerasyon Tesisi Kurulması Halinde Üretilen Elektrik Kime Satılabilir?

Lisanssız kurulacak kojenerasyon tesislerinden üretilerek ihtiyaç fazlası olarak sisteme verilen elektrik enerjisi satılamaz. Bu tesisler, sadece üretim tesisini kuran elektrik ihtiyacını karşılamak için kurulabilir. Bu tesislerde üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlası kısmı sisteme verilemez, gün öncesi ve dengeleme güç
Büşra Efe 3 Ağustos 2017 Perşembe 14:11
EPDK & Enerji

Lisanssız Üretim Tesisi Kuran Kişi Tüketim Tesisinde Üç Zamanlı Abone Ise Mahsuplaşma Hangi Zaman Di...

Bu durumda günlük yerine üç zamanın her biri için ayrı hesap yapılacaktır. Yani bir gün için, bir hesap değil hesap yapılacaktır.
Hatice Terzioğlu 2 Ağustos 2017 Çarşamba 10:30
EPDK & Enerji

Kullanıcıya Eksik Akaryakıt Teslimi Halinde Bayinin Sorumluluğu Nedir?

Bayi, akaryakıtın temini ve satışına yönelik kantar, akaryakıt pompası, sayaç vb. donanımın bakım, ayar ve muayenesini, Ölçüler ve Ayar dayanılarak çıkarılan diğer mevzuatta belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapacaktır. Ayrıca bu amaçla rapor tutmak ve bu raporları muhafaza
Simge Erkoğlu 1 Ağustos 2017 Salı 14:55
EPDK & Enerji

Bayilik Lisansı Kapsamında Yürütülebilecek Faaliyetler Nelerdir?

Bayilik lisansı sahipleri piyasada, lisanslarında düzenlenen alt başlığa göre akaryakıt bayisi, ihrakiye bayisi; kategoriye göre ise istasyonlu bayi ve bayi olarak bayisi olduğu dağıtıcıdan temin ettiği akaryakıt veya ihrakiyenin kullanıcılara satışı faaliyetinde bulunabilir.
Rojda Gökçen 31 Temmuz 2017 Pazartesi 19:54
EPDK & Enerji

Mevcut Binalar Için Enerji Kimlik Belgesi Alma Zorunluluğu Ne Zamana Kadar Geçerlidir?

Mevcut binalar 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun yayımı tarihinden itibaren on yıl içinde yani 02 Mayıs 2017 tarihine kadar kuruluşlardan Enerji Kimlik Belgesi almak zorundadır.
Hümeyra Sevinç 31 Temmuz 2017 Pazartesi 16:52
EPDK & Enerji

İhrakiye Bayileri Kullanıcılara Hangi Ürünleri Teslim Edebilir?

İhrakiye alt başlıklı bayilik lisansı sahipleri kullanıcılara aşağıda sayılan ürünleri teslim edebilir: a) Deniz motorini türleri, b) Türk karasuları veya bitişiğindeki deniz vasıtalarına denizcilik yakıtları, c) Denizcilik ve havacılık amaçlı kullanılan ve ihrakiye sayılan madeni yağları, d) Havacılık tesislerinde
Ayça Güneş 31 Temmuz 2017 Pazartesi 14:38
EPDK & Enerji

Lisanssız Üretim Tesisi Kurmak Için Ilgili Mevzuatına Göre Üretim Tesisi Yeri Tahsislerinde Yetkili ...

Lisanssız elektrik üretimi tesisleri için tesisin kurulacağı yerin, sahibi olan kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili mevzuatına göre edinilmesi gerekir. çerçevede ilgisine göre orman mevzuatı, mera mevzuatı, milli emlak mevzuatı çerçevesinde izin alınması gerekmektedir. Lisanssız üretim tesisleri kurulması için Kurumca
Muharrem Saatçi 26 Temmuz 2017 Çarşamba 17:13
EPDK & Enerji

Lisans Sahibi Gerçek Kişinin, Istasyonu Işletmek Maksadıyla Kurulan Bir Şirkete Ortak Olması Halinde...

Gerçek kişi olan bayi akaryakıt istasyonunu işletmek maksadıyla kurulan bir ticaret şirketine ortak olabilir. Bu takdirde gerçek kişi adına lisansın sona erdirilmesi ve kurulan şirket adına yeni lisans alınması gerekir. Bu halde tesis devredilmiş olacağı için gerçek kişi lisansının
Selin Arslan 26 Temmuz 2017 Çarşamba 15:25
EPDK & Enerji

Almış Olduğumuz Enerji Kimlik Belgesinin - Ekb Doğruluğundan Emin Olmak Için Ne Yapmalıyım ?

Enerji Kimlik Belgesi EKB bir çok kişinin bilgisi olmayan bir belgedir. Bu yüzden Enerji Kimlik Belgenizi alırken dikkatli olmalısınız. Yeni Binalarda Enerji Kimlik Belgenizi aldıktan sonra almış olduğunuz yerden talep etmeniz gereken evraklar; Enerji Kimlik Belgeniz
Saadet Ercan 26 Temmuz 2017 Çarşamba 13:13
EPDK & Enerji

Lisanssız Elektrik Üretim Başvurularında Kaynak Kullanım Hakkını Edindiğime Dair Belge Istenecek Mi?

Lisanssız elektrik üretim tesisinin yenilenebilir enerji kaynaklarından birine dayalı olması halinde kural olarak kaynak kullanım hakkının edinildiğine dair belge gerekir. Ancak rüzgar, güneş, biyokütle ve biyokütleden elde edilen gaza (çöp gazı dâhil) dayalı olarak kurulacak üretim tesisleri için bu
Öznur Sözübir 25 Temmuz 2017 Salı 16:03
EPDK & Enerji

Bayilik Lisansı Hangi Hallerde Iptal Edilir?

Lisanslar, Kanunun 20 nci ve Ek 3 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde şu nedenlerle iptal edilebilir: a) Kanun’a riayet edilmemesi, b) Kanun’a göre yürürlüğe konulmuş yönetmeliklere riayet edilmemesi, c) EPDK’nın yazılı talimatlarına riayet edilmemesi, d) Lisansa kayıtlı hususların herhangi birine riayet
Cezmi Uzun 25 Temmuz 2017 Salı 00:04
EPDK & Enerji

Almış Olduğum Enerji Kimlik Belgesi - Ekb Den Emin Olmak Için Çevre Ve Şehircilik Bakanlığından Sorg...

Yeni Binalarda Enerji Kimlik Belgenizi aldıktan sonra almış olduğunuz yerden talep etmeniz gereken evraklar; Enerji Kimlik Belgeniz Büro tescil belgesi Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Belgesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Enerji Kimlik Belgenizi
Semra Öz 24 Temmuz 2017 Pazartesi 21:55
EPDK & Enerji

Ev Sahibi Iseniz;

*Yeni taşınmaz alırken mutlaka su borcunun olup olmadığını kontrol ediniz. *Evinizi kiraya verirken aboneyi kiracınızın üzerine yaptırmalısınız böylece kiracınızın kullandığı sorumlusu olmazsınız. *Abonesi sizin üzerinize olan kiradaki evinizin su borcunu takip etmeniz gerekmektedir.Aksi halde ödenmemiş su borcu sizden talep edilir. *Uzun süre
Can Kuzey Birdal 23 Temmuz 2017 Pazar 22:29
EPDK & Enerji

Üretim Tesisi Ile Tüketim Tesisinin Aynı Yerde Olması Ne Demektir Ve Ne Anlama Gelmektedir?

Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; "üretim tesisiyle tüketim tesisinin dağıtım sistemine aynı baradan bağlı olması halinde ilgili üretim tüketim tesisleri aynı yerde kabul edilir" ifadesi yer almaktadır. Bu durum en genel olarak fiziksel olarak aynı mekanda kurulmak anlamına
Orhan Kılıç 22 Temmuz 2017 Cumartesi 17:48
EPDK & Enerji

Üretim Tesisi Ile Tüketim Tesisinin Aynı Fiziksel Mekanda Olması Halinde Baradan Bağlanması Zorunlu ...

Üretim tesisinin fiziksel olarak tüketim tesisinin bulunduğu yerde kurulmak istenmesi halinde üretim tesisinin bağlantısının öncelikle tüketim tesisi barasından yapılması varsa bağlantının bu şekilde tesis edilmesi gerekmektedir. Sonuç olarak üretim tesisinin, tüketim barasından bağlanması teknik olarak imkan dahilinde ise bağlantının
Hasan Yılmaz 19 Temmuz 2017 Çarşamba 19:29
EPDK & Enerji

Enerji Kimlik Belgesi Zorunluluğu 1 Yıl Ertelendi Mi?

Enerji kimlik belgesi zorunluluğu hakkında herhangi bir erteleme yoktur. Yeni binalar için zorunluluk 2011 yılında başlamıştır. Eski binalar ise 02 Mayıs 2017 tarihi enerji kimlik belgesi alınması için son tarihtir. Enerji kimlik belgesi zorunluluğu 1 yıl ertelendi haberleri
Saliha Toprak 19 Temmuz 2017 Çarşamba 16:34
EPDK & Enerji

Enerji Kimlik Belgesi - Ekb Sorgulama Işlemini Nereden Yapabilirim ?

Enerji Kimlik Belgeleri düzenlenme aşaması bittiktan sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı gerekmektedir. Çevren ve Şehircilik Bakanlığı onay verdikten artık enerji kimlik belgeniz onaylanmış demekdir. Bu işlemlerden sonra artık enerji kimlik belgenizi bakanlığın sitesinden Enerji Kimlik Belge numarasını girerek
Büşra Efe 19 Temmuz 2017 Çarşamba 15:33
EPDK & Enerji

Enerji Kimlik Belgesi Kimlerden Alınmalı?

İlgili kanun ve yönetmeliğe göre yeni binalarda, Enerji Kimlik Belgesi düzenlemek üzere yetki belgesi almış olan ve meslek odalarından SMM belgesine sahip mühendisler veya mimarlar ya da bünyesinde bu vasıflara uygun mühendis veya mimar bulunduran tüzel kişiler yetkilidir. Mevcut binalarda
Demet Elizan 17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:58
EPDK & Enerji

Bayilerin Fiyat Ilan Panolarında Hangi Bilgiler Yer Almalıdır?

İlan panolarında aşağıdaki bilgiler yer alır: a) Satışa sunulan akaryakıtların resmi isimleri, b) Satışa sunulan akaryakıtların tavan fiyatları, c) Bayisi olunan dağıtıcı lisansı sahibinin marka ve logosu, d) Bayilik lisansı sahibinin adı veya unvanı, e) Bayilik lisansının tarih ve
Serdar Sözbilir 17 Temmuz 2017 Pazartesi 11:32
EPDK & Enerji

Teminat Ücretleri Belirlenirken Hangi Durumlar Göz Önüne Alınıyor?

*Normal Aboneler için : 30 m3 * 1. kademe su fiyatı; *Apartmanlar için (ortak kazan dairesi) : 7 30 1. kademe su fiyatı; *İşyerleri için : Emsal sarfiyat * 1. kademe su fiyatı
Sevgi Söylemez 15 Haziran 2017 Perşembe 09:20
EPDK & Enerji

Kilometre Tahdidi Hükümlerine Uygunluk Kim Tarafından Sağlanır?

Kanunun ve Kanuna dayanılarak çıkarılmış olan Yönetmeliğin kilometre tahdidi konusundaki hükümleri tüm mahalli idareler bakımından bağlayıcıdır. Akaryakıt istasyonlarının kilometre uygun olarak kurulabilmesi için imar planlarının hazırlanması ve her türlü izin ve ruhsatın verilmesi sırasında, kilometre tahdidine ilişkin mevzuattaki hükümlerin
Cemalettin Aydıngöz 15 Haziran 2017 Perşembe 05:14
EPDK & Enerji

Yapı Ruhsatı Almadan Akaryakıt Istasyonu Inşa Etmek Suç Teşkil Eder Mi?

Türk Ceza Kanunu’nun 184 üncü maddesine göre belediye sınırları içinde veya özel imar rejimine tâbi yerlerde yapı ruhsatı alınmadan ruhsata aykırı olarak bina yapmak veya yaptırmak suçtur. Akaryakıt istasyonları da madde kapsamında yer almaktadır. Yapı ruhsatı olmadan başlatılan inşaatlar
Ömür Ekinci 14 Haziran 2017 Çarşamba 17:53
EPDK & Enerji

Lisans Tadili Nedir?

Lisansta yer alan hususlarda değişiklik yapılmasını gerektirecek faaliyetler, EPDK tarafından onaylanıp lisansa işlenmedikçe yapılamaz. EPDK’nın söz konusu değişikliği onaylama lisans tadili denir. Lisanslar, lisans sahibinin talebi veya EPDK tarafından resen tadil edilebilir. Lisans tadil bedeli peşin ödenir. Maddi hatalardan
Sevcan Karaduman 14 Haziran 2017 Çarşamba 14:40
EPDK & Enerji

Enerji Kimlik Belgesi - Ekb Örneğine Nereden Ulaşabilirim ?

Enerji Kimlik Belgesi EKB nin nasıl bir belge olduğuna Enerji Kimlik Belgesi Örneğini tıklayarak ulaşabilirsiniz
Birgül Sezen 14 Haziran 2017 Çarşamba 13:11
EPDK & Enerji

Belediye Lisanssız Tesis Inşaatına Izin Vermiyor. Ne Yapmalıyım?

Belediye sınırları içinde kalan bir alanda lisanssız elektrik enerjisi tesisi kurmak için başvurduğu belediyelerin, gerekli mevzuatı uygulayarak başvuru sahibinin yine söz konusu mevzuatta tanımlanan sürede olumlu ya da olumsuz sonuçlandırması gerekmektedir. Lisanssız elektrik üretim tesisi kurmak isteyen kişiler de
Tuğba Saatçi 14 Haziran 2017 Çarşamba 06:08
EPDK & Enerji

Enerji Kimlik Belgesi - Ekb Almak Için Mekanik Sistemlerde Iyileştirme, Kombi Yenilemesi, Kazan Yeni...

Hayır. Enerji Kimlik belgesi almak için Mekanik Sistemlerde İyileştirme, Kombi Yenilemesi, Kazan Yenilenmesi, Sıcak Su Geçen Hatların İzolasyonunu Yaptırmanız Mevcut durumunuza göre Enerji Kimlik Belgesi EKB alabilirsiniz.
Muhammet Demirci 13 Haziran 2017 Salı 16:35
EPDK & Enerji

5 Mw Üstü Sistem Kurmak Isteyenler Ne Yapmalıdır?

5MW üstü enerji gücü üretmek isteyen girişimcilerin ilk yapacağı iş, sistemin kurulması için uygun arazi bulmaktır. Aynı nokta için fazla başvuru olması durumunda rakipler arasında ihale benzeri bir yarışma yapılır ve yarışmayı kazanan şirket ihaleyi alır.
Nuran Keske 13 Haziran 2017 Salı 03:57
EPDK & Enerji

Yeni Abonelik Için Yapılan Işlemler Nelerdir?

*Halkla ilişkiler Müdürlüğüne müracat edilir. *Matbu dilekçe doldurulur ve gerekli evraklarla başvuru yapılarak dilekçe sayısı verilir. *Abonelik için başvurulan adrese keşif tesisatın uygunluğu tespit edilir. *Abonelik şefliğinden onay alındıktan sonra Abone numarası verilir. *Abone numarası ile konut durumuna göre belirlenen teminat ücreti yatırılır. *Ödenen
Kıvanç Kılıç 13 Haziran 2017 Salı 02:00
EPDK & Enerji

Hangi Binaların Enerji Kimlik Belgesi (Ekb) Alma Zorunluluğu Vardır?

İlgili yönetmelikte alma zorunluluğu bulunmayan binalar haricinde kalan bütün binalar Enerji Kimlik Belgesi almak zorundadır.
Dilan Gökçen 13 Haziran 2017 Salı 01:23
EPDK & Enerji

Enerji Kimlik Belgesini Mevcut Binalar Için Kimler Hazırlayabilir?

Mevcut binalar için, bünyesinde Enerji Kimlik Belgesi uzmanı mühendis veya mimar bulunduran Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) tarafından yetkilendirilmiş Verimlilik Danışmanlık (EVD) Şirketleri, EKB vermeye yetkili kuruluş sayılır.
Fehmi Yılmaz 12 Haziran 2017 Pazartesi 22:25
EPDK & Enerji

Bayilik Ve Bayi Nedir?

Bayilik, karşılıklı yükümlülüklerin ekinde fizibilite olan bir sözleşmeye bağlanarak akaryakıt dağıtım şirketleri tarafından gerçek ve tüzel kişilere akaryakıtın kullanıcılara yetkisi verilmesi işlemidir. Bayilik faaliyeti için gerekli donanıma sahip gerçek ve tüzel kişilere bayi denir.
Yeşim Elmalı 12 Haziran 2017 Pazartesi 22:15
EPDK & Enerji

Hangi Akaryakıt Istasyonları Için Yapılan Başvurular Asgari Mesafe Tespit Tutanağı Ibrazından Muaftı...

01.01.2005 tarihinden önce akaryakıt istasyonu olarak faaliyet gösterdiği usulüne uygun şekilde düzenlenmiş belgelerle ispat edilen yerler için yapılacak bayilik başvurularında Asgari Mesafe Tespit Tutanağı aranmamaktadır.
Birol Güveci 12 Haziran 2017 Pazartesi 22:03
EPDK & Enerji

İstasyonsuz Bayilerin Satamayacağı Akaryakıtlar Nelerdir?

Bayilik (istasyonsuz) lisansı sahipleri bir akaryakıt dağıtıcısının tescilli markası altında faaliyette bulunarak akaryakıtın ve madeni yağın kullanıcılara satışı hizmetini İstasyonsuz kategorisi altında verilmiş bayilik lisansı sahipleri, benzin türleri ile motorin, kırsal motorin ve otobiodizel satışı yapamaz. Ayrıca istasyonsuz bayilerin
Özlem Özdemir 12 Haziran 2017 Pazartesi 15:49
EPDK & Enerji

Bayilik Lisansı Işlemleri Nelerdir?

Başvuru sırasında istenen belgelerin ilgili mevzuata uygun olup olmadığı hakkındaki değerlendirme, belgelerin EPDK merkez evrakına giriş tarihini izleyen on günü içerisinde tamamlanır. Lisans başvurusunun ilgili mevzuata uygun yapılmadığının tespiti halinde, söz konusu eksikliklerin on iş günü içerisinde giderilmesi başvuru
Yılmaz Yalman 12 Haziran 2017 Pazartesi 14:50
EPDK & Enerji

Fabrika, Şantiye Gibi Yerlerde Akaryakıt Ikmali Nasıl Yapılabilir?

Kanun hükümleri saklı kalmak ve ilgili mevzuata göre işlemleri tamamlanmış olmak üzere, lisans sahiplerince veya kullanıcılarca, lisanslı depolar dışında her türlü petrol depolama tesisi veya düzeneklerinin yapımı ve/veya kendi faaliyetleri kapsamında işletilmesi serbesttir. Bununla birlikte fabrika, şantiye, nakliye filosu
Saadet Ercan 12 Haziran 2017 Pazartesi 12:26
EPDK & Enerji

Güneş Enerji Sektörüne Yatırım Yapacakların Muhatap Olacağı Kurumlar Hangileridir?

Sırasıyla, MGM Meteoroloji Genel Müdürlüğü, EPDK Enerji Piyasası Denetleme Kurumu, TEİAŞ Genel müdürlüğü gibi kurumlarla muhatap olunacaktır.
Simge Anahtarcı 12 Haziran 2017 Pazartesi 11:28
EPDK & Enerji