+75.000 Uzman Yanıtında Arama Yapın

Kullanıcı Forumları Envanter İşlemleri

Envanter Kaç Yılda Bir Düzenlenir?

Vergi Usul Kanunu 190. maddesi gereği eczaneler emtia mevcutlarının envanterlerini üç yılda bir çıkarabilirler. Bu taktirde envanter çıkarılmayan yıllarda mevcut iktisadi kıymetleri envanter defterine kaydederler.
Tuğsan Keskin 17 Ağustos 2017 Perşembe 13:25
Envanter İşlemleri

Sayın Üstadım.bir Mükellefimin.vergi Dairesine Kayıt Yapmadan Önce Lamış Olduğu Binek Otosu Var.(200...

Herhangi bir satınalma işlemi söz konusu olmadığından sadece aracın mükellefe ait olduğunu gösteren ruhsata dayanarak, VUK'nun 267'nci maddesine göre emsal bedel üzerinden envantere kaydetmenin mümkün olduğunu düşünüyoruz.
Selen Işık 22 Nisan 2017 Cumartesi 13:42
Envanter İşlemleri

İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Firmların Envanter Sayımlarının Nereye Yazılması En Uygundu...

İşletme Hesap Özetini yazdığınız sayfadan sonra veya işletme defterinin son sayfalarına envanter bilgilerini yazabilirsiniz.
Demet Elizan 21 Nisan 2017 Cuma 07:46
Envanter İşlemleri

İyi Çalışmalar. 2004 Yılında Vergi Denetmenlerinin Kontrollerince Kdv Ödemediğimiz Ve Devreden Ind.k...

2004 yılında vergi denetmenlerinin talimatıyla yapmış olduğunuz işlem hukuki bir işlem değildir. Vergi incelemsinden kurtulmak için böyle bir işlemin edilmesi Tek Düzen Hesap Planı uygulamasını çıkmaza sokmaktadır. Bu olayın çözümü için denetmenin bağlı olduğu İstabul Vergi Dairesi Başkanlığından görüş
Berkay Taşçı 18 Nisan 2017 Salı 15:37
Envanter İşlemleri

Ruhsatında Kamyonet Yazan Ticari Araç Alırsam K.d.vergisini Indirim Konusu Yapabilirmiyim.teşekkürle...

Kamyonetler binek oto sınıflandırmasına girmediğinden , envantere kaydedilmeleri kaydıyla bu araçların KDV’lerinin KDVK’nun 29 ve 30’ncu maddeleri uyarınca indirimi edilmektedir.
Duygu Peksever 16 Nisan 2017 Pazar 18:46
Envanter İşlemleri

Kermes Amaçlı Okul Aile Birliğine Giyim Eşyası Verdik.irsaliye Düzenledik Ve Teslim Ettiğimize Dair ...

50 no'lu KDV GT'de önerilen şekilde işlem yapılabileceğini düşünüyoruz.
Can Kuzey Birdal 7 Nisan 2017 Cuma 19:21
Envanter İşlemleri
ÖY

Envanterin Tanımı Nedir?

Envanter, sayım, kontrol ve düzeltme işlemlerini yapmak suretiyle, belirli bir tarihteki alacakların borçların ve varlıkların miktar ve değerlerinin saptanmasıdır. envanter işlemini bazı kurallara uyarak yerine getirmek zorundadırlar. Şirketlerin sayım yapmadaki öncelikli nedeni net dönem kâr veya zararını vergi kanunları
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Envanter İşlemleri
ÖY

Envanterin Aşamaları Nelerdir?

Envanter işlemi ilgili standartlar ve kanunlara göre üç aşamada gerçekleştirilir. 2.1.Varlık ve borçların fiili durumunun tespiti (Muhasebe Dışı Envanter) 2.2. fiili durum ile kayıtların karşılaştırılması 2.3. Envanter kayıtlarının yapılması (Muhasebe İçi Envanter)
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Envanter İşlemleri
ÖY

Envanter Işlemleri Nasıldır?

Muhasebe dışı envanter sonucu elde edilen bilgiler ile işletmenin muhasebe kayıtları arasında bir fark olduğu durumda gereken tamamlama ve yaplarak omların gerçek değerleriyle görünmelerini sağlayarak işlemlere envanter işlemleri denir. Dönem sonlarında yapılacak olan işlemler üç aşamadan oluşur: İşletmenin genel geçici
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Envanter İşlemleri
ÖY

Varlık Ve Borçların Fiili Durumunu Belirlenmesi Nasıldır?

Her işletme, hesap dönemi sonunda envanter yaparak varlıklarının ve kaynaklarının gerçek durumlarını miktar ve değer olarak belirleyerek envanter defterine zorundadır. Varlık ve kaynakların durumları miktar ve değer olmak üzere iki şekilde belirlenir.
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Envanter İşlemleri
ÖY

Envanter Işlemlerinde Miktar Olarak Belirleme Nasıl Yapılır?

Adet, metre, kg vb. ölçme birimleri kullanılarak işletmenin sahip olduğu varlıkların ve borçlarının kesin ve ayrıntılı olarak tespit edilmesidir
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Envanter İşlemleri
ÖY

Envanter Işlemlerinde Değer Olarak Belirleme Nasıl Yapılır?

Miktar olarak belirlenen iktisadi kıymetlerin parasal değerlerin hesaplanmasıdır. Bu hesaplama yapılırken VUK 261. maddesi gereği esas alınacak değerleme ölçüleri Bu ölçüler şunlardır: maliyet bedeli, borsa rayici, tasarruf değeri, kayıtlı değer, itibari değer, rayiç bedel, emsal değeri.
Özlem Yumru 5 Nisan 2017 Çarşamba 14:23
Envanter İşlemleri

Müşterilerimiz Bazen Kendi Müşterilerine Malı Direk Bizim Göndermemizi Istiyorlar.fakat Bizim Fatura...

İşletmenizin envanterine girmeyen(satınalmadığınız), sadece naklettiğiniz mallar için, taşıma irsaliyesi düzenleyerek işlem yapabilirsiniz. Bilgi için, 345 no’lu VUK GT’ne bakınız.
Salih Aksu 30 Mart 2017 Perşembe 19:10
Envanter İşlemleri

Merhaba, Soru; Ltd. Ştinde Ortak Olan Şahsın Üzerine Kayıtlı Aracıyla Ilgili Ve Şirketle Ilişkisi Ol...

Şirket ortağına ait araca ilişkin giderlerin indirimi mümkün değildir.
Sevcan Karaduman 29 Mart 2017 Çarşamba 23:13
Envanter İşlemleri

Merhaba Envarterime Kayıtlı Olan Bir Kamyonumuz Çalındı. Çalındığı Için Biz Alış Değeri Ile Faturalı...

Çalınan malın bulunması işleminde her hangi bir teslim söz konusu olmadığından KDV hesaplanmaması gerektiğini düşünüyoruz. Kamyonun envantere emsal bedelle uygun olacaktır.
Duygu Peksever 27 Mart 2017 Pazartesi 17:07
Envanter İşlemleri

Bir Şahsın 2006 Yılı Mayıs Ayında Yurtdışından Almış Olduğu Profesyonel Kamerasını 2007 Şubat Ayı Ba...

Alış faturasıyla envantere kaydedebilirsiniz. Gümrük ve katma değer vergisi açısından, daha önce yapılmayan ödemenin yaratacağı bir sorunun bulunmadığını düşünüyoruz.
Kaan Tekiner 20 Mart 2017 Pazartesi 11:09
Envanter İşlemleri

İyi Çalışmalar. Bir Ltd. Şirketin Diğer Bir Ltd. Kiraladığı Iş Yeri Için Ve Bir Ltd. Şirketin Bir Ge...

Ltd şti'den kiralanan iş yerinin ve ticari işle uğraşan gerçek kişinin envanterindeki işyerinin kiralanması durumunda GVK'nun 94/5'nci maddesi uyarınca hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır.
Aynur Aydın 16 Mart 2017 Perşembe 18:48
Envanter İşlemleri

Merhaba, Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Şahıs Şirketi Mükellef,şirkete Kayıtlı Olmayan Binek Otom...

GVK'nun 40/5'nci maddesine göre, envantere kayıtlı olmayan araca ait giderin işletmenin hesaplarında indirim konusu yapılması mümkün değildir.
Selen Işık 14 Mart 2017 Salı 18:49
Envanter İşlemleri

Sayın Hocam;2005 Yılı Basit Usule Tabi Olan Mükellef 2006 Yılı Başında Gerçek Usul'e Geçmiş Bulunmak...

KDV ayrıştırması yapmanız gerektiğini düşünüyoruz.
İrem Taşkın 14 Mart 2017 Salı 18:10
Envanter İşlemleri

Sorum Teknelerle Ilgili,malum Yatların Mtv Leri Çok Yüksek Vergilerden Kaçınmak Için Turizm Şirketi ...

VUK'nun 3'ncü maddesine göre, vergilendirmede gerçek durum esastır. MTVK'nun 6 ncı maddesine bağlı (III) sayılı tarife gereğince özel amaçla yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler Motorlu Taşıtlar Vergisine tabi tutulmaktadır. Burada temel kriter "özel kullanıma tabi olmak"tır. Buna
Ayşe Akkurt 10 Mart 2017 Cuma 18:41
Envanter İşlemleri

Merhaba, 09.mart Da Soruma Cevap Alamadım Tekrarlıyorum. Envanter Defterine Mizan, Bilanco, Gelir Ve...

Tasdikli bölümü kapatmamanız kaydıyla bizce mümkündür.
Selim Güngören 6 Mart 2017 Pazartesi 06:35
Envanter İşlemleri

Çalışmalarınızda Başarılar Diliyorum; Sorum Şu;2005 Yılında Banka Kredisi Ile Almış Olduğum Özel Oto...

Envantere kayıtlı olan özel otonuzun kredi faizlerini gider olarak indirmeniz veya maliye eklemeniz mümkündür.
Ömer Efegil 4 Mart 2017 Cumartesi 05:22
Envanter İşlemleri

Selam Üstadım, Vergi Dairesi X Anonim Şirketinin Tüm Envanterini Haciz Edip Kısa Bir Süre Sonra Başk...

6183 Sayılı A.A.T.U.H. Kanununa göre alacaklı Amme dairesi alacağının tahsili için yasanın öngördüğü koşullara uyarak Haciz işlemi yapar.Mükellefin varlığındaki idareyi ilgilendirmez.Aynı kanunun 48 ve takip eden maddelerine göre Amme bordçluları ,borçlarını tecil ve taksitlendirme talebinde bulunabilirler . Talepi uygun
Ece Eski 1 Mart 2017 Çarşamba 03:08
Envanter İşlemleri

İşletme Sahibinin Işletme Açmadan Üzerine Satın Aldığı Binek Otoyu Ticari Işleri Için Kullanmaktadır...

Şahsi aracını işletmesinde kullanacak gelir vergisi mükellefleri, aracı işletmesine kaydettiği tarihteki kasko bedeli ile kayıtlarına alır ve vergi dairesine verir. Vergi dairesine bilgi verdiği tarihten itibaren aracın işletmede kullanıldığı süreçteki giderlerini muhasebe kayıtlarına alabilirsiniz.
Rümeysa Tatlı 23 Şubat 2017 Perşembe 23:03
Envanter İşlemleri

Şirketimize Noter Sözleşmesi Ile Bir Şahısdan Taşıt Satın Aldık. Noter Sözleşmesi Düzenlenirken Arac...

aktifleştireceğiniz değer kasko değeridir.
Aylin Serttaş 23 Şubat 2017 Perşembe 14:55
Envanter İşlemleri

Trafik Tescil Belgesinde Şirket Adına Kayıtlı Binek Araç, Şirket Aktifinde Kayıtlı Değilse (Geçmiş Y...

Şirket envanteri ve bilançosunda kayıt altına alınmayan taşıtların giderlerinin indiriminin mümkün olmadığını düşünüyoruz.
Müjde Er 20 Şubat 2017 Pazartesi 15:27
Envanter İşlemleri

Merhaba Benim Sorum Vergi Mükellefiyetinden Önce Satın Almış Olduğu Aracı Ile Daha Sonra Seyaar Paza...

Kasko bedeli üzerinden envantere alınması mümkündür.
Demet Elizan 12 Şubat 2017 Pazar 22:52
Envanter İşlemleri

Binek Olarak Kullanmak Üzere, Ticari Araç Sayılan Kombi Taşıt Aldım. Kdv Sini Indirebilir Miyim?

KDVK’nun 30/2’nci maddesi uyarınca, işletmeye ait binek otomobilinin KDV’sinin indirimi mümkün değildir. Bent hükmünde sözkonusu olan "işletmeye ait binek tabirinden işletmenin aktifine kayıtlı veya envanterine dahil olan ve yalnızca insan taşımaya elverişli motorlu araçları anlamak gerekir. Sizin aracınızın eşya
Ülkü Aydoğdu 8 Şubat 2017 Çarşamba 22:27
Envanter İşlemleri

Sayın Danışmanım.2009 Yılında Işletme Olan Ancak 2010 Yılında 1.sınıfa Geçen Bir Mükellef Yevmiye Ke...

Defter tasdik tarihiniz tasdik süresi içinde olduğundan kullanım yılının sehven 2009 olarak yapılmasının bir engel teşkil etmeyeceği kanaatindeyiz. Ancak konuda hukuken bir işlemin yapılıp yapılmayacağını İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığından yazılı görüş alarak çözümleyiniz.
Selim Güngören 6 Şubat 2017 Pazartesi 07:32
Envanter İşlemleri

İyi Çalışmalar Diliyorum 2008/5 Ayda Bir Firma Tarafından Alınmış Bir Binek Oto Yu 2009/9 Ayda Firma...

Satın alınan binek otomobili aktifine alan mükellefler KDV'yi indirim konusu yapamazlar. Maliyet unsuru olarak KDV'yi aracın maliyetine eklerler. Yukarıda mükellef ödemiş olduğu KDV'yi indirim konusu yapmadığı için binek otomobilin satışında %1 KDV tahsil edecektir. Sorunuzda bahsettiğiniz 2 yıllık süreç,
Dilara Çevik 5 Şubat 2017 Pazar 01:13
Envanter İşlemleri

Çift Sayfalı Tastikli Envanter Defterine A4 Kağıdına Yazıcıdan Dökülmüş Çıktıları Yapıştırırsak Herh...

Herhangi bir sonunun yaşanmayacağını düşünüyoruz.
Hilal Çalışkan 4 Şubat 2017 Cumartesi 01:24
Envanter İşlemleri

Şirketlerde Faturasız Demirbaş Alımı Veya Envanterde Bulanan Makinaların Muhasebe Kaydı Olabilirmi.o...

Vergisel muhasebe açısından belgeye dayanmayan muhasebe kaydı mümkün değildir.
Esma Aşçı 29 Ocak 2017 Pazar 12:42
Envanter İşlemleri

Merhaba, Şahıs Fırması, Cicekçilik Alım Ve Satımı Yapıyor Götürdüğü Siparişleri Kendı Üzerıne Kayıtl...

Aracın envantere kayıtlı olması ve vergi dairesine bildirilmesi kaydıyla tüm giderlerin indirimi mümkündür.
Birkan Satı 25 Ocak 2017 Çarşamba 13:01
Envanter İşlemleri

İyi Günler. Iki Arkadaş Smmm Ortaklık Bürosu Açtık. Işyerinde Kullanmak Üzere Binek Otomobil Satın A...

Adi ortaklığın envanterine kaydedilmesi kaydıyla ortaklardan birisine ait arabanın giderlerini indirmeniz mümkündür. KDV indirimi için KDVK’nun 30’ncu maddesine bakınız.
Rümeysa Tatlı 24 Ocak 2017 Salı 10:05
Envanter İşlemleri

Serbest Meslek Sahibi , Danışmanlık Hizmeti Yapan Bir Mükellef Için. 1-Aracının Benzin Masraflarını ...

1 Aracının benzin faturasını gider yazabilir. 2 Taşıtı envantere kaydetmelidir. 3 Eşindenm kiraladığı taşıt için bedelsiz kiralama değildir. Emsal bedelle kira sözleşmesi yapılmalıdır. 4 Benzin gideri tutarının makul düzeyde olması gerekmektedir. 5 VUK'nun mük.227'nci maddesine bakınız.
Burcu Nişancı 23 Ocak 2017 Pazartesi 02:36
Envanter İşlemleri

Emsal Bedeli Ve Emsal Ücret Nedir ?

VUK ’nun 276. maddesine göre emsal bedeli, geçek bedeli olmayan veya bilinmeyen veyahut doğru olarak tespit edilemeyen malın değerleme gününde satılması halinde emsaline nazaran haiz olacağı değerdir. Örneğin ikinci el mal
Ahmet Gündüz 22 Ocak 2017 Pazar 14:06
Envanter İşlemleri

Değerleme Nedir ?

Değerleme envanter işleminin ikinci aşamasını oluşturmaktadır. VUK ’nun 258. maddesi, değerlemeyi, vergi matrahının hesaplanması ile ilgili iktisadi kıymetlerin taktiri ve tespiti olarak tanımlanmıştır. Bu durumda, değerleme bir taktir ve tespiti
Ahmet Gündüz 22 Ocak 2017 Pazar 14:01
Envanter İşlemleri

Kimler Envanter Işlemi Yapacaktır ?

VUK ’un defter tutmaya ilişkin hükümleri(171 226. Maddeleri) dikkate alındığında, envanter işlemini yapacak olanlar şunlardır. 1 Bilanço esasına göre tutan gelir vergisi mükellefleri, 2 Her türlü ticaret şirketleri, 3 Kurumlar vergisine tabi olup bilanço esasına göre defter tutan diğer tüzel kişiler, 4
Ahmet Gündüz 22 Ocak 2017 Pazar 13:57
Envanter İşlemleri

Envanter Nedir ?

Envanter, VUK ’da bilanço günündeki mevcutları, alacak ve borçları saymak ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle kesin bir şekilde müfredatlı olarak tespit etmek olduğu hüküm altına alınmıştır (186 md.). yine
Ahmet Gündüz 22 Ocak 2017 Pazar 13:54
Envanter İşlemleri

Merhaba,bir Kargo Şirketinin Şubesini Alarak Işe Başlayan Ticari Vekil Konumunda Vergi Açılışını Yap...

Mükellefler işte kullanmış oldukları araçların bilgisini vergi dairesine bildirmek zorundalar. Akaryakıt istasyonlarında düzenlenen belgelerde araç plakasının yazılı olması gerekir. plakası yazılı olmayan akaryakıt giderleri, gider olarak kabul edilmez.
Zeynep Özsemiz 21 Ocak 2017 Cumartesi 10:38
Envanter İşlemleri

İyi Günler, Fason Dikim Işi Ile Uğraşan Mükellefim, Mükellefiyet Tarihinden Önce Almış Olduğu Hususi...

Envantere kayıt edilmesi kaydıyla, taşıt aracı ile ilgili giderlerin ve bu giderlere ilişkin KDV'nin indirimi mümkündür. Envantere kaydedilmeyen dönemde giderlerin ve KDV'lerin indirimi mümkün değildir. Envantere kaydedilmemiş aracın satışında değer artış kazancı hükümlerine göre(GVK mük. md.80) işlem yapılması gerekmektedir.
Müşerref Koç 18 Ocak 2017 Çarşamba 00:37
Envanter İşlemleri

2004 Yılında Sattığım Bir Malın Bir Sonraki Yılda Iade Edilmesi Durumunda Yapabileceğim Muhasebe Kay...

Hesap dönemi kapandığından, iade değil satınalma olarak kaydetmenizin daha uygun olduğunu düşünüyoruz.
Cemalettin Aydıngöz 17 Ocak 2017 Salı 23:41
Envanter İşlemleri

Iyı Gunler Muzik Studyosu Isleten Bır 2.sınıf Tacır Bınek Otomobılını Kdvde Ekleyerek Maliyete Almıs...

KDVK’nun 30/b’nci maddesine bakınız. İndirilemeyen KDV gider yazılmalı veya maliyete atılmalıdır.
Rümeysa Tatlı 13 Ocak 2017 Cuma 20:09
Envanter İşlemleri

Acil Lütfen Cevaplarsanız Swvinirim.kolay Gelsin Öncelikle Tüm Soru Cevaplara Baktım Ama Sonuca Ulaş...

1 "http://www.gvdb.gov.tr/dosyalar/ozelge/12_04_KDV41.htm" adresinden konuyla ilgili bir Özelgeye bakabilirsiniz. 2 Mecburiyet bulunmamaktadır.
Ece Eski 13 Ocak 2017 Cuma 16:16
Envanter İşlemleri

İyi Günler Yeni Kurdugumuz Bir Ltd.şti.ortaklarına Ait Binek Araç Mevcuttur.bu Aracın Şirkete Devri ...

1 Emsal bedel üzerinden satış işlemi yapılmalıdır. Noter sözleşmesi belge olarak yeterlidir. Envantere kaydedilen binek otoyu vergi dairesine Elektrik ve su faturalarının ödendiğinde gider yazılabileceğine ilişkin çeşitli yargı kararları bulunmaktadır.
Tuğsan Keskin 13 Ocak 2017 Cuma 11:51
Envanter İşlemleri